BRZEŹNICA

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2204834
Parafia Brzeźnica - Nowa Osada (Pajęczno)

Akta urodzeń 1631-1679
Akta małżeństw 1595-1683
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1737-1752


   Akta urodzeń 1631-1679

Rok 1637
11 maj
Ja, Jan Rzampecki, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnego Jana Wol[s]kiego z Woli Blakowej i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Adam Grabowski i Urodzona Szlachetna panna Anna Męcieńska.
Rok 1638
Dnia 8 lutego
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę imieniem Agnieszka, córkę Urodzonego Andrzeja Bogusławskiego zastępcy ? i Anny, prawowitych małżonków z Ja?kowic. Rodzice chrzestni Urodzony Bernard Z?ski i Urodzona Regina Płazina żona starosty brzeźnickiego.
Rok 1639
Dnia 17 stycznia
Ja, Jan Rzampecki wikary i mansjonarz kościoła brzeźnickiego, ochrzciłem (na żądanie rodziców) imieniem Anna, córkę Szlachetnego Stanisława Pągowskiego i Ewy, prawowitych małżonków ze Starej Brzeźnicy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Hieronim Wolski i Szlachetna Regina Luboińska.
Rok 1643
Dnia 23 kwietnia
Ja, Jan Rząmp mansjonarz kościoła brzeźnickiego, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Pana Adama Wolskiego i Doroty, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Sebastian Luboiński i Ewa Nimirowska, wszyscy ze Starej Brzeźnicy.
Rok 1656
4 marzec
Tego samego dnia, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Wacława Błeszeńskiego i Zofi, prawowitych małżonków z Brzeźnicy. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Andrzej Wolski alias Szlachetny z Zakrzowa i Zofia Wolska z Dworszowic.
Rok 1677
...nadałem mu imię Franciszek. Jego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Jan z Kurozwęk Męciński kasztelan sieradzki, starosta radomszczański i Marianna Turska  na dzierżawie starostwa radomszczańskiego.
31 października
Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Urodzonego Pana Aleksandra Zamoyskiego i Marianny, prawowitych małżnnków z ? Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Stanisław Ruskowski z Dworszowic i Barbara Korapczyna ze Strzelc.Akta małżeństw 1595-1683

Rok 1627
Roku, jak wyżej, dnia zaś 15 lutego. Ja, Jan Sniradius, pleban brzeźnicki, zatwierdziłem w tym kościele związek małżeński Kacpra Pągowskiego z Zofią Grabowską. Świadkami obecnymi byli Urodzony Pan Krzysztof Płaza starosta brzeźnicki i Urodzony Pan Jan Zamojski z Zamościa.
Rok 1644
Dnia 20 czerwca
Ja, ten sam, jak wyżej, zatwierdziłem prawowite małżeństwo Urodzonego Pana Sebastiana Skrzyńskiego z wsi Karmin? z Teofilą Urbańską z wsi Kosarki? pierwszego małżeństwa Łaskawską. Świadkami byli Urodzony i Szlachetny Pan Samuel Kobielski z Pajęczna, Mikołaj Kucharski z Ozegowa?, Mikołaj Stobiecki i wielu mężów szlachetnych.
Rok 1659
23 listopad
Znakomity i Przewielebny Andrzej Olszowski zarządca kancelarii JKM, kanonik krakowski, zatwierdził
prawowity zawiązek małżeński Urodzonego Pana Jana Olszowskiego z Anną Pukarzowską. Świadkowie
Urodzeni Panowie Andrzej Załuski, Hieronim Olszowski starosta brzeźnicki i inni Urodzeni.
Rok 1661
22 luty
Ja, Jan Ostrowski ?, zatwierdziłem prawowity zawiązek małżeński Szlachetnego Bronisława Skąpskiego, obecnie sługi Urodzonego Pana Jana Męcińskiego z Zofią Strzelecką ze Starej Brzeźnicy. Świadkowie Stanisław Chrzanowski, Stanisław J?koński i inni Urodzeni mężowie.
Rok 1663
1 Listopad
Ja, ten sam, jak wyżej, zatwierdziłem prawowity związek małżeński Szlachetnych Macieja Potockiego z
Wiewiorowa z Konstancją Dłuską wdową z familii i domu Ostrowskich, obecnie mieszkającą we wsi Zakrzów. Świadkowie Urodzony Pan Jan Kazimierz Jackowski ze wsi Brudzice, Stefan Zamoyski ze Strzelec, Albert Ostrowski brat rodzony wyżej wspomnianej Pani, Ludwik Potocki i inni obecni w kościele brzeźnickim.


   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1737-1752

Rok 1739
Sierpień, Strzelce
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Rozalia, córkę Urodzonego Pana Aleksandra i Heleny Pągowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek i Magdalena Kosińscy, małżeństwo posesorów ze Strzelc.
Rok 1741
Kwiecień, Zakrzów.
Tego samego dnia, Wielebny Jerzy Bielski ochrzcił imieniem Franciszek z Pauli, syna Urodzonego Jana i Agnieszki Molskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jan Żuchowski i Urodzona Balbina Stobiecka.
Rok 1748
Listopad, Jajkowska Wola
14. Wielebny Aleksy Wydrychowicz, ochrzcił imionami Marcin i Stanisław, syna Urodzonych Józefa i Teresy Kamockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Boratyński i Urodzona Marianna Strzelecka z tej Jajkowskiej Woli.

 

   początek strony