Poraj

Maciej Aleksander Poraj Pstrokoński + Katarzyna Jackowska

No children

Parents Grandparents

Family group information
Marriage July 3, 1822
Unique identifier
B098A52A76451E45BE3EFDE491A7701BD560
yes

Note

Parafia Przedbórz akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1822 Rok 1822 25. Roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia trzeciego lipca przed nami proboszczem i urzędnikiem cywilnym parafii Przedborz stawił się Urodzony Maciej Aleksander Pstrokoński młodzian w Borowej do parafii Przedborz należącej zamieszkały dzierżawca syn Urodzonych Macieja i Józefy Pstrokońskich małżonków już nieżyjących lat dowodzący metryką z ksiąg kościoła żurawskiego wyjetą i złożoną pięćdziesiąt. Stawiła się także Urodzona Katarzyna Jackowska panna w Górach Mokrych do parafii Przedborz należących zamieszkała córka Urodzonych Macieja i Marianny Jackowskich małżonków już nieżyjących, dowodząca lat metryką z ksiąg kościoła Gorzkowice wyjętą i złożoną trzydzieści sześć. - Strony stawające żądają ażebysmy przystapili do obchodu ułożonego miedzy niemi małżeństwa którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego to jest pierwsza dnia dziewiatego a druga dnia szesnastego miesiąca czerwca roku tego. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło my przejrzawszy wszystkie papiery z których okazuje się iż formalności jakich prawo wymaga zachowane zostały; Przychylając się do namienionego żądania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżej wyrażonych papierów jako też działu szóstego kodeksu cywilnego w tytule o małżeństwie zapytaliśmy sie przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się z sobą na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka jest ich wola, oświadczamy w i imieniu prawa iż Urodzony Maciej Aleksander Pstrokoński i Urodzona Katarzyna Jackowska są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Urodzonych Jana Gniewosza lat pięćdziesiąt pięć i Ignacego Chojnackiego lat czterdzieści dwa liczących z strony oblubieńca - niemniej Urodzonych Józefa Solnickiego lat trzydzieści pięć i Jana Zuchalskiego lat czterdzieści trzy liczących z strony oblubienicy świadków wszystkich w parafii Przedborz zamieszkałych. Poczym akt stawającym przeczytany i przez nas jako też stawających pisać umiejących podpisany.