DOBRYSZYCE

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2211573
Parafia Dobryszyce

Akta urodzeń 1610-1679
Akta małżeństw 1616-1675
Akta urodzeń, małżeństw zgonów 1699-1747
Akta urodzeń 1770-1811
Akta małżeństw 1770-1811
Akta zgonów 1770-1821


Film 2211573


Akta urodzeń 1610-1679

Rok 1615

Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 czerwca, została przeze mnie, Tomasza Radoms? proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach, ochrzczona urodzona 27 czerwca córka małżonków, Urodzonego Pana Stanisława Bogdańskiego z Zalesia i Elżbiety, której nadałem imię Anna. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Wolski z Zalesia i Urodzona panna Krystyna Bogdańska.
Rok 1618
Roku, jak wyżej, dnia zaś 11 lipca została przeze mnie Tomasza Radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego  św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczona,  urodzona 10 lipca córka małżonków, Walentego Suchockiego z Dobryszyc i Anny, ktorej nadałem imię Dorota. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Jan [Schola?] i Szlachetna panna Dorota Lipnicka.
Rok 1619
Maj
Roku, jak wyżej, dnia 27 maja został przeze mnie Tomasza Radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach, ochrzczony syn małżonków, Urodzonego Stanisława Bogdańskiego ze Zdań i Elżbiety, któremu nadałem imię Jan. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Czcigodny ojciec Jan Węglarczyk kaznodzieja księdza Radomszczańskiego.
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia zaś 17 listopada została przeze mnie Tomasza Radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach, ochrzczona urodzona 16 listopada córka małżonków, Szlachetnego Marcina Iwańskiego z Golanek i Anny, której nadałem imię Katarzyna. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetny Daniel Golański i Dorota Wiechowa z Dobryszyna.
Rok 1621
Roku ?, dnia zaś 25 kwietnia został przeze mnie, Tomasza Radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczony, urodzony 20 tego samego miesiąca, syn Urodzonego Stanisława Bogdańskiego ze Zdań i Elżbiety, któremu nadałem imię Albert. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Stefan Bogdański z Chorzemnicy? i Urodzona Pani Jadwiga Bogdańska z Dębowca.
Rok 1623
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6 listopada została przeze mnie, Tomasza Radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczona, urodzona 29 października córka małżonków Urodzonego Pana Stanisława Bogdańskiego ze Zdań i Elżbiety, której nadałem imię ?. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Mikołaj Stobiecki z  i Urodzona Pani Jadwiga Bielska.
Rok 1627
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6 kwietnia został przez mnie, Tomasza Radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczony, urodzony 5 kwietnia syn Szlachtnego Alberta Glińskiego z Golanek i jego żony Zofii, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Stanisław Bogdański i Szlachetna panna Zuzanna Slostowska? z Golanek.
Rok 1629
Roku, jak wyżej, dnia zaś 11 lipca został przez mnie, Tomasza Radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczony, urodzony 29 czerwca syn Urodzonego Stanisława Bogdańskiego z Zalesic i jego żony Elzbiety, ktoremu nadałem imiona Paweł Stefan. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielebny ojciec Bartłomiej kaznodzieja kościoła radomszczańskiego i Szlachetna panna Anna Barskowska? z Dobryszyc.
Rok 1635
Roku, jak wyżej, dnia zaś 7 czerwca została przeze mnie Tomasza, radomszczańskiego proboszcza kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczona, urodzona 29  maja córka Alberta Błeszyńskiego z Borowej i Agnieszki jego żony, której nadałem imię Regina. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Andrzej Wolski z Zalesic i Szlachetna panna Ewa Skąpska z Wiewierowa.
Rok 1646
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8 grudnia został przeze mnie Feliksa Głoweckiego, zarządcy i wikarego części kościoła dobryszyckiego pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach, ochrzczony urodzony siódmego grudnia syn Urodzonego Krzysztofa zwanego z nazwiska Dominicek Zaleski i Urodzonej Katarzyny, małżeństwa z Zalesic, któremu nadałem imię Tomasz. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Albert Bogdański ze Zdań i Urodzona Zofia Biestrzykowska z Zalesic.
Rok 1650
Roku, jak wyżej, dnia siedemnastego lipca została przeze mnie Feliksa Głoweckiego zarządcy i wikarego kościoła części dobryszyckiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczona, urodzona 10 lipca córka Urodzonego Macieja Pytowskiego i Urodzonej Marianny, małżeństwa z Zalesic, której nadałem imiona Elżbieta Aniela. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Franciszek Siemieński syn miecznika sieradzkiego i Urodzona Elżbieta Siemieńska miecznikowa sieradzka, oboje z Zamościa.
Rok 1651
Roku, jak wyżej, dnia 5-go października została przeze mnie Feliksa Głoweckiego zarządcy i wikarego kościoła części dobryszyckiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczona, urodzona 3-go października córka Urodzonego Macieja Pytowskiego i Urodzonej Marianny, małżeństwa z Zalesic, której nadałem imię Franciszka. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Stanisław Grzymała z Grzymalinej Woli i Urodzona Zofia Biestrzykowska z Zalesic.
Rok 1653
Roku, jak wyżej, dnia 18 stycznia został przeze mnie Feliksa Głoweckiego zarządcy kościoła części dobryszyckiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzczony, urodzony 16 stycznia syn Urodzonego Pana Macieja Pytkowskiego z Pytkowic i Urodzonej Pani Marianny, małżonków, któremu nadałem imiona Andrzej Sebastian. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Andrzej Barczkowski z Pytowic i Urodzona Pani Elżbieta Stobiecka z Wierzbicy.
Rok 1654
1. luty
Przewielebny Aleksander Kazimierz Radziątkowski [?] kościoła części dobryszyckiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach ochrzcił, urodzonego 26 stycznia syna Urodzonego Pana Mikołaja Nekandy Trepki ze Stobiecka Pańskiego i Urodzonej Izabeli, małżonków, którenu nadał imiona Mikołaj Sebastian. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Przewielebny Marcin Bogdański z Bogdanowa i Urodzona Zofia Biestrzykowska z Zalesic.
Rok 1655
Roku, jak wyżej, dnia 22-go marca.
Przeze mnie Feliksa Głoweckiego prebendarza kościoła części dobryszyckiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach, został ochrzczony, urodzony 20 marca, syn Urodzonego Pana Macieja Pytowskiego  Pytkowic i Urodzonej Marianny, małżonków, któremu nadałem imię Adam. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Jan Zaleski z Zalesic i Katarzyna Dłuska.
Rok 1659
Roku, jak wyżej. Ja, Andrzej Goczyński wikary dobryszycki, ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnego Urodzonego Trepki i Zofii, małżonków ze Stobiecka Pańskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Jackowski z Brodzic ze Szlachetną Marianną Dmochowską. 29? maj.
Rok 1660
Roku, jak wyżej, dnia 2-go października. Ja, Andrzej Poczyński wikary dobryszycki, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Macieja Pytowskiego i Marianny, małżeństwa z Zalesic, któremu nadałem imiona Franciszek Stefan.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Abraham Pytowski i Urodzona Pani Marianna Bogdańska ze Zdań.
Rok 1661
Roku, jak wyżej, dnia 12 czerwca.
Przeze mnie Alberta Grabańskiego zarządcy dobryszyckiego zostały ochrzczone bliźniaczki, urodzone tego samego dnia, córki Urodzonego Pana Alberta Bogdańskiego ze Zdań i Marianny, małżonków, którym nadałem imiona, pierwszej Helena, drugiej Anna. Rodzicami chrzestnymi obydwóch byli Urodzony Stefan Bogdański z Roznów i Urodzona Pani Zofia Biestrzykowska z Zalesic.
Rok 1662
Roku, jak wyżej, dnia 26 września.

 Ja, Albert Grabański wikary dobryszycki, ochrzciłem urodzonego 20 wrzesnia, syna Urodzonego Pana Franciszka Trepki i Urodzonej Zofii, małżónków ze Stobiecka Szlacheckiego i nadałem mu imiona Mikołaj Mateusz. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Andrzej Jan Korzeniowski dziekan ru?, prepozyt szpitala radomszczańskiego, pleban dobryszycki i Urodzona Pani Marianna Bogdańska ze Zdań.
Rok 1663
Roku, jak wyżej, dnia 26 lipca.
Ja, Albert Grabański wikary dobryszycki, ochrzciłem urodzonego 25 lipca, syna Urodzonego Pana Macieja Pytowskiego i Urodzonej Marianny, małżonków z Zalesic, któremu nadałem imię Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Albert Bogdański z Roznych i Urodzona Pani Barbara Retowa z urodzenia Lisowska z Dobryszyc.
Rok 1665
Roku, jak wyżej, dnia 21 kwietnia.
Ja, Albert Grabański wikary dobryszycki, ochrzciłem urodzonego 16 kwietnia, syna Urodzonego Pana Stefana [Bo]gdańskiego ze Zdań i Urodzonej Aleksandry, małżeństwa, któremu nadałem imiona Stanisław Albert. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Albert Bogdański z Roznych i Urodzona Pani Anna Stobiecka z Wierzbicy.
Rok 1669
2-go stycznia.
Ja, Albert Grabański zarządca dobryszycki, ochrzciłem urodzoną 31 grudnia, córkę Urodzonego Pana Macieja Pytowskiego z Zalesic i Urodzonej Marianny, małżeństwa, której nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Dominik Pągowski z Dobryszyc i Urodzona Pani Katarzyna Pytowska z Pytowic.
12 sierpnia.
Ja, Albert Grabański zarządca dobryszycki, ochrzciłem urodzonego 6-go sierpnia, syna Urodzonego Pana Stefana Bogdańskiego ze Zdań i Urodzonej Pani Aleksandry, małżeństwa, któremu nadałem imiona Wawrzyniec Marcin. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Stanisław Kazimierz z Głaznota Głaznocki dziekan łęczycki, prepozyt radomszczański i Urodzona Pani Katarzyna Pytowska z Pytowic.
Rok 1671
30 maja.
Ja, Albert Grabański zarządca dobryszycki, ochrzciłem urodzoną 27 maja, córkę Urodzonego Pana Stefana Bogdańskigo ze Zdań i Urodzonej Aleksandry, małżonków, której nadałem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Stobiecki z Krępy i Urodzona Pani Zofia Stobiecka z Ładzic.
Rok 1677
Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 września. Ja, Albert Karkoskowic zarządca dobryszycki, ochrzciłem urodzoną tego samego dnia, córkę Urodzonego Pana Stefana Bogdańskiego ze Zdań i małżonki Aleksandry ze Zdań, której nadałem imiona Katarzyna i Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Gabriel Turski podstarosta dobryszycki? i Katarzyną Urodzoną Panią Stobiecką z Wierzbicy.
10 października.
Ja, Albert Karkoskowic zarządca dobryszycki, ochrzciłem urodzonego tego samego dnia, syna Urodzonego Pana Aleksandra Trepki z Golanek i małżonki Urodzonej Pani Marianny, któremu nadałem imiona Stanisław i Marcin. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Piasczeński z Zapolic i Urodzona Pani Marianna Piasczeńska z Zapolic.


https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11563-42464-20?cc=2115410&wc=M99D-L8B:26840849

    Akta małżeństw 1616-1675

Rok 1649
Roku, jak wyżej, dnia szesnastego lutego. Urodzony Maciej Pytowski syn Urodzonego Pana Adama Pytowskiego z Pytowic zawarł małżeństwo z Urodzoną córką Urodzonego Jana Zaleskiego z Zalesic w obecności Przewielebnego Jana Zdulskiego plebana Dmenina w kościele parafialnym dobryszyckim pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach, [w obecności świadków] Urodzonego Alberta Drużyńskiego, Krzysztofa Zdulskiego i wielu innych z ludu zgromadzonych [w kościele], poprzedziwszy [trzema zapowiedziami ogłoszonymi] w święta podczas uroczystych mszy.
Rok 1671
Roku, jak wyżej, dnia 5-go lutego potwierdził małżeństwo Urodzonego Pana Marcina syna Urodzonego Pana Stanisława Zakrzowskiego z Niedośpielina z Urodzoną Zofią Życką córką niegdyś Urodzonego Pana Jana Witkowskiego ze wsi Stępki wdową, żoną niegyś Urodzonego Pana Życkiego w kościele parafialnym dobryszyckim w mojej obecności Adriana Skibickiego kanonika kruszwickiego, prepozyta kamieńskiego, plebana Dobryszyc, a także świadków Urodzonego Pana Franciszka Trepki ze Stobiecka Szlacheckiego, Urodzonego Pan Stokowskiego z Woźnik, Urodzonego Pana Macieja Pytowskiego z Zalesia i wielu innych z ludu, który zgromadzony w kościele wysłuchał trzech uroczystych zapowiedzi podczas świąt.
Rok 1674
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6 lutego, ? Adrian Skibicki kanonik kruszwicki, prepozyt kamieński, proboszcz dobryszycki, w kościele parafialnym dobryszyckim, związałem małżeństwem Urodzonego Pana Felicjana Pągowskiego z Pągowa z Urodzoną Panią Katarzyną Zdańską z Golanek w obecności świadków Urodzonego Pana Jana Jackowskiego z Brodzic, Urodzonego Pana N. Ostrowskiego z Kletni, Urodzonego Pana Alberta Bogda[ńskiego] z Rozprzy i wielu innych zgromadzonych w kościele i podczas uroczystych zapowiedzi.

 

     początek strony

 

    Film 2211573

     Akta urodzeń, małżeństw zgonów 1699-1747

AKTA URODZEŃ

Rok 1711
Tego samego roku. Dnia 13 lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Macieja i Teresy Ostrowskich prawowitych małżonków obecnie ze wsi Golanki, po morowej zarazie w Radomsku. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Albert Ostrowski, kanonik w Chodeczu i Urodzona Anna Suchecka obecnie ze Zdań.
Rok 1714
Roku Pańskiego 1714, dnia 24 sierpnia Wielebny Andrzej Krożyński, prepozyt szpitala radomszczańskiego, ochrzcił dwoma imionami Bartłomiej, Bernard, syna Urodzonego Jana i Barbary Pągowskich prawowitych małżonków z Golanek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Rogala z Brudzic i Urodzona Anna Suchecka ze Zdań.
Rok 1721
Lipiec dnia 13. Roku 1721. Ja, Józef Sadłucki, proboszcz dobryszycki, ochrzciłem imionami Marianna i Małgorzata, córkę prawowitych małżonków, mianowicie Urodzonych Antoniego i Domiceli Grądzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander Błeszyński i Zofia Pytowska.
Grudzień
Dnia 15 tego samego [miesiąca], ten sam, jak wyżej ochrzciłem imionami Katarzyna, Antonina, córkę Wielmożnego i Urodzonego Tomasza Bierzyńskiego podczaszego ziemi dobryszyckiej i Urodzonej Teodory Tarnowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan z Tarnówka Tarnowski, notariusz kancelarii kujawskiej, kanonik gnieźnieński, prefekt Trybunału Królewskiego i Urodzona Jadwiga Wołłowiczowa z Kobielska.
Rok 1730
Dobryszyce
Roku, jak wyżej. Znakomity, Przewielebny Jan ? , ? dobryszycki, kanonik ?, ochrzcił imieniem Jan, syna B? Wędz?skiego i Doroty. Rodzicami [chrzestnymi] byli pracowity Wojciech scholifer [? - chyba powinno być scholiger - uczeń śpiewający w chórze] i Urodzona panna Marianna Pstrokońska .
Marzec
Roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Grzegorz, syna pracowitego Klemensa Skorczaka i ? riny Gasiownej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Rogowski i Wielmożna Pani Teresa Mączyńska wojewodzina ?, dzierżawiąca Dobryszyce.
Rok 1735
20 lutego. Ten sam, jak wyżej, zakonnik ochrzciłem imieniem Sebastian, syna Urodzonego Walentego i Teresy Błeszyńskich prawowitych małżonków z Rożnej. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Jan Wolski, proboszcz tego kościoła i Zofia Rożkowa? z Wieci?, wieś, jak wyżej.
Rok 1737
Ja, jak wyżej, roku tego samego, dnia 19 maja, ochrzciłem imionami Zofia, Helena, córkę Urodzonego Wawrzyńca i Franciszki Pytowskich z wsi Zalesiczki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Jan Rogoyski i Urodzona Pani Święcicka z Niechcic.
Rok 1738
Rozpoczęty rok 1738, dnia zaś 10 maja. Ja, Andrzej Woliński, kapłan Lgoty, za pozwoleniem Znakomitego i Przewielebnego miejscowego prepozyta, ochrzciłem dwoma imionami Marianna, Antonina, córkę Urodzonych Michała Magnuskiego i Zofii z Kosowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Bartłomiej i panna Ewa rodzona siostra Pągowscy z Golanek.
Rok 1740
Ja, jak wyżej, roku tego samego, dnia 5 października ochrzciłem imieniem Franciszka, córkę Urodzonych Walentego i Teresy Błeszyńskich, prawowitych małżonków ze wsi Rożny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Rogoyski ze wsi Golanki i Urodzona Ewa Oyrzanowska obecnie z Dobryszyc, żona administratora.
Rok 1741
Ja, jak wyżej, proboszcz kościoła, roku tego samego, dnia zaś 20 marca ochrzciłem dwoma imionami Gertruda, Franciszka, córkę Szlachetnych i Urodzonych Mikołaja i Katarzyny z Pstrokońskich Święcickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Świętosław Oyrzanowski obecnie administrator starostwa rad? i Szlachetna ze Święcickich Pytowska z Zalesiczek.
Wieś Zalesiczki
Ja, jak wyżej, proboszcz dobryszycki, dnia 20 listopada, roku tego samego ochrzciłem imionami Marianna i Cecylia, córkę Urodzonych Wawrzyńca i Franciszki Pytowskich z Zalesiczek prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Święcicki i Urodzona Ewa Oyrzanowska z Dobryszyc.
Rok 1743
Ja, Andrzej Woliński, prepozyt Lgoty, roku tego samego, dnia 22 października ochrzciłem dwoma imionami [brak], córkę Urodzonych Mikołaja Święcickiego i Katarzyny z Pstrokońskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan Wolski, kanonik pre?, prepozyt dobryszycki i Urodzona Ewa Oyrzanowska z dworu.
Rok 1745
Rozpoczęty rok 1745
21 styczeń. Ja, Mateusz Mrowiński, obecnie zarządca dobryszycki, ochrzciłem dwoma imionami Sebastian i Wincenty, syna Wielmożnych Świętosława Oyrzanowskiego i Ewy z Pągowskich jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Pągowski i Urodzona Anna z Bierkowskich Pieniąsz[ż]kowa, wszyscy z Dobryszyc.
Roku bieżącego 1745. Ja, Andrzej Woliński, kapłan Lgocki ochrzciłem córkę Urodzonych Kazimierza Pieniążka i Anny z Bierkowskich, prawowitych małżonków, której nadałem dwa imona Elżbieta i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan Luboiński, dziekan radomszczański, prepozyt Kruszyny z Urodzoną Ewą Oyrzanowską z Dobryszyc, Przewielebny Jan Wolski pleban ? z Urodzoną Marianną Święcicką z Zalesic[z]ek.
Rok 1746
Kwiecień
9 Zalesiczki
3 tego samego, ja ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Botwina i Agnieszka, córkę Urodzonego Pana Mikołaja Święcickiego [brak żony], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Świętosław Oyrzanowski i Szlachetna panna Marianna Błeszyńska.
Dobryszyce
1746, dnia 20 listopada urodziła się córka. Dnia zas 1-go grudnia, roku, jak wyżej, ja, Marcin Kościerski, zarządca kościoła parafii dobryszyckiej, ochrzciłem tę córkę dwoma imionami Marianna i Cecylia, [córkę] Wielmożnych Państwa Ewy i Świętosława Oyrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Państwo Antoni i Barbara Wolscy, małżeństwo z Wierzbicy.

AKTA MAŁŻEŃSTW

Rok 1736
Ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, roku tego samego, dnia zaś 2 stycznia, za zgodą Znakomitego i Przewielebnego Jana Wolskiego prepozyta miejscowego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem zawiązek małżeński Urodzonego Michała Magnuskiego i Urodzonej Zofii Kossowskiej. Świadkami byli Urodzony Wojciech Wolski, Urodzony Antoni Błeszyński i wielu innych.


Film 2211573


      Akta urodzeń 1770-1811

Rok 1771
Golanki
Nr 18
Tego samego roku, jak wyżej, dnia 29 września. Ja, Stanisław Kolumna Walewski, prepozyt Dobryszyc, ochrzciłem imionami Maciej Jan Nepomucen Onufry, urodzonego dwudziestego tego miesiąca, syna Urodzonych Stanisława Krą[ko]wskiego i Wiktorii Stobieckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Szadkowski chorąży konfederacji województwa sieradzkiego z Urodzoną Marcjanną Grabiańską. Asystentami zaś Urodzony Kazimierz Krąkowski z Urodzoną Aleksandrą Stobiecką.
Rok 1773
Golanki
Nr 10
Dnia 11-go maja, roku bieżącego. Ja, Michał Kami? wikary kościoła dobryszyckiego, ochrzciłem imionami Stanisław Florian, urodzonego 4-go tego miesiąca, syna Urodzonych Stanisława Krąkowskiego i Wiktorii Stobieckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Stanisław Kolumna Walewski kanonik ? z Wielmożną Katarzyną Szaniawską burgrabiną piotrkowską, skarbnikową opoczyńską z Kletni.
Rok 1776
Zdania
Nr 1
Dnia 3-go stycznia. Ja, Stanisław Kolumna Walewski kanonik chełmeński, prepozyt dobryszycki, ochrzciłem imionami Ignacy Tomasz, urodzonego 30 grudnia poprzedniego roku, syna Urodzonych Jana Pągowskiego i Apolonii Paciorkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Gabriel Pągowski poseł ziemi sieradzkiej z Urodzoną Franciszką Wolską wdową. Asystentami zaś Urodzony Antoni Paciorkowski z Urodzoną panną Faustyną Wolską, Wojciech Wolski z Urodzoną Salomeą Paciorkowską.
Rok 1777
Dwór dobryszycki.
Nr 1
Dnia 16-go stycznia. Ja, Stanisław Kolumna Walewski kanonik chełmeński, prepozyt dobryszycki, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem imion Marianna Salomea, ochrzczoną uprzednio z wody w niebezpieczeństwie śmierci, córką Urodzonych Antoniego Paciorkowskiego i Salomei Wolskiej, prawowitych małżonków. Asystentami przy tej ceremonii byli Urodzony Gabriel Pągowski poseł ziemi sieradzkiej z Katarzyną Bieniecką z Kletni, Karol Kolumna Walewski poseł ziemi wieluńskiej z Urodzoną Antoniną Pągowską żoną, Urodzony Gabriel Pągowski dzierżawca posesor z Sanik.
Rok 1778
Golanki
No 5
Dnia 9 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Bibianna Martyna Elżbieta, córkę Urodzonych Stanisława i Wiktorii ze Stobieckich Krąkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Kiedrzyński z Urodzoną Różą swoją żoną z Łekińska.
Rok 1784
Golanki
Dwór
N 11
Dnia 2-go kwietnia. Ja, Stanisław Kolumna Walewski kanonik pułtuski?, prepozyt dobryszycki, ochrzciłem imionami Józefa, Marianna, Mechtylda, urodzoną 26 poprzedniego miesiąca, córkę Urodzonych Stanisława i Wiktorii ze Stobieckich Krąkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kajetan Bieliński burgrabia radomszczański z Urodzoną Anną Krąkowską siostrą rodzoną tej Józefy.
Rok 1791
Zalesiczki
N 20.
Dnia 2-go maja. Ja, brat Otto Zagórski  Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, ochrzciłem imionami Katarzyna ze Sieny, Domicela, córkę Urodzonego Ignacego i Domiceli Krąkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Dominik Kruszewski wojski sanocki z Wielmożną Panią Zofią Zarębianką cześnikówną piotrkowską. Asystowali Urodzony Franciszek Kruszewski z Wielmożną Józefą Zarębianką siostrą jak wyżej.
Rok 1792
Dobryszyce
N 35.
Dnia 2. grudnia 1792. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Wojciech, Feliks, syna Urodzonych Tekli i Walentego Milewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Feliks Kotnowski sędzia graniczny z Wiewierowa z Wielmożną Panią Wiktorią Krąkowską cześnikową piotrkowską z Golanek. Asystowali Wielmożna Pani Anna Żdżarska na dzierżawie dóbr kościoła dobryszyckiego i Wielmożny Pan Stanisław Krąkowski cześnik piotrkowski z Golanek.
Rok 1793
Wiewierów
N 3.
Roku 1793, dnia 6. stycznia. Ja, brat Augustyn Domarski augustian, bakałarz świętej teologii, kaznodzieja, obecnie zarządca kościoła dobryszyckiego, dopełniłem ceremonię nad Joanną, Wiktorią, Marianną, urodzoną dnia 14 grudnia i ochrzczoną z wody dnia 28 grudnia, córką Wielmożnych i Urodzonych Państwa Tekli z Kruszewskich i Feliksa Kotnowskich sędziów granicznych, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi przy chrzcie z wody byli Wielmożny i Urodzony Pan Andrzej Kruszewski młodzian z Dobryszyc z Wielmożną i Urodzoną Panią Teklą z Radwanów Walewską sędziną graniczną z Zalesiczek. Rodzicami chrzestnymi podczas ceremonii byli Jaśnie Wielmożny Pan Józef Siemiński doradca ? łowczy piotrkowski z Wielmożną i Urodzoną Panią Marianną Kobierzycką łowczynią sieradzką z Malowanej Woli i Wielmożny i Urodzony Pan Walenty Kobierzycki łowczy sieradzki z Wielmożną i Urodzoną Panią Wiktorią Krąkowską cześnikową piotrkowską z Golanek.
Rok 1797
Golanki
29
Dnia 23 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Eleonora, Małgorzata, córkę Urodzonych Franciszka i Marianny Krąkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Tekla Walewska z Zalesiczek i Urodzony Stanisław Krąkowski młodzian z Golanek.
Rok 1799
Golanki
51
Roku Pańskiego tysiącznego siedemsetnego dziewięćdziesiątego dziewiątego, dwudziestego ósmego października. Ja, Stanisław Kolumna Walewski prepozyt Dobryszyc, ochrzciłem i nadałem imiona Urszula, Kordula, urodzoną dwudziestego pierwszego tego samego miesiąca o godzinie pierwszej po pólnocy, córkę Urodzonych Stanisława Krąkowskiego i Joanny Gliszczyńskiej z Golanek, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wincenty Kruszewski z Urodzoną Katarzyną swoją żoną, oboje z Dobryszyc.
Rok 1802
Dobryszyce
Dnia 8-go czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem chłopca i nadałem mu imiona Norbert, Robert, urodzonego 6-go o 6-ej rano, syna Szlachetnych Walentego Milewskiego i Tekli Wolskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wincenty Kiedrzyński z Zalesiczek z Wielmożną Panią Salomeą Błeszyńską z Golanek.
Rok 1803
25. Dobryszyce
Dnia 14 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem chłopca Szlachetnego Walentego Milewskiego i Tekli Wolskiej, urodzonego o 9 rano, syna prawowitych małżonków i nadałem mu imię Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Bonawentura Błeszyński z Golanek i Wiktoria Gogolewska z Dobryszyc. Asystenci Urodzony Pan Wincenty Kiedrzyński z Długich z Urodzoną Panią Józefą Skrodzką z Dobryszyc.
Rok 1806
Dwór dobryszycki
Dnia tego samego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę i nadałem jej imiona Felicja, Magdalena, urodzoną dnia 22 lipca, córkę Urodzonych Wiktora Gogolewskiego i Teodozji Święcickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Bonawentura Błeszyński z Urodzoną Panią Marianną Święcicką podstoliną wieluńską.

Film 2211573


      Akta małżeństw 1770-1811

Rok 1775
4. Dwór dobryszycki
Dnia 11 lutego, roku bieżącego 1775. Ja, Stanisław Kolumna Walewski kanonik pułtuski, prepozyt dobryszycki, na mocy uprzedniego indultu Znakomitego i Wielebnego Kozierowskiego biskupa m. Adraa[?], obecnie wikariusza generalnego gnieźnieńskiego ? z dnia 17 stycznia, pomijając wszystkie zapowiedzi, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód,  błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Jana Pągowskiego kawalera, towarzysza wojsk pancernych Jaśnie Wielmożnego starosty wieluńskiego z Apolonią Paciorkowską, córką Wielmożnego burgrabiego opoczyńskiego, panną. Świadkami byli Wielmożny Piotr Szaniawski burgrabia grodzki piotrkowski, Wielmożny Gabriel Pągowski regent ziemi sieradzkiej, Urodzony Antoni Paciorkowski i Andrzej Bielski.
Rok 1792
2. Dobryszyce
Dnia 30 stycznia. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Walentego Milewskiego i Tekli Wolskiej bezżennych. Świadkami byli Wielmożny Dominik Kruszniewski? i Antoni Walewski z Zalesia i wielu innych.
Rok 1793
6. Zdania
Dnia 20 maja 1793. Ja, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych i Urodzonych Państwa Agnieszki Kantorskiej panny ze Zdań z Tomaszem Kiedrzyńskim kawalerem z Łękińska, za dyspensą w swojej parafii. Świadkami byli Wielmożny i Urodzony Pan Antoni Walewski sędzia graniczny z Zalesiczek i Wielmożny i Urodzony Pan Feliks Kotnowski sędzia graniczny z Wiewierowa i oprócz tego wielu.


Film 2211573

      Akta zgonów 1770-1821

Rok 1778
5. Zalesiczki
Dnia 27 tego miesiąca, zmarł Szlachetny Wawrzyniec Pytowski lat około 90. Opatrzony wszystkimi sakramentami. Pochowany w kościele.
Rok 1778
Dwór dobryszycki.
Dnia 25. października, roku 1777, zmarła Urodzona Salomea Paciorkowska, mająca przeszło 26 lat. Opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana została u ojców franciszkanów w Radomsku.

 

      początek strony