DWORSZOWICE KOŚCIELNE

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2211574
Parafia Dworszowice Kościelne (Pajęczno)

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1740-1838

URODZENIA

Rok 1740
Sierpień
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna, Róża, córkę Urodzonego Stanisława Stobieckiego administratora Dworszowic i Urodzonej Balbiny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Maciej Meliński kapłan Wąsosza i Urodzona Helena Wyzykowska. Dnia 25 tego samego miesiąca.
Rok 1742
Wrzesień, dnia 14. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna, Brygida, córkę Urodzonego Jana Grochowskiego i Urodzonej Marianny, prawowitych małżonków administratorów, obecnie mieszkających w Dworszowicach. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Janikowski posesor we wsi Jajki i Urodzona Zofia Myszkowska z Urodzonym Szymonem Myszkowskim i Barbarą.
Rok 1744
Roku, jak wyżej, dnia 3 października Przewielebny w Chrystusie ojciec Szymon Niesnachowski, administrator starostwa brzeźnickiego, ochrzcił imieniem Ignacy, syna Urodzonych Stanisława i Marianny Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Krzysztoporski i Urodzona Zofia Kamocka, wszyscy z Woli Jajkowskiej.
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia 2 listopada Przewielebny w Chrystusie ojciec Szymon Nieznachowski, administrator starostwa brzeźnickiego, ochrzcił imieniem Andrzej, syna Urodzonych Baltazara Wolskiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Strzelecki i Urodzona Zofia Kamocka, wszyscy z Woli Jajkowskiej.
Rok 1748
Maj
Dnia 5 maja. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Tomasz, Józef, syna Urodzonych Państwa Jana Wolskiego i Jadwigi Skamskiej [Skąpskiej], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Jan Wolski i Katarzyna Grabowska, wszyscy z Woli Jajkowskiej.
Listopad
Ja, Tomasz Wieruszewski, kapłan dworszowicki, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Józefa Wierzbickiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wojciechowski i Urodzona Marianna Strzelecka, wszyscy z Woli Jajkowskiej. Dnia 30 listopada.
Rok 1749
Dnia 18-go lipca?. Ja, Maciej Meliński kapłan Wąsosza, ochrzciłem imionami Szymon z Lipnicy, Adam, syna Urodzonych Państwa Adama Kamockiego i Zofii z Rejów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Strzelecki i Urodzona Pani Marcelina Masłowska, wszyscy z Woli Jajkowskiej.
Rok 1750
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Małgorzata z Kortony, Regina, córkę Urodzonych Jana Wolskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walerian Graboski i Urodzona Katarzyna Czernikowna, wszyscy z Woli Jajkowskiej. Dnia 20 czerwca.
Rok 1756
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jadwiga, Teresa, córkę Urodzonych Walentego i Wiktorii Grabowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Strzelecki i Urodzona Zofia Kamocka, wszyscy z Woli Jajkowskiej. Dnia 3-go października.
Rok 1757
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Helena, córkę Urodzonych Państwa Adama Kamockiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Stanisławski i Urodzona Pani Marianna Kamocka, wszyscy z Jajkowskiej Woli. Dnia 21 maja.
Rok 1759
Styczeń
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wincenty, syna Urodzonych Państwa Walentego i Wiktorii Grabowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Wojciech Radzicki i Urodzona Pani Teofila Stanisławska. Dnia 22 stycznia.
Wrzesień
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Rozalia, Marianna, córkę Urodzonych Państwa Wojciecha i Katarzyny Jastrzemskich, prawowitych małżonków z Woli Jajkowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Winer i Marianna Kamocka i Urodzona Pani Teofila Stanisławska. Drugi Urodzony Pan Kazimierz Winer i Urodzona Pani Marianna Krzystoporska. Dnia 5-go września 1759.
Rok 1760
Wola Jajkowska.
3-go lipca. Ja, Tomasz Wieruszowski, proboszcz Dworszowic, ochrzciłem imieniem Piotr, syna Szlachetnego Jana i Marianny Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Strzelecki i Szlachetna Marianna Kamocka.
Rok 1761
Jajkowska Wola.
29 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnego Jana i Ewy Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Marcin Wodziński ze wsi Grabowiec i Szlachetna panna Marianna Kamocka, wszyscy z Woli Jajkowskiej.
Rok 1762
24. października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jan Kanty, syna Szlachetnych Walentego i Wiktorii Zabłockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Wojciech Czernik i Szlachetna Marianna Pytajska z Jajek.
Rok 1763
Jajkowska Wola.
2. kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnych Jana i Jadwigi Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Marcin Wysimierski i Szlachetna Jadwiga Wysiemierska żona, wszyscy z Woli.
Rok 1764
Jajkowska Wola.
20 maja. Ja, Aleksy Wydrychowicz, pleban Dworszowic, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnych Jana i Ewy Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Wolski i Szlachetna Teresa Wolska, wszyscy z Woli.
Rok 1765
Jajkowska Wola.
5-go marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Szlachetnych Jana i Jadwigi Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Walenty Grabowski i Szlachetna Zofia Stobiecka z Jajek.
Rok 1766
Wola
5-go lutego, roku, jak wyżej. Ja, Aleksy Wydrychowicz, proboszcz tego kościoła parafialnego, za zgodą właściwego proboszcza ochrzciłem urodzonego 1-go lutego, syna Szlachetnego Walentego Grabowskiego i Marianny Zabockiej, małżonków ze wsi Wola Jajkowska i nadane mu zostały dwa imiona Ignacy, Walenty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Ciągleński, komisarz starostwa krzepickiego z parafii Krzepice i Urodzona Pani Marianna Kamocka ze wsi Wola Jajkowska z parafii Pajęczno.Gołuchowska z Dworszowic.
Rok 1772

Czerwiec
Wola Jajkowska
Tego samego dnia i roku, jak wyżej. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni Padewski i Alojzy Gonzaga, dziecko urodzone 13 czerwca, syna Urodzonych Michała i Heleny Wierzbickich, prawowitych małżonków posesorów w tej samej wsi Wola Jajkowska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Stobiecki z Woli Jajkowskiej i Urodzona Brygida Wierzbicka administratorka Dworszowic.
Listopad
Dworszowice
Roku, jak wyżej, dnia 25 listopada. Ja, ojciec Chryzolog Zamorski, z Zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, zarządca Dworszowic, ochrzciłem imionami Klemens i Andrzej, dziecko urodzone 22 tego miesiąca, syna Urodzonych Aleksandra Stobieckiego i Marcjanny z Małuskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Stobiecki i Zofia jego żona, posesorzy części dóbr Wola Jajkowska.
Rok 1775
Dworszowice.
Dnia 15 maja, roku, jak wyżej. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni, Jan Nepomucen, syna Urodzonego Wawrzyńca i Anny Kędzierskich, administratorów Dworszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Kędzierski i Urodzona Zofia Stobiecka z Woli Jajkowskiej. Asystowali Franciszek Solecki i Urodzona Zofia Jaszczułowa, Urodzony Szymon Bedziński pisarz dworski Dworszowic i Urodzona Rozalia Sosnowska.
Rok 1781
Dworszowice.
Dnia 15 stycznia, ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę zrodzoną z  uczciwego Jana Mazurkiewicza i Salomei, prawowitych małżonków, której nadałem imiona Marcjanna i Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Swinarski chorąży JKM i Urodzona Panna Barbara Gajewska z dworu Jajki.
Rok 1798
Z Dworszowic
1798, dnia 16 września. Ja, Ignacy Piotr Nereziusz, prepozyt Wąsosza, ochrzciłem z wody córkę Wielmożnych Państwa Józefa i Róży z Otffinowskich prawowitych małżonków Zdrowskich, dzierżawców Dworszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Rafał Borkiewicz zarządca w Dworszowicach i Wielmożna Pani Salomea Boczkowska na dzierżawie w Wąsoszu. Dnia zaś ?3 stycznia, roku 1799.
Dnia zaś 13 stycznia, roku 1799, ten sam, jak wyżej, dopełnił ceremonię kościelną nad wymienionym dzieckiem Eufemią, Karoliną i Józefą,  córką Wielmożnych Państwa Józefa i Róży z Otffinowskich prawowitych małżonków Zdrowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Otffinowski i Wielmożna Pani Marianna Paszewska dziedzic wsi Łęki, Przewielebny Rafał Borkiewicz zarządca dworszowicki i Wielmożna Pani Tekla Otffinowska, Wielmożny Pan Emanuel Benedykt Level komornik? i Wielmożna Pani Magdalena Otffinowska, Wielmożny Pan Ernest Benedykt Fryderyk Heugel intendent z Pajęczna i Wielmożna Pani Anna Kamieńska, Wielmożny Pan Feliks Otffinowski i Wielmożna Pani Izabela Otffinowska siostra tegoż.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1793
Datowano dnia 29 lipca 1793 roku.
Ja, Wincenty Ferrariusz Stobiecki, wyższy kapłan dworszowicki, błogosławiłem publicznie w obliczu kościoła parafii dworszowickiej małżeństwo w obecności Znakomitego i Przewielebnego Karola Woickiego z Jedlna, Urodzonego Antoniego Dobieckiego wdowca z parafii Jedlno z Zofią Kedzierską panną z Dworszowic; zapytałem ich i mając ich wspólną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich w obecności wiarygodnych świadków uczciwego i Szlachetnego Ignacego Porembińskiego zastępcy wójta radomszczańskiego i sekretarza JKM, Jana Kożuchowskiego Szlachetnego ekonoma w Krupkach i wielu innych.

 

   początek strony