Poraj

Katarzyna z Chełmu

Name
Katarzyna z Chełmu
Surname
Chełmu
Given names
Katarzyna z
MarriageJakub z BużeninaView this family
about 1411

Death of a husbandJakub z Bużenina
1432

Marriage of a childMikołaj z Witaniowa WitanowskiJadwiga BużeńskaView this family
before 1440

Note

herbu Ostoja

Słownik historyczno-geograficzny ziem Polskich w Średniowieczu http://www.slownik.ihpan.edu.pl/ Chełmn 1434 Jan z Ch. wyznacza ż. Małgorzacie c. Jana z Wilkowa 400 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr w Ch. (ZK 146 s. 229); Jan z Ch. zobowiązuje się zapłacić 130 grz. gr krak. swej siostrze Katarzynie wd. po Jakubie z Bużenina pod gwarancją zastawu wszystkich kmieci, zagrodników i karczem w Ch. (ZK 10 s. 212). Liszki 1439 Marcin, Jan i Maciej z Nowej Wsi pozywają Katarzynę z L., ongiś z Burzenina [woj. sier., wd. po Jakubie Burzeńskim, c. ww. Piotra z Chełmu, → 1431] o to, że 2 ludzi, którzy wyjechali z jej domu, zabrało tym kmieciom 4 woły na drodze publicznej i w dobrach opata tyn. i nie chciało ich dać do poręki. Opat, stając za swymi ludźmi, wnosi o karę; taż Katarzyna pozywa opata tyn. Bogdala o to, że przysłał swoich służebników, którzy gwałtem rozbili bramy dworu [sołtysów] w L. i odbili zastawy, wyrządzając szkody wart. 30 grz. (GK s. 66-7, 77, 110, 119); 1440 taż Katarzyna z Chełmu wd. po Jakubie Burzeńskim z s. Janem i c. Jadwigą ż. Mikołaja z Witaniowa<javascript:void(null);>Tyn. 185 błędna lekcja: Pytanow [woj. lub.] sprzedają za 100 grz. opatowi tyn. Bogdalowi nowy folwark Wolnego w L. (novum allodium Volnego), na takim pr. na jakim go sama Katarzyna dzierżyła i posiadała, ze swoim przyw., z rolami, łąkami, sadzawkami, ogrodami i kmieciem. Katarzyna przyrzeka chronić opata od wszelkich pretensji do tego folwarku oraz wpisać tę sprzedaż do ksiąg sądu najw. pr. niem. przez Mik. Witanowskiego jako swego zastępcę w sądzie (officialem), pod wadium 100 grz. Katarzyna odstępuje od swego pow. lel. (Tyn. 185; GK 6 s. 411).

"Nobiles Siradienses" - Alicja Szymczakowa