DĄBROWICE

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Dąbrowice
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=34818&from=&dirids=1&ver_id=36139&lp=17&QI=!D1EC43DA56CA0772181A952558EC6A93-1

Akta małżeństw 1763-1792

Rok 1767
Roku Pańskiego 1767, dnia 2-go lutego. Ja, brat Aniektus Jardanowski z Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów św. Franciszka konwentu łęczyckiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, z których 1-sza była 11 czerwca raczej w 1-szą niedzielę po Epifanii, druga była 18 stycznia raczej w 2-gą niedzielę po Epifanii, 3-cia dnia 25 stycznia w 3-cią niedzielę po Epifanii, z których małżonków jedno było z parafii chodowieckiej, panna zaś z parafii dąmbrowickiej, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Pana Wojciecha Grochowskiego z Marianną Rękawiecką panną, w obecności świadków Jaśnie Wielmożnego Pana Karola Rudnickiego i Wielmożnego Pana Walentego Dzierzbickiego.
Rok 1769
Roku, jak wyżej, dnia 23 lipca, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt, mianowicie 13. 16.  tego miesiąca lipca podczas uroczystych mszy, nie znajdujac żadnych prawnych przeszkód, ten sam, jak wyżej, zapytałem Urodzonego Jana Bogdańskiego i Urodzoną Franciszką Dzierzbicką pannę z parafii kościoła ? i mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich ?...Baby wieś królewska...

Akta zgonów 1762-1792

Rok 1780
Wieś Niwki.
Roku Pańskiego 1780, dnia 23 października, zmarła nagłą śmiercią przy porodzie, Urodzona Katarzyna z Zaborowskich Trzebuchowska z parafii dzierzbickiej. Pochowana zaś w parafii dąbrowickiej tu w kościele przy dużym ołtarzu.
Rok 1781
Dąbrowice.
Roku Pańskiego 1781, dnia 8 marca. Ja, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Adama Wolskiego lat 80, opatrzonego wszystkimi sakramentami umierających, na cmentarzu w środku nocy[?].
Rok 1785
Dąbrowice
Roku, jak wyżej, dnia 7. maja został przeze mnie, jak wyżej, pochowany Szlachetny Antoni Popłaski lat prawie 90 opatrzony sakramentami umierających, pochowany niedaleko dzwonnicy.
Rok 1788
Roku Pańskiego 1788, dnia 26. listopada zmarł Urodzony Pan Wojciech Łącki lat około 60, opatrzony wszystkimi sakramentami umierających. Pochowany został dnia 1. grudnia w grobowcu kościoła parafialnego dąbrowickiego, syn niegdyś Józefa i Rozalii Łąckich.
Rok 1790
Miasto Dąbrowice.
Roku 1790, dnia 15 września zmarło dziecko jeden rok mające o imieniu Antoni, syn Szlachetnych Jana Żukowskiego i Konstancji niegdyś córki Walentego Ciężela. Pochowany w kościele.