BĘCZKOWICE

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie

Parafia Bęczkowice

Akta urodzeń urodzeń, małżeństw zgonów 1627-1668
Akta urodzeń, małżeństw 1667-1685

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1686-1749
Akta urodzeń, małżeństw 1736-1760

 

Film 2204257

Akta urodzeń urodzeń, małżeństw zgonów 1627-1668

URODZENIA

Rok 1641
Roku jak wyżej, dnia zaś 28 lutego. Ja, Albert Jagiełowicz proboszcz Bęczkowic, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Pawła Tarnowskiego i jego żony Gryzeldy, któremu nadałem imiona Maciej, Aleksander. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wolski starosta piotrkowski z Urodzoną Eleonorą Siemieńską miecznikową sieradzką.
Rok 1642
Roku jak wyżej, dnia zaś 18 marca. Ja, Albert Jagiełowicz proboszcz Bęczkowic, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Jana Wolskiego podstarosty piotrkowskiego i jego żony Zofii Potockiej, któremu nadałem imiona Stefan, Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Maciej Żegota z Urodzoną Eleonorą ?
Sierpień
Roku jak wyżej, dnia zaś 12 sierpnia. Ja, Albert Jagiełowicz proboszcz Bęczkowic, ochrzciłem dziecko Urodzonego Macieja Przerębskiego stolnika ? i Zofii, któremu nadałem imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Pągowski z Urodzoną Elżbietą z Tarnowskich.
Rok 1643
Roku, jak wyżej, dnia zaś 28 marca. Ja, Albert Jagiełowicz proboszcz bęczkowicki, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Pawła Tarnowskiego i jego żony Urodzonej Pani Gryzeldy Żelęckiej, któremu nadałem imiona Jan, Hieronim. Rodzicami chrzestnymi byli Samuel Wilkoszowski z Zuzanną Romiszowską.
Rok 1645
Roku, jak wyżej, dnia zaś 16 sierpnia. Ja, Albert Jagiełowicz, proboszcz bęczkowicki, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Jana Wolskiego postarosty piotrkowskiego i jego żony Urodzonej Zofii Potockiej, któremu nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mateusz Przerębski z Urodzoną Zofią Potocką.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1629
Roku, jak wyżej, dnia 30 września. Przewielebny Jan Tarnowski, ? związek małżeński Urodzonego Teodora Żelec[kiego?] i Jadwigi Tarnowskiej, córki Urodzonego Hieronima Tarnowskiego podczaszego łęczyckiego w tym kościele zatwierdził ?
Rok 1630
Roku, jak wyżej, dnia zaś 20 stycznia. Ja Albert Brze? wikary w Bęczkowicach, małżeństwo Urodzonej Marianny Jaktorowskiej i Urodzonego Pawła Tarnowskiego, syna Wielmożnego Hieronima Tarnowskiego podczaszego ? z Bęczkowic zatwierdziłem. Świadkowie Teodor Żelęcki i Urodzony Jan Żegota i wielu innych.
Rok 1639
Roku, jak wyżej, dnia zaś 21 września. Ja Albert Jagiełowicz, pleban w Bęczkowicach, ochrzciłem dziecko Urodzonego Jana Wolskiego podstarościca piotrkowskiego i jego żony Zofii Potockiej, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Maksymilian Potocki z Katarzyną Krzetowską wdową.
Rok 1654
Roku, jak wyżej, dnia zaś 31 stycznia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonego Jana Małachowskiego i jego żony Magdaleny Sebe?nej [Szembekównej], któremu nadałem imiona Paweł, Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Małachowski wojski sieradzki z Urodzoną Gryzeldą Tarnowską.
Rok 1655
Roku, jak wyżej, dnia zaś 12 lipca. Ja, Albert Jagiełowicz, proboszcz bęczkowicki, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Tomasza Sucheckiego i jego żony Elżbiety, któremu nadałem imię Magdalena. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marek Przerębski z Urodzoną Gryzeldą Tarnowską.Film 2204257
Akta urodzeń, małżeństw 1667-1685

Rok 1669
Roku, jak wyżej, dnia zaś 2-go grudnia, związek małżeński Urodzonego Pana Franciszka z Tarnowa Tarnowskiego, dziedzica z Beczkowic z Anną Żłobnicką zatwierdziłem. Świadkami byli Aleksander Wolski, Stanisław Wolski z Mierzyna.
Rok 1670
Roku, jak wyżej, dnia zaś 9 września, ochrzciłem imionami Stefan, Paweł syna Urodzonego Franciszka Tarnowskiego i Anny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Przerębski i Urodzona Barbara Złotnicka.
Rok 1671
Luty
Roku, jak wyżej, dnia zaś 9, związek małżeński Urodzonego Aleksandra Nieznańskiego, z Urodzoną Katarzyną Wolską zatwierdziłem. Świadkami obecnymi byli Urodzony Piotr Łącki, Aleksander Otwinowski.Film 2204257

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1686-1749

Rok 1714
Roku Pańskiego 1714, dnia 10. kwietnia. Ja, Albert Krysztoporski kapłan bęczkowicki, ochrzciłem dwoma imionami Magdalena Justyna, córkę Urodzonych Pawła Bąkowskiego i Katarzyny Dobrzelowskiej, prawowitych rodziców także z pobliskiej parafii bogdanowickiej ? Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Rychłowski sędzia grodzki piotrkowski i Wielmożna panna Justyna Pstrokońska wojewodzianka brzesko-kujawska.
Rok 1725
Dnia 13 lutego. Ja, Wojciech Krzysztoporski kapłan bęczkowicki, ochrzciłem dwoma imionami Zuzanna i Kunegunda, córkę Wielmożnych Państwa Franciszka Nekandy i Marianny z Siemieńskich Trepków, prawowitych małżonków z Krosna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Sebastian Nekanda Trepka z Wielmożną panną Teresą Wężykówną.
Rok 1726
Dnia 4-go kwietnia. Ja, Wojciech Krzysztoporski kapłan bęczkowicki, ochrzciłem dwoma imionami Adam i Izydor, syna Wielmożnych Państwa Franciszka Nekandy i Marianny z Siemieńskich Trepków, prawowitych małżonków z Krosna. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Michał Wężyk oficjał wargowiecki? z Wielmożną Panią Heleną Przerębską małżonką Wielmożnego Pana Przerębskiego kasztelana konarskiego i sieradzkiego.
Rok 1729
Roku Pańskiego 1729, dnia 24 maja. Ja, Albert Krysztoporski kapłan w Bęczkowicach, ochrzciłem dwoma imionami Jan Roch?, syna Wielmożnych Państwa Franciszka i Marianny [z Siemieńskich] Trepków, prawowitych rodziców z Krosna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Przewielebny Andrzej Oleszewicz proboszcz gorzkowicki i Urodzona Petronela Bierzyńska podczaszyna dobrzyńska, żona dziedzica Gorzkowic.


Film 2204257
Akta urodzeń, małżeństw 1736-1760

Rok 1731
Roku 1731, dnia 3-go maja. Ja, Wojciech Krzysztoporski kapłan Bęczkowic ochrzciłem dziecko dwoma imionami Stanisław i Krzysztof syna Wielmożnych Państwa Franciszka Nekandy i Marianny z Siemie[ń]skich Trepków prawowitych małżonków ze wsi Krosno. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hilary Ichnatoski podczaszy ciechanowski z Katarzyną z Olszowskich swoją żoną.
Rok 1736 
Roku Pańskiego 1736, dnia 3 lipca. Ja, Łukasz Cielasiński, proboszcz gorzkowicki za pozwoleniem Przewielebnego Wojciecha Krzystoporskiego proboszcza Bęczkowic i z powodu jego choroby ochrzciłem dwoma imionami Justyna i Marianna, córkę Wielmożnych Państwa Franciszka Nekandy i Marianny Trepków prawowitych małżonków ze wsi Krosno. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Roch Siemieński kapłan [recensis] i Urodzona panna Joanna Trepczanka z dworu krośnieńskiego.
Rok 1737
Roku 1737, dnia 16 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Łukasz i Jan Kanty, syna Wielmożnych Państwa Franciszka i Marianny Trepków prawowitych małżonków ze wsi Krosno. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Andrzej Strumiłło kanonik ? i Wielmożna panna Marianna Trepczanka z tegoż dworu.
Rok 1739
Roku, jak wyżej. Dnia 25 sierpnia. Ja, Albert Krzysztoporski kapłan Bęczkowic, ochrzciłem dwoma imionami Ludwik i Maciej, syna Wielmożnych Państwa Franciszka i Marianny z Siemieńskich Trepków prawowitych małżonków ze wsi Krosno. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Suchecki łowczy bielski z Wielmożną Panią z Bielawskich Aleksandrą Siemieńską.
Rok 1744
Roku 1744. Dnia 3-go lutego. Ja, Wojciech Krzysztoporski kapłan Bęczkowic, ochrzciłem dwoma imionami Maciej, Kazimierz syna Wielmożnego Franciszka Nekandy i Marianny z Siemieńskich Trepków, prawowitych małżonków ze wsi Krosno. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksander Kolumna z Walewic Walewski chorąży sieradzki i Wielmożna Bona z Wężyków Widawskie[a], żona Jaśnie Wielmożnego ze wsi Zagórze.
Październik
Roku Pańskiego 1744. Dnia 7-go października. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Mikołaj, syna Urodzonego Stanisława i Kunegundy Izdebskich prawowitych małżonków z wsi parafialnej Trzepnica. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Ichnatowski z Urodzoną panną Kunegundą Ichnatowską z tej samej wsi Trzepnica.
Rok 1753
Krosno
18 lutego. Przewielebny Roch Siemieński kapłan ręczniański, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, każda w dniu niedzieli, nie znajdując żadnych przeszkód w obliczu kościoła, w mojej obecności, kapłana bęczkowskiego jak wyżej, błogosławił i zatwierdził związek małżeński Urodzonego Józefa Olszowskiego i Zofii Trepczonki. Obecnymi świadkami byli Urodzony Świętosław Dunin, Franciszek Trepka i inni.
Rok 1757
13 lutego. Przewielebny Roch Siemieński związek małżeński Urodzonego Stanisława Dobieckiego i Urodzonej Zuzanny Trepczonki. poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, każda w dniu niedzieli, nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, błogosławiłem w obecności Znakomitego Jana Przerębskiego i Urodzonego Pana Jana Bykowskiego i innych. 

 

 

początek strony