BĄKÓW GÓRNY


Family History Library
Parafia Bąków Górny (Łowicz)

Archiwum Państwowe w Łodzi

Film 681008

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1819


Rok 1809
Akt 121.
Roku 1809 dnia 30 grudnia o godz. dziewiątej z rana stawił sie Stefan Stokowski Urodzony dzierżawca Plebanii Bąkowskiej mający lat 27 i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu Plebanii pod  numerem 47 na dniu 30 grudnia roku bieżącego, oświadczając nam iż jest spłodzone z niego i z Zuzanny Pstrokońskiej mającej lat 25 małżonki jego i że życzeniem jego jest nadać mu imię Felicjan.