CHOTÓW

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2204895
Parafia Chotów

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1630-1699

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1697-1754Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1630-1699

CHRZTY

Rok 1650
15 września
...ochrzczona Anna córka Urodzonego Pana Aleksandra Madalińskiego i Jadwigi z Dobro? urodzona 12-go..
Rodzice chrzestni Urodzony Kacper Łempicki i Pani Anna Madaleńska z Niedzielska.
Rok 1662
3 września
...ochrzczona Jadwiga córka Stanisława Grabińskiego i Katarzyny.
Rodzice chrzestni Kacper Łempicki i panna Marianna Raczyńska.
Rok 1680
30 czerwca
...ochrzczony syn Ewy Wlakownej z nieprawego łoża z Utryc?
Rodzice chrzestni Urodzony Aleksander Ostrowski i Urodzona Marianna Kiedrzyńska.
Rok 1687
28 kwietnia
...Ochrzczony Filip Jakub syn Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i ?.
Rodzice chrzestni Andrzej Piotrowski i Urodzona Jadwiga Piotrowska.
Rok 1688
4 października
...ochrzczona Jadwiga córka Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Aleksandry
Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Raczyński z Chotowa i Urodzona Jadwiga Piotrowska.
Rok 1690
2 lutego
...ochrzczona Marcella córka Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Bogumiły
Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Myszkowski i Urodzona Elżbieta Racz[yńska] z Chotowa.
Rok 1692
11 września
...ochrzczony Jan syn Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Teofili.
Rodzice chrzestni Urodzony Jan Grabowiecki i Joanna Grabowiecka z Chotowa.
Rok 1693
12 listopada
...ochrzczona Zuzanna Katarzyna córka Urodzonego Adama Konopnickiego i Zofii.
Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Mikołaj Siemianowski kasztelan wiel. i Urodzona Jadwiga Stobiecka z Gajęcic.
Rok 1694
marzec
...ochrzczona Elżbieta Barbara córka Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Bogumiły.
Rodzice chrzestni Urodzony Władysław Linowski i Urodzona Zofia Konopnicka.
10 października
...ochrzczona Jadwiga Teresa córka Urodzonego Adama Konopnickiego i Zofii.
Rodzice chrzestni Mikołaj Myszkowski i Urodzona Jadwiga Stobiecka z Gajęcic.
Rok 1695
?6 listopada
...ochrzczona Zofia Katarzyna córka Urodzonego Adama Konopnickiego i [brak].
Rodzice chrzestni Urodzony Aleksander Ostrowski i Urodzona Anna Myszkowska z Dąmbrowy.
Rok 1696
14 maja
...ochrzczony Andrzej syn Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Urodzonej Bogumiły.
Rodzice chrzestni Urodzony Albert Janikowski i Urodzona Anna Myszkowska z Dąmbrowy.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1657
luty
związek małżeński między Urodzonym Albertem Raczyńskim a Anną Jarochowską.
Świadkowie Urodzony Stanisław Kulesza, Urodzony Jan Ostrowski, Urodzony Kacper Łempicki, Urodzony Samuel Konopicki.
Rok 1665
3 czerwca
związek małżeński między Urodzonym Kacprem Łempickim a panną Marianną Raczyńską z Chotowa.
Świadkowie Wielmożny i Urodzony Jan Ostrowski wojski wieluński, Marek Racz[yń]ski burgrabia wieluński, Jakub Gaszyński, Jan Jarocki.
Rok 1705
styczeń
Pobłogosławiłem związek małżeński między Janem Skrzyńskim a Katarzyną Stobiecką z Turowa.
Świadkowie Wielmożny Pan Konstanty Iwański i Wielmożny Pan [brak imienia] Skrzyński, Wielmożny Pan Aleksander Stobiecki.

ZGONY

Rok 1642
Odszedł opatrzony wszystkimi sakramentami Urodzony Pan Stanisław Ostrowski dziedzic w Ostrowie. Listopad.
Rok 1700
27 marca 
zmarła Urodzona Pani Teofila Ostrowska.


    Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1697-1754

CHRZTY

Rok 1697
23 maja
ochrzczony Adam Antoni syn Urodzonego Pana Aleksandra Ostrowskiego i Teofili.
Rodzice chrzestni Konstanty Iwański z Olewina i Zofia Ostrowska.
Rok 1701
19 marca
ochrzczona [brak imienia] córka Urodzonego Pana Andrzeja Kiedrzyńskiego i Urodzonej Pani Jadwigi Kiedrzyńskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jakub Kiedrzyński i Urodzona panna Marcjanna Ostrowska z Kurowa.
10 lipca
ochrzczona Petronela córka Urodzonego Pana Wojciecha Łempickiego i Urodzonej Pani Jadwigi.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Franciszek Bogdański i Urodzona panna Marcjanna Ostrowska z [C]hotowa.
Rok 1711
3 maja
ochrzczona Barbara córka Antoniego Posmyka i Marianny małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Ostrowski z Urodzoną Marcjanną swoją siostrą z Chotowa.
Rok 1714
styczeń
ochrzczony Stefan syn Urodzonego Jana Skrzyńskiego i Urodzonej Katarzyny Stobieckiej małżeństwa z Kurowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Antoni Walerian Siemianowski kasztelan z Wielunia i Szlachetna panna Marcjanna Ostrowska z Chotowa..
23 kwietnia
ochrzczony Wojciech Stanisław syn Urodzonego Andrzeja Kiedrzyńskiego i Jadwigi małżenstwa obecnie żyjących w majątku słupskim.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Chotowa i Urodzona Anna Kucybulska z Kur[owa].
Rok 1716
26 listopada
ochrzczony Andrzej syn Urodzonego Stanisława Strzeszowskiego i Jadwigi małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską córką.
Rok 1717
9 luty
ochrzczony Ignacy Antoni syn Urodzonego Pana Jana Skrzyńskiego i Katarzyny Stobieckiej małżenstwa z Turowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Madaliński z Niedzielska i Urodzona Skrzyńska matka Urodzonego Jana.
Rok 1718
10 grudzień
ochrzczona Wiktoria córka Urodzonego Jana Skrzyńskiego i Katarzyny Stobieckiej małżeństwa z Turowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Taczanowski i Szlachetna panna Marcjanna Ostrowska z Chotowa.
Rok 1720
28 maja
ochrzczony Aleksander Ignacy syn Urodzonego Wojciecha Łempickiego i Jadwigi Stotowskiej małżeństwa z Chotowa
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską swoją córką.
19 czerwca
ochrzczony Jan syn Macieja Garbożyka i Róży małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską siostrą
20 sierpnia
ochrzczony Bartłomiej syn Jakuba Kedr? i Jadwigi małżenstwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską swoją siostrą
Rok 1721
15 marca
ochrzczona Marianna córka Urodzonego Stanisława Strzeszowskiego i Jadwigi małżeństwa żyjącego obecnie w Chotowie.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Łukasz Łempicki i Szlachetna panna Marcjanna Ostrowska oboje z Chotowa.
Rok 1723
26 lipca
ochrzczona Anna Kunegunda córka Urodzonego Wojciecha Franciszka Łempickiego i Anny Myszkowskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Ostrowski z Chotowa i Urodzona Anna Miniszewska z dworu Komorniki
Rok 1725
27 marca
ochrzczony Aleksander Jan syn Urodzonego Antoniego Spinka i Marianny Łempickiej małżenstwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Ostrowski z Chotowa i Urodzona Konstancja Chlebowska ze wsi Kurów.
Rok 1726
15 października
ochrzczony Franciszek syn Grzegorza Gury i Elżbiety małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Ostrowski i Urodzona Agnieszka Ostrowska z Chotowa.
Rok 1727
marzec
ochrzczony Józef syn macieja Fuglara ślązaka i Ewy małżeństwa obecnie z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Ostrowski i Szlachetna panna Petronela Skorzewska oboje z Chotowa.
3 lipca
ochrzczona Kunegunda Elżbieta córka Urodzonego Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Chotowa i Urodzona Anna Myszkowska z Dąbrowy.
Rok 1730
31 października
ochrzczona Elżbieta Katarzyna córka Urodzonego Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Karol Karśnicki z Kur[owa] i Szlachetna Marcjanna Karśnicka z Kierzna.
Rok 1731
16 września
ochrzczony Aleksander Tomasz syn Urodzonego Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Ostrowski i Urodzona Marcjanna Karśnicka jego siostra Urodzonego Pana...
8 listopada
ochrzczony Marcin syn Tomasza Niemca i Agnieszki małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Choynacki i Urodzona panna Martina Pstrokońska.
Rok 1732
6 grudnia
ochrzczona Barbara Agnieszka córka Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa zmarła po chrzcie.
Rok 1734
9 lutego
ochrzczona Konstancja Julianna Hiacynta córka Urodzonego Pana Stanisława Ostrowski[ego] i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Bartoszewicz rotmistrz [wojska?] i Urodzona Iwańska z Olewina.
Rok 1736
25 lipca
... ochrzczony Bonawentura Jakub Joachim syn Urodzonego i Wielmożnego Pana Franciszka Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzice chrzestni z jednej strony Znakomity i Przewielebny Pan Andrzej Drochwieski? kustosz katedry przemyskiej, kanonik warszawski z Wielmożną Panią Ludwiką Karśnicką stolnikową wieluńską. Z drugiej strony Znakomity i Wielmożńy Pan Jerzy Karśnicki stolnik ziemi wieluńskiej z Mierzyc z Urodzoną Panią Marianną Iwańską z Olewina.
Rok 1737
12 sierpnia
... ochrzczona Zuzanna Klara córka Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej z Chotowa.
Rodzice chrzestni Urodzony Antoni Karśnicki z Kierzna i Szlachetna panna Marianna Ostrowska z Chotowa.

Rok 1739
15 września
Znakomity i Wielce Wielebny Pan Baltazar Pstrokoński kanonik [Chotcza] ochrzcił Reginę Rozalię [córkę] Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Urodzonej Agnieszki Pstrokońskiej prawowitych małżonków z Chotowa. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Ignacy Kręski chorąży wieluński z Urodzoną Ludwiką Kożuchowską stolnikową wieluńską z Mokrska.
Rok 1740
30 października
... ochrzczony Maksymilian Narcyz Karol syn Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej dziedziców z Chotowa.
Rodzice chrzestni Stanisław Migalski proboszcz? tego kościoła i Urodzona Pani Marcjanna Karśnicka siostra tego samego Urodzonego Stanisława Ostrowskiego z Kierzna.
Rok 1747
4 czerwca
... ochrzczony Antoni syn Urodzonego Marcina Grabołowskiego i Anny małżeństwa obecnie z Chotowa.
Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Stanisław Ostrowski burgrabia wieluński z Chotowa z Wielmożną Marianną Iwańską obecnie z Chotowa.
Rok 1751
7 stycznia
... ochrzczony Walenty syn pracowitego Dominika i Gertrudy.
Rodzice chrzestni Wielmożny Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Konstancja Ostrowska.

 
MAŁŻEŃSTWA

Rok 1718
8 [małżeństwo] między Andrzejem Modławskim i Ewą Kowalczykówną obecnie z Kurowa.
Świadkowie Wielmożny i Urodzony Franciszek Karśnicki, Urodzeni Stanisław i Franciszek Ostrowscy obaj z Chotowa.
Rok 1739
8 września
Małżeństwo między Urodzonym Szymonem Myszkowskim a Urodzoną Zofią Skorzewską z Chotowa pobłogosławiłem.
Świadkowie Urodzony Pan Stanisław Ostrowski z Chotowa, Urodzony Gaszyński z Rychłowic, Jan Olszowski....
Rok 1743
19 lutego
[Małżeństwo] między Urodzonym Marcinem Grabołowskim a Szlachetną Anną Łempicką.
Świadkami byli Wielmożny Pan Władysław Bartochowski łowczy sieradzki, Stanisław Ostrowski burgrabia wieluński.

ZGONY

Rok 1749
13 grudnia
zmarł Wielmożny Pan Stanisław Ostrowski burgrabia wieluński dziedzic prawnie dziedziczny [beztestamentowo] swojego działu w Chotowie, dobroczyńca kościoła

 

 

   początek strony