Poraj

Stanisław Krasiński + Aniela Humiecka

5 dzieci

Rodzice Dziadkowie

Dane grupy rodzinnej
Ślub przed 1739

Unikatowy identyfikator
42BAE53D1D553645898E705FCF054D394BF4
Tak