BĄKOWA GÓRA

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie

Parafia Bąkowa Góra
Film 2202848

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1710-1729
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1744-1778

 

  Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1710-1729

 

AKTA URODZEŃ

Rok 1711
Wieś Korytno
Roku, jak wyżej, sporządziłem dnia 23 lutego. Ja, Jakub Baraniec, kapłan wikary, ochrzciłem imieniem Julianna, córkę Urodzonych: Tomasza Sośnickiego i Elżbiety Święcickiej, obecnie dzierżawców tej wsi i parafii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Zakrzowski z Wielmożną Urodzoną Panią Franciszką Zakrzowską żoną jego brata, mianowicie rodzoną siostrą Urodzonego Pana Piotra Zakrzowskiego.
Rok 1713
Ze wsi Korytno
Roku tego samego, jak wyżej, dnia 26 lutego, Znakomity i Przewielebny Jan Kl?, prepozyt Przedborski ochrzcił [brak], syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Siemińskiego dziedzica w tej wsi Korytno [brak matki]. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Adam Chełmiński dziedzic w Płotkowie i Wielmożna i Urodzona Pani Marianna Małachowska kasztelanowa inowłodzka, zaś asystowali Wielmożny Pan Jakub Siemiński z Wielmożną Teresą Małachowską panną dworską.
Rok 1723
Wieś Bąkowa Góra.
Tego samego roku, dnia 4 maja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Krzysztof, Florian, syna pracowitych alias poddanych dworu Jana Siedlikowskiego i Gertrudy, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Andrzej z Małachowic Małachowski cześnikowicz z Urodzoną Teresą Święcicką.
Rok 1724
Wieś Bedzynek
Tego samego roku, dnia 29 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Szymon, syna pracowitych Józefa Ślusarczyka i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Bogusław Złotnicki miecznik kaliski z Wielmożną Panną Antonillą Małachowską kasztelanką inowłodzką z Bąkowej Góry.
Rok 1724
Ceremonia wpisania chrztu z roku 1710 do rejestru.
Roku Pańskiego 1710, dnia 14 grudnia w parafii Mały Kazimierz we wsi Broniszowa wczorajszego dnia o trzeciej po południu pod znakiem Wagi, urodziła się córka imion Antonilla, Aleksandra, Wiktoria, Katarzyna prawowitych małżonków: Wielmożnego Pana Józefa z Małachowic Małachowskiego kasztelana inowłodzkiego i Wielmożnej żony Pani Marianny Salomei ze Złotnickich. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Albin Adam z Małachowic Małachowski kasztelanic inowłodzki z Urodzoną Panią Elżbietą Lubieniecką z dworu Zbełowiec. Roku zaś 1724, dnia 24 listopada, ja, Bogusław Stefan Zaręba, proboszcz w Bąkowej Górze, prepozyt szpitala przedborskiego św. Leonarda, kierowałem ceremonią w obliczu świętej matki - kościoła zgodnie z kanonami, w obecności Wielmożnej Pani Marianny z Małachowskich Złotnickiej, tego samego rodzica chrzestnego Wielmożnego Pana Adama z Małachowic Małachowskiego starosty Księstwa Zatorsko-Oświęcimskiego z Urodzoną Panią Krystyną Zdzierzyńską Dorochowską [adulta-cudzołożnica] z wielką ? i pobożnością przyjął Bóg w ? tamtych dniach amen.
Rok 1728
Wieś Dobienice
Tego samego roku, dnia zaś 21 marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Gertruda, Anna, córkę Urodzonych Baltazara i Marianny Lippych, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Przerempski kasztelan konarski i Anna Małachowska starościna oświęcimska
Rok 1731
Lipiec
Dla obecnych tu żyjących.
Wieś Bąkowa Góra
Tego samego roku i miesiąca, jak wyżej, dnia 14. Ja, Michał z Małachowic Małachowski, kanonik kamieniecki, za zgodą Przewielebnego Bogusława Stefana Zaręby, proboszcza w Bąkowej Górze, ochrzciłem imionami Piotr, Heliodor, Józef, Mikołaj, Jan, syna Jaśnie Wielmożnego Adama z Małachowic Małachowskiego i Anny z Rosnowskich Małachowskiej, prawowitych małżonków, dziedziców w Bąkowej Górze, którego rodzicami chrzestnymi byli zawieszony do czasu ceremonii kościelnej Stanisław Dudczyk dziadek z przytułku zwany kościelnym ze Szlachetną Teresą Bąkowską, babką przy tym kościele.

AKTA MAŁŻEŃSTW

Rok 1715
Maj
Tego samego roku, dnia 23 maja. ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, mając zgodę podczas mszy świętej, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Jana Mikołajowskiego z Urodzoną Katarzyną Pawłowską. Stawającymi świadkami byli Urodzony Pan Józef Lubieniecki i Urodzony Pan Andrzej Małachowski podczaszy wieluński w obecności innych Urodzonych i obecnych.
Rok 1717
Ze wsi Kalinki
Tego roku, 21 stycznia, [?] błogosławiłem związek małżeński Jaśnie Wielmożnego Pana Franciszka Trepki z Jaśnie Wielmożną i Urodzoną Panią Marianną Siemieńską. Świadkowie Jaśnie Wielmożny Pan Józef z Małachowic Małachowski ze swoją żoną Marianną ze Złotnik Złotnicką i wielu wiarygodnych.

AKTA ZGONÓW

Rok 1724
Tego samego roku, jak wyżej, dnia zaś 21 września, pochowany został w kościele obok wielkiego ołtarza w Bąkowej Górze, Urodzony Franciszek Zaręba lat 99, zostawiając ostatnią wolę, opatrzony sakramentami. Jego duch odpoczął w Panu. Ten sam , jak wyżej, syn jego ukochany.
Październik
Z dwory Bąkowej Góry.
Tego samego roku, jak wyżej, dnia 6 października, pochowany został w kościele Urodzony Stanisław Święcicki, zostawiając ostatnią wolę, opatrzony sakramentami w obecności Urodzonej swojej żony i ludzi. Ten sam, jak wyżej. 


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1744-1778

 

AKTA  URODZEŃ

Rok 1749
Dwór Bąkowa Góra
Roku Pańskiego 1749, dnia 3 czerwca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Aleksandra Teresa Barbara, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Adama Albina Małachowskiego starosty ostrzeszowskiego i żony Anny z Rosnowskich Małachowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Piotr Kazimierz Małachowski chorąży JKM z Bąkowej Góry i Jaśnie Wielmożna Pani Apolonia Łącka stolnikowa opoczyńska i Urodzony Pan Franciszek Grabowski i Wielmożna panna Wiktoria Żłobnicka z dworu Bąkowa Góra.
Rok 1777
Styczeń
Dnia 9. Ten sam, jak wyżej, dopełniłem kościelną ceremonię chrztu nad dzieckiem imion Feliks Klemens Piotr, dawniej ochrzczonym z wody w kościele parafialnym Bąkowej Góry. Rodzice dziecka Wielmożny i Urodzony Szymon Starzeński komisarz ? starostwa oświęcimskiego i Wielmożna Pani Augustyna żona tegoż. Rodzice zaś chrzestni Jaśnie Wielmożny Pan Piotr Małachowski starosta oświęcimski z Jaśnie Wielmożną Panią Kordulą Małachowską swoją żoną.

AKTA  ZGONÓW

Rok 1755
Styczeń
Bąkowa Góra
Roku, jak wyżej, dnia 18 grudnia zmarła Jaśnie Wielmożna Pani Anna z Rosnowskich Małachowska, chorążyna królewska gosławska[?]. Ciało jej pochowano w grobowcu pod wielkim ołtarzem przy południowej stronie, opatrzona świętymi sakramentami i dyspozycjami na wieczną drogę.

  

początek strony