CHWALBORZYCE


Family History Library
Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Parafia Chwalborzyce

Film 1898176

 

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1751-1775

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1776-1809

 

 

Sygn. 1

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1751-1775

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1763

Chorzepin

A.D. 1763, dnia 21 kwietnia. Ja, Franciszek Ignacy Ścisławski proboszcz chwalborzycki, ochrzcił urodzonego dnia 18 kwietnia imionami Wojciech i Eleuteriusz, syna Wielmożnych i Urodzonych Ignacego i Rozalii z Dębickich Milewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Jan Milewski z Urodzoną Ewą swoją małżonką, posesorowie z Gusina.

Chorzepin

Skoro obecnie przynajmniej zachowała się tylko jedna księga metryczna przy kościele parafialnym chwalborzyckim,  pozostałe zaś księgi metryczne tego kościoła, po śmierci Przewielebnego Jana Górskiego proboszcza wspomnianego kościoła, nie wiedzieć jakim sposobem znikły, z których, prawowity syn niżej wymienionego Wielmożnego i Urodzonego Pana, żądał wydania aktu; a zatem dnia 13 sierpnia roku bieżącego 1763, domagali się poszukiwania przeze mnie, Franciszka Ignacego Ścisłowskiego proboszcza kościoła chwalborzyckiego, tych samych aktów prawowitego syna, wciągnąłem do księgi ?  w obecności i osobistym stawieniu się swoich Wielmożnych rodziców, swoich dzieci niżej podpisanego Wielmożnego syna, godne zaufania osobiste wydanie świadectwa w sposób następujący i szczególnie Wielmożnnej i szczególnie Wielmożną z Dębickich Milewską swoją matkę, Wielmożną i Urodzoną z Kossowskich Dębicką ? które wystąpiły w akcie: Roku Pańskiego 1728, dnia 23 sierpnia

urodziła się córka (w obecności Wielmożnej Milewskiej), którą ochrzcił Przewielebny Jan Górski proboszcz chwalborzycki, Wielmożnego i Urodzonego Józefa i Teresy z Kossowskich Dębickich, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów dóbr Korzepina i Kaznowa; której nadano imię Róża. Rodzicami chrzestnymi byli: Wielmożny Michał Sławianowski z Wielmożną Panią Anną tego samego nazwiska Sławianowską. Skoro niezawodne ... zeznanie i rzetelne sprawozdanie świadectwa prawowitego urodzenia, które przez mnie, tu ręką własną do Księgi Urodzonych wpisuję. Ks.F.J. Ścisłowski proboszcz chwalborzycki ręką własną.

Chwalborzyce

Podobnie wpisałem świadectwo swojego prawowitego urodzenia, [które] złożył Wielmożny Teofil Morawski, syn Wielmożnych obecnie dziedziców i posesorów dóbr chwalborzyckich,  któremu jego prawowitego pochodzenia, świadectwo oboje jego Wielmożni rodzice tu dali, jak następuje.

Roku Pańskiego 1745-go, dnia 14 lutego, Przewielebny Jan Górski proboszcz chwalborzycki, ochrzcił imionami Teofil i Walenty, urodzonego dnia 9 lutego, syna Wielmożnych i Urodzonych Antoniego i Marianny z Przeradzkich Morawskich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Chwalborzyc i Zawady dziedziców i posesorów. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Jan Kilański proboszcz wielenin? i Wielmożna Dorota Pomorska. Ponieważ bez wątpienia, świadectwo mi przedstawione jest uczciwe, wpisałem ręką własną rzetelnie jak się rzeczy mają.

Franciszek Ignacy Ścisławski proboszcz chwalborzycki, Antoni z Morawek Morawski dla poprawki tej metryki,  ? jest prawowity syn się podpisuje, M Morawska jako matka

Rok 1765

Chorzepin dwór

A.D. 1765, dnia 26 maja. Ja, Franciszek Ignacy Ścisławski kapłan chwalborzycki, ochrzciłem imionami Jan Józef, urodzone dnia 24 tego miesiąca, dziecko Wielmożnych i Urodzonych Ignacego i Róży z Dębickich Milewskich, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów dóbr Chorzepina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Teofil Morawski i Wielmożna i Urodzona Jozafata także Morawska siostra, oboje z Chwalborzyc.

Chorzepin dwór.

Ja, Franciszek Ignacy Ścisławski, kapłan chwalborzycki, tego samego roku, dnia 29 grudnia dopełniłem ceremonię Chrztu Świętego nad synem i córką Wielmożnym i Urodzonyh Ignacegi i Róży z Dębickich Milewskich, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów dóbr Chorzepina. Synem imienia Tomasz; córki zaś Antonina Małgorzata. Wyżej wspomniany syn i córka ochrzczeni w kościele parafii grabow?, tu zaś w moim kościele była ceremonia  w asyście Wielmożnych i Urodzonych Państwa z jednej strony Urbana Jerzmanowskiego stolnika krzemienieckiego z ? i Wielmożnej i Urodzonej panny Jozafaty Morawskiej z Chwalborzyc. Znakomity Przewielebny Tomasz Kiciński z parafii piwen? i Wielmożna panna Franciszka Witwicka ze Zbelczyc i ? Walenty Tański i Wielmożna Balbina Kossowska z Ładaw? Córki zaś asystentami przy ceremonii byli Wielmożni i Urodzeni Kazimierz z Morzyc Morzycki z Bielaw i Wielmożna Anna Witwicka ze Zbelczyc, także Wielmożny Teofil Walenty Morawski i Wielmożna Justyna z Morawskich Morzycka, także Wielmożny Lukasz Tański z Grodziska i Wielmożna Marianna Byszewska niepełnoletnia panna.

Rok 1767

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Julianna Rozalia, dziecko prawowitych rodziców, Urodzonego Ignacego i Rozalii Milewskich z Chorzepina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Milewski i Urodzona panna Józefa z Morawek Morawska z Chwalborzyc. Dnia 22 maja 1767.

Rok 1768

Ja, Karol Rozewski proboszcz chwalborzycki, ochrzciłem imionami Antoni Jan, dziecko prawowitych rodziców, Urodzonego Jakuba i Urodzonej Konstancji Czepowskich z Dolnego Czepowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Roch Morawski i Urodzona Marianna Morawska babka tego. Roku, jak wyżej, dnia 17 stycznia.

Rok 1772

Chwalborzyce

A.D. 1772, dnia 20 czerwca. Ja, Karol Chełmowski kapłan chwalborzycki, ochrzciłem imieniem Jan, dziecko prawowitych małżonków, pracowitych Józefa i Marianny Razniaków. Rodzicami chrzestnymi byli Ksiądz Wiktoryn Milewski i Wielmożna Jozafata Morawska, panna Konstancja Milewska i Urodzony Łukasz Kozanecki z Kozanek, Urodzony Mikołaj Milewski i panna Julianna Morawska z Chwalborzyc.

 

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1773

Chorzepin

A.D. 1773, dnia 10 lutego. Ja, Karol Chełmowski kierownik kościoła chwalborzyckiego, opuszczając wszystkie zapowiedzi czyli za zgodą Przewielebnego oficjała, małżenstwo Urodzonych Ludwika Witwickiego z Konstancją Milewską, mając ich wzajemną zgodę, prawowity związek w obliczu kościoła błogosławiłem, asystentami tego byli Urodzeni Sebastian Mileski, Mikołaj Mileski, Jadwiga Suchorska i Morawscy dobrodzieje tego kościoła.

Rok 1774

Chorzepin dwór uniejowski

A.D. 1774-go, dnia 24 listopada. Ja, Karol Chełmowski kapłan kościoła chwalborzyckiego, opuszczając wszystkie zapowiedzi czyli za zgodą Znakomitego oficjała miejscowego ordynariusza, małżenstwo Urodzonych Sebastiana Milewskiego z Justyną Lasocką panną,  mając ich wzajemną zgodę, prawowity związek w obliczu kościoła błogosławiłem, asystentami tego byli Urodzeni Ludwik Witwicki ze Zbelczyc i Wawrzyniec Imiełkowski i inni.

 

 

ZGONY

 

Rok 1770

Roku, jak wyżej, dnia 14 maja zmarł Urodzony Ignacy Milewski z Chorzepina i pochowany w kościele zakonu serafitów św. Franciszka bernardynów łęczyckich za pozwoleniem proboszcza chwalborzyckiego.

Rok 1772

Chwalborzyce

A.D. 1772, dnia 11 czerwca. Ja, Karol Chełmowski kapłan chwalborzycki, pochowałem Wielmożną pannę Franciszkę Morawską lat 25, opatrzoną sakramentami, pochowana w kościele naprzeciw ołtarza św. Krzyża.

 

 

początek strony

 

 

Sygn. 2

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1776-1809

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1777

Chwalborzyce dwór

Dnia 10 marca, roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego dziecko, któremu nadałem imię Tekla? Kunegunda, Wielmożnych Państwa Antoniego i Jozafaty z Morawskich Trzebuchowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Murzy[nows]ki i Wielmożna Pani Marianna z Przeradzkich Morawska.

Rok 1780

Dwór Łyżki parafia Grabów.

A.D. 1780, dnia 24 stycznia. Ja, Melchior Kawczyński kapłan chwalborzycki, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Antoni i Sebastian, Wielmożnych Państwa Antoniego i Jozafaty z Morawskich Trzebuchowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Urban Jerzmanowski poseł trybunału koronnego województwa łęczyckiego z Wiemożną Panią z Przeradzkich Marianną Magnuską, asysta Kacper Suchorski i Jozafata Jerzmanowska.

Rok 1788

Świnice dwór

Roku, jak wyżej. Ten sam, jak wyżej, dnia 3 września ochrzciłem córkę, której nadałem dwa imiona Justyna i Julianna, Jaśnie Wielmożnych Pana Antoniego i Marianny Umińskich, prawowitych małżonków, ? brzesko kujawskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Urban Jerzmanowski stolnik ? i Wielmożna Pani z Przeradzkich Morawska.

Rok 1796

Chwalborzyce

Roku, jak wyzej, dnia 26 czerwca. Ja, Benedykt Cichocki kapelan zakonu kaznodziejów przy kościele parafialnym chwalborzyckim, ochrzciłem z wody w domu, imionami Jan i Paweł, urodzonego dnia 18 tego miesiąca, syna Urodzonych i Wielmożnych Jana i Anny Rudnickich, prawowitych małżonków.

Rok 1797

Kozanki Podleśne

Tego samego roku, jak wyzej, dnia 28 października. Ja, Benedykt Cichocki kapelan zakonu kaznodziejów przy kościele parafialnym chwalborzyckim, ochrzciłem bliźnięta płci żeńskiej, z których pierwszej nadałem imię Urszula, drugiej Katarzyna, córki Urodzonych Łukasza Pileckiego i Julianny z Czartkowskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi Urszuli byli Urodzony  Ludwik Borucki i Urodzona panna Honorata Pilecka, Katarzyny zaś Urodzeni Maciej Kozłowski i panna Katarzyna Borucka z Kozanek Wielkich parafii Wielenin.

Rok 1798

Rożniatów

Roku, jak wyzej, dnia 8 maja, ja, jak wyżej, ochrzciłem bliźnięta płci żeńskiej, z których pierwszej nadałem imię Zofia, córce uczciwych Walentego i Ewy Wiśniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Babiński i Urodzona panna Katarzyna Borucka. Drugiej nadałem imię Antonina, córce rodziców, jak wyżej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ludwik Borucki z Kozanek Wielkich i Urodzona panna Rozalia Pstrokońska z dworu rożniatowskiego, wszyscy z parafii Wielenin.

Rok 1799

Rożniatów

1799, dnia 27 stycznia, ja, jak wyżej, ochrzciłem z wody święconej w kościele parafialny chwalborzyckim, dwoma imionami Józef Tymoteusz, urodzonego 24 tego miesiąca, syna Urodzonych i Wielmożnych Państwa Feliksa i Rozalii z Mlickich Pstrokońskich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Rożniatowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Załuskowski dziedzic dóbr Skotników z przyległościami i Wielmożna Pani Wiktoria z Gorzkowskich Pstrokońska cześnikowa inowłodzka.

Kozanki Wielkie

Tego samego roku, jak wyżej, dnia 19 listopada, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego dnia 18 listopada dziecko, Urodzonych Pawła Żeromskiego syna nieżyjącego Urodzonego Kazimierza Żeromskiego z nieżyjącej Urodzonej Woyciechowskiej i Kunegundy z Jankowskich córki nieżyjącego Urodzonego Władysława Jankowskiego z nieżyjącej Urodzonej Marianny z Głuchowskich Jankowskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Nikodem i Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Nikodem Gałkowski z Grabiszewa parafii soj? i Urodzona Józefa z Głuchowskich Borucka. Asysta Urodzony Ludwik Borucki i Urodzona Wiktoria z Pileckich Kozłowska parafii Wielenin.

Rok 1805

21 luty

Kozanki Wielkie parafia Wielenin

Tego samego dnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Leon i Maksymilian, urodzonego wczoraj, syna prawowitych rodziców, Urodzonego Macieja Boruckiego syna nieżyjącego Urodzonego Stanisława i Eufrozyny z Wolskich Boruckich i Urodzonej Józefy z Kozaneckich Boruckiej córki nieżyjącego Urodzonego Antoniego Bogusza i Małgorzaty z Grzywińskich Kozaneckich, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Augustyn Starzyński z Marianną z Kędzierskich Koszutską, asystentami zaś Urodzeni Nikodem Guliszewski z Urodzoną Marianną z Kozaneckich Staszyńską.

Kozanki Wielkie parafia Wielenin

Tego samego dnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Leon i Maksymilian, urodzonego wczoraj, syna prawowitych rodziców, Urodzonego Macieja Boruckiego syna nieżyjącego Urodzonego Stanisława i Eufrozyny z Wolskich Boruckich i Urodzonej Józefy z Kozaneckich Boruckiej córki nieżyjącego Urodzonego Antoniego Bogusza i Małgorzaty z Grzywińskich Kozaneckich, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Augustyna Starzyński z Marianną z Kędzierskich Koszutską, asystentami zaś Urodzeni marianny z Trzcińskich Truszczewskich piwowarów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Feliks Pstrokoński dziedzic dóbr Rożniatowa z Teofilą ze Stawowskich Wolską, dzierżawcą dóbr Kozanek.

Rok 1806

Styczeń

Kozanki Wielkie parafia Wielenin

Dnia tego samego, miesiąca tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko dwoma imionami, urodzonego dnia 19 bieżącego miesiąca, syna prawowitych rodziców, Urodzonego Macieja Boruckiego syna nieżyjących Stanisława i Eurozyny z Wolskich Boruckich i Urodzonej Józefy z Kozaneckich Boruckiej córki nieżyjących Urodzonych Antoniego Bogusza i Małgorzaty z Grzywińskich Kozaneckich, któremu nadałem imiona Napoleon i Marcelli. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzeni Jan Magnuski z Urodzoną panną Teklą Oszkowską ze Świnic, asystentami zaś Urodzeni Maciej Kozanecki z Urodzoną Kolumbą Kozanecką siostrą rodzoną z Kozanek Wielkich.

Rok 1807

Kozanki Wielkie parafia Wielenin lub Podle?

Dnia 13 stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marcjanna i Agnieszka, córkę prawowitych małżonków Urodzonego Jana Dzierzbińskiego syna nieżyjącego Urodzonego Jakuba i N. z Kwiatkowskich Dzierzbińskich i Urodzonej Magdaleny Dzierzbińskiej córki nieżyjącego Urodzonego Jana i Teresy z Pawłowskich Trojanowskich, któej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maksymilian Kamieński z Urodzoną Rozalią Blichowską

Luty

Kozanki Wielkie

Dnia 10 tego samego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Maciej, urodzone dnia 9 bieżącego miesiąca, dziecko prawowitych rodziców Urodzonych Łukasza Gumińskiego syna nieżyjącego Urodzonego Michała i Justyny z Psarskich i Urodzonej Marianny córki nieżyjącego Urodzonego Stanisława i Eufrozyny z Wolskich Boruckich. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Nikodem i Bogumiła Gulikowscy, małżeństwo.

 

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1776

A.D. 1776. Ja, Norbert Jan Umiński prepozyt wit?, kanonik norbertanów. Małżeństwo Wielmożnych Antoniego Umińskiego skarbnika ? z Marianną Byszewską stolnikową łęczycką, pomijając na mocy dyspensy Znakomitego i Wielebnego oficjała gnieźnieńskiego, zapowiedzi, w kaplicy dworu chwalborzyckiego błogosławłem w obecności Wielmożnej Teresy z Biesiekierskich Umińskiej skarbnikowej granicznej brzesko kujawskiej, wdowy, matki, także Wielmożnych Trzebuchowskich Morawskich dziadków i Morzyckich rodziców tej panny[?] i innych wiarygodnych świadków obecnych i asystujących, dnia 11 marca, roku, jak wyżej.

Roku 1776, dnia 16 marca, pomijajac zapowiedzi na mocy dyspensy Znakomitego oficjała archidiecezji gnieźnieńskiej pod datą 3 marca w niniejszym indulcie, nie znajdując przeszkód w błogosławieństwie przez Znakomitego Norberta Umińskiego prepozyta wit? kanonika norbertanów, ? bez mojej obecności i zgody, co przede wszystkim wiedziałem. Ja Jan Zielo i ? kanonik katedralny liwoński, prepozyt wila?, zarządca chwalborzycki, Wielmożnego Antoniego Umińskiego syna po śmierci Kazimierza Umińskiego skarbnika granicznego brzesko kujawskiego i Wielmożną Mariannę Byszewską córkę po śmierci Wielmożnego Byszewskiego stolnika łęczyckiego, zapytałem obojga, mając ich wzajemna zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, błogosławiłem ich małżenstwo w obecności świadków Wielmożnego Kazimierza Morzyckiego, Macieja i Antoniego Trzebuchowskich i innych wiarygodnych.

Rok 1803

Chwalborzyce

Dnia 17 października. Ja, Franciszek Dwuraczyński mianowany zastępca prepozyta kolegiaty iniejowskiej, z mojego upoważnienia ?, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, z których 1-sza dnia 18 wtrześnia, 2-ga 25 tego samego, 3-cia zaś dnia 2 października podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, Urodzonych Jana Bilskiego kawalera i Elżbietę Gałczyńską pannę, w obliczu kościoła zapytałem obojga, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem w obecności świadków Wielmożnych i Urodzonych Franciszka Święcickiego podstolego ostrzeszowskiego, Kajetana Wolskiego burgrabiego sieradzkiego i Rocha Starczewskiego i innych wiarygodnych, następnie błogosławilem ich zgodnie ze zwyczajem świętego kościoła rzymskiego.

 

 

ZGONY

 

Rok 1783

Chwalborzyce dwór

Dnia 29 czerwca

Roku 1783. Ten sam, jak wyżej, pochowałem ? Urodzoną Marcelinę Morawską pannę, córkę Wielmożnych Antoniego i Marianny z Przeradzkich Morawskich, w kościele przed dużym ołtarzem przy drzwiach zakrystii, mającą lat plus minus 18, opatrzoną sakramentami.

Rok 1788

Chwalborzyce dwór

A.D. 1788, dnia 23 lipca, Znakomity Przewielebny Mikolaj Gozdzieński kanonik łeczycki, pochował nieżyjącego Urodzonego Pana Antoniego Morawskiego dobroczyńcę tego kościoła, na cmentarzu ku południu, opatrzonego wszystkimi sakramentami, mającego lat 79

 

 

początek strony