Poraj

  • Use compact layout

Interactive tree of Spytek z Bużenina

Jan Zawiszka Bużeński 1497
Zawisza Bużeński 1468
Jadwiga Schoff
Petronela z Siemkowic
Spytek Bużeński 14741522
Wojciech Bużeński
Dorota Rosowska
Jan Bużeński 1538
Katarzyna z Dziadkowic Dziatkowska 1526
Anna Rembieska
Małgorzata Bużeńska
Mikołaj z Gorzewa
Jan Bużeński 1494
Anna Borzykowska
Piotr Bużeński
Beata Wężyk
Katarzyna Bużeńska
Stogniew z Siemkowic
Spytek z Bużenina 1441
Elżbieta Brolińska 1468
Zawisza z Bużenina
N N
Anna z Bużenina
Wilczek z Rzeżuśni
Katarzyna z Bużenina
Imbram z Piorunowa
Piotr z Bużenina i Wielkiej Wsi 1413
Świętochna z Bełdowa
Jan Bużeński
Jadwiga Bużeńska
Mikołaj z Witaniowa Witanowski
Jakub z Bużenina 1432
Katarzyna z Chełmu
Spytek Poraj Pstrokoński 1574
Maciej PorajPstrokoński 14801530
Małgorzata z Bogusławic Tarnowska
Zbigniew PorajPstrokoński 1539
Jan z Bużenina na Pstrokoniach i Woźnikach
Agnieszka z Dobruchowa i Dąbrówki
Jadwiga z Bużenina Pstrokońska
Jan z Mokrska i Łagiewnik Handzel
Spytek z Bużenina i Pstrokoni
Katarzyna? N
Jakub z Bużenina Pstrokoński
N z Bużenina i z Pstrokoni
N N
Jan z Bużenina i z Pstrokoni
N N
Mikołaj z Bużenina i z Pstrokoni
Elżbieta PorajPstrokońska 14101458
Dobek z Abramowic
Jakub z Bużenina i Pstrokoni
Wit Gawroński
Wojciech Gawroński
Mścichna PorajPstrokońska 1464
Wojciech z Gawron Różycki 1453
Ninogniew (Zbigniew) z Bużenina i z Pstrokoni 13801443
N N 1443
Katarzyna z Będkowa
N z Bużenina
Jarand z Grabna
Spytek z Bużenina 13501391
N N
Spitygniew z Bużenina
N N
Ninogniew z N
N N
Spitygniew z Jemielna i Dąbrowy Zielonej 1268
N N
Jakub z Jemielna 1223
N N