DĄBIE

 

Film 771591

Family History Library

Archiwum Państwowe w Łodzi

Sygn. 1

Parafia Dąbie, powiat Koło

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1721-1767

 

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dąbie (pow. kolski)

 

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1806-1809

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1809-1810

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1811

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1812

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1813

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1814

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1815

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1816

 

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1721-1767

 

URODZENIA

 

Rok 1721

Karszew

Dnia 22 grudnia, roku jak wyżej. Ja jak wyżej ochrzciłemdziecko imieniem Mikołaj Urodzonego Piotra Oporowskiego i Jadwigi. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Michał Oporowski stryj i Urodzona Anna Duninowa stryjenka(ciotka).

Rok 1722

Dąbie

Dnia 25 maja. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Stanisław Antoni, Szlachetnych Stefana Cieńskiego i Teresy. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Rafał Jerzmanowski i Katarzyna Duninówna. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Rok 1723

Karszew

Dnia 3 stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Tomasz Józef, Urodzonych Piotra Oporowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Antoni Rożycki ze swoją żoną i Katarzyna Duninówna. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Tarnówka

Dnia 22 sierpnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Franciszek Ludwik, Urodzonych Ignacego Kwiatkowskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Czerwiński i Teresa ? Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Dąbie

Dnia 14 listopada. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Salomea, Szlachetnych Jakuba i Marianny Zabłockich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Kwiatkowski z Tarnówki z Urodzona Anną Duninówną z Kupinina. Roku dnia i miesiąca jak wyżej.

Rok 1724

Tarnówka

17 grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Mikołaj Tomasz, Szlachetnych Ignacego i Agnieszki Kwiatkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Walenty Miłoszewski i Zofia Kokowska. Roku dnia i miesiąca jak wyżej.

Rok 1725

Dąbie

Dnia 15 kwietnia. Ten sam, ochrzciłem dziecko imieniem Agnieszka, Szlachetnych Macieja Taborskiego i Katarzyny. Rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Borucki i Jadwiga Zieleniewska. Roku dnia i miesiąca jak wyżej.

Rok 1726

Karszew

Dnia 29 kwietnia. Ten sam, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Zofia i Domicela, prawowitych małżonków Urodzonych Piotra i Jadwigi Oporowskich. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Michał Oporowski ze swoją żoną. Roku dnia i miesiąca jak wyżej.

Tarnówka

Dnia 28 października. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Szymon Karol. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Polichnowski z Umienia i Urodzona Katarzyna Umieńska. Rodzice Urodzony Ignacy i Agnieszka Kwiatkowscy z Tarnówki. Roku dnia i miesiąca jak wyżej.

Rok 1727

Dąbie

Dnia 20 grudnia. Ja Andrzej Michał Bykowski proboszcz dąbski, ochrzciłem dziecko imionami Tomasz Ignacy Wielmożnych Stanisława i Marianny Dzierbickch, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Antoni Dobrski i Urodzona panna Teresa Dobrska, oboje goście. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Rok 1728

Karszew

Dnia 6 sierpnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Marianna Zuzanna, prawowitych małżonków Urodzonych Piotra Oporowskiego i Jadwigi. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Piotr Oryński ze swoją żoną. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Tarnówka

31 października. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Jan Karol, Urodzonych Ignacego Kwiatkowskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Piotr Oporowski ze swoją małżonką z Karszewa. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Dąbie

Dnia 12 listopada. Ten sam, ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, Urodzonych Wawrzyńca Jabłkowskiego i Zofii, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stefan Ciński i Urodzona Marianna Borzęcka babka dziecka. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Rok 1729

Wiesiołów

Dnia 13 marca. Ja Andrzej Michał Bykowski proboszcz dąbski, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Justna i Zuzanna, Urodzonych Stanisława Dzierbickiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Piotr Dunin i Urodzona Katarzyna brat i siostra z Kupinina. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Rok 1730

Tarnówka

Dnia 15 stycznia, roku jak wyżej. Ja Andrzej Michał Bykowski proboszcz dąbski, ochrzciłem dziecko imionami Antoni i Paweł, Urodzonych Ignacego i Agnieszki Kwiatkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Jabłkowski z Heleną Miłoszewską babką. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Rok 1732

Wiesiołów

Dnia 30 maja, ten sam, ochrzciłem dziecko imieniem Ignacy, Urodzonego Stanisława i Marianny Dzierbickich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Adam Gissa z Franciszką siostrą. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Tarnówka

Dnia 1 czerwca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Joanna, Urodzonego Ignacego Kwiatkowskiego i Agnieszki, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Celestyn Dunin i Zuzanna Kwiatkowska. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Rok 1734

Tarnówka

Dnia 16 lutego. Ja Andrzej Michał Bykowski proboszcz dąbski, ochrzciłem dziecko imionami Walenty Maciej, prawowitych małżónków Urodzonego Ignacego i Agnieszki Kwiatkowskich. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Jerzy Kossowski z Urodzoną Anną Radolińską. Roku dnia miesiąca, jak wyżej.

Wiesiołów

Dnia 7 marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Anna Konstancja, Urodzonych Stanisława Dzierbickiego i Marianny, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Piotr Oporowski z Karszewa i Urodzona Konstancja Suchorska babka. Roku dnia miesiąca, jak wyżej.

Rok 1740

Dębowice

Dnia 9 kwietnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Albert Szymon, Szlachetnych Antoniego i Marianny Gajewskich, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Celestyn Dunin i Eufrozyna jego małżonka z Kupinina. Roku dnia miesiąca, jak wyżej.

Dąbie

Dnia 6 lipca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Roch Ludwik, Urodzonego Jerzgo Kossowskiego i Agnieszki, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Jan Bartoszewicz i Urodzona Eufrozyna Duninowna. Roku dnia miesiąca, jak wyżej.

Rok 1745

Wiesiołów

Dnia 21 maja ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Feliks, Urodzonych Jerzego i Agnieszki Kossowskich, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Cyprian Oporowski i panna Barbara Kossowska.

Rok 1749

Dąbie

Dnia 17 października. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Jadwiga, Szlachetnych Jakuba i Wiktorii Bogdańskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Orzechowski i Anna Kossowska, oboje z Dąbia. Roku dnia i miesiąca jak wyżej.

Rok 1753

Dąbie

Dnia 25 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Helena, Alberta Połczyńskiego i Heleny, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Antoni Potocki z Krzewa i Urodzona Anna Radolińska z Tarnówka. Roku dnia i miesiąca jak wyżej.

Tarnówka

Dnia 9 listopada ten sam jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Salomea, Urodzonego Antoniego i Anny Radolińskich, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Oporowski i Helena Dobrska z Karszewa. Roku miesiąca jak wyżej.

Rok 1763

Krzewo dwór

A.D. jak wyżej, dnia 4-go sierpnia. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem bliźnięta Urodzonych Tomasza i Doroty z Zuchowskich Grodzickich, prawowitych małżonków i w domu w niebezpieczeństwie, z wody, urodzonych 18 lipca, pierwszemu dałem imiona Szymon z Lipnicy i Ignacy, dziewczynce Magdalena i Teresa.

Rok 1764

Dąbie majątek

A.D. 1764, dnia 21 października. Ja Leon Siedlecki kapłan Dąbii, ochrzciłem dziecko imieniem Bogumił, urodzonego 11 października, syna Urodzonych Szymona i Zofii Domańskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Piotr Celestyn cześnik brzeziński i Anna z Derszniaków Duninówna, małżenstwo z Kupinina.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1726

Kupinin

Dnia 30 listopada, roku jak wyżej. Ten sam jak wyżej, błogosławiłem w obliczu kościoła, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu, małżeństwo Urodzonego Jerzego Kossowskiego z Agnieszką Duninówną, w obecności świadków Urodzonego Piotra Oporowskiego, Ignacego Kwiatkowskiego, Marcina Lesczyńskiego i wielu innych.

Rok 1728

Tarnówka

Dnia 3 lipca. Ja wyżej odpisany, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem w obliczu kościoła, mając wspólną zgodę, związek małżeński Urodzonych Felicjana Zakrzewskiego z Elżbietą Strońską, z asystentami Urodzonym Józefem Suchorskim, Antonim Dobrskim, Ignacym Kwiatkowskim i wielu innymi.

Rok 1731

Kupinin

Dnia 29 kwietnia. Ja jak wyżej, mając wspólna zgodę, błogosławiłem w obliczu kościoła związek małżeński Urodzonych Franciszka Bielowskiego z Urodzoną Katarzyna Duninówną. Asystenci Urodzony Antoni Pegowski, Ignacy Kwiatkowski, Wojciech Gissa i inni i także indult oficjała wyżej ogłoszony.

Rok 1741

Krzewo

Dnia 2-go lipca, mając wzajemną zgodę, na mocy indultu i dyspensy od zapowiedzi... Znakomity Franciszek Kaiński kanonik łęczycki, błogosławił związek małżeński Szlachetnych Antoniego Miłoszewskiego z Julianną Gwiazdowską. Asysta mojego proboszcza Andrzeja Bykowskiego, świadkowie Kamiński, Milewski.

Rok 1747

Krzewo

Dnia 16 stycznia. Ja jak wyżej, na zasadzie indultu od zapowiedzi naszego oficjała ten sam, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Antoniego Potockiego z Marianną primo voto Radziątkowska wdową, asystenci Urodzony Stefan Gorzyński, Jerzy Kossowski i inni. Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Rok 1751

Tarnówka

Dnia 6-go lutego. Ja jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Szlachetnych osób Urodzonego Antoniego Radolińskiego z majątku wsi i Urodzona Anna Kossowska z Wiesiołowa. Asystenci Wielmożny Jan Kielczewski stolnik z Chełma, Józef Kossowski podstoli a także inni podpisani? Roku dnia miesiąca jak wyżej.

Kupinin

Dnia 21 lutego. Ja jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Sebastiana Zieleniewskiego z Barbarą Oporowską, Wielmożny Franciszek Gawroński ...

Rok 1756

Tarnówka luty

Dnia 2 lutego. Ten sam jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, mając wzajemną zgodę, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Szlachetnych Rocha Łąckiego z Marianną Łukomską. Świadkowie Józef Górski, Andrzej Oporowski, Kazimierz Zwierzchowski i wielu innych.

 

ZGONY

 

Rok 1727

Dąbie

Dnia 21 kwietnia zmarł Urodzony Jakub Brzechffa po przyjeciu sakramentów, pochowany w kościele przy stole ołtarzowym.

Rok 1730

Wiesiołów

Dnia 12 września zmarła Urodzona Marianna Dzierbicka po przyjeciu sakramentów, pochowana w kościele przy chrzcielnicy.

Rok 1735

Karszew

Dnia 7 czerwca, zakończyła życie Urodzona Katarzyna Waliszewska po otrzymaniu sakramentów, ciało jej pochowano w kościele w Dąbiu.

Rok 1746

Tarnówka

Dnia 7 stycznia zakończył życie Szlachetny Jakub Otocki po otrzymaniu sakramentów, pochowany w kościele w Dąbiu w grobowcu.

Krzewo

Dnia 8-go czerwca, zmarł Szlachetny Andrzej Radziątkowski po otrzymaniu sakramentów, pochowany w kościele w grobowcu.

Rok 1747

Wrzesień Dabie

Dnia 18 września zmarła Szlachetna panna Barbara Suchorzewska pochowana w kościele przy dużym ołtarzu ku środkowi.

Rok 1753

Wiesiołów

Dnia 5 listopada zakończył życie Urodzony Jerzy Kossowski po otrzymaniu sakramentów, pochowany w kościele.

Rok 1762

Kupinin

A.D. 1762, dnia 29 marca oddał ducha Bogu Szlachetny Jan Latalski. Jego ciało zostało pochowane zostało na cmentarzu.

 

 

początek strony

 

 

54/741/0/6.1/1

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1806-1809

 

Rok 1808

Dąbie

Roku tysięcznego ośmsetnego ósmego, dnia piętnastego sierpnia o godzinie dwunastej w południe.

Przed nami proboszczem dąbskim sprawiającym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy dąbskiej, powiatu łęczyckiego, w Departamencie Warszawskim, stawił się Jakub Kuhl majster kunsztu sukienniczego liczący lat trzydzieści dziewięć, w Dąbiu zamieszkały, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu jego pod numerem pięćdziesiątym siódmym, na dniu jedynastym sierpnia o godzinie dziesiątej po południu roku bieżącego oświadczając iż jest spłodzone z niego i Marianny z Sulkowskich, lat trzydzieści mającej, jego małżonki, i że życzeniem jego jest, nadanie imiona Anna Zuzanna Marianna. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania nam dziecięcia w przytomności Melchiora Pełczyńskiego, liczącego dwadzieścia sześć lat, w Dąbiu zamieszkałego tudzież Mikołaja Borowicza majstra kunsztu młynarskiego liczącego lat czterdzieści jeden w Dąbie zamieszkałego. Jeden z świadków to jest Pełczyński z nami akt urodzenia po przeczytaniu onego stawającym, podpisał, drugi świadek pisać nie umie.

X. Niewiaroski proboszcz dąbski sprawiający obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.

Rok 1809

Dąbie

Roku tysięcznego ośmsetnego dziewiątego, dnia szesnastego stycznia, o godzinie jedynastej przed południem. Przed Nami Proboszczem Dąbskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Dąbskiej w powiecie Łęczyckim w Departamencie Warszawskim stawił się Melchior Pełczyński obywatel tutejszy, w rynku mieszkający, liczący lat dwadzieścia ośm, i oświadczył nam iż dnia czterynastego miesiąca bieżącego o godzinie pierwszej z rana w domu jego własnym pod numerem sto czterydziestym, urodziło się dziecię płci męskiej które nam pokazane, wyznając iż jest jego ojcem, i że ono z Urodz. Tekli z Białkowskich żony swojej, liczącej lat dziewiętnaście spłodził, i że życzeniem jego nadać onemu imię Antoni Ignacy: po uczynieniu powyższego oświadczenia, i okazania nam dziecięcia w przytomności U. Wincentego Zbierzchowskiego liczącego lat czterydzieści, w Tarnowie mieszkającego, tudzież Samuela Duszy mającego lat  trzydzieści  cztery szwagra oświadczającego w Chełmie mieszkającego Akt niniejszy urodzenia stawającym był przeczytany i przez nas, stawających podpisany

X H Niewiarowski: PD Urzęd. Sta. Cywiln.

Win. Zbierzchowski

Melchior Pełczyński

Samuel Dusza

Rok 1809

Akt urodzenia 18 kwietnia

Dąbie

Świadek: Jan Pełczyński, obywatel tutejszy, lat 56

 

 

54/741/0/6.1/2

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1809-1810

 

Rok 1809

Akt zejścia

Dąbie

Roku tysiącznego ośmsetnego dziewiątego, dnia czterynastego września. Przed Nami proboszczem dąbskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy dąbskiej w powiecie łęczyckim w Departamencie Warszawskim stawił się Ur. Maciej Białoskórski liczący lat czterydzieści, i oświadczył Nam i z Janem Pełczyńskim obywatelem tutejszym liczącym lat pięćdziesiąt pięć, iż w domu Melchiora Pełczyńskiego, córka jego własna spłodzona z Tekli żony jego własnej, żyjąc lat cztery i miesięcy pięć w domu rodziców własnym rynku starego miasta będącym, umarła. Poczem akt niniejszy po jego przeczytaniu, podpisałem.

Dopisano: imieniem Konstancja.

Rok 1810

Akt urodzenia

Dąbie

Roku tysiącznego ośmsetnego dziesiątego, dnia dziesiątego stycznia, o godzinie trzeciej po południu. Przed Nami proboszczem dąbskim urzędnikiem cywilnym gminy dąbskiej w powiecie łęczyckim w Departamencie Warszawskim stawił się Samuel Dussa w Dabiu przy ojcu żony swojej mieszkający, liczący lat trzydzieści pięć, i oświadczył Nam iż dnia ośmnastego grudnia roku zeszłego urodziło się dziecię płci żeńskiej, które Nam pokazane wyrażając iż on jest jego ojcem, i że one z Heleny z Pełczyńskich małżonki swojej, liczącej lat dwadzieścia cztery spłodził, i że życzeniem jest jego nadać temu dziecięciu imię Praxeda Honorata. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania nam dziecięcia, w przytomności JP Jana Antoniego Zylińskiego liczącego lat sześćdziesiąt pięć, urzędnika tutejszego, tudzież JP Melchiora Pełczyńskiego szwagra oświadczającego, liczącego lat dwadzieścia dwa, akt niniejszy stawającym był przeczytany i przez nas z stawającymi podpisany.

Rok 1810

Akt zejścia

Dąbie

Roku tysięcznego ośmsetnego dziesiątego, dnia dwudziestego szóstego marca. Przed Nami proboszczem dabskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy dąbskiej w powiecie łęczyckim w Departamencie Warszawskim, stawiła się Anna Giżycka liczaca lat czterdzieści sześć, w przytomności JP Melchiora Pełczyńskiego liczącego lat dwadzieścia dziewięć, tudzież Michała Tydelskiego liczacego lat trzydzieści siedm obywatele tutejsi, i oświadczyła Nam iż dnia wczorajszego o godzinie ósmej wieczór, w domu Macieja Zwierzyńskiego w ulicy ku Kupininie pod numerem trzydziestym trzecim, mąż oświadczającej imieniem Ignacy Giżycki liczący lat czterdzieści cztery, bywszy kapitanem Wojska Polskiego, a teraźniejszy burmistrz tutejszy, umarł. Akt niniejszy stawającym był przeczytany, przez nas i stawających podpisany.

X. J. Niewiarowski P

Anna Giżycka - M. Pełczyński Michał Tydelski

 

 

54/741/0/6.1/3

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1811

 

Rok 1811

Dąbie - Akt urodzenia

Roku tysięcznego ośmsetnego jedynastego, dnia dwudziestego drugiego kwietnia, o godzinie dwunastej w południe. Przed nami proboszczem dąbskim, urzędnikiem Cywilnym Gminy Dąbskiej w powiecie łęczyckim w departamencie warszawskim stawił się JPan Samuel Dusse burmistrz tutejszy liczący lat trzydzieści siedm, i oświadczył nam, iż dnia dziesiątego marca, roku bieżącego, o godzinie ósmej po południu, w  domu jego mieszkalnym, pod numerem jedynastym, w rynku będącym, urodziło się dzięcię płci męskiej, które nam pokazuje, wyznając, iż on jest jego ojcem, iż że ono z Heleny z Pełczyńskich, małżonki swojej, liczącej lat dwadzieścia sześć, spłodził, i że jest życzeniem jego nadać temu dziecięciu imię Józef. Po uczynieniu powyższego oświadczenia, i  okazania nam dziecięcia w przytomności Wiell. Imci Pana Józefa Zabokrzeckiego dziedzica dóbr Ostrowa, liczącego lat czterdzieści tudzież JPana Jana Dombrowskiego kapitana wojsk polskich, tutejszego exaktora liczącego lat czterdzieści dwa. Akt niniejszy stawającym był przeczytany, przez nas, i stawających podpisany.

[podpisy]

X. Niewiarowski P.D.M.S.C.

Samuel Dusse

Dąbrowski

Józef Zabokrzecki

 

 

54/741/0/6.1/5

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1812

 

Rok 1812

Dąbie, akt zejścia

Roku tysiącznego ośmsetnego dwunastego, dnia dziewiętnastego kwietnia, o drugiej po południu. Przed nami proboszczem  dąbskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy dąbskiej w powiecie łęczyckim w departamencie warszawskim stawił się JP. Samuel Dusse burmistrz tutejszy, liczący lat trzydzieści ośm, w przytomności JP. Jana Dombrowskiego exaktora konsumcyjnego liczącego lat czterdzieści cztery, tudzież Jana Pełczyńskiego liczącego lat pięćdziesiąt pięć ojca żony swojej, i oświadczył nam iż dnia siedmnastego kwietnia roku bieżącego, o godzinie siódmej wieczór w domu jego mieszkalnym w rynku będącym pod numerem dziewiątym, syn jego własny imieniem Józef, z Heleny małżonki jego, liczącej lat dwadzieścia siedm, spłodzony, żyjąc rok jeden, i miesiąc jeden, umarł. Poczem akt niniejszy stawającym był przeczytany, przez nas, i stawających podpisany

[podpisy]

Jan Pełczyński

X Niewiarowski PD.U.S.C.

 

 

54/741/0/6.1/6

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1813

 

Rok 1813

Dąbie, akt urodzenia

Roku tysiącznego ośmsetnego trzynastego dnia jedynastego lutego o godzinie dziewiątej z rana. Przed nami proboszczem dąbskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy dąbskiej w powiecie łęczyckim w Departamencie Warszawskim stawił się JP. Samuel Dusse burmistrz tutejszy liczący lat czterdzieści, i oświadczył nam, iż dnia siódmego lutego, roku bieżącego, o godzinie siódmej z rana w domu jego mieszkalnym urodziło się dziecię płci żeńskiej, które nam pokazane, wyznającąc iż on jest jego ojcem i że ono z Heleny z Pełczyńskich małżonki swojej, liczącej lat dwadzieścia ośm, spłodził, i że jest życzeniem jego nadać temu dziecięciu imię Dorota Salomea. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania Nam dziecięcia w przetomności IP. Jana Dąbrowskiego exaktora tutejszego liczącego lat pięćdziesiąt, tudzież Kazimierza Koperkowicza liczącego lat sześciesiąt dwa Akt niniejszy stawającym przeczytany, i przez nas podpisany z stawającymi.

X Niewiarowski PDUSC

Dąbie, akt zejścia

Roku tysiącznego ośmsetnego trzynastego, dnia dziewiątego października przed nami proboszczem dąbskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy dąbskiej w powiecie łęczyckim w Departamencie Warszawskim stawił się Samuel Dusse liczący lat trzydzieści ośm burmistrz tutejszy, w przytomności Melchiora Pełczyńskiego liczącego lat trzydzieści jeden syna zmarłej, tudzież Benedykta Głębińskiego liczącego lat czterdzieści, i oświadczył nam, iż dnia siódmego października, roku bieżącego, o godzinie piątej w wieczór Nepomucena Pełczyńska matka żony oświadczającego żyjąc lat czterdzieści pięć, umarła. Poczem akt niniejszy stawającym był przeczytany i przez nas podpisany z stawającymi.

[podpisy]

X Niewiarowski PDUSC

Głembinski

 

 

54/741/0/6.1/8

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1814

 

Rok 1814

Dąbie, akt urodzenia

Rok 1814 dnia 4 marca o godzinie 7 w wieczór. Przed nami proboszczem stawił się JP. Samuel Dusse burmistrz miasta Dąbie liczący lat 39 i oświadczył nam że dnia wczorajszego roku bieżącego, o godzinie 11 w domu jego, urodziło się dziecię płci męskiej, które nam pokazane wyznając iż on jest jego ojcem i że ono z Heleny z Pełczyńskich małżonki swojej liczącej lat 27 spłodził i że jest życzeniem jego nadać temu dziecięciu imię Ludwik. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania nam dziecięcia w przytomności JP. Benedykta Glembińskiego liczącego lat 47 nauczyciela szkółki tutejszej tudzież Kazimierza Koperkowicza liczącego lat 63. Akt niniejszy stawającym był przeczytany, i przez nas z stawającymi podpisany.

X Niewiarowski

Dąbie, akt zejścia

Roku 1814. Dnia 8 marca przed nami proboszczem stawił się JP. Benedykt Głembiński nauczyciel szkoły tutejszej liczący lat 47 w przytomności Andrzeja Radoszewskiego liczącego lat 52 tudzież Kazinierza Koperkowicza liczącego lat 63 obywateli tutejszych i oświadczył nam iż dnia wczorajszego roku bieżącego, o godzinie 4 z rana, syn JP. Samuela Dusse burmistrza tutejszego liczącego lat 39 z Heleny z Pełczyńskich małżonki jego liczącej lat 27 spłodzony na imię Ludwik dnia żyjąc dni 4 umarł. Poczem akt niniejszy stawającym był przeczytany, przez nas i oświadczającego podpisany. Świadkowie pisać nie umieją.

X Niewiarowski

Dąbie, akt zejścia

Roku 1814. Dnia 10 marca przed nami proboszczem stawił się JP. Samuel Dusse burmistrz tutejszy liczący lat 39 w przytomności JP. Benedykta Glębińskiego nauczyciela tutejszej szkoły liczącego lat 47 tudzież Kazimierza Koperkowicza liczącego lat 63 obywatela tutejszego i oświadczył nam iż dnia wczorajszego roku bieżącego o godzinie 11 w nocy żona jego na imię Helena z Pełczyńskich, żyjąc lat 29 umarła. Poczem akt niniejszy stawającym był przeczytany, przez nas i oświadczającego podpisany.

X Niewiarowski

 

 

54/741/0/6.1/9

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1815

 

Rok 1815

Dąbie, akt zejścia

Roku 1815 dnia 25 sierpnia. Przed nami proboszczem stawił się JP. Melchior Pełczyński liczący lat 34 szwagier zmarłego w przytomności Kazimierza Koperkowicza liczącego lat 63 tudzież Marcina Lewandowskiego liczącego lat 39 obywateli tutejszych, i oświadczył nam iż dnia 23 sierpnia r. b. o godz. 2 z rana szwagier jego imieniem Samuel Dusse burmistrz tutejszy liczący lat 42 umarł. Poczem akt niniejszy stawającym był przeczytany i przez nas podpisany.

X Niewiarowski

 

 

54/741/0/6.1/10

    Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1816

 

Rok 1816

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dąbie (pow. kolski)

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1816

Dąbie, akt zejścia

Roku tysiącznego ośmsetnego szesnastego dnia dwunastego stycznia. Przed nami proboszczem dąbskim urzędnikiem stanu cywilnego gminy dąbskiej w powiecie łęczyckim w województwie mazowieckim, stawił się Melchior Pełczyński syn ojca zmarłego liczący lat dwadzieścia dziewięć, w przytomności Kazimierza Koperkowicza liczącego lat sześćdziesiąt cztery, tudzież Jana Nagurkiewicz liczącego lat pięćdziesiąt sześć obywateli tutejszych i oświadczył nam, iż dnia jedynastego stycznia roku bieżącego, o godzinie dziesiątej z rana w domu swym własnym, ojciec jego, na imię Jan Pełczyński, żyjąc lat pięćdziesiąt sześć, umarł. Poczem akt niniejszy stawającym był przeczytany i przez nas z oświadczającym podpisany.

X Niewiarowski

 

 

początek strony