Poraj

  • Use compact layout

Interactive tree of N N

Zawisza Bużeński 1468
Jadwiga Schoff
Petronela z Siemkowic
Jan Bużeński 1494
Anna Borzykowska
Piotr Bużeński
Beata Wężyk
Katarzyna Bużeńska
Stogniew z Siemkowic
Spytek z Bużenina 1441
Elżbieta Brolińska 1468
Zawisza z Bużenina
N N
Anna z Bużenina
Wilczek z Rzeżuśni
Katarzyna z Bużenina
Imbram z Piorunowa
Piotr z Bużenina i Wielkiej Wsi 1413
Świętochna z Bełdowa
Jan Bużeński
Jadwiga Bużeńska
Mikołaj z Witaniowa Witanowski
Jakub z Bużenina 1432
Katarzyna z Chełmu
Jan z Bużenina na Pstrokoniach i Woźnikach
Agnieszka z Dobruchowa i Dąbrówki
Jadwiga z Bużenina Pstrokońska
Jan z Mokrska i Łagiewnik Handzel
Spytek z Bużenina i Pstrokoni
Katarzyna? N
N z Bużenina i z Pstrokoni
N N
Jan z Bużenina i z Pstrokoni
N N
Mikołaj z Bużenina i z Pstrokoni
Elżbieta PorajPstrokońska 14101458
Dobek z Abramowic
Jakub z Bużenina i Pstrokoni
Wit Gawroński
Wojciech Gawroński
Mścichna PorajPstrokońska 1464
Wojciech z Gawron Różycki 1453
Ninogniew (Zbigniew) z Bużenina i z Pstrokoni 13801443
N N 1443
Katarzyna z Będkowa
N z Bużenina
Jarand z Grabna
Spytek z Bużenina 13501391
N N
N N
Spitygniew z Bużenina
Ninogniew z N
N N
Spitygniew z Jemielna i Dąbrowy Zielonej 1268
N N
Jakub z Jemielna 1223
N N
Spitygniew z N
N N