GODYNICE


Family History Library
Parafia Godynice

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Film 1957935

 

Akta urodzeń, małżeństw 1608-1702

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1708-1754

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1755-1784

Akta urodzeń 1786-1803

Akta urodzeń 1803-1807

 

 

Akta urodzeń, małżeństw 1608-1702

 

URODZENIA

 

Rok 1622

A.D. 1622, 30 listopada w dzień św. Andrzeja, ochrzczony został syn Wielmożnego Pana Jana z Rudnik Biskupskiego i Anny z Wisziny, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Krzysztof Marcin.  Rodzicami zaś chrzestnymi byli Wielmożny Pan Marek Radoszewski podkomorzy wieluński i Wielmożna Pani Zofia ze Stram?

Rok 1624

A.D. 1624, 5 stycznia. Ja, Jan Małogosek, ochrzciłem córkę Wielmożnego Pana Jana Biskupskiego z Rudnik i Anny z Wyszyny, prawowitych małżonków, której imię Dorota.Rodzicami zaś chrzestnymi byli Wielmożny Pan Krzysztof Grodzicki i Szlachetna Pani N.

Rok 1625

Rok od narodzenia Chrystusa 1625, dnia zaś 3 września.

Ja, ojciec Leonard, kapłan kaliski, profesor zakonu Braci Mniejszych Regularnych Serafitów sw. Franciszka, ochrzciłem syna  Marcina Wielmożnego Pana Jana Biskupskiego z Rudnik, dworzanina JKM i Wielmożnej Pani Anny Grudzieckiej z Wyszyny. Rodzice chrzestni Wielebny Jan Ma? obecnie zarządca godynicki i Szlachetna Regina Leska.

Rok 1628

Styczeń

Ja, Jan z Małog?, [ochrzciłem] Joannę córkę Wielmożnego Pana Jana Biskupskiego z Rudnik, dworzanina JKM i Wielmożnej Pani Anny Grudzieckiej z Wyszyny. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Andrzej Grudziecki z Wyszyny i Jadwiga Grudziecka.

Wrzesień

Ja, Jan z Małogo? zarządca ?, ochrzciłem Jana, syna nieżyjącego Wielmożnego Pana Jana Biskupskiego z Rudnik i Wielmożnej Pani Anny Grudzieckiej z Wyszyny. Rodzice chrzestni Urbański i Wielmożna Krystyna Grudziecka.

Rok 1633

Wrzesień

22 tego samego miesiąca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko zrodzone z Jakuba komornika i Krystyny, małżonków z młyna Brąszewice parafii godynickiej, któremu nadałem imię Maciej. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan syn Szlachetnego Alberta Skrzyńskiego kierownika szkoły godynickiej i Anna Grzanczyna małżonka Alberta Grzanki z miejscowej parafii Godynice.

Październik

11 października, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko zrodzone z Jakuba Mikuły i Elżbiety kowalownej, małżonków miejscowej parafii godynickiej, któremu nadałem imię Jadwiga. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert kierownik szkoły godynickiej syn ? Jakuba Skrzyńskiego i Ewa Grzebcowa małżonka Marcina Grabca z  miejscowej parafii Godynice.

Rok 1634

Kwiecień

21 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko zrodzone z Pawła kowala z Łagiewnik i Doroty Brocharzownej córki Tomasza owczarza z Łagiewnik parafii godnickiej, któremu nadałem imię Franciszek z Pauli. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Kłosek z Łagiewnik i Szlachetna Apolonia prawowita małżonka Alberta Skrzyńskiego kierownika szkoły godynickiej, oboje z parafii godynickiej.

Rok 1635

Maj

Rok, jak wyżej, dnia zaś 17 maja w święto Bożego Ciała. Ja, Tomasz Rzelisowicz zarządca kościoła w Godynicach, ochrzciłem Teresę, dziecko Urodzonego Pana Piotra Rokickiego obecnie dzierżawcy Grodźca i Katarzyny małżonki z rodziny Grabińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Rojek i Urodzona Pani Helena Jankowska z Grabca województwa rawskiego.

Rok 1658

A.D. 1658, dnia 15 stycznia. Ja, brat Bernard Smoleński z zakonu Braci Mniejszych  ? konwentu złoczewskiego, ochrzciłem dziecko dnia , jak wyżej z Wielmożnych i Urodzonych małżonków Jana Zdieszka z Ostrowa trybuna wieluńskiego i Wielmożnej Zofii z Tarnówki Tarnowskiej z parafii wukowie?, któremu nadałem imię Teresa. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Tomasz Kibichowicz zarządca godynicki i Wielmożna i Urodzona Marianna Zdzieszkówna córka wyżej ? Wielmożnego i Urodzonego Pana Zdzieszka z Ostrowa ? kanonik Bartłomiej Rowiński proboszcz gomoliński.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1625

Rok jak wyżej, dnia zaś 27 lipca. Szlachetny Kacper Święcicki i Regina Leska zawarli w obliczu kościoła zgodnie ze starymi zwyczajami, poprzedziwszy zapowiedziami, nie znajdując przeszkód przez Wielebnego Aleksego gwardiana błako?, związek małżeński. Świadkowie Urodzony Pan Krzysztof Grudzierzki i Urodzony Stanisław Rogoziński i wielu innych.

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1708-1754

 

URODZENIA

 

Rok 1725

Starce

Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 16 lutego, ochrzciłem imionami Dorota i Scholastyka, córkę Urodzonego ? Chrzanowskiego i Zofii, jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Maciej Wężyk i Wielmożna Pani Anna Wężykowa.

Rok 1726

Grójec Mały dwór

Ten sam, jak wyżej, roku, tego samego, dnia 17 sierpnia ochrzciłem imionami Kajetan i Wawrzyniec, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Józefa Grodzickiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pani Józef Moszyński i Urodzona Pani Marianna Bleszyńska.

Grójec Mały dwór

Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 23 grudnia ochrzciłem imionami Marianna i Wiktoria, córkę Urodzonego Jana Wiczyńskiego i Urodzonej Ulianny, jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Trepka i Wielmożna Pani Marianna Twardowska.

Rok 1734

Grójec dwór

Ten sam, roku tego samego, dnia 2 kwietnia, ochrzciłem imionami Kazimierz i Józef, syna Urodzonego Pana Józefa Grodzickiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Pągowski i Urodzona Pani Anna Wężykowa posesorka ?

Rok 1735

Mały Grójec dwór

Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 24 kwietnia, ochrzciłem imionami Józefa i Wiktoria, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Józefa Grodzickiego i Urodzonej Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Pani Ewa Sielnicka i Urodzony Pan Antoni Zelisławski.

Rok 1738

Grójec dwór

Dnia 24 stycznia

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Petronela i Katarzyna, córkę Wielmożnego Pana [Józefa] Grodzickiego i Konstancji ..., prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny ... Pan Tomasz Błeszyński? i Urodzona i Wielmożna  ... Błeszyńska żona Franciszka Błeszyńskiego etc.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1722

A.D. 1722, dnia 25 maja, Przewielebny Józef  Sawicz kanonik grab? i ?, błogosławił małżeństwo osób Urodzonego Pana Jana Mycielskiego z Urodzoną panną Katarzyną Wężykowną, za pozwoleniem i w obecności Przewielebnego Tomasza Bieniedowicza dożywotniego zarządcy godynickiego, w obliczu kościoła godynickiego, pomijając zapowiedzi na mocy indultu, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód. Asystujący świadkowie Urodzony Pan Jan Morawski, Urodzony Pan Stanisław Ordęga, Urodzony Pan Stefan? S?ni?i, Urodzony Pan Jan Skrzyński, Urodzony Pan Andrzej Wężyk, Urodzony Pan Konstanty Kąsinowski, Urodzony Pan Mikołaj Korzenicki, Urodzony Pan Stefan Wężyk i inni Wielmożni i Urodzeni wiarygodni. 

Rok 1751

Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 29 stycznia, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Jana Czartkowskiego z Urodzoną panną Ludwiką Otocką, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Pana Macieja Wężyka, N. Tymienieckiego i N. Żelisławskiego i Urodzonego Pana Marcina Wężyka i innych wiarygodnych.

Rok 1754

Dwór Starce

A.D. 1754, dnia 31 sierpnia.

Ja, Jan Wężycki zarządca kościoła godynińskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Pana Jana Górskiego z Urodzoną Panią Anną Mycielską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, w obecności świadków Wielmożnych Panów Władysława Wężyka sędziego grodzkiego oprz?, Wojciecha Wężyka z Bartochowa, Macieja Wężyka ze Starców.

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1755-1784

 

URODZENIA

 

Rok 1757

Starce dwór

Roku 1757, dnia 15 ?. Ja, Jan Stanisław Helmicht zarządca dożywotni godyniński, ochrzciłem trzema imionami, mianowicie Domicela, Katarzyna i Zofia, córkę Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Macieja z Widawy Wężyka łowczego dobrzyńskiego, dobroczyńcy i fundatora mojego kościoła i Jaśnie Wielmożnej i Urodzonej Pani Magdaleny z Dzierzbickich Wężykowej, prawowitych małżonków. Tej bardzo oczekiwanej córki rodzicami chrzestnymi byli po pierwsze Jaśnie Wielmożna i Urodzona Pani Katarzyna z Wężyków Mycielska i Jasnie Wielmożny i Urodzony Pan Konstanty Wężyk zastępca delegata grodzkiego sieradzkiego. Natychmiast zaś 30 maja, roku, jak wyżej przy ceremonii byli po wtóre rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożna i Urodzona Pani Marianna z Zapolskich Krąkowska sędzina ziemska wieluńska i Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Stanisław Dzierzbicki podstolic buski.

Rok 1758

Brąszewice dwór

Roku, jak wyżej, dnia 6 kwietnia, Przewielebny ojciec Stanisław Pieczątkiewicz, obecnie kaznodzieja złoczowski z zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, ochrzcił imieniem Franciszka, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Michała Laskowskiego i Antoniny z Chlebowskich Laskowskiej, prawowitych małżonków. Córki tej rodzicami chrzestnymi byli po pierwsze Jaśnie Wielmożna i Urodzona Pani Magdalena z Dzierzbickich Wężykowa, dziedziczka w Starcach i Przewielebny Jan Stanislaw Helmicht kapłan godynicki. Z drugiej strony rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Pani Ewa z Chlebowskich Jaraczewska i Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Wężyk łowczyc dobrzyński.

Rok 1759

Starce dwór

A.D. 1759, dnia ? czerwca. Ja, Jan Stanisław Helmicht kaplan zarządca dożywotni godyniński, ochrzciłem trzema imionami, mianowicie Petronela, Teodozja i Joanna, córkę Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Macieja z Widawy Wężyka łowczego dobrzyńskiego i Jaśnie Wielmożnej i Urodzonej Magdaleny z Dzierzbickich Wężykowej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi tej córki byli Jaśnie Wielmożna i Urodzona Anna z Tomaszewskich Wężykowa i Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Wężyk łowczy dobrzyński.

Rok 1774

Starce

? września. Ja, Stefan Bartłomiej Wągrowski obecnie zarządca tego kościoła, ochrzciłem imionami Marianna, Ewa, Rozalia, córkę Urodzonego Kazimierza Wężyka i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Rylski i Gertruda, oboje z przytułku złoczowskiego.

Rok 1776

Starce

5 maja, roku, jak wyżej 1776. Ja, Stefan Bartłomiej Wągrowski kapłan kościoła godynińskiego, [ochrzciłem] imionami Filip, Jakub, Zygmunt, urodzonego 1 maja, syna Wielmożnych Kazimierza Wężyka i Marianny z Wierzchlejskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Panowie Wojciech Psarski cześnikowicz i Anna z Załuskowskich małżonka, asysta Wielmożny Pan Konstanty Wężyk z Widawy pisarz graniczny sieradzki i Wielmożna panna Franciszka Wierzchlejska cześnikówna ?

Rok 1777

Starce

6 lipca, ten sam, ochrzciłem dziecko imionami Jan, Romuald, Józef, syna Urodzonego Kazimierza Wężyka i Marianny z Wierzchlejskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Konstanty Wężyk pisarz graniczny sieradzki i Teresa z Nowowiejskich małżonka, asysta Urodzony Wincenty Dłużewski z ? sieradz? i Franciszka Wierzchlejska.

Rok 1778

Starce

20 maja. Ja, Stefan Bartłomiej Wągrowski wyznaczony zarządca tego kościoła parafialnego godynińskiego, ochrzciłem imionami Zofia, Joanna, urodzone 15 tego miesiąca , dziecko Wielmożnych Kazimierza i Marianny z Wierzchlejskich Wężyków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Daniel Błeszyński i Wielmożna Magdalena Wężykowa.

Rok 1782

Starce dwór

Dnia 25 lipca. Ja, Tomasz Drozdowski zarządca kapłan godyniński, ochrzciłem dziecko dziewczynkę imieniem Anna, urodzoną dnia 25 rano, córkę Wielmożnych Państwa Kazimierza i Marianny z Wierzchlejskich Wężyków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Ignacy Wyszławski pisarz wieluński i Wielmożna Justyna z Psarskich Wyszławska, mażeństwo.

Rok 1783

Starce dwór

A.D. 1783-go. Dnia 7 października. Ja, Tomasz Drozdowski zarządca godyniński, ochrzciłem córkę wielmożnego i Urodzonego Pana Kazimierza z Widawy i Marianny z Wierzchlejskich Wężyków, prawowitych małżonków, której nadałm trzy imiona Brygida Teresa i Jadwiga. Rodzicami jej chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Ignacy Bogusławski kanonik łęczycki, dziekan wartski, prepozyt brzeźnieński i Wielmożna i Urodzona Pani Justyna z Psarskich Wyszławska.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1772

Grójec dwór

Dnia 24 sierpnia, roku, jak wyżej, poprzedzona ? wydana dnia 20 maja bieżącego roku przez Znakomitego Wielebnego Leona Morawskiego archidiakona metropolitalnego i poznańskiego i oficjala gnieźnieńskiego generalnego podpisana ? i opatrzona pieczęcią konsystorza generalnego, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej Urodzonych Makymiliana Prądzyńskiego syna nieżyjącego ... Prądzyńskiego i Konstancję z Madalińskich Żelisławską wdowę córkę nieżyjącego Urodzonego Aleksandra Madalińskiego, w tym kościele zapytałem obojga, mając ich wzajemną zgodę przez słowa [przysięgi] połączyłem obecnych małżenstwem w obecności Urodzonych Kazimierza Przysieckiego z Dębołąki, Kazimierza Wężyka ze Starców i wielu innych.

 

ZGONY

 

Rok 1758

Starce dwór

Roku, jak wyżej, dnia 28 marca, ten sam, jak wyżej, pochowałem dziecko imieniem Domicella Wężykowna prawie jeden rok mające, w kościele przed dużym ołarzem.

Rok 1762

Starce dwór

? grudnia, roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, pochowałem Jasnie Wielmożną i Urodzoną pannę imieniem Petronela Wężykowna lat cztery i pół, w kościele przed  ołarzem NMP. Zmarła zaś dnia 10 ?

Rok 1773

Starce dwór

Dnia 16 stycznia zmarło dziecko Piotr, Wielmożnego Pana Kazimierza Wężyka syn, dwanaście tygodni mający, pochowany dnia 17 tego miesiąca.

 

 

Akta urodzeń 1786-1803

 

Rok 1789

Dwór Grójec Mały

Dnia 29 maja, roku, jak wyżej. Ja, Ignacy Bogusławski proboszcz brzez?, zarządca godynicki, ochrzciłem dziecko, urodzoną dnia 19 bieżącego miesiąca z Maksymiliana Łączkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Ludwiki z Pstrokońskich, prawowitych małżonków, córkę, której nadałem imiona Anna Julia Prudencjanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Maciej Koźmiński stolnik kaliski przy trybunale koronnym i Wielmożna z Radolińskich Błeszyńska starościna brodnicka i Wielmożna Anna z Bykowskich Koźmińska także Ignacy Błeszyński starosta brodnicki.

Dwór Starce

Dnia 3 października, roku, jak wyżej. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, urodzoną dnia 29 września z Wielmożnego Aleksandra Żeromskiego i Franciszki z Grabińskich, prawowitych małżonków, córkę, której nadałem dwa imiona ?kubina Brygida. Rodzicami chrzestnymi byli urodzeni Jan Skorzewski i Marianna Skorzewska.

Rok 1790

Godynice

Dnia 27 czerwca, roku, jak wyżej. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko urodzone dnia 17 tego miesiąca z Wielmożnego Piotra Koryckiego pułkownika wojsk koronnych i Teresy z Łaszewskich, prawowitych małżonków tego kościoła, któremu nadałem dwa imiona Jan Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef  Krasiński i Jadwiga z Balickich Załęska, oboje z Brząszowic. Asysta przy ceremonii odbytej 27 sierpnia Wielmożna Magdalena Lasocka kasztelanka wyszogrodzka i Wielmożny Wojciech Psarski cześnikowicz wieluński i Wielmożny Jan Załuskoski ze swoją siostrą Anną z Załuskoskich Psarską i Wielmożny? Stanisław Boniński z Dorotą Głochoską.

Rok 1793

Grójec Mały.

A.D. 1793, dnia 3-go stycznia. Ja, Szymon Skowroński prowincjał i kanonik ?, ochrzciłem dziecko trzema imionami Józef, Dominik, Zenon, urodzonego dnia 22-go grudnia 1792 roku około godziny 7 rano z Wielmożnego Maksymiliana Zadory i Ludwiki z Pstrokońskich, prawowitych małżonków Łączkowskich skarbników granicznych sieradzkich, syna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Karsznicki miecznik szadkowski i Wielmożna Wiktoria jego małżonka z Bartochowskich Karsznicka, z drugiej strony Wielmożny Feliks Pstrokoński trybun piotrkowski i Wielmożna panna Katarzyna Pstrokońska córka trybuna.

Rok 1797

Grójec Mały.

18 października, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko rodziców Wielmożnego Maksymiliana i Ludwiki z Pstrokońskich Łączkowskich, prawowitych małżonków, urodzonego dnia 24 września o godzinie 4 rano syna, któremu nadałem trzy imiona Wacław Michał Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Turkuł starosta bachtyński i Wielmożna Apolonia Błeszyńska podkomorzyna sieradzka, Ignacy Błeszyński podkomorzy i Magdalena Turkułowa starościna bachtyńska.

Rok 1800

Grójec Mały dwór.

Dnia 23 sierpnia. Ja, ja wyżej, ochrzciłem dziecko rodziców Urodzonych Maksymiliana Łączkowskiego skarbnika sieradzkiego i Ludwiki z Pstrokońskich, prawowitych małżonków, córkę urodzoną dnia 20 sierpnia o godzinie 3 w nocy, której nadałem imiona Tekla Róża. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Łączkowski z Anną Koźmińską podkomorzyną koronną i Wielmożny Antoni Pstrokoński z Wielmożną panną Marianna Łączkowska.

 

 

Akta urodzeń 1803-1807

 

Rok 1804

Starce

Dnia 17 marca, ochrzciłem dwoje dzieci bliźniaków Józefa i Gabriela, Antoniego Dąbrowskiego i Agnieszki Pawlakowej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Antoni Pągowski i Urodzona Marianna Koseska i Urodzony Antoni Węcławski i Urodzona Tekla Łozonka.

Rok 1805

Grójec Mały dwór.

A.D. 1805, dnia 18 sierpnia. Ja, Kazimierz ?ski ? i zarządca godyniński, ochrzciłem dziecko trzema imionami Ignacy Józef Jan Nepomucen, urodzonego dnia 14 bieżącego miesiąca o godzinie 6 o zachodzie słońca z Urodzonych rodziców Wielmożnego Pana Maksymiliana Łączkowskiego i Ludwiki z Pstrokońskich Łączkowskiej, prawowitych małżonków i dziedziców dóbr Grójca Małego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Aleksander Ordęga i Urodzona Pani Justyna z Kwiatkowskich Ordężyna dziedzice dóbr Starce z przyległościami.

 

 

początek strony