CZARNOŻYŁY

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Czarnożyły

Różne dokumenty 1733-1775

Rok 1735
Luty
19. lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Żyda imieniem Marcin. Rodzice chrzestni Wielmożny Antoni Wolski z Nieznanic, marszałek i Jadwiga Jaworska i inni.
9 marca
Ja, Łukasz Chamaroski wikary czarnożylski, ochrzciłem imieniem Franciszka, córkę prawowitych małżonków Wojciecha sługi plebańskiego i Magdaleny Maćkowny. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Walenty Mierzwiński koniuszy dworu Jaśnie wojewody kaliskiego i Wielmożna Magdalena Karśnicka.
Listopad
17 listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Żyda imieniem Marcin. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Antoni Wolski i Wielmożna Panna Franciszka Madaleńska.
Rok 1738
22 czerwca, Przewielebny prepozyt Kruszyny imienia [brak] i nazwiska Luboiński, ochrzcił imionami Zofia i Konstancja, córkę Wielmożnych Państwa prawowitych rodziców Antoniego Janiszewskiego i Magdaleny Janiszewskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Pan marszałek Królestwa Polskiego Ciszek i Konstancja jego żona.
Rok 1761
Dnia 27 grudnia. Ja, Jan Tatarski proboszcz wydrzyński, za zgodą Znakomitego Przewielebnego proboszcza miejscowego tego kościoła czarnożylskiego, dopełniłem ceremonię już ochrzczonego w kościele wróblo? dziecka Karola Stanisława Kostki, syna Urodzonych Józefa i Wiktorii z Otockich Rozańskich, posesorów dzierżawców części Wróblowa kapituły sieradzkiej. Rodzicami chrzestnymi syna byli Znakomity Przewielebny Piotr Latoszyński kustosz i zastępca sędziego wieluńskiego, prepozyt czarnożylski  i Wielmożna Marcjanna z Przanowskich Zielińska cześnikowa czerniachowska.