GOSZCZANÓW

 

Family History Library

Film 195798

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Sygn. 1

Parafia Goszczanów

 

Akta urodzin 1655-1809

 

Rok 1655

Goszczanów

20 kwietnia

Ja, Szymon Kosminius pleban goszczanowski, ochrzciłem imieniem Albert, syna Urodzonych Marcina Mikołajewskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Albert Siemieński z Lipiczy i Urodzona panna Zofia Mikołajewska.

Rok 1657

Gawłowice

19 sierpień

Tego samego dnia, jak wyżej, ? Walenty ? wikary goszczanowski, ochrzcił imieniem Kazimierz, syna Szlachetnego Stanisława i Jadwigi Starczewskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Samuel Kowalski i Jadwiga Malanowska.

Rok 1658

Gawłowice

Pierwszego października A.D. 1658. Ja, Szymon Kosminius prepozyt, ochrzcił imieniem Franciszek, dziecko Szlachetnego Stanisława Gawłowskiego i Agnieszki, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Piotr Gawłowski i Katarzyna Chlebowska.

Gawłowice

Wielebny ? wikary goszczanowski 11 grudnia ochrzcił imieniem Walerian?, dziecko Szlachetnych Piotra i Katarzyny Gawłowskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Gawłowski i Anna Gawłowska.

Rok 1659

Strachanów

1 marca. Ja, Szymon K... proboszcz goszczanowski ochrzcił imieniem Władysław, dziecko Szlachetnych Władysława Słaboszewskiego i Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli kmieć Benedykt ze Strachanowa i Regina Łuszczanka z plebanii.

Rok 1660

Chocim

23 maja. Wielebny Walenty wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzcił imieniem Zofia, dziecko Szlachetnych Stanisława i Doroty Koźmińskich, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Adam Poniatowski chorąży sieradzki i Jadwiga Korycińska.

Rok 1661

Gawłowice

8 maja. Ja Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, ochrzciłem imieniem Stanisław, dziecko Szlachetnych Piotra i Katarzyny Gawłowskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Zaleski i Anna Poniatowska.

Chocim

21 lipca. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Anna, dziecko Szlachetnego Michała Węgorzewskiego i Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Koryciński i Apolonia Siewierska.

Chocim

A.D. 1661, dnia 15 sierpnia. Ja, Szymon Kosmicius proboszcz goszczanowski, ochrzcił imionami Marianna Ewa, dziecko Szlachetnych Stanisława Korycińskiego i Barbary, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Grzegorz Wesołowicz proboszcz toka? i Barbara Mycielska z Milejowa.

Gawłowice

26 września. Ten sam, ochrzcił imieniem Stanisław, dziecko Szlachetnych Jana i Anny Gawłowskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Przesmycki i Marianna Rozycka.

Rok 1662

Sulmów

15 stycznia Wielebny wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzcił imionami Agnieszka Florentyna, dziecko Szlachetnych Samuela Kowalskiego i Jadwigi, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Poniatowski chorąży sieradzki i Agnieszka Dąbrowska.

Chocim

26 listopada, ten sam, ochrzcił imieniem Katarzyna, dziecko Stanisława Korycińskiego i Barbary, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Pstrokoński i Zofia Pstrokońska.

Sulmowo

A.D. 1662, dnia 9 grudnia, Wielebny wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzcił imieniem Mikołaj, dziecko Samuela Kowalskiego i Jadwigi, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski i Zofia Kaczkowska.

Rok 1663

Gawłowice

1 lipca Wielebny wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzcił imieniem Marianna, dziecko Szlachetnych Jana Gawłowskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Władysław Kuczkowski i Marianna Starczewska.

Rok 1664

Sulmowo

Dnia 12 października, ja, Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, ochrzciłem imieniem Jadwiga, dziecko Szlachetnych Samuela i Jadwigi Kowalskich. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Zaleski i Anna Trzebieńska.

Rok 1665

Gawłowice

22 października ochrzciłem imieniem Szymon, dziecko Szlachetnych Stanisława Gawłowskiego i Katarzyny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Starczewski, Katarzyna z plebanii.

Rok 1666

Strachanów

26 lutego ochrzciłem imieniem Maciej Piotr, dziecko Szlachetnych Jana Koszuckiego i Katarzyny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Starzyński, Konstancja Starzyńska.

Sulmowo

7 maja ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Szlachetnych Samuela i Jadwigi Kowalskich. Rodzicami chrzestnymi byli Mikołaj Droszewski, Anna Kowalska siostra dziecka.

Chocim

A.D. 1666, dnia 10 października, Wielebny Bartłomiej Michałowicz proboszcz toka? ochrzcił imieniem Adam Łukasz, dziecko Szlachetnych Stanisława i Barbary Korycińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski i Helena Molska z Wil?

Rok 1667

Sulmowo

26 czerwca, Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, ochrzciłem imieniem Jan Antoni, urodzone 11 czerwca dziecko Szlachetnych Samuela Kowalskiego i Jadwigi, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Władysław Kowalski i Helena Kowalska.

Gawłowice

25 września, ochrzciłem imieniem Jadwiga, dziecko Szlachetnych Jana i Anny Gawłowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Samuel Kowalski, Helena Golińska.

Chocim

A.D. 1667, dnia 18 października Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, ochrzcił imieniem Kazimierz Andrzej, urodzone 9 października, dziecko Szlachetnych Stanisława Korycińskiego i Barbary, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Krzysztof Czarnek z Goszczanowic i Anna staruszka.

Rok 1668

Strachanów

1668, dnia 12 maja Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, ochrzcił imieniem Rafał, urodzone 6 maja, dziecko Szlachetnych Jacka i Jadwigi Chlewskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Walenty i Barbara Chlewscy, małżeństwo.

Poniatowo

1 października ochrzciłem imieniem Remigiusz Franciszek, (urodzone wczoraj) dziecko Szlachetnych Andrzeja i Anny Dąbrowskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Walenty Chlewski, Anna Poniatowska.

Rok 1669

Gawłowice

1 lutego ochrzciłem imieniem Maciej, urodzone dopiero co, dziecko Szlachetnych Stanisława Gawłowskiego i Katarzyny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Sebastian Krowicki i Jadwiga Byszewska.

Chocim

3 kwietnia ochrzciłem imieniem Konstancja Zuzanna, dziecko Szlachetnych Stanisława Korycińskiego i Barbary, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Molski z Zofią Molską swoją siostrą.

Rok 1670

28 października Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, dziekan sta?, ochrzciłem imieniem Stanisław, (urodzone 20 tego miesiąca) dziecko Szlachetnych Stanisława Starczewskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Bonawentura Iskrzycki? proboszcz brzezin? i Urodzona Jadwiga Z?lska kasztelanowa wieluńska.

Rok 1672

Lipicze

14 sierpnia Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, dziekan sta?, ochrzcił imieniem Katarzyna Anna, dziecko Szlachetnych Jana i Barbary Skorzewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Siemieński i Elżbieta Żuchowska

Poniatów

28 listopada Szymon Kosminius dziekan stan?, proboszcz goszczanowski, ochrzcił imieniem Zygmunt Marcin, (urodzone 11 listopada) dziecko Urodzonych Stanisława Poniatowskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Zygmunt Łaszcz kasztelan lędzki i Urodzona Anna ze Spika? Siemieńska.

Rok 1673

Suliszewice z parafii star?

7 sierpnia, ja, ten sak, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Ludwik Bartłomiej, prawowite dziecko Szlachetnych rodziców, Pana Piotra Andrzeja Załuszkowskiego z Kaliszkowic i Urodzonej Pani Anny z Cieni Załuszkowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Siemieński z Chocimia ze Szlachetną panną Heleną Nojucką swoją służącą.

Rok 1674

Sulmowo

14 stycznia zostało ochrzczone prawowite dziecko imieniem Franciszek Antoni, Urodzonego Pana Samuela Wierusza Kowalskiego i Urodzonej Jadwigi, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Siemieński z Urodzoną Panią Anną swoją małżonką z Chocimia.

Poradzew

22 lutego ochrzczona dziewczynka imieniem Marianna (urodzona 21 tego miesiąca), Szlachetnych Pana Stanisława Kłobukowskiego i Katarzyny, małżonków. Rodzicami  jej chrzestnymi byli Szlachetny Pan Jerzy Giżycki z Korytkowa z Panią Małgorzatą Kłobukowską z Poradzewa.

Poniatowo

18 kwietnia została ochrzczona dziewczynka z prawego łoża imionami Anna Domicela, Pana Stanisława Poniatowskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Siemieński z panną Marianną Kretkowską.

Lipicze

14 maja zostało ochrzczone (urodzone 11 tego miesiąca) dziecko imieniem Stanisław Antoni, Szlachetnych Jana Skórzewskiego i Barbary, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Pan Samuel Kowalski z Sulmowa z Panią Zofią Wielmowiejską z Broniszewic.

Rok 1675

Poniatowo

... marca Wielebny Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski dziekan staw?, ochrzcił imienem Dorota (urodzoną 23 lutego) dziewczynkę Urodzonych Pana Stanisława Poniatowskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Łętkowski ze Szlachetną Panią Jadwigą Chlewską.

Gawłowice

3 czerwca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę z prawego łoża imienem Anna, Szlachetnych Stanisława Gawłowskiego i Katarzyny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Adam Zaleni? ze sławetną Panią Zofią Jarzyną, oboje z Poniatowa.

Poradzewo

2 grudnia. Przewielebny Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, dziekan staw?, ochrzcił imienem Andrzej, (urodzone 27 listopada) dziecko Szlachetnych Pana Stanisława Kłobukowskiego i Katarzyny Giżyckiej jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Kwiatkowski z Panią Heleną Giżycką siostrą rodzoną Pani Kłobukowskiej.

Chocim

6 grudnia. Przewielebny Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, dziekan staw?, ochrzcił imienem Albert Andrzej, dziecko Urodzonego Pana Andrzeja Kierzyńskiego i Doroty, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Albert Kierzyński z Urodzoną Panią Krystyną Zalewską z Miełkowic.

Rok 1676

Poniatowo

... lutego. Przewielebny Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, dziekan staw?, ochrzcił imienem Maciej Walenty, (urodzone 11 tego miesiąca) dziecko Urodzonego Pana Stanisława Poniatowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Władysław Mycielski z Kawiczyna, miecznik sieradzki i Urodzona Pani Helena Golińska z Brudzewa.

Rok 1677

Poniatowo

Dnia 5 marca Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, dziekan staw?, ochrzcił imieniem Konstancja, (urodzone 25 lutego) dziecko Urodzonych Stanisława Poniatowskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Adam Ch?wski i Marianna ?kowska.

Chocim

8 czerwca Przewielebny Szymon Kosminius proboszcz goszczanowski, dziekan staw?, ochrzcił imionami Jan Antoni, (urodzone 31 maja) dziecko Urodzonych Pana Andrzeja Kierzyńskiego i Pani Doroty, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Andrzej Zalewski z Miełkowic z Urodzoną Panią Barbarą Kierzyńską z Zelaskowa.

Kaszew

22 czerwca. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem imieniem Anna, (urodzoną 20 bieżącego miesiąca) córkę Urodzonego Pana Władysława Ostroskiego i Franciszki jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Maciej Starczewski z Panią ? w Gawłowicach.

Rok 1678

Chabierów z parafii gor?

20 lipca. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem Franciszka Jakuba, (urodzonego dziś) syna Szlachetnego Jana Bogusławskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Tomasz Charzyński z Krąkowa i Katarzyna Gawłowska z Czartków.

Poniatów

14 września Przewielebny Szymon Kosminius prepozyt goszczanowski, dziekan staw?, ochrzcił imieniem Teresa, (urodzoną 9-go tego miesiąca) córkę Urodzonego Pana Piotra Radeckiego i Pani Jadwigi jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Samuel Kowalski z Sulmowa i Szlachetna Zofia Zdrowska z Poniatowa.

Rok 1680

Gawłowice

9-go września. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem Teresę?, córkę Szlachetnego Jakuba Starczewskiego i Elżbiety jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Dur? z Bogumiłą Glińską?, oboje z Goszczanowa.

Rok 1681

Sokołów

18 lipca. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Magdalena, córkę Szlachetnego Aleksandra W?skiego i Barbary jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzny Pan Stanisław Żeromski z Jeżowa z Urodzoną i Wielmożną Panią Domicelą Barbarą starościną golubską.

Gawłowice

... listopada. Ja Paweł Tomasz ? wikary goszczanowski, ochrzciłem imieniem ?, (urodzone 2-go tego miesiąca) dziecko Szlachetnych Pana Stanisława Gawłowskiego i Katarzyny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Stefan ogrodnik ? i Szlachetna panna Bogumiła Olińska sługa na plebanii.

Rok 1682

Poprężniki

5 lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Maciej Józef, syna Wielmożnego Pana Rafała Łępickiego i Eufrozyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Mateusz Konopnicki z Gawłowic i ... Borysławska z Zagajowa.

Rok 1683

Goszczanów

9-go marca. Ja, Paweł Tomaszewicz wikary goszczanowski, ochrzcił imieniem Marianna (urodzoną 1-go tego miesiąca) dziewczynkę Szlachetnych Pana Sebastiana Stanisława Liberskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami zaś jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Samuel Kowalski z Urodzoną Panią Anną Kwiatkowską.

Poniatów

6 września. Ja, Paweł Tomaszewicz wikary goszczanowski, ochrzciłem imieniem Mikołaj Józef  (urodzonego 7. tego miesiąca) chłopca Urodzonych Pana Stanisława Poniatowskiego i Pani Marianny jego małżonki. Rodzicami zaś jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Krąkowski z Rogaszyc z Urodzoną Panią Teresą Konopnicką z Gawłowic.

Rok 1684

Gawłowice

15 marca. Ja, Paweł Tomaszewicz wikary goszczanowski, ochrzciłem imieniem Marianna (urodzoną 1 tego miesiąca) dziewczynkę Szlachetnych Pana Kazimierza Starczewskiego i Jadwigi jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mateusz Konopnicki z Urodzoną panną Jadwigą Kowalską z Sulmowa.

Rok 1685

Gawłowice

28 październik

Tego samego dnia i ten sam, ochrzcił Katarzynę, córkę Szlachetnych Kazimierza Starczewskiego i Anny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Damorowski i Marianna Kowal....

Chocim

6 grudnia. Ja, Paweł Tomaszewicz wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Mikołaj Krzysztof (urodzonego przed czterema tygodniami) syna Urodzonych Pana Jana Piekarskiego i Zofii jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Albert Molski z Urodzoną i Wielmożną Panią Krystyną z Czarncy Zalewską.

Rok 1687

Lipicze

? maj. Ja Jan Ga? kapłan Goszczanowa, ochrzciłem córkę Krystynę Urodzonego Pana Przemysława Szypowskiego i Marianny, małżonków, Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt Goszczanowa i Szlachetna Barbara Nieznańska z Lipic.

Poprężniki

30 czerwca. Ja Paweł Romaszowic wikary Goszczanowa, ochrzciłem urodzone dnia 28 tego miesiąca, dziecko trzema imionami Piotr, Paweł i Adam, Urodzonych nieżyjącego? Pana Rafała Łępickiego i Eurozyny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Franciszek Szulmierski z Urodzoną Panią Katarzyną Grodzińską swoją rodzoną siostrą i ?

Gawłowice

14 lipca. Ja Jan Gacki, ochrzciłem Annę, córkę Szlachetnych Kazimierza Starczewskiego i Jadwigi jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Andrzej Dobek kustosz ? prepozyt Goszczanowa i Szlachetna Jadwiga Kowalska z Sulmowa.

Rok 1688

Lipicze

24 ?. Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki,prepozyt Goszczanowa, ochrzcił urodzoną 21 tego miesiąca dziewczynkę imion Wiktoria Ewa, Urodzonego Pana Przemysława  Szypowskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Kazimierz Pokrzywnicki miecznik łęczycki z Urodzoną i Wielmożna Pania Joanną Sochaczewską.

Rok 1689

Strachanów

8-go maja. Ja, Jan Gacki ? Goszczanowa, ochrzciłem imionami Anna Katarzyna, córkę Szlachetnych Jacka Koszuckiego i ? Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Kajetan Koszucki brat wyżej wymienionego i matka tych Koszuckich.

Rok 1691

Strachanów

25 stycznia. Ja, Adam Jan Krzyski wikary Goszczanowa, ochrzciłem imionami Wiktoria Helena, córkę Szlachetnych Jacka Koszuckiego i Anny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Poniatowski z Wielmożną swoją małżonką Marianną.

Wroniawy

2 grudnia. Ja, Adam Jan Krzyski wikary Goszczanowa ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Urodzonego Jana Skotnickiego i Zofii jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Matek z Gawłowic i Katarzyna szewcowa z Wroniaw.

Rok 1692

Lipicze

24 lutego. Ja, Adam Jan Krupski wikary Goszczanowa ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Szlachetnego Mikołaja Kuznickiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Przemysław Szypowski z Urodzoną Barbarą Nieznańską.

Gawłowice

3 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, wikary Goszczanowa ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Szlachetnego Kazimierza Starczewskiego i Jadwigi jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Gawłowski z E? Ostrowską z Kocienia?

Goszczanów

7 maja. Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt Goszczanowa, ochrzcił imionamai, Jan Stanisław, urodzonego 4 tego miesiąca, syna Szlachetnych Pana Stanisława Bratkowskiego i Zofii Sulmierskiej jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Sokołowski miecznik płocki z Urodzoną Panią Anną Pokrzywnicką.

Sulmów

Grudzień. Ja, Jan Gacki wikary Goszczanowa, ochrzciłem imionami Tomasz Jan, syna Szlachetnych Stefana Milewskiego i Jadwigi Kowalskiej jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Samuel Wierusz Kowalski ze swoją małżonką Eufrozyną.

Rok 1694

Kaszew

20 stycznia. Ja, Adam Krupski wikary Goszczanowa, ochrzciłem imionami Fabian, Sebastian, Antoni, syna Szlachetnych Pana Alberta Daleszeńskiego i Jadwigi jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Pokrzywnicki miecznik łęczycki z Urodzoną Panią Anną Potocką babką ochrzczonego z Miele?

Rok 1695

Wroniawy

22 sierpnia Znakomity Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki?, ochrzcił imionami Ludwik Roch, syna Szlachetnych Alberta Radoszewskiego i Teresy jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Radoszewski i Anna Jabłkowska.

Rok 1696

Chocim

Tego samego dnia Znakomity Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, ochrzcił niewiernego imionami Paweł Eustachy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Pokrzywnicki miecznik łęczycki, Wielmożny Przemysław Szypowski, matka zaś Wielmożna Pani Anna Pokrzywnicka.

Rok 1697

Wroniawy

Maj. Ja, Jan Gacki wikary Goszczanowa, ochrzciłem imionami Kazimierz Józef, syna Szlachetnych Franciszka Stokowskiego i Teodory, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Wolski z Wólki i Szlachetna Jadwiga Rogolińska.

Rok 1698

Sulmów

26 kwietnia. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Marianny z nieprawego łoża. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Kazimierz Szypowski z Teresą Madalińską.

Gawłowice

wrzesień

Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Anna Antonina, córkę Piotra Grzymisławskiego i Katarzyny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Grzymisławski stryj dziecka z Urodzoną Marianną Morawską z Goszczanowa.

Rok 1699

Goszczanów

20 czerwca Znakomity i Przewielebny Marcin Lipnicki kanonik łęczycki, kapelan Najjaśniejszego kardynała, arcybiskupa gnieźnieńskiego (obecnie Michał Radziejowski), ochrzcił imionami Antoni Banifacy, urodzonego 14 maja, syna Urodzonych Jana Morawskiego dzierżawcy goszczanowskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Niszczycki kasztelan płocki z Jaśnie Wielmożną Panią Katarzyną Tobiańska kasztelanką łęczycką swoją siostrą[?]

Rok 1700

Lipicze

Ja, Bartłomiej Kazimierz Papczyński wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Domicela, Zofia, Ewa, córkę Urodzonego Jana Chryzostoma Olewińskiego i Konstancji z Lipiczy. Dnia 12 maja A.D. 1700. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Madaliński i Urodzona Marianna Morawska z Goszczanowa.

Kaszew

3 października. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Anna Jadwiga, córkę Szlachetnego Piotra Wągrowskiego i Zuzanny, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Pokrzywnicki miecznik łęczycki z Anną swoją małżonką.

Rok 1702

Kaszew

A.D. 1702, dnia 2 stycznia. Ja, Bartlomiej Kazimierz Papczyński wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Paweł i Jan, syna Urodzonego Piotra Wągrowskiego i Zuzanny, małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Jan Gałczyński kanonik łowicki, oficjał i dziekan uniejowski i Urodzona Teresa Szamowska.

Gozdowko?

30 kwietnia. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Jakub Franciszek, syna Szlachetnych Alberta Pęgowskiego i Zofii, małżonki. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Jakub Okwiński ze swoją siostrą z Wroniaw.

29 czerwca

Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, ochrzcił syna Wielmożnego Jana Morawskiego i Marianny z Madalińskich, małżonków, któremu nadał trzy imiona Józef, Jan, Piotr. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Jan Wolski ? z Wólki i Urodzona Marianna Łaszawska z Inczewa? 1702.

Rok 1703

Gawłowice

17 marca. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Józef Grzegorz, syna Szlachetnego Tomasza Bogusławskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Jan Morawski ze swoją małżonką Marianną

Rok 1704

Poprężniki

kwiecień

Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Katarzyna Zofia, córkę Urodzonego Stanisława Pstrokońskiego i Konstancji, małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Grodzicki z Urodzoną Eufrozyną Kowalską.

Gawłowice

8 maja. Ja, Bartłomiej Kazimierz Papczyński, ochrzciłem imieniem Petronela, córkę z nieprawego łoża Marianny Starczewskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Morawski i Urodzona panna Franciszka Madalińska. Roku, jak wyżej.

Gawłowice

4 czerwca. Ja, Jan Gacki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Anna Petronela, córkę Szlachetnego Tomasza Bogusławskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Jan Psarski z Zielęcina ze Szlachetną Zofią Ojrzyńską.

Rok 1705

Gawłowice

5 marca, ten sam, ochrzcił Kazimierza Józefa, Szlachetnych Walentego Gawłowskiego i Marianny jego małżónki. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Przemysław Szypowski z Urodzona Eufrozyną Kowalską.Gro?icki z Urodzoną Eufrozyną Kowalską.

Sulmów

? marca, Znakomity Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski z Urodzoną Panią Eufrozyną Kowalską trzymał do chrztu syna imieniem Franciszek Urodzonego Alberta Dobka mojego brata i Barbary jego żony, który został ochrzczony przeze mnie Jana Gackiego wikarego goszczanowskiego, urodzony 26 tego samego miesiaca.

Strachanów

Wrzesień. Ten sam ochrzcił imionami Marianna Rozalia, córkę Urodzonego Jana Pawłowskiego i Zofii, małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Jan Pstrokoński z Woli z Urodzoną Barbarą Dobkową z Sulmowa.

Rok 1706

Gawłowice

Marzec. Ten sam ochrzcił Franciszkę, Szlachetnego Tomasza Bogusławskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli ? ze swoją żoną.

Rok 1708

Gawłowice

? Stycznia. Ja, Bartłomiej Kazimierz Paczyński, ochrzciłem Tomasza Baltazara, syna Szlachetnego Walentego Gawłowskiego i Marianny, małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Jarzyna kasztelanic sochaczewski i Urodzona Eufrozyna Kowalska.

Rok 1709

Gawłowice

20 Stycznia. Ja, Bartłomiej Kazimierz Paczyński wikary, ochrzciłem imieniem Sebastian, syna Szlachetnego Walentego Gawłowskiego i Marianny, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Maciej Poniatowski z Poniatowa i Urodzona Pani Marianna Stobiecka z Goszczanowa. A.D. 1709.

Strachanów

16 czerwca. Ja, Bartłomiej Kazimierz Paczyński wikary goszczanowski, ochrzciłem córkę Szlachetnego i Wielmożnego Pana Jana Psarskiego i Marianny, małżonki ze  Strachanowa, której nadałem imiona Anna i Monika. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Maciej Poniatowski z Poniatowa i Wielmożna Pani Eufrozyna Kowalska z Poprężników. A.D. 1709.

Rok 1711

Lipicze

Ja, Mikołaj Malinoski wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Marianna, Bazylisa, Barbara, córkę Urodzonego Pr? Szypowskiego i Agnieszki Pawłoskiej, prawowitych małżónków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Wągrowski i Urodzona Barbara Kowalska małżonka Urodzonego Alberta Dobka.

Rok 1712

Sulmów

Ja, jak wyzej, ochrzciłem imieniem Józef, syna Pawła woźnicy i Marianny, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Jabłkoski z Urodzoną Teresą Olszewska małżonką Jana Budzisz Pstrokońskiego.

Lipicze

lipiec

Ja, Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, ochrzciłem imionami Jakub Adam, syna Urodzonych [Sta]nisława Szypowskiego i Agnieszki Pawłowskiej małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Zwierchlejski z Urodzoną Anną z Jaracze? Taczanowską Urodzonego Mikołaja Taczanowskiego ...

Rok 1713

Poniatów

styczeń

Ja, Mikołaj Moliński wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Lu[dwika?] i Agnieszka, córkę Urodzonych Andrzeja Rapniewskiego i Marianny Poniatowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny ? Dobek kustosz kolegiaty łęczyckiej, prepozyt goszczanowski z Urodzoną panną Ludwiką Poniatowską siostrą matki.

Wroniawy

wrzesień

Ja, Mikołaj Moliński wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Rozalia Franciszka, córkę Urodzonego Stanisława Dzierbickiego i Marianny Szypowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz kolegiaty łęczyckiej, prepozyt goszczanowski i Urodzona Marianna Madalińska małżonka Urodzonego Jana Morawskiego.

Rok 1714

Strachanów

marzec

Przewielebny Stanisław Szumiącki kapłan jezier?, ochrzcił imionami Michał i Romuald, syna Urodzonego Walentego Modlibowskiego i Teresy Turobolskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Turobolski i Urodzona Anna Poniatowska małżonka Urodzonego Andrzeja Kupniewskiego.

Gawłowice

marzec

Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Szlachetnego Macieja Miecznikowskiego i Marianny Starczewskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Młodziejewski ze Szlachetną panną Rozalią Tur?

Goszczanów

marzec

Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz kolegiaty łęczyckiej, prepozyt goszczanowski, ochrzcił imionami Maciej i Józef, syna Urodzonego Stanisława Młodziejewskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan z Ga? Gałczyński i Urodzona Barbara Kowalska małżonka Urodzonego Alberta Dobka.

Lipicze

wrzesień

Ja Mikołaj Moliński wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Szlachetnego Alberta Madalińskiego zmarłego przed pół rokiem i Marianny Radoszewskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Jabłkoski i panna Konstancja Wągrowska.

Gawłowice

październik

Ja (jak wyżej) ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Szlachetnego Walentego Gawłowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli Urodzeni Stanisław Młodziejewski i Marcjanna Szypowska małżonka Urodzonego Stanisława Dzirbickiego.

Rok 1715

Goszczanów

Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz kolegiaty łęczyckiej, [prepozyt goszczanowski], ochrzcił imionami Stanisław i Marcin (urodzonego ?), syna Urodzonych  Stanisława Młodziejewskiego i Marianny Dominiko? ?. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan ? i Anna Michalewska.

Wroniawy

Ja, Mikołaj Moliński wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Marcin i Andrzej, syna Urodzonego Stanisława Dzierbickiego i Marianny Szypowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Rupniewski i Marinna Poniatowska jego małżonka.

Rok 1717

Goszczanów

Ja, Mikołaj Moliński wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Andrzej i Mikołaj, (urodzonego 30 listopada) syna prawowitych rodziców Urodzonych Stanisława Młodziejewskiego i Marianny Dominikowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Dominikowski i siostra Konstancja także Dominikowska, prawowita małżonka Urodzonego Bazylego Pie?

Rok 1718

Gawłowice

styczeń

13. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Kajetan Daniel, (urodzone 2 stycznia około godziny 1-szej )dziecko prawowitych rodziców, Urodzonych Ludwika Jabłkowskiego i Marianny Rupniewskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski i Urodzona Anna Rupniewska ...

Poradzew

kwiecień

24. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wojciech, urodzone 21 dziecko Urodzonych Piotra Leśniewskiego i Rozalii, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Młodziejewski z Goszczanowa i Barbara Kowalska małżonka Urodzonego Dobka z Sulmowa.

Gawłowice

5 grudnia 1718. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mikołaj, dziecko Urodzonych Walentego Gawłowskiego i Marianny Starczeskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Młodziejewski z Goszczanowa i Marianna Golańska z Gawłowic.

Rok 1719

Goszczanów

... stycznia 1719. Znakomity i Wielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, ochrzcił imionami Antoni i Józef, syna Urodzonych Stanisława Młodziejewskiego i Marianny Dominikowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Dobek i panna Franciszka Mieszkowska z Goszczanowa.

Gawłowice

19 lutego 1719. Znakomity i Wielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, dopełnił opuszczoną przeze mnie Macieja Eleckiego wikarego kościola goszczanowskiego, ceremonię przy chrzczonej w domu imionami Anna i Marcjanna, córki Urodzonych Ludwika Jabłkowskiego i Marianny Rupniewskiej, małżonków, którzy do uzupełnienia tej ceremonii doprowadzili. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Poniatowski chorążyc sieradzki i Ludwika Poniatowska małżonka Urodzonego Gałeckiego starosty bydgoskiego?

Poradzew

19 listopada 1719. Ja, Maciej Elecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imieniem Andrzej, dziecko Urodzonych Piotra Leśniewskiego i Rozalii Turskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stefan Łempicki z Poprężników i Marianna Ordężyna z Goszczanowa.

Rok 1720

Kaszew

4 lutego 1720. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Szlachetnych Jana Markoskiego i Zofii Łosiownej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ludwik Jabłkowski z Gawłowic i ...na Rupniewska wdowa z domu Poniatowska z Poniatowa.

Wroniawy

Kwiecień 1720. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Agnieszka i Barbara, dziecko Szlachetnych Franciszka Gajęckiego i Barbary, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pani Barbara Kowalska małżonka Urodzonego Pana Dobka z Sulmowa i Urodzony Stefan Łępicki z Popężników.

Goszczanów

8 czerwca 1720. Ja, Albert Spławski wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Joanna i Petronela, córkę prawowitych rodziców, Urodzonych Adama Ordęgi i Marianny Tarnoskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski i Urodzona Pani N. Madalińska małżonka Urodzonego Pana Morawskiego.

Lipicze

10 lipca 1720. Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, ochrzcił imieniem Ignacy, dziecko Urodzonych Tomasza Dobka i Agnieszki 1v. Szypowskiej z domu Pawłowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Adam Ordęga i Marianna Tarnowska, małżeństwo z Goszczanowa.

Gawłowice

9 listopada 1720. Przewielebny Albert Spławski wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzcił imionami Stanisław Maciej Sergiusz, syna rodziców, Urodzonych Ludwika Jabłkowskiego i Marianny Rupniewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Urodzeni Maciej Poniatowski i Anna Rupniewska, rodzeństwo.

Rok 1722

Poradzew

24 marca 1722. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Józef Gabriel, syna Urodzonych Andrzeja Dobka i Zofii Rupniewskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek kustosz kościoła łęczyckiego, prepozyt goszczanowski i Urodzona Pani Anna z Poniatowskich Rupniewska.

Lipicze

13 września 1722. Ja, Maciej Elecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Zofia Eufemia, dziecko Urodzonych Jakuba Kamieńskiego i Katarzyny Niewiadomskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ludwik Jabłkowski z Marianną Rupniewską swoją małżonką.

Wroniawy

Listopad 1722. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Urszula Teresa, dziecko Urodzonych Stanisława Dzierzbickiego i Zofii Piekarskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Lubiński z Chojn i Anna Rupniewska wdowa z Poniatowa.

Poprężniki

...listopad 1722. Znakomity i Przewielebny Andrzej Dobek, kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, ochrzcił imionami Rafał i Dionizy, dziecko Urodzonych Antoniego Kobierzyckiego i Anny Spinkowej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Adam Kałdowski z Anną Rupniewską z domu Poniatowską. Dziecko to zmarło po 13 tygodniach.

Rok 1723

Strachanów

?9 kwietnia 1723 Znakomity Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski, ochrzcił imieniem Wojciech , dziecko Urodzonych Stanisława Skrzyńskiego i Franciszki Kobierzyckiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Skrzyński z Katarzyną Starczewską z domu Kobierzycką.

Rok 1724

Wroniawy

10 lutego 1724. Ja, Maciej Elecki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Józef Ignacy, dziecko Urodzonych Stanisława Dzierzbickiego i Zofii Piekarskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski i Anna Katarzyna z Mielca Slesińska stolnikowa ciechanowska.

Lipicze

?1 marca 1724. Dopełniłem kościelną ceremonię nad bliźniętami ochrzczonymi w domu przeze mnie dnia 13 kwietnia[?] (ja, jak wyżej) pierwsze dziecko imieniem Kazimierz, drugie Kunegunda, mianowicie Urodzonych Jakuba Kamińskiego i Katarzyny Niewiadomskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi Kazimierza byli Znakomity Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski z Urodzoną Zofią Dzierzbicką z domu Piekarską. Drugiej natomiast Kunegundy rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kazimierz Niewiadomski i Agnieszka Ordężanka.

Lipicze

11 czerwca 1724. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, dziecko Urodzonych ? Taczanowskiego i Marianny Kamińskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Sieraszewski i Teresa Bąkowska małżonka Urodzonego Jana Michalewskiego.

Rok 1725

Strachanów

18 stycznia 1725. Ja, jak wyżej, ochrzciłem (w domu we dworze Strachanowa z powodu choroby dziecka) imionami Marcjanna Joanna, dziecko Urodzonych Mikołaja Ostrowskiego i Agnieszki Pawłowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Wawrzyniec Łabęcki i Urodzona panna Franciszka Pawłowska, córka Znakomitego stolnika ?

Poniatów

... kwietnia 1725. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Stanisław Juliusz, dziecko Pana Kacpra Wyszkowskiego i Agnieszki Kolińskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Gałecki starosta bydgoski z Ludwiką Poniatowską swoją małżonką.

Rok 1726

Goszczanów

20 stycznia 1726. Ja, jak wyżej, mianowicie Maciej Elecki wikary goszczanowski, ochrzciłem konwertytów z judaizmu, rodziców dwojga dzieci. Ojcu nadałem imię Sebastian, jego rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Andrzej Dobek kustosz łęczycki, prepozyt goszczanowski i Anna Rupniewska z domu Poniatowska. Matce nadałem imię Agnieszka, jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marek Bolkoski łaskawy opiekun czasu konwersji z Urodzoną Teofilą Pniewską z domu Wyganowską. Synów tych konwertytów, starszego Kazimierza rodzice chrzestni Urodzeni Konstanty Gorzyński z Wronian i Zofia Dobkowa z domu Rupniewska obecnie z Poradzewa. Młodszego syna Józefa rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Dobek i Teresa Gorzyńska z domu N. mianowicie starszemu nadałem imię Kazimierz, młodszemu Józef.

Lipicze

13 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jakub Jan, dziecko Urodzonych Wojciecha Taczanowskiego i Marianny Kamińskiej, małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Nagórski z Lipiczy i Katarzyna Bolkowska z Goszczanowa.

Poradzew

29 września 1726. Ja, Jan Gacki Wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Eufrozyna Anna, dziecko Urodzonych Andrzeja Dobka i Zofii Rupniewskiej, małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Jabłkowski i Marianna Rupniewska, małżeństwo.

Rok 1727

Wroniawy

4 czerwca 1727. Ja, Maciej Elecki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami An... Helena, dziecko Urodzonych Stanisława Dzierzbickiego i Zofii Piekarskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Kierzyński i Anna Grzymisławska z domu Małachowska.

Poradzew

21 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Urszula Kordula, córkę Urodzonych Andrzeja Dobka i Zofii Rupniewskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Sieraszewski z Będziechowa i urodzona Katarzyna Bolkowska z domu Skorzewska z Goszczanowa.

Rok 1728

Chocim

26 stycznia. Ja, Maciej Elecki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Paweł i Agaton, syna Urodzonych Michała Wargawskiego i Aleksandry Koźmińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Koźmiński i Katarzyna Łochyńska.

Poprężniki

30 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Ludwika Marianna, córkę Urodzonych Jana Otockiego i Marianny Tymienieckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni  Marek Bolkowski z Goszczanowa i Eleonora Biernacka z domu Wolska z Wołynia.

Rok 1729

Poprężniki

6 listopada. Ja, Maciej Elecki wikary goszczanowski, ochrzciłem imionami Katarzyna Salomea, córkę Urodzonych Jana Otockiego i Marianny Tymienieckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stefan Otocki i Anna Rupniewska z domu Poniatowska.

Rok 1731

Poradzew

Dnia 31 stycznia Znakomity i Przewielebny Stefan Będkowski dziekan staw?, prepozyt goszczanowski, ochrzcił imionami Ambroży i Jan, dziecko Wielmożnego Andrzeja Dobka i Zofii, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów Poradzewa i Gawłowic. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Franciszek Pstrokoński starosta sułkowicki? i Jadwiga Dzierzbicka z Popowa.

Poprężniki

Dnia 18 lutego. Ja, Jan Gacki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Walenty Józef, syna Urodzonych Jana Otockiego i Marianny Tymienieckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Dobek z Poradzewa i Krystyna Tymieniecka.

Sulmów

Dnia 4 lipca. Ja, Jan Gacki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Aleksandra i Katarzyna, córkę Urodzonych Jakuba Dobka i Marianny Łaszewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Jabłkowski i Marianna tego Jabłkowskiego małżonka.

Rok 1732

Poradzew

Dnia 26-go sierpnia. Ja, Jan Gacki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Ludwik Wawrzyniec, córkę Urodzonych Andrzeja Dobka i Zofii Rupniewskiej,prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Dominik Rupniewski i Jaśnie Wielmożna wojewodzina rawska Anna Głębocka.

Rok 1733

Strachanów

Dnia 16-go czerwca. Ja, Jan Gacki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imieniem Jan, dziecko Katarzyny Gałęskiej wdowy i nieznanego ojca. (Jej nieżyjący mąż zmarł w 1731 r.) Rodzicami chrzestnymi dziecka byli Urodzony Stefan Gosławski i Urodzona panna Barbara Gosławska.

Rok 1734

Lipicze

Dnia 17 maja. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Jan Nepomucen i Antoni, syna Urodzonego Alberta Taczanowskiego i Marianny z familii Kamieńskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Parczeski z Lipiczy i Urodzona Zofia Dzierzbicka z Wroniaw.

Sokołów

Dnia 29 grudnia. Przewielebny ojciec Andrzej Węgierski jezuita obecnie gość, ochrzcił imionami Mateusz Michał, dziecko rodziców Urodzonych Jakuba Dobka i Marianny dziedziców Sulmowa i Sokołowa, prawowitych małżonków. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Marcin Węgierski miecznik [schovensis] obecnie najemca dóbr Kaszewa i innych i dziedzic Węg? i Wielmożna Pani Marianna Poniatowska z Poniatowa.

Rok 1735

Gawłowice

Dnia 14 stycznia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imionami Kunegunda Julianna i Felicja, córkę rodziców Urodzonych Andrzeja Dobka i Zofii, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Poradzowa i Gawłowic, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Psarski i Urodzona Eleonora Rupniewska z dóbr Malanowa w województwie łęczyckim.

Wroniawy

Dnia 28 listopada. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Marcin Andrzej, syna rodziców Urodzonego Pana Antoniego Dębowskiego i Rozalii z Dzierzbickich Dębowskiej z Dębówki, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Dobek i Urodzona Pani Zofia tego Andrzeja Dobka małżonka, oboje z Gawłowic.

Rok 1736

Lipicze

Dnia 5-go. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Jan Antoni, syna Szlachetnych rodziców, mianowicie Urodzonego Antoniego Rosowskiego i Zofii, prawowitych małżonków, prawnych posesorów Lipiczy, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Andrzej Poniatowski z Poniatowa i Wielmożna Marianna Milewska.

Rok 1738

Poprężniki

Dnia 19 marca. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Józef Benedykt, syna rodziców, Urodzonego Andrzeja Pstrokońskiego, posesora prawnego z wyżej wymienionej wsi i Franciszki ze Zdzienickich Pstrokońskiej zmarłej po porodzie, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Milewski obecnie posesor prawny wsi Gawłowic i Urodzona Pani Katarzyna.

Rok 1739

Poradzew

Dnia 11 maja. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Polikarp Bogusław, urodzone 25 stycznia, dziecko rodziców, Wielmożnego Pana Andrzeja Dobka, dziedzica i posesora wsi Poradzew i Zofii z Rupniewskich Dobkowej, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Dominik Kiełcewski kanonik kujawski, prepozyt wolborski i koźmin? i Wielmożna Pani Zofia Sieraszewska żona Wielmożnego Pana Andrzeja Sieraszewskiego posesora prawnego wsi Poniatowa.

Wroniawy

Dnia 25 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jakub Bonawentura, syna rodziców, Urodzonego Pana Andrzeja Dębowskiego i Rozalii, prawowitych małżonków, posesorów prawnych we Wronianach. Dziecko to urodziło sie 24 bieżącego miesiaca. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Obarzanowski i Urodzona Katarzyna tego Pana Obarzanowskiego żona, oboje posesorowie prawni w Strachanowie.

Rok 1741

Sulmówko

Dnia 22 czerwca. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Józef Konstanty, syna rodziców, Urodzonego Jana Piątkowskiego i Zuzanny, posesorów prawnych Sulmówka, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Rogaliński posesor prawny Sulmowa Dużego i Urodzona Jadwiga Wierklejska żona Urodzonego Wawrzyńca Wierklejskiego posesora swojej Góry.

Wroniany

Dnia 13 listopada. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Leonard Teodor, syna rodziców, Urodzonego Antoniego Dębowskiego posesora prawnego Wronian i Rozalii z Dzierzbickich Dębowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Rogaliński posesor prawny Sulmowa i Urodzona Marianna Dobkowa żona Urodzonego Jakuba Dobka dziedzica Sulmowa i Sokołowa.

Rok 1742

Goszczanów

Dnia 22 grudnia. Ja, Sebastian Franecki, ochrzciłem imieniem Wiktoria, urodzoną 19 grudnia córkę rodziców, pracowitego Jakuba mieszkańca plebani i Ewy, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Obarzankowski posesor prawny ze Strachanowa i Urodzona panna Joanna Bazanowna córka Urodzonego Bazana, posesora z Chwalęcic.

Rok 1743

Poradzew

Dnia 20 października. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Jan Kanty, (urodzonego 15 tego miesiąca) syna rodziców, Urodzonego Jana Piekarskiego i Urodzonej Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Jan Groszewicz ekonom goszczanowski i Urodzona Rozalia Dębowska, żona Urodzonego Antoniego Dębowskiego posesora prawnego Wroniowa.

Rok 1744

Wroniawy

Dnia 10 grudnia. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Wiktoria Elżbieta, urodzoną 19 listopada córkę rodziców, Urodzonego Antoniego Dębowskiego i Rozalii z Dzierzbickich Dębowskiej, prawowitych małżonków, posesorów prawnych z Wroniaw. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Jan Głoczkowski i Urodzona Barbara z Ru? Głoczkowska żona tego Głoczkowskiego.

Rok 1747

Sulmówek

Dnia 20 wrzesnia. Ja, Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imionami Marcjanna Justyna, urodzoną wczoraj córkę rodziców, Urodzonego Ludwika Otockiego, mieszkańca i posesora wsi Su? zwanej Sulmówkiem lub Sulmowem i Urodzonej Ludwiki z Bielskich Otockiej, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Koczański ? posesor prawny w tej wsi Sulmówek a drugiej części jego małżonka Urodzona Marcjanna. Ta Urodzona Otocka jest kalwinką.

Wroniawy

Dnia 16 października. Ja Sebastian Franecki wikary kościoła goszczanowskiego, ochrzciłem imieniem Michał, urodzonego  29 września w św. Michała, syna rodziców, Urodzonego Antoniego Dębowskiego i Urodzonej Rozalii z Dzierzbickich Dębowskiej, prawowitych małżonków, posesorów prawnych we Wroniawie. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Piskorski dziedzic swojej części Gawłowic i Urodzona panna Julianna Pierucka z Lipiczy.

 

 

początek strony