CHLEWO


Family History Library

Archiwum Diecezjalne we Włocławku
Parafia Chlewo, dekanat Błaszki

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1611-1711

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1710-1753

Akta urodzeń, małżeństw 1746-1777

Akta zgonów 1772-1800

Akta urodzeń, małżeństw 1778-1800

Akta urodzeń 1801-1817

Akta małżeństw 1801-1822

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1611-1711

Film 1885180, sygn. 1

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1667

Maj

Dnia 18 maja ochrzciłem imieniem Teofila, córkę Szlachetnego Pana Franciszka Wilczyckiego z Wilczyc i Jadwigi jego małżonki. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Pan Adrian Kuczkowski i Teofila Biernacka.

Czerwiec

Dnia 13 czerwca ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnych Piotra i Marianny Krąkowskich z Naczesławic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Tomicki i Zofia Małuska.

Lipiec

Naczesławice

Dnia 17 lipca. Ja Grzegorz Kazimierz Stanisławski proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnego Jana Głuchowskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Baltazar Biernacki z Chodenic? i Szlachetna panna Zofia Malczewska z Morawek.

Rok 1669

Sierpień

Moskurnia

? Wawrzyniec syn Urodzonego Alberta Sławińskiego i Marianny, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzice chrzestni Adrian Kuczkowski i Dorota Sławińska.

Październik

Stojanowo

? Łukasz syn Urodzonego Mikołaja Krąkowskiego i Marianny, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej wspomnianego dnia 28. Rodzice chrzestni Urodzony Samuel Zelaski [Zaleski] i Anna Rusinowska.

Listopad

Sulmówek

Tego samego dnia Paweł syn Urodzonego Jana Biernackiego i Teofili, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzice chrzestni jego Urodzony Walenty Karsznicki i Teresa Olszewska.

Gać

18. Marcin syn Urodzonego Władysława Tarchalskiego i Anny, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzice chrzestni jego Urodzony Adrian Kuczkowski i Marianna Wojsławska.

Rok 1670

Moskorna [Moskurnia]

? Władysław  syn Urodzonego Krzysztofa Bużeńskiego

Ja Stanisław Bużeński zarządca ? dnia 17. maja ochrzciłem Władysława syna Urodzonego Krzysztofa z Gniewęcina Bużeńskiego i Konstancji Ostroskiej, prawowitych rodziców, za pozwoleniem i w obecności Przewielebnego proboszcza chlewskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Władysław Tarchalski i Urodzona E? Potworoska.

Rok 1671

Marzec

Gać

Dnia 4 Kazimierz, syn Urodzonego Władysława Tarchalskiego i Anny, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Trzebiński i Anna Tarchalska.

Październik

Morawki

Mikołaj syn Urodzonego Wawrzyńca Korzenickiego i Zofii, jego prawowitej małżonki, urodzony 9 tego miesiaca, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Korzenicki i Urodzona Zofia Taczanowska.

Stojanowo

28 Elżbieta, córka Urodzonego Mikołaja Kraszewskiego i Marianny jego prawowitej małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Krąkowski i Małgorzata Psarska.

Listopad

Waliszowice.

Marianna, córka Urodzonego Stanisława Biernackiego i Krystyny jego prawowitej małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adrian Kuczkowski i Barbara ?

Rok 1672

Maj

Sulmówek

12 maja Michał syn Urodzonego Władysława Psarskiego i Małgorzaty, jego prawowitej małżonki, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Babiński i Urodzona Helena Madalińska z K?

Październik

Sulmówko

Roku 1672, dnia 9 października Franciszek syn Urodzonego Jana Biernackiego i Teofili, jego prawowitej małżonki, ochrzczona została przez Jana Biernackiego proboszcza łęczyckiego ?. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Władysław Tarchalski i Teresa Olszewska podstolina kaliska.

Rok 1673

Kwiecień

Moskurna

29 Józef Albert syn Urodzonego Krzysztofa Bużyńskiego i Konstancji, jego prawowitej małżonki, ochrzczony został przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Potworowski ewangelik i Urodzona panna Barbara Bużyńska.

Maj

Moskurnia

27 maja Jakub syn Szlachetnego Macieja Wilczyckiego i Katarzyny, jego prawowitej małżonki, ochrzczony został przeze mnie. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Albert Czyżewski i Zofia Tarchalska.

Czerwiec

Bronowo.

Jan ? syn Urodzonego Pawła Biernackiego i Agnieszki, jego prawowitej małżonki, urodzony w wigilię św. Erazma [1 czerwca] roku 1673, ochrzczony został w oktawę Bożego Ciała przez wielebnego Kazimierza Boles? ? Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Aleksander ? i Urodzona Katarzyna ? z Piwonicy.

Trzebinie Nowe

Sierpień

10 Wawrzyniec syn Urodzonego Wawrzyńca Wolińskiego i Katarzyny, jego prawowitej małżonki, ochrzczony został przeze mnie. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Marcin Olszewski i panna Regina Wolińska.

Rok 1675

Sulmówek

26 maja Helena córka Urodzonego Jana Biernackiego i Teofili, małżonków, ochrzczona przeze mnie ? Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Krąkowski i Urodzona Anna Korzenicka

Rok 1677

Waliszewice

24 lipca. Ja Wawrzyniec Pieńkowski wikary chlewski, ochrzciłem Annę, córkę Urodzonego Jana Radońskiego i Doroty, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Stanisław Zielonacki, Katarzyna Waliszewska.

Sulmówko.

1 listopada Katarzyna, córka Urodzonego Walentego Korzenickiego i Anny, jego prawowitej małżonki, ochrzczona przeze mnie ? Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Korzenicki z Urodzoną panną Anną Żychlińską.

Rok 1678

Moskurnia

Michał syn Urodzonego Wawrzyńca Morawskiego i Anny, małżonków, ochrzczony został przeze mnie ? Kazimierza Staniszewskiego proboszcza chlewskiego dnia pierszego października roku 1678. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Florian Kuczkowski z Urodzoną Katarzyną Bużyńską.

Rok 1680

Styczeń

Naczesławice

24 Teresa córka Urodzonego Tomasza Naczesławskiego i Anny, małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Modlibowski i Marianna ?

Luty

Waliszewice

16 Katarzyna córka Urodzonego Jana Raduńskiego i Doroty, prawowitych małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego.  Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Marcjan Miniszewski z rodzoną siostrą Katarzyną Miniszewską.

Lipiec

Trzebienie Stare

Tego samego dnia Franciszek Antoni, syn Urodzonego Alberta Raciborskiego i Anny, prawowitych małżonków, ochrzczony został przeze mnie wyżej podpisanego.  Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Zaleski z Urodzoną Krystyną Zaleską.

Wrzesień

Wilczyce

26 Franciszek Andrzej syn Urodzonego Stanislawa Radońskiego i Teresy, małżonków, ochrzczony został przeze mnie ?  Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Biernacki i Barbara Łukowska

Październik

Falecice [Chwalęcice]

22 Ewa Marianna córka Urodzonego Pawła Biernackiego i Agnieszki, prawowitych małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz T?ski i Urodzona Teresa Olszewska z Sulmówka

Rok 1684

Styczeń

Waliszewice

30 Katarzyna córka Urodzonego Aleksandra Lubiatowskiego i jego małżonki Marianny, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Maciej Waliszewski z ?mińca i Teresa Radońska z Krzymaczowa.

Kwiecień

Trzebienie

6. Albert syn Urodzonego Jana Górskiego i Anny, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego Kazimierza Staniszewskiego proboszcza chlewskiego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Tarchalski i Urszula Kobielska.

Maj

Modła

7. Stanisław syn Urodzonego Jana Wolskiego i Jadwigi, małżonków, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Pan Florian Bielczeski i Katarzyna Wojsławska z Wojsławic.

Naczesławice

21 Jan syn Jana Miniszewskiego i Małgorzaty, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Władysław Tarchalski z Gaci i Urodzona Anna Górska z Trzebieni.

Grudzień

Wilczyce

4 Barbara córka Urodzonego Stanisława Zielonackiego i Zofii, małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Zakrzeski z Wojsławic i Urodzona panna Marianna Waliszewska z Dąbrowy.

Rok 1685

Luty

Naczesławice

16 Konstancja córka Urodzonego Marcina Chlewskiego i Marianny, małżonków, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Adam Waliszewski z Moskorni i Urodzona Anna Tarchalska z Naczesławic.

Modła

Tego samego dnia [16] Teresa Agnieszka córka Urodzonego Floriana Bilczeskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Adam Waliszeski z Moskorni i Urodzona Katarzyna Wojsławska z Wojsławic.

Listopad

Naczesławice

21 listopada Andrzej Tomasz syn Urodzonego Sebastiana Żeromskiego i Anny, małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Jan Zakrz[ewski] z Wojsławic i Marianna Naczesłaska z Naczesławic.

Rok 1686

Luty

Waliszewice

26 lutego Maciej syn Urodzonego Koszuckiego i Marianny, małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego wikarego chlewskiego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Paweł Biernacki z Falęcic i Urodzona Koszucka.

Czerwiec

Modła

13 Bogumiła córka Urodzonego Floriana Bilczewskiego i Urodzonej Elżbiety małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Bąk[owski] i Urodzona Anna Bogucka z Zaborowa.

Sierpień

Stojanowo

20 Regina Marianna córka Urodzonego Krzysztofa Biernackiego i Marianny małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Bratkowski ze Stojanowa i Urodzona Jadwiga Grzymska z Habierowa?

Rok 1688

Trzebinie

29 sierpnia

Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Mariannę, córkę Urodzonego Jana Tetleskiego i Anny Trzebińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Zakrzewski i Urodzona panna Helena Trzebińska.

Gacki dwór 1 września

Ja Jan Chajewski wikary chlewski, ochrzciłem Mateusza ?, syna Urodzonego Pana Władysława Tarchalskiego i Marianny Grzybowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Andrzej Mo[dli]bowski pisarz ziemski kaliski i Urodzona Pani Jadwiga Łętkowska.

Rok 1689

Modła 26 marca dwór

Ten sam jak wyżej, ochrzciłem Alberta, syna Urodzonego Pana Mikołaja Morzyckiego i Urodzonej Pani Joanny Biernackiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Albert Biernacki i Urodzona Jadwiga Wolska z Modły.

Trzebinie 24 kwietnia

Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Katarzynę Eleonorę, córkę Urodzonego Pana Jana [G]órskiego i Urodzonej Pani Anny Tarchalskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Poleski i Urodzona Pani Marianna Tarchalska.

Rok 1690

Modła

Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 12 grudnia, ochrzciłem Barbarę Mariannę, córkę Urodzonego ojca Mikołaja i Joanny Morzyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Mikolaj Biernacki i Urodzona Barbara Pawłoska.

Rok 1692

Świnice

Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 9-go lipca, ochrzciłem Mariannę Annę, córkę Urodzonego Ludwika ze Świnic Malczewskiego i Urodzonej Marianny z Malczewskich, ? Rodzicami chrzestnymi [byli] Paweł z Chwalęcic Biernacki i Urodzona Biernacka siostra ?

Sulmówek

Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 6-go listopada, ochrzciłem Joannę Jadwigę, córkę Urodzonego Andrzeja Olszewskiego i Katarzyny Charkowskiej [Karchowskiej], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Władysław Biernacki i Urodzona Biernacka Teofila.

Rok 1693

Chwalęcice

Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 29-go maja, ochrzciłem Jana, syna Szlachetnych Alberta Wolskiego i Marianny, prawowitych małżonków familii Urodzonego Pawła Biernackiego. Rodzicami chrzestnymi byli Albert organista i Urodzona panna Zofia Wojsławska.

Wilczyce

Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 25. czerwca, ochrzciłem Jana Piotra, syna Urodzonego ojca Marcina Rudnickiego i Urodzonej Marianny Rudnickiej, prawowitej małżonki.  Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Stanislaw Wężyk i Urodzona Anna Wężykowa.

Rok 1695

Sulmówek.

Ja Mikołaj Koźmiński kapłan chlewski, roku jak wyżej, dnia 3-go maja, ochrzciłem Waleriana Antoniego Józefa trzech imion, urodzonego dnia 10 kwietnia syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Andrzeja Olszewskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jacek Pruszkoski i Wielmożna  i Urodzona Teresa Luboińska

Rok 1696

Modła

? Koźmiński proboszcz chlewski ga?, ochrzciłem Teresę Konstancję, córkę Urodzonego Pana Mikołaja Morzyckiego i Urodzonej Joanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Władysław Skrzypiński z Kramkowa? i Urodzona Agnieszka jego córka.

Rok 1698

Wilxyce

10 kwietnia został ochrzczony Piotr syn Urodzonego Wojciecha Grochowickiego i Urodzonej Domiceli, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Adam Biskupski i Urodzona Aleksandra Biskupska.

Rok 1699

Sulmówko

Roku jak wyżej, dnia 19 listopada. Ja ten sam, ochrzciłem Aleksandrę Mariannę, córkę Urodzonych Andrzeja i Katarzyny Olszewskich łowczych sieradzkich. Rodzice chrzestni Urodzony Paweł Biernacki z Chutek i Urodzona Marianna Biskupska.

Wojsławice

Roku jak wyżej, dnia 22 listopada. Ja ten sam, ochrzciłem Mikołaja, syna Urodzonego Jana i Anny Pacynowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Marian Kociszewski z Mro? i Urodzona Marianna Ostrowska.

Rok 1701

Woysławice

5 stycznia

Ja Marcin Pawłowicz wikary, ochrzciłem Agnieszkę, córkę Urodzonych Jana i Anny Pacynowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Ostrowski z Urodzoną Agnieszką swoją córką.

Sulmówko

5 stycznia

Józef syn Urodzonych Andrzeja i Katarzyny Olszewskich łowczych sieradzkich ochrzczony przez Przewielebnego Mikołaja Koźmińskiego proboszcza chlewskiego, gaćskiego. Rodzice chrzestni - Urodzony ...

Chlewo dwór

Ja Mikołaj Koźmiński proboszcz ?, dnia 27 stycznia ochrzciłem Agnieszkę Mariannę, córkę Urodzonych Andrzeja i Ludwiki Modlibowskich, małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Andrzej Modlibowski ? kaliski i Wielmożna Ewa małżonka.

Modła

10 sierpnia Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Wawrzyńca, syna Urodzonych Mikołaja Morzyckiego i Joanny Biernackiej jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki z Morawek i Katarzyna Madalińska jego żona.

Modła dwór.

14 sierpnia.

Ja ten sam, ochrzciłem Wawrzyńca, syna Urodzonego Mikołaja i Joanny Morzyckich. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Biernacki z małżonką swoją z Morawek.

Trzebinia

4 września, roku jak wyżej.

Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem Mariannę Wiktorię, córkę Urodzonych Franciszka i Katarzyny Raciborskich. Rodzice chrzestni Urodzony Tomasz Łętkowski i Urodzona Marianna Górska.

Moskurnia dwór

23 października. Ja ten sam, ochrzciłem Franciszka, syna Urodzonego Sebastiana i Barbary małżonków Korzenickich. Rodzice chrzestni Urodzony Samuel Kowalski i Urodzona Teresa Kowalska małżonka.

Rok 1702

Kwiecień

Gać

23, ja ten sam, ochrzciłem Wojciecha Franciszka, syna Urodzonego Piotra Pogorzelskiego i Urodzonej Marianny Tarchalskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński i Urodzona Pani Kowalska z Sielmowa.

Chlewo dwór

11 czerwca roku jak wyżej, ochrzciłem Jana Władysława, syna Urodzonego Antoniego i Ludwiki Modlibowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Sebastian i jego małżonka Barbara Korzeniccy

Sulmówko dwór

Ja Mikołaj Koźmiński proboszcz, dnia 27 sierpnia ochrzciłem Franciszkę Ludwikę, córkę Wielmożnego Andrzeja i Katarzyny Olszewskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Franciszek i Katarzyna małżeństwo Łochyńskich.

Październik

8 tego samego Trzebnice dwór.

Ja Mikołaj Koźmiński proboszcz, ochrzciłem Michała Antoniego, syna Urodzonego Franciszka i Katarzyny Raciborskich, małżonków.

Listopad

Błonie

18 tego samego. Ja ten sam ochrzciłem Marcina, syna Urodzonego Wojciecha Siewierskiego i Urodzonej Marianny Szpotownej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski i Urodzona Marianna Laskowska.

Grudzień

Wojsławice

20 tego samego. Przewielebny Andrzej Kotarbski, ochrzcił Joannę Mariannę, córkę Urodzonego Wojciecha i Urodzonej Anny Szpotów, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Kierzyński ze swoją żoną Joanną.

Rok 1703

Nacesławice

Ja Mikołaj Koźmiński, roku jak wyżej, dnia 16 kwietnia, ochrzciłem Alberta, syna Szlachetnych Władysława i Jadwigi Stawskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Piekarski i Urodzona Katarzyna Biernacka z Morawek.

Rok 1704

5 luty

Trzebienie

Ja Marcin Pawłowicz wikary chlewski, ochrzciłem Franciszka Józefa, syna Urodzonego Wojciecha Rzepeckiego i Urodzonej swojej małżonki Zofii. Rodzice chrzestni Urodzony Tomasz Letkowski i Urodzona Krystyna Letkowska.

8 lutego Maskurnia

Ja ten sam, ochrzciłem Konstancję Mariannę, córkę Urodzonego Mikołaja Korzenickiego i Urodzonej swojej małżonki [brak]. Rodzice chrzestni Urodzony Rafał Rembieski i Urodzona Barbara Korzenicka.

Wojcinko

18 lipca Przewielebny Mikołaj z iwanowic Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Joannę Mariannę, córkę Urodzonego Stanisława Kobielskiego i Urodzonej Konstancji Węgierskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Paweł Biernacki i Urodzona Zofia Węgierska.

Morawki

23 września Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Jadwigę Barbarę, córkę Urodzonego Macieja Biernackiego i Urodzonej Katarzyny Madaleńskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Paweł Biernacki i Urodzona Barbara Korzenicka.

Gać

10 grudnia Przewielebny Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Mikołaja, syna Urodzonego Piotra Pogorzelskiego i Urodzonej Marianny Tarchalskiej jego żony. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Józef Modliboski i Urodzona Anna Górska.

Rok 1705

Naczesławice.

10 lutego. Ja ten sam ochrzciłem Macieja Walentego, syna Szlachetnych Kazimierza i Anny Tarchalskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Biernacki z Morawek i Urodzona Anna Górska.

Naczesławice.

3-go maja, ten sam jak wyżej, ochrzcił Zofię Konstancję, córkę Szlachetnych Stanisława i Jadwigi Zdzieneckich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Kobielski i Urodzona Zofia Modliboska.

Naczesławice.

16 czerwca Przewielebny Mikołaj Koźmiński dziekan staw?, proboszcz chlewski, ochrzcił Antoniego Jana, syna Szlachetnych Władysława Stawskiego i Szlachetnej Jadwigi Tarchalskiej. Rodzice chrzestni Szlachetny Świętosław Suchorski, Szlachetna Zofia Kotkowska.

24 sierpień

Wojsławice dwór

Tego samego dnia, tego samego miesiąca, Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan staw?, proboszcz chlewski, ochrzcił Jakuba Bartłomieja, syna Szlachetnych Wojciecha Szpota Dunina i Szlachetnej Anny Miaskowskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Piekarski, Szlachetna L? Miaskowska kasztelanka łęczycka.

Morawki

15 listopad

Tego samego dnia. Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan staw?, proboszcz chlewski, gacki, ochrzcił Marcina, syna Szlachetnego Macieja Biernackiego i Szlachetnej Katarzyny Madaleńskiej posesorki dziedzictwa ?. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Remigiusz Tarchalski i Szlachetna Marianna Kamińska.

Rok 1706

Dnia 12 lipca, Chlewo dwór.

Ja Mikołaj z Iwanowic Koźmiński, proboszcz chlewski, dziekan staw?, ochrzciłem Antoniego Jana, syna Urodzonych Józefa i Zofii Modlibowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Kazimierz Pokrzywnicki z Choci?, miecznik łańcucki i Wielmożna Teresa Pstrokońska z Kotkowa.

Rok 1707

Wojsławice

9 maja. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem Teresę Franciszkę, córkę Szlachetnych Floriana Bielczewskiego i Marianny Potockiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan staw? etc. i Szlachetna Teofila Biernacka z Wilczyc.

Wojsławice.

Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan staw?, kapłan chlewski gaceński?, ochrzcił Barbarę Franciszkę, córkę Szlachetnych rodziców Urodzonego Pana Wojciecha Szpota Dunina i Urodzonej Pani Anny Miaskowskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Biernacki i Urodzona Katarzyna Biernacka jego małżonka z Morawki.

Trzebinie.

17 października. Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński, dziekan staw?, proboszcz chlewski, gacki, ochrzcił Łukasza Marcina, syna Urodzonego Franciszka Laciborskiego [Raciborskiego] i Urodzonej Katarzyny Łętkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Aleksander Potworowski i Urodzona Pani Barbara Dobkowa.

Wojsławice

? listopada. Ja Marcin Pawłowicz, ochrzciłem Marcina, syna Szlachetnych Aleksandra i Aleksandry Kamieńskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Albert Szpot Dunin i Urodzona panna Teresa Piekarska.

Rok 1708

Maj

Naczesławice

19 tego samego. Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński, dziekan staw? kapłan chlewski, gacki, ochrzcił Mariannę, córkę Szlachetnych Zygmunta i Anny Korytkowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Szlachetny Wojciech Siewierski, Szlachetna Zofia Madaleńska z Chlewa

Naczesławice

3. czerwca. Ja ten sam, ochrzciłem Mariannę Elżbietę, córkę Szlachetnego Stanisława i Szlachetnej Jadwigi Zdzienickich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Sawicki i Szlachetna Katarzyna Biernacka z Morawek.

Świnice dwór

Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 2 grudnia ochrzciłem Andrzeja syna Urodzonego Stanisława Nekandy Trepki i matki Anny z Biskupskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Józef? Skąpski i Urodzona Teresa Pstrokońska z Kotkowa?

Rok 1709

Trzebinie

Roku Pańskiego 1709, dnia 12 grudnia, ja ten sam, ochrzciłem Konstancję Rozalię, córkę Urodzonego Franciszka i Katarzyny Raciborskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Garczyński i Urodzona Elżbieta ?

Rok 1710

Morawki

1710, dnia 22 stycznia, ja ten sam ochrzciłem Agnieszkę Rozalię, córkę Urodzonego Macieja i Katarzyny Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Stanisław Kobielski i Urodzona Zofia Modlibowska z Chlewa.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1693

Trzebinie

Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 4 lutego błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Aleksandra Wilczyckiego z Urodzoną Marianną Kobierzycką, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ?

Rok 1695

Roku jak wyżej, tego samego dnia Maciej K?ski wikary chlewski, błogosławiłem małżenstwo Urodzonego Walentego Stawskiego z Jadwigą Tarchalską panną, poprzedziwszy ?, w obecności Urodzonego Jana G?, Kazimierza Skowrońskiego i innych.

Rok 1696

Wilczyce

Przewielebny ? Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, gacki, błogosławił związek małżeński Urodzonego Andrzeja Rudnickiego z Urodzoną Marianną Skrzypińską. Świadkami byli Urodzony Marcin Rudnicki etc. etc.

Rok 1700

Styczeń

Wojsławice

10 stycznia Przewielebny Mikołaj Koźmiński prepozyt chlewski, gacki, poprzedziwszy ? błogosławił małżeństwo Urodzonych Jana Wolińskiego z Urodzoną Zofią Kurczewską, wielu asystentów Urodzony Jan Paciński z Anną ... Urodzony Pan ? Kobielski.

Wrzesień

Naczesławice

8 tego samego, Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, gacki, błogosławił związek małżeński Urodzonego Stanisława Zdzenickiego ze Zdzenic z Urodzoną Jadwigą Otoroską z Naczesławic. Asystenci Urodzony Stefan Kotkowski, Urodzony Stanisław Borzęcki, Urodzona Zofia Kotkowska.

Rok 1704

Naczesławice

15 stycznia. Ja Marcin Pawłowicz, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Macieja Ziołkowskiego z Urodzoną Katarzyną Tarchalską. Świadkami byli Urodzony Wojciech Otoroski etc.

Rok 1705

Świnice

4 luty

Tego samego dnia, tego samego miesiaca jak wyżej, Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan sta?, kapłan chlewski, gacki, błogosławił związek małżeński Urodzonego Stanisława Trepki z Urodzoną panną Anną Wierzbięta Biskupską. Asystenci Urodzony Aleksander Potworowski, Franciszek Bronikowski, Józef Modlibowski i inni.

Rok 1706

Sulmówko dwór

Dnia 4 czerwca. Ja Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan sta?, kapłan chlewski, błogosławił na mocy indultu Znakomitego Jana Alberta Potworowskiego archi? i oficjała, małżeństwo ? Wielmożnych i Urodzonych Jana z K? Pstrokońskiego z panną Teresą Olszewską łowczanką sieradzką. Świadkowie Wielmożny Adam z Kobierzycka Kobierzycki i Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Olszewski i wielu innych.

Rok 1707

Sulmówko

6 lutego. Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan sta?, proboszcz chlewski, gacki, błogosławił małżeństwo Szlachetnych osób, Szlachetnego Andrzeja Szam[arzew]skiego ze Szlachetną Teofilą Poklękowską, poprzedziwszy tym co trzeba. Świadkowie Wielmożny i Urodzony Pan Andrzej Olszewski łowczy sieradzki i inni.

Naczesławice

19 sierpnia. Ja Marcin Pawłowicz, błogosławiłem związek małżeński Szlachetnych osób, Szlachetnego Zygmunta Korytkowskiego ze Szlachetną An[ną] Tarchalską, poprzedziwszy ? w obliczu kościoła. Asystenci Krzywański ...

 

    ZGONY

 

Rok 1683

Dnia 16 sierpnia zmarł Urodzony Marcin Malczewski ze Świnic. Pochowany w kościele chlewskim.

Rok 1684

Styczeń

30 stycznia Urodzona Jadwiga Malczewska ze Świnic zmarła i została pochowana w kościele chlewskim.

Luty

22 lutego Urodzony Pan Aleksander Lubiatowski z Waliszewic zmarł i został pochowany w kościele ?

Marzec

18 marca Urodzona Konstancja Radlicka z Trzebini zmarła. Pochowana została w kościele chlewskim.

Sierpień

Urodzona Pani Agnieszka Biernacka z Falęcic zmarła i została pochowana w kościele chlewskim.

3 październik

Urodzony Albert Trzebiński z Trzebieni zmarł i został pochowany w Warcie u św. Bernarda.

Rok 1693

Moskurnia

Roku jak wyżej, dnia 7-go lipca zmarł opatrzony sakramentami Urodzony Adam Waliszewski i został pochowany w kościele przy wielkim ołtarzu 9. lipca

Moskurnia

Roku jak wyżej, dnia 3-go września zmarła wyspowiadana Urodzona Teresa Radońska w dzień porodu

Rok 1694

28 lutego zmarł Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Biernacki ze wsi Modła,  opatrzony świętymi sakramenatmi, pochowany w kościele wartskim u Braci Mniejszych.

6. kwietnia zmarła Wielmożna i Urodzona Pani Anna Zakrzewska,  opatrzona świętymi sakramenatmi, pochowana w kościele chlewskim przed amboną

Rok 1695

Wilxice

1-go stycznia zmarł tknięty paraliżem Urodzony Pan Stanisław Skrzypiński, pochowany w kościele chlewskim

Morawka

? 3-go ? zmarła Urodzona Pani Agnieszka Koźmińska dobrze opatrzona św. sakramentami, pochowana w kościele wartskim u św. Bernarda 24 marca.

Moskurnia

Roku jak wyzej, dnia 10 sierpnia zmarła Urodzona Jadwiga Bronikoska, opatrzona wszystkimi sakramentami i pochowana dnia ? tego samego miesiąca w kościele parafialnym chlewskim naprzeciw ołtarza św. Różańca NMP przez administratora parafii chlewskiej Mikołaja Koźmińskiego.

Rok 1710

Świnice

24 kwietnia zmarła Urodzona Franciszka Porowska, opatrzona św. sakramentami i pochowana w kościele przed ołtarzem św. Antoniego, katoliczka.

 

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1710-1753

Film 1885180, sygn. 2

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1710

Modła Wielka

Roku  jak wyżej, dnia 29 tego obecnego, ja Stanisław Sokalski zarządca chlewski, ochrzciłem Petronelę Urodzonego Jana Kazimierza i Barbary Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzeni Jan i Marianna Morawscy.

Czerwiec

Świnice

30 tego obecnego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Piotra Urodzonego Stanisława i Anny Trepków. Rodzicami chrzestnymi Urodzeni Józef Modlibowski ze swoją małżonką i Zofią Modlibowską z Chlewa.

Lipiec

Wojcinek

13 tego obecnego. Ja, Maciej Gromacki? wikary kościoła chlewskiego, ochrzciłem Annę Mariannę Urodzonych Jana i N. Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Kobielski i Katarzyna Biernacka.

Wrzesień

Sulmówek

Ochrzczona przeze mnie wikarego jak wyżej, Rozalia ojca [brak]. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kacper Kobierzycki i Teresa Pstrokońska.

Rok 1711

Czerwiec

Sulmówek dwór

14 tego ochrzczona Anna i Bogumiła prawowitych Urodzonych Jana i Teresy Pstrokońskich przez Bud? Stanisława Szumlackiego kapłana z Jezior? Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Skorzeski i Urodzona Teofila Biernacka.

Morawki

Roku, jak wyżej, dnia 31 grudnia, ja Wojciech Błaszkiewicz wikary chlewski, ochrzciłem syna Wielmożnego i Urodzonego Macieja i Katarzyny Biernackich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Mikołaj i Tomasz. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Urodzona Pani Teresa Pstrokońska, małżeństwo z Sulmówka

Rok 1712

Naczesławice

Roku jak wyżej, dnia 17 maja. Ja, jak wyżej wikary chlewski, ochrzciłem Józefa Urodzonego Kazimierza i Konstancji Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Urodzony Marcin Kozenicki i Urodzona Katarzyna Kociołkowska.

Maj

Świnice

17 tego, ja, Stanisław Sokolski proboszcz kościoła chlewskiego, ochrzciłem Antoniego Jana Urodzonego Stanisława Trepki [brak matki] prawowitych [małżonków]. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki i Wiktoria Biskupska.

Rok 1713

Naczesławice

9 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Rozalię prawowitych Urodzonego Łukasza i Zofii Stawskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Urodzona Anna Korzennicka.

Naczesławice

Październik

Ja, ten sam, jak wyżej, dnia 19 tego ochrzciłem Jadwigę Teresą urodzoną 12 tego Urodzonych Alberta i Zofii Żelislawskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Żeromski i Bona Skąpska.

Listopad

Trzebienie Wielkie

Ten sam, tu,  dnia ochrzciłem Andrzeja Urodzonych Macieja i Teresy [Rola] ? Raciborskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki i Urodzona Teresa Pstrokońska.

Rok 1714

Wrzesień

Naczesławice

16 Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Jadwigę prawowitych Urodzonych Kazimierza i Konstancji Bogusławskich. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Żuromski i Urodzona Jadwiga .

Sulmówko dwór

20 listopad

Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Stanisława Kostkę prawowitych rodziców Baltazara Gałęskiego i Zofii. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzona Pani Teresa Pstrokońska i Urodzony Pan Józef Modlibowski.

Rok 1715

Styczeń

Moskorna dwór

6 tego. Ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Baltazara prawowitych Urodzonego Sebastiana i Urodzonej Zofii Korzennickich. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Jan Pstrokoński z Urodzoną swoją małżonką  z domu Olszewskich Pstrokońską.

Kwiecień

Wojcinek

29 tego. Ja jak wyżej, ochrzciłem Domicelę prawowitych Urodzonego Alberta i Zofii Goliszewskich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki i Urodzona Marianna Wolińska.

Czerwiec

Naczesławice

5-go tego. Ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Reginę prawowitych Urodzonego Macieja i Katarzyny Mroczkowskich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Józef Zuromski i Urodzona Modlibowska.

Wrzesień

Morowki dwór

Roku i dnia jak wyżej, ochrzciłem Rozalię prawowitych Urodzonego Macieja i Urodzonej Katarzyny z domu Madalińskiej Biernackich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Marcin syn tego Biernackiego i Urodzona panna Bona Skąpska z Naczesławic.

Listopad

Sulmówek dwór.

17 tego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Stanisław i Marcin, urodzone dnia 18 października, dziecko Urodzonych Jana i Teresy z domu Olszewskich Pstrokońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan Gałczyński archidiakon, oficjał i kanonik kaliski, łowicki etc. i Urodzona panna Antonina Olszewska.

Rok 1716

Styczeń

Świnice dwór

12 tego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem imionami Marianna Agnieszka, córkę Urodzonych Macieja Przeradzkiego i Katarzyny z domu Zielonackich Przeradzkiej, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Zielonacki i Urodzona Teresa Pstrokońska ze Świnic.

Luty

Moskornia dwór.

9 tego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Antoni Maciej, dziecko Urodzonych Mikołaja i Zofii Korzennickich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Antoni ze swoją małżonką Urodzoną Zofią Mycielscy.

Maj

Wojcinek dwór

17 tego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Antoniego Rafała, prawowitych Urodzonych Antoniego Chojeckiego i Urodzonej z domu Madaleńskich Zofii Chojeckiej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Maciej ze swoją małżonką Biernaccy.

Czerwiec

Naczesławice

11 tego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Antoniego, Urodzonego Stanisława i Jadwigi Zdzenickich. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Władysław Biernacki i Urodzona Zofia Skorczyńska.

Rok 1717

Luty

Naczesławice

6-tego. Ja, jak wyżej proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka Marianna, [córkę] Urodzonych Macieja i Katarzyny Mroczkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Porowski z Urodzoną swoją małżonką Wiktorią z domu Biskupskich Porowską.

Rok 1718

Lipiec

Trzebienie

18 tego. Ja Ignacy Wyrazdowicz wikary chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Piotr Marcin, syna Wielmożnych i Urodzonych ojca Franciszka Raciborskiego i Katarzyny z domu Łętkowskich Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Marcin Tarchalski z Wielmożną Urodzoną Panią Marianną Więckowską.

Wrzesień

Wojsławice

30 tego. Ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitą Franciszkę, córkę Urodzonych Marcina Ostrowskiego i Marianny z domu Potockich Ostrowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Borzęcki i Urodzona Dorota Rzepecka.

Świnice

14 listopada, ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Sebastiana syna Urodzonych Stefana Porowskiego i Wiktorii z domu Biskupskich Porowskiej. Rodzice chrzestni Urodzony Franciszek Raciborski i panna Zofia Porowska.

Sulmówek dwór.

12 grudnia. Ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Barbara Marianna, córkę Wielmożnych i Urodzonych Jana Budzisz Pstrokońskiego i Urodzonej Teresy z domu Olszowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Władysław Biernacki kasztelan rozprzański i Wielmożna i Urodzona Pani Dorota Skorzewska.

Rok 1719

Grudzień

Modła

2-go tego obecnego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Tadeusz Marcin Urodzonych Jana i Barbary Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław i Marianna także małżeństwo Morawskich.

Rok 1720

Luty

Naczesławice

Tego samego dnia i roku, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Walenty Maciej ojca Urodzonego Józefa i Marianny Żeromskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Sebastian ze swoją małżonką Korzenniccy z Moskurni.

Chwalęcice dwór

13 maja. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Stanisława, Urodzonych Macieja Przeradzkiego i Katarzyny z domu Zielonackiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Zielonacki i Urodzona Małachowska

Rok 1721

Kwiecień

Wilczyce dwór

2 tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem bliźnięta prawowitego rodzica Wielmożnego i Urodzonego Stanisława Alberta Poklękowskiego pisarza grodzkiego wieluńskiego i Katarzyny z domu Bartochowskiej, małżonków, pierwszego dwoma imionami Adam Ignacy, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Niniewski z Wielmożną i Urodzoną Marianną Wężykową, 2-gą także dwoma imionami Ewa Petronela, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Krąkowski z Urodzoną i Wielmożną Ewą Barbarą Gosławską.

Chwalęcice dwór

28 czerwca. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Jana Urodzonych Macieja i Katarzyny z domu Zielonackich Przeradzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony  Pan Władysław Biernacki kasztelan rozprzański i Urodzona panna Katarzyna Skrzyńska.

Chlewo dwór

21 grudzień

Dnia jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna Barbara, Urodzonych i Wielmożnych Państwa Józefa i Zofii Modlibowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni i Wielmożni Państwo Jan Budzisz Pstrokoński i Urodzona Dorota Małachowska.

Rok 1722

Luty

Świnice

?-go tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Walentego Urodzonych Pawła i Zofii Gałczyńskich, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Albert i Marianna Małachowscy, brat rodzony i siostra.

Naczesławice

31 maja. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Antoniego, Urodzonych Kazimierza Bogusławskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzeni Jan Małkowski? i panna Konstancja Ła?szowna.

Wrzesień

4-go tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami prawowitą Jadwigę Teresę Urodzonych Józefa Żeromskiego i Marianny. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Józef Modlibowski i Urodzona Katarzyna Przeradzka.

Rok 1723

Wojcinek dwór

21 grudnia, roku jak wyżej. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Tomasza Urodzonych Andrzeja i Teresy Kobielskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Jan Budzisz Pstrokoński i Urodzona Marianna Wolska.

Rok 1724

Maj

Świnice

25 tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitą Joannę Urodzonego Pawła Gałczyńskiego i Zofii z domu Kozłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Maciej Przeradzki z Urodzoną Zofią Modlibowską.

Rok 1726

Marzec

Wojcinek

? tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Maciej i Kazimierz, prawowitego syna Urodzonych Antoniego Szk[udl]skiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Urodzony Maciej Biernacki i Urodzona Zofia Modlibowska.

Morawki

18 sierpnia. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Józefa Urodzonych Chryzostoma i Katarzyny Wolskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Albert Wolski z Urodzoną Anną Wolską.

Rok 1727

Październik

Gać dwór

17 tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Michał Franciszek, dziecko Urodzonych Jana Chryzostoma Kurczewskiego i Apolonii z domu Wysławskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek i Jadwiga Wysławscy, małżeństwo i rodzice wspomnianej Urodzonej. 

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1710

Księga zaślubionych

Ja, Maciej Gromacki wikary chlewski, błogosławiłem, małżeństwo Urodzonych Macieja Borzęckiego z Eleonorą Olszewską na mocy indultu miejscowego ordynariusza oficjała generalnego, w obecności wiarygodnych świadków Urodzonego Józefa Modlibowskiego i Stanisława Kobielskiego i wielu nnych wiarygodnych. Dnia 24 kwietnia, roku jak wyżej.

Listopad

Także 28 listopada błogosławiłem Małżeństwo na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego Jana ? kustosza kaliskiego, zastępcy sędziego, Urodzonych Józefa Umińskiego z Urodzoną Konstancją Borzęcką w obliczu kościoła gaćskiego w obecności świadków Urodzonego Jakuba Bogdańskiego i ? i innych wiarygodnych. Stanisław Sokals proboszcz chlewski.

Rok 1711

19 lutego. Ja Stanisław Sokalski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach świąt, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Kazimierza Bogusławskiego z Konstancją Chlewską w obliczu kościoła chlewskiego, w obecności świadków Urodzonych Jana i Franciszka Bogusławskich braci rodzonych.

Naczesławice.

Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obliczu kościoła, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Macieja Mroczkowskiego z Katarzyną Tarchalską, w obecności świadków Urodzonego Jana Stawskiego i Urodzonego Michała Naczesławskiego i wielu innych wiarygodnych. Dnia 10 sierpnia, roku , jak wyżej także 1711.

Rok 1719

Luty

7-go tego obecnego, ja, jak wyżej proboszcz chlewski, na mocy indultu Znakomitego i Wielebnego Jana G?czyńskiego archidiakona i oficjała kaliskiego, błogosławiłem w obliczu kościoła, małżeństwo Urodzonego Antoniego Sz[kudl]skiego z Urodzoną Katarzyną Kobielską, w obecności świadków Wielmożnych i Urodzonych Jana Budzisza Pstrokońskiego, Macieja Biernackiego, Tomasza Rzepeckiego i wielu innych wiarygodnych Urodzonych.

Rok 1722

Wojsławice

29 czerwca, ja jak wyżej proboszcz, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel i świąt, potwierdziłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Andrzeja Ostrowskiego z Marianną z domu Potockich także Ostrowskiej wdowy z Wojsławic, w obecności świadków Urodzonego Jana Sk?czyńskiego, Urodzonego Pawła Gałczyńskiego i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1725

Sulmówek dwór

Roku jak wyżej, dnia zaś 23 lipca, na mocy indultu Najjaśniejszego prymasa i Przewielebnego Ignacego Lipińskiego z kancelarii ? błogosławiłem w obliczu kościoła chlewskiego, małżeństwo Wielmożnych i Urodzonych Państwa Andrzeja Lipskiego z Anną Pstrokońską z mojej parafii [w obecności świadków] Wielmożnych i Urodzonych Władysława Biernackiego kasztelana rosprzańskiego, Stanisława Lipskiego i wielu innych Urodzonych i wiarygodnych.

Rok 1732

Chlewo dwór

3 maja. Ja, jak wyżej proboszcz, na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego miejscowego ordynariusza, z dnia 28 kwietnia 1732 roku, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Franciszka Pytowskiego z Urodzoną Anną Modlibowską w obecności świadków Urodzonych Stefana Otockiego i Antoniego Kraszewskiego i wielu innych Urodzonych wiarygodnych świadków.

Rok 1733

Trzebienie dwór

21 listopada na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego Józefa Szo?lskiego zastępcy sędziego konsystorskiego kaliskiego, błogosławione przez Znakomitego i Wielebnego Jana Łyskowskiego kanonika katedralnego krakowskiego w kościele ? małżeństwo Urodzonych Michała Moraczewskiego z Wiktorią Raciborską w asyście i za zgodą obecnych Urodzonych Sebastiana Łyskowskiego, Kazimierza Starczewskiego, Franciszka Pytowskiego i wielu innych wiarygodnych Urodzonych świadków.

Rok 1734

Gać

Także tu, dnia, jak wyżej, na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego Józefa Switalskiego kanonika kolegiaty i zastępcy konsystorskiego kaliskiego, błogosławiłem w obliczu kościoła, małżeństwo Urodzonych Józefa Wierzchlejskiego z Urodzona Marcjanną Chelkowską w obecności świadków Urodzonych Macieja Przeradzkiego, Franciszka Wysłowskiego i wielu innych wiarygodnych Urodzonych świadków.

Rok 1736

Sulmówek

31 stycznia. Ja, jak wyżej proboszcz, na mocy indultu konsystorza kalskiego, potwierdziłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Józefa Suchorskiego z Urodzoną Joanną z domu Olszewskich Wierzchlejską wdową, w obecności świadków Urodzonego Macieja Przeradzkiego, Urodzonego Wawrzyńca Wierzchlejskiego i wielu innych wiarygodnych świadków Urodzonych.

Rok 1737

Gać

Także roku bieżącego i miesiąca związek małżeński za moją proboszcza zgodą aby błogosławił wikary Zbijewski lektor filozof? kaliski, małżeństwo Urodzonych Chryzostoma Jackowskiego z Jadwigą z Wysławskich Kurczewską w obliczu kościoła filialnego w Gaci. Świadkowie ich ? Urodzony Maciej Przeradzki i ? i wielu innych.

Rok 1743

Nacesławice.

A.D. 1743, dnia 14 lipca. Ja, Franciszek Ry? proboszcz ?, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami,błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Stanisława Pstrokońskiego z Urodzoną Marcjanną z Piaszczyńskich Sawicką wdową.

Rok 1744

Chlewo roku 1744, dnia 15 ... Ja, Franciszek Szynczewski proboszcz chlewski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, błogosławilem w obliczu kościoła parafialnego małżeństwo Szlachetnych Piotra Łempickiego z Katarzyną z Ostrowskich Starczewską. Świadkowie Urodzony Michał Miruczy?, Urodzony Franciszek Pytowski i inni.

 

    ZGONY

 

Rok 1712

Czerwiec

Świnice

2 tego obecnego zmarła Anna Trepczyna opatrzona sakramentami i pochowana w kościele chlewskim pod ? przy ścianie ?

Rok 1717

24 października zmarł Urodzony Stanisław Kobielski z Wojcinka posesor i dziedzic ? fundator tego kościoła...

Listopad

5-go tego obecnego zmarł w Świnicach Urodzony Stefan Porowski, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele chlewskim

Rok 1721

Styczeń

14 stycznia zmarł w Sulmówku chłopiec imieniem Stanisław Urodzonego Budzisza Pstrokońskiego, dziedzica i posesora. Pochowany w Warcie u bernardynów.

Marzec

6-go marca zmarła w Sulmówku Urodzona z domu Olszewskich Pstrokońska, szczególna fundatorka kościoła, opatrzona sakramentami i pochowana w Warcie u bernardynów.

11 kwietnia

Także tu tego dnia zmarła w Wilczycach Urodzona Katarzyna zdomu Bartochowskich Poklękowska, opatrzona sakramentami i pochowana ?

Grudzień

6-go grudnia zmarł w Nacesławicach Urodzony Szymon Bogusławski, opatrzony sakramentami i pochowana w ? zgodnie ze zwyczajem katolickim.

Rok 1729

23 listopada zmarła w Wojcinku Urodzona Anna z domu Zielonackich Chrzanowska, opatrzona sakramentami i pochowana w kościele chlewskim przy dużym chórze.

Rok 1731

25 lutego zmarła w Modłej Urodzona Bogumiła Miniszewska, opatrzona sakramentami i pochowana w kościele zgodnie ze zwyczajem katolickim.

Rok 1740

Naczesławice

14 marca roku 1740 zasnął w Panu Urodzony Michal Skąpski opatrzony sakramentami, pochowany w kościele chlewskim.

Gać

2 maja roku 1740 zasnął w Panu Szlachetny Sebastian Wardęski opatrzony sakramentami, pochowany w kościele chlewskim.

Rok 1742

Naczesławice

Roku tego samego 1742 zmarł Urodzony Michał Sawicki posesor części dóbr Naczesławic, opatrzony sakramentami i pochowany w kościele.

Rok 1745

Raszawy

Roku tego samego, 2 maja zmarł Urodzony Aleksander Starczewski, opatrzony sakramentami i pochowany w kościele chlewskim.

Rok 1747

Moskurnia

Roku Pańskiego 1747-go, dnia 9 marca zmarł Urodzony Wojciech Ostrowski, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

Rok 1748

Morawki

11 lipca zmarł Urodzony Chryzostom Wolski, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

Morawki

Roku tego samego, dnia 30 lipca zasnął w Panu Urodzony Maciej Biernacki, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

 

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw 1746-1777

Film 1885180, sygn. 3

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

    URODZENIA

 

Rok 1761

Modła.

Dnia 29 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Michał Franciszek, syna Urodzonych Władysława i Joanny Morawskich, prawowitych małżonków. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Tomasz i Katarzyna Otoccy, małżeństwo

Rok 1762

Sulmówek

Dnia 30 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Mateusz Maksymilian, syna Urodzonych Antoniego Kułakoskiego i Domiceli ze Stanisławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Stanisławski i panna Dorota Stanislawska jego rodzona siostra.

Rok 1763

Wrzesień

Morawki

Dnia 29 tego samego. Ja, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Mikołaj Maciej?, syna Tomasza Otockiego i Katarzyny z Wolskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Władyslaw Morawski i Joanna małżonka.

Rok 1764

Gać Powęzowa

Tego samego roku, dnia 21 stycznia. Ja, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Józef i Wincenty, syna Urodzonych Wojciecha i Katarzyny Łosiów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Jackoski syn i Apolonia Jackoska matka z tej samej wsi.

Stojanów

Roku, dnia. Ja niżej ochrzciłem dnia 7-go lipca imieniem Jakub, syna Urodzonych Jana i Franciszki Szołowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Huszcza, Ewa Sławińska.

Stojanów

Roku, jak wyżej, dnia 20 listopada. Ja jak wyżej brat Kapistran Bartkowski, ochrzciłem urodzoną dnia 15 bieżącego miesiąca imieniem Salomea, córkę Urodzonych Aleksandra Sławieńskiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Suchorski, Elżbieta Chmielińska, asystenci Franciszek Huszcza i Marianna Chmielińska.

Rok 1766

Trzebienie

Lipiec. Ja Franciszek Czechowski, ochrzciłem dwoma imionami Małgorzata i Anna córkę Urodzonych Antoniego i Agnieszki z Jerzmanowskich Mączeńskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Franciszek Chyczewski i Urszula Jerzmanowska.

Wola

Lipiec. Ja Franciszek Czechowski, ochrzciłem dwoma imionami Anna i Zofia, córkę Urodzonych Jana i Marianny z Kosseckich Ziemęckich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Bogusław i Anna Kosseccy, wszyscy ?

Modła

? września. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mateusz i Franciszek syna Urodzonego Władysława i Joanny z Lempickich Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Mateusz i Katarzyna Jerzmanoscy.

Morawki

? września. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Maksymilian i Franciszek, syna Urodzonych Tomasza i Katarzyny z Wolskich Otockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław i Zuzanna Pstrokońscy.

Rok 1767

Modła

Ja jak wyżej, 17 marca, ochrzciłem imieniem Józef, syna Jakuba i Heleny Kamińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Morawski i Wielmożna Katarzyna Jerzmanowska.

Rok 1768

Ja brat Felicjan Nowowiejski z zakonu kaznodziejów, obecnie kapelan chlewski, ochrzciłem z wody 15 stycznia, roku jak wyżej, imionami Marianna Balbina i Barbara, córkę Urodzonych Antoniego i Agnieszki z Jerzmanowskich Chyczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni i Wielmożni Jan i Balbina z Turskich Kielczewscy podobnie małżenstwo chorążych kowalewickich.

Rok 1769

Ja Jan Karwat proboszcz w Chlewie, ochrzciłem dnia 24 stycznia, urodzone zaś dnia ? tego samego miesiąca, dziecko Wielmożnych Jana i Elżbiety Przeradzkich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Agnieszka i Agata. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Pstrokoński z parafii Kalinowa i Wielmożna Pani Zuzanna Pstrokońska żona z tej samej parafii ze wsi zaś Golków.

Rok 1771

Roku jak wyżej dnia 17 listopada | Ja jak wyżej | Wilczyce | Stanisław | Urodzony Józef Zbroże[k] i Marianna z Kociszeskich Zbrożkowa, prawowite małżeństwo | Urodzony Stanisław Pstrokoński z Golikowa i Urodzona Teresa Jastrzębska z Wilczyc |

Rok 1772

Roku 1772 dnia 1 czerwca | Ja Jan Karwat proboszcz chlewski ochrzciłem | Wilczyce | Petronela | Urodzony Józef Biskubski i Urodzona Katarzyna z Otockich Biskubska, prawowite małżeństwo | Urodzony Mikołaj Pietroski z Kalinowej i Wielmożna Pani Teresa Jastrzębska z Wilczyc |

Roku 1772 dnia 2 lipca | Ja jak wyżej | Morawki | Piotr | Urodzony Mikołaj Gajewski i Urodzona Marianna z Balickich Gajewska, prawowite małżeństwo | Urodzony Tomasz Ottocki z Morawek i Urodzona panna N Balicka z Kostrzewy |

Rok 1773

Roku 1773 dnia 7 grudnia | Ja jak wyżej | Morawki | Mikołaj | Urodzony Wojciech Biernacki i Urodzona Dorota z Balickich Biernacka, prawowite małżeństwo | Urodzony Walenty Bogusławski z Morawek i panna Marianna Kapelińska z Chlewa |

Roku 1773, dnia 9 grudnia | Ja jak wyżej | Morawki | Franciszek Ksawery Mikołaj | Urodzony Andrzej Milewski i Urodzona Franciszka ze Stanisławskich Milewska, prawowite małżenstwo | Wielmożny Pan Jan Wolski z Korzenic i Urodzona Katarzyna z Wolskich Ottoc[ka] z Naczesławic |

Roku 1773 dnia 30 grudnia | Ja Jan Karwat proboszcz chlewski ochrzciłem | Świnice | Ewa Marcjanna | Wielmożny Pan Mikołaj i Pelagia ze Sczytnickich Taczanowscy, chorążowie wieluńscy, prawowite małżeństwo | Wielmożny Pan Aleksander i Rozalia Taczanowscy z Brzesek, asysta Wielmożny Pan Idzi Włoskurzewski i Urodzona Ewa Moskurzewska z Krobanowa |

Rok 1774

Wilczyce

Roku 1774, dnia 4 sierpnia ochrzciłem dwoma imionami Antoni Dominik, urodzonego 25 lipca syna Urodzonych Pana Józefa i Katarzyny z Otockich Biskupskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszowic i Urodzona panna Anna Radwanowna z Chwalęcic.

Rok 1775

Morawki

Roku Pańskiego 1775, dnia 17 lutego. Ja, ? Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Apolonia Eufrozyna, córkę Urodzonych Mikołaja Gajewskiego i Urodzonej Marianny z Balickich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Stanisławski z Naczesławic ? Franciszka Milewska z Morawek.

Morowki

3 październik

Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzoną 26 września Konstancję, córkę Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Otocki i Urodzona Franciszka Mileska z Morowek.

Rok 1776

Wilczyce

Roku 1776. Ja, Antoni Kania, ochrzciłem 15 kwietnia i nadałem imię Wojciech, dziecku Urodzonych Stanisława i Rozalii z Mikołajewskich Metelskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Jan Karwat proboszcz chlewski i Urodzona Marianna Przeradzka z Wojcinka.

Wilczyce

4 czerwiec

Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, dziecko Urodzonych Walentego i Agaty Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Antoni Lenard ze Świnicy i Urodzona panna Katarzyna Jerzmanowska z Waliszewic.

Stojanów

30 czerwiec

Roku 1776. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Aleksy Wojciech, urodzone 16 tego miesiaca, dziecko Urodzonych Józefa i Marianny z Chmieleńskich Zieleniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał i Eufrozyna Morawscy brat i siostra z Modły.

Świnice

13 październik

Roku 1776. Ja, jak wyżej, ochrzciłem z wody dwoma imionami Maksymilian Łukasz, dziecko Wielmożnych Mikołaja i Pelagii ze Szczytnickich Taczanowskich chorążych wieluńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Kossoski stolnik brzez? i Wielmożna Rozalia Taczanowska z Krobanowa. Ceremonia dopełniona w kościele parafialnym sowin? w dekanacie Pleszew.

Gać

Roku 1776. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem z wody imieniem Elżbieta, dziecko Urodzonych Wacława i Julianny ze Stanisła[w]skich Lewaldów Jezierskich, prawowitych małżonków. Asystentami byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Urodzona Barbara Korzenicka z Moskurni.

Rok 1777

Naczesławice

26 styczeń

Roku jak wyżej. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Dorota, dziecko pracowitych Tomasza i Franciszki Zagraników, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Stanisławski i Urodzona Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic.

Morowki

2 listopad

Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonych Mikołaja i Mariannych z Balickich Gajeskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Kociszeski z Kostrzewic parafii blask? i Antonina Osińska z Morowki.

Gać

2 listopad

Roku Pańskiego 1777. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Urszula Kordula, córkę Urodzonych Wacława i Julianny ze Stanisławskich Jezierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Wielmożna Bogumila Miłkowska z Dobrej spoza tej parafii.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1746

Morawki

Roku tego samego, dnia 23 lipca. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościola parafialnego chlewskiego, błogosławiłem w obecności wiarygodnych świadków Marcina Biernackiego i Marcina Balickiego oraz innych, małżeństwo Urodzonych Jana Bogusławskiego z Rozalią Biernacką.

Rok 1747

Stojanów

Roku 1747-go, dnia 23 stycznia. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościola parafialnego chlewskiego, błogosławiłem w obecności wiarygodnych świadków Urodzonego Kaspra Wierzchlejskiego i Franciszka Wilxyckiego oraz innych, małżeństwo Urodzonych Józefa Kownackiego z Krystyną Dziebałtowską.

Naczesławice

5 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obecności świadków Urodzonego Stanisława Pstrokońskiego i Urodzonego Franciszka Żelisławskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Franciszka Wilxyckiego z Urodzoną Petronelą Żeromską.

Rok 1748

Wojcinek

Dnia 22 lutego. Ja, jak wyżej, na mocy indultu Znakomitego konsystorza kaliskigo, w obecności świadków Urodzonych Antoniego Morawskigo i Józefa Suchorskiego, Antoniego Szołoskiego i innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Józefa Szulmirskiego z Antoniną Przeradzką

Chwalęcice

Dnia 25 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Wielmożnych B? Urodzonego Marcina Wojtowskiego i innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Zaborskiego z Konstancją Ossoską panną.

Rok 1750

Chlewo

14 sierpnia. Ja, jak wyzej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościoła parafialnego chlewskiego, w obecności świadków Urodzonych Władysława Morawskiego i Mateusza Żeromskiego i innych, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Wojciecha Ostrowskiego z Marianną Modlibowską.

Rok 1751

Sulimówek

2 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościoła chlewskiego, w obecności świadków Urodzonego Franciszka Pytoskiego, Macieja Żeromskiego, Adama Jerzmanowskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Wojciecha Kamionackiego z Urodzoną Magdaleną Ostrowską panną.

Rok 1754

Waliszewice

Roku Pańskiego 1754, dnia 24 lutego. Ja, Franciszek Szymczeski proboszcz chlewski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Wawrzyńca Tymienieckiego, Jana Przeradzkiego, Adama Jerzmanowskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem w obliczu kościola parafialnego chlewskiego związek małżeński Urodzonych Józefa Lubińskiego z Ewą Jerzmanowską.

Chlewo

Dnia 14 lipca. Ja, Franciszek Szymczeski proboszcz chlewski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Piotra Łempickiego z Chlewa, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Krzysztofa Rudnickiego z Franciszką Skąpską panną, w obliczu kościola parafialnego chlewskiego.

Rok 1755

Waliszewice

Roku Pańskiego 1755, dnia 12 lutego. Ja, Franciszek Szymczeski proboszcz chlewski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Józefa Suchorskiego, Antoniego Jerzmanowskiego i innych, błogosławiłem w obliczu kościola parafialnego chlewskiego związek małżeński Urodzonego Szymona Chmielińskigo z Eleonorą Jerzmanoską panną.

Chlewo

Dnia 6 października. Ja, Franciszek Szymczeski proboszcz chlewski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Józefa Suchorskiego, Antoniego Chyczeskiego, Franciszka Pytoskiego i innych, błogosławiłem w obliczu kościola parafialnego chlewskiego związek małżeński Urodzonego Ignacego Wierzbickiego z Marianną Pytoską.

Naczesławice

10 listopada. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Stanisława Pstrokońskiego, Skrzyńskiego z Motek, Marcina Kiedrzyńskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem w obliczu kościola parafialnego chlewskiego związek małżeński Urodzonego Józefa Głuszkoskiego z Anną Sawicką panną.

Rok 1756

Gać

Dnia 3 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Antoniego Chyczeskiego, Marcina Balickiego i innych, błogosławiłem w obliczu kościola parafialnego związek małżeński Szlachetnego Wawrzyńca Stodulskiego z Marianną Łosiowną.

Chlewo

Dnia 22 lutego. Ja, Franciszek Szynczeski proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, w obecności świadków Stanisława Pstrokońskiego, Józefa Daszkiewicza i innych, błogosławiłem w obliczu kościola parafialnego chlewskiego małżeństwo Szlachetnego Stanisława Buczkowskiego z Elzbietą Brzozoską.

Rok 1759

Morawki

Dnia 24 czerwca. Ja, jak wyżej proboszcz chlewski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonych Mikołaja Obiedzińskiego, Adamczeskiego, Kazimierza Wolskiego i innych, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Jana Bogdańskiego z Antoniną Wolską.

Rok 1761

Wola Tłumokowa

Dnia 27-go tego samego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Wielmożnego Jana Mączyńskiego łowczego sieradzkiego, Stanislawa Frankenmberga, Józefa Modlibowskiego burgrabiego kościańskiego i wielu innych, błogosławiłem w obliczu kościoła filialnego gaćskiego, związek małżeński rodzonych Krysztofa Trepki z Joanną Kossecką panną.

Rok 1762

Raszawy

Dnia 5-go lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonych Chryzostoma i Jana Jackowskich, Kazimierza Starczewskiego, Stanisława Więckowskiego i innych, błogosławiłem w obliczu kościoła gaćskiego, małżeństwo Szlachetnych Józefa Korzeniewskiego z Jadwigą Kałowską panną.

Stojanów

Dnia 8 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonych Józefa Suchorskiego, Władysława Morawskiego, Walentego Jerzmanowskiego i innych, błogosławiłem w obliczu kościoła chlewskiego małżeństwo Szlachetnych Jakuba Kamieńskiego z Elżbietą Zaleską.

Rok 1763

Mroczki

Roku Pańskiego 1753, dnia 24 kwietnia. Ja, Łukasz Ciepłoszyński, mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kościele parafialnym stuw?, za zgodą proboszcza, wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności świadków Urodzonego i Wielmożnego Pana Władysława Morawskiego, Józefa Suchorskiego, Jackoskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Państwa Wojciecha Ło[sia] z Urodzoną Katarzyną Więckoską.

Rok 1764

Stojanów

Roku Pańskiego 1764, dnia 14 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w obecności świadków Jakuba Kamińskiego, Piotra Torobolskiego, Piotra Czyżewskiego, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Wojciecha Cygańskiego z Magdaleną Biernacką panną w kaplicy kościoła parafialnego chlewskiego.

Stajanów

Dnia 16 listopada. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Wielmożnego Władysława Morawskiego i Tomasza Otockiego i wielu innych, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Józefa Zieleniewskiego z Marianną Chmieleńską.

Rok 1768

Chlewo

Ja, brat Aleksander Orłowski z zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych i Urodzonych Państwa Franciszka Huszczy z Wielmożną i Urodzoną panną Kunegundą Lasocką. Świadkami byli Wielmożni i Urodzeni Panowie Józef Modlibowski, Władysław Morawski i Tomasz Morawski.

Rok 1772

Trzebinie.

Roku 1772, dna 11 maja. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel w kościele gaćskim, w obecności świadków Urodzonego Antoniego i Franciszka Chycieskich i Wielmożnego Pana Bobroskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Państwa Stanisława Prusinowskiego z Koźlątkowa z Urodzoną Marianną Jerzmanowską.

Morawki

Roku 1772, dna 14 listopada, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Jana Bogusławskiego i Kacpra Kapelińskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Wojciecha Biernackiego z Urodzoną Dorotą Balicką panną.

Rok 1773

Chwalęcice

Rok 1773, dna 17 sierpnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, na mocy indultu oficjała gnieźnieńskiego, za pozwoleniem Przewielebnego Franciszka Czyżewskiego kapłana w Turku, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w obecności świadków Wielmożnego Pawła Biernackiego z Chwalęcic, Wielmożnego Stanisława Jabkowskiego z Chlewa i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Tadeusza Zboroskiego podstolica biłgorajskiego z Teresą Czyżewską panną.

Rok 1775

Chlewo

15 sierpnia

Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdujac żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Mateusza Orzechowskiego z Urodzoną Anną Radwanowną z Chwalęcic. Obecni świadkowie Wielmożny Paweł Biernacki z Chwalęcic, Wielmożny Stanislaw Jabkowski i inni wiarygodni.

Rok 1776

Charłupia Mała

Roku 1776, dnia 17 maja, na mocu indultu Znakomitego oficjala zowi? Jana Zdzienickiego kanonika łęczyckiego, za pozwoleniem proboszcza narzeczonego Małej Charłupii - Przewielebnego Franciszka Kłossowskiego w kaplicy chlewskiej, błogosławił małżeństwo Wielmożnego Jakuba Zdzenickiego cześnika sanockiego w Stawoszewie z panną Elżbietą Suchorską podstolanką ...

 

   

    początek strony

 

 

    Akta zgonów 1772-1800

Film 1885181, sygn. 4

 

Rok 1772

Morawki

Dnia 1 lipca zmarło dziecko Franciszka 3 miesiące, Urodzonych Wojciecha i Magdaleny Cygańskich. Pochowane na cmentarzu ku południu.

Świnice

Dnia 19 września zmarło dziecko imieniem Michalina 15 miesięcy, Wielmożnych Mikołaja i Pelagii Taczanowskich chorążych wieluńskich. Pochowane w kaplicy chlewskiej.

Rok 1773

Wilkszyce

Dnia 31 lipca zmarło dziecko imieniem Petronela rok jeden, Urodzonych Józefa i Katarzyny Bisku[pskich], pochowane w wieży przed kaplicą.

Rok 1774

Morawki, roku 1774, dnia 10 października zmarła niespodziewaną śmiercią Urodzona Marianna  (z Bogdańskich) Turobojska lat około 30. Pochowana przeze mnie Jana Karwata proboszcza chlewskiego 12 października na cmentarzu ku południu.

Rok 1775

Nacesławice, dnia 10 kwietnia zmarła żona Urodzonego Sawickiego imieniem Franciszka z Wolskich lat około 50, opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana  w grobowcu kaplicy chlewskiej koło ambony.

Rok 1776

Stojanów, roku 1776, dnia 23 stycznia zmarł Urodzony Jan Szołoski lat około 40, opatrzony sakramentami. Pochowany na cmentarzu ku wschodowi.

Modła, 1776, dnia 24 października zmarła niespodziewaną śmiercią we wsi Dzięcioły parafii Wojków Urodzona panna Krystyna Morawska lat około 26. Pochowana zaś w kaplicy chlewskiej dnia 27 października przeze mnie Jana Karwata proboszcza chlewskiego.

Rok 1777

Trzebienie Nowe, Roku 1777, dnia 24 października zmarła Urodzona Ludwika z Roznoskich Chyczeska lat dziewięćdziesiąt siedem, opatrzona wszystkimi sakramentami.  Pochowana zaś dnia 27 bieżącego przez Przewielebnego Stanisława Zawadzkiego proboszcza górskiego na cmentarzu ku wschodowi.

Rok 1779

Morawki Roku Pańskiego 1779, dnia 31 stycznia zmarła Urodzona Ludwika Balicka lat około 60, opatrzona sakramentami. Pochowana na cmentarzu ku południu.

Rok 1780

Morawki Roku 1780, dnia 27 stycznia zmarł niespodziewaną śmiercią Urodzony Franciszek Gałczyński lat około 37. Pochowany w kaplicy chlewskiej ku południu przy oknie.

Dnia 26 maja zmarło dziecko Magdalena lat jeden mające Urodzonego Wacława i Julianny Jezierskich. Pochowane w kościele gaćskim.

Waliszewice dnia 3 kwietnia zmarła Wielmożna Pani Urszula z Waliszewskich Jerzmanowska lat około dziewięćdziesiąt. Opatrzona sakramentami, pochowana przy drzwiach kaplicy.

Rok 1781

Wojcinek Roku Pańskiego 1781, dnia 12 września zmarł Wielmożny Jan Przeradzki podstoli stężycki, opatrzony sakramentami, lat 60. Pochowany w mieście Warcie u OO bernardynów przeze mnie proboszcza dnia ...

Trzebienie, dnia 14 października zmarł Urodzony Franciszek Chyczewski lat około 60, opatrzony sakramentami. Pochowany pierwszy w nowym kościele w środku.

Morawki 19 października zmarł Urodzony Jan Bogusławski lat około 70, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele.

Rok 1782

Nacesławice, dnia 26 lutego zmarł Urodzony Jakub Stanisławski lat około 40, opatrzony sakramentami. Pochowany na cmentarzu ku północy przed drzwiami.

Rok 1783

Moskurnia, dnia 12 maja zmarł Urodzony Ludwik Rzepecki lat 31, opatrzony wszystkimi sakramentami. Pochowany u OO bernardynów w Warcie.

Stajanów, dnia 20 listopada zmarł niespodziewaną śmiercią Urodzony Tomasz z Paraszewa Paruszewski lat około 65, dziedzic dóbr górskich z przyleglościami powiatu konińskiego parafii Pleszew. Pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

Nacesławice, dnia 19 grudnia zmarł Urodzony Paweł Franciszek Stanisławski lat 96, opatrzony sakramentami, pochowany dnia 24 tego samego w kościele parafialnym.

Rok 1784

Morawki, dnia 23 lutego zmarła Urodzona Katarzyna z Wolskich Ottocka lat około 52, opatrzona sakramentami, pochowany dnia 26 tego samego w kościele przy zakrystii w krypcie.

Rok 1786

Nacesławice, dnia 27 sierpnia zmarło dziecko Stefan jeden rok mające, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, pochowane w kościele.

Rok 1787

Stajanów, dnia 28 listopada zmarło dziecko imieniem Piotr dwa dni mające, Wielmożnych Wojciecha i Balbiny z Paruszewskich Turskich, chorążych wojsk narodowych. Pochowane w kościele.

Rok 1788

Wojsławice, dnia 28 lipca zmarło dziecko imieniem Walerian 33 tygodni mające, Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rossnowskich. Pochowane w kościele.

Rok 1789

Wojsławice, Roku Pańskiego 1789, dnia 8 stycznia zmarł niespodziewaną śmierią, Urodzony Mateusz Zierumski lat około 70. Pochowany pierwszy w nowym grobowcu w kościele.

Wilkszyce, dnia 27 kwietnia zmarł Urodzony Wojciech Falkowski lat około 55, opatrzony sakramentami. Pochowany w grobowcu kościoła.

Rok 1790

Waliszewice, dnia 30 listopada zmarł Urodzony Adam Jerzmanowski lat około 77, opatrzony sakramentami. Pochowany w grobowcu kościoła.

Rok 1791

Morawki, 25 sierpnia zmarła Urodzona Rozalia z Biernackich Boguslawska lat 76, opatrzona sakramentami. Pochowana w grobowcu kościoła.

Moskurnia, dnia 27 grudnia zmarło dziecko imieniem Józef lat 4, Urodzonych Rafała i Katarzyny Kurczewskich. Pochowane w kościele.

Rok 1792

Morawki, dnia 29 listopada zmarło dziecko imieniem Jadwiga lat 3, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich. Pochowane w kościele.

Rok 1793

Gać

Roku Pańskiego 1793, dnia 1 stycznia zmarła Urodzona Julianna ze Stanisławskich Jezierska lat około 53, opatrzona sakramentami. Pochowana w kościele parafialnym chlewskim.

Rok 1795

Sinnice? dnia 9 czerwca o godzinie 10 przed północą w gorączce febry zmarł Urodzony Stanisław Pytowski lat około 30, opatrzony sakramentami. Pochowany w kościele.

Rok 1796

Morawki. Dnia 5 marca o godzine 2 po północy zmarła w gorączce Krystyna lat 8, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich. Pochowana w kościele.

Nacesławice.

Dnia 3 sierpnia o godzinie 4 po południu ? zmarła Urodzona Antonina Bogusławska ze Stanisławskich lat około 42, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele.

Rok 1797

Nacesławice

Dnia 12 maja o godzinie 5 rano, zmarła na opuchliznę Wielmożna Pani Franciszka z Małachoskich Frankenberkowa łowczyni ? lat 70, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele.

Rok 1799

Moskurnia

Dnia 5 grudnia o godzinie 3 po południu zmarł z gorączki [catharali] Urodzony Baltazar Korzennicki lat 85, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele chlewskim.

 

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw 1778-1800

Film 1885181, sygn. 5

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

    URODZENIA

 

Rok 1778

Modła.

Roku Pańskiego 1778, dnia 6 stycznia. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Sylwester Walerian, dziecko Wielmożnych Wojciecha Gorzeńskiego i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskich, prawowitych małżonków, czesników inowłodzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Gorzeński z parafii stawskiej i Wielmożna Wiktoria Zarembina starościna roszniatowska z parafii szadkowskiej? Asystenci Wielmożny Nikodem Gorzeński cześnik inowłodzki i Wielmożna Konstancja Morawska córka wojskowicza sieradzkiego z parafii Błaszki.

Morowki

Dnia 17 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, dziecko Urodzonych Wojciecha Biernackiego i Doroty z Balickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech żebrak ze swoją żoną Jadwigą ze szpitala chlewskiego.

Rok 1779

Gać

Roku 1779, dnia 1 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wacława i Julianny ze Stanisławskich Jezierskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Magdalena i Petronela. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Ottocki burgrabia kaliski i jego żona Katarzyna.

Gać

Roku 1779, dnia 10 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Małgorzata, dziecko Urodzonych Jana Molodeckiego i Anny z Zakrzeskich Mołodeckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Ottocki burgrabia kaliski i Urodzona panna Katarzyna Nadgrodzka z Chwalęcic.

Modła

Roku 1779, dnia 18 listopada. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Teofil Grzegorz, syna Wielmożnych Wojciecha Gorzeńskiego i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Zaremba Jastrzębski i Wielmożna Teresa żona, cześnikostwo brzezińscy z Wilczyc.

Rok 1780

Naczesławice

Roku 1780, dnia 26 stycznia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem z wody imieniem Jan Chryzostom, chore po porodzie dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Franciszek Lewicki organista chlewski i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic. Asystentami byli Wielmożny Seweryn Pągowski skarbnik poznański i Wielmożna Katarzyna Paruszewska ze Stajanowa.

Waliszewice

Roku 1780, dnia 13 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Maciej, dziecko Szlachetnego Franciszka i Marianny Trzczyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetny Antoni Nowicki i Marianna Strzelcowa z Waliszewic.

Waliszewice

Roku 1780, dnia 4 kwietnia. Ja Hipolit Bujalski z zakonu [SPF?] konwentu kaliskiego kaznodziejów w mieście Staw, ochrzciłem dziecko Urodzonych Mateusza i Elżbiety z Frankenbergów Jerzmanowskich, prawowitych małżonków, któremu nadalem imiona ... Balbina. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Jan Karwat proboszcz chlewski i Wielmożna Pni Franciszka Frankenberkowa łowczyni z Tyminińca? ? stawska Marianna Przeradzka z Wojcinka.

Morowki

Roku 1780, dnia 29 kwietnia. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Katarzyna, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Bogusławski i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic.

Morowki

Roku 1780, dnia 26 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Urodzonych Mikołaja i Marianny z Balickich Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Jerzmanowski z Waliszewic i Wielmożna Katarzyna Otocka z Morowek.

Naczesawice

Roku 1780, dnia 12 lipca. Ja, Józef Więckoski kapelan chlewski, ochrzciłem imieniem Joanna, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Boguslawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Wajkoski z parafii Staw i Urodzona Marianna Stanisławska z Naczesławic.

Rok 1781

Modła

Roku Pańskiego 1781, dnia 2 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Feliks Antoni, urodzone 29 maja dziecko Wielmożnych Wojciecha i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskich, prawowitych małżonków, cześników inowłodzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jan i Elżbieta Przeradzcy

Waliszewice

Roku 1781, dnia 27 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 22 maja dziecko Urodzonych Mateusza i Elżbiety z Frankenbergów Jerzmanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Wielmożna Barbara Frankenbergkowna z Tyminińca z parafii stawskiej.

Naczesławice

Roku Pańskiego 1781. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dnia 17 września imionami Mikołaj Józef, urodzone 15 tego miesiąca, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Paruszewski i Wielmożna panna Balbina Paruszewska z ze Stajanowic kruszwckich (córka i syn).

Rok 1782

Naczesławice

Roku 1782, dnia 20 stycznia Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Agnieszka, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski i Urodzona Franciszka Sawicka, wszyscy z Naczesławic

Modła

Roku Pańskiego 1782, dnia 13 lipca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imionami Salomea Małgorzata, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Wiktorii z Moraskich Gorzyńskich czesników inowłodzkich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander i Jadwiga Pruszkoscy małżenstwo

Waliszewice

Roku Pańskiego 1782. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Ignacy, urodzone dnia 27 lipca, dziecko Urodzonych Mateusza i Elżbiety z Frankenberków Jerzmanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski z Naczesławic i Wielmożna Franciszka Frankerberkowa łowczyni z Tymińca.

Rok 1783

Morowki

Roku Pańskiego 1783, dnia 22 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Filip Neriusz i Jan, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Bogusławski z Morowki i Urodzona Katarzyna Straszewska z Wojcinka.

Naczesłwice

Roku Pańskiego 1783, dnia 1 września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Rozalia, dziecko Urodzonych Konstantego i Barbary z Frankenberków Wilkszyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Urodzona Zofia Pretwiczowa z Mroczka niekatoliczka z parafii stawskiej

Modła

Roku Pańskiego 1783, dnia 3 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone dnia 31 sierpnia dziecko Urodzonych Wojciecha i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Józef Idzi.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Rossnoski i Urodzona Julianna Rossnoska jego żona z Morowki.

Naczesławice

Roku Pańskiego 1783, dnia 10 października. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem z wody podczas porodu, urodzone dnia 8, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Dionizy. Ceremonię dopełniłem 10 tego samego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Chleboski kawalerzysta królewski i Urodzona Justyna Ostroska z Przędzin.

Rok 1784

Gać

Roku Pańskiego 1784, dnia 31 lutego ochrzczone dziecko przez ... z wody z konieczności, dwóch imiona Konstancja Anastazja, Urodzonych Wacława i Julianny ze Stanisławskich Jezierskich, prawowitych małżonków. Ceremonia dopełniona przeze mnie Jana Karwata proboszcza chlewskiego dnia 28 lutego. Asysta przy ceremonii Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszowic i Urodzona panna Rozyna Ostrowska z Chlewa. Dziecko zmarło dnia 9 marca.

Naczesławice

Roku Pańskiego 1784, dnia 10 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Stanislaw Antoni, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Bogusławski z parafii maline? i Urodzona panna Katarzyna Staszewska z Wojcinka.

Naczesławice

Roku Pańskiego 1784. Ten sam, jak wyżej, 23 sierpnia ochrzciłem urodzone dnia 18 sierpnia, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Umiński z ? parafii stawskiej i Urodzona Klara Bogusławska z Naczesławic. Dziecku nadano dwa imiona Stefan Bartłomiej.

Morowki

Roku Pańskiego 1784, dnia 3 września, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stefan, urodzone dnia 29 sierpnia, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Walenty Nowicki i Marianna Nowicka z Morowki.

Rok 1785

Naczesławice

Roku Pańskiego 1785. Ten sam , jak wyżej, dnia 13 stycznia ochrzciłem urodzone zaś dnia 9 tego samego, dziecko Urodzonych Konstantego i Barbary z Frankenberków Wilkszyczkich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Feliks Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski z Naczesławic i Wielmożna Franciszka Frankenberkowa łowczyni krzemien? z Mroczek

Gać

Roku Pańskiego 1785, dnia 1 maja. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone dnia 25 kwietnia, dziecko prawego łoża, któremu nadałem imię Domicela, Urodzonych Wacława i Julianny ze Stanisławskch Jezierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszowic i Urodzona Katarzyna Straszewska z Wojcinka. [Na marginesie dopisek: gemini - bliźnięta]

Z tej samej wsi

Dnia tego samego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Filip Jakub, dziecko prawego łoża rodziców jak wyżej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski i Urodzona panna Katarzyna Straszewska.

Naczesławice

Roku Pańskiego 1785, dnia 6 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone 2 tego samego, dziecko, któremu nadałem imię Stefan, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Gabriel Sawicki z Naczesławic i Urodzona panna Teodora Wilxrzycka z Mroczków parafii stawskiej.

Wojsławice

Roku Pańskiego 1785, dnia 13 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław, dziecko Stefana i Franciszki Olszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Groszewski komisarz kaliski i Urodzona Julianna Rosnoska z Wojsławic.

Rok 1786

Wojcinek

Roku Pańskiego 1786, dnia 5 kwietnia. Ja, jak wyżej ochrzciłem, urodzone dnia 31 marca, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Anieli z Przeradzkich Droszewskich burgrabiów kaliskich, któremu nadalem dwa imiona Teodozja i Balbina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Józef i Eleonora Łępiccy łowczy ...

Morowki

Roku Pańskiego 1786, dnia 24 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 12 tego imieniem Konstanty, dziecko Urodzonych Aleksa i Weroniki z Jastrzębskich Ligowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Zaręba Jastrzębski cześnik brzeziński i Urodzona Marianna Przeradzka z Wojsławic.

Naczesławice

Roku jak wyżej, dnia 31 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia ... imieniem Ludwik, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostrowskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcjan Pstrokoński z Sieradza i wielmożna Franciszka Frankenberkowa z Mroczków parafii stawskiej.

Wojsławice

Roku Pańskiego 1786, dnia 12 listopada. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Gertruda Salomea, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rosnowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Roch R?iewski z Gorzałowa i Urodzona Anna Wolska z Korzenicy parafi górskiej. Asystenci Urodzony Stanisław Godęga? z Tubundzi? i Urodzona Franciszka Wolska z Korzenicy.

Rok 1787

Naczesławice

Roku Pańskiego 1787, dnia 15 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Krystyna, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski i Urodzona Franciszka Sawicka z Naczesławic.

Modła

Roku Pańskiego 1787, dnia 15 kwietnia. Ja, Jan karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Franciszek, dziecko Urodzonych Józefa i Magdaleny Czarneckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli pracowity Kazimierz Wojtczak i Jadwiga Wojtczakówna z Modły.

Wojcinek

Roku Pańskiego 1787, dnia 1 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna Joanna, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Anieli z Przeradzkich Droszewskich,prawowitych małżonków, burgrabiów kaliskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Sobocki pułkownik wojsk narodowych ze swoją żoną Anielą. Asystenci Urodzony Michał Morawski z Modły, Urodzona Anna Wolska z Korzenicy, Wielmożny Józef Barczewski komisarz ziemski kaliski i Wielmożna panna Elżbieta Głębocka z Morawek.

Sierpień

Roku Pańskiego tysięcznego siedemsetnego osiemdziesiatego siódmego, dnia 4-go sierpnia. Ja, Tomasz Grazicki prepozyt kościoła parafialnego św. Andrzeja Apostoła miasta Warszawy, ochrzciłem trzema imionami Jan Baptysta, Antoni Adam, syna Jaśnie Wielmnożnego Pawła Biernackiego i Marianny z Potkańskich Biernackiej chorążych piotrkowskich, radca Rady Nieustającej, ?, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Małachowski wojewoda mazowiecki, hrabia z Jasnie Wielmożną Ludwiką Potkańską podkomorzyną sandomierską, także Znakomity Wielebny Maciej Garnysz biskup chełmski z Jaśnie Wielmożną Katarzyną Małachowską wojewodziną mazowiecką, hrabiną.

Stajanów

Roku 1787, dnia 25 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody w chorobie, urodzone 20? tego samego, imieniem Piotr, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Balbiny z Paruszewskich Turskich, prawowitych małżonków, chorążych wojsk narodowych. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Szymon i Katarzyna Paruszewscy pisarz grodzki kruszwicki, ojciec i matka.

Wojsławice

Roku 1787, dnia 16 grudnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone 9 tego samego, imionami Jan Walerian, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rosnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Walerian Kąsinowski wiceregent grodzki kaliski z ?aniszowa parafii górskiej i Wielmożna panna Marianna Przeradzka.

Rok 1788

Morawki

Dnia 14 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Konstanty, urodzone dnia 12 tego samego, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Otocki burgrabia sieradzki i Wiemożna panna Marianna Przeradzka podstolanka stężycka z Wojcinka.

Gać dwór.

Roku 1788, dnia 20 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jozafata Wiktoria, dziecko Urodzonych Wacława i Julianny ze Stanisławskich Jeziorskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wawrzyniec i Jozafata Stanisławscy, małżeństwo z Góry.

Lipiec

Roku Pańskiego tysięcznego siedemsetnego osiemdziesiątego ósmego, dnia dziesiątego lipca. Ja, Stanisław Piątkowski wikary kościoła parafialnego św. Andrzeja Apostoła  miasta Warszawy, ochrzciłem imionami Józefa Karolina, urodzoną dnia piątego lipca, córkę Jaśnie Wielmnożnych Pawła Biernackiego kasztelana sieradzkiego i Marianny z Potkańskich Biernackiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożna Antonina z Biernackich Zbijewska kasztelanowa konarska sieradzka i Jaśnie Wielmożny Stanisław Badeni przełożony kancelarii ?, Jaśnie Wielmożna z Rostworowskich Sz?ska chorążyna łuk?, Jaśnie Wielmożny Jan Ośniatowski starosta grodzki bobrownicki, radca Rady Nieustającej ...

Naczesławice

Roku 1788, dnia 28 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostrowskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Bogusławski z Naczesławic i Urodzona panna Antonina Jerzmanowska z Waliszewic.

Rok 1789

Stajanów

Roku Pańskiego 1789, dnia 11 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem z wody w chorobie, urodzone dnia 6 tego samego, dwoma imionami Feliks i Stanisław, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Balbiny z Paruszewskich Turskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Szymon i Katarzyna Paruszewscy pisarz grodzki kruszwicki, ojciec i matka ze Stajanowa. Asystenci ceremonii Jaśnie Wielmożny Stanisław Łuba starosta stawski, kawalerzysta wojsk narodowych, kawaler orderu św. Stanisława i Jaśnie Wielmożna Salomea Kiełczewska chorążyna kaliska z Koźminka. Ceremonia była dopełniona 19 marca 1789 r.

Modła.

Roku Pańskiego 1789, dnia 15 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Konstancja ?, dziecko Urodzonych Michała i Teresy z Podczaskich Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walerian Kąsinowski z Głaniszowa parafii górskiej i Wielmożna Marianna Biernacka stolnikowa kaliska. Asystenci Wielmożny Józef Morawski i Wielmożna ... Podczaska.

Wojsławice.

Roku Pańskiego 1789, dnia 26 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Petronela i Joanna, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rosnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wolski z Korzenicy i Urodzona Joanna Morawska z Modły.

Naczesławice.

Tego samego dnia 22 października ochrzciłem urodzoną 8-go tego samego, córkę , której nadałem dwa imiona Jadwiga i Teresa, Urodzonych Sebastiana Bogusławskiego i Klary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wawrzyniec Stanisławski, Wielmożna Franciszka Frankenberkowa.

Rok 1790

Stajanów.

Roku jak wyżej, dnia 9 grudnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 3 tego samego, imieniem Franciszek Ksawery, dziecko Urodzonych Jakuba i Kunegundy ze Skwarskich Jeziersich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wacław i Julianna Jezierscy z Gaci.

Rok 1791

Wojcinek

Roku Pańskiego 1791, dnia 9 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Feliks Antoni, urodzone dnia 29 maja, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rossnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec i Jozafata z ?oraszewskich Stanisławskich, małżeństwo z Kobilnik.

Moskurnia

Roku Pańskiego 1791, dnia 31 lipca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem Żyda imieniem Walenty Nowiński. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Stanisławski i Urodzona Julianna Jezierska z Gaci. Asystentami byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszowic i Urodzona Jozafata Stanisławska z Kobelnik, Urodzony Wojciech i Aniela Droszewscy, Urodzony Filip i Julianna Rossnoscy z Wojcinka.

Rok 1792

Morowki

Roku jak wyzej, dnia 22 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Maciej, urodzone dnia 15 tego samego, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Droszewski z Wojcinka i Urodzona Marianna Ninieska z Sędzic.

Rok 1793

Moskurnia

Roku jak wyżej, dnia 23 lipca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Magdalena Anna, dziecko Urodzonych Rafała i Katarzyny z Korzennickich Kurczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Szczucki z Falęcic i Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic. Asystenci Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Urodzona Brygida Droszewska z Sinnic.

Rok 1794

Wojcinek

Roku 1794, dnia 22 lutego. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Walenty Maciej, urodzone dnia 12 tego samego, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rossnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Skałaski ze Stajanowa i Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic. Asystenci Urodzony Jan Grącki i Kunegunda Jezierska ze Stajanowa, Urodzony Jakub Jezierski i Urodzona panna Teresa Grącka.Waliszewic i Urodzona Brygida Droszewska z Sinnic.

Wilxzyce

Roku jak wyżej, dnia 23 kwietnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Józef Wojciech, urodzone dnia 13 tego samego, dziecko Urodzonych Franciszka i Eleonory z Jezierskich Brzezińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wacław Jezierski z Gaci i Urodzona Jozafata Stanisławska z Góry. Asystenci Urodzony Wawrzyniec Stanisławski, Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic, urodzony Paweł Biszewski z Urodzoną Katarzyną Jezierską.

Rok 1796

Stojanów dwór.

Roku Pańskiego 1796, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Martyna Weronika, urodzoną dnia 29 stycznia o godzinie 1 po północy, córkę Wielmożnych Tomasza i Weroniki z Zieleńskich Żelisławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Droszewski dziedzic dóbr Wojsławic i Urodzona Gertruda Gręcka z Simonic.

Rok 1797

Stajanów

Ja, ten sam, ochrzciłem imionami Józefa Eleonora, urodzoną dnia 23 o godzinie 4 po południu, córkę Wielmożnych i Urodzonych Tomasza Żelisławskich sędziego kaliskiego i Weroniki, jego prawowitej małżonki, która po porodzie zmarła dnia 4-go. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Józef Jerzmanowski posesor Modły i Wielmożna i Urodzona Aniela Droszewska dziedziczka Wojsławic.

Rok 1798

Lipiec

Stajanów

Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imionami Magdalena i Anna, urodzoną 20 wieczorem, córkę Wielmożnego i Urodzonego Tomasza Żylisławskiego sędzigo kaliskiego i Tekli z Mieskoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Ignacy Smogorzewski sedzia kaliski, dziedzic Wilxyc ze swoją małżonką Emilią.

Rok 1799

Czerwiec

Wojsławice dwór.

Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Małgorzata Julianna, urodzoną 9 tego miesiaca o godzinie 4 rano, córkę Urodzonych Wojciecha i Anieli z Przeradzkich Droszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni i Marianna Jankoscy, małżeństwo z Wojcinka.

Rok 1800

Maj

Stajanów

Tego samego dnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonych i Wielmożnych Tomasza i Tekli z Miaskowskich Żelisławskich sędziów ziemskich kaliskich, prawowitych małżonków, dziedziców Stajanowic, której nadałem dwa imiona Domicela Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Gembarth z Namie? i Urodzona Katarzyna Gembarthowa z Zaliszyna wdowa.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1779

Z parafii Warta

Roku Pańskiego 1779, dnia 13 stycznia. Ja Michał Lubiński prepozyt wartski, na mocy indultu Znakomitego oficjala gnieźnieńskiego, bez zapowiedzi błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Pana Aleksandra Kobierzyckiego cześnika piotrkowskiego z Wielmożną Faustyną Wolską córką cześnika ? z Tumisławic. Świadkowie Wielmożny Jan Wolski z Wólki, Wielmożny Antoni Twardoski wicewojewoda.

Rok 1782

Moskurnia

Roku jak wyżej, dnia 4 lutego. Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Rafała Kurczewskiego z Urodzoną Katarzyną Korzennicką panną. Obecni świadkowie Urodzony Mateusz Jerzmanowski z Waliszewic, Urodzony Konstanty Wilxycki z Mroczek i inni wiarygodni.

Naczesławice

Roku Pańskiego 1782, dnia 18 czerwca. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Kazimierza Bogusławskiego z Morowki z Urodzoną Antoniną Stanisławską z Naczesławic. Obecni świadkowie Urodzony Maciej Zierumski, Urodzony Walenty Bogusławski i inni wiarygodni.

Morowki

Roku Pańskiego 1782, dnia 8 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel mianowicie, 14 15 16 po pięćdziesiątnicy, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Bernarda Turobolskiego z Urodzoną Agatą Balicką. Obecni świadkowie Urodzony Maciej Żerumski z Naczesławic, Urodzony Walenty Bogusławski, Urodzony Gajewski i inni wiarygodni.

Rok 1783

Wojsławice i Wojcinek

Roku Pańskiego 1783, dnia 27 sierpnia. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu wydanego przez Najjaśniejszego oficjała gnieźnieńskiego z dnia 23 sierpnia roku 1783, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Filipa Rosnoskiego z Morawki z Urodzoną Julianną Przeradzką w obecności świadków Urodzonego Tomasza Ottockiego z Morawki, Urodzonego Jana Wolskiego z Korzenicy i innych wiarygodnych. Indult wpisany do księgi metrycznej.

Rok 1785

Chlewo

Roku Pańskiego 1785, dnia 10 lipca. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Wolskiego z Marianną Rudnicką. Obecni świadkowie Urodzony Jan Nesterowic ekonom, Szlachetny Jan Ruch z Chlewa i inni wiarygodni.

Rok 1787

Stajanów dwór.

Roku Pańskiego 1787, dnia 31 stycznia. Ja Michał Paruszewski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, podczas nieobecności miejscowego proboszcza, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, mianowicie niedziela 1-sza 2-go, 2-ga 9-go, 3-cia po Epifanii, w kościele zaś ? narzeczonego poprzedzone były: pierwsza dnia 14 stycznia, 2-ga 21 3-cia 28 stycznia, również świadectwo żadnych kanoncznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Wojciecha Turskiego chorążego wojsk narodowych z Wielmożną Balbiną Paruszewską córką pisarza grodzkiego kruszwickiego. Obecni świadkowie Wielmożny Szymon Paruszewski pisarz grodzki kruszwicki, Wielmożny Stanisław Jabłkowski podstoli sieradzki, Wielmożny Tadeusz Sojecki regent grodzki bydgoski i inni wiarygodni.

Rok 1793

Gać

Roku Pańskiego 1793, dnia 19 maja. Ja, Piotr Kulczycki kanonik regularny kaliski w obecności proboszcza chlewskiego i z jego zgodą, pomijając dwie zapowiedzi wedle indultu Znakomitego oficjala gnieźnieńskiego, trzecia poprzedziła ślub, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Brzezińskiego z Eleonorą ze Stanisławskich Jezierskich w filii gaćskiej. Obecni świadkowie Urodzony Wawrzyniec Stanisławski, Urodzony Jan Pieniążek z Kościelca i inni wiarygodni.

Rok 1797

Naczesławice

Roku Pańskiego 1797, dnia 26 sierpnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzy zapowiedzi w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Tomasza Rzelisławskiego sędiego kaliskiego wdowca z Urodzoną Teklą Miaskoską. Obecni świadkowie Urodzony Stanisław Kłoszowic z Naczesławic, Jakub Jezierski z Chlewa i inni wiarygodni.

Rok 1798

Naczesławice

Roku Pańskiego 1798, dnia 11 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Wolskiego kawalera lat 25 z Urodzoną Wiktorią Chełmińską panną lat 22. Obecni świadkowie Urodzony Stefan Smogorzewski z Mrocków, Urodzony Jakub Jezierski z Naczesławic i inni wiarygodni.

 

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń 1801-1817

Film 1885181, sygn. 6

 

Rok 1800

Grudzień

Wojcinek

Przeze mnie, Jana Karwata dziekana stawskiego, kapłana chlewskiego, została dopełniona ceremonia nad dzieckiem imieniem Józef, Wielmożnych Antoniego i Józefy z Dąbskich, prawowitych małżonków Łubińskich, posesorów. Asystentami byli Urodzeni Michał Łubiński dziedzic dóbr  Oszczeklina i Seweryna Milżyńska dziedziczka dóbr Miłosławia.

 

 

    Akta małżeństw 1801-1822

Film 1885181, sygn. 17

 

Rok 1810

Chlewo

Dnia 30 września. Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Walentego Sulmeskiego kawalera organistę Chlewa z Urodzoną Wiktorią Otwinowską panną z Masłowic. Świadkami byli pracowici Kazimierz Wawrocki i Tomasz Mielcarek.

 

 

    początek strony