DĄBROWA WIELKA

Parafia Dąbrowa Wielka

Rok 1821
Zapowiedź 2-ga
Roku 1821, 4 stycznia w niedzielę. My wikariusz parafii Dąbrowy Wielkiej, zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Dąbrowy Wielkiej powiatu sieradzkiego i województwa kaliskiego, udawszy się pod drzwi .... zaszło przyrzeczenie małżeństwa między JW Łukaszem Kobierzyckim kawalerem pełnoletnim, radcą wojewódzkim kaliskim, dziedzicem dóbr Dąbrowy Wielkiej, Pyszkowa, Lipna, w dobrach Dąbrowy Wielkiej zamieszkałym, Ur. Michała Kobierzyckiego dziedzica dóbr Łykowa z Magdaleną z Pstrokońskich spłodzonym synem z jednej: a JW. Faustyną Wężykówną panną małoletnią lat ośmnaście mającą, zamieszkałą w  Myjomicach i w gminie Myjomice w powiecie ostrzeszowskim, spłodzoną z Ur. Ksawerego Wężyka dziedzica zamieszkałego w Mroczynie i Marianny z Karśnickich z drugiej strony...


Rok 1840
A. P. w Łodzi
Akt zgonu 10/1840
Rok 1840
Nr. 10
Kusznio
Działo się w wsi Dąbrowa Wielka dnia 6/18 marca 1840 r. o godz. dziesiątej przed południem. Stawili się Wojciech Dawidski majster profesji szewskiej lat 49 i Franciszek Zakrzewski pisarz dworski lat 38 liczący obydwa w wsi Kuszniu zamieszkali i oświadczyli, iż w Kuszniu we Dworze dnia wczorajszego o godzinie drugiej po południu umarła Urodzona Franciszka z Psarskich Zyglerowa, dziedziczka włości Kusznia lat 71 mająca wdowa małżonka niegdy Damazego Zyglera, która urodziła się w wsi Parcicach, córka niegdy Urodzonych Jana i Teresy z Pstrokońskich Psarskich małżonków. Po przekonaniu się naocznie i zejściu Franciszki Zyglerowej akt ten stawającym przeczytany został, który wraz z nami podpisali.