CIESZĘCIN

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Cieszęcin

Akta zgonów 1636-1752
Akta urodzeń 1716-1763
Akta zgonów 1756-1763
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1791-1806Film 2044616

Akta zgonów 1636-1752

Rok 1685
Marzec
18. marca [zmarł] Urodzony Albert ? Karsznicki oparzony sakramentem pokuty, eucharystią i ostatnim namaszczeniem.
Maj
19 o godzinie około trzeciej po północy zmarł z Giżycach Znakomity Wielebny Jakub Chlebowski kanonik kaliski, proboszcz gostyński i giżycki. Opatrzony sakramentami, dzierżący dziesięcinę i meszne [od] niegdyś Urodzonego Macieja Chlebowskiego swojego stryja uznane sądownie, ? swojego bratanka Aleksandra Tomasza i Rafała synów? niegdyś Urodzonego Walentego Chlebowskiego, którzy swoją część tego prawnego testamentu w opisanej części sumę stu florenów Urodzonemu ... Chlebowskiemu zakonnikowi i poświęconemu Bogu mężowi po swojej śmierci kościołowi cieszęcińskiemu testamentem wspólnie otaksować rocznie tą sumą na swoich dobrach wsi Galenice zwanej Zdrowszczyzna.
Rok 1699
Maj
Dnia 7. zmarł Urodzony Adam z Wybranowa Chlebowski, opatrzony skramentami, eucharystią i ostatnim namaszczeniem. Pochowany w kościele cieszęcińskim koło dużego ołtarza?
Rok 1703
Sierpień
17 tego dnia zmarł Urodzony Rafał Rudnicki, opatrzony sakramentami, eucharystią i ostatnim namaszczeniem.
Rok 1730
Zmarł Wielmożny Jan Myszkowski, opatrzony sakramentami, pochowany w wieluńskim? kościele ojców reformatów.
Rok 1741
Grudzień
12 zmarła panna Ludwika Myszkowska lat 17. Opatrzona sakramentami i pochowana w kościele w grobowcu przy ołtarzu św. Antoniego.
Rok 1742
Lipiec
17 zmarła Wielmożna Pani Zuzanna Reklewska z Osowa. Opatrzona sakramentami, pochowana w kościele przy duzym ołtarzu.Film 2213276

Akta urodzeń 1716-1763

Rok 1723
Październik
4. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Karol, syna Urodzonych Wielmożnych Państwa Jana i Katarzyny Myszkowskich, prawowitych małżonków, dziedziców Galewic. Stawający rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Jan Masłowski podstoli  wieluński i Wielmożna Pani Jadwiga Masłowska podstolina wieluńska.
Rok 1725
Październik
18. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Ludwika, córkę Urodzonego Jana Myszkowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Adam Myszkowski i Urodzona Anna Myszkowska.
Rok 1726
21 styczeń
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Tomasz, syna pracowitych Łukasza Cyganka i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Mikołaj Józef Miniszewski i Urodzona Teresa Skrzyńska.
Rok 1727
Dwór Ostrówek
15 maj
Ja, Jakub Łyczkowski wikary cieszęciński, ochrzciłem trzema imionami Jan, Maj? Aleksander, syna Urodzonych Mikołaja i Franciszki Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Jan Mikołaj ze Stoku Stokowski i Anna z Małyszyna Miniszewska.
Rok 1728
Osowa.
13 lipiec
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Józef, Joachim, syna Urodzonego Pana Stefana Wiewierowskiego, także Urodzonej Marianny Szołowskiej, prawowitych małżonków. Stawający rodzice chrzestni Znakomity Aleksander Szembek, także Urodzona Katarzyna Myszkowska.
Rok 1729
23 listopad
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Anna i Katarzyna, córkę Urodzonego Wielmożnego Pana Mikołaja Miniszowskiego, także Urodzonej Wielmożnej Pani Franciszki Stokowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Ignacy Miniszewski kanonik łęczycki, także Urodzona Wielmożna Pani Eufrozyna Stokowska.
Rok 1731
Styczeń
Osów
25. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Norbert, syna Urodzonego Wielmożnego Pana Rafała Bogdańskiego, także Urodzonej Wielmożnej Katarzyny Masłowskiej, prawowitych małżonków. Stawający rodzice chrzestni Urodzony Wielmożny Pan Antoni Silski starosta i Urodzona Wielmożna Pani Katarzyna Myszkowska.
Rok 1733
Styczeń
Galewice
1. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Pana Kazimierza Szaniawskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni  Urodzony Pan Andrzej Nieniewski i Urodzona Pani Katarzyna Myszkowska.
Rok 1734
Galewice
Marzec
6. Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Pana Kazimierza Szaniawskigo i Urodzonej Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Jan Miedźwiecki i Urodzona Katarzyna Siliska.
Rok 1735
Kwiecień
Ostrówek dwór
5-go kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna, Balbina, córkę Wielmożnych Państwa Mikołaja Miniszewskiego i Franciszki Stokowskiej,  prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Antoni starosta Siliski z Galewic, takze Wielmożna Panna Katarzyna jego siostra.
Rok 1736
Dwór Ostrówek
25 maja. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Felicjan, syna Wielmożnego Pana Mikołaja Miniszewskiego i Wielmożnej Pani Franciszki Stokowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli służący dwoje żebraków..
Rok 1737
Sierpień
Ostrówek
18 Ja, Walenty Myszkowski kapłan cieszęciński, ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Wielmożnych Państwa Mikołaja Miniszewskiego i Franciszki z domu Stokoskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Stokoski i Wielmożna Anna Miniszewska.
Rok 1741
Luty
Ostrówek
5. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Marianna i Agata, córkę Wielmożnych Państwa Aleksandra Miniszewskiego i Franciszki z Myszkowskich Miniszewskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Antoni Szeliski stolnikowicz braclawski i Katarzyna Szeliska z Galewic.
Rok 1744
Luty
Ostrówek
6. Ja, Marcin Żołędziowski za pozwoleniem Wielebnego proboszcza, ochrzciłem imionami Walenty, Piotr, syna Wielmożnych Państwa Aleksandra Miniszewskiego i Franciszki, prawowitych małżonków, dziedziców Ostrówka. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Michał Madaliński podsędek ziemi wieluńskiej i Katarzyna Szeliska cześnikowa bracławska
Rok 1745
27 luty
Cieszęcin
Ja, Walenty Myszkowski kapłan cieszęciński, ochrzciłem trzema imionami Wincenty, Józef, Tymoteusz, syna Wielmożnych Państwa Stanisława Szołowskiego i Jadwigi z Wolickich Szołowskiej, prawowitych małżonków, dziedziców wsi Cieszęcin. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Piotr Trzciński miecznik kielecki? i Wielmożna Pani Marcjanna Karsznicka podstolina ostrzeszowska.
Listopad
Węglowice
5. Ja, Jan Medyński wikary kościoła cieszęcińskiego, ochrzciłem imionami Elżbieta, Salomea, córkę Wielmożnych Państwa Walentego Wolskiego i Anny z Pfalsów Wolskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożna Pani Agnieszka z Wężyków Dobruchowska cześnikówna żytomierska i Urodzony Andrzej Pfals.
Rok 1746
Kwiecień
4. Ja, Walenty Myszkowski kanonik liwoński, kapłan w Cieszęcinie, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Katarzyna i Balbina, córkę Wielmożnych Państwa Aleksandra Miniszewskiego i Franciszki z Myszkowskich Miniszeskiej, prawowitych małżonków, dziedziców wsi Ostrówek. Rodzice chrzestni Znakomity i Wielebny Ignacy Minisze[ws]ki kanonik kaliski, prepozyt  w Kostyczynie? i Wielmożna Pani Zofia Miniszewska.
Lipiec
Cieszęcin
Ja, Andrzej Aniołowicz za pozwoleniem proboszcza cieszęcińskiego, ochrzciłem imionami Romuald, Teodor, syna Wielmożnych Państwa Stanisława Szołowskiego i Jadwigi z Wolickich Szołowskiej, prawowitych małżonków. Obecni Znakomity i Wielebny Walenty Myszkowski kanonik liwoński, proboszcz w Cieszęcinie i Wielmożna Pani Anna Wolicka dziedziczka w Młynisku.
Rok 1747
Październik

25. Ja, Idzi Mokwiński, ochrzciłem imionami Szymon, Józef syna Jana i Marianny Mieszałów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Madaleński z Lututowa i Wielmożna Panna Salomea Myszkowska z Galowic.
Rok 1749
6 marzec
Ostrówek
Znakomity i Wielebny Maciej Smit kanonik pułtuski, ochrzcił dwoma imionami Gertruda, Weneranda, córkę Wielmożnych Państwa Aleksandra i Franciszki Miniszewskich, dziedziców Ostrówka, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Karol Masłowski podczaszyc wieluński i Wielmożna Pani Marianna Masłowska podczaszyna ostrzeszowska.
Rok 1750
15 kwiecień
Cieszęcin
Ja, ten sam, ochrzciłem imionami Bogumił i Lambert, syna Wielmożnych Państwa Stanisława i Jadwigi Szołowskich, dziedziców Cieszęcina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Szołowski z Woźnik i Wielmożna Pani Anna Wolicka z Młyńska.
Rok 1756
Styczeń
Roku Pańskiego 1756, dnia 16 stycznia. Ja, Walenty Myszkowski kanonik poznański, prepozyt cieszęciński, ochrzciłem imionami Walenty, Paweł, Ignacy, syna Wielmożnego Wojciecha Myszkowskiego podstolego dobrzyńskiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny Pan Aleksander Sułkowski książę z Bilska łowczy litewski i Anna Sułkowska łowczyni litewska, August Sułkowski starosta now? i Sułkowska starościna ?Galewic.
Maj
Tego dnia Znakomity i Wielebny ochrzcił imionami Stanisław i Nepomucen, syna Wielmożnego Pana Jana Nepomucena i Wielmożnej Pani Marianny Olszowskich, posesorów z Węglowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Ocieszalski i Wielmożna Pani Eufrozyna Niemojowska chorążyna ziemi wieluńskiej.
Rok 1758
Lipiec
Ja, Andrzej Aniołowicz kapłan w Wyszanowie, sekretarz dekanatu opatowskiego, dnia 12 lipca Roku Pańskiego 1758 ochrzciłem imieniem Justyna i Konstancja alias dwoma imionami, córkę Wielmożnych Państwa Stanisława Szołowskiego i Magdaleny z Sucheckich Szołowskiej, burgrabiów wieluńskich, dziedziców Cieszęcina, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Znakomity Wielebny Walenty Myszkowski pomocnik dziekana katedralnego poznańskiego i Franciszka Miniszewska.
Rok 1759
Cieszęcin
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem bez ceremonii we dworze imionami Symforian Ignacy, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Stanisława i Magdaleny Schołoskich [Szołowskich] burgrabiów wieluńskich. Stawający Wielmożny Pan Stefan Schołoski [Szołowski] i Wielmożna Pani An? Kulikówna [kontraregestranka?] dnia 8 lipca 1759.
Rok 1760
29 czerwiec
Cieszęcin
Znakomity Przewielebny Walenty Myszkowski dziekan katedry poznańskiej, oficjał wieluński, kapłan cieszęciński ochrzcił imieniem Elżbieta, córkę Urodzonych Państwa Stanisława i Magdaleny Szołoskich, prawowitych małżonków, dziedziców Cieszęcina. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stefan i Marianna Wiewierowscy dziedzice  Ossowa.
Rok 1761
Roku Pańskiego 1761. Dnia 1-go sierpnia urodziło się prawowite i naturalne dziecko Wielmożnych Państwa Karola Myszkowskiego kapitana regimentu wojsk koronnych JKM i Justyny z Niwskich Myszkowskiej, prawowitych małżonków, który z powodu niebezpieczeństwa śmierci, został ochrzczony w domu tego dnia. Roku Pańskiego 1762, dnia 16 lipca przyniesiono je do kościoła. Ja, Walenty Myszkowski pomocnik dziekana katedralnego poznańskiego, oficjał wieluński, dopełniłem ceremonię ? i nadałem mu imiona Marianna i Petronela. Stawający rodzice chrzestni Znakomity Wielebny Andrzej Myszkowski dziekan katedry poznańskiej z Wielmożną Ewą Myszkowską wojską wieluńską, Wielmożny Pan Jan Myszkowski wojski wieluński, Wielmożna Pani Magdalena Szołowska burgrabina wieluńska.
Rok 1762
Grudzień
Cieszęcin
5. Ja, Walenty Myszkowski pomocnik dziekana katedralnego poznańskiego, oficjał wieluński, kapłan w Cieszęcinie, ochrzciłem dwoma imionami Emeryk i Leonard, syna Wielmożnych Państwa Stanisława Szołowskiego burgrabiego wieluńskiego i Magdaleny z Sucheckich Szołowskiej, prawowitych małżonków, który z powodu niebezpieczeństwa śmierci był ochrzczony w domu. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Szymon Lukoński? zarządca kościoła cieszęcińskiego i Wielmożna Pani Agnieszka Skórzewska żona Wielmożnego Pana Józefa Skórzewskiego podczaszego ziemi wieluńskiej, przy ceremonii rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Aleksander Walewski chorąży piotrkowski z Wielmożną swoją żoną.
Rok 1763
Lipiec
Galewice
17. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Małgorzata, Magdalena, córkę Urodzonych Józefa i Konstancji Szaniawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Walenty Myszkowski pomocnik dziekana katedralnego poznańskiego, oficjał wieluński, prepozyt kościoła cieszęcińskiego i mid? i  Wielmożna Pani Justyna Myszkowska.
Październik
Galewice
4-go. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Cyprian, Justyn, Franciszek, syna Wielmożnych Państwa Karola i Justyny Myszkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Walenty Myszkowski pomocnik dziekana katedralnego poznańskiego, prepozyt kościoła cieszęcińskiego i mid? i  Wielmożna Pani Franciszka Miniszewska.Film 2213277

    Akta zgonów 1756-1763

Rok 1758
Luty
27 zmarła Urodzona Marianna Szaniawska lat 63. Opatrzoma sakramentami. Pochowana w kościele przy ołtarzu św. Antoniego.Film 2213276


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1791-1806

URODZIENIA 

Rok 1791
Dwór osiecki.
Dnia 4. lipca. Ja, Kacper Sosienka kanonik katedralny chełmeński, dziekan wieruszowiecki, kapłan cieszęciński, ochrzciłem imionami Piotr, Józef Kalasanty, syna  Urodzonych Tomasza Magnuskiego i Tekli ze Skórzewskich, prawowitych małżonków, dzierżawców dóbr Osieka. Stawający rodzice chrzestni Wielmożny Pan Ignacy Borowski dziedzic dóbr Ostrówka z Wielmożną Kunegundą z Miniszewskich swoją żoną.
Rok 1792
Dwór osiecki
Dnia 26. lipca. Ja, Kacper Sosieńka kanonik ?, kapłan cieszęciński, ochrzciłem dziecko urodzone dnia 18 tegoż imieniem Marianna, Pulcheria, córkę Urodzonych Tomasza i Tekli ze Skórzewskich Magnuskich, prawowitych małżonków, posesorów Osieka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Karsnicki skarbnik graniczny ziemi wieluńskiej z Urodzoną panną Anną Karśnicką swoją siostrą.
Rok 1796
Dwór węglewicki.
Dnia 29. września. Ja, Marian Stęźalski kapelan jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Aniela i Teresa, urodzoną 25. tego miesiąca córkę Wielmożnego Pana Rocha Morawskiego i Barbary z Piegłowskich prawowitych małżonków, posesorów dóbr Węglowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ignacy Wolski z Wielmożną Marianną Madalińską, Wielmożny Pan Walenty Myszkowski z Urodzoną panną Teklą Morawską.
Rok 1797
Dwór osiecki.
Dnia 21. czerwca. Ja, Kacper Sosienka kanonik chełmeński, dziekan wieruszowiecki, proboszcz cieszęciński, ochrzciłem dwoma imionami Justyna i Antonina, urodzoną 2. tego miesiąca córkę Urodzonego Pana Tomasza i Tekli ze Skórzewskich Magnuskich, prawowitych małżonków. Stawający rodzice chrzestni Urodzony Bonawentura Skórzewski z Urodzoną Petronelą z Magnuskich Rayską, Urodzony Pan Tomasz Kowalski z Urodzoną panną Franciszką Jakutowiczowną.
Rok 1799
Dwór osiecki.
Dnia 16. kwietnia. Ja, Korneliusz Tomaszewski z Zakonu św. Pawła, kapelan cieszęciński, ochrzciłem imionami Stanisław, Walenty, urodzonego 12. tego miesiąca, syna Urodzonego Tomasza i Tekli ze Skórzewskich Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hipolit Psarski i panna Anna Psarska jego siostra.
Rok 1800
Dwór Węglewice.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego, dnia trzydziestego stycznia. Ja, Korneliusz Tomaszewski, kapelan kościoła parafii cieszęcińskiej, dopełniłem ceremonię  nad ochrzczonym z wody w niebezpieczeństwie dzieckiem urodzonym dwudziestego tego miesiąca o szóstej wieczorem i nadałem mu imiona Karol i Franciszek Salezy, synem Urodzonych Hipolita i Róży z Korzydłowskich Myszkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Koźmiński skarbnik JKM i Urodzona Pani Rozalia Karsnicka dziedziczka dóbr Lubczyny.
Rok 1801
Wieś Ostrówek albo dwór w Ostrówku.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego pierwszego, dnia dwudziestego ósmego października. Ja, Jakub Wypiorowski wikary kościoła parafii cieszęcińskiej, ochrzciłem dziewczynkę i nadałem jej imiona Joanna, Helena i Aniela, urodzoną trzynastego miesiąca i roku bieżącego, córkę Urodzonych Władysława Krąkowskiego i Karoliny z Koseckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Borowski dziedzic dóbr Galewice i Urodzona Karolina Bronikowska dziedziczka dóbr Marszałkowa. Asystentami byli Urodzony Konstanty Kosecki z Kęszyc i Urodzona Tekla Borowska z Galewic.
Rok 1803
Dwór Ostrówek.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego trzeciego, dnia szóstego września. Ja, Jakub Wypiorowski proboszcz parafialnego kościoła cieszęcińskiego, ochrzciłem dziewczynkę i nadałem jej imiona Helena, Aurora i Wiktoria, urodzoną dnia dwudziestego trzeciego sierpnia o szóstej rano, córkę Urodzonych Władysława Krąkowskiego i  Karoliny z Koseckich, posesorów Ostrówka na części szlacheckiej. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Urodzony Pan Cerboni? dziedzic Skrydzowa? i Urodzona Karolina Bronikowska z Kęszyc.

MAŁŻEŃSTWA

 
Rok 1803
Dwór węglewicki.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego trzeciego, dnia dwudziestego pierwszego listopada. Ja, Franciszek Magnuski kanonik katedralny chełmeński, proboszcz wieruszowiecki i złotnicki za zgodą miejscowego proboszcza, poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła prawowity związek małżeński Urodzonego Floriana Kręskiego kawalera lat trzydzieści pięć z Iwanowic parafii kłobuckiej z Urodzoną Antoniną Karśnicką panną lat dziewiętnaście parafianką węglewicką mającą pozwolenie Urodzonych rodziców. Świadkami byli Wielmożny Franciszek Wężyk dziedzic dóbr Mroczyn i Jan Karśnicki z Węglewic dziedzic i inni wiarygodni.
Rok 1804
Dwór węglewicki.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego czwartego, dnia szesnastego września. Ja, Jakub Wypiorowski proboszcz kościoła parafii cieszęcińskiej, poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła prawowity związek małżeński Urodzonego Jana Sulimierskiego kawalera lat dwadzieścia dwa ze wsi Lubie parafii warzyn? z Urodzoną Magdaleną Karśnicką panną lat dwadzieścia parafianką węglewicką mającą pozwolenie Urodzonych rodziców. Obecni świadkowie byli Wielmożny Pan Franciszek Psarski z Białej i Bartłomiej Kobylański z Mikorzyna i inni wiarygodni.

 

    początek strony