BRZEŹNIO

Akta USC parafii Brzeźnio, pow. sieradzki : Księga akt urodzin i chrztu
Link:
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=22100&from=publication

Akta urodzeń 1595-1636
Akta urodzeń 1652-1702
Akta urodzeń 1703-1729


   Akta urodzeń 1595-1636

Rok 1608
Luty
...ochrzczona, urodzona dnia 16,  córka Jana Madaleńskiego [i] Małgorzaty, małżeństwa dzierżawców [u?] Andrzeja Ruszkowskiego w Barczewie, której zostało nadane imię Dorota.
Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Jan Ostrowski z Ostrowa i Pani Jadwiga Żarnicka z Siku?
Sierpień
Dnia 6 został przeze mnie Marcina wikarego brzeźniowskiego ochrzczony, urodzony 26 lipca, syn Pana ? Potockiego i Bogumiły Singu? z Nowawieś, któremu zostało nadane imię Piotr. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Mikołaj Grodzicki zwany Bury z Małego Grodzieca i Pani Jadwiga żona Pana Stanisława Zapolskiego podsędka sieradzkiego z Chojnic.
Rok 1609
Maj
[Dnia] 19 został przeze mnie Bartłomieja Wiktawa proboszcza brzeźniowskiego ochrzczony, urodzony 13 tegoż, syn Pana Jana Madaleńskiego i Małgorzaty, małżonków z Barczowa, któremu zostało nadane imię Jakub. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Mikołaj Dąbrowski z Małej Dąbrowy i Pani Dorota Niekmirowska z Nikmirowskiej Woli.
Wrzesień
Dnia 13 została przeze mnie Bartłomieja Wiktawa ochrzczona, urodzona 8 tegoż, córka Pana Joachima Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa, której zostało nadane imię Anna. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Stefan Jarochowski i Pani Helena Ostrowska z Ostrowa.
Rok 1610
Październik
Dnia 20. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban Brzeźnia ochrzciłem Alberta, syna Joachima Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Klemens Kicka z Ostrowa i Pani Katarzyna Wardęcka na dzierżawie w Ostrowie.
Rok 1613
Październik
Dnia 24. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban Brzeźnia ochrzciłem Jana, syna Pana Alberta Charbiskiego i Zofii, małżonków z Kamionki. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Stanisław Zapolski podsędek sieradzki i Pani Anna Wolska.
Rok 1614
Luty
Dnia 26. Ja, Bartłomiej pleban w Brzeźniu, ochrzciłem Sebastiana, syna Adama Ostrowskiego i Anny, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Maciej Balicki i Helena Ostrowska.
Rok 1615
Kwiecień
Dnia 15. Ja, Bartłomiej pleban, jak wyżej, ochrzciłem Małgorzatę, córkę Pana Zygmunta Zapolskiego i Jadwigi, małżonków z Brzeźnia. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Jan Ostrowski z Ostrowa i Anna Lasocka z Brzeźnia.
Maj
Dnia 6. Ja, Bartłomiej pleban, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Joachima Ostrowskiego i Zofii, małżonków Ostrowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Kicha z Ostrowa i Pani Zofia Ostrowska żona Pana Piotra Porowskiego[?] z Betkowa.
Wrzesień
Dnia 13. Ja, Bartłomiej, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Mikołaja Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Jan Madaleński i Elżbieta Madaleńska z Łyskorni rodzona siostra.
Rok 1616
Lipiec
Dnia 3. Ja, Bartłomiej, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Pana Zygmunta Zapolskiego i Jadwigi, małżonków z Brzeźni. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Czcigodny Albert Lubiński kanonik gnieźnieński i Pani Jadwiga żona Pana Lubiest? ? Pana Stanisława Zapolskiego.
Rok 1617
Czerwiec
Dnia 17. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban w Brzeźni, ochrzciłem imieniem Jan, syna Pana Mikołaja Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Piotr Porowski z Betkowa i panna Elżbieta Madaleńska.
Lipiec
Dnia 30. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban w Brzeźni, ochrzciłem Piotra, syna Pana Piotra Grodzieckiego i Zofii, małżonków, dzierżawców z Dębowej Łęki?. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Mikołaj Ostrowski z Ostrowa i Panna Elżbieta Madaleńska z Łyskorni.
Wrzesień
Dnia pierwszego. Ja, Marcin wikary w Brzeźni, ochrzciłem Jana, syna ? i Małgorzaty, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Zygmunt Zapolski z Ostrowa i Pani Zofia Ostrowska Madaleńska z Ostrowa.
Rok 1618
Marzec
Dnia 4. Ja, ojciec Franciszek ? krakowski ? ochrzciłem Andrzeja, syna Jana Ruszkowskiego i Anny, małżonków z Barczewa?. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Zygmunt Zapolski z Chojnic i Pani Katarzyna Tarnowska z Kliczkowa.
Kwiecień
Dnia 28. Ja, Marcin wikary brzeźnieński ochrzciłem Katarzynę, córkę Pana Antoniego Ostrowskiego i Anny, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Krzysztof Stawowski dzierżawca w Brzeźni i Pani Małgorzata Wyliczowska? z Ostrowa obecnie na dzierżawie.
Czerwiec
Dnia 25. Ja, Bartłomiej Widawa pleban w Brzeźni, ochrzciłem Annę, córkę Pana Krzysztofa Stawowskiego i Zofii, małżonków dzierżawców brzeźnieńskich. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Andrzej Płobanus? z Chojne i Pani Jadwiga Zapolska z tych Chojne.
Rok 1620
Październik
Dnia 3. Ja, Marcin wikary, jak wyżej, ochrzciłem Jadwigę, córkę Adama Ostrowskiego i Anny, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Krzysztof Racziński i Katarzyna córka Krzysztofa Stolickiego.
Rok 1622
Styczeń
Dnia 16. Ja, Bartłomiej Widawa pleban z Brześni, ochrzciłem Agnieszkę, córkę Pana Alberta Bartodziejskiego i Jadwigi, małżonków z powiatu kaliskiego. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Jan Racziński z Racz? i panna Elżbieta Madaleńska z Łyskorni.
Październik
Ja, ten sam nominowany proboszcz, jak wyżej, ochrzciłem Marcina, syna Szlachetnego Adama Ostrowskiego i Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szymon Ostronius kierownik szkoły w Brzeźni i Szlachetna Regina Raczyńska.
Rok 1625
Czerwiec
Dnia 11. Ja, Albert pleban w Brzeźniu, ochrzciłem Jana, syna Adama Ostrowskiego z Ostrowa i Anny, małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Rosokowski i Urszula Białkowska.
Rok 1626
Sierpień
24 ochrzciłem Annę, córkę Jakuba owczarza z Dębowej Łęki [Dębołęki] i Ewy, małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Grzegorz Górski sługa Pana Jakuba Pstrokońskigo z Dębowej Łęki [Dębołęki] i Ewa Stoczek służąca Pani Pstrokońskiej.
Rok 1627
Roku, jak wyżej, dnia zaś 4 marca. Ja, Albert Piaskonius proboszcz w Brzeźniu, ochrzciłem Kazimierza, syna Szlachetnego Alberta Madaleńskiego i Izabeli, małżonków, którego  rodzicami chrzestnymi byli Pan Zygmunt Zapolski i Pani Zofia Ostrowska z Ostrowa.
Rok 1628
Luty
F1 F2
Roku, jak wyżej, dnia zaś 14 lutego. Ja, Albert Piaskonius, ochrzciłem Macieja, syna Urodzonego Pana Jakuba Pstrokońskiego i Jadwigi małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Stanisław Chabielski i Urodzona Pani Jadwiga Zapolska.
Luty
Roku, jak wyżej, dnia zaś 26 lutego... Szlachetny Sebastian Rychłowski i Agnieszka, małżonkowie prawowici. Brat Albert Piaskonius proboszcz, ochrzciłem Zofię, córkę. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Madaliński i panna Elżbieta Madalińska.
Lipiec
? lipca. Ja, Albert Piaskonius proboszscz w Brzeźniu, ochrzciłem Jakuba, syna Stanisława ? i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Jakub Pstrokoński i Zofia Ostrowska wdowa.


   Akta urodzeń 1652-1702

Rok 1653
Roku, jak wyżej, dnia zaś 23 kwietnia. Ja, Albert Piaskowius proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Wojciecha, syna Urodzonego Pan Jana Ostrowskiego z Ostrowa i Urodzonej Zofii Tarnowskiej, małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kacper Łepicki i Urodzona Pani Dorota Kowalska.
Rok 1672
18 grudnia ochrzciłem Ewę, córkę Stanisława Kamasika i Łucji, prawowitych małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Albert Ostrowski i Urodzona Pani Helena Czepowska.
Rok 1673
7 kwiecień
Tego samego dnia. Ja, Michał Morawicki wikary brzeźnieński, ochrzciłem Annę Urodzonego Pana Jana Kiedrzyńskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków, dzierżawców w Brzeźniu. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan N. Koczański ze Starczych i Urodzona Pani Katarzyna Witokarska.
Maj
4. maja. Ja, Bonawentura Iskrzycki proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Stanisława, syna Urodzonego Pana Mikołaja Stokowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków z Wronska.  Rodzicami chrzestnymi byli Adam Ligęcki prepozyt Buzin? i Urodzona Pani Ludwika Chlebowska na dzierżawie w Pyszkowie.
Rok 1676
16 luty
Tego samego dnia. Ja, Bonawentura Iskrzycki pleban Brzeźnia, ochrzciłem Stanisława Walentego, syna Urodzonego Pana Adama Chlebowskiego i Urodzonej Pani Marianny Ruszkowskiej z Galowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Ruszkowski z Ruszkowa i Wielmożna Pani podkomorzyna sieradzka Eufrozyna Zapolska z Chojn.
Rok 1680
10 sierpnia. Ja, Michał Morawicki wikary Brzeźnia, ochrzciłem Wawrzyńca, syna Urodzonego Pana Rafała Boguckiego i Marianny, prawowitych małżonków mieszkających w Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Piotr Skrzyński z Wukowa? [może Witowa?] i Urodzona panna Anna Słomowska ze Stokowa.
Rok 1681
Luty
23 lutego. Ja, Bonawentura Iskrzycki proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Mariannę, córkę Urodzonego Pana Franciszka Potockiego i Urodzonej Pani Teresy Grudzieckiej, prawowitych małżonków mieszkających w Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Rafał Bogucki i Urodzona panna Anna Słomowska ze Stokowa?
Wrzesień
28 września. Ja, Bonawentura Iskrzycki proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Michała Jana, syna Urodzonego Pana Rafała Gorzeńskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków z Sokołowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Dobrogost Rupniowski mieszkający w Brzeźniu i Urodzona Pani Barbara Prochnicka z Bętko?
Grudzień
21 grudnia Przewielebny Władysław z Rokszyc ?szkowski kapłan łęczycki, ochrzcił dwoma imionami Tomasz Kazimierz, syna Urodzonego Pana Mikołaja Rupniowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Kazimierz z Rokszyc Ruszkowski kanonik rakowski prepozyt kazimierski i Urodzona Pani Konstancja Rupniowska mieszkająca w Brzeźniu
Rok 1683
Styczeń
Ja, Bonawentura Iskrzycki proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Agnieszkę, córkę Urodzonego Pana Stanisława Grodzińskiego i Anny, prawowitych małżonków z Dużego Grodźca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Albert Urbański kasztelan rozpirski grabowiecki, starosta tarnogo? z Wielmożną Panią Katarzyną swoją żoną. 28 styczeń 1683.
Rok1684
Marzec
23 marca. Ja, Bonawentura Iskrzycki proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Mariannę, córkę Urodzonego Pana Dominika Kotwic i Urodzonej Pani Teresy Rupniowskiej, mieszkających w Brzeźniu. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Zapolski podkomorzy[c] sieradzki i Urodzona Pani Wiktoria Ruszkowska.
25 czerwiec
Tego samego dnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Jana, syna Piotra Kowalczyka i Katarzyny, prawowitych małżonków z Ruszkowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Rafał Gorzyński z Sokołowa i Urodzona Pani Anna Skrzyńska z Topoli.
Październik
28 października została przeze mnie Przewielebnego ojca wojskiego, gwardiana ?, ochrzczona dwoma imionami Katarzyna i Justyna, córka Urodzonego Pana Rafała Gorzeńskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków z Sokołowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Madaleński chorąży wyszogrodzki i Urodzona Pani Wiktoria Ruszkowska z Ruszkowa.
Rok 1687
24 czerwca ochrzciłem Mariannę, córkę Jana Jankowskiego i Ewy, prawowitych małżonków mieszkających w Brzeźniu. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Marcin Lipnicki i Wielmożna Pani Krystyna Siemianowska sędzina wieluńska.
Rok 1690
29 wrzesień
Tego samego dnia ochrzciłem dwoma imionami Marianna Elżbieta, córkę Urodzonego Pana Stanislawa Konopnickiego i Sk?, prawowitych małżonków mieszkających w Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Rz[Ż]abicki komornik wieluński i Urodzona Pani Teresa Zaleska.
Rok 1694
Pyszków.
6 listopada. Ja, Tomasz Józef Wulgeski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Marcin i Andrzej, syna Urodzonego Pana Mikołaja Mstowskiego i Zofii, prawowitych małżonków mieszkających w Pyszkowie. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan dwóch imion Stanisław Michał Zapolski i Urodzona panna Konstancja Zapolska mieszkająca w Brzeźniu.
Rok 1696
Debołęka.
14 wrzesnia. Ja, Tomasz Józef Wulgęski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Jadwiga i Teresa, córkę Urodzonego Pana Stanisława Michała Zapolskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Radoliński z Zelaskowa i Wielmożna Urodzona Pani Marianna Zapolska z Zapolic.
Rok 1697
Brzeźnio.
18 kwietnia. Ja, Tomasz Józef Wulgęski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Albert i Bogusław, syna Urodzonego Pana Karola Pągowskiego i Anny, prawowitych małżonków mieszkających w Brzeźniu. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Michał Zapolski z Dębołęki.
Ostrów
14 lipca. Ja, Tomasz Józef Wulgęski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Bonawentura Jakub, syna Urodzonego Pana Alberta i Anny Ordęgów, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Karol Pągowski i panna Barbara Konopnicka z Ostrowa.
Rok 1699
Dębołęka
13 maj. Ja, Łukasz Pajęcki wikary Brzeźnia, ochrzciłem dwoma imionami Justyna i Helena, córkę Urodzonego Pana Stanisława Michała Zapolskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielebny Tomasz Józef Wulgęski proboszcz Brzeźnia i Urodzona Pani Marianna Zapolska stolnikowa z Zapola.
Rok 1702
Sierpień
Nowawieś.
15. bieżącego. Ja, Tomasz Józef Wulgęski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Ludwika Franciszka, córkę Urodzonego Pana Konstantego Kąsinowskiego i Marianny jego żony. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Kazimierz Madaliński kasztelan konarski i Urodzona Pani Marianna Chleboska.
Grudzień
Dębołęka
28 tego samego. Ja, Kazimierz Józef Cybulski wikary Brzeźnia, ochrzciłem bliźniaczki, pierwszą imieniem Marianna, drugą imieniem Zofia, córki Urodzonego Antoniego Wężyka i Katarzyny jego żony. Rodzice chrzestni Marianny Przewielebny Tomasz Józef Wulgęski proboszcz Brzeźnia i Urodzona Marianna Zapolska, zaś rodzice chrzestni Zofii ten sam Józef i Urodzona Zofia Domanieska.

 

   Akta urodzeń 1703-1729

Rok 1703
8 czerwiec
Wieś Dziury
Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Aleksandra Madalińskiego i Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Tomasz Wulpeski kapłan Brzeźnia i Szlachetna Marianna Chleboska z Ruszkowa.
8 lipiec
Wieś Pyszków
Ja, Tomasz Józef Wulpeski kapłan brzeźnia, ochrzciłem dwoma imionami Piotr i Paweł, syna Urodzonego Stanisława Pągowskiego i Zofii jego żony. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielmożny Pan Albert Pstrokoński z Pyszkowa i Urodzona Anna Ruszkowska z Brzeźnia.
Grudzień
Nowa Wieś.
31 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Adam i Stefan, syna Urodzonych Konstantego Kąsinoskiego i Marianny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Tomasz Józef Wulpeski proboszcz Brzeźnia i Szlachetna Katarzyna Madalińska.
Rok 1705
Styczeń
Dwór Dębołęka.
18 tego samego. Ja, Tomasz Józef Wulpeski kapłan brzeźnia, ochrzciłem Agnieszkę, córkę Antoniego Wężyka i Katarzyny jego żony. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Potocki i Marianna Chleboska.
Dwór w Ruszkowie
1 maja. Ja, Tomasz Józef Wulpeski kapłan brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Jakub i Stanisław, syna Urodzonego Alberta Ostroskiego i jego żony. Rodzicami chrzestnymi jego [byli] Urodzony Pan Konstanty Kąsinoski z Nowej Wsi i Pani Marianna Chleboska z Ruszkowa.
Nowa Wieś
18 października. Ja, Tomasz Józef Wulgeski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Samuel i Franciszek, syna Urodzonych Konstantego Kąsinowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Samuel Ruszkowski z Brzeźnia i Urodzona Marianna Chlebowska z Ruszkowa.
Rok 1706
Dębowa Łęka
2 stycznia. Ja, Tomasz Józef Wulgeski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Józef Melchior, syna Urodzonego Pana Antoniego Wężyka i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Dysiek i Anastazja Bogucka.
Rok 1708
Ruszków
4 sierpnia. Ja, Tomasz Józef Wulgęski proboszcz brzeźnieński, dziekan wartcki, ochrzciłem dwoma imionami Adam Dominik, syna Urodzonego Pana Jana Chlebowskiego i Katarzyny małżonki.  Rodzicami chrzestnymi jego byli Pan Kazimierz Chlebowski i Marianna Zakrzewska.
Rok 1709
Dwór Nowej Wsi.
25 lutego. Ja, Tomasz Józef Wulgęski proboszcz brzeźnieński, dziekan wartcki, ochrzciłem imieniem Teresa, córkę Urodzonych Konstantego Kąsinoskiego i Marianny jego małżonki.  Rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Chlebowski z Ruszkowa i Teresa Madalińska z Dziur.
Rok 1710
Kwiecień
Nowa Wieś.
4 tego samego. Ja, Tomasz Józef Wulpeski dziekan wartski, proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonych Konstantego Kąsinowskiego i Marianny jego żony. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Wężyk i Panna Wiktoria Kąsinowska zakonnica św. Franciszka konwentu poznańskiego.
21 lipiec
Ruszków
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Paweł i Daniel, syna Urodzonych Pana Jana Chlebowskiego i Katarzyny jego żony. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Wolski i Urodzona Pani Marianna Kąsinowska. [dopisek na marginesie: ten zmarł]
Rok 1711
Wrzesień
Dębołęka.
27 tego samego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami mianowicie Michał Jan, syna Urodzonego Pana Stanisława Wojnoskiego i Ewy jego żony. Rodziców chrzestnych miał Urodzonego Pana Jana Trepkę i Urodzoną Panią Katarzynę Zapolską, także Urodzonego Andrzeja Zapolskiego młodziana i Mariannę Wojnowską.
Listopad
Pyszków.
29 tego samego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Konstancja Salomea, córkę Urodzonego Pana Wojciecha Pstrokońskiego i Marianny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Wolski i Wielmożna Urodzona Pani Helena Szałoska.
Rok 1712
Brzeźnio
6 grudnia. Ja, Jakub Wylumski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Szymon Swentosław, urodzonego 28 października, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Michała Zapolskiego i Katarzyny jego żony. Ochrzczony został dnia 6-go grudnia. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny Rychłowski sędzia piotrkowski i Jaśnie Wielmożna Zofia Walewska z domu Radolińska kasztelanowa spicymirska.
Rok 1713
Dwór pyszkowski.
8 kwietnia. Ten sam, ochrzciłem imionami Józef Antoni, syna Wielmożnego Pana Wojciecha Pstrokońskiego i Marianny jego żony. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Pstrokoński stolnik sieradzki i Wielmożna Katarzyna Zapolska.
Rok 1714
6 maj
Barczew.
Tego samego dnia. Przewielebny Michał Olszewski z Zakonu św. Franciszka, ochrzcił imieniem Stanisław, syna Jana i Katarzyny. Rodziców chrzestnych miał Wielmożnego Pana  Wojciecha Pstrokońskiego i Wielmożną Panią Annę Chlebowską.
22 maj
Ruszków dwór.
Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Ludwik, syna Urodzonego Pana Jana Chlebowskiego i Marianny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Dzierzbicki i Urodzona Pani Anna Chlebowska.
Czerwiec
Brzeźnio.
7 czerwca. Ten sam, ochrzciłem imieniem Antoni, syna Szymona piwowara i Ewy jego żony. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Pstrokoński i Urodzona panna Zofia Zapolska.
Listopad
Nowa Wieś.
Ja, Jakub Wylumski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Walerian i Marcin, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Konstantego Kąsinowskiego i Urodzonej Marianny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Zapolski i Urodzona Pani Miłońska. 16 tego samego.
Rok 1715
Kwiecień
Pyszków.
Przewielebny Marian Wolski ochrzcił dwoma imionami, mianowicie Justyna i Katarzyna ze Sieny, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Wojciecha Pstrokońskiego i Marianny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Jakub Wylumski proboszcz brzeźnieński i Wielmożna Urodzona panna Justyna Zapolska. 12 tego samego.
Rok 1718
Barczów.
5 lipca. Ten sam, ochrzciłem imionami Teresa i Małgorzata, córkę Urodzonego Pana Jana Wolskiego i Urodzonej Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Pstrokoński i Urodzona Pani Katarzyna Zapolska.
Rok 1719
Pyszków.
21 września. Ten sam, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna Mikołaja Myśliwczyka i Katarzyny jego żony, poddanych Wielmożnego i Urodzonego Pana Wojciecha Pstrokońskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł organista i Regina Czamerska z Brzeźnia.
Rok 1720
Brzeźnio.
12 maj. Ja, Jakub Wylumski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem z judaizmu mającego ponad dziesięć lat Stanisława. Rodziców chrzestnych miał Wielmożnego i Urodzonego Pana Michała Zapolskiego chorążego sieradzkiego i Wielmożną i Urodzoną Katarzynę jego żonę.
Ostrów.
15 maj. Ten sam, jak wyżej Wielebny Franciszek, ochrzcił imieniem Antoni, syna Urodzonego Jana Chrzanowskiego i Zofii jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stefan Wężyk z Nowej Wsi i Wielmożna Urodzona Katarzyna Zapolska chorążyna sieradzka z Brzeźnia.
Barczew
31 października. Ten sam ochrzcił imionami Katarzyna i Elżbieta, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Wolskiego i Katarzyny jego żony. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Wężyk z Dużej Dąbrowy i Wielmożna Pani Ludwika Chlebowska z Ruszkowa.
Rok 1721
Styczeń
Nowa Wieś.
16 tego samego. Przewielebny ojciec Antoni Wyrwiński gwardian konwentu złoczowskiego ochrzcił imieniem Marianna, córkę Wielmożnego Pana Rafała Iwańskiego i Urodzonej Ludwiki z Kąsinowskich jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Konstanty Kąsinowski i Wielmożna Pani Katarzyna Zapolska chorążyna sieradzka.
Lipno.
10 lutego. Ja, Jakub Wylumski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem Dorotę, córkę Wielmożnego Pana Stanisława Kamockiego i Urodzonej Zofii jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Ludwik Wężyk z Dąbrowy i Urodzona Pani Katarzyna Wolska z Barczewa.
Rok 1722
Pyszków
6 luty
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Walentego, syna z nieprawego łoża poddanych Wielmożnego Pana Pstrokońskiego z Rudlic. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Wenek i Ewa Jakuboszczanka z Pyszkowa.
Pyszków
8 marca. Ja, brat Benedykt Dobrowolski z Zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych Obserwantów, ochrzciłem Kazimierza, syna Mikołaja Myśliwczyka i Katarzyny jego żony, poddanych Wielmożnego Pana Wojciecha Pstrokońskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Wenek z Pyszkowa i Babara Kochowna z Brzeźnia.
Nowa Wieś
14 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Władysława, syna Urodzonego Pana Aleksandra Ziółkowskiego i Urodzonej Pani Marianny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Wolski z Barczewa i Wielmożna Panna Zofia Pstrokońska z Pyszkowa.
Wrzesień
Pyszków.
14. Ja ochrzciłem Reginę, córkę Macieja woźnicy poddanego Wielmożnego Pana Alberta Pstrokońskiego z Rudlic i jego żony Marianny. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Górski organista brzeźnieński i Ewa Maraska z Brzeźnia.
Wrzesień
Barczów
17. Ja ochrzciłem imionami Zofia i Jadwiga, córkę Wielmożnego i Urodzonego Jana Wolskiego i Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Chlebowski z Ruszkowa i Wielmożna Pani Justyna Zapolska córka chorążego sieradzkiego.

 Rok 1723
Styczeń
Nowa Wieś
20. Ja, ten sam, ochrzciłem imionami Agnieszka i Emerencjanna, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Stefana Wężyka i Wielmożnej i Urodzonej Pani Aleksandry jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Konstanty Kąsinowski i Wielmożna Pani Anna Wężykowa ze Starzy?
Rok 1724
Wrzesień
10. Ten sam, ochrzciłem imieniem Franciszk, syna Urodzonego Antoniego Sadowskiego i Urodzonej Reginy jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Andrzej Zapolski i Wielmożna Urodzona Pani Marianna Kąsinowska.
Rok 1725
Barczów.
9 stycznia. Ten sam, ochrzciłem imieniem Kacper, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Wolskiego i Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Michał Zapolski chorąży sieradzki i Wielmożna Pani Marianna Kąsinowska.
Rok 1727
Lipiec
Dwór Barczew
Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Konstancja i Kunegunda, córkę Wielmożnego Pana Jana Wolskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Konstanty Kąsinowski i Katarzyna Rogalińska.

 

   początek strony