GLINNO - BRODNIA


Family History Library
Parafia Glinno - Brodnia

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Film 1957934

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1748-1790

 

URODZENIA

 

Rok 1755

Styczeń

Roku, jak wyżej, dnia zaś 6-go bieżącego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem katechumena z sekty judaistycznej, życzliwie z rozwagą i proszącym Kacprem Józefem. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Paweł Biernacki skarbnikowicz kaliski i Pani Katarzyna Biernacka skarbnikowa kaliska i ...

Rok 1758

Dzierzązna

Tego samego roku, dnia 25 września, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Aleksander, urodzonego dnia 8-go tego miesiąca, syna Urodzonych Kajetana i Wiktorii z Biskupskich Otockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Tyminiecki i Rozalia Wolska.

Rok 1771

Glinno

A.D. 1771, dnia 22 stycznia. Ja, Stefan Majoronoski zarządca glinneński, ochrzciłem urodzonego 12 stycznia, syna matki Urodzonej Brygidy Chlebowskiej i ojca Urodzonego Józefa Drzewickiego, małżonków tego kościola, ekonomów glinneńskich, któremu zostało nadane imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Biernacki i Urodzona Barbara ?icka z Włynia.

Dzierzązna

A.D. 1771, dnia 1-go lutego. Ja, Stefan Majoronoski zarządca glinneński, ochrzciłem dwoma imionami, urodzoną dnia 21 stycznia, córkę matki Urodzonej Wiktorii Biskupskiej i Urodzonego ojca Józefa Otockiego, małżonków tego kościoła. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Łep?ki z Poprężników i Urodzona babka Biskupska.

Rok 1773

Dzierzązna

A.D. 1773, dnia 13 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 4 miesiąca ?, syna Urodzonej Pani Wiktorii Biskupskiej i Wielmożnego i Urodzonego Pana Kajetana Otockiego, małżonków tego kościoła, któremu zostały nadane imiona Kazimierz Grzegorz. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny ? Otocki i Wielmożna Wolska.

Rok 1774

Dzierzązna

A.D. 1774, dnia 7 listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 16 października, syna Wielmożnej i Urodzonej Pani Barbary z Tok[ar]skich Skrzetuskiej i ojca Urodzonego Benedykta Skrzetuskiego, małżonków tego kościoła, któremu zostały nadane imiona Maksymilian i Rafał. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Maksymilian Skrzetuski kanonik metropolitalny gnieźnieński i Wielmożna i Urodzona Pani Maksima z Szembeków Pstrokońska z ...

Rok 1776

Dzierzązna

A.D. 1776, 5 stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Wielmożnej Barbary z Tokarskich Skrzetuskiej i ojca Urodzonego Benedykta Skrzetuskiego, małżonków tego kościoła, której zostały nadane imiona ? Eleonora Wiktoria. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Jan Gołęboski i Wielmożna Wiktoria Gołęboska z Sado?

Rok 1777

Dzierzązna A.D. 1777, dnia 12 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna matki ? Pokło? i ojca Błażeja Gułaja oberżysty, małżonków tego kościoła, któremu zostały nadane imiona Jan Gwalbert. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bernard Pauczyński i Urodzona Franciszka Strońska.

Rok 1780

A.D. 1780, dnia 2 stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna matki z Glinna, poddanej Urodzonych Karola i Marianny Pągowskich, ojca zaś nieznanego, któremu zostało nadane imię Stefan. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Norbert Pągowski i Urodzona Marianna Pągowska ojciec z córką.

Rok 1785

Sierpień

Dzierzązna

A.D. 1785. Ja, Bartłomiej Wągrowski, dopełniłem ceremonię nad ochrzczonymi dziećmi Julianem, dwa i pół roku mającym synem Urodzonych Kajetana i Magdaleny Skrzetuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Dominik Dobek z Włynia i Wielmożna Pani Maksima Pstrokońska chorążyna piotrkowska. ? Wawrzyńcem dzieckiem półrocznym, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Głowczewski dzierżawca wsi królewskiej Glinno i Wielmożna Pani Katarzyna Dobkowa z Włynia.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1774

Dzierzązna

A.D. 1774, dnia 13 września. Ja, Maksymilian Skrzetuski kanonik katedralny gnieźnieński, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Benedykta Skrzetuskiego brata rodzonego z Wielmożną Barbarą Tokarską, opuszczając trzy zapowiedzi na mocy indultu i decyzji Znakomitego oficjała gnieźnieńskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Wielmożnego Szymona Para?zeskiego, Przewielebnego Michała ?czyckiego, Stefana ? zarządcę kościoła glinneńskiego.