DALIKÓW


Family History Library
Archiwum Państwowe w Łodzi

Parafia Dalików, powiat Poddębice

Film 771592

 

Akta urodzin, ślubów i zgonów 1714-1786

Akta urodzin, ślubów i zgonów 1782-1799

Akta urodzin, ślubów i zgonów 1799-1818

 

 

    Akta urodzin, ślubów i zgonów 1714-1786

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1714

Dnia 7 maja

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Urodzonego Adama Trebińskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Sarnowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Jan z Budzisława Wysocki cześnik brzesko-kujawski z Bądkowa i Urodzona Pani Anna Zapendowska z Wilkonicy.

Rok 1716

14 kwiecień

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Jan Aleksander Józef Albert, syna Urodzonego Pana Adama Tre[biń]skiego i Marianny, prawowitych małżonków z Sarnowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander Miecielski podsędek sieradzki i Urodzona Barbara jego żona z Pucniowa.

Rok 1718

Dalików 13 czerwca

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Antonina Justyna Anna, córkę Urodzonego Pana Jana Bardzińskiego i Petroneli, prawowitych małżonków ze Złotnik. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Jan Kwiatkowski kasztelan inowłodzki i Urodzona i Wielmożna Pani Anna Kowalska.

Rok 1719

Dnia 30 marca

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna Katarzyna Zofia, córkę Urodzonego Pana Aleksandra Nagórskiego i Urodzonej Marianny, prawowitych małżonków z Lubochy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan z Bardzinia Bardziński i Urodzona panna Domicela z Dalikowa.

Sarnów

Dnia 10 września

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni Józef Krzysztof, syna Urodzonego Pana Stanisława Strońskiego i Barbary, prawowitych małżonków z Krzemieniewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Antoni Olszowski miecznik sieradzki i Wielmożna Pani Elżbieta Nagórska z Molnej

4. listopad

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Karol Jan, syna Urodzonych Jana z Bardzinina Bardzińskiego i Pani Peroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Bardziński starosta i Urodzona Pani Krystyna Walewska cześnikowa sieradzka z Kałowa.

Rok 1721

Dnia 12 kwietnia

Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Chryzostom Walerian Michał, syna Urodzonego Pana Aleksandra Nagórskiego i Urodzonej Marianny, prawowitych małżonków wsi Lubo?. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Wierzbowski i Urodzona Pani Barbara Wierzbowska z Dalikowa.

29 września

Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Józef, Michał, syna Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego z Krzemieniowa i Barbary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Andrzej  z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowski i Urodzona Pani Anna Ostrowska z Krzemieniowa.

Dnia 19 października

Ja Jan Białecki, ochrzciłem imieniem Jan syna Józefa Wyżykowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków z Bardzinina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Jan Bardziński z Bardzinina i Wielmożna Pani Krystyna Walewska łowczyni sieradzka z Kałowa.

Dnia 23 października

Ja Jan Białecki proboszcz ?, ochrzciłem imionami Teresa, Brygida, Jadwiga córkę Urodzonego Pana Franciszka Borysławskiego z Miłkowic i Urodzonej Pani Heleny, prawowitych małżonków z Sarnowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Jastrzębowski z Sarnówka i Urodzona Pani Petronela Bardzińska ze Złotnik.

Rok 1722

Maj 22 maja

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni, Bonifacy, syna Urodzonego Pana Adama Trebińskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Albert Danielowicz z ? Szadka i Urodzona Pani Barbara Wierzbowska.

Rok 1723

Dnia 4 lutego

Ja Jan Stanisław Bialecki proboszcz dali?, ochrzciłem imionami Teofila Teresa, córkę Urodzonego Pana Antoniego Dobieckiego i Zofii, prawowitych małżonków z ? Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław ?teński i Pani Teresa Dzierzanowska z Dalikowa.

Rok 1727

Dnia 22 maja.

Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Antoni, syna Urodzonego Adama Magnuskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze wsi Simonia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Nagórski ze wsi Lubocha i Katarzyna Jaszczorowska z Simonii.

28 maja

Ja jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Zwiastowskiego to jest Petronelę Alberta Zwiastowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Sw?czyński z Dalikowa i Konstancja Osieńska z e wsi Simonia.

Czerwiec

Dnia 8 czerwca

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna Felicja córkę Urodzonego Pana Macieja Grabskiego łowczego łukowskiego i Eleonory z Ha?kich, prawowitych małżonków z Dalikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Adam Trebiński cześnik gostyński i Urodzona Pani Petronela Bardzińska cześnikowa łęczycka.

Rok 1728

Dnia 8-go czerwca

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Edmund? Albert, syna Urodzonego i Wielmożnego Pana Macieja Grabskiego łowczego łukowskiego i Eleonory z Hatyńskich Grabskiej, prawowitych małżonków z Dalikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielmożny Jan Grabski wojski łęczycki i Urodzona Pani Domicela z Grabskich Sokołowska.

Rok 1729

Dnia 24 lipca

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Anna Joanna, córkę Urodzonego Pana Macieja Grabskiego łowczego łukowskiego i Urodzonej Pani Eleonory z Hatyńskich Grabskiej z Dalikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wawrzyniec Grabski i Urodzona Pani Emerencjanna Bardzińska.

Rok 1731

Jasianka dnia 29 lipca

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Helena, dziecko Wielmożnego Pana Wojciecha i Katarzyny Zwiastowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Czepowski i Urodzona Agnieszka Malisiewska.

Psary dnia 30 lipca

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Wielmożnego Pana Antoniego i Zofii Kuderskich, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Adam Trebieński i Anna Sicieńska z Psar.

Dalików dnia 10 sierpnia.

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Wawrzyniec i Roch, dziecko Wielmożnego Pana Macieja i Eleonory Grabskich, prawowitych małżonków. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Walenty Grabski sędzia łęczycki i Teresa Wyrzykowska Szlachcianka z Krzemieniewa.

Rok 1733

Złotniki dnia 29 stycznia

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Apolonia, dziecko Wielmożnego Pana Marcina i Eleonory Jasieńskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Bardziński i Wielmożna Pani Anna Garczyńska.

Krzemieniów dnia 6 grudnia.

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Michał, dziecko Wielmożnego Pana Jana i Agnieszki Jerzmanowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Wyrzykowski i Wielmożna Pani Eleonora Grabska.

6 grudnia

Lubocha

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Wielmożnego Pana Macieja i Anny Garczyńskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Bardziński i Wielmożna Pani Eleonora Grabska.

Rok 1734

Psary dnia 3 grudnia

Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Franciszek i Mikołaj, dziecko Wielmożnego Pana Franciszka i Jadwigi Rychłowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Kuderski i Wielmożna Pani Zofia Sicieńska.

Krzemieniów

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mikołaj, dziecko Wielmożnego Pana Wawrzyńca i Łucji? Brzozowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Wyrzykowski i Wielmożna Pani Marianna Zamoyska z Lubochy.

Rok 1735

Sarnów dnia 13 lutego

Ja jak wyżej, ochrzciłem 3-ma imionami, które nadałem kiedy urodził sie Ignacy, Walenty, trzecie imię przy chrzcie olejami świetymi nadałem Urban, dziecko Wielmożnego Pana Kazimierza i Urszuli Papieskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Adam Trebieński i jego Wielmożna małżonka Marianna z Sarnowa.

Rok 1737

Dalików dnia 3 września

Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Eufrozyna, dziecko Wielmożnego Pana Macieja i Eleonory Grabskich cześników bres?, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Bardziński i Urodzona Pani Marianna Trębieńska.

Rok 1738

Krzemieniów dnia 20 grudnia

Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Wiktoria, Emerencjanna dziecko Urodzonego Pana Józefa i Urodzonej Pani Teresy Chlebowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny  Pan Maciej i Wielmożna Pani Eleonora Grabscy.

Rok 1741

Dnia 19. marca Gajówka

Ja Stefan Nielebkowicz proboszcz dalikowski, ochrzciłem trzema imionami Gabriel Józef [?] dziecko Wielmożnego Pana Pawła i Rozalii Starczewskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny  Pan Marek Balikowski z Kałowa i Wielmożna Pani Teresa Chlebowska z Krzemieniowa.

Złotniki dnia 30 marca.

Ja jak wyżej, ochrzciłem trzema imiona,i, które nadalem Ignacy, Jan Nepomucen i Wincenty, dziecko Jaśnie Wielmożnego Pana Wojciecha i Jadwigi Bardzińskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Lasiewski z Wielmożną Panią Petronelą Bardzińską.

Rok 1743

7 styczeń

Krzemieniów dnia jak wyżej

Ja jak wyżej, ochrzciłem 3-ma imionami Kacper, Melchior i Józef, dziecko Urodzonego Pana Andrzeja i Marianny Radziodkowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Nagórski z Eleonorą Grabską cześnikową bres?

Rok 1744

Krzemieniów dnia 13 lipca.

Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Małgorzata i Marianna, córkę Wielmożnego Pana Andrzeja i Marianny Radziodkowskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Grabski cześnik bresin? z Wielmożną Panią Marcjanną Białkowską.

Złotniki dnia 11 września 1744.

Ja Stefan Nielepkowicz prezentowany na prepozyta dalikowskiego, ochrzciłem trzema imionami Jacek, Franciszek Ksawery, dziecko Wielmożnego Pana Wojciecha z Bardzinina  Bardzińskiego cześnika, pisarza komisji przy trybunale rado?, obecnie wojewody łęczyckiego i Jadwigi z Łaszewskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Władysław z Góry Skarbek wojewodzic łęczycki starosta, naczelnik gwardii koronnej? z Wielmożną Panią Katarzyną z Taczanowskich Łaszewską łowczynią bracławską.

Sarnów dnia 20 września

Ja Stefan Nielepkiewicz proboszcz dalikowicki, ochrzciłem imieniem Józef, syna Wielmożnego Pana Jana i Anny Chrzanowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jakub Przedniewski z Wielmożną Panią Eleonorą Grabską cześnikową brze?

Gajówka dnia 19 listopada

Ja jak wyżej, ochrzciłem bliźniaków, którym nadałem imiona, pierwszemu Stanisław Kostka, drugiemu Feliks Andrzej, dzieci Urodzonych Pawła i Rozalii Starczewskich, prawowitych małżonków, których rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Władysław Mokrski z Wielmożną Panią Agnieszką Nagórską także Wielmożny Pan Antoni Chrzanowski z Wielmożną Panią Eleonorą Grabską cześnikową bresin?

Rok 1745

Gajówka dnia 30 listopada.

Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Feliks i Andrzej, syna Szlachetnych Pawła i Rozalii Starczewskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Adam Trębiński sędzia ziemi łęczyckiej z Wielmożną Panią Marianną Trębińską swoją małżonką.

Rok 1749

Gajówka

Ten sam, dnia 11 sierpnia ochrzciłem imieniem Salomea, córkę Urodzonych Pawła i Rozalii Starczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Trembiński i Urodzona Agnieszka Nagórska.

Rok 1753

Marzec

Bardzinin

Ja Tomasz, ochrzciłem trzema imionami Tomasz, Grzegorz i Józef, syna Urodzonych Państwa Pawła i Wiktorii Kosobudzkich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Rojek łowczy inow? i Wielmożna Pani Antonina Slaska.

Rok 1756

Gajówka

Dnia 7 stycznia ochrzciłem z wody święconej imionami Ksawery Ludwik, syna Urodzonych Państwa Józefa i Anny Starzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Starczewski i Urodzona Pani Antonina Slaska.

Październik

Dalików

Dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem imion Jan Nepomucen Eligiusz Franciszek Ksawery Wielmożnych Państwa Franciszka i Anny z Szumińskich [Szamowskich?] Wardęskich skarbników sieradzkich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Maciej Micielski kasztelanic sieradzki i Jaśnie Wielmożna Pani Anna Chlebowska kasztelanowa kaliska.

Rok 1757

Dalików lipiec

Jak wyżej ochrzcilem z wody święconej trzema imionami Brygida Helena [?], córkę Wielmożnych Państwa Franciszka Wardęskiego i Anny z Szumowskich jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Kosobudzki i Urodzona panna Katarzyna Górska.

Dalików

Sierpień

Jak wyżej dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem trzech imion Brygida Elżbieta Helena, Wielmożnych Franciszka i Anny Wardęskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Kosobudzki i Urodzona panna Katarzyna Górska.

Rok 1758

Dalików dnia 9 lipca

Ja Tomasz Czernikiewicz, ochrzcilem urodzonego dnia 27 czerwca trzema imionami Władysław Onufry Tadeusz, syna Wielmożnych Pana Franciszka i Anny z Szamowskich Wardęskich skarbników sieradzkich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Felicjan Szamowski stolnik bratu? z Witasz? i Wielmożna Pani Katarzyna  z Szamowskich Grabowska miecznikowa lubaczowska z Domaniewa.

26 grudnia Sarnów

Ja Tomasz Czernikiewicz, dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem trzech imion Józef Ludwik Bogumił, Urodzonych Państwa Michała i Joanny Skotnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi przy ceremonii byli Wielmożny Pan Józef Szołowski cześnik brat? z Wielmożną Dorotą z Ocioszalskich swoją żoną a z drugiej strony Wielmożny Pan Franciszek Wardęcki skarbnik sieradzki z Wielmożną panną Marianną Sto? z 3-ej strony Wielmożny Pan Stefan Ostrowski z Wielmożną panną Salomeą Szamowską.

Rok 1761

Dnia 15 czerwca Gajówka.

Ja Tomasz Czernikiewicz ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Walenty?, dziecko Urodzonych Państwa Józefa i Anny Starzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jerzy Kossobudzki i Urodzona Pani Marianna z Grabskich Nagórska.

Rok 1763

Krzemieniew 12. czerwca

Ja jak wyżej, dnia 12. czerwca ochrzciłem imieniem Felicjan, urodzone dnia 2 czerwca, dziecko Urodzonego Pana Jerzego Kossobudzkiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Felicjan Wyrzykoski cześnik bracławski z Wielmożną Panią Anną Wardęską skarbnikową sieradzką, także Urodzony Pan Wojciech Kossobudzki z Wielmożną Panią Wyrzykoską z Brudnowa.

Sarnów dwór

Ja jak wyżej, ochrzciłem dnia 21. czerwca imionami Zofia i Anna, urodzone dnia 16 maja, dziecko Urodzonego Pana Jana i Marianny z Szołoskich, prawowitych małżonków Wiewiorowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Szołoski i Dorota jego żona i Urodzony Pan Antoni Szołoski z panną Magdaleną Szamoską ? bracławic? z Wituszewic.

Rok 1764

Dalików 29. stycznia

Przewielebny Walenty Kostrzyński kapłan w Domani?, ochrzcił z judizmu młodzieńca lat piętnaście imieniem Sebastian, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Szulmierski cześnik inowłodzki i Wielmożna Katarzyna Graboska miecznikowa lubaczowska, z drugiej strony Wielmożny Pan Marcin Przyboroski podstoli liwoński z Wielmożną Szulmierską cześnikową inowłodzką, z 3-ej strony Urodzony Pan Jerzy Kossobudzki z Wielmożną Panią Anną z Szamowskich Wardęską skarbnikową sieradzką.

Dnia 5-go maja

Roku 1764. Ja Szymon Lorkiewicz, ochrzciłem Wielmożnego Pana Ignacego Wyrzykoskiego cześnika inowłodzkiego lat osiemnaście ponieważ nigdzie w księgach metrycznych nie znalazłem i z ? najmniejszej ? tamtego chrztu, dlatego tu został ochrzczony przeze mnie, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jerzy Kossobudzki z Krzemieniewa i Wielmożna Pani Anna z Szamoskich Wardęska skarbnikowa sieradzka.

Rok 1765

Kołoszyn dnia 19. sierpnia 1765

Ja S. Lorkiewicz, ochrzciłem z wody święconej trzema imionami Bogumił Dominik i Wincenty, dziecko Wiemożnego Pana Antoniego Szołoskiego łowczego malborskiego i Wielmożnej Rozalii z Rupniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Szołoski cześnik bracławski i Wielmożna Pani Eleonora Rupniewska podstolina inowłodzka z Malanowa. Rok Pański 1765.

Rok 1766

Kołoszyn dwór

Roku 1766, dnia 6. stycznia. Znakomity Przewielebny Jan Pietrzykoski kanonik later?, prepozyt u św. Kazimierza, dopełnił dnia 19. sierpnia roku bieżacego, ceremonię w moim kościele parafialnym, przeze mnie ochrzczonego dziecka Wielmożnych Antoniego ? i Rozalii Szołoskich łowczych malborskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Dominik Rupniewski stolnik inowłodzki i Helena z Gałeckich Mączeńska stolnikówna[?] brzesin?, Wielmożny Pan Michał Radoszewski starosta szadkowski i Wielmożna Pani Dorota Szołowska cześnikowa bracławska, Wielmożny Pan Jan Wiewioroski stolnik liw? z Parzniowa? i Wielmożna panna Ludwika Mączeńska córka Heleny.

Sarnów dwór

Roku 1766. Ja jak wyżej, dnia 4. września dopełniłem ceremonię chrztu dziecka Wielmożnego Antoniego i Rozalii Szołoskich łowczych malborskich, małżonków tej parafii, któremu imiona Feliks Jan i Onufry nadano przy chrzcie z wody. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Terawski z Lubochy i Wielmożna Anna Wardęska skarbnikowa sieradzka.

Rok 1769

Sarnów

Dnia ... października. Ja Szymon Lorkiewicz dziekan, kapłan w Dalikowie, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Państwa Antoniego i Rozalii Szołoskich łowcych malborskich, małżonków tej parafii, któremu nadałem imiona Hieronim Jan i Łukasz. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Szołowski cześnik bracławski z Wielmożną Panią Barbarą Wyrzykoską cześnikówną inowłodzką z tejże parafii.

Rok 1771

Sarnów

Roku 1771, dnia 22 lipca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Pana Antoniego Szołowskiego i Rozalii z Rupieńskich [Rupniewskich] z Rupieńska, łowczych malborskich, małżonków tej parafii, któremu nadałem imiona Aniela i Prakseda. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Szołowski podczaszy inowłodzki i Jaśnie Wielmożna Zofia Przezdziecka żona marszałka Ksawerego? z Oleśnicy.

Rok 1772

Krzemieniów.

Roku 1772, dnia zaś 14 sierpnia ochrzciłem z wody dziecko Wielmożnego Pana Franciszka i Barbary z Grabowskich Wyrzykoskich, któremu nadałem imię Roch. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wincenty Starzyński łowczy łęczycki i Wielmożna Marianna z Waleskich Jabkoska żona cześnika szadkowsiego z Woli Krokockiej. Ceremonia zaś była dopełniona w kościele parafialnym Domaniewic w roku 1776.

Rok 1774

Sarnów dwór

Roku 1774, dnia 5 lipca. Ja kierownik tego kościoła, ochrzciłem z wody urodzone dnia 28 czerwca, dziecko Wielmożnego Antoniego Szołoskiego i Rozalii z Rupniewskich łowczych malborskich, małżonków tej parafii, któremu nadalem imiona Piotr Paweł i Leon. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Franciszek i Julianna z Szołoskich Rusiccy. Zaś dnia 24. lipca dopełniłem ceremonię, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Paweł Mikorski sędzia grodzki łęczycki z Wielmożną Panią Franciszką Psarską cześnikową wieluńską z jednej strony, a z drugiej Wielmożny Pan Ignacy Byszewski regens grodzki łęczycki z Wielmożną Panią Anną z Szumowskich Rudlicką łowczynią rawen? z Dalikowa.

Rok 1776

Sarnów dwór

Roku 1776, dnia 6. maja. Ja Szymon Lorkiewicz kierownik tego kościoła dopełniłem ceremonię chrztu dziecka Wielmożnego Antoniego i Rozalii z Rupniewskich Szołoskich łowczych marienbur?, któremu nadane zostały podczas chrztu z wody imiona, mianowicie Piotr Paweł i Leon. Dziecko to zmarlo.

Kołoszyn dwór.

Roku 1776, dnia 8. maja Przewielebny Bazyli z zakonu Braci Mniejszych Obserwantów św. Franciszka konwentu lutomierskiego, ochrzcił z wody święconej dziecko Wielmożnego Pana Kacpra i Łucji Stokoskich cześników lubaczowskich, któremu nadałem imię Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Sromocki z Futek i Urodzona panna Petronela Stokoska z dworu Kołoszyna.

Rok 1777

Sarnów dwór

Roku 1777, dnia 4. maja. Ja jak wyżej ochrzciłem z wody dziecko Wielmożnego Antoniego i Rozalii z Rupniewskich Szołoskich łowczych marienburskich, któremu nadałem imiona Józefa Julia i Izabella. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Garczyński z siostrą Marcjanną z Mianowa.

Rok 1778

Kołoszyn.

Roku 1778, dnia 2. czerwca. Ja Szymon Lorkiewicz kapłan kościoła dalikow?, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Kacpra i Łucji z Ociesialskich Stokowskich, małżonków cześników imielni?, której nadałem [imię] Joanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Szołowski łowczy malborski z Wielmożną Rozalią z Rupniewskich żoną z Sarnowa.

Rok 1780

Gajówka

Roku 1780, dnia 12. kwietnia. Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko Urodzonych Wiktora i Rozalii ze Stępowskich, prawowitych małżonków Szołowskich, któremu nadałem imię Salomea. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Piotr Szołowski z Gajówki i Barbara żona Ignacego Krajewskiego z domu plebana.

Rok 1781

Sarnów

Roku 1781, dnia 9. stycznia ochrzciłem urodzone dnia 2 bieżącego miesiaca, dziecko Wielmożnego Antoniego Szołowskiego i Rozalii z Rupniewskich łowczych marienburskich, małżonków tej parafii, któremu nadałem imiona Emilia Genowefa i Marcjanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Magnuski z Krzemieniewa i Wielmożna panna Helena Taczanowska ze Złotnik.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1712

6-go lutego

Ja Jan Stanisław Białecki, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Aleksandra Kłopotowskiego i Zofii Gosławskiej z Krzemieniowa, w kościele parafialnym dalikowskim. Świadkowie Stanisław Dzibałtowski, Pan Jerzy Gawroński, urodzony Pan Adam Trebiński i wielu innych wiarygodnych, którzy byli w kościele.

Rok 1714

Dnia 25 listopada

Poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel z ambony, z moim pozwoleniem i moją obecnością, Sylwester gwardian lutomierski błogosławił związek małżeński Urodzonego Pana Aleksandra Nagórskiego z Urodzoną Panią Marianną Wierzbowską. Świadkami byli Urodzony Pan Jan Bardziński i Urodzony i Wielmożny Pan Trebiński i Urodzony Walenty Sta?

Rok 1720

Dnia 12 lutego

Ja jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Pana Macieja Łabockiego z Golic z Urodzoną Panią Domicelą z Dalikowa Wierzbowską. Świadkami byli Urodzony Pan Florian Drwalowski, Urodzony Pan Adam Trebiński, Urodzony Andrzej? Bardziński.

Rok 1743

Tego samego roku, dnia zaś 18 lutego Znakomity i Przewielebny Wojciech Klużewicz proboszcz beł?, połączył sakramentem małżeństwa Urodzonych Państwa Józefa Starzyńskiego z Urodzoną panną Anną Grabską, w mojej obecności Stefana Nielepkowicza proboszcza dalikowskiego a także świadków Jaśnie Wielmożnego Wojciecha Bardzieńskiego cześnika łęczyckiego, komisarza radw?, Urodzonego Pana Antoniego Morawskiego i wielu innych przy akcie tym stawajacych w kościele parafialnym dalikowskim.

Rok 1753

Luty

Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obliczu kościoła, jak wyżej, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Sebastiana Zieleniewskiego z Ludwiką Starzyńską panną. Świadkowie Wielmożny Pan Marcin Zembrzuski, Wielmożny Pan Za? Wardęcki i Urodzony Pan Wojciech Kosobudzki.

Rok 1755

Czerwiec Sarnów

Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obliczu kościoła, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Państwa Franciszka Rożyckiego z Rożyc z Julianną Szołowską panną z Sarnowa. Świadkowie Wielmożny Pan Jakub ?brocki, Wielmożny Franciszek Wardęski i Wielmożny Stefan Dąmbrowski.

Rok 1756

Dnia 9 listopada Krzemieniew

Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obliczu kościoła, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Józefa Pilichowskiego z Anną Rychłowską. Świadkowie Urodzeni Panowie Wojciech Kosobudzki, Paweł Kosobudzki i Józef Rychłowski.

Rok 1759

Dnia 25 listopada roku 1759.

Ja Tomasz Czernikiewicz, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, błogosławilem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Macieja z Różyc Rożyckiego z Katarzyną Górską. Świadkowie Wielmożni Panowie Józef Szołowski, Franciszek Wardęcki skarbnik sieradzki i inni wiarygodni.

Rok 1760

Roku Pański 1760

Dnia 10 listopada. Ja Tomasz Czerni?, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościoła, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Szlachetnych Wawrzyńca Marsickiego z Urodzona Teresą Gizicką. Świadkowie Urodzeni Paweł Kosobudzki, Michał Slaski, Jerzy Kosobudzki, Maciej Różycki.

Rok 1762

Sarnów 13 lutego

Znakomity i Przewielebny Tomasz Krąkowski prepozyt w Kwiatko?, poprzedziwszy trzema zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, za moją zgodą błogosławił w asystencji Znakomitego Przewielebnego Tomasza Czernikiewicza prepozyta w Bełdowie?, prawowite małżeństwo Wielmożnego Pana Jana Wiewioroskiego zastępcy dowódcy oddziału Jaśnie Wielmożnego Pana Kazimierza Poniatoskiego z Wielmożna Panią Marianną Szołoską cześnikówą bracławską. Świadkowie Wielmożny Pan Oczosialski cześnik piotrkowski, Wielmożny Pan Węgierski cześnik wieluński, Wielmożny Pan Wiewieroski, rodzic nowozaślubionego Wielmożny Pan Józef Szołowski, rodzic nowozaślubionej i inni.

Rok 1779

Kołoszyn

Roku 1779, dnia 9 lutego, zgodnie z indultem tu dołączonym 5. lutego 1779 roku, wydanym Wielmożnemu Janowi Lubiatowskiemu podstolemu łęczyckiemu i Petroneli Stokowskiej także podstolanką bracławską przez Znakomitego Stanisława Skrzyńskiego kanonika łęczyckiego, ? zapytałem obydwojga, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich według zasad św. Matki kościoła i błogosławiłem w obecności Wielmożnych Antoniego Szołowskiego łowczego marienburskiego, Józefa Skrzyńskiego cześnika inowłodzkiego, Kacpra Stokowskiego cześnika mielnic? i innych z parafii.

Rok 1780

Bardzinin

Roku 1780, dnia 3 lipca, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt wobec zgromadzonego ludu i Boga, ja jak wyzej, Urodzonego Aleksandra Dołegoskiego wdowca i Urodzoną pannę Karolinę [córkę] Sebastiana Rudnickiego posesora dóbr Bardzimin zapytałem i wobec ich wzajemnej zgody przez słowa przysięgi połączyłem [ich] w obecności świadków Urodzonego Sebastiana Rudnickiego z Bardzimina, Urodzonego Jakuba Sławca z Jankowa parafii Ujazd, Wawrzyńca Kirzykoskiego organisty kościoła dalikowskiego.

 

    ZGONY

 

Rok 1742

Dnia 11 kwietnia. Ja jak wyżej pochowałem Szlachcica Jana Czepowskiego ze wsi Gajówka w kościele, opatrzonego wszystkimi sakramentami.

Dnia 12 kwietnia.

Ja jak wyżej pochowałem w kościele Urodzonego Wojciecha Nagórskiego Szlachcica, opatrzonego wszystkimi sakramentami.

Rok 1751

Dalików 28 sierpnia

Zmarła Wielmożna Pani Marianna z domu Ostrowskich Trębowska, wdowa sędzina ziemi łęczyckiej, dobrze opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana w klasztorze ? ojców reformatów lutomierskich dnia 3 września Roku Pańskiego 1751.

Rok 1752

Sierpień Dalików

Dnia 10

Zmarła panna Anna dochodząca gospodyni Wielmożnego Pana Kazimierza Starzyńskiego. Pochowana na cmentarzu, opatrzona wszystkimi sakramentami.

Rok 1754

28 Listopad Gajówka

Zmarła Urodzona Anna Starzyńska wdowa mająca lat ponad ? Opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana przy ołtarzu ?

Rok 1759

Dnia 16 lutego zmarła niespodziewanie Szlachetna panna Marianna ? Glińska, bez dyspozycji, pochowana na cmentarzu.

Rok 1763

Roku Pańskiego 1763, dnia zaś 28. marca zmarł Urodzony Pan Adam Nagórski we wsi Lubocha, opatrzony sakramentami, pochowany dnia 1. kwietnia w grobowcu Chrystusa Ubiczowanego.

Rok 1766

Roku Pańskiego 1766, dnia 15. sierpnia zmarła Urodzona Pani Antonina ze Słuckich Siewierska w mojej parafii lat około 28. Jej ciało dnia 17. sierpnia zostało pochowane w grobowcu pod krzyżem, wyspowiadana, umocniona i pokrzepiona ostanim namaszczeniem we własnej parafii szadkowskiej przez Przewielebnego Kapczeńskiego w dniu 9. sierpnia, przeze mnie zaś w bólu poprzedzona odpuszczeniem zupełnym.

Rok 1768

Roku 1768, dnia 10 stycznia córka Jana Pieleckiego imieniem Helena żona nieżyjącego Urodzonego Pana Marcina Wężyka z Kuciny lat 61 oddała ducha Bogu, ? pokrzepiona odpustem zupełnym i ostatnim namaszczeniem, pochowana zaś dnia 12 bieżącego miesiąca w grobowcu kościoła dalikowskiego.

Rok 1774

Roku 1774, dnia 25 sierpnia o godzinie jedenastej w nocy oddała ducha Bogu bez sakramentów, lecz przed dziesięcioma dniami wyspowiadana, zaś niespodziewaną śmiercią Wielmożna Dorota z Ociesialskich Szołowska żona cześnika bracławskiego, której ciało złożono w grobowcu Chrystusa Ukrzyżowanego dnia 1 września kościoła dalikowskiego.

Rok 1778

Dnia 5. lutego Paweł, syn Wielmożnego Antoniego Szołowskiego łowczego malborskiego z Sarnowa oddał ducha Bogu, lat cztery, jego ciało zostało pochowane w grobowcu koło ołtarza Jezusa Ubiczowanego.

Rok 1779

Roku 1779, dnia 14. listopada

Wielmożny Pan Adam Mokrski burgrabia łęczycki oddał ducha Bogu tknięty paraliżem, lecz uwolniony został od swoich grzechów pokrzepiony odpuszczeniem zupełnym i ostatnim namaszczeniem, pochowanyw grobowcu przy ołtarzu Jezusa Ubiczowanego dnia 29. bieżącego miesiąca.

 

 

    Akta urodzin, ślubów i zgonów 1782-1799

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1782

Krzemieniów

Roku 1782, dnia 12 lutego. Ja kierownik tego kościoła ochrzciłem z wody święconej dziecko Urodzongo Teodora Strzeleckiego i Marianny ze Zdychowskich, małżonków, któremu nadałem imię Konstancja. Ceremonia zaś była dopełniona 1 października w kościele parafii kwiatkow?. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Mniewski i Wielmożna Jadwiga z Ociosalskich jego żona z Pioronowa.

Rok 1783

Dalików.

Roku 1783, dnia 25. maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 20 bieżącego miesiąca, dziecko Wielmożnych Pana Ignacego i Barbary Krajewskich, małżonków tej parafii i dzierżawców plebanii dalikowskiej, któremu nadalem imię Petronela. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Terawski dziedzic dóbr Lubochy z przyleglościami i Wielmożna panna Helena Taczanowska ze Złotnik.

Rok 1785

Dalików

Roku 1785, dnia tego samego jak wyżej lutego. Ja ten sam kapłan kościoła dalikowskiego ochrzciłem urodzone dnia 18. bieżącego miesiąca dziecko Urodzonego Wiktora Szołowskiego i Rozalii, małżonków obecnie mieszkańców w Dalikowie, któremu nadałem imię Franciszka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Szołowski łowczy marienburski [malborski] i Urodzona Pani Barbara Kociańska z Sarnówka.

Rok 1786

Lubocha

Roku 1786, 9. lutego. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan ? łęczycki, kapłan w Dalikowie, ochrzciłem urodzone dnia 23. stycznia dziecko Wielmożnego Kazimierza Dąbrowskiego stolnika inowłodzkiego i Anny z Terawskich, małżonków, któremu nadałem imiona Józef, Joachim i Rajmund. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Wardęski wojski łęczycki z Wielmożną Marianną Dąbrowską żoną nieżyjącego Wielmożnego Stefana Dąbrowskiego stolnika inowłodzkiego. Z drugiej strony Wielmożny Stanisław Terawski i Wielmożna Konstancja ?ecka z Krzemieniowa.

Rok 1788

Dalików.

Roku 1788, dnia 13. marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonego Bartłomieja Orłowskiego i Katarzyny z Boboskich dzierżawców z Dalikowa, małżonków, któremu nadałem imiona Józef i Tomasz z Akwinu. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Wardęski wojski łęczycki i Wielmożna Teresa Garbowska żona Wielmożnego pisarza ziemskiego łęczyckiego.

Lubocha.

Roku 1788, dnia 7. maja. Ja Szymon Lorkiewicz proboszcz kościoła dalikowskiego, ochrzciłem urodzone dnia 3. bieżącego miesiąca dziecko Wielmożnych Kazimierza i Anny z Terawskich Dąbrowskich stolników inowłodzkich, małżonków, któremu nadałem imiona Domicela i Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Stanisław i Marcjanna z Poklękowskich Terawscy dziedzice z Lubochy.

Dalików.

Roku blisko upływającego 1788, dnia 25. października. Ja jak wyżej, ochrzciłem z wody święconej w kruchcie, urodzone dnia 15. bieżącego miesiąca dziecko Urodzonych Wiktora i Rozalii ze Stępowskich Szołowskich obecnie mieszkańców Dalikowa, któremu nadałem imię Jan Kanty. Ceremonię dopełniłemw roku 1793 dnia piątego czerwca, przy której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Marcin Miniszewski dziedzic dóbr Krzemieniewa i Wielmożna Marianna z Garbowskich Wardęska wojska łęczycka, dziedziczka z Dalikowa.

Rok 1791

Dalików.

Roku 1791, dnia szóstego czerwca. Ja Szymon Lorkiewicz proboszcz tego kościoła, ochrzciłem urodzone tego samego dnia dziecko Wielmożnych Władysława i Marianny z Garbowskich Wardęskich wojskich łęczyckich, któremu nadałem imiona Norbert Antoni i Władysław. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Ignacy Stokowski wojski orłowiecki z dóbr Bardzinina i Wielmożna Teresa Garbowska żona pisarza ziemskiego łęczyckiego ze Złotnik.

Krzemieniew.

Roku 1791, dnia 21. października. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan łęczycki, proboszcz w Dalikowie, ochrzciłem urodzone dnia 19. tego miesiąca dziecko Wielmożnych Marcina i Marcjanny Miniszewskich zastępcy dowódcy wojsk, któremu nadałem imiona Piotr z Alcantary i Jan Kanty. Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Krajewski alumn szkoly województwa łęczyckiego z domu plebana i Urodzona Domicela z Małachowskich Biskupska z Brudnowa.

Rok 1793

Gajówka

Roku 1793, dnia 20 lutego, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Florian, syna Urodzonych Wiktora i Rozalii ze Stępowskich Szołowskich, prawowitych małżonków obecnie mieszkańców. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Wardęski wojski łęczycki i Wielmożna Rozalia Szołowska dziedziczka Żarnowa.

Lubocha.

Roku 1793, dnia 17 października. Ten sam jak wyżej ochrzcił z wody święconej [urodzone] dnia szóstego września dziecko Urodzonych Stanisława Przyłuskiego i Wiktorii z Sulimierskich, małżonków, któremu nadał imiona Wiktor i Ignacy. Ceremonia zaś była dopełniona dnia jak wyżej 17. października. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam Sulimierski pokojowiec JKM i Wielmożna Katarzyna Stawiska miecznikowa szadkowska z Przat?. Asysta Wielmożny Michał Stawiski i Wielmożna Agnieszka Sulimierska z Kałowa.

Rok 1794

Dalików

Roku 1794, dnia 2 listopada. Ja jak wyżej ochrzciłem urodzone wczoraj dziecko Wielmożnych Władysława i Marianny z Garbowskich Wardęskich wojskich łęczyckich, małżonków, któremu nadałem imiona Tadeusz, Leonard i Karol. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Radlicki łowczy raw? z Wielmożną swoją żoną. Asysta Wielmożny Marcin Miniszewski z Krzemieniowa i Wielmożna Barbara córka Wielmożnego Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego ze Złotnik.

Rok 1795.

Sarnów.

Roku 1795, dnia 1-go stycznia. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik archikolegiaty i dziekan łęczycki, kapłan w Dalikowie, ochrzciłem urodzone wczoraj dziecko Wielmożnych Ignacego i Jozefaty z Szołowskich Czarneckich wojskich inowłodzkich, któremu nadałem imiona Felicja, Marcjanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Garbowski pisarz ziemski łęczycki ze swoją Wielmożną żoną. Asysta Wielmożny Władysław Wardęski wojski łęczycki także z Wielmożną swoją żoną. Rodzice chrzestni ze Złotnik, asysta z Dalikowa.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1780

Roku 1780, dnia 30 maja. Na mocy indultu wydanego przez Znakomitego oficjała łęczyckiego z dnia 22 bieżącego miesiąca, ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan łęczycki, kapłan w Dalikowie, Urodzonych Pana Józefa Kossobudzkiego ze wsi Futki wdowca i Annę Stanisłaską z Klichowskich także wdowę z Krzemieniowa, nie znajdując żadnych przeszkód zapytałem obydwojga, mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Świadkowie Wielmożny Jan Kossobudzki podczaszy bracławski, Wielmożny Grzegorz Czarnecki wojski łęczycki, Wielmożny Antoni Szołowski łowczy malborski i inni.

Rok 1788

Dalików albo Złotniki

Roku 1788, dnia 25 marca. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan łęczycki, proboszcz kościoła dalikowskiego, wedle wcześnejszego indultu (pominąwszy jednak jedną zapowiedź) z dnia 12 stycznia roku bieżącego wydanego z kancelarii Najjaśniejszego Prymasa warszawskiego, Wielmożnych Władysława Wardęskiego wojskiego łęczyckiego, dziedzica dóbr Dalikowa i Wielmożną Mariannę córkę Wielmożnego Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego zapytałem obydwojga, mając ich wzajemną zgodę przez słowa uroczystej przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem. Świadkowie obecni Wielmożni Józef Garbowski pisarz, Michał Radlicki łowczy rawski z Mianowa, Tomasz Byszewski regent ziemi łęczyckiej z Wierzbowa i inni. Poczem błogosławiłem ich w zgodzie ze świętą matką kościołem.

Rok 1792

Biernacice

Roku 1792, dnia 27 listopada, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, we własnych kościołach w oddzielnych parafiach, mianowicie w kościele Niewiesza Urodzonej Estery Skotnickiej córki nieżyjącego Urodzonego Michała i Urodzonej [brak] z Szołowskich małżonków Skotnickich, dziedziców dóbr Biernacic i w kościele widawskim? Urodzonego Ignacego Pągowskiego, według świadectwa przesłanego mi przez Znakomitego Antoniego Karaszewicza prepozyta i kanonika wieluńskiego, ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan archikolegiaty łęczyckiej, kapłan w Dalikowie, w obecności Znakomitego Domańskiego kanonika uniejowskiego, proboszcza w Niewieszu, wyżej wspomnianych narzeczonych zapytałem obydwojga, mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem  w obecności Wielmożnych Antoniego Szołowskiego łowczego malborskiego, Urodzonego Władysława Wardęskiego wojskiego łęczyckiego, Józefa Skotnickiego burgrabiego sieradzkiego i innych, poczem w zgodzie ze świętą matką kościołem, błogosławiłem.

Rok 1793

Dalików.

Roku 1793, dnia 11 listopada, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie: 1-sza dnia 23. druga 24. trzecia 25 w niedzielę po pięćdziesiątnicy, Wielebny Kryspin Kliszcz?wski z zakonu św. Franciszka z Łagiewnik, Urodzonych Adama Zdzienickiego ekonoma w Dalikowie i Urodzoną Ewę Wolską pannę z tedo samego Dalikowa zapytałem, mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem, poczem ich błogosławiłem w obecności Urodzonych Wiktora Szołowskiego, Ignacego Krajewskiego i innych z Dalikowa.

Rok 1794

Sarnów

Roku 1794, dnia 22 stycznia, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami w dniach świąt, wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie: pierwsza dnia 5-go, druga 19. tego samego miesiąca, na mocy dyspensy liw? z dnia 1 stycznia bieżącego roku Znakomitego oficjała ... dotyczącej trzeciej zapowiedzi, ja Szymon Lorkiewicz kanonik wrchikolegiaty i dziekan łęczycki, kapłan w Dalikowie, Wielmożnych Ignacego Czarneckiego wojskiego inowłodzkiego z parafii Grodzisko i Józefę Szołowską pannę, łowczankę malborską, zapytałem, mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem ich małżeństwem w obecności Wielmożnego Grzegorza Czarneckiego wojskiego inowłodzkiego rodzica, Władysława Wardęskiego wojskiego łęczyckiego i Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego, poczem ich w zgodzie ze świetą matką kościołem, błogosławiłem.

Rok 1796

Dalików.

Roku 1796, dnia 2-go lutego, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu z dnia 20 stycznia roku bieżącego wydanego przez Znakomitego generalnego konsystorza łowickiego, ja Szymon Lorkiewicz kanonik archikolegiaty łęczyckiej, proboszcz kościoła dalikowskiego, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Marcina Skrzyńskiego lat 28 z Salomeą z Ostrowskich lat 22 w obecności świadków Wielmożnych Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego ze Złotnik, Władysława Wardęskiego wojskiego łęczyckiego z Dalikowa i Józefa Skrzyńskiego z Malanowa?, poczem błogosławilem ich w zgodzie ze świętą matką kościołem.

Rok 1797

Kuciny

Roku 1797, dnia 4. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, mianowicie pierwsza 21. druga 28. stycznia trzecia 4. lutego podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja jak wyżej, Szlachetnych Stanisława Kozłowskiego lat 23 i Elżbietę Madaleńską lat 30 bezżennych, zapytałem, mając ich wzajemną zgodę przez słowa uroczystej przzysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem w obecności Urodzonego Antoniego Piaskowskiego, Franciszka Bogusa z tych samych Kucin i innych, poczem ich błogosławiłem.

 

    ZGONY

 

Rok 1788

Krzemienica

Roku 1788, dnia 16. stycznia oddała ducha Bogu Wielmożna Franciszka z Korytkowskich Wyrzykowska cześnikowa inowłodzka lat 91 w zgodzie z matką kościołem, jej ciało dnia 21 stycznia zostało pochowane w kościele dalikowskim przeze mnie przed ? miejscowego proboszcza, wyspowiadana i pokrzepiona eucharystią.

Rok 1789

Kołoszyn

Roku 1789, dnia 5. kwietnia oddała ducha Bogu córka Apolonia lat trzy Urodzonych Antoniego i Barbary Konopków dzierżawców, pochowana w grobowcu przed ołtarzem Jezusa Ubiczowanego.

Rok 1791

Krzemieniew

Roku 1791, dnia 3. marca, Wielmożny Jan Feliks Wyrzykowski lat 91, dziedzic dóbr Krzemieniewa, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddał ducha Bogu wyspowiadany przeze mnie ? Józefa Oleszyńskiego proboszcza katowickiego? przed trzema tygodniami. Pochowany w grobowcu pod ołtarzem sw. Anny.

Krzemieniew

Roku 1791, dnia 17. sierpnia, Wielmożny Franciszek Wyrzykowski lat 48, syn Wielmożnego Jana i Felicji, niespodziewanie oddał ducha Bogu, wyspowiadany wszelako ? w święto ? Pochowany tamże w grobowcu pod ołtarzem św. Anny.

Złotniki

Roku 1791, dnia 7. września syn imieniem Wojciech lat pięć i pół, Wielmożnych Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego lęczyckiego i Wielmożnej Teresy z Krosnowskich, oddał ducha Bogu, jego ciało zostało pochowane w grobowcu koło ołtarza Jezusa Ubiczowanego.

Rok 1795

Huta Bardzińska.

Roku 1795, dnia 15. lutego w zgodzie ze świetą matką kościołem, Urodzony Władysław Gębicki lat 66, oddał ducha Bogu, wyspowiadany przeze mnie, miejscowego proboszcza, dwa tygodnie temu, pokrzepiony odpustem zupełnym, namaszczony olejami, pochowany w grobowcu kościoła pod krzyżem.

Rok 1796

Kuciny.

Roku 1796, dnia piątego czerwca w zgodzie ze świetą matką kościołem, Czcigodny Marcin Tyminiecki lat 23, syn Wielmożnego Franciszka Tyminieckiego, kleryk zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych, oddał ducha Bogu, wyspowiadany przeze mnie, miejscowego proboszcza, dwa tygodnie temu, pokrzepiony odpustem zupełnym, zaś w dzień śmierci uzyskał ostatnie namaszczenie olejami, pochowany w grobowcu przy ołtarzu Jezusa ubiczowanego po ? przez kapłana ?

 

 

    Akta urodzin, ślubów i zgonów 1799-1818

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

    URODZENIA

 

Rok 1799

Bardzinin.

Roku tego samego, dnia osiemnastego grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem z wody święconej w niebezpieczeństwie utraty życia, dziecko płci żeńskiej urodzone piętnastego o godzinie czwartej rano, miesiąca i roku bieżącego, nadając mu imiona Karolina Maria Teresa, córkę Wielmożnych Państwa Jozafata Stokowskiego dziedzica dóbr Bardzinina i Wielmożnej Tekli ze Stokowskich Stokowskiej, prawowitych małżonków, oboje ze szlachty. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ignacy Stokowski młodzian, brat rodzony Jozafata Stokowskiego i Wielmożna Pani Marianna z Kossobudzkich Stokowska, matka Tekli Stokowskiej, wszyscy z tej samej wsi Bardzinin.

Rok 1801

Dwór Sarnów.

Roku tego samego, dnia siedemnastego kwietnia. Ja jak wyżej, dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem płci męskiej Ignacym Benedyktem, synem Szlachetnych Franciszka i Katarzyny z Katerlów Kamieńskich, prawowitych małżónków, ekonomów tej wsi. Rodzicami chrzestnymi tych ceremonii byli Wielmożny Pan Deocharus Szołowski sędzia ziemski, dziedzic dóbr Sarnowa i Jaśnie Wielmożna Pani Agnieszka z Jabłońskich Załuska, dziedziczka dóbr Bartkowic i innych wsi.

Rok 1802

Dwór Sarnowski.

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego drugiego, dnia dziesiątego października. Ja Urban Szpakiewicz jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia drugiego października o godzinie szóstej wieczorem, dziecko płci żeńskiej nadając imiona Aniela Teresa, córkę Wielmożnych Deograta Szołowskiego sędziego ziemskiego i małżonki Elżbiety z Rakowieckich, dziedziców dóbr Sarnowa, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Mączyński stolnik łęczycki, dziedzic dóbr lutomierskich z krewną? Wielmożną Panią Rozalią z Rupniewskich Szołowską łowczynią ?, dziedziczką dóbr Kołoszyna, asystenci Wielmożny Pan Antoni Szołowski łowczy malborski i Wielmożna Pani Teresa z Kossowskich Trzcińska łowczanka brzezińska, dziedziczka dóbr Popowa.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1801

Huta Bardzińska

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego pierwszego, dnia pierwszego czerwca. Ja Urban Szpakiewicz, poprzedziwszy wszystkimi trzema zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, prawowity związek małżeński Szlachetnych Majchra Trzcińskiego kawalera lat dwadzieścia trzy z Huty z Panią Franciszką Ossowska panną lat dwadzieścia sześć z Huty, parafian miejscowych w obliczu kościoła błogosławiłem w obecności świadków Urodzonych Tomasza Ossowskiego z Huty i Franciszka Chmielińskiego z [Simonia] i innych wiarygodnych.

 

 

    początek strony