DOBRZEC

 

Parafia Dobrzec


Akta urodzeń 1747-1827

Akta małżeństw 1808

 

Family History Library
Film 1898130
Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Akta urodzeń 1747-1827

Rok 1752
Sulisławice
Ja jak wyżej, roku jak wyżej, dnia zaś ósmego maja, dopełniłem ceremonii ochrztu nad dzieckiemm imionami Stanisław Jana Nepomucen syna Wielmożnego Waleriana i Marianny [de Galarde] Węgierskich prawowitych małżonków, dziedziców z Sulisławic. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan ? i Wielmożna Marianna z Bielawskich Galarda.
Rok 1753
Pikart
Ja Kazimierz Kownacki wikary Dobrzca ochrzciłem dwoma imionami Marianna Róża córkę Urodzonych Franciszka i Justyny Zyskiewiczów prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Goczałkowski i Urodzona Anna z Chlebowskich Dobruchowska z Pikartu, dnia 7 lutego.
Rok 1754
Sulisławice
Ja Kazimierz Kownacki wikary Dobrzca Roku Pańskiego 1753, dnia zaś 30 października ? ceremonię ochrzciłem imionami Szymon Tomasz Józef syna Wielmożnych Waleriana i Marianny z Galardów Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców z Sulisawic. Dopełnił zaś ceremonię Przewielebny Andrzej Grochalski kapłan z Dobrzca Roku Pańskiego 1754, dnia 27 stycznia. Asystującymi byli W? Józef Cywiński podczaszy ? i Jadwiga z Bużenina Marszewska małżonka dziedzica z Tomic.
Rok 1755
Sulisławice
Ja Andrzej [Corsinus?] Grochalski, kapłan Dobrzca, ochrzciłem dwoma imionami Julia i Joanna córkę Wielmożnych Waleriana i Marianny z Galardów Węgierskich prawowitych małżonków, dziedziców z Sulisławic, dnia 20 maja. Dopełniłem ceremonii chrztu dnia 29 maja. Asystującymi byli Wielmożny Maciej Starzęcki starosta bra? i Małgorzata z Łubińskich Radolińska.
Piwonice
Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Róża córkę Urodzonych Wojciecha i Magdaleny z Ostrowskich Kamionackich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Magdalena Łubieńska notariuszowa ziemi sieradzkiej i Jaśnie Wielmożny Walenty Żeromski z Piwonic, burgrabia grodzki sieradzki. Dnia 30 sierpnia.
Rok 1756
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia zaś 9 września, ja jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Rozalia i Marianna córkę Wielmożnego Waleriana i Marianny z Galardów Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców we wsi Sulisławice. Dnia 14 tego miesiąca uzupełnił ceremonię religijnego chrztu Przewielebny Piotr [lector promarius] konwentu kaliskiego św. Franciszka [strictoris]. Asystowali rodzice chrzestni Urodzony Piotr Galardi i Wielmożna i Urodzona Anna Węgierska ze wsi Węgry [pincernissa].
Rok 1757
Sulisławice
Roku bieżącego. Dnia 4-go października Wielce Wielebny Paweł N kapłan Paw? .. ochrzcił córkę trzema imionami Brygidę, Jadwigę, Teresę. Ja zaś Andrzej Grochalski kapłan Dobrzca uzupełniłem ceremonię chrztu dziecka dnia 19 grudnia Waleriana i Marianny Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców Sulisławic. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Węgierski i Ewa z Niezdźwieckich Węgierska jego żona.
Rok 1759
Sulisławice
Roku jak wyżej. Dnia zaś 11 stycznia. Ja jak wyżej ochrzciłem syna trzema imionami Paweł, Antoni, Ignacy Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców i posesorów dóbr wsi Sulisławice. Ceremonię chrztu uzupełniłem dnia 19 lutego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony..
Pikart
Roku jak wyżej. Dnia zaś 25 listopada. Ja Andrzej Korsinus Grochalski kapłan Dobrzca ochrzciłem syna dwoma imionami Marcin, Stanisław Kostka Urodzonych Feliksa i Eleonory z Koźmińskich Dobruchowskich prawowitych małżonków dziedziców i posesorów dóbr wsi Pikart. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Miniszewski i Eleonora Miniszewska..
Rok 1760
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia 25 lutego. Ja jak wyżej ochrzciłem syna dwoma imionami Maciej, Kazimierz rodziców Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców w Sulisławicach, zaniechawszy ceremonii..
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia zaś 16 marca Znakomity i Przewielebny Maciej Chylewski kanonik kaliski, zastępca sędziego, dopełnił ceremonii za zgodą i w obecności Wielce Wielebnego Andrzeja Grochalskiego kapłana w Dobrzcu, Wielebnego i Czcigodnego Aleksandra Gembartha oficjała generalnego gnieźnieńskiego i kanonika, wikarego duchownego, prepozyta kaliskiego, kanonika wieluńskiego i Jaśnie Wielmożnej [brak] Miaskowskiej kasztelanowej..
Rok 1761
Piwonice
Roku jak wyżej. Dnia zaś 1-go września. Ja Franciszek Midalski wikary Dobrzca ochrzciłem córkę imieniem Rozalia Urodzonych Mikołaja i Marianny Szandrowskich prawowitych małżonków administratorów dóbr wsi Piwonice. Ja Andrzej Grochalski kapłan Dobrzca dopełniłem ceremonii chrztu dnia 1-go października. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Antoni Biernacki skarbnik[owicz] kaliski dóbr wsi Piwonice, dziedzic i Urodzona [brak] Gembarthowa.
Sulisławice
Roku jak wyżej. Dnia zaś 15-go listopada. Ja Andrzej Korsinus Grochalski kapłan Dobrzca ochrzciłem dziecko w niebezpieczeństwie z wody trzema imionami Feliks de Vallois, Klemens, Franciszek Ksawery Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców dóbr wsi Sulisławice. Roku zaś 1763, dnia 1 kwietnia dopełniłem ceremonii chrztu. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Drywa Zakrzewski chorąży bydgoski i Agnieszka panna Skar[b]kowna Kozietulska podstolanka liwska.
Rok 1763
Pikart
Roku Pańskiego 1763, dnia 28 stycznia. Ja Franciszek Midalski wikary Dobrzca ochrzciłem syna trzema imionami Karol, Franciszek Salezy, Jan Chryzostom. Ja Andrzej Korsinus Grochalski kapłan Dobrzca dopełniłem ceremonii chrztu 2-go stycznia roku bieżącego Urodzonych Felicjana Antoniego i Eleonory z Koźmińskich Dobruchowskich prawowitych małżonków dziedziców dóbr wsi Pikart. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Franciszek i Marianna z Walichnowskich Kożuchowscy podczaszostwo kaliskie z Wielmożną Marianną Chlebowską, ponadto Ignacy Chlebowski z Joanną z Grabińskich Koźmińską.
Pikart
Roku jak wyżej, dnia 22 czerwca, ja jak powyżej ochrzciłem córkę imieniem Marcelina, Aleksandra i Regina rodziców Urodzonych Felicjana i Eleonory Dobruchowskich administratorów dóbr wsi Pikart prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielce Wielebny Andrzej Korsino Grochalski prepozyt Dobrzca i Urodzona Joanna Koźmińska.
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia 28 czerwca. Ja Andrzej Korsinus Grochalski kapłan Dobrzca ochrzciłem córkę w konieczności trzema imionami Łucja, Emilianna i Elżbieta Urodzonych Waleriana i Marianny z Galardów Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców i posesorów wsi Sulisławice. Rodzicami chrzestnymi byli Wielce Wielebny Andrzej Korsino Grochalski prepozyt Dobrzca i Urodzona Joanna Koźmińska.
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia zaś 30 sierpnia. Ja Andrzej Korsinus Grochalski kapłan Dobrzca dopełniłem ceremonii chrztu dziecka Łucji, Emilianny i Elżbiety córki Urodzonych Waleriana i Marianny z Galardów Węgierskich dziedziców wsi Sulisławice. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Rogaliński [brak].
Rok 1766
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia 9 lipca, ja Franciszek Midalski wikary kościoła w Dobrzcu ochrzciłem córkę trzema imionami Małgorzata, Prakseda, Magdalena Wielmożnych i Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich dziedziców dóbr w Sulisławicach. Ja zaś Andrzej Grochalski kapłan Dobrzca dopełniłem ceremonii chrztu dnia 12 października. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Franciszek Kożuchowski podczaszy kaliski i Wielmożna i Urodzona Pani Salomea z Zielonackich Biernacka chorążyna sieradzka.
Rok 1768
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia 28 maja, ja jak powyższy, zaniechawszy ceremonii ochrzciłem syna imionami Jan, Norbert, Felicjan Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich dziedziców i posesorów Sulisławic.
Sulisławice
Roku jak wyżej, dnia 14 września, ja Franciszek Midalski wikary Dobrzca dopełniłem ceremonii chrztu nad Janem, Norbertem, Felicjanem ochrzczonym 28 maja, synem Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich dziedziców i posesorów Sulisławic prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Antoni Michał Węgierski kanonik katedralny poznański i łęczycki? prepozyt [bransonsis?] i Dobrzca i Urodzona panna Faustyna Węgierska.
Rok 1771

Sulisławice
Roku jak wyżej. Dnia 17 września, Przewielebny Karol Dytrych wikary kościoła kolegiaty kaliskiej ochrzcił z wody święconej imionami Justyna, Tekla córkę Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich dziedziców i posesorów w Sulisławicach. Ceremonię dopełniłem ja, proboszcz miejscowy dnia 3 października. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Antoni Umiński kanonik poznański, prepozyt kaliski i Urodzona Dostojna panna Ksawera Turno stolnikówna poznańska.
Piekart
Roku jak wyżej. Dnia 1-go października, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem imieniem Jan, ochrzczonym z wody w kościele kostow? synem rodziców Urodzonych Felicjana i Leonardy Dobruchoskich dziedziców w Piekarcie, urodzonym w 1769 r., dnia 20 czerwca. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Stawoski i Urodzona dostojna panna Justyna Dobruchoska.
Rok 1774
Sulisławice
Roku 1774, dnia zaś 13 kwietnia, ochrzczone zostało z wody w sposób uproszczony z powodu konieczności dziecko imieniem Nepomucena, córka Urodzonych Waleriana i Marianny Węgierskich prawowitych małżonków dziedziców i posesorów w Sulisławicach. Ceremonię dopełniłem zaś w roku 1774, dnia 17 kwietnia ja, Franciszek Midalski proboszcz miejscowy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Wojciech Sarnecki pułkownik Wojsk Królewskich i Urodzona Marianna Zielińska.
Rok 1776
Sulisławice
Roku, jak wyżej. Dnia 27 marca, ja, jak wyżej, dopełniłem ceremonii nad dzieckiem imion Adam, Stefan ochrzczonym w roku 1776, dnia 25 grudnia, Urodzonych Waleriana i Marianny Wegierskich dziedziców w Sulisławicach. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni i Łucja ze Skórzewskich Nasieroscy małżeństwo.
Rok 1781
Piwonice
Roku, jak wyżej. Dnia 7-go stycznia, ja, ojciec Konrad Bernard, reformat konwentu niemieckiegio ochrzciłem syna, któremu nadałem imiona Makary, Daniel, Kacper Urodzonych Ksawerego i Julianny Wężyków, posesorów w Piwonicach. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Walerian Węgierski pułkownik wojsk królewskich i Urodzona Teresa z Sołtyków Sieroszewska.
Rok 1782
Dobrzec
Roku, jak wyżej. Dnia 7-go czerwca. Ja, Julian Blachowicz z zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych Reformatów konwentu kaliskiego, kaznodzieja zwyczajny, ochrzciłem dziecko, córkę, Urodzonych Antoniego i Urszuli z Walknowskich Szkudlskich, posesorów w dobrach Dobrzca, której nadałem imiona Antonina, Małgorzata. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Franciszek z Pauli Midalski, kapłan Dobrzca i Urodzona Marianna z Walknowskich Korzuchowska stolnikowa kaliska. Dopełnienie ceremonii przez ojca Edwina nad ochrzczonym dnia 8-go sierpnia. Asysowali Przewielebny Adam Walknowski, kapłan ?, prepozyt Krotoszyna ?
Piwonice
Roku Pańskiego 1782. Dnia 5-go sierpnia. Przewielebny ojciec [braci] konwentualnych reformatów, ochrzcił z wody córkę, której nadał imię Zuzanna, Urodzonych, Wielmożnych Państwa Ksawerego i Julianny Wężyków, posesorów z Piwonicy. Ja zaś, Franciszek z Pauli Midalski, proboszcz miejscowy dopełniłem ceremonii nad tym dzieckiem. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Andrzej i Elżbieta Wężykowie
Rok 1784
Piwonice
Roku jak wyżej. Dnia 7 marca. Ja, jak powyższy, ochrzciłem dziecko, córkę urodzoną 1-go tego miesiąca, Urodzonych Ksawerego i Julianny Wężyków, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Piwonice, której nadałem imiona Pelagia i Kunegunda. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Umiński posesor dóbr Żydowo i panna Joanna Węgierska, córka pułkownika wojsk królewskich z Sulisławic.
Rok 1786
Dobrzec
Roku 1786. Dnia 16 marca. Ja, Józef Sośnicki wikary Dobrzca, ochrzciłem dziecko, córkę, urodzoną 12-go tego miesiąca, Urodzonych Józefa i Barbary Korytkowskich, prawowitych małżonków, posesorów z Dobrzca, której nadałem imiona Pelagia i Róża. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomici Franciszek i Regina Śliwczyńscy razem małżeństwo z Kalisza.
Dobrzec
Roku jak wyżej. Dnia 12-go października. Ja, jak powyższy, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem, Aleksandrem Bonifacym, synem, Urodzonych Józefa i Barbary Korytkowskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Dobrzec, niegdyś ochrzczonym z wody. Rodzicami chrzestnymi lub asystentami byli Urodzony Jan Korytkowski i tego samego nazwiska panna Dorota.
Rok 1787
Dobrzec
Roku jak wyżej. Dnia 21 września. Ja, jak powyższy, ochrzciłem dziecko, syna urodzonego 14-go tego samego miesiąca, Urodzonych Józefa i Barbary Korytkowskich prawowitych małżonków, posesorów dóbr Dobrzca, któremu nadałem imiona Michał i Mateusz. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Jan Korytkowski i Znakomita Regina Chylewska.
Rok 1789
Dobrzec
Roku jak wyżej. Dnia 22 lutego. Ja, jak powyższy, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem, synem Romualdem niedawno ochrzczonym z wody, Urodzonych Józefa i Barbary Korytkowskich, posesorów dobrzeckich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Korytkowski i Znakomita Regina Chylewska.
Pikart
Roku jak wyżej. Dnia 13 września. Ja, jak powyższy, ochrzciłem dziecko, syna urodzonego [brak] tego samego miesiąca, Urodzonych Michała i Marianny Rudnickich prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Piotr. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Piotr Magnuski dworzanin [Schowen?] i Urodzona Barbara Korytkowska.
Rok 1790
Piwonice
Roku 1790. Dnia 11 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, syna urodzonego dnia 10? tego samego miesiąca, Szlachetnych Ignacego i Marianny z Piotrowskich Chlewskich, któremu nadałem imię Michał. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Tomasz Chełmski starosta krasnow? i Wielmożna panna Bibianna Biernacka z Piwonic.
Rok 1793
Dwór w Piekarcie
Roku Pańskiego 1793. Dnia 23 lutego. Ja, Jan Stefan Panecki, zarządca kościoła dobrzeckiego, ochrzciłem dziecko imieniem Franciszka Urodzonych Michała i Zofii prawowitych małżonków Korycińskich, posesorów dóbr Piekart, córkę. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jan [Amadei] posesor dóbr wsi Boczków i Józefa Rudnicka.
Dwór piwonicki
Roku Pańskiego 1793. Dnia 21 kwietnia. Ja, Jan Stefan Panecki, zarządca.. , ochrzciłem dziecko trzema imionami Teofil, Leon, Wojciech Wielmożnych Teresy i Michała prawowitych małżonków Morawskich, posesorów dóbr Piwonice, córkę. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Panowie Wojciech Morawski ? smoli? i Barbara z Pigłowskich Morawska jego żona.

Rok 1794
Czaszki
Roku Pańskiego 1794. Dnia 22 października. Ja, Jan Stefan Panecki, zarządca miejscowy kościoła, zgodnie z regułami prawnymi i zwyczajem naszego świętego Kościoła Rzymskiego, na mocy uprawnień udzielonych mi przez Czcigodnego Oficjała ochrzciłem katechumena, który przeszedł z judaizmu, pochodzącego z Litwy z miasta Kowna, który przez czcigodnych ojców reformatów konwentu kaliskiego został dokładnie zapoznany z wiernymi doktrynie prawdami wiary. Bezpośrednio po tym nadałem mu święte imię Ignacy. Jego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Korytkowski i panna Marianna Chylewska dziewica, Wielmożna Pani Barbara Korytkowska i Szlachetny Franciszek Chylewski.
Rok 1795
Sulisławice
Dnia 29 września. Roku Pańskiego 1795-go. Ja, Jan Stefan Panecki, zarządca miejscowy, zgodnie z regułami prawnymi i zwyczajem naszego świętego Kościoła Rzymskiego, dopełniłem ceremonię chrztu nad Wielmożnym Emilianem Węgierskim, synem Wielmożnych Teodora i Zofii z Sypniewskich, prawowitych małżonków Węgierskich, który rozpoczął nowy rok życia swego, urodzonego w Poznaniu dnia 1-go lutego roku 1788 i przez zacną akuszerkę, będąc chorym przy porodzie został ochrzczony (według świadectwa obecnych świadków). Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Walerian Węgierski i Marianna jego żona, dziedzice wsi Sulisławice, wspomniani Wielmożni Emiliana to dziadek i babka.
Rok 1797
Sulisławice
Dnia 4 grudnia. Roku [17]97. Za zgodą oficjała i kapelana kościoła dobrzeckiego i Ludwika Krajewskiego przełożonego ? ? ja, Jan Gorczyski archidiakon kaliski, kapłan sokolnicki i rektor Akademii Generalnej ochrzciłem dziecko z Sulisławic, wypełniłem wszystkich ceremonii kościelnych i nadałem mu trzy imiona Józef, Alojzy, Bartłomiej, syna prawowitych małżonków Urodzonego Pana Antoniego Korytkowskiego i Urodzonej, Wielmożnej Domiceli Bibianny z Biernackich Korytkowskiej, dziedziców dóbr Chwałków, urodzonego wczoraj o godzinie 3-ej po południu. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny, Urodzony Pan Michał Biernacki dziedzic dóbr Czechanowickich i Jaśnie Wielmożna Pani Wielowiejska przełożona klasztoru ? Stawającymi świadkami byli Wielmożny Pan Franciszek Kożuchowski młodzieniec i Wielmożna Panna Józefa Wielowiejska.
Rok 1798
Dobrzec
Dnia 29 stycznia. Ja, Ludwik Krajewski, ochrzciłem dziecko uczciwych Jakuba i Franciszki kucharzy z dworu dobrzeckiego prawowitych małżonków, córkę urodzoną wczoraj o godzinie 3-ej po południu, której nadałem imiona Józefa, Michalina, Tekla. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny, Urodzony Pan Michał Kiedrowski młodzieniec, posesor wsi Kwiatków i Urodzona, Wielmożna Pannna Józefa Korytkowska posesorka wsi Dobrzec. Asystowali z drugiej strony [?] i Wielmożna panna Tekla Suska, Pan Józef Korytkowski i Pani Tekla Korytkowska dziedziczka wsi Janków.
Rok 1799
Dobrzec
Dnia 7 maja, roku 1799. Ja, Ludwik Krajewski, zarządca, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Florian i Stanisław Urodzonch i Wielmożnych Jana Bogdańskiego, niegdyś Marcina Bogdańskiego z niegdyś Urodzoną Marianną z Kiedrzyńskich Bogdańską, małżonków rodziców syna i Józefy z Korytkowskich niegdyś Urodzonego Józefa Korytkoskiego z niegdyś Urodzoną Barbarą z Chylewskich Korytkowską małżonków rodziców córki prawowitych małżonków, urodzon? ?, które? nadałem imię ? Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Korytkowski posesor wsi Dobrzec i dziadek wyżej wymienionego dziecka i wielmożna Pani Bogdańska dziedziczka wsi Szatowo i babka dziecka. Świadkami ? z drugiej strony Wielmożny Pan Bonawentura Kotowski młodzian i Wielmożna Panna Wiktoria Bogdańska narzeczona i stryjenka tego dziecka.
Rok 1801
Sulisławice
24 września. Ja, Jan etc., ochrzciłem dziecko, syna imion Anatol, Kazimierz i Alojzy, urodzonego dnia 20 tego miesiąca Urodzonych rodziców Alojzego i Marianny akatoliczki Biernackich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i wielmożny Kazimierz Biernacki i Urodzona Józefa jego żona. Asystowali Urodzony i Wielmożny Józef Korytkowski posesor wsi Dobrzec i Urodzona panna Alojza Biernacka. Dziecko to zostało ochrzczone we dworze sulisławickim za zgodą konsystorza kaliskiego.
Rok 1804
Nowa Kolonia Jaśnie Wielmożnego Pana Orzechowskiego.
15 kwietnia. Ja, Jan etc., ochrzciłem dziecko, córkę dwoma imionami Katarzyna i Zofia, urodzoną 18 tego miesiąca, Szlachetnych i Wielmożnych rodziców Józefa i Justyny z Piotrowskich Orzechowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Fryderyk Masina de Kalist i Szlachetna i Wielmożna Emiliana z Węgierskich Wstowska.
Rok 1805
Sulisławice
2 września. Ja, Jan etc., ochrzciłem dziecko, córkę trzema imionami Alojza, Karolina, Cecylia, Szlachetnych i Wielmożnych Państwa Alojzego i Marianny z Bichofsvederów Biernackich, dziedziców wsi Sulisławice prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Biernacki, dziadek tego dziecka i Urodzona i Wielmożna Pani Karolina Edmunda z Bichofsvederów. Asystowali Urodzony Józef Biernacki i panna Cecylia Purowska.
Rok 1805
Akt 13. Rypinek
28 lutego. Ja Jan ...ochrzciłem dziecko dwóch imion Józef Maciej, urodzone 24 tegoż miesiąca, z konieczności z wody w domu zaniechając ceremonii zgodnych z przepisami kościelnymi, Urodzonych i Wielmożnych Państwa Wojciecha i Anny Pstrokońskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Mikołaj Bogdański i Urodzona Marianna Nowowiejska oboje z Kalisza.
Rypinek
?5 września. Ja Jan ...dopełniłem ceremonii chrztu nad dzieckiem dwóch imion Józef Maciej, ochrzczonym już 28 lutego z wody, Szlachetnych i Wielmożnych Państwa Wojciecha i Anny Pstrokońskich prawowitych małżonków. Asystentami byli Pan Mikołaj Bogdański i Magdalena Karpińska z Kalisza.
Rok 1806
Akt 20. Rypinek
18 maja. Ja Jan ...dopełniłem ceremonii chrztu nad dzieckiem synem Urodzonych Państwa Wojciecha i Anny z Walczewskich Pstrokońskich prawowitych małżonków. Nadano mu imiona Juliusz Cyryl i Jan Nepomucen. Rodzicami chrzestnymi byli Prześwietny Pan Jan Gorczyczewski opat zarządca sulejowski, archidiakon kaliski, kierownik szkoły kaliskiej, prepozyt Sokolnik i Urodzona Pani Wiktoria Pstrokońska babka dziecka. Ceremonia ta była dopełniona w kościele filialnym rypińskim, dziecko zaś było ochrzczone w sytuacji niebezpieczeństwa utraty życia z wody święconej w domu  wikarego przez kapłana ojca Euzebiusza Sieradzkiego konwentu kaliskiego ojców reformatów. Dnia 19 marca 1806 roku.
Rok 1807
Piwonice
6 października. Ja, Jan etc., ochrzciłem dziecko, syna dwoma imionami Franciszek i Mateusz, urodzonego dnia 2 tego miesiąca Urodzonych i Wielmożnych Państwa Józefa i Konstancji z Parczewskich Leśniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Praski i Teresa z Podczaskich Morawska. Asystenci Urodzony Antoni Szczaniecki i Konstancja Morawska.


Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA

http://www.szukajwarchiwach.pl/
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Zespół 53/3623/0


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrzec (pow. kaliski)

AKTA MAŁŻEŃSTW

Rok 1808
24.11.1808
Akt ślubu z Rypinka
Roku tysiącznego osiemsetnego ósmego dnia dwudziestego czwartego miesiąca listopada przed Nami wikarym dobrzeckim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy dobrzeckiej powiatu Departamentu kaliskiego. Stawił się Augustyn Balicki lat mający dwadzieścia i sześć podług złożonej przed Nami metryki wyjętej z ksiąg kościoła parafialnego psarskiego w asystencji ojca swego Jana Balickiego lat mającego sześćdziesiąt stanu szlacheckiego w Kostrzewicach zamieszkałego tudzież Marianny z Gołębowskich Balickiej lat mającej pięćdziesiąt matki swojej, tudzież panna Barbara Hoffmanówna lat mająca dwadzieścia siedm dowodząca metryką z ksiąg kościoła Kanoników Regularnych kaliskich w asystencji Antoniego Halickiego ojczyma swego lat mającego pięćdziesiąt. Strony stawające żądają abyśmy do ułożenia między niemi obchodu małżeńskiego przystąpili, którego zapowiedzi wyszły przed drzwiami naszego Domu Gminnego to jest pierwsza dnia trzynastego miesiąca listopada w niedzielę dwudziestą trzecią po Świątkach a druga dnia dwudziestego miesiąca listopada w niedzielę dwudziestą czwartą po Świątkach w południe o godzinie dwunastej roku tysiącznego osiemsetnego ósmego. Gdy o żadnym zatamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają przychylając się zatym do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnionych papierów i działu szóstego w tytule Kodeksu Napoleona o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czy chcą połączyć się z sobą związkiem małżeńskim, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola: ogłaszamy w imieniu prawa iż Augustyn Balicki i panna Barbara Hoffmanówna są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Wojciecha Pstrokońskiego stanu szlacheckiego posesora Rypinka lat liczącego czterdzieści Mikołaja Bogdańskiego profesora szkół kaliskich liczącego lat czterdzieści dwa tudzież Antoniego Słubickiego osiadłego w Kaliszu liczącego lat pięćdziesiąt Gabriela Karpińskiego profesora szkół kaliskich liczącego lat czterdzieści. Akt niniejszy stawającym został przeczytany i przez Nas podpisany. Xiądz Michał Zbytniewski wikary dobrzecki sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.
Wg zapowiedzi:
Barbara Hoffman, lat 27, córka Józefa i Katarzyny z Endeckich Hoffmanów, w Kaliszu zamieszkałych

 

początek strony