GÓRA


Family History Library

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Parafia Góra, gmina Warta

Film 1957899

 

 

Akta urodzeń, małżeństw 1722-1739

Akta urodzeń 1741-1791

Akta małżeństw, zgonów 1737-1805

 

 

 

Akta urodzeń, małżeństw 1722-1739

Sygn. 1

 

URODZENIA

 

Rok 1722

Chabierów

11 września

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Mateusza Ignacego, syna Urodzonego Stanisława Charchowskiego i Zofii z domu Bojanowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli Urodzony Tomasz Milewski i Urodzona Teresa Kowalska ze wsi Skarzyn z domu Bojanowska.

Rok 1723

Czartki Małe

17 listopada A.D. 1723. Ja ? proboszcz górski, ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta Katarzyna, córkę Urodzonych, mianowicie Urodzonego Michała Czartkowskiego i Franciszki z domu Żelisławskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli Urodzony Jakub Niniewski posesor Góry i Urodzona Pani Katarzyna Żelisławska. 

Rok 1724

Krąków

27 kwietnia 1724 roku. Ja, Wojciech Prukomski, proboszcz kościoła parafialnego górskiego, ochrzciłem imionami, Zofia i Elżbieta, córkę Urodzonego Pana Antoniego Krąkowskiego i Ewy z domu Krosnowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli  mianowicie Urodzony Andrzej z Kobylnik Koczański posesor coroczny z Urodzona Teresą swoją małżonką z domu Gosławską.

Rok 1725

Czartki

6 maj

Ja, Wojciech Błaszkiewicz, proboszcz górski, kaznodzieja wartskiego kościoła ?, ochrzciłem dwoma imionami Franciszek i Jakub, dziecko Urodzonego Pana Antoniego Czartkowskiego i Urodzonej Pani Anny z domu Gostkowskiej, szlachty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Borzyslawski z Urodzoną Panią Franciszką Czartkowską.

Czartki Duże 5 sierpnia

Ja, Wojciech Błaszkiewicz, proboszcz górski, ordynariusz kaznodzieja wartskiego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Małgorzata, dziecko rodziców Urodzonego Pana Pawła Głuchoskiego i Urodzonej Pani Marianny z domu Gawłowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Czartkowski i Urodzona panna Anna Gawłoska.

Korzenica

22 września

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Franciszek Mateusz, dziecko Urodzonego Pana Józefa Wolskiego i Urodzonej Pani Anny Wolskiej z domu Olszowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Przeracki z Urodzoną Konstancją Kałowską.

Rok 1726

Czartki Małe

1 marca.

Przewielebny Jan Zrzychowski? ochrzcił dwoma imionami Maciej i Kazimierz, dziecko Urodzonych Państwa Stanisława Gawłowskiego i Urodzonej Pani Jadwigi Gawłowskiej z domu Krzyżanowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Charchowski z Urodzoną Panią Marianną Głuchowską.

Czartki Duże

28 czerwca

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Piotra, prawowitych rodziców Urodzonego Andrzeja Walewskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Skąmpski z Urodzoną Panią Anną Czartkowską.

Krąków

26 listopada 1726 roku urodzony syn Urodzonego Pana Antoniego Krąkowskiego i Urodzonej Pani Krąkowskiej z domu Krosnoskich, ochrzczony zaś 20 lutego 1727 roku, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Dobek z Urodzoną Panią Teresą ...

Rok 1727

Czartki Duże

dziewiątego maja

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Domicela i Zofia, córkę Urodzonego Pana Michała Czartkowskiego i Urodzonej Pani Franciszki Czartkowskiej z domu Żelisławskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Andrzej Lipski miecznik poznański z Jaśnie Wielmożną Panią Eleonorą Biernacką.

Rok 1728

Chociszów 23 września

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Michał Franciszek, syna Urodzonych Państwa Stanisława Bogusławskiego i Urodzonej Pani Marianny z domu Piątkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Czartkowski z Urodzoną Panią Anną Charchoską.

Rok 1729

Czartki Małe 1729 r, dnia 29 czerwca

Ja, Wojciech Błaszkiewicz proboszcz Góry, kaznodzieja kościola wartskiego, ochrzciłem Jana Władysława rodziców Urodzonego Pana Michała Czartkowsiego i Urodzonej Pani Franciszki z domu Żelisławskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Żelisławski z Urodzoną panną Marianną ?

Krąków 27 grudnia

Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Mariannę Barbarę, córkę Urodzonych Antoniego Krąkowskiego i Urodzonej Pani Ewy Krąkowskiej z domu Krosnoskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Wolski z Urodzoną Panią Kałoską.

Rok 1730

Czartki Duże 1730 r. dnia 8 lipca.

Ja, Wojciech Błaszkiewicz proboszcz Góry, ochrzciłem Małgorzatę, córkę rodziców Urodzonego Andrzeja Walewskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Koszucki z Urodzoną panną Marianną Kałowską.

Korzenica 31 października.

Ja, Wojciech Błaszkiewicz proboszcz Góry, kaznodzieja kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dwoma imionami Rafał i Piotr, syna rodziców Urodzonych Józefa Wolskiego i Urodzonej Anny Wolskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Owarzankoski z Urodzoną Panią Zofią Jabkoską.

Rok 1731

Chabierów 28 stycznia.

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna Dorota, córkę Urodzonego Pana Stanisława Chorchowskiego i Urodzonej Pani Anny Chorchowskiej z domu Ordęrzny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Krąkowski z Urodzoną Panią Jabkowską.

Chociszew 13 marca.

Ja, Wojciech Błaszkiewicz proboszcz Góry, kaznodzieja kościoła wartskiego, ochrzciłem Franciszkę, córkę Urodzonego Stanisława Bogusławskiego i Urodzonej Marianny Bogusławskiej z domu Piątkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Krąkowski z Urodzoną Panią Konstancją Kałoską.

Rok 1732

Czartki Duże

?, ochrzciłem Zuzannę Klarę, córkę Wielmożnych Państwa Michała Czartkowskiego i Franciszki Rzelisławskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Ciwiński i Katarzyna Rzelisławska

Czartki

A.D. 1732, dnia 10 lipca

Ja, Andrzej Nowacki proboszcz ?, ochrzciłem imionami Małgorzata i Antonina, córkę Wielmożnego Pana Stanisława Gawłoskiego i Wielmożnej Pani Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Otocki z Cielca i Wielmożna Pani Konstancja Kałoska z Kobylnicy.

Rok 1733

Kobylniki

A.D. 1733, dnia 6-go kwietnia. Ja, Andrzej Franciszek, ochrzciłem dwoma imionami  Franciszka Teodora, córkę Wielmożnego Pana Józefa Głębockiego kasztelanica kruszwickiego i Marianny z domu Kałowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Głebocki kasztelan kruszwicki i Wielmożna Pani Teresa Łubińska. Asystowali także Józef Kałowski i Ewa Głębocka, Władysław Łabęcki sędzia kowalski, Konstantia Kałoska, Florian Łubiński i Marianna Łabęcka

Rok 1735

Czartki

A.D. 1735-go, dnia 2? listopada ochrzciłem Elżbietę, córkę Wielmożnego Pana Jana Otockiego i Marianny Otockiej z domu Tymienieckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Wy?laski i Wielmożna Pani Franciszka Mikołajoska z domu Tymieniecka.

Czartki Małe

A.D. 1735-go, dnia 6 grudnia ochrzciłem Barbarę, córkę Wielmożnego Pana Seweryna Czyżewskiego i Franciszki z domu Kamockiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Kamocki i Jadwiga ?

Rok 1736

Zielęcin Mały

Dnia 25 stycznia ochrzciłem imionami Antoni Józef, syna Wielmożnego Pana Mikołaja Wysłaskiego i Wielmożnej Pani Elżbiety Wysłaskiej z domu Wierzchlejskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Kiedroski i Wielmożna Pani Rozalia Grabska i Wielmożna Marianna Wierzchlejska.

Chociszew

Ten sam, jak wyżej, dnia 5-go lutego, ochrzciłem imionami Dorota Agata, córkę Wielmożnego Pana Stanisława Bogusławskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan  Bogusławski i Wielmożna Pani Konstancja Kutoska.

 

 

    początek strony

 

 

Akta urodzeń 1741-1791

Sygn. 2

 

Rok 1742

Gorzałów

Dnia 8 sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Jakuba Kajetana, dziecko Urodzonego Tomasza Milewskiego i Heleny z Łubińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksander Łubiński starosta wągłczewski i Wielmożna panna Kunegunda Łubińska córka Wielmożnego stolnika i sędziego grodzkiego sieradzkiego.

Chabierów

Dnia 23 października, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Teresę Joannę, córkę Urodzonego Stanisława Chorkowskiego i Jadwigi z domu Korzenickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Korzenicki z Gaci i Urodzona Anna Korzenicka z Micielskich wdowa.

Rok 1743

Czartki Małe

Roku i ten sam, jak wyżej, dnia 9 grudnia ochrzciłem Anastazję Szlachetnego Piotra Czyżewskiego i Marcjanny z Gawłowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Żernicki i Szlachetna Katarzyna z Wierzbickich Zakrzewska.

Rok 1744

Chociszew

Ten sam, jak wyżej, dnia 18 stycznia dopelniłem ceremonię na dzieckiem, któremu nadano imię Tomasz, urodzonemu 20 grudnia poprzedniego roku 1743, synem Urodzonego Antoniego Rzepeckiego i Łucji z Piątkowskich. Rodzicami chrzestnymi przy chrzcie z konieczności byli Urodzony Józef Rzepecki i Rozalia jego siostra. Zaś przy ceremonii Urodzony Adam Chlebowski porucznik wojsk koronnych i wspomniana panna Rozalia Rzepecka.

Rok 1745

Głaniszew

Roku tego samego, dnia 7-go września. Ja, jak wyżej, ochrzcilem urodzone czwartego wrzesnia dziecko Urodzonego Macieja Ostrowskiego i Konstancji z Czartkowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Franciszek Ludwik. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Czartkowski z Urodzoną Jadwigą z Korzenickich Chorkowską z Chabierowa.

Rok 1748

Zielencin Duży.

Dnia siódmego lipca roku, jak wyżej, wyżej podpisany, ochrzciłem dziecko Urodzonego Baltazara Korzenickiego i Urodzonej Joanny z Kowalskich, małżonków, urodzone trzeciego, któremu nadałem imiona Kajetan Wawrzyniec. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Miczelski z Sochy i Urodzona Dorota Ostrowska z Gawłowskich.

Rok 1751

Czartki Duże.

Ja, Jan Stein, proboszcz w Górze, dnia 25 sierpnia, ochrzciłem Bartłomieja Ludwika, syna Urodzonego Antoniego Czartkowskiego i Zofii z Krąkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Czartkowski dziedzic w Głaniszewie i Urodzona Dorota z Krzcińskich Psarska z Zielęcina Dużego.

Chociszew

25 listopad

Roku, dnia i ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Andrzeja Waleriana, syna Urodzonego Antoniego Rzepeckiego i Marianny z Czartkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Choczyszewski z Chociszewa i Rozalia z Rzepeckich Taczanowska.

Rok 1752

Czartki Duże.

18 październik

Dnia tego samego i ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Ludwika, syna Szlachetnego Walentego Bogusławskiego i Domiceli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli  z konieczności Szlachetny Jan Czartkowski, przy ceremoni byli Urodzony wojski inowłodzki Franciszek Zielisławski ze swoją żoną Urodzoną Konstancją.

Rok 1753

Roku, jak wyżej, dnia 18 lutego ochrzciłem Antoninę Agnieszkę, dziecko Urodzonego Antoniego Czartkowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Krąkowski z Urodzoną Julianną Krąkowską małżonką Waleriana Krąkowskiego.

Rok 1754

Czartki Duże

Roku Pańskiego 1754, dnia 18 sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Franciszkę Zuzannę, córkę Urodzonych Antoniego Czartkowskiego i Zofii z Kramkowskich [Krąkowskich], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Krąkowski z Urodzoną Franciszką z Rytelskich swoją żoną, dziedzicami z Trachanowa.

Rok 1758

Chociszew

Ten sam, jak wyżej 1758, dnia 25 marca ochrzciłem z wody imieniem Józefa, córkę Urodzonego Pana Antoniego Rzepeckiego i Marianny z Czartkowskich Rzepeckiej.  Dopełniłem ceremonię w roku, jak wyżej, dnia 27 maja. Rodzicami chrzestnymi i asystentami ceremonii byli Urodzony Pan Jan Bezan wojski i Wielmożna Teresa z Sarneckich Chlebowska 

Rok 1759

Czartki Duże

Ten sam, jak wyżej, dnia 17 września ochrzciłem imionami Aniela i Marianna, dziecko Urodzonego Pana Antoniego Czartkowskiego i Marianny z Krąkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Czartkowski i Jadwiga Czartkowska z Korzenicy.

Rok 1761

Czartki Duże.

Ten sam, jak wyżej, dnia 24 stycznia, ochrzciłem dwoma imionami dziecko Urodzonych Antoniego Czartkowskiego i Zofii, prawowitych małżonków, któremu nadalem imiona Ludwika Agata i Dorota. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Czartkowski i panna Franciszka Starzyńska.

Rok 1762

Czartki

Ten sam, jak wyżej, 14 października ochrzciłem z wody dwoma imionami Franciszek i Ma?, syna Urodzonego Antoniego Czartkowskiego i Zofii z Krąkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Czartkowski dziad dziecka i panna Katarzyna Ostrowska. Ceremonię dopełniłem dnia 14 listopada. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan  starosta zgierski i Julianna? Chlebowska z Sarneckich wojska m?

Rok 1763

Głaniszew

Ten sam, jak wyżej, 17 lipca ochrzciłem dwoma imionami Adam i Aleksander, dziecko Urodzonego Macieja i Marianny Bielskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Józef Głębocki kasztelan gnieźnieński i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna z Kałowskich Głębocka kasztelanowa gnieźnieńska.

Rok 1764

Chociszów

Ten sam, jak wyżej, dnia 4 kwietnia ochrzciłem dwoma imionami ? Katarzyna i Małgorzata, dziecko Urodzonych Antoniego Rzepeckiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kajetan Madaliński i Urodzona Marianna z Pstrokońskich Czartkowska burgrabina sieradzka.

Czartki Duże

Ten sam, jak wyżej, dnia 17 grudnia ochrzciłem dwoma imionami Łucja i Antonilla, dziecko Szlachetnych Antoniego Czartkowskiego i Zofii z Krąkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Wiktor Ostrowski ...

Rok 1765

Krąków

Ten sam, jak wyżej, dnia 18 lutego ochrzciłem z konieczności z wody, ponieważ był niepomyśłny, urodzone 15 tego miesiąca dziecko, któremu nadałem trzy imiona Wiridiana, Antonina i Faustyna, Urodzonego Pawła Czartkowskiego burgrabiego sieradzkiego i Marianny z Pstrokońskich Czartkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Rzepecki i Felicjanna z Lubinieckich Nowicka.

Głaniszew

Ten sam, jak wyżej, dnia 1 marca ochrzciłem imionami Marianna i Ewa, urodzone dnia 18 lutego, dziecko Urodzonych Macieja Bielskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożna Marianna z Kałowskich Głębocka kasztelanowa kruszwicka i Wielmożny Michał Głębocki kasztelan kruszwicki.

Rok 1766

Krąkowo

Dnia 16 września. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan kościoła górskiego, ochrzciłem dwoma imionami Ignacy? Wiktor? syna prawowitych rodziców Pawla z Czartek Czartkowskiego i Marianny z Pstrokońskich Czartkowskiej trybunów piotrkowskich, dziedziców dóbr Krakowa z przyległościami, z obliczu kościoła górskiego z wszystkimi ceremoniami. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Antoni Rzepecki i Urodzona Franciszka Ostrowska.

Chociszew

Dnia 17 października ochrzciłem imieniem Marianna, syna[?] Wielmożnych Jana i Agnieszki Bieleckich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Zygmunt Jaxa Dobek i Wielmożna Józefa z Grodzickich Zarębina generałowa.

Korzenica

Dnia 10 listopada. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan koscioła górskiego, ochrzciłem dwoma imionami Bogumił i Rafał, syna Urodzonych Jana z Dobruchowa Wolskiego i Barbary z Nieniewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Michał Głębocki kasztelanic kruszwicki i panna Marianna Wolska, Wielmożny Jerzmanowski ze swoją siostrą Katarzyną z Faliszewic.

Rok 1767

Krąkowo

Dnia 16 września. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan kościoła górskiego, ochrzciłem w obliczu kościoła z wszystkimi ceremoniami Wincentego, syna Wielmożnych Pawła i Marianny z Pstrokońskch, prawowitych małżonków z czartek Czartkowskich, trybunów piotrkowskich, dziedziców dóbr Krakowa z przyległościami. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Rzepecki i panna Franciszka Ostrowska.

Rok 1768

Krąkowo

Dnia 17 września. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan kościoła górskiego, ochrzciłem w obliczu kościoła z wszystkimi ceremoniami, Antoniego Modesta Alojzego, syna Pawła i Marianny z Pstrokońskich, prawowitych małżonków z Czartek Czartkowskich, dziedziców tego Krąkowa z przyległościami. Rodzicami chrzestnymi byli Maciej włodarz rezydujący przy kościele, ojczym i Marianna Tyrpalina mieszkająca przy tym kościele, babka.

Rok 1770

Korzenica

Zacząłem szczęśliwy rok, szóstego stycznia, dopełniłem ceremonię nad Faustyną Franciszką (urodzoną 18 września AD 1752 i przez Przewielebnego Franciszka Syszczewskiego proboszcza w Chlewie ochrzczona, rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Otocki i Marianna Koczańska), asystowali przy ceremonii Wielmożny Władysław Biernacki starosta wartski z Wielmożną Katarzyną Biernacką skarbniczanką piotrkowską i Wielmożny Paweł Biernacki skarbnikowicz kaliski z Wielmożną Antoniną Zbijewską. Roku tego samego i dnia tego samego dopełniłem ceremonię nad drugim dzieckiem imieniem Salomea Marcjanna  urodzonym AD 1753 16 marca i przy którym Wielebny Wojciech Borowski proboszcz  ochrzcił bez ceremonii. Rodzice chrzestni Wielmożny Adam Jerzmanowski i Wielmożna Katarzyna Waliszewska i przeze mnie Jana Steina proboszcza Góry ceremonia została dopełniona w kościele parafialnym górskim. Przy ceremonii stawali Wielmożny Jan Kanty Biernacki skarbnik piotrkowski z Wielmożną Salomeą Biernacką starościną wartską i Urodzony Maciej Zbijewski z Urodzoną Ludwiką Otocką. Rodzicami zaś tych córek Urodzony Ignacy z Dobruchowa Wolski z Urodzoną Marianną z Otockich Wolską.

Rok 1771

Krąkowo

Ja, Stanisław Zawadzki, ochrzciłem dwoma imionami Łukasz Piotr, urodzone dnia 16 października 1769 roku, syna Wielmożnych Pawła w Czartkach i Marianny z Pstrokońskich, prawowitych małżonków Czartkowskich ? piotrkowskich, którego wczoraj ochrzciłem. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Rzepecki i panna Franciszka Ostrowska.

Rok 1772

Czartki

Dnia 26 lutego. Ten sam, ja wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Agnieszka i Scholastyka, córkę prawowitych rodziców, Urodzonego Stanisława Trzcińskiego i Urodzonej Konstancji z Kobierzyckich. Rodzice chrzestni Urodzony Walerian Czartkowski i Urodzona Magdalena Chorkowska ze Stokowskich.

Krąkowo

Dnia 16 maja ochrzciłem imionami Łukasz i Piotr, syna prawowitych rodziców Jaśnie ? Pawła i Marianny Czartkowskich mieczników piotrkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Rzepecki i panna Franciszka Ostrowska.

Kobylniki

Dnia 10 sierpnia. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan ... ochrzciłem urodzone dnia 1 sierpnia dziecko Urodzonych Antoniego Głębockiego i Anieli z Kuczewskich jego małżonki, któremu nadałem imię Wawrzyniec. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Wolski z Korzenicy i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna z Kałowskich Głebocka kasztelanowa kruszwicka z Kobylnik.

Rok 1773

Czartki Małe

Dnia 28 maja ochrzciłem imieniem Antonina i drugim imieniem Helena, córkę prawowitych małżonków Szlachetnych Stanisława Trzcińskiego i Konstancji z Kobierzyckich. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Dziedzicki i Urodzona Franciszka Ładzionka ze Stokowskich.

Kobylniki

Dnia 20 czerwca, ten sam, ochrzciłem dziecko, urodzonego dnia 18 tego miesiąca syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Antoniego Głębockiego kasztelanica kruszwickiego i Anieli z Kuczewskich jego małżonki, któremu nadałem imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Dłuski i Urodzona Ewa Pinińska z Kobylnik.

Rok 1776

Chociszew

Dnia 21 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Józefa, córkę prawowitych rodziców Wielmożnych Bieleckich Jana i Agnieszki z domu Zarębiny, burgrabiów sieradzkich. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny Jan Dobek skarbnik sieradzki i Jasnie Wielmożna Józefa z Grodzickich Zarębina wdowa po generale[?] Jaśnie Wielmożny Józef ...kowski starosta zgierski z Jaśnie Wielmożną Magdaleną Chorkowską miecznikostwo łęczyckie.

Rok 1780

Krąkowo

Roku 1780, dnia 2-go stycznia. Ja, Bartłomiej Kociełkowski kierownik parafii kliczkowskiej, za zgodą miejscowego kierownika ochrzciłem dziecko imionami Łucja, Bogumiła, Deografa i Marianna, urodzoną dnia 13 grudnia 1779 roku, córkę Wielmożnych Państwa Franciszka i Marianny z Tarnowskich Ostrowskich, burgrabiów grodzkich sieradzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Państwo Roch i Kunegunda z Karczewskich Tarnowscy łowczy sieradzcy, dziedzice dóbr z parafii kliczkowskiej.

Rok 1781

Góra

Dnia 5 stycznia. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan kościoła górskiego, ochrzciłem bliźnięta syna i córkę, obydwoje trzema imionami, 1-go Kacper, Melchior, Baltazar, 2-go Agnieszka, Aniela, Marianna, dzieci prawowitych rodziców Jana Janikowskiego i Franciszki, zarządców Góry. Rodzice chrzestni 1-go Jaśnie Wielmożny Aleksy Chorkowski z Chabierowa miecznik łęczycki z Jaśnie Wielmożną Urodzoną Marianną Hulewiczową z domu Sieroszewską, posesorką z Góry. 2-go Jaśnie Wielmożny Tomasz Hulewicz z Jasnie Wielmożną panną Urodzoną Antoniną Chorkowską miecznikówną łęczycką.

Rok 1786

Krąków

Roku, jak wyżej 1786-go. Dnia szóstego marca. Ja, Bartłomiej Kocielkowski, kapłan kościoła kliczkowskiego, ochrzciłem imionami Antonina Franciszka i Kunegunda, urodzone dwudziestego szóstego lutego, dziecko Wielmożnych Państwa Franciszka burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Marianny z Tarnowskich,  prawowitych małżonków Ostrowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Państwo Jan Bielecki pisarz grodzki sieradzki z Wielmożną Panią Agnieszką z Zarębów Bielecką swoją żoną.

Rok 1789

Czartki Wilekie, Nabusin? Wielki, Zielęcin

Dnia 7 sierpnia. Ja, Stanisław Zawadzki kapłan kościoła górskiego, ochrzciłem dwoma imionami Dominik i Kajetan, dziecko prawowitych rodziców ze [Styrpe?] Wielmożnego Andrzeja Szołowskiego i jego żony Rozalii. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Roch Czartkowski z Jaśnie Wielmożną Panią Zofią z domu Podczaską Gauczeńską, obecnie posesorami z Czartek  Dużych.

 

 

    początek strony

 

 

 

Akta małżeństw, zgonów 1737-1805

Sygn. 3 

 

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1738

Cielce

6 lutego potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Andrzeja Koczańskiego wdowca z Marcjanną ze Starzyńskich Otocką wdową, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu Szlachetnego oficjala kaliskiego pod datą dnia ? dwudziestego stycznia Roku Pańskiego 1738, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, poprzedzając świętą spowiedzią i ?. Świadkowie obecni Urodzony Józef Kalowski dziedzic wsi  Góra i dobroczyńca kościoła i Urodzony Józef Stanisławski i inni.

Rok 1744

Czartki Małe i Kramkowo.

Roku  dnia tego samego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Antoniego Czartkowskiego z familii Korabitów z Urodzoną Zofia Kramkowską panną, pominąwszy wszystkie trzy zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego oficjała kaliskiego, wydanego dwudziestego pierwszego listopada Roku Pańskiego tysiąc siedemset  czterdziestgo czwartego, podpisanego przez Przewielebnego zastęcę ooficjała. Świadkami tego aktu byli Urodzony Wojciech Łubiński posesor dóbr Poradzewo? i Urodzony Michał Czartkowski dziedzic i posesor Czartków Małych, także Urodzony Mikołaj Ostrowski posesor części dóbr w Głuniszewie i wielu innych.

Rok 1746

Ja, Jan Stein proboszcz w Górze, dnia 10 grudnia błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Aleksandra Taczanowskiego z Rozalią Rzepecką z Choczyszewa, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt i niedziel w kościele wobec zgromadzonego ludu i Boga ? Stawający świadkowie Urodzony Stanisław Chorkowski i Urodzony Antoni Rzepecki brat rodzony narzeczonej i wielu innych.

Rok 1751

Kobylniki i Czartki Szlacheckie

Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, dnia 15 listopada błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Aleksandra Tomickiego ze Szlachetną Petronelą Gawłowską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, nie znajdując żadnych przeszkód. Stawający świadkowie Szlachetni Piotr Czyżewski, Szlachetny Stanisława Gawłowski i inni.

Rok 1752

Cielce

Roku, jak wyżej, 15 kwietnia Znakomity i Przewielebny Michał z Lipia Lipski kanonik archikatedralny gnieźnieński, prepozyt Choszczna w kościele braci bernardynów w Warcie, przy nieobecności Wielebnego Jana Steina plebana Góry, w kościele gorskim wobec zgromadzonego ludu i Boga, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdził małżeństwo Wielmożnych Macieja Cieleckiego skarbnika bielskiego z Wielmożną Joanną z Lipskich Jabłkowską starościną zgierską. Świadkami byli Wielmożny Tomasz Błeszyński stolnik sieradzki, Wielmożny Józef Grudziński podstoli ziemi wieluńskiej, Wielmożny Ignacy Lipski kapitan wojsk koronnych i inni.

Rok 1760

Korzenica

Ten sam, jak wyżej, dnia 17 lutego błogosławiłem małżeństwo sławetnych Szymona Pałęckiego z Marianną Miecznikówną, zachowując to to miało być zachowane. Świadkowie aktu Franciszek Pstrokoński, Jan Wolski i Stanisław Madaliński.

Rok 1762

Czartki Małe Koźminek i Naczesławice

Ten sam, jak wyżej, dnia 6 czerwca potwierdziłem małżeństwo Szlachetnych i Urodzonych osób Gabriela Sawickiego z Naczeslawic z Franciszką wdową z Wolskich z Koźminka, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami, na trzecią jest indult Znakomitego oficjała Radolińskiego i z pozwoleniem ? Stawający świadkowie aktu Urodzony Tomasz Otocki, Jakub Łubiński, Jakub Górski, Aleksy Charkowski i wielu innych.

Rok 1767

Zielęcin

Dnia 28 lipca. Ten sam, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych osób Macieja Niniewskiego z Franciszką Masłowską, poprzedziwszy trzema zapowiedzimi w dniach świąt w kościele. Świadkami byli Urodzona Marianna Ordężyna z Bliźniowa i Urodzona Ludwika Masłowska z Zielęcina, Urodzona Helena Psarska wdowa ze swoim synem Tomaszem cześnikiem wieluńskim.

Rok 1773

Krąkowo

Dnia 10 czerwca błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Jana Kantego Jordana Krąkowskiego burgrabiego grodzkiego ostrzeszowskiego, posesora dóbr Bukowca w parafii kościoła kliczkowskiego z Urodzoną Marianną wdową Czartkowską z Pstrokońskich, miecznikową piotrkowską, na mocy indultu wydanego przez Znakomitego oficjała łowickiego, dnia, jak wyżej a roku tysiąc siedemset siedemdziesiatego piątego z udziałem Przewielebnego Jana Karwata sąsiedniego kościoła chlewskiego, podpisanego przez Przewielebnego zastępcę sędziego pod pieczęią oficjała. Świadkami aktu błogosławieństwa byli Wojciech Krąkowski cześnik ostrzeszowski, dziedzic dóbr Rogaszyce i Urodzony Michał Swiniarski łowczyc ostrzeszowski, Urodzony Antoni i Ewa Krasowscy posesorzy dóbr Góry i wielu innych.

Rok 1792

Czartki Małe

Dnia 16 lipca, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, Antoni ? Urodzonego Stanisława Gawłowskiego wdowca i Urodzoną Antoninę Czartkowską pannę ze wsi ?, w obliczu kościoła zapytalem, a mając ich wzajemną zgodę, połączyłem małżeństwem ? i błogosławiłem. Stawający świadkowie Urodzony Walerian Czartkowski i Urodzony Ludwik Gałczyński.

Rok 1794

Korzenica

Dnia 24 lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, Antoni Małaszewski miejscowy ?, blogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Pana Jana Wężyka z Wojsławic z Urodzoną Magdaleną Wolską panną. Obecni świadkowie Urodzony Pan Walerian Kąsinowski i Urodzony Pan Dominik Skorzewski i Urodzony Pan Roch Dunin.

Rok 1795

Gorzałów

Dnia 4 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żądnych kanonicznych przeszkód, Wielebny Teodor Mikstucki kapłan lut? z diecezji poznańskiej w obecności Wielebnego Antoniego Małuszewskiego miejscowego zarządcy, potwierdził i ustanowił małżeństwo Urodzonych Hieronima Niniewskiego z Bliźniewa parafii Wąsow? z Urodzoną Panią Petronelą Rudnicką z Waliknowskich wdową. Obecni świadkowie Urodzony Pan Romuald Nieniewski i Urodzony Jan Wolski z Korzenicy.

Rok 1797

Czartki Małe

23 września, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, błogosławiłem w obliczu kościoła  małżeństwo Urodzonych Ludwika Gałczyńskiego wdowca z Urodzoną Rozalią Czartkowską. Obecni świadkowie Urodzony Jan Wolski i Anna jego małżonka z Korzenicy.

Rok 1800

Czartki i Korzenica.

11 listopada, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Pana Waleriana Czartkowskiego dziedzica z Czartek Dużych z Urodzoną Konstancją Wolską z Korzenicy. Obecni świadkowie Urodzony Jakub Winiarski z Sędzic i Urodzony Kacper Otwinowski i wielu innych.

Rok 1802

Cielce

3 maja. Ja, Antoni Matuszewski zarządca miejscowy, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, zapytałem Urodzonych Pana Jana Stokowskiego i Urodzoną Katarzynę Jabłkowską pannę w obliczu kościoła, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, w obecności świadków Jaśnie Wielmożnego Macieja Zbijewskiego kasztelana, jego dziada i Jaśnie Wielmożnego ...

Rok 1804

Czartki Małe

31 lipiec

Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód i mając wzajemną zgodę, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych i Wielmożnych Konstantego Wyrzykowskiego kawalera z Kunegundą Czartkowską panną. Świadkowie obecni Wielmożny i Urodzony Wincenty Czartkowski ze swoją żoną i Walerian Czartkowski także ze swoją żoną ze wsi Małe Czartki.

 

 

    ZGONY

 

Rok 1741

Chabierowo

10 grudnia zmarł Szlachetny Maciej Gawłowski lat sześćdziesiąt. Pochowany na cmentarzu.

Rok 1743

Gadzałowo

15 lipca zmarł Urodzony Tomasz Milewski lat około pięćdziesiat. Opatrzony sakramentami, pochowany w kościele.

Góra

Dnia 29 grudnia zmarł niespodziewaną śmiercią w wieku lat pięćdziesięciu trzech, Urodzony Józef Kałowski stolnik inowłodzki, bez udzielenia sakramentów. Pochowany w kościele górskim dnia 10 stycznia 1744 roku.

Rok 1746

Choczyszewo

Dnia 19 kwietnia zmarła Urodzona Łucja z Piątkowskich Rzepecka, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele w dużym chórze.

Rok 1747

Czartki Małe

Rok tysiąc siedemset czterdziesty siódmy

Dnia 24 lutego  zmarła Szlachetna panna Marianna Skrzyńska lat około 11, pochowana dnia 27 tego miesiąca w grobowcu w kościele.

Czartki Małe.

Dnia 13 listopada zmarł Szlachetny Stanisław Gawłowski dziedzic połowy wsi ?, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany w grobowcu kościoła przy ołtarzu.

Rok 1758

Korzenica

1758, dnia 26 czerwca zmarł Urodzony Pan Franciszek Wolski, ? jego ciało zostało złożone w Warcie u bernardynów.

Rok 1791

Chociszewo

Dnia 16 kwietnia zmarła Urodzona Weronika z domu Jastrzębska Ligowska burgrabina sieradzka, opatrzona sakramentami, pochowana u o.o. bernardynów w Warcie.

Rok 1792

Cielce

Dnia 27 marca oddał ducha Bogu Wielmożny i Urodzony Pan Józef Jabłkowski lat około 50, namaszczony olejami i opatrzony ostatnim błogosławieństwem. Ciało jego pochowano w grobowcu w Warcie

Rok 1794

Dnia 15 listopada oddała ducha Bogu Urodzona Pani Zofia Gałczyńska lat około 40, opatrzona sakramentami itd, jej ciało zostało pochowane w kościele ?

Rok 1800

Sucha Cielce

14 sierpnia zakończył życie Urodzony Antoni Otocki dziedzic wsi Cielce, lat 80. Opatrzony sakramentami, ostatnim błogosławieństwem. Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu przy drzwiach kościoła.

Rok 1802

Góra

28 lipca tego samego, zmarła Urodzona panna Zofia Stanisławska lat 14, córka Urodzonego Wawrzyńca i Józefy z Sieraszewskich, prawowitych małżonków, pochowana w kościele górskim.

Rok 1803

Czartki Wielkie

3 września zmarła na skutek paraliżu Urodzona Marianna Rudnicka lat 80, opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana dnia 5 tego miesiąca na cmentarzu ku południu.

Korzenica

15 listopada zmarła z duszności Urodzona Barbara Ostrowska lat 90, opatrzona sakramentami i pochowana na cmentarzu ku południu.

 

 

    początek strony