DMENIN

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Dmenin

Akta urodzeń, małżeństw 1635-1679
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1723-1788
Akta urodzeń, zgonów 1755-1787
Akta małżeństw 1755-1788


Film 2211067

    Akta urodzeń, małżeństw 1635-1679

Rok 1637
Roku 1637, dnia zaś 21 lutego. Ja, Sebastian Urbani? pleban z Dmenina, ochrzciłem imieniem Aleksander, syna Urodzonego Zygmunta Łąckiego podstarosty chęcińskiego i Urodzonej Aleksandry jego żony z domu Grodzickiej, która zmarła po porodzie. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Jedliński z Jedlna i Urodzona Pani Barbara Łącka z Ragli?
Rok 1655
Roku, jak wyżej, dnia zaś 5 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Albert, syna Urodzonego Pana Baltazara i Katarzyny Pągowskich, prawowitego małżeństwa z Łagiewnik. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Żeromski z Zakrzowa i Szlachetna panna Dorota Pągowska.
Rok 1670
29 lipca. Ja, Zygmunt Dembnicki, proboszcz Dmenina, ochrzciłem imieniem Jakub, syna Samuela i Agnieszki Kamockich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Marcin Trepka, Anna Rzesowska.


Film 2211067
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1723-1788

URODZENIA

Rok 1726
Sierpień
Gosławice, dnia 25, jak wyżej ochrzciłem imionami Elżbieta i Małgorzata, córkę Urodzonego Pana Józefa Gomolińskiego podstolego wieluńskiego i Urodzonej Teresy z Turskich Gomoleńskiej, prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Adam Wołowicz i Urodzona Anna z Kobielskich Malczowska.
Rok 1737
Dnia 16. czerwca roku 1737. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Jan, urodzonego 9 czerwca syna Urodzonych Antoniego i Marcjanny Małachowskich, posesorów [Jurczuw] części zapewne Zalesia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wiktoryn Łączkowski i jego żona Joanna.
Rok 1747
Styczeń
Łagiewniki
Dnia 15 stycznia. Ja, Józef Lachocki, proboszcz dmeniński, ochrzciłem imieniem Marcjanna, córkę Urodzonych Stanisława i Antoniny Bienieckich, dziedziców połowy wsi Łagiewniki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wiktoryn i Marianna Łączkowscy z Zakrzowa.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1737
Dmenin
Dnia 25 lutego Znakomity Najwielebniejszy Bonawentura Turski, metropolita gnieźnieński i kanonik katedralny krakowski, na mocy indultu Najwyższego Księcia Znakomitego Najwielebniejszego Teodora z Potoka Potockiego, Prymasa Królestwa Polskiego, związek małżeński Urodzonych Państwa Aleksandra Kaczkowskiego podczaszego bracławskiego z Dorotą Kobielską w asyście parafian i wielu świadków, mianowicie Wielmożnego i Urodzonego Pana Michała Kobielskiego wojskiego sieradzkiego, Kazimierza Turskiego podczaszego piotrkowskiego, Józefa Bystrzanowskiego chorążego grabowieckiego? i wielu innych [potwierdził]

ZGONY

Rok 1736
Strzałków
Roku Pańskiego 1736, dnia 6-go maja zmarł Jaśnie Wielmożny i Urodzony Samuel z Dmenina Kobielski stolnik sieradzki, dziedzic dóbr Dmenin, Dziepułcza i innych we wsi Strzałków. Złożenie jego ciała do grobu odbyło się dnia 10 maja w kościele dmenińskim we własnym grobowcu. Lat 63.
Rok 1737
Luty
Dmenin
Dnia 7-go lutego, Roku Pańskiego 1737 o godzinie 7-ej po południu zakończył wędrówkę życia Jaśnie Urodzony Pan Jan Nepomucen Kobielski, dziedzic dóbr Dmenina, Dziepułczy i innych, stolnik sieradzki, [conditus] Warszawy przy św. Janie, lat 78.
Rok 1785
Dziepułcza
1 marca zmarła w swoim domu Wielmożna Urodzona Pani z Kobielskich Marcjanna Turska żona Wielmożnego Urodzonego Pana Ksawerego Turskiego stolnika szadkowskiego, dziedziczka wsi Dmenin, Dziepułcza i Orzechów [in imunione] Świętej Matki Kościołem, opatrzona sakramentami: pokuty, eucharystii, ostatniego namaszczenia i odpustem zupełnym. Jej ciało zostało pochowane w kościele św. Franciszka w Radomsku.


Film 2211067
Akta urodzeń, zgonów 1755-1787

Rok 1769
Łagiewniki
Dnia 6-go września, ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Zachariasz i Hipolit, syna Urodzonych Antoniego Zaremby i Józefy, prawowitych małżónków dziedziców połowy wsi Łagiewniki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maksym Turski chorąży radomszczański i Wielmożna Pani jego żona.
Rok 1777
Dmenin.
Dnia 27. sierpnia. Ja, Wincenty Ferrariusz Stobiecki, pleban dmeniński, ochrzciłem urodzone dziś dziecko Wielmożnego Pana Stanisława i Franciszki z Kaczkowskich Bąkowskich podstolich chęcińskich, któremu nadałem imiona Ignacy, Augustyn, Dominik, Antoni, Maksym. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maksym Turski chorąży radomszczański i Wielmożna Pani Marcjanna z Kobielskich Turska chorążyna radomszczańska z Dmenina.
Rok 1779
Dziepułcza
Dnia 9. listopada. Wielebny ? ojciec [Castus] Krodl, przełożony konwentu radomszczańskiego, ochrzcił z wody syna Jaśnie Wielmożnego Pana Ksawerego Turskiego i Marcjanny z Kobielskich chorążych radomszczańskich, obecnie deputowany sędzia trybunału piotrkowskiego, któremu zostało nadane imię Józef.
Rok 1781
Luty
Dwór Dziepułcza
Dnia 9. tego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem tylko z wody urodzone dnia 3 tego samego miesiąca, dziecko Wielmożnych i Znakomitych Franciszka Ksawerego Rogala Turskiego i Marcjanny z Kobielskich, prawowitych małżonków i dziedziców dóbr Dmenin, Dziepułcza, Łagiewniki, Orzechów itd, któremu nadałem imiona Anna, Tekla, Barbara, Apolonia. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Urodzony Pan Józef Kaczkowski chorąży z Lipowczyc i Wielmożna Panna Brygida Radlicka podczaszanka piotrkowska z Szydłowa.
Obfitość ustała, oto córka.
Rok 1783
Smotryszów
Roku tego samego, dnia 21 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa i Katarzyny Karśnickich, któremu nadałem imiona Wincenty Ferrariusz, Józef i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity ? Turski ze Strzakowa i ? Anna Turska.


Film 2227823
Akta małżeństw 1755-1788

Rok 1758
Dmenin
Dnia 12 lutego, roku jak wyzej, ten sam jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec Boga i zgromadzonego ludu, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Anastazego z Kodrąba Kamockiego podczszego owruckiego z Różą z Dmenina Kobielską, panną, w obecności świadków Wielmożnego Pana Kazimierza Kobielskiego dziedzica w Dmeninie ? wojsk JKM, Wielmożnego Pana Aleksandra Kaczkowskiego chorążego JKM, Wielmożnego Jakuba Kobielskiego i wielu innych.
Rok 1759
Październik Łagiewniki
Dnia 22 października, roku jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec Boga i zgromadzonego ludu, Najjaśniejszy i Przewielebny Jan Linowski, proboszcz w Kodrąbiu, dziekan radomszczański błogosławił związek małżeński Urodzonych Antoniego Zaręby, posesora wsi Łagiewniki z Józefą Skrońską w obecności świadków Anastazego Kamockiego, Wiktora Łączkowskiego, Józefa Gawrońskiego i wielu innych.
Rok 1776
Dziepułcza
Sierpień
Strzałków. Tego samego roku 1776, dnia 11 sierpnia. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami, ogłoszonymi przeze mnie w kościele parafialnym dmenińskim, poprzedzone dyspensą stolicy apostolskiej czwartego grudnia  Roku Pańskiego 1775 i Najjaśniejszego Ekscelencji i Wielebnego Feliksa Pawła Turskiego biskupa łuckiego i br?, odznaczonego Orderem Orła Białego, kawalera Orderu św. Stanisława, z dnia 7 marca Roku Pańskiego 1776 pozbycia przeszkody 3-go i czwartego stopnia pokrewieństwa, tenże Najjaśniejszy Ekscelencja Wielebny Turski biskup łucki i br? w kaplicy strzałkowskiej mojej parafii dmenińskiej obecnie błogosławił małżeństwo w taki sposób na mocy dyspensy Wielmożnych Franciszka Ksawerego Turskiego chorążego radomszczańskiego, kawalera z Marcjanną Kobielską panną, starościanką orzechowską w obecności rodziców narzeczonego Jaśnie Wielmożnego chorążego radomszczańskiego, Kazimierza Tymowskiego podstolego piotrkowskiego, Macieja Gomolińskiego podczaszego radomszczańskiego, Stanisława Bąkowskiego i jego żony podstoliny bracławskiej, Stefana Kaczkowskiego podkomorzego JKM i innych świadków, którzy bardzo licznie i uroczycie itd.

 

    początek strony