GŁUCHÓW

 

Family History Library

Film 1957934

Film 1957935

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Parafia Głuchów

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1589-1764

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1785-1797

 

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
http://www.szukajwarchiwach.pl/

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie

Zespół 54/748/0

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuchów (pow. turecki)

 

Księga chrztu 1795-1819

Księga zaślubionych 1812-1819

Księga urodzeń 1819

Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1820

Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822

Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823

Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827

Księga urodzonych 1826-1838

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1589-1764

 

URODZENIA

 

Film 1957934

Rok 1602

Tego samego roku 21 kwietnia, został przeze mnie Bartłomieja proboszcza Głuchowa, ochrzczony chłopiec, któremu nadałem imię Jerzy, rodziców Jana Niniewskiego i [jego] żony Elżbiety Thrąbczyńskiej. Rodzice chrzestni Szlachetny Łukasz Gomir? asystująca Małgorzata Thrąbczyńska

Rok 1645

25 maja ochrzciłem imieniem Regina Konstancja córkę Urodzonego Pana Jana Rayskiego dzierżawcy z Głuchowa i Marianny jego małżonki ?. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Wirzewski? i Szlachetna Regina Wyleżyńska z Witeskowa.

Rok 1646

9 września

Ochrzciłem imieniem Katarzyna Marianna, urodzoną 30 sierpnia ?, córkę Szlachetnych małżonków Jana i Marianny Rayskich dzierżawców w Głuchowie. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Rayski i Elżbieta Żegocina z Wilejkowa.

Rok 1647

31 marca

Ochrzciłem imieniem Marianna, urodzoną 23 tego miesiąca, córkę Szlachetnych małżonków Stanisława i Doroty Lipskich służących Pana Jana Rayskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Łukowski i Szlachetna Regina Wyleżyńska z Wilczkowa.

Rok 1648

26 ?

Ochrzciłem imieniem Marcin Jerzy, urodzonego po północy 20-go dnia [tego miesiąca], syna Urodzonego Pana Jana Rayskiego dzierżawcy w Głuchowie i [jego] małżonki Marianny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Mikołajewski ze Słuszkowa i Urodzona Pani Anna Mycielska z Mile?

Rok 1658

Roku Pańskiego 1658, dnia zaś 28 kwietnia. Ja Błażej Urbanowicz proboszcz Głuchowa, ochrzciłem Urodzonemu i Wielmożnemu Panu Marcinowi Maczyńskiemu chorążemu warszawskiemu i Zuzannie chłopca urodzonego 29 marca, imieniem Jan Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Jaśnie Wiielmożny Jan Kazimierz ?czyński starosta i pułkownik i Jaśnie Wielmożna Pani Teofila Gomolińska kasztelanka ?

Rok 1661

Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiątego pierwszego.

Ja Błażej Urbanowicz proboszcz Głuchowa, ochrzciłem 15 tego miesiaca, urodzonego siódmego dnia, chłopca Urodzonego Pana Jakuba Molskiego i Heleny, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Piotr Molski i Urodzona Pani Anna Molska żona Urodzonego Władysława Molskiego.

Rok 1706

Roku Pańskiego 1706, ? kwietnia.

Ja jak wyżej proboszcz Głuchowa, ochrzciłem dziecko Wielmożnego i Urodzonego Jana Pacynowskiego i Urodzonej Pani Anny z Ostrowskich, małżonków, któremu nadalem imię Józef Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan Gałczyński dziekan i oficjał uniejowski, kanonik łowicki, prepozyt biał? z Wielmożną i Urodzoną Panią Modlibowską obecnie na dzierżawie w ?.

Rok 1713

Dnia 9 czerwca.

Ja Stefan Będkowski proboszcz Głuchowa, ochrzciłem dziecko Zofię, zrodzoną z Urodzonych Jacka Antoniego Będkowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wincenty Sczyciński i Urodzona Pstrokońska.

 

Film 1957935

Rok 1726

Marzec

Ten sam jak wyżej, roku zaś tysięcznego siedemsetnego dwudziestego szóstego, dnia zaś 31-go marca ohrzciłem Kunegundę, córkę ? Urodzonego Ludwika Minkowskiego i Marianny, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli pracowity Piotr Pawłucki i Urodzona panna Franciszka Pstrokońska z Wilczkowa.

Kwiecień

Roku Pańskiego tysiąc siedemsetnego dwudziestego szóstego, dnia zaś jedenastego kwietnia ochrzciłem ? i Urodzonego syna Wielmożnego i Urodzonego Jakuba Modlibowskiego i Konstancji z Trąbczyńskich, jego prawowitej małżonki; któremu nadałem imiona Wacław i Ignacy polecając opiece boskiej tego? Urodzonego Wacława i Ignacego; rodzice chrzestni: Znakomity Wielebny Jan z Gałczyna Gałczyński z metropolitalnego kościoła gnieźnieńskiego i ? kolegiaty łowickiej, archidiakon i oficjał ?, prepozyt białce? itd, z Wielmożną i Urodzoną Panią Jadwigą z Modlibowskich Umińską skarbnikową województwa brzesko-kujawskiego.

Rok 1735

Dnia 21 sierpnia. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Teresa, Ludwika i Marianna, córkę prawowitego małżeństwa Markoskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Gałczyński i Urodzona Pani Bogumiła Gałczyńska posesorka z Głuchowa.

Rok 1736

Wilczków

Dnia 17 stycznia. Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Antoni, Paweł a także Sebastian, syna Urodzonych Macieja Pstrokońskiego i Konstancji Zarębiny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Franciszek Potocki z Mikulic i Wielmożna Urodzona Pani Bona Zarębina z Przespolewa.

Rok 1738

Maj

Wilczków

Dnia 27 maja. Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Jan, Antoni i Maciej syna Wiemożnych Marcina Kiedrzeńskiego i Wiktorii Pstrokońskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Maciej Pstrokoński z Wilczkowa i Wielmożna Bona Zarębina z Przespolewa.

Lipiec

Głuchów.

Dnia 23 lipca. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Jakub, Wawrzyniec i Michał syna Urodzonych Andrzeja Kiedrzeńskiego i Franciszki Jackowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Kiedrzyński i Urodzona Franciszka tamtego małżonka obecnie z Wilczkowa.

Rok 1740

Dnia 24 stycznia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Kacper, i Maciej syna Urodzonych Andrzeja Kiedrzeńskiego i Franciszki z Jackowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Tomasz Gałczyński dziedzic głuchowski i Wielmożna Pani Konstancja Pstrokońska z Wilczkowa.

Rok 1741

Wilczków

Dnia 2-go lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Dorota, i Apolonia, córkę Urodzonych Andrzeja Stanisława Papieskiego i Katarzyny Smoleńskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Kiedrzeński z Głuchowa i Urodzona Katarzyna Papieska z Wilczkowa.

Głuchów

Dnia 9 lutego, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Andrzeja Kiedrzeńskiego i Franciszki z Jackowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Papieski z Wilczkowa i Urodzona panna Jackowska z Głuchowa.

Rok 1742

Wilczków

Dnia 30 czerwca, ten sam ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Urodzonych Stanisława Papieskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Paweł Karczewski regent piotrkowski i Urodzona Franciszka Pągoska.

Rok 1743

Dnia 6 lutego, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Dorota i Apolonia, córkę Urodzonych Andrzeja Kiedrzeńskiego i Franciszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Napruszewski i Anna jego małżonka.

Rok 1747

Wilczków

Dnia 21 października, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem  Urszula, córkę Piotra i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Gałczyński i Urodzona Franciszka Skrzetuska z Wilczkowa.

Rok 1749

Głuchów

Dnia 10 maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Macieja i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał i Franciszka Skrzetuscy brat i siostra.

Rok 1751

Wilczków

Dnia 24 tego samego, ja ten sam, ochrzciłem imieniem Helena, córkę Józefa i Małgorzaty, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Lewendowski i Urodzona Bona Pstrokońska, oboje z Wilczkowa.

Rok 1757

Głuchów

Dnia jak wyżej, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Urodzonego Franciszka Zakrzewskiego i Agaty, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Słomowski ze Słomowa i Urodzona Marianna Gałczyńska z Wilczkowa.

Rok 1758

Wilczków

Roku 1758, dnia zaś 23 kwietnia zostało ochrzczone dziecko imieniem Marianna Urodzonych Walentego i Katarzyny Gałczyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Stawicki i Urodzona Konstancja Pstrokońska z Wilczkowa.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Film 1957935

Rok 1712

W dniu święta Zapustów [7.02.1712] w mojej parafii Głuchowa, bez zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego i Wielebnego Jana Gałczyńskiego dziekana i oficjała uniejowskiego, kanonika łowickiego i prepozyta białc?, w obecności Urodzonych Panów Kacpra Gałczyńskiego, Bledzewskiego, Kamińskiego, Szadowskiego i wielu innych ze szlachty, zostało pobłogosławione małżeństwo Urodzonego Alberta Niegockiego z Urodzoną Zofią Rozycką. 

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1785-1797

 

Film 1957935

 

URODZENIA

 

Rok 1785

Listopad

Głuchów

Roku 1785, dnia 25 listopada. Ja jak wyzej ochrzciłem imieniem Teresa, córkę uczciwych rodziców Macieja i Zuzanny Jabłońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Nepomucen Kobielski sędzia ziemski województwa sieradzkiego z Wielmożną Józefą z Pstrokońskich Gałczyńską.

Wilczków

Roku jak wyżej, dnia 27. listopada. Ja Antoni Zieliński kapłan miełkow? ochrzciłem dwoma imionami Katarzyna Barbara, córkę Wielmożnych Aleksandra i Franciszki Żeromskich rodziców i prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Onufry i Józefa Gałczyńscy, małżeństwo.

Rok 1787

Kwiecień

Głuchów

Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 29 kwietnia. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Józef Stanisław, syna Urodzonych Franciszka i Brygidy z Mycielskich Czeszkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Michał Łubieński prepozyt Warty i Wielmożna i Urodzona Marianna z Tarnowskich Ostrowska, asysta Wielmożny Pan Onufry i Józefa z Pstrokońskich Gałczyńscy.

Wrzesień

Roku Pańskiego 1787, dnia 24. września. Ja Jan Wachulski kierownik części kościoła Głuchowa, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna Urodzonych Wojciecha i Marianny z Kossowskich Kwiatkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Franciszek Ostrowski i Urodzona z Rychłowskich Ewa Rosnowska.

Głuchów

Roku jak wyżej dnia 30 września. Ja Bartłoiej Kwiatkowski kapłan w Głuchowie za zgodą miejscowego proboszcza, ochrzciłem imieniem Teresa i Aniela, urodzoną 13 września córkę Wielmożnych Państwa Franciszka Ostrowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Wielmożnej Pani Marianny z Tarnowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Tarnowski i Wielmożna Pani Antonina z Chorkowskich Czyżewska.

Listopad

Wilczków.

Roku Pańskiego 1787, dnia 15. listopada Przewielebny Antoni Zieliński kapłan w Miełkowicach?, ochrzcił imieniem Bogumiła Justyna, córkę Urodzonych Aleksandra i Franciszki z Grabińskich prawowitych małżonków Żeromskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Sujecki regent bydgoski i Ewa z Rychłowskich Rosnowska, asysta Urodzony Dominik i Zofia z Sulisławskich? Sujeccy.

Rok 1791

Kwiecień

Wilczków.

Ja jak wyżej, dnia 21 kwietnia ochrzciłem imieniem Józef Wojciech, syna Urodzonych Stanisława i Anny Majkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Kamocki i Rozalia Siemiątkowska.

Grudzień

Wilczków.

Roku Pańskiego jak wyżej, ten sam jak wyżej, dnia 11-go grudnia ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Wojciecha i Heleny Zielińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Adam Siemiątkowski podpułkownik wojsk ? i Urodzona Rozalia Siemiątkowska.

Rok 1792

Rzymsko

Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 30 marca. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Stanisława i Wiktorii Siemiątkowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek i Marianna Ostrowscy.

Rok 1794

Głuchów.

Tego samego roku, dnia 3. grudnia. Ja brat Antoni Górski z zakonu Braci Mniejszych Obserwantów za zgodą proboszcza ochrzciłem urodzoną tego samego dnia imieniem Barbara, córkę Piotra Matusiaka i Agnieszki, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ksawery Pstrokoński i Wielmożna panna Bogumiła Ostrowska.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1790

Wilczków

Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 17-go maja poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w 3 kolejnych dniach świąt, nie znajdując żadnych przeszkód, mając wspólną zgodę przez słowa przysięgi, Znakomity Stanisław Kłossowski za zgodą proboszcza potwierdził małżeństwo Urodzonego Macieja Łuczyckiego trybuna kujawskiego z Ewą z Rychłowskich Rosnowską wdową, w obecności Wielmożnych Urodzonych Franciszka Ostrowskiego burgrabiego sieradzkiego, Józefa Radoszewskiego chorążego wojsk pancernych, Szadokierskiego skarbnika kujawskiego.

Rok 1793

Głuchów

Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 12. lutego AR Łaskawy kapłan Krzyżanowski z zakonu Braci Mniejszych, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami, opuszczając 3-cią przed małżenstwem mocą indultu wydanego przez Znakomitego oficjala generalnego gnieźnieńskiego z dnia 1-go lutego, błogosławił za zgodą  pasterza i kierownika kościoła głuchowskiego, małżeństwo Urodzonego Józefa Wysockiego kawalera z Marianną Czyżewską panną nie znajdując żadnych przeszkód, mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączył obecnych w obecności Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Franciszka Ostrowskiego, Filipa Tarnowskiego, Jana Kosickiego.

 

ZGONY

 

Rok 1786

Głuchów

Roku jak wyżej, dnia 25. lutego [zmarła] Urodzona Marianna Gliszczyńska lat 70 opatrzona sakramentem eucharystii i ostatnim namaszczeniem oraz generalnym odpuszczeniem. Ciało jej pochowano na cmentarzu w południowej stronie.

Rok 1787

Głuchów

Dnia 25. czerwca zmarło dziecko imieniem Antonina, córka Urodzonych Franciszka i Marianny z Tarnowskich Ostrowskich, mająca półtora roku, pochowana przy dużym ołtarzu.

Rok 1794

Wilczków

Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 6-go października zmarło dziecko imieniem Kazimierz lat dwa i pół, Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Franciszka Ksawerego cześnikowicza mozyrskiego i Franciszki Pstrokońskich, pochowane ?

 

 

      Księga chrztu 1795-1819

Sygn. 54/748/0/1.1/1

 

Rok 1796

Głuchów.

Dnia 12 czerwca, roku, jak wyżej. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzoną 4. tego samego o 11. nocą, córkę Urodzonych Franciszka i Eleonory z Jezierskich Brzezińskich, prawowitych małżonków. Dziecki nadałem imiona Antonina i Deograta. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Deogratus Tarnawski i Wielmożna Marianna Ostrowska.

Rok 1801

Wilczków

Dnia 13 czerwca, urodzona 13 maja.

Ja, jak wyżej, ochrzciłem 29 maja córkę Urodzonych i Wielmożnych Państwa Mikołaja i Tekli Krąkoskich, której nadałem dwa imiona św. Lukrecja i św. Paulina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Ostrowski i Wielmożna Marianna Ostrowska dziedzice dóbr Głuchowa.

Rok 1807

Głuchów.

Dnia 20 czerwca. Ja, Kazimierz Kozłowski, ochrzciłem Jana Baptystę, syna pracowitych Wincentego i Katarzyny Kasprzaków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam Siemiątkowski i Urodzona Marianna Wysocka.

Rok 1809

Wilczków.

Dnia 30 lipca. Ja, Kazimierz Kozłowski, ochrzciłem imieniem Ignacy, urodzonego dnia 27 lipca o godzinie 1-ej po południu, syna Urodzonych Adama i Agnieszki z Ostaszewskich Bielskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam Siemiątkowski z Wilczkowa i Wielmożna panna Teofila Ostrowska z Głuchowa.

Rok 1810

Wilczków.

Dnia 1-go lipca o godzinie 8-ej wieczoirem. Ja, Kazimierz Kozłowski, ochrzciłem syna Szlachetnych Józefa i Józefy z Pischorskich Szołowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona św. Jan z Dukli i św. Józef chłopiec ten urodził się dnia 2-go lipca o godzinie 8-ej wieczorem. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Zieleński i Wielmożna i Urodzona panna Deograta Ostrowska, oboje z Głuchowa.

Rok 1811

Wilczków.

Dnia 20. stycznia o godzinie 12. w południe. Ja, Kazimierz Kozłowski, ochrzciłem imieniem Hilary, urodzonego dnia 14 stycznia o godzinie 6-ej rano, syna uczciwych Rafała i Marianny Dobrowolskich, prawowitych małżonków, hutników. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Stanisław i Marianna z Trzcińskich małżeństwo Węgierscy, posesorzy z Wilczkowa.

Rok 1816

Dwór głuchowski.

Dnia 15. lutego. Ja, Paweł Maliński zarządca głuchowski, ochrzciłem Mariannę Scholastykę Józefę, urodzoną dnia 11-go tego miesiąca, córkę Wielmożnych Państwa Wojciecha podprefekta powiatu radomszczańskiego i Bogumiły z Ostrowskich Wężyków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wincenty Czartkoski podprefekt wartski i Wielmożna Pani Marianna Ostrowska babka dziecka.

 

 

      Księga zaślubionych 1812-1819

Sygn. 54/748/0/4.1/26

 

Rok 1815

Akt 17

30.04.1815

Wielmożny Wojciech Wężyk, podprefekt powiatu radomskiego, lat 36, syn zm. Jana Nepomucena i Gertrudy i Wielmożna panna Bogumiła Ostrowska, lat 35, w Głuchowie zamieszkała, córka zm. Franciszka i Marianny z Tarnowskich.

 

 

     Księga urodzeń 1819

Sygn. 54/748/0/1.1/30

 

Akt 14

14.10.1819

Maksymilian Ignacy Pstrokoński ur. 07.10.1819

Ojciec - Urodzony Józef Pstrokoński lat 34, współdziedzic wsi Wilczkowa, tam zamieszkały

Matka - Florentyna Łączkowska, lat 22

Świadkowie:

Urodzony Maksymilian Łączkowski, dziadek dziecka, lat 70, sędzia pokoju powiatu sieradzkiego, w Młodowcini [Młodocinie?] zamieszkały i

Urodzony Wincenty Pstrokoński, brat ojca dziecka, lat 26, w Kaliszu na urzędzie asesora mieszkający

 

 

     Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1820

Sygn. 54/748/0/6.1/33

 

AKTA URODZEŃ

 

20. Wilczków

28.11.1820

Ludwika Ksawera Aleksandra Katarzyna ur. 24.11.1820

Ojciec - Urodzony Józef Pstrokoński, dziedzic Wilczkowa, lat 33

Matka - Florentyna Łączkowska, lat 25

Świadkowie:

Urodzony Antoni Pstrokoński, lat 62

Urodzony Mikołaj Łączkowski, lat 21

22. Głuchów

14.12.1820

Świadek: Urodzony Wojciech Wężyk, wójt gminy Głuchów, lat 33

 

 

     Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822

Sygn. 54/748/0/6.1/35

 

AKTA MAŁŻEŃSTW

5. Głuchów

03.06.1822

Urodzony Franciszek Ksawery Jezierski, kawaler zam. w Zawidziu, syn Jakuba lat 59 i Kunegundy Jezierskich zam. w Stojanowie, lat 32 wg metryki kościoła chlewskiego i

Panna Katarzyna Piasecka zam. w Głuchowie w służbie, córka Macieja i Zofii Piaseckich, lat 26

 

AKTA ZGONÓW

 

2. Głuchów

24.03.1822

Urodzona Marianna Ostrowska, lat 60

Świadkowie:

Urodzony Ignacy Pstrokoński dziedzic Ustkowa, lat 46, zięć zmarłej

Urodzony Wojciech Wężyk, z Głuchowa, lat 48, zięć zmarłej

 

 

     Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823

Sygn. 54/748/0/6.1/37

 

2. Wilczków

23.01.1823

Benigna Agnieszka Marianna ur. 19.01.1823

Ojciec - Urodzony Józef Pstrokoński, dziedzic wsi Wilczkowa, lat 37

Matka - Urodzona Florentyna z Łączkowskich, lat 27

Świadkowie:

Urodzony Mamerty Dłuski, dziedzic z Miłkowic, lat 33

Urodzony Wincenty Pstrokoński, dziedzic Ostrowa, tamże zamieszkały, lat 33

 

 

     Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827

Sygn. 54/748/0/6.1/42

 

AKTA URODZEŃ

 

15. Głuchów

25.10.1827

Chrzestni:

Wielmożny Adam Pstrokoński, młody dziedzic dóbr Ustków z Głuchowa i Wielmożna Honorata Pstrokońska, siostra

 

 

     Księga urodzonych 1826-1838

Sygnatura 54/748/0/1.1/2

 

Rok 1835

14. Wilczków

04.08.1835

Chrzestni:

Wielmożny Ferdynand Pstrokoński, dziedzic Głuchowa

Wielmożna Barbara Pstrokońska, panna z Wilczkowa

Rok 1836

2. Głuchów

14.01.1836

Chrzestni:

Wielmożni Ferdynand Pstrokoński i Marianna z Kamockich Pstrokońska, dziedzice Ustkowa, w Głuchowie zamieszkali

11. Głuchów

23.06.1836

Chrzestna - Wielmożna Petronela z Pstrokońskich Majerowiczowa z Wilczkowa

12. Głuchów

03.07.1836

Chrzestni - Wielmożni Ignacy i Kunegunda z Ostrowskich Pstrokońscy, dziedzice Ustkowa

18. Głuchów

20.11.1836

Seweryna Marianna Pstrokońska ur. 08.09.1836

Ojciec - Wielmożny Ferdynand Pstrokoński, dziedzic Głuchowa, tamże zamieszkały, lat 32

Matka - Wielmożna Marianna z Kamockich, lat 19

Świadkowie:

Wielmożny Feliks Kamocki, dziedzic Kodrąbia i tam zamieszkały, lat 48

Wielmożny Ignacy Pstrokoński, dziedzic Ustkowa, lat 61

Chrzestni:

Wielmożny Feliks Kamocki i Kunegunda z Ostrowskich Pstrokońska, babka dziecka

Rok 1837

30. Głuchów

09.12.1837

Chrzestni:

Jaśnie Wielmożny Rafał Pstrokoński, dziedzic wsi Rossoszycy i Jaśnie Wielmożna Ludwika Pstrokońska, dziedziczka wsi Grzymalinej Woli

Rok 1838

4. Głuchów

10.05.1838

Chrzestni:

Jaśnie Wielmożny Ferdynand Pstrokoński, dziedzic Głuchowa i Wielmożna Marianna Wężykowa, dziedziczka wsi Rzymsko

9. Głuchów

22.10.1838

Chrzestni:

Wielmożny Ignacy Pstrokoński, dziedzic Głuchowa i Wielmożna Kunegunda Pstrokońska, żona, dziedzice Ustkowa

11. Głuchów

23.10.1838

Ignacy Roman Pstrokoński ur. 09.04.1838

Ojciec - Jaśnie Wielmożny Ferdynand Pstrokoński, dziedzic wsi Głuchów z przyległościami, w Głuchowie zamieszkały, lat 25

Matka - Jaśnie Wielmożna Marianna z Kamockich

Chrzestni:

Jaśnie Wielmożny Ignacy Pstrokoński, dziadek dziecka, dziedzic wsi Ustkowa z przyległościami i Jaśnie Wielmożna Faustyna Pstrokońska, stryjenka ojca dziecka, dziedziczka w wsi Rososzycy z przyległościami

 

     początek strony