CHABIELICE

Family History Library
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12318-19388-12?cc=2115410&wc=M99D-211:675570457
Parafa Chabielice

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1618-1754


URODZENIA

Rok 1696
28 Maj
Ja, jak wyżej, dnia, jak wyżej, ochrzciłem córkę pracowitego Adama i Ewy Michalskich z Osin, prawowitych małżonków, której nadałem imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Kurczowski ze swoją córką Urodzona Panią Anną Bielawską.
Rok 1706
Roku, jak wyżej, dnia zaś 17 lutego, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Jana i Franciszki Lutosławskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Maciej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Starczowski i Urodzona Panna córka Urodzonego Pana Starcewskiego.
Rok 1711
Roku, jak wyżej, dnia zaś 28 października z wsi Osiny ochrzciłem córkę pracowitego Tomasza i Zofii Stępniów, prawowitych małżonków, której nadałem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Kwiatkowski i Urodzona Katarzyna Bojanowska.
Rok 1712
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6-go lutego. Ja, Aleksander Franciszek Bielic, kapłan w pustelni w Osinach, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Szymona i Marianny Kwiatkowskich, prawowitych małżonków, której nadałem imię Dorota. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan i Urodzona Pani Marianna z Kurczowskich Zalejscy, regentka mieszkająca w Ostrowie i Urodzony Pan Jan Zalejski poborca z wsi We?niawa ?
Rok 1739
Ja, Maciej Rzecki kapłan w Puszczy, ochrzciłem imionami Kazimierz Paweł, syna Urodzonego Pawła i Marianny z Bogdańskich Grabowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Felicjan Walewski kasztelan rozprzański i Urodzona Krystyna Walewska.
Rok 1740
24 kwietnia.
Ja, jak wyżej Maciej Antoni, ochrzciłem imionami Walenty Maciej, syna Urodzonego Stefana i Marianny z Bogdańskich Zakrzewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Ludwik Suchecki łowczy bielski i Urodzona Pani Katarzyna Szulmierska.
Rok 1743
Roku tego samego. Dnia 4 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Piotr Damian i Maciej, syna Urodzonego Michała i Konstancji z Zakrzewskich Błeszeńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bruno Chabielski z Chabielic i Marianna ?
Rok 1744
Roku, jak wyżej, dnia 9-go. Ja, M. Antoni Rzecki kapłan pustelni, ochrzciłem imionami Bazyli Antoni, syna Urodzonych Stefana i Marianny z Bogdańskich Zakrzewskich , prawowitych małżonków z Osin posesorów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Cieński łowczy koronny z Kaszenic i Urodzona Panna Domicela z [C]Habielic Chabielska.
24 września
Ja, Antoni Maciej Rzecki kapłan Szczercowa w pustelni, ochrzciłem imionami Stanisław Michał, syna Urodzonego Stefana i Marianny z Bogdańskich Zakrzewskich, posesorów Osin. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Kazimierz z Ostrowa i Katarzyna z Walewskich Rychłowscy kasztelanowie sieradzcy.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1709
Roku, jak wyżej, dnia zaś 20 lipca, Znakomity i Wielebny miejscowy proboszcz, na mocy indultu potwierdziłem związek małżeński Szlachetnego Bartłomieja Stobieckiego z Marianną Zarembiną. Świadkami byli Maciej Sumpoliński, Michał Stobiecki, wszyscy dobrze znani, Andrzej Stobiecki i inni wiarygodni, żadnych przeszkód... 
Rok 1722
22 stycznia
Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt, bez przeszkód w obecności świadków Antoniego Gawrońskiego, Szlachetnego Urodzonego Andrzeja Zaleskiego i innych wiarygodnych, potwierdziłem związek małżeński Szlachetnego Józefa z Ludwiką Zabłocką.
12 listopada
Potwierdziłem małżeństwo Antoniego Korycińskiego z Anną Kozłowską Urodzonych podróżnych w obecności Antoniego Piotrowskiego Szlachetnego podróżnego (pielgrzyma) i Teresy Orłowskiej swojej żony i Adama Janicka i innych wiarygodnych.

 

   początek strony