DRUŻBIN

 


Family History Library
Parafia Drużbin

Dekanat Szadek

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Film 1898140

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1638-1703

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1704-1720

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1719-1756

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1744-1766

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1766-1782

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1783-1810

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1819

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1638-1703

Sygn. 1

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1639

Suchorzyn

16 października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 15 tego miesiąca, dziecko Stanisława ogrodnika Pana Jana Suchorskiego i Jadwigi, małżonków z Suchorzyna, któremu zostało nadane imię Jadwiga. Rodzicami chrzestnymi byli Albert śpiewak i Szlachetna Pani Anna Rzekiecka z Rzekty.

Rok 1640

Rudniki

30 kwietnia. Ja, ? Makolewski, ochrzciłem urodzone 23 tego miesiąca, dziecko Urodzonych Państwa Anzelma Rudnickiego i Katarzyny, małżonków z Rudnik parafii Pęczniew, podczas nieobecności własnego proboszcza, któremu zostało nadane imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Hieronim Rudnicki z tej wsi Rudniki i Urodzona panna Łucja Byszewska z Wilczyc.

Zawadki

? maja. Ja, Jan Makolewski, ochrzciłem urodzone 3 tego miesiąca, dziecko Szlachetnych Pana Macieja Pęgowskiego i Agnieszki, małżonków z Zawadki, któremu zostało nadane imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław kierownik szkoły i ? z Dabrówek parafii ? Urodzona panna Łucja Byszewska z Wilczyc.

Rok 1641

Rzekta

10 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił dziecko i nadał mu imię Marcin, Urodzonych Pana Mikołaja Radomskiego i Reginy jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona panna Dorota Proszewska i Szlachetny Kamocki.

Rok 1644

Wola Pomianowa.

24 kwietnia. Ja, Adam Tezonius proboszcz kościoła drużbińskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych, mianowicie Stanisława Cinskiego i Anny, małżonków, któremu nadałem imię Helena. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Rzekiecki z Wielkiego Sucharzowa i Urodzona panna Jadwiga Podoleska z Pomianowej Woli.

Rok 1645

Zawady

26 marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzcilem imieniem Albert, urodzonego 25 tego miesiąca syna Szlachetnych Macieja Pęgowskiego i Agnieszki, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Kujanek z Rzekty i Urszula z Jeżowa żona Alberta Fris.

Zawady

Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 15 tego miesiąca syna Szlachetnych Mikołaja Jankowskiego i Katarzyny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Zbrożek sługa i Szlachetna Jadwiga Boczkowska żona Szlachetnego Stefana Boczkowskiego z Małego Li? , imię chrzczonego Jakub.

Rok 1646

Suchorzyn

8 października, przeze mnie, jak wyżej, został ochrzczony syn Szlachetnych Andrzeja Suchorskiego i Marianny, małżonków, któremu zostało nadane imię Łukasz. Rodzicami chrzestnymi byli Wacław El? kościoła drużbińskiego i Elżbieta żona Jana Kołachy z Drużbina, Wszyscy z tej parafii.

Rok 1649

Suchorzyn Wielki

14 stycznia, przeze mnie, została ochrzczona urodzona 1? tego miesiąca, córka Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Marianny, małżonków, której zostało nadane imię Agnieszka. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Rzekiecki z Suchorzyna z Urodzoną panną Jadwigą Kłazczerską? z Charchowa. 

Rok 1650

Suchorzyn Wielki

Dnia szóstego marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Andrzeja Suchorskiego i Marianny, prawowitych małżonków, której zostało nadane imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Idzikowski i Urodzona Pani Dorota Pratkowska  Charchówka Wielkiego. 

Rok 1652

Suchorzyn Wielki

28 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Andrzeja i Marianny Suchorskich, małżonków, któremu nadałem imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Albert Piaskowski z Charchówka Małego i Urodzona Pani Anna Kwiatkowska z Lipnicy.

Rok 1653

Charchów Wielki

Ja, Adam ? proboszcz tego kościoła, ochrzciłem Barbarę Urodzonego Pana Filipa Jana Glińskiego, obecnie we wsi Charchówek Wielki i Urodzonej Pani Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wacław Zaleski z Zadzimia i Urodzona Pani Anna Stokowska wdowa z tej samej wsi Zadzim.

Rok 1656

Suchorzyno Wielkie

12 września przez Wielebnego ojca Adama J? proboszcza Drużbina, roku, jak wyżej, zostało ochrzczone dziecko Urodzonych Andrzeja Suchorskiego i Anny Paprockiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Szymankowicz wikary tego kościola drużbińskiego i Urodzona Pani Zofia Gołębowska. Imię nadane dziecku Chryzostom.

Listopad

Ja, ten sam, jak wyżej, roku tego samego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pana Stanisława Otockiego i Jadwigi Dolińskiej, prawowitej jego małżonki, imię dziecka Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Jankowski i Urodzona Anna Jastrzębowska.

Rok 1657

Tego samego roku, dnia zaś 13 października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadane zostało imię Jadwiga, Szlachetnych Wacława Poddębskiego i Katarzyny,  prawowitych małżonków z Pomianowej Woli. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Stopnicki sługa Urodzonego Tomasza Trzebieskiego i Urodzona Pani Marianna Jankowska z Borków Borzewiczek parafii Baldrzychów.

Rok 1658

21 stycznia Suchorzyn Mały

Ja, Adam Tezoniusz proboszcz kościoła drużbińskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Anny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię  Jan Chryzostom. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Jan Trzebicki i Urodzona Pani Katarzyna Rudnicka.

Zawadki

26 marca ochrzciłem imieniem Rafał, dziecko Szlachetnych Pana Rafała i Marianny Suskich zmarłej po porodzie jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Maciej Rayski z Zawadki i Urodzona Pani Marianna Jankowska z Drużbina.

Rok 1659

Suchorzyno Wielkie

9 marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Anny, prawowitych małżonków z Suchorzyna Wielkiego. Rodzicami chrzestnymi byli Albert kierownik szkoły i Urodzona Pni Ewa Kowalska z Pratkowa, dziecku zaś zostało nadane imię Marianna.

Rok 1661

Ja, Andrzej Rokicki wikary kościola drużbińskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Państwa Andrzeja i Anny Suchorskich, ktoremu nadalem imię Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan ? Gorzecki? i Urodzona Zofia Gołembowska, dziecko prawowitych rodziców. Wrzesień, dnia 19.

Rok 1662

Zawadki

12 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stefana i Marianny Przybysławskich, imię dziecka Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Zwiastowski i Marianna Lichawska.

Rok 1663

Suchorzyn

20 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana i Marianny, małżonków Gałęskich, imię dziecka Zofia. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Tomasz Trzebicki podstoli sieradzki i panna Marianna Jastrzębowska.

Charchówek

26 października, pod nieobecność ? kapłana, ja, jan ? wikary kościoła zadzmskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Wawrzyńca i Teofili Jankowskich, imię dziecka Jadwiga. Rodzice chrzestni Franciszek Cichocki i Pani Marianna Jastrzębowska.

Rok 1665

Suchorzyn

19 maja, ja, Andrzej Rokicki ? kościoła drużbińskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana Gałęskiego i Marianny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Helena. Rodzice chrzestni Szlachetny Jacek Rzekiecki i panna Katarzyna Gałęska.

Rok 1666

Zawady

30 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Pana Wawrzyńca Jankowskiego i [brak], małżonków, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzice chrzestni Pan Albert Jasiński i panna Katarzyna Rayska.

Rok 1668

Lipiec

Zawady

Ja, Adam Magnuski proboszcz kościoła drużbińskiego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, roku, jak wyżej, dnia zaś 21 lipca, ochrzciłem Magdalenę Szlachetnych Wawrzyńca Jankowskiego i Reginy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Aleksander kierownik szkoły i Elżbieta ...

Rok 1670

Suchorzyn

27 czerwca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Jana Urodzonego Pana Andrzeja Suchorskiego i Urodzonej Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Suchorski i Urodzona panna Katarzyna Suchorska z Suchorzyna.

Rok 1674

3 września.

Ja, Adam Magnuski proboszcz drużbiński, ochrzciłem Zofię Urodzonego Pana Suchorskiego i Urodzonej Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł kierownik szkoły i Urodzona panna Katarzyna Suchorska z Suchorzyna.

Rok 1675

Charchówko

5 lutego

Hieronim Nagórski proboszcz wierzchowski, ochrzcił Błażeja Zygmunta Urodzonego Jana Jastrzębowskiego i Urodzonej Zofii Jastrzębowskiej. Rodzice chrzestni Zygmunt Kociełkowski pisarz ziemski sieradzki i Urodzona Marianna Mikołajowska.

Rok 1677

Suchorzyn

5 marca

Ochrzciłem Józefa Urodzonego Andrzeja Suchorskiego i Urodzonej Anny Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Jastrzebowski i Urodzona panna Abrahamowicowna? obecnie przebywająca w Charchówku.

30 marca

Suchorzynek albo Dybów.

Ochrzciłem Justynę Urodzonego Piotra Madaleńskiego i Urodzonej Katarzyny Madaleńskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Suchorski i Urodzona Konstancja Ruszkowska.

Rok 1680

Charchówek Szlachecki

A.D. tysiąc sześćset osiemdziesiątego, dnia dziesiątego kwietnia, Wielebny Hieronim Nagórski proboszcz w Wierzchach, za zgodą Wielebnego proboszcza drużbińskiego,

ochrzcił imionami Wojciech Wacław, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Jastrzębowskiego i Zofii z Porzyny Jastrzębowskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w Charchówku. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Zaleski z Pudłowa i Urodzona panna Teresa Golińska mieszkająca w Krępie.

Rok 1681

Wola Pomianowa

Roku, jak wyżej, dnia 12 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Aleksander, syna Szlachetnego i Urodzonego Pana Marcina z Miroszewic Miroszewskiego i Szlachetnej i Urodzonej Heleny z Cieni Miroszewskiej, prawowitych małżonków, obecnie przebywających w Woli. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Pan Marcin Trzebicki z Rzechty i Szlachetna i Urodzona Krystna Kociełkowska z Woli, małżonka nieżyjącego Zygmunta Kociełkowskiego pisarza sieradzkiego.

Rok 1682

Styczeń

25. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Jana Wierzbickiego i Marianny, prawowitych szlachetnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Pratkowski i Anna Rowińska szlachta.

Rok 1683

Październik

30 tego samego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Jana Wierzbickiego i Marianny, Szlachetnych prawowitych obecnie z Woli Pomianowej. Rodzicami chrzestnymi byli Stefan Poddębski i Zofia Radońska, szlachta.

Rok 1685

Dybów

Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 czerwca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Jana, syna nieżyjącego Łukasza Suchorskiego i Urodzonej Bogumiły, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jacek Gorze? i Szlachetna Marianna Radońska.

Rok 1691

Wola Pomianowa

Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Jakuba i Łucji poza prawowitym małżeństwem, której nadałem imię Regina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Mroczkowski i Katarzyna Stobiecka. Roku, jak wyżej, dnia 4 marca.

Rok 1692

A.D. 1692, dnia 16 października, zostało przez Wielebnego Sebastiana Mroc? ochrzczone dziecko Urodzonego i Wielmożnego Stanisława i Urodzonej i Wielmożnej Barbary Trepków, któremu zostało nadane imię Rafał. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Marcin Trzebicki i Urodzona Pani Marianna Mroczkowska.

Rok 1693

A.D. 1693, dnia 12 urodziło się, zaś dnia 21 Wielebny Sebastian Mrockowski prepozyt kościoła drużbińskiego ochrzcił dziecko, któremu nadano imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Daniel Łasowski i Urodzona i Wielmożna Pani Jadwiga Pstrokońska siostra rodzona Urodzonego i Wielmożnego Pana Łasewskiego dnia 21 grudnia Urodzonych i Wielmożnych Państwa Stanisława i Barbary Trepków

Rok 1694

A.D. 1694, dnia zaś 14 kwietnia. Ja, Sebastian Kazimierz Mroczkowski kapłan kościoła drużbińskiego, ochrzciłem imieniem Adam, prawowitego syna Urodzonego Pana Piotra i Zofii Suchorskich, prawowitych małżonków z Suchorzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Marcin Trzebicki podstoli sieradzki i Urodzona Pani Barbara Trepczyna.

Rok 1695

Wola Pomianowa

Ja, Sebastian Kazimierz Mroczkowski kapłan kościoła drużbińskiego, ochrzciłem imionami Apolonia i Konstancja, córkę Urodzonego Stanisława i Barbary Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Łaszowski i Urodzona Pani Poniecka. Dnia 30 stycznia, roku, jak wyżej.

Suchorzyn

Roku, jak wyżej, dnia zaś 24 kwietnia, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonego Pana Piotra Suchorskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Suchorski i Urodzona Pani Katrzyna Kosutska.

Rzechta

Dnia 11 listopada. Wielebny Adam Okalski, pod moją nieobecność ochrzcił imieniem Marcin, syna Urodzonego Pawła Magdaleńskiego i Ewy jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Rowiński i Urodzona Pani Barbara Trepczyna z Woli Pomianowej.

Rok 1696

Charchów Księży

Ten sam, jak wyżej, 27 stycznia ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Pana Jana Wolskiego i Anny jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Ryczyński i Urodzona Pani Barbara Trepczyna.

Dybów

Ten sam, jak wyżej, 4 marca ochrzciłem imionami Bogumiła Konstancja, córkę Urodzonego Jana Sierakowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Władysław Iwański i Urodzona Pani Barbara Trepczyna.

Zawady

Ten sam, jak wyżej, 5 sierpnia ochrzciłem imieniem Jakub, prawowitego syna Urodzonego Pana Pawła Chojeckiego i Doroty jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Mroczkowski i Urodzona panna Konstancja Kociełkowska.

Rok 1697

Rzechta

25 lipca, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni Franciszek, prawowitego syna Urodzonego Pana Adama Pomianowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Rowiński i Urodzona Pani Konstancja Mroczkowska.

Rok 1699

Charchów

Roku tego samego, dnia zaś 27 września, ja, Sebastian Mroczkowski, dziekan uniejowski, ochrzciłem imionami Cyprian i Stanisław, prawowitego syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Marcina Wolskiego i Anny Więckoskiej, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Nekanda Trepka i Szlachetna Katarzyna Komornicka.

Zawady

Roku tego samego, dnia zaś 29 listopada, ja, Sebastian Mroczkowski prepozyt drużbiński, dziekan war?, ochrzciłem imieniem Andrzej, prawowitego syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jakuba Kamińskiego i Jadwigi Owsianej, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Adam Zaboroski i Wielmożna Pani Dorota Suchorska.

Rok 1700

Charchów

Roku, jak wyżej, dnia zaś 15 grudnia, ja, Paweł Pluciński wikary drużbiński, ochrzciłem imionami Klemens i Andrzej, prawowitego syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Marcina Wolskiego i Anny Więckowskiej, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Rylski i Szlachetna Teresa Więckowska.

Rok 1701

Wola Pomianowa

Ten sam, jak wyżej, 8-go grudnia ochrzciłem prawowitego syna, któremu nadałem imię Michał, Wielmożnego Urodzonego Pana Jana Rogolińskiego i Konstancji, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Rogoliński i Urodzona Pani Katarzyna Żłobnicka.

Rok 1702

Zawady

Ochrzciłem dziecko Urodzonych Jakuba i Jadwigi Kamińskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Anna i Julianna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Proszewski i Urodzona Pani Konstancja Mroczkowska.

Rok 1703

Dnia 8-go lutego

Charchówek

Wielebny Sebastian Mroczkowski prepozyt tego kościoła drużbińskiego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ochrzcił dziecko Wielmożnego Pana Szymona Kwiatkowskiego i Heleny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię ?. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielebny Józef Kwiatkowski ojciec ? i Wielmożna Pani Dorota Otocka.

Wola Pomianowa

Dnia 24 października, Przewielebny Sebastian Mroczkowski dziekan zewnętrzny uniejowski, proboszcz tego kościoła drużbińskiego, ochrzcił dziecko Szlachetnych małżonków Jana Rogolińskiego i Marianny Kociełkowskiej z tej parafii, któremu nadałem imiona Łukasz Antoni. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Daniel Łaszowski z Urodzoną Panią żoną Urodzonego Pana  Pawła Suchorskiego.

Drużbin

Dnia 10 grudnia stycznia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Łukasza poddanego bez gruntu i Jadwigi prawowitej małżonki, któremu nadałem imię Adam. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Mroczkowski z Urodzoną Panią Konstancją, Urodzony Pan Jan Rogoliński.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1641

Roku, jak wyżej, miesiaca zaś 10 lutego, Jan Makolewski połączył w święte małżeństwo Urodzonych Mikołaja Radomskiego z Urodzoną Reginą Samsonoską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami. Świadkowie zaś Wielmożny Pan Stefan Walewski obecnie dzieżawca Rzechty i inni wiarygodni.

Rok 1644

Wola Pomianowa

10 maja, ten sam, jak wyżej, połączył świętym małżeństwem Szlachetnych Adama z Nowej Wsi Porczyńskiego ze Szlachetną Ewą córką Szlachetnych Macieja Poddębskiego i Anny, małżonków, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obecności świadków Szlachetnych Andrzeja Gawłowskiego z Nowej Wsi, Jana Rzekieckiego z Suchorzyna.

Rok 1652

Roku, jak wyżej, dnia zaś 29 maja. Pomijając zapowiedzi, przez Znakomitego i Przewielebnego Zygmunta Ćwilgoskiego archidiakona uniejowskiego, jak też kanonika władysławowskiego, płockiego i proboszcza wierzchowskiego, zapytałem obojga o wzajemną zgodę i mając ją, połączyłem, mianowicie, Urodzonych Pana Filipa Glińskiego z Charchowa obecnie dzierżawcy z Urodzoną Panią Anną Kwiatkowską z Lipnicy Wielkiej w obecności świadków Szlachetnych i Urodzonych Andrzeja Suchorskiego i Alberta Pratkowskiego i innych wiarygodnych, Franciszka Morakowskiego z ...

Rok 1653

21 stycznia. Przewielebny ojciec Tymiński, związek małżeński Urodzonego Alberta Pratkowskiego z Charchówka ze Szlachetną Panią Katarzyną Słomkowską ze Słomowa, w kościele druzbińskim w obecności świadków Urodzonego Pana Filipa Glińskiego dzierżawcy w Charchówku Wielkim i Szlachetny Andrzej Suchorski z Suchorzyna Wielkiego i wielu innych

Rok 1655

Dziewiątego lutego, roku, jak wyżej, Wielebny Hieronim Nagórski zazgodą proboszcza tego kościoła, potwierdził w tym kościele związek małżeński Urodzonych Państwa Stanisława Trzebickiego z Urodzoną panną Elżbietą Borzewicką z Rzechty, pomijając zapowiedzi w obecności świadków Urodzonego Pana Tomasza Trzebieskiego dziedzica z Rzechty i Urodzonego Pana Macieja Rayskiego z Zawadek i wielu innnych wiarygodnych.

Rok 1657

6 lutego, roku, jak wyżej, ja, jak wyżej, potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Jana Bielińskiego z Urodzoną Anną, córką Jana z Suchorzyna Rzekieckiego, pomijając zapowiedzi za zgodą Znakomitego oficjała uniejowskiego, także mając wzajemną zgodę, w obecności świadków Urodzonego Filipa Glińskiego z Lipnicy i wielu innnych wiarygodnych.

Rok 1659

Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 października, ten sam, jak wyżej, połączyłem małżeństwem Urodzonych Państwa Stefana Przybysławskiego z Urodzoną Panią Marianną Suską z Zawadek, pomijając zapowiedzi, świadkowie zaś Urodzeni Pan Maciej Rayski i Pan Feliks Mąkowski z Woli Sypińskiej.

3 listopada, roku, jak wyżej, ja, Adam Tezoniusz proboszcz tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt połączyłem małżeństwem Szlachetnych Państwa Kazimierza Dzierzążyńskiego z Urodzoną Panią Anną Pratkowską ze wsi Charchów Szlachecki, w obecności świadków ? Pana Stanisława Piaskowskiego z Lipek i Pana Jana Rzekieckiego z Suchorzyna Wielkiego i inni wiarygodni.

Rok 1670

Roku, jak wyzej, dnia zaś 19 lutego.

Znakomity i Przewielebny Sebastian z Dobrej, kanonik i oficjał uniejowski, proboszcz białko?, połączył świętym małżeństwem Urodzonego Pana Gabriela Iwańskiego z Urodzoną Katarzyną Trzebieską, świadkowie zaś stawający Urodzony Pan Jan Jastrzębowski i Urodzony Pan Andrzej Suchorski i inni Urodzeni

Rok 1675

Ten sam, ja wyżej, połączyłem świętym małżeństwem Urodzonego Pana Jakuba Zaborowskiego z Urodzoną Marianną Paprocką, pomijając trzy zapowiedzi, w obecności zaś świadków Urodzonego Andrzeja Suchorskiego i Urodzonego Łukasza Suchorskiego i innych stawających Urodzonych. 12 lutego.

Rok 1680

Charchówek Szlachecki

Roku, jak wyżej, dnia 21 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy zapowiedziami w kolejnych dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, połączyłem obecnych małżeństwem Szlachetnego Mariana z Porczyna Porczyńskiego z Urodzoną i Szlachetną Teresą Abrahamowiczowną obecnie w Charchówka  mieszkającą, mając wzajemną zgodę,w obecności świadków wiarygodnych Szlachetnych i Urodzonych Pana Jana Jastrzębowskiego, Andrzeja Sułkowskiego, Jana Porczyńskiego i wielu innych

Wola Pomianowa

Roku, jak wyżej, dnia 30 września. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3 zapowiedziami w kolejnych dniach świąt podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem Szlachetnego i Urodzonego Pana Marcina z Miroszewic Miroszewskiego i Urodzoną i Szlachetną Helenę z Cieni Cieńska obecnie w Woli mieszkającą, a majac ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem w obecności wiarygodnych świadków Szlachetnych i Urodzonych Stanisława Trzebickiego, Piotra Mycielskiego, Jana Tomickiego i wielu innych, błogosławiłem według zasad naszej świętej matki kościoła.

 

ZGONY

 

Rok 1642

8-go marca zmarł Szlachetny Jan Suchorski.

Pierwszego kwietnia zmarł Szlachetny Maciej Poddębski.

Rok 1647

15 sierpnia zmarła Katarzyna Suchorska

Zmarł Mikołaj Jankowski

Rok 1648

10 października Katarzyna Jankowska

21 października Barbara Suchorska

19 listopada Zuzanna Morakowska

15 grudnia zmarła Dorota Cieszkowska

Rok 1650

13 kwietnia Szlachetny Stanisław Pratkowski

5 października zmarł Melchior Cieszkowski

Rok 1651

Niedziela po święcie zmarła Urodzona Pani Agnieszka Starczewska

Rok 1652

15 stycznia Urodzona Pani Anna Rzekiecka

20 lutego Szlachetna Anna Cinska

Rok 1653

5 marca zmarła we wsi Suchorzyn Wielki zmarła Urodzona Pani Marianna Suchorska.

Rok 1656

5-go lutego zmarła w Woli Pomianowej Urodzona Pani Jadwiga Suska wdowa.

29 kwietnia zakonczył żałosne życie Urodzony Pan Antoni Rudnicki tu w Suchorzynie.

Rok 1657

16 lutego zmarł w Charchowie Urodzony Szlachetny Albert Pratkowski, pochowany z kościele drużbińskim.

Rok 1658

Pierwszego stycznia zmarl w Drużbinie Urodzony Pan Sebastian Jankowski.

5-go lutego w Zawadce zakończył życie Szlachetny Pan Rafał Suski

Rok 1660

16 lipca zmarła Urodzona Pani Zofia Rzekiecka z Suchorzyna Wielkiego, pochowana została w kościele, roku jak wyżej.

Rok 1662

Obecnie Andrzej Rokicki przy kościele drużbińskim asystent wikary.

28 stycznia zmarł Urodzony Pan Sebastian Chrostowski z Rzechty.

Rok 1663

28 czerwca rozstała się z życiem Wielmożna i Urodzona Pani Regina Trzebicka, żona Wielmożnego Pana Tomasza Trzebickiego podstolego sieradzkiego, pochowana w kościele drużbińskim 24 września[?]

Rok 1664

2? lipca

Zmarła Szlachetna Dorota Pratkowska, pochowana w kościele drużbińskim.

Rok 1665

13 stycznia

Zmarła Anna Dzierząrzeńska, pochowana w kościele drużbińskim 18 tego samego miesiaca.

Rok 1666

3 marca zmarł Urodzony Pan Andrzej Rzekiecki.

Rok 1703

6-go kwietnia zmarł Wielmożny Pan Marcin Trzebicki stolnik sieradzki

 

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1704-1720

Sygn. 2

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1704

Charchówek

Dnia 9 marca Wielebny Sebastian Mroczkowski prepozyt drużbińskiego kościoła, ochrzcił dziecko Franciszkę prawowitych rodziców Szlachetnych Urodzonych Anny i Jana Taczanowskich. Rodzice chrzestni Urodzeni Stefan Zalewski z Marianną Zwiastowską. 

Rok 1706

Rok 1706, dnia 26 stycznia.

Ja, Adam Chrzanowski wikary drużbiński, ochrzciłem Pawła, dziecko Szlachetnych Państwa Jakuba i Marianny Turowskich. Jego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Daniel Zwiastowski z Urodzoną Pania Marianną Marszycką.

Wola Pomianowa.

Tego samego roku i ten sam, jak wyżej, dnia 4 marca, ochrzciłem Kazimierza, dziecko Urodzonych Państwa Szlachetnych prawowitych rodziców Jana i Konstancji Rogolińskich. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Władysław Komornicki z Urodzoną Pania Marianną Grabowiecką.

Rok 1707

Wola Pomianowa.

12 lipca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Elżbieta, prawowitą córkę Urodzonego Pana Jana Rogolińskiego i Konstancji jego małżonki. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Komornicki i Urodzona Pani Helena jego siostra z Pudłowa.

Rzechta.

20 października, Wielebny Adam Chrzanowski pleban wierzchowski, podczas mojej nieobecności ochrzcił imionami Ludwik Jan i Albert, syna Urodzonego Pana Andrzeja Paczyńskiego i Katarzyny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Olszowski i Wielmożna Pani Katarzyna Walewska, roku, jak wyżej.

Rok 1708

Zaś 15 lutego, roku, jak wyżej. Drużbin, Wielebny Adam Chrzanowski pleban wierzchowski, ochrzcił imieniem Franciszka, prawowite dziecko Urodzonego Franciszka Mroczkowskiego i Marianny, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Sebastian Mroczkowski kapłan drużbiński i Urodzona Zofia Rylska, 5 kwietnia 1708.

Rok 1712

Luty

14 bieżącego, ochrzciłem imieniem Ignacy i Walenty, syna Urodzonych Pana Jana i Konstancji Rogolińskich z Woli Pomianowej. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Olszowski miecznik dobrzyński i Jaśnie Wielmożna Pani Biernacka.

Rok 1713

Charchów Księży.

Dnia 25 września, roku, jak wyżej, ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Pana Bartłomieja Pawłowskiego i Urodzonej Pani Teresy Pawłowskiej, prawowitych małżonków z Charchowa Księżego, któremu nadano dwa imiona Franciszek Maciej. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Józef Zbyczyński prepozyt Zadzimia i Urodzona panna Konstancja Kawecka z Bratkowa parafii bałdrzychowskiej.

Rok 1714

Wola Pomianowa

Dnia 4 stycznia A.D., jak wyżej.

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Jana Suchorskiego i Urodzonej Pani Konstancji Scholastyki z Kociałkowskich Suchorskiej, prawowitych małżonków, której nadano dwa imiona Marcjanna i Dorota. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Gliński z Nowej Wsi parafii bałdrzychowskiej i Urodzona Pani Katarzyna Nagórska.

Rok 1716

Wola Pomianowa

Dnia 15 grudnia roku, jak wyżej, Wielebny Wojciech Ornawski wikary niemysłowski w czasie mojej nieobecności, ochrzcił córkę Urodzonych Antoniego i Marianny z Kolczyńskich, prawowitych małżonków Starodworskich, której nadano imię Wiktoria. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Borowski mój brat i Barbara z Łobodzic Porowska, prawowite małżeństwo z Niemysłowa.

Rok 1717

Maj

Suchorzyn

Dnia 13 miesiąca i roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonych Piotra Suchorskiego i Jadwigi Słomowskiej, prawowitych małżonków, której nadano dwa imiona Katarzyna i Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gostkowski i Urodzona Jadwiga Krzemieniowska.

Czerwiec

Charchówek Pański

Dnia 20 miesiąca i roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Józefa Kozubskiego i Marcjanny Chlebowskiej, prawowitych małżonków, któremu nadano imiona Jan i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Kozubski i Urodzona Pani Chlebowska babka tego dziecka.

Rok 1718

Wola Pomianowa

Dnia 6 kwietnia A.D. 1718, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Antoniego Starodworskiego i Marianny Kolczyńskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Józef? i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Waliszewski kierownik kancelarii sieradzkiej i Katarzyna Nagórska.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1710

Ja Łukasz Krąkowski kapłan drużbiński, poprzedziwszy trzema zapowiedziami według zasad kościoła rzymskiego, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego Pana Aleksandra Nagórskiego z Katarzyną Kozubską w obecności Urodzonych Panów Stanisława, Piotra Suchorskich, Jana Rogolińskiego i wielu innych. Rok 1710, dnia 24 sierpnia.

Rok 1713

Sierpień

Wola Pomianowa

Dnia 7 miesiąca, jak wyżej, roku 1713, poprzedziwszy zgodnie z zasadami ? 3-ma zapowiedziami w dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, ten sam, jak wyżej, Urodzonego Pana Andrzeja Jana dwóch imiona Suchorskiego i i Scholastykę Konstancję podobnie dwóch imiona Rogolińską, zapytałem w moim kościele parafialnym drużbińskim o wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Obecni świadkowie Urodzony Pan Jan Gliński, Urodzony Pan Sebastian Stobierski i Szlachetny Franciszek Zdzenicki wielu innych

Charchówek Pański

Dnia 19 listopada A.D. jak wyżej, poprzedziwszy zgodnie z zasadami 3 zapowiedziami w dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, ten sam, jak wyżej, Urodzonego Pana Michała Grabowskiego i Franciszkę Kozubska zapytałem w moim kościele parafialnym drużbińskim o wzajemną zgodę, a mając ją przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Obecni świadkowie Urodzeni Pan Piotr, Jan Suchorscy, Pan Sebastian Stobierski i wielu innych z tej parafii.

Rok 1717

Rzechta

Dnia 25 lutego, roku, jak wyżej 1713, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżenstwo osób mianowicie Urodzonego Franciszka Sulmowskiego z Konstancją Głuchowską panna w obecności świadków Urodzonych Głuchowskich braci rodzonych narzeczonej, ? Zabłockiego i Walentego organisty drużbińsiego i innych wiarygodnych.

Rok 1718

Drużbin

Dnia 24 lutego roku, jak wyżej. Ja, Jan Chryzostom Czyżewski kapłan drużbiński na mocy specjalnej dyspensy Znakomitego oficjała uniejowskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonych Walentego Rudnickiego z Ludwiką Czyżewską panną i moją siostrą rodzoną w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Pana Krobanowskiego sędziego przy Trybunale Królewskim Piotrkowskim ? ojca także Urodzonego syna tegoż, Michała i Felicjana, Wielmożnego i Urodzonego Pana Chlebowskiego chorążego brzesko-kujawskiego i Urodzonych Państwa Wojciecha i Marianny Głuszkowskich małżonków, Tomasza i Jadwigi Krzemieniewskich małżonków i wielu innych wiarygodnych.

28 luty

Charchów Księży

Tego samego dnia i roku roku, jak wyżej. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami podczas uroczystych mszy według zasad ?, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem malżeństwo  Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Franciszka Malskiego z Teresą z Piorunowskich 1 v. Pawłowską w obecności świadków Urodzonych Stanisława Brzel?, Andrzeja Kozubskiego, Gozdawskiego, Goreckiego i innych wiarygodnych.

Rok 1719

Rzechta

Dnia 30 lipca, roku zaś minionego przeszłego, mianowicie 1718. Ja, Jan Chryzostom Czyżewski kapłan drużbiński, błogosławiłem malżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Czartkowskiego z Anną Gostkowską panną w obecności świadków Jana Gostkowskiego, Józefa Łabęckiego braci i innych wiarygodnych.

Charchówek Szlachecki

Dnia 11 października roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami podczas mszy w dniach świąt, błogosławiłem malżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Pana Alberta Kwiatkowskiego z Zuzanną Kozubską panną w asyście świadków Urodzonych Macieja Łobockiego, Alberta Waliszewskiego, Jana Niwskiego, Andrzeja i Alberta Kozubskich braci i wielu innych wiarygodnych.

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1719-1756

Sygn. 3

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1719

Lipiec

Charchówek

Dnia 9 lipca A.D. jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Joanna, córkę Urodzonych Józefa i Marcjanny Kozubskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Mycielski i Wiktoria Dominikowska, prawowite małżeństwo z Woli Pomianowej.

Rok 1720

Suchorzyn

Dnia 13 stycznia, A.D. 1720, ja, Jan Chryzostom Czyżowski kapłan drużbiński, zarządca pieczniew?, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Agnieszka, córkę Urodzonego Pana Piotra Suchorskiego i Jadwigi Słomowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Władysław Pawłowski stolnik sieradzki i Szlachetna panna Teresa Chmielińska moja siostra.

Suchorzyn

Dnia 11 marca, roku 1720, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Krystyna i Gertruda, córkę Urodzonego Pana Franciszka i Franciszki Rychłowskich, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Suchorski i Urodzona Pani Jadwiga Głuszkowska.

Suchorzyn

29 sierpnia, ja, Jakub Kazimierz Wiśniowski zarządca niemysłowski, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonych Państwa Antoniego Łuby i Urodzonej Pani Konstancji z domu Gostkowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Rychłowski i Urodzona Pani Teofila Czyżewska matka Znakomitego miejscowego kapłana.

Rok 1722

Charchówek

18 maja, ten sam, jak wyzej, ochrzcił imieniem Stanisław, syna Szlachetnego Pana Wojciecha Kwiatkowskiego i Zuzanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Michał Niwcki? i Szlachetna Pani Zofia Branikowska. 

Rok 1723

Styczeń

Suchorzyn

18 tego samego, roku tego samego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Urodzonego Pana Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Łuba i Urodzona Pani Zuzanna Kwiatkowska.

Rok 1724

Suchorzyn

26-go kwietnia, roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Wojciech Adam, syna Urodzonych Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Łuba i Szlachetna panna Marianna Suchorska.

Charchówek Pański

25 października 1724, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Józefa Potockiego i Rozalii, któremu nadano dwa imiona Andrzej Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Potocki z Urodzoną Panią z Zajączków Madalińską z Milejowa.

Rok 1725

Dnia 13 stycznia A.D. 1725, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Julianna i Marcjanna, córkę Urodzonych Państwa Wojciecha Kwiatkowskiego i Zuzanny z Kozubskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Charchówka Pańskiego. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kozubski dziadek tego dziecka i Szlachetna panna Teresa Chmielińska.

Rok 1726

Charchówek Szlachecki

A.D. 1726, dnia 30 kwietnia, Przewielebny Walenty Drogoński proboszcz wierzchowski, ochrzcił dwoma imionami Petronela, Marianna, córkę Urodzonego Pana Alberta Kwiatkowskiego i Zuzanny Kozubskiej, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Jan Chryzostom Czyżewski dziekan uniejowski, proboszcz drużbiński i Urodzona Pani Barbara Łobocka małżonka Urodzonego Pana Jana Porowskiego z Borzewicka.

Rok 1727

Kwiecień

Suchorzyn

Roku, jak wyżej, dnia zas 7-go kwietnia, Przewielebny Walenty Drogoński kapłan Wierzchowski, ochrzcił dwoma imionami Zofia i Anastazja, córkę Urodzonego Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Jan Chryzostom Czyżewski dziekan uniejowski, kapłan drużbiński i Szlachetna panna Teresa Chmielińska.

Rok 1728

Charchówek

Roku, jak wyżej, dnia zaś 29-go września, Znakomity Wielebny Jan Czyżewski dziekan uniejowski, prepozyt drużbiński, ochrzcił dwoma imionami Eleonora i Franciszka, córkę Urodzonego Pana Wojciecha Kwiatkowskiego i jego żony Zuzanny. Jej rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Mączyński starosta klonowski i jego żona Teresa.

Rok 1729

Suchorzyn

29 lipca. Ja,  Jan Chryzostoma Czyżewski dziekan uniejowski, kapłan drużbiński, ochrzciłem córkę Urodzonych Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków, której nadano imiona Anna i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Łukasz Suchorski z niemysłowskiej parafii i Urodzona Kossobucka z Dybowa tej parafii.

Charchówek

Ja, Jan Chryzostom Czyżewski, dziekan uniejowski, proboszcz drużbiński, A.D. 1729, dnia 23 grudnia, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonych Wojciecha Kwiatkowskiego i Zuzanny Kozubskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Kozubski i Urodzona Zofia Kozubska matka i syn.

Rok 1731

Kwiecień

Ja, Jan Chryzostom Czyżewski, dziekan uniejowski, kapłan drużbiński, Roku 1729, dnia zaś 23 kwietnia, ochrzciłem dwoma imionami Jerzy Antoni, syna Urodzonych Wojciecha Kozubskiego i Marianny Chrzanowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Kozubski stryj nowonarodzonego i Urodzona Zofia Kozubska babka tego nowoochrzczonego syna.

Sierpień

Charchówek

Roku, jak wyżej, dnia zaś 4-go sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Anna i Magdalena, córkę Urodzonych Alberta Kwiatkowskiego i Zuzanny Kozubskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Tylewicz i Urodzona Marianna Kozubska.

Rok 1732

Charchów Księży

A.D. 1732, dnia 3 sierpnia, ja, Jan Chryzostom Czyżewski kanonik i dziekan zewnętrzny uniejowski, proboszcz drużbiński, ochrzciłem dwoma imionami Jakub Krzysztof, syna Urodzonych Antoniego Drogońskiego i Teodory Trepczanki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Michał Miękiński łowczy i sędzia grodzki wieluński z Urodzoną Izabelą Rakowską i Znakomity Przewielebny Walenty Drogoński kanonik uniejowski, proboszcz wierzchowski z Wiemożną Urodzoną Panią Konstancją Miękieńską wyżej wpisanego Wielmożnego łowczego małżonką.

Rok 1734

Charchówek.

Roku, jak wyżej, dnia 26 lutego, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Eufrozyna, dziecko Urodzonego Alberta Kwiatkowskiego i Urodzonej Zuzanny Kozubskiej jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Waliszewski i Wielmożna Mączyńska łowczyni sieradzka.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1726

Luty

Charchów Księży

Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia zaś 25 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w poszczególnych dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Jakuba Gawrońskiego sługi Urodzonego Pana Wojciecha Kozubskiego z Marianną Gorzuchowną z Charchowa. Obecni świadkowie Urodzeni Panowie Wojciech Kwiatkowski, Wawrzyniec Bieniewski, Kazimimerz Spinek i inni wiarygodni.

Rok 1728

Luty

Suchorzyn

Ten sam, jak wyżej, roku i miesiąca, jak wyżej, dnia zaś 10, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w poszczególnych dniach niedziel, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Andrzeja Janowskiego z Urodzoną Teresą Sadowską wdową. Obecni świadkowie Urodzeni Panowie Jan Porowski mój brat, Melchior Suchorski, Walenty Siedlecki, i inni wiarygodni.

Rok 1730

Drużbin Rynek

A.D. 1730, dnia zaś 20 lutego. Ja, Jan Chryzostom Czyżewski dziekan uniejowski, poboszcz drużbiński, na mocy specjalnego indultu i dyspensy Znakomitego i Najwielebniejszego Michała Kobierzyckiego kanonika generalnego gnieźnieńskiego i oficjał uniejowskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Melchiora Suchorskiego z Urodzoną Teresą Chmielińską panną, moją siostrą stryjeczną. Obecni świadkowie Urodzeni Łukasz i Jan Suchorscy, Wojciech Kwiatkowski, Wojciech Kozubski, Jan Porowski mój brat wujeczny i wielu innych zaproszonych do tego aktu i asystujących.

Rok 1733

Wola Pomianowa

Ja, Jan Chryzostom Czyżewski kanonik i dziekan uniejowski, poboszcz drużbiński, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w dniach świąt według znanych zasad, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Pana Franciszka Chodakowskiego z Urodzoną Wiktorią Starodworską panną, córką nieżyjącego Urodzonego Antoniego Starodworskiego i Urodzonej Marianny Kolczyńskiej jego małżonki. Obecni świadkowie Urodzeni Panowie Stanisław Kolczyński, Jan Radziszewski, Jan Brzezicki i inni świadkowie aktu. A.D. 1733, dnia zaś 10 grudnia.

Rok 1736

Charchówek

Dnia 27 listopada, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel podczas uroczystych mszy, ja Antoni Wilkanowski kanonik uniejowski, proboszcz drużbiński, błogosławiłem związek małżeński, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonych Jana Dąmbrowskiego z Urodzoną Marianną Suchorską panną. Obecni świadkowie Urodzeni Albert Kwiatkowski, Dąmbrowski, Kozubski, Górecki, Jędrzejewski, Sromocki i inni.

 

ZGONY

 

Rok 1723

Dom plebana

A.D., jak wyżej, dnia 24 lutego w święto św. Macieja Apostoła. Najszlachetniejsza matka moja Urodzona Teofila Porowska małżonka nieżyjącego Urodzonego Aleksandra Czyżewskiego najszlachetniejszego ojca mojego, wdowa, lat około 70, opatrzona świętymi sakramentami pokuty, Eucharystii i namaszczona olejami, zakończyła życie. Jej ciało spoczęło w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

Rzeczywiście ojciec mój najukochańszy wyżej wspomniany Urodzony Aleksander Czyżewski, dziedzic i posesor dóbr Słodkowa i Szawłowic w parafii turkowskiej lat około 80 tknięty paraliżem po utracie mowy, chory na ciele, zdrowy na umyśle i władzach umyslowych, ponad jeden rok trwającą, długotrwałą chorobą zakończył swe życie A.D. 1714 dnia 12 lutego w poniedziałek [ta data to piątek] po niedzieli pięćdziesiątnicy, opatrzony sakramentami, jego ciało spoczęło w kościele turkowskim.

Rok 1727

Suchorzyn, dnia 18 lutego, Urodzony Paweł Szadowski posesor zastawny połowy Suchorzyna, opatrzony sakramentem Eucharystii i ostatnim namaszczeniem zmarł. Jego ciało złożono w sklepieniu.

Rok 1737

Charchówek

Dnia 13 grudnia zmarła, chora od siedmiu tygodni Urodzona Marianna Kozubska, małżonka Urodzonego Alberta Kozubskiego, opatrzona sakramentami, pochowana w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

Rok 1743

Charchówek

A.D. 1743, dnia 8 maja zmarł Urodzony Wojciech Kozubski, opatrzony sakramentami, pochowany w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

 

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1744-1766

Sygn. 4

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1744

Rzechta

Roku, jak wyżej, dnia 22 lipca, ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę Szlachetnych Jana Sromockiego i Zofii Pietrkowskiej, prawowitych małżonków, której nadano imię Anna. Rodzicami chrzestnymi przy ceremonii w kościele dnia 8 maja 1745 byli Urodzony Walenty Klichowski i Jaśnie Wielmożna Konstancja Skrzyńska kasztelanowa brzezińska.

Suchorzyn

Roku, jak wyżej, ja ten sam, jak wyżej, dnia 30 lipca ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Tomasza Wolińskiego i Marianny Sadowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kwiatkowski i Petronela Kwiatkowska córka.

Rok 1747

Suchorzyn

A.D. 1747, dnia 2-go stycznia. Ja, Andrzej Nowacki wikary drużbiński, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonego Pana Tomasza Wolińskiego i Urodzonej Pani Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt wierzchowski i Urodzona panna Eufrozyna Sromocka z Rzechty.

Rzechta

A.D. 1747, dnia 11-go lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Teresa, córkę Urodzonego Pana Józefa Grabińskiego i Barbary z domu Pietrykowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Sromocki i Urodzona Pani Katarzyna Starodworska.

Rok 1748

Rzechta

A.D. 1748, dnia 5 grudnia ochrzciłem Antoniego, syna Urodzonego Jana Sromockiego i Zofii, Szlachetnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Stanisław  Gajoski proboszcz Małynia i Marianna Wolińska z domu Sadoska.

Rok 1749

Suchorzyn

A.D. 1749, dnia 19 marca ochrzciłem dwoma imionami Jozafata i Marianna, córkę Urodzonego Pana Tomasza Wolińskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Gajoski i Urodzona panna Marianna Sromocka.

Rok 1750

Suchorzyn

Ja, Andrzej Nowacki wikary drużbiński, dnia 29 lutego ochrzciłem imieniem Maciej, syna Urodzonych Aleksandra Spinka i Agnieszki Chlebowskiej, prawowitych małżonków i którego ceremonię w kościele zaniechano z powodu choroby.

I dnia 1 marca ten dzień, w którym odbyła się ceremonia w kościele drużbińskim wyżej wspomnianego Macieja, syna Urodzonych Aleksandra Spinka i Agnieszki Chlebowskiej, urodzonego dnia 19 lutego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Baltazar Pągowski i Marianna Klichowska i także przeze mnie Antoniego Wilkanowskiego kustosza łęczyckiego dziekana uniejowskiego, proboszcza drużbińskiego ceremonia dopełniona.

Drużbin

A.D. 1750, dnia 14 sierpnia ochrzciem imionami Róża i Marianna, córkę Urodzonego Pana Michała Gajeskiego i Eufrozyny z domu Sromockiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Stanisław Gajeski i Urodzona Pani Zofia Sromocka z Rzechty.

Rok 1751

Suchorzyn

Dnia 4 lipca 1751 ochrzciłem imienim Paweł, syna Urodzonego Pana Tomasza Wolińskiego i Urodzonej Pani Marii Wolińskiej z domu Sadoskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Wolski i Urodzona Pani Anna Więckowska.

Rok 1752

Suchorzyn

Dnia 11 stycznia. Ja Andrzej Nowacki, ochrzciłem imieniem Kacper, syna Urodzonego Józefa Podczaskiego i Franciszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Spinek i Marianna Wolińska.

Suchorzyn

Ja, Antoni Wilkanowski, dziekan uniejowski, kustosz i oficjał łęczycki, proboszcz drużbiński, dnia 8-go maja, ochrzciłem imionami Filip Jakub, syna Urodzonego Aleksandra Spinka i Agnieszki Chlebowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Chlebowski i Urodzona Marianna Spinkowa.

Rok 1753

Suchorzyn

A.D. 1754, dnia 25 lutego, ochrzciłem Helenę i Wiktorię, córkę Aleksandra Spinka i Agnieszki z domu Chleboskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Chleboski i Marianna Spinkowa.

Rzechta

Ten sam, jak wyżej Andrzej Nowacki wikary drużbiński, ochrzciłem dnia 10 kwietnia imieniem Marianna, córkę Urodzonych Michała Gajewskiego i Eufrozyny Sromockiej, prawowitych małżonków, bez ceremonii w kościele z powodu niebezpieczeństwa. Ceremonię dopełniono dnia 22 kwietnia w kościele parafialnym. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech Górski i Petronela Kwiatkowska zaproszone małżenstwo.

Charchówek Szlachecki

Dnia 19 sierpnia. Ja Antoni Wilkanowski ?, ochrzciłem imionami Helena Róża, dziecko Urodzonych Adama Chlebowskiego i Klary Świątkowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech Kwiatkowski i Petronela Górska.

Rok 1754

Charchówek Szlachecki

Dnia 31 marca, ten sam, jak wyżej imieniem Wojciech dziecko płci męskiej, syna Urodzonych Adama Chlebowskiego i Klary Świątkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech ? i Marianna Leśniewska.

Rok 1756

Zawady

1756, dnia 9 grudnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonych Krzysztofa Turczynowicza i Turowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Seweryn Czyżewski i Anna Kamocka z Rzechty.

Rok 1757

Suchorzyn

Ja, Antoni Wilko?wski, dnia 6 czerwca, ochrzciłem dziewczynkę imieniem Marianna, córkę Urodzonych Mikołaja Kosteckiego i Teodory Czyżewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Badowski i Zofia Fabianowska.

Rok 1758

Charchów

Dnia 1 grudnia. Ja, jak wyżej, zająłem się ceremonią chrztu nad dzieckiem imion Konstanty i Ignacy, synem Urodzonych Andrzeja Milewskiego i Franciszki Stanisławskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi z jednej strony byli Konstanty Milewski i N. Odechowska, z drugiej zaś ...

Charchów

Dnia 27 grudnia. Ja, Marian Gl?kowski, ochrzciłem dwoma imionami Michał i Konstanty, syna Urodzonych Andrzeja i Franciszki Milewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Konstanty Milewski i Wielmożna Od?chowska i wielu innych[?]

Rok 1759

Suchorzyn

Dnia 6 maja. Ja, jak wyżej, zająłem się dopelnieniem ceremonii chrztu nad dzieckiem imion Franciszka i Teresa, córką Urodzonych Mikołaja i Teodory Kosteckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Turowski z Zawady i Urodzona Zofia Czaykowska z Woli Pomianowej.

Charchów Księży

Dnia 2 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłe oboje dzieci, bliźniaczki imion ? i Rozalia, także Jadwiga i Teresa, córki Urodzonych Andrzeja i Franciszki Milewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Ignacy Wolf i Dorota Leśniewska, Maksymilian Stanisławski i Rozalia Leśniewska.

Rok 1760

Dnia 10 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Konstantego i Jadwigi Czyżewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Czaykowski i Eleonora Janiszewska z Rzechty.

Suchorzyn

Dnia 25 maja. Ja, Marian Głoskowski wikary drużbiński, ochrzciłem imieniem Jan, syna Urodzonych Mikołaja i Teodory Kosteckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Maciej i Katarzyna Boroscy z Woli Pomianowej.

Charchów, dnia 16 października 1760 roku. Ja, proboszcz miejscowy, ochrzciłem syna Urodzonego Wojciecha i Scholastyki Kwiatkowskich, prawowitych małżonków, którego imiona są Jakub Ignacy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Krzywoszewski i Urodzona Anna Mosz?

Rok 1761

Charchów Księży

21 grudzień

Tego samego dnia grudnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody imieniem Barbara, dziecko prawowitych małżonków Wielmożnego Andrzeja Milewskiego i Franciszki jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielmożny Pan Krzysztof Turczynowicz i Wielmożna Marianna Turowska, oboje z Zawady, pominąłem ceremonię, patrz tego dziecka wpis ceremonii w księdze metrycznej w roku 1776, dnia i miesiaca jak wyżej.

Rok 1762

Suchorzyn

Dnia 14 listopada. Ja, Antoni Wilkanowski ? proboszcz drużbiński, ochrzciłem imionami Jan Kapistran, Stanisław Kostka, urodzonego dnia 31 października, syna Urodzonych Walentego Łyszczyńskiego i Katarzyny Kamińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Kamiński i Jadwiga Łyszczyńska.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1748

Rzechta

Ja, Antoni Wilkanowski kustosz łęczycki, dziekan uniejowski i oficjał, proboszcz drużbiński, poprzedziwszy jedną zapowiedzią, opuszczając dwie na mocy indultu, dnia 12 maja błogosławiłem i potwierdziłem w kościele drużbińskim, małżeństwo Urodzonych Michała Gajewskiego z Eufrozyną Sromocką panną. Obecni świadkowie Urodzony Józef Gołembowski, Antoni Spinek, Tomasz Woliński, Dobrzelewski, Kochowski, Jasiński i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1749

Charchówek

Roku, jak wyżej, dnia 5 lutego, ja Antoni Nowacki wikary drużbiński, błogosławiłem małżeństwo z 3-ma zapowiedziami Urodzonego Pana Wojciecha Górskiego z Urodzoną Panią Petronelą Kwiatkowską panną w kościele wierzchowskim za zgodą Znakomitego Wielebnego Antoniego Wilkanowskiego prepozyta drużbińskiego, dziekana uniejowskiego, kustosza łęczyckiego, obecnych świadków Urodzonego Pana Kacpra i Piotra Ocioszalskiego, Józefa Mogilnickiego ? starosty ? i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1752

Karchówek

16 października ja Antoni Wilkanowski dziekan uniejowski, proboszcz drużbiński, błogosławiłem i potwierdziłem małżeństwo, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel w kościele drużbińskim, Urodzonych Adama Chlebowskiego z Klarą Świątkowską panną w obecności Urodzonych Wojciecha Górskiego, Wojciecha Kowalskiego, Mikołajewskiego, Stanisława Górskiego i innych wiarygodnych świadków.

Dnia 26 listopada uznałem małżeństwo w kościele drużbińskim, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Urodzonych Macieja Borowskiego z Katarzyną Starodworską wdową i potwierdziłem w obecności świadków Urodzonych Wojciecha Górskiego, Wojciecha Kozubskiego, Błażeja Olszewskiego i wielu innych Szlachetnych i z ludu świadków asystujących przy akcie.

Rok 1753

Wola Pomianowa

Dnia 28 stycznia, uznałem małżeństwo, nie znajdując przeszkód, wobec trzech świadków zapowiedzi i świadków, Urodzonych Agnieszki Niemojoskiej i Jana Cygańskiego i świadków Górskiego i Wojciecha Kwiatkowskiego i innych.

Zawady

1753 roku, dnia 27 lutego, Znakomity Wielebny Walenty Drogoński kanonik uniejowski, proboszcz niemys? w kościele drużbińskim, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, uznałem i błogosławiłem za osobistą zgodą miejscowgo proboszcza, małżenstwo Szlachetnych Krzysztofa Turczynowicza z Jadwigą Turowską panną w obecnośći świadków Przewielebnego Nowackiego wikarego drużbińskiego i Urodzonych Wojciecha Kwiatkowskiego, Duni? Jankowskiego i innych.

Rok 1754

Suchorzyn

Ja, Andrzej Nowacki wikary drużbiński, roku 1754, dnia 25 lutego, błogoslawiłem małżeństwo Urodzonego Pana Mikołaja Olszoskiego z Urodzoną Panią Brygidą Dąbroską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel i wobec świadków Urodzonego Pana Wojciecha Górskiego i Józefa Chleboskiego i innych wiarygodnych.

Rok 1757

Suchorzyn

Dnia 21 lutego. Ja, Antoni Wikanowski ... poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kościele drużbińskim, uznałem i błogoslawiłem małżeństwo Urodzonych Mikołaja Kosteckiego z Urodzoną Teodorą Czyżewską panną, zapytałem oboja o wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi i połączyłem w obecności świadków Urodzonych i Szlachetnych Seweryna Czyżewskiego, Turczynowicza, Aleksandra Spinka, Antoniego Sromockiego, Antoniego Czaykowskiego i innych.

Rok 1761

Pomianowa Wola

Dnia 31 stycznia. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, błogoslawiłem i uznałem małżeństwo Urodzonych Aleksandra Cygańskiego z Chodaków z Urodzoną Franciszką Starodworską z Woli Pomianowej, w kościele drużbińskim w obecności świadków pracowitych Krzysztofa Turczynowicza, Gumińskiego, Gołembowskiego, Kaweckiego i wielu innych.

Rzechta

Dnia 6 maja. Ja, Antoni Wilkanowski kustosz łęczycki, dziekan i oficjał uniejowski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, z których 1-sza dnia 12 kwietnia w 3 niedzielę po święcie Paschy, 2-ga dnia 19 kwietnia w 4 niedzielę po świecie Paschy, 3-cia dnia 26 kwietnia w 5 niedzielę po święcie Paschy podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, uznałem małżeństwo zapytując o wzajemną zgodę Urodzonych Konstatego Milewskiego burgrabiego sieradzkiego i Wielmożną Konstancję Krobanowską panną, a mając ją przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżenstwem w obecności świadków Wielmożnych i Urodzonych Melchiora Krobanowskiego podstolego bracławskiego, Andrzeja Milewskiego, Tworowicza, Stanisławskiego, Lipnickiego i innych wiarygodnych.

 

ZGONY

 

Rok 1744

A.D. 1744, dnia 4 września zmarła Urodzona Petronela Sadowska opatrzona Sakramentami, eucharystią na ostatnią drogę i odpuszczeniem zupełnym, pochowana w kościele przy drzwiach dnia 7 września.

Rok 1745

Zawady

Dnia 16 sierpnia zmarło dziecko, roczna dziewczynka imieniem Zuzanna Szlachetnych Rocha Jarzyny i Anny Więckowskiej, prawowitych małżonków córka. Pochowana na cmentarzu drużbińskim.

Rok 1748

Charchówek

A.D. 1748, dnia 29 lipca zmarła Urodzona Pani Zuzanna Kwiatkoska z domu Kozubska, opatrzona wszystkimi sakramentami i pochowana w kościele.

Rok 1750

Charchówek

1750, dnia 17 lipca zmarł Urodzony Pan Tomasz Kwiatkoski, opatrzony wszystkimi sakramentami i pochowany w kościele.

Rok 1752

Dnia 6 marca zmarł Urodzony Franciszek Więckowski, opatrzony sakramentami i pochowany w kościele drużbińskim.

Wola Pomianowa

Dnia 12 maja zmarł Urodzony Zygmunt Wierusz Niemojewski opatrzony wszystkimi sakramentami. Pochowany w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

Rok 1758

Charchów

Zmarło dziecko imion Konstanty i Ignacy Urodzonych Andrzeja Milewskiego i Franciszki Stanisławskiej, prawowitych małżonków syn. Pochowany został w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

Rok 1761

Suchorzyn

Dnia 3 lipca zmarło dziecko imieniem Jan, syn Urodzonych Mikołaja Kosteckiego i Teodory Czyżewskiej, prawowitych małżonków. Pochowany w kościele drużbińskim.

Rok 1766

Wola Pomianowa

1766, dnia 31 stycznia zmarła 30 stycznia w domu swoich rodziców córka Urodzonych Adama Chlebowskiego i Klary, prawowitych małżonków lat około sześciu imieniem Łucja. Pochowana został w sklepieniu kościoła.

 

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1766-1782

Sygn. 5

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1766

Wola Pomianowa

Rok 1766, dnia 5 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 4 tego miesiąca dziecko Urodzonych Józefa Czechowskiego i Urodzonej Konstancji z Korzenickich Czechowskiej małżonków tej parafii, któremu zostały nadane imiona Franciszek i Bogusław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Szymon Koźmiński z Woli Pomianowej i Franciszka Żernicka.

Charchówek

A.D. 1766, dnia 5 grudnia. Ja, Piotr Dzikowicz wikary drużbiński, ochrzciłem urodzone dnia dzisiejszego, dziecko Wielmożnego Macieja Krobanowskiego wojskiego sieradzkiego i Eleonory Walewskiej, jego prawowitej małżonki tej parafii, któremu nadałem imię Mikołaj a także ? niebezpieczeństwa w domu dworskim ?

Rok 1767

Suchorzyn

Rok 1767, dnia 9 lutego. Ja, Piotr Dzikowicz wikary drużbiński, ochrzciłem dziecko zrodzone z Urodzonego Walentego Łyszczeńskiego i Katarzyny z Kamieńskich Łyszczeńskiej, urodzone 16 października. W niebezpieczeństwie śmierci w domu ? Dnia 17 tego samego i roku 1768 i dnia 9 lutego do kościoła został dostarczony, któremu zostały nadane imiona Urszula i Kunegunda przez tego samego, jak wyżej ? Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Leon Kamieński prepozyt łobudzicki i Urodzona Konstancja z Suchorskich Szołowska.

Charchówek

A.D. 1767. Dnia 12 lutego według kościelnego obowiązku, zostało przyniesione wspomniane dziecko, mianowicie Mikołaj, syn Wielmożnych Macieja Krobanowskiego wojskiego sieradzkiego i Eleonory Walewskiej prawowitych małżonków. Ja, Antoni Wilkanowski kanonik ? dopelniłem ceremonię według zwyczaju kościoła rzymskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Jan Mączyński kasztelan sieradzki i Jaśnie Wielmożna Teresa Dąbska wojewodzina sieradzka.

Rok 1768

30 stycznia

Charchów Szlachecki

Ja, Antoni Wilkanowski kanonik katedralny poznański, proboszcz drużbiński, ochrzcilem imionami Marianna Agnieszka Katarzyna, urodzoną 17 stycznia córkę Wielmożnych Macieja Jaxy Krobanowskiego wojskiego sieradzkiego i Wielmożnej Eleonory Walewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Teresa z Łaszewskich Walewska łowczyni sieradzka i Wielmożny Melchior Jaxa Krobanowski podstoli bracławski.

Rok 1770

Wola Pomianowa

Roku, jak wyżej, dnia 4 lutego. Ja, Piotr Dzikowicz wikary drużbiński, ochrzciłem imieniem Franciszek, dziecko Urodzonego Pana Stanisława Trzcińskiego i Konstancji z Kobierzyckich Trzcińskiej z Czartek spoza tej parafii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Dziedzicki i Urodzona Pani Łucja Dziedzicka 1 v. Kobierzycka, oboje z Woli Pomianowej.

Charchów Szlachecki

Rok 1770, dnia 4 września urodził się syn Wielmożnego Pana Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory, małżonków tej parafii, którego zagrożonego śmiercią ochrzciłem w domu i któremu zostały nadane dwa imiona Ludwik i Maciej. Ochrzcony został 6 tego miesiąca.

Rok 1772

Charchów Szlachecki

Rok 1772, dnia 9 stycznia. Ja, Piotr Dzikowicz wikary drużbiński, ochrzciłem urodzone 5 grudnia, dziecko Wielmożnych Państwa Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory z Walewskich Krobanowskiej, małżonków tej parafii, któremu zostało nadane imię Antonina. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Karol z Lubrańca Dąbski wojewoda sieradzki i Katarzyna z Humańskich Dąbska zaproszone małżenstwo parafii zadzimskiej.

Charchów Szlachecki

Dnia 1 grudnia 1772 do kościoła zostało dostarczone dziecko imieniem Ludwik Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory Walewskiej, prawowitych małżonków, także jak wyżej ochrzczone. Ja, miejscowy proboszcz dopełniłem ceremonię według zwyczaju kościoła rzymskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Józef Bardziński chorąży łęczycki i panna Marianna Bardzińska.

Rok 1774

Charchów Szlachecki

A.D. 1774, dnia 3 lutego. Ja, Piotr Dzikowski wikary drużbiński, ochrzciłem urodzone 26 stycznia, dziecko Wielmożnych Państwa Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory z Walewskich Krobanowskiej, któremu zostały nadane dwa imiona Brygida i Weronika. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Dziedzicki z Woli Pomianowej i Urodzona Pani Anna z Bielawskich Tokarska z Dybowa.

Rok 1777

Charchów Szlachecki

Dnia 17 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego dnia 2-go bieżącego miesiąca, syna Urodzonych Państwa Eleonory z Walewskich Krobanowskiej i Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Franciszek z Pauli, Wincenty Ferrariusz i S? Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Radoszewski kasztelan brzeziński i Urodzona panna Tekla Kossowska córka stolnika Łęczyckiego.

Rok 1778

Charchów Szlachecki

Roku, jak wyżej, ja, ten sam, dnia 28 października, ochrzciłem urodzoną dnia 22 tego miesiąca dziewczynkę, córkę Wielmożnych Macieja i Eleonory z Walewskich Krobanowskich, prawowitych małżonków, której zostało nadane imię Salomea. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław z Anną z Domaradzkich swoją małżonką Kłosowscy.

Rok 1780

Charchów Szlachecki

Dnia 2 listopada. Ja, ten sam, jak wyżej, w chorobie dziecka, ochrzciłem w domu syna Wielmożnego Macieja Jaxy Krobanowskiego i Eleonory z Walewskich, sędziego grodzkiego sieradzkiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Bardziński chorążyc łęczycki i Wielmożna Pani Justyna Milewska żona łowczego szadkowskiego.

Rok 1781

Charchów Szlachecki

Dnia 9 kwietnia. Ja, Mikołaj Obrokczyński profesor szkoły województwa kaliskiego, zarządca kościoła drużbińskiego, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem dwóch imion, mianowicie Stanisław Kostka i Karol Boromeusz, synem Wielmożnego Macieja Jaxy Krobanowskiego i Eleonory z Walewskich, wojskiego, sędziego grodzkiego sieradzkiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Konstanty Milewski łowczy szadkowski ze swoją małżonką Justyną z Tymieńskich. Wyżej wspomniane dziecko Stanisław Kostka został ochrzczony w chorobie w domu dnia 2 listopada 1780.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1769

Wola Pomianowa

Roku, jak wyżej, dnia 2 lipca, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, mianowicie dnia 11, 18 i 24 czerwca podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, Ignacy Korzenicki proboszcz w Pa?, Urodzonego Seweryna Czyżewskiego z parafii chlewskiej i Urodzoną Klarę Korzenicką tej parafii, pannę, w kościele parafii drużbickiej, zapytałem obojga o wzajemną zgodę, mając ją przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem w obecności świadków Urodzonego Walentego Łyszczyńskiego, Pana Dziedzickiego i Wojciecha Brzozowskiego i innych wiarygodnych.

Rok 1776

Wola Pomianowa

Roku, jak wyżej, dnia 4 listopada, poprzedziwszy zapowiedziami w dniach niedziel, podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, ten sam, jak wyżej, Szlachetnego Rafała Bagniewskiego i Szlachetną Helenę Chlebowską pannę, zapytałem obojga o wzajemną zgodę, mając ją przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem i błogosławiłem w obecności świadków Andrzeja Milewskiego, Seweryna Czyżewskiego i innych wiarygodnych obecnych w tym czasie w kościele.

 

ZGONY

 

Rok 1768

Wola Pomianowa

Roku 1768, dnia 26 września, Urodzona Pani Elżbieta z Rogolińskich Korzenicka z Woli Pomianowej w własnym domu w zgodzie ze świętą matką kościołem oddała ducha Bogu. Jej ciało zostało pochowane w kościele drużbińskim przeze mnie Piotra Dzikowicza wikarego drużbińskiego. Wyspowiadana dnia 2-go września. Namaszczona olejami na ostatnią drogę i pokrzepiona także przeze mnie wyżej podpisanego.

Rok 1771

Charchów Księży

Roku, ja wyżej, dnia 26 czerwca, zginął w bitwie Jaśnie Wielmożny Pan Wawrzyniec Potocki regimentarz łęczycki. Jego ciało zostało pochowane w sklepieniu kościoła parafialnego drużbińskiego i z innymi 7 żołnierzami nieznanych imion, których ciała zostały pochowane na cmentarzu tego kościoła.

Rok 1774

Rynek Plebański

Roku, ja wyżej, dnia 3 lipca, zmarła Urodzona Cecylia z Mikołajewskich Borzęcka wdowa w domu pracowitego Dominika lat około 70. Opatrzona sakramentami przeze mnie Piotra Dzikowicza wikarego drużbińskiego. Jej ciało pochowano na cmentarzu drużbińskim.

Rok 1775

Charchów Księży

Roku tego samego, dnia 31 stycznia, zmarł Urodzony Pan Sebastian Borzęcki, opatrzony przeze mnie wyżej podpisanego. Jeg ciało pochowano w grobowcu kościoła.

Suchorzyn

7 kwietnia zmarł Urodzony Antoni Tokarski posesor Suchorzyna, opatrzony sakramentami i ostatnim namaszczeniem, pochowany w sklepieniu kościoła.

Rok 1776

Wola Pomianowa

Rok 1776, dnia 9 września o godzinie 3 rano Urodzony Bernard Milewski lat 40 oddał ducha Bogu. Opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany w sklepieniu kościoła.

Rok 1782

Charchów Szlachecki

Rok 1782, 12 listopada zmarła Wielmożna Eleonora z Walewskich Krobanowska, opatrzona sakramentami, eucharystia i ostatnim namaszczeniem, pochowana u ojców  bernardynów w Warcie.

Borki

Rok 1782, dnia 13 grudnia zmarł nagłą śmiercią Pan Kazimierz Suchorski lat prawie sześćdziesiąt, pobożny, pochowany w kościele.

 

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1783-1810

Sygn. 6

 

 URODZENIA

 

Rok 1788

[Wola Pomianowa]

... 20 lutego. Ja Mikołaj ...ński proboszcz dru[żbiński] dziekan zewnętrzny uniejowski, ochrzciłem dziecko [imion] Julia, Kon[stancja] Marcjanna Urodzonych ... Milewskiego i Petreo[neli] z Myszkowskich, prawowitych małżonków córkę, urodzoną dnia .... Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Maciej [Jaxa] Krobanowski sędzia grodzki sieradzki i Petronela ze Sl[askich]  tego sędziego ...,  asystenci ... Milewski ... i Marcjanna ...ska łowcz? ...i sędziów grodzkich sieradzkich.

Rok 1790

Wola Pomianowa

1790, dnia 7 czerwca. Ja Mikołaj Obrokczyński pleban drużbiński ? ochrzciłe trzema imionami Feliks ... Antoni, urodzone 29 maja, dziecko Urodzonych Łukasza Mi[le]wskiego chorążego chorągwi pancernej i Petroneli z Myszkowskich, prawowitych małżonków syna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef ...ski starosta balko? Wielmożna panna Agnieszka Jabłkowska [córka Jana Jabłkowskiego] cześnika szadkowskiego.

Rok 1791

... dnia 6 października, ja, Mikołaj ...okczyński proboszcz ... ochrzciłem dziecko ... Brygida Franciszka ... Macieja Jaxy Krobano[wskiego] sędziego grodzkiego sieradzkiego [i] Petroneli ze Slask[ich], prawowitych małżonków urodzonej ...4 bieżącego miesiąca córki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Teodor Grab... młodzian i panna Urszula ...bska siostra [rodzona] tego ...

Rok 1792

Rzechta

1792, dnia 4 marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Kunegundę, dziecko uczciwego Feliksa kucharza i Katarzyny, prawowitych małżonków syna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Izydor Jabłkowski czesnik[owicz] sz[adkowski] młodzian i Wielmożna panna Małgorzata Jabłkowska siostra rodzona jego.

Wola Pomianowa

Dwór rzechtański

1792, dnia 8 grudnia Znakomity Przewielebny ... Lityński kapłan w Wartkowicach, kanonik ... pominąwszy ceremonię ochrzcił w domu w zagrożeniu życia, dziecko czterema imionami Marianna ... Wielmożnych Bogumiła i Agnieszki z Jabłkowskich [Za]łuskich podkomorzego JKM, prawowitych małżonków córkę. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Zieliński [młodzian] i Urodzona Helena Char...wska wdowa.

1792, dnia 27 grudnia.

Ja, Mikołaj Obrokczyński prepozyt drużbiński, dziekan zewnętrzny uniejowski, ochrzciłem czterema imionami Władysław, Bogumił, Adam, Sylwester, urodzonego 25 tego miesiąca syna Wielmożnych Józefa Leśniewskiego regenta grodzkiego sieradzkiego i Balbiny z Jabłkowskich, prawowitych małżonków, potomków zaś Wielmożnych Stanisława i Ewy z Przysieckich Leśniewskich i Jana Kantego i Marianny z Walewskich Jabłkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Jabłkowski skarbnik sieradzki młodzian syn i Wielmożna Antonina Przysiecka a ponadto podpisuję pod pieczęcią kościoła parafialnego drużbińskiego św. Stanisława w rezydencji plebana drużbińskiego dnia 30 grudnia 1792, Mikołaj Obrokczyński dziekan zewnętrzny uniejowski.

Rok 1796

Suchorzyn

1796, dnia 8 czerwca, ten sam, ochrzciłem Antoniego Józefa, urodzonego wczoraj syna Urodzonych Macieja i Franciszki z Tokarskich Radolińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Brzechwa ze swoją małżonką.

Rok 1799

Charchów Pański

1799, dnia 17 marca, ten sam, ochrzciłem Karolinę, córkę Józefa i Marianny Borowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Izydor Jabłkowski dziedzic dóbr drużbińskich i Wielmożna Karolina Krobanowska.

Rok 1800

... nieżyjącego Wielmożnego Stanisława Pom[orskiego] [syna] nieżyjącej Wielmożnej Brygidy Umińskiej ... małżeńskiego syna i Małgorzaty z [Jabł]kowskich córki nieżyjącego Wielmożnego Jana Jabłkowskiego cześnika szadkowskiego z Wielmożna Kunegundą Mączyńską małżeńskiej córki, prawowitych małżonków, urodzonej 7 i jak wyżej, której nadałem imiona Marianna Józefa Kunegunda. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Izydor Jabłkowski ze swoją małżonką Marianną z Kurdwanowskich.

Rok 1802

Dybów dwór

Rok 1802, dnia 26 czerwca. Ja, Mikołaj Obrokczyński proboszcz drużbiński, dziekan uniejowski, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Jana Wolskiego chorążego, nieżyjącego Wielmożnego Jakuba Wolskiego z nieżyjącej Wielmożnej Małgorzaty z Rogowskich Wolskiej małżeńskiego syna i Katarzyny z Jeziorskich nieżyjącego Wielmożnego Wacława Jeziorskiego z nieżyjącej Wielmożnej Julianny ze Stanisławskich Jeziorskiej małżeńskiej córki, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Jan i Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Mokrski posesor dóbr Woli Pomianowej ze swoją małżonką z Bogusławskich Morkską.

Rok 1803

Październik Borki

Rok 1802, dnia 5 października, Przewielebny Bogumił Taurowski, proboszcz niemysłowski, ochrzcił dziecko Urodzonych Marka Ordęgi, nieżyjącego Urodzonego Stanisława Ordęgi z nieżyjącej Urodzonej Franciszki z Milewskich Ordężyny małżeńskiego syna i Agnieszki z Bogusławskich nieżyjącego Urodzonego Sebastiana Bogusławskiego  z nieżyjącej Urodzonej Klary z Żeromskich Bogusławskich małżeńskiej córki, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Marianna. Urodzona 24 września. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Mikołaj Obrokczyński proboszcz drużbiński, dziekan uniejowski i Wielmożna Klara z Żeromskich Bogusławska.

Rok 1809

Wola Pomianowa

A.D. 1809, dnia 3 listopada. Ja, Mikołaj jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, urodzonego 1-go listopada o godzinie 9 rano syna Jana i Rozalii z Kwiatkowskich Wieniawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Deograt Pągowski posesor Woli Pomianowej i Marianna Kiedrzyńska.

 

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1819

Sygn. 7

 

Rok 1819

Suchorzyn

Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski z Wielmożną Jegomości panną Marianą Dembińską. Roku tysiąc osiemset dziewiętnastego, dnia dwudziestego stycznia w środę [pomyłka, to był wtorek] przed nami proboszczem parafii niemysłowskiej administratorem kościoła drużbińskiego, sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii Niemysłów, powiatu wartskiego w obwodzie i województwie kaliskim a specjalnym pismem Wielmożnego Jegomość Księdza Mikołaja Obrokczyńskiego proboszcza drużbińskiego, urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii drużbińskiej dnia dwudziestego tego miesiąca roku bieżącego do przyjęcia do aktów gminy swej upoważnionym dla słabości i choroby jego, stawił się Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski posesor wsi Folga w parafii Opatowiec położonej w obwodzie Miechów w województwie krakowskim, tu zaś przy Wielmożnym Jegomości Panu Ignacym Podczaskim posesorze wsi Suchorzyn położonej w parafii drużbińskiej, powiecie szadkowskim, obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim, swym stryju, liczący lat podług metryki chrztu wyjętej a ksiąg kościoła parafialnego jutrosińskiego, dwadzieścia sześć, które skończy w dniu dwudziestym ósmym miesiąca grudnia roku teraźniejszego, syn Wielmożnego Jana Podczaskiego kontrolera Komory Głównej Celnej Opatowieckiej i świętej pamięci Teresy z Ziołkowskich zmarłej. - Stawiła się także Wielmożna Jegomości panna Marianna Dembińska licząca lat około trzydzieści sześć w rzeczonej wsi Suchorzyn, parafii tejże drużbińskiej przy siostrze swej rodzonej Wielmożnej Jegomości Pani Małgorzacie z Dembińskich Podczaskiej, małżonce wspomnianego Wielmożnego Jegomości Pana Ignacego Podczaskiego, od lat trzech zostająca i zamieszkująca, córka świętej pamięci zmarłych Felicjana Dembińskiego i Józefy z Wyganowskich, pełnoletnia. Strony stawające żądają, ażebyśmy przytąpili do obchodu ułożonego międzi nimi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w parafii drużbińskiej, to jest pierwsza dnia trzeciego a druga dnia dziesiątego miesiąca stycznia roku bieżącego w niedziele. Gdy inne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zszło, my przejąwszy zaświadczenie plebana opatowieckiego wydane z Opatowca pod dniem szóstym listopada roku zeszłego tysiąc osiemset osiemnastgo, jako Wielmożny Jan Podczaski jest bezżenny, tudzież metryki chrztu, z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga, zachowane zostały, przychylając się do naminionego żądania, po przeczytaniu stronom i świadkom wyżej wyrażonych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksowego w tytule O Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą się pobrać z sobą, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola, oświadczamy w imieniu prawa, iż Wielmożny Jan Podczaski kawaler pełnoletni i Wielmożna Marianna Dembińska panna pełnoletnia, połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy akt w przytomności Wielmożnych Jegomościów Panów Ignacego Podczaskiego stryja wstępującego w stan małżeński, posesora wsi Suchorzyn parafii drużbińskiej liczącego lat czterdzieści siedem, Franciszka Płaczkowskiego posesora wsi Sędów parafii Wartkowice liczącego lat trzydzieści sześć, niemniej Wielmożńych Andrzeja Jackowskiego wuja zaślubionej panny, posesora wsi Dąbrówka parafii Bałdrzychów liczącego lat siedemdziesiąt i Michała Jackowskiego brata ciotecznego tejże panny, liczącego lat trzydzieści pięć, posesora wsi Borki parafii Bałdrzychów, który to akt został stawającym przeczytany i podpisany przez nas i osoby w akcie wyrażone. Ksiądz Bartłomiej Saganowski poddziekan uniejowski, pleban niemysłowski, administrator kościoła parafii Drużbin, jako specjalnie od chorującego księdza Mikołaja Obrokczyńskiego plebana i urzędnika Cywilnego upoważniony. Jan Podczaski, Marianna Dembińska, Ignacy podczaski, Franciszek Płaczkowski, Andrzej Jackowski, Michał Jackowski.

 

 

 

początek strony