CZERLEJNO

 

Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czerlejno, sygn. 11, poz. 8
Dokument ślubu: Michał Lis i Margaretha Mazurkiewicz z 1836 r.