GRODZISKO

Family History Library

Parafia Grodzisko (Łęczyca)

Archiwum Diecezjalne we Włocławku
Film 1958950

Film 1958951

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1690-1765

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1701-1765

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1765-1820

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1809

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie

Zespół: 54/755/0

http://szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grodzisko (pow. turecki)

 

Urodzenia, małżeństwa, zgony 1823-1987

 

 

 

 

Film 1958950

   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1690-1765

 

 

URODZENIA

 

Rok 1690

Wrzesień

16-go ? ten sam jak wyżej ochrzcił syna imieniem Chryzostom Szlachetnych Anny i Antoniego Tomaszewskich, obecnie w Zbylczycach mieszkających, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Żędzian i młynarka.

Rok 1691

[Guszyno]

Tego samego roku, dnia 23 lipca ochrzciłem imieniem Wojciech, dziecko Szlachetnego Arciszewskiego i Marianny Raczyńskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w ? Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Kazimierz Sanocki i Ewa Ko...

Rok 1694

Tego samego roku, dnia 30-go października ochrzciłem imieniem Katarzyna, dziecko Urodzonego Kazimierza Kosowskiego i ? [..ybońska], prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Mikołaj Gawłowski i Anna jego żona, wszyscy z ?

Rok 1696

Kaznów

Znakomity kanonik proboszcz, Przewielebny Adam Zale? ochrzcił imieniem Andrzej, dziecko Urodzonego Franciszka? Kosowskiego i Marianny Dzierbickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Wierzbowski ... Wierzbowska ...

Rok 1697

6 luty

Ja Przewielebny Adam Zielski kanonik uniejowski, kapłan grodziski, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Jana i Marianny Kossowskich z Kosewa, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Mikołaj Gawłowski i Marianna Kossowska.

Zimne

8 kwietnia Andrzej Syma? wikary grodziski, ochrzciłem imieniem Albert, syna Pana Zygmunta Światkowskiego i Anny Scawińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Jan Skrzyński i panna Marianna Skrzyńska.

Roku jak wyżej, dnia zaś 19-go grudnia. Ja Adam Zielski kanonik uniejowski, proboszcz grodziski, ochrzciłem imionami Roch Tomasz, syna Kazimierza i Marianny Bielawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli ? Dobiecki i Katarzyna Lubowicka.

Rok 1698

Roku jak wyżej, dnia zaś 28 maja. Ja Adam Zielski kanonik ? oficjal uniejowski, proboszcz grodziski, ochrzciłem dwoma imionami Antonina i Joanna, dziecko Szlachetnych Adama i Katarzyny Skrzyńskich, prawowitych małżonków, obecnie posesorów dóbr Zbelczyce. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Kossowski z Kaznowa i Urodzona Jadwiga Skrzyńska ta matka.

Rok 1699

Marzec

23 Znakomity i Czcigodny Adam Zielski kanonik uniejowski i zastępca oficjała uniejowskiego, prepozyt grodziski, ochrzcił Rafała, syna Urodzonych Jana i Julianny Kosowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Chryzostom Kosowski i Urodzona Zofia Nagorska z Kosewa, miesiąca tego samego, jak wyzej. 

Rok 1701

Styczeń

5-go tego samego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan Paweł, dziecko Urodzonych Jana i Marianny Kossowskich, prawowitych małżonków z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Kacper dziad z Urodzoną Elżbietą Bolesławską.

Rok 1702

Wrzesień

10-go tego samego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, dziecko Urodzonych Felicjana i Anny Gozdowskich, prawowitych małżonków z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Wierzbowski i Urodzona Ewa Wierzbowska dziedziczka z Wierzbowa parafi Wielkia Leźnica.

Rok 1704

Luty vacat

tu dodano, ten sam jak wyżej 19-go lutego ochrzciłem imieniem Zofia  dziecko Szlachetnych Jana i Marianny Kossowskich, prawowitych małżonków z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Chryzostom Kossowski ze swoją małżonką Marianną.

Kwiecień

22 kwietnia. Ja Tomasz Orłowski obecnie wikary kościoła grodziskiego, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonych Kazimierza i Marianny Kosowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Adam Zielski kanonik i zastępca sędziego uniłowskiego, prepozyt grodziski z Urodzoną panną Anną Górską.

10. listopad

Ja ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonego Pana Chryzostoma Kosowskiego i Marianny Byszeskiej jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Korzboński? z Panią Marianną Czyżową.

Rok 1705

17 stycznia. Ja ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Walenty Ludwik, syna Urodzonego Pana Jana Kosowskiego z Kosewa i Urodzonej Pani Julianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Łykowski z Łykowa i Urodzona Pani Marianna Kosowska z Kosewa.

23 września Bartłomiej Mazarkiewicz wikary kościoła grodziskiego | Maciej Michał | Łyków | Urodzony Jan Łykowski dziedzic Łykowa i Urodzona Rozalia jego żona | Jan Gawroński kanonik gnieźnieński, proboszcz Chełma i Marianna Kossowska żona Urodzonego Kazimierza z Kosewa.

Rok 1707

Kwiecień

Roku jak wyżej, dnia 8-go w obecności ? jak wyżej, ochrzciłem urodzonego dnia 19 marca, syna Urodzonego Kazimierza Bielawskiego i Zofii Gniazdowskiej, prawowitych małżonków, któremu nadalem dwa imiona Józef i Walenty, jego rodzice chrzestni Urodzeni Stanisław Byszewski z Urodzoną Pegowską.

Roku jak wyżej, dnia 19 grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Wiktoria Ewa, córkę Szlachetnych Jana i Teresy Lubienieckich podróżujących, której rodzicami chrzeestnymi byli Szlachetna Zofia Dąbska i Szlachetny Ignacy Smarzewski.

Rok 1708

... jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Antoni Walenty, syna Urodzonych mieszkańców Kosewa Felicjana i Anny Gozdowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Kosowski z Urodzoną Teresą Smarzewską.

Roku i dnia jak wyżej. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Agata, córkę Szlachetnych Zygmunta Czyżowskiego i Jadwigi Jarochowskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkajacych w Zbelczycach, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Smarzewski z Urodzoną Agnieszką Konopińską.

Roku jak wyżej, dnia 21 grudnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Tomasz, syna Urodzonych Chryzostoma Kosowskiego i Marianny Byszewskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Byszewski z Urodzoną Swi?owską.

Rok 1709

Roku jak wyżej, dnia 5 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonego Kazimierza z Bielawy Bielawskiego i Zofii Gniazdowskiej,  prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Chryzostom Jan, jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Florian Skotnicki cześnik ...

Rok 1710

Kosew

Roku Pańskiego 1710, dnia 19 kwietnia. Ja, brat Ludwik Regaliński ? łeczycki z zakonu mieszkający przy kościele grodziskim ? Wielmożnych  Urodzonych Państwa parafian, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Wielmożnego i Urodzonego Felicjana Gozdowskiego, prawowitych małżonków [brak matki]. Rodzicami chrzestnymi Wielmożny i Urodzony Jan Kosowski, Wielmożna i Urodzona Marianna Pągowska burgrabia? łęczycki. Ten sam jak wyżej.

Listopad Kosew

25 Ja, jak wyżej, ochrzciłem Andrzeja, syna Urodzonych Jana Kosowskiego i Julianny Głowińskiej. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Antoni Grodziński z Urodzoną Anną Gozdowską.

Grudzień

Podłęże

29 Ten sam, jak w panoszącej się zarazie w parafii i śmierci kapłana w listopadzie: ochrzciłem imieniem Ambrozy i drugim imieniem Józef, syna Urodzonych Pawła Pruskiego i Zofii Skotnickiej. Rodzice chrzestni Marcin Sokołowski z Krystyną swoją żoną.

Rok 1712

Roku Pańskiego 1712, dnia 26 kwietnia. Ja Łukasz Krąkowski obecnie proboszcz grodziski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Andrzeja i Anny Bielawskich, małżonków, któremu nadałem imię Katarzyna. Rodzice chrzestni Urodzeni Michał Gozdowski i Agnieszka Kossowska.

26 kwietnia

Roku i dnia jak wyżej. Ja Łukasz Krąkowski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Chryzostoma i Marianny Kossowskich, małżonków, któremu nadałem imię Zofia. Rodzice chrzestni Urodzeni Michał Gozdowski i Agnieszka Kossowska.

Rok 1713

Rok Pański 1713, oby szczęśliwy.

Roku jak wyżej, dnia 1-go stycznia ochrzciłem dziecko Urodzonych Wojciecha i Marianny Czarneckich małżonków, któremu nadałem imię Marianna. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzeni Piotr Jasiński i Katarzyna Bielawska.

Roku jak wyżej, dnia 25 maja ochrzciłem dziecko Urodzonych Chryzostoma i Marianny Kossowskich, małżonków, któremu nadałem imię Petronela. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzeni Jan Kossowski i Jadwiga Zdzienicka.

Rok 1714

Roku jak wyżej, dnia 14 marca ochrzciłem dziecko Urodzonych Michała i Rozalii Łosieckich, prawowitych małżonków, Rodzicami  chrzestnymi byli Szlachetni Antoni Jankowski i Jadwiga Zdzienicka. Dziecku nadałem dwa imiona Ewa Gertruda.

Roku jak wyżej, dnia 1-go listopada ochrzciłem dziecko Urodzonych Felicjana i Anny Gozdowskich, małżonków, posesorów zastawnych dóbr Kosewa, któremu nadałem dwa imiona Szymon i Marcin. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzeni Michał Gozdowski i Marianna Kossowska.

Rok 1715

Roku jak wyżej, dnia 19-go lutego ochrzciłem dziecko Urodzonych Jana i Julianny Kossowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Apolonia i Julianna. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzeni Rafał i Ewa Kossowscy.

Rok 1717

Roku jak wyżej, dnia 11 kwietnia ochrzciłem dziecko Szlachetnych Andrzeja i Anny Bielowskich, małżonków, któremu nadałem imię Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan i Agnieszka Kossowscy.

Roku jak wyżej, dnia 15 czerwca ochrzciłem dziecko Urodzonych Chryzostoma i Marianny [brak nazwiska], prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Antonina. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Byszewski i Marianna Kossowska.

Rok 1719

Roku jak wyżej, dnia 23 kwietnia ochrzciłem dziecko Szlachetnych Andrzeja i Anny Bielowskich, małżonków, któremu nadałem imię Zofia. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzony Antoni Krąkowski z Urodzoną Marianną Kossowską.

Roku jak wyżej, dnia 30 października Przewielebny Chryzostom Markowski dziean zewnetrzny uniejowski, proboszcz ? ochrzcił dziecko Urodzonych Michała i Rozalii Lisieckich, małżonków rodzicieli, któremu nadał dwa imiona Anna i Jadwiga. Rodzicami  chrzestnymi byli Znakomity Łukasz Krąkowski kanonik uniejowski, kapłan grodziski i Urodzona Bogumiła Koczańska.

Rok 1720

Roku jak wyżej, dnia 23 czerwca ochrzciłem dziecko Szlachetnych Mikołaja i Jadwigi Suchorskich, małżonków, któremu nadałem dwa imiona Jan i Piotr. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzony Marcin Pomorski i Szlachetna Marianna Kossowska.

Roku jak wyżej, dnia 24 listopada ochrzciłem dziecko Urodzonych Chryzostoma i Marianny Kossowskich, małżonków, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzeni Sebastian Koczański i Ewa Modlińska.

Rok 1721

Roku jak wyżej, dnia 10 września ochrzciłem dziecko Urodzonych Mikołaja i Jadwigi Suchorskich, małżonków, któremu nadałem imię Marianna. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzeni Marcin Dzierzbicki i Teresa Łazińska.

Rok 1723

Roku jak wyżej, to jest 1723-go, dnia 30 listopada. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Świętosław Marcin, syna małżonków, Urodzonych Rafała Kossowskiego i Marianny Gozdowskiej. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzony Konstanty Szcz[a]wiński i Urodzona Marianna Zakrzewska jego małżonka.

Rok 1724

Roku jak wyżej, dnia 30 kwietnia ochrzciłem dziecko Urodzonych Andrzeja i Anny Bielowskich, małżonków, któremu nadałem imię Albert. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech Taczanowski i Marianna Kossowska.

Rok 1725

Roku jak wyżej, dnia 3-go czerwca ochrzciłem dziecko Urodzonych Mikołaja i Jadwigi Suchorskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Teresa i Antonina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Gałczyński i Zofia Suchorzewska.

Rok 1726

[Kosew]

Roku jak wyżej, dnia 30 maja ochrzciłem dziecko Szlachetnych Andrzeja i Anny Bielowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Jan. Rodzice chrzestni Urodzeni Stanisław Gałczyński i Marianna Kossowska.

Roku jak wyżej, 28-go lipca, ochrzciłem dziecko Urodzonych Mikołaja i Jadwigi Suchorskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Jakub. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław Gałczyński i Urodzona Marianna Pomorska.

Rok 1727

Kaznów

Roku jak wyżej, dnia zaś 8-go kwietnia, ja jak wyżej, ochrzciłem córkę imieniem Katarzyna Senneńska drugie imię Marianna, prawowitych małżonków Urodzonych Jana i Ewy Radzyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Gałczyński ze wsi Zbełczyce i Urodzona Pani Marianna Krąkowska ze wsi Kaznow.

Rok 1728

Zimne

Roku jak wyżej, dnia zaś 28-go grudnia. Ja ten sam, jak wyżej ochrzciłem córkę imionami Agnieszka i Ewa, prawowitych małżonków, Urodzonych Rafała Kossowskiego i Marianny Gozdowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Czałczyński? z Urodzoną Ewą Pstrokońską ze Świnic.

Rok 1730

Kosew

Roku, jak wyżej, dnia zas 22-go stycznia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Paweł, syna z nieprawego łoża, ojca Stanisława Kowalczyka młodziana, matki Jadwigi Cieślanki, oboje ze wsi Kosew. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Pstrokoński i Urodzona panna Marianna Kossewska, oboje z Kosewa.

Rok 1731

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 3-go grudnia. Ja ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Ewa, dziecko prawowitych małżonków, pracowitych Franciszka i Marianny Frydrychów z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Pstrokoński z Gusina z Urodzoną Anną Suchorską z Kosewa.

Rok 1733

Gusin

Roku jak wyżej, dnia 15-go lutego. Ja ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Marcjanna, dziecko prawowitych [małżonków], pracowitych Jana i Jadwigi Boleściaków z Gusina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech i Ewa Pstrokońscy, małżeństwo.

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 6-go sierpnia. Ja ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Kajetan, syna prawowitych małżonków, Urodzonych Tomasza i Rozalii Kossowskich z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Trojanowski z Urodzoną Joanną Kossowską.

Rok 1735

Roku jak wyżej, dnia 15-go grudnia. Ochrzciłem imionami Mikołaj Paweł, dziecko prawowitych małżonków, Szlachetnych Alberta i Joanny Kossowskich z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Łykowski ze swoją matką Urodzoną Zofią Łykowską.

Rok 1737

Roku jak wyżej, dnia 9-go kwietnia ochrzciłem imionami Marianna Katarzyna Senneńska, dziecko prawowitych małżonków, Urodzonych Andrzeja i Julianny z Smarzewskich Kossewskich z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Kossowski z Kosewa i Urodzona Ewa Pstrokońska z Rogowa.

Rok 1739

Roku jak wyżej, dnia 15-go lutego ochrzciłem imionami Paweł Konstanty, dziecko prawowitych małżonków, Urodzonych Marcina i Konstancji Gozdowskich, posesorów z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Konstanty Grembecki posesor z [Parski] i Urodzona Franciszka Witficka ze Zbelczyc.

Roku jak wyżej, dnia 11-go marca ochrzciłem imionami Jan Boży i Grzegorz, dziecko prawowitych małżonków Szlachetnych Andrzeja i Joanny Podczaskich, dzierżawców z Grodziska. Rodzice chrzestni Szlachetny Franciszek Kucharski i Szlachetna Anna Wolińska z Gusina.

Rok 1740

Roku jak wyżej, dnia 21-go kwietnia. Ja ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna Teodora, dziecko prawowitych małżonków, Szlachetnych Kazimierza i Franciszki Witfickich, posesorów ze Zbelczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Łykowski i Wielmożna panna Teodora Walewska ze Świnic.

Roku jak wyżej, dnia 2-go września. Ochrzciłem imionami Franciszka i ..., dziecko prawowitych małżonków, Urodzonych Macieja i Rozalii Łykowskich, dziedziców z Łykowa. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Mileski i Urodzona Ewa Pstrokońska z Rogowa

Rok 1742

Roku jak wyżej, dnia 25-go lutego. Ochrzciłem imionami Eleonora Kunegunda, dziecko prawowitych małżonków, Szlachetnych Marcina i Konstancji Gozdowskich z Kosewa. Rodzice chrzestni Urodzony Konstanty Grembecki posesor z [Parski] i Urodzona panna Agnieszka Pomorska z [Parski].

Rok 1743

Roku tego samego, dnia 29-go czerwca ochrzciłem imionami Antonina Zofia, dziecko prawowitych małżonków, Szlachetnych Kazimierza i Franciszki Witfickich, posesorów ze Zbelczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marian Gnoiński z Dzierżaw i Wielmożna Zofia Dąmbrowska z Krasek.

Rok 1744

Roku jak wyzej, dnia 10-go lutego. Ochrzciłem imionami Agata Scholastyka, dziecko prawowitych małżonków, Szlachetnych Alberta i Agaty Skrzynieckich pokojowców w Gusinie. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Albert Pruski dzierżawca grodziski i Małgorzata Rudnicka.

 

 

Film 1958951

   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1701-1765

 

URODZENIA

 

Rok 1744

Roku jak wyżej. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę prawowitych małżonków Szlachetnych Marcina Chrząstowskiego i Marianny z Kosewa. Rodzicami jej chrzestnymi byli Józef Supski i panna Konstancja Kwiatkowska z Kosewa.

Roku jak wyżej, dnia 10-go lutego ochrzciłem imionami Agata Scholastyka, dziecko prawowitych małżonków Szlachetnych Alberta i Agaty Skrzynieckich mieszkańców Gusina. Rodzice chrzestni Szlachetni Albert Pruski dzierżawca grodziski i Małgorzata Rudnicka.

Roku jak wyżej, dnia 20 listopada ochrzciłem imieniem Andrzej, dziecko prawowitych małżónków Szlachetnych Marcina i Konstancji Gozdzowskich, posesorów Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Konstanty Grębicki i Joanna Kossowska.

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 12-go lutego ochrzciłem imieniem Agata, dziecko prawowitych małżonków Szlachetnych Andrzeja i Julianny Kossowskich, posesorów Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Łagiewski dzierżawca grodziski i Dorota Mileska z Rogowa

Rok 1745

Zimne

Roku jak wyzej, dnia 21 stycznia ochrzciłem imieniem Ewa, córkę prawowitych małżonków Adama i Joanny Ubyszów. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Franciszka Rudnicka i Stanisław Maszkoski.

Roku jak wyżej, dnia ... maja. Ja ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Petronela, córke prawowitych małżonków Szlachetnych Wojciecha i Julianny Kossowskich, posesorów z Kosewa. Rodzice chrzestni Kossowski z konieczności ...

Rok 1746

Roku Pańskiego 1746, dnia 26 stycznia. Ja Mikołaj Goździejewski proboszcz grodziski, ochrzciłem imieniem Kacper, syna Szlachetnych Antoniego i Marianny Chrostoskich, prawowitych małżonków, posesorów Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Jerzmanoski ? Franciszka Rudnicka.

Rok 1747

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 5-go maja ochrzciłem bliźniaczki dziewczynki prawowitego małżeństwa Urodzonych Stefana i Anny Witfickich, posesorów w Zbylcycach, którym nadałem imiona, pierwszej Bogumiła, drugiej Marianna, rodzice chrzestni Urodzeni Kazimierz i Franciszka  Witficcy ze Szlachetną Małgorzatą Żmijewską sługą ze Zbylczyc.

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 8-go czerwca. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Marianna dziecko Szlachetnych Andrzeja i Joanny Ubyszów, prawowitych małżonków, posesorów w Kosewie. Rodzice chrzestni Szlachetny Julianna Kossowska i Albert Kossowski

Rok 1748

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 28 ma... Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Bogumiła i Petronela, córkę Urodzonych Witfickich posesorów ze Zbylczyc, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Witficki ze swoją żoną ekonom? ze Zbylczyc

Rok 1750

Roku jak wyżej, dnia 11 lutego ochrzciłem imionami Teodora i Scholastyka, córkę prawowitych małżonków Szlachetnych Andrzeja i Julianny Kossowskich dzierżawców gusińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Kazimierz Byszewski i panna Marianna Kossowska siostra chrzczonej.

Roku jak wyżej, dnia 1 marca ochrzciłem imieniem Helena, córkę prawowitych małżonków Szlachetnych Adama i Joanny Ubyszów mieszkańców Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Kacer Brzostowski młodzian ze szlachetną Katarzyną Zamoyską z dzierżawy Parski.

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 10 kwietnia ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnych Marcina i Konstancji Gozdows[kich] posesorów z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Bielowski z  ? Ewą Malewską z Rogowa.

Roku tego samego, dnia 23 kwietnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna prawowitych małżonków Szlachetnych Antoniego i Marianny Chrostoskich posesorów z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kossowski z Urodzoną panną Magdaleną Chrząszczewską, oboje z Kosewa.

Roku jak wyżej, dnia 24 maja, ja jak wyżej, ochrzciłem imionami, mianowicie Dezyderiusz Jan Franciszek i Urban, dziecko Urodzonych Stefana i Anny Witfickich, posesorów Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Kossowski ze Szlachetną Franciszką Kłosińską.

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 25 października ochrzciłem imionami Jadwiga i Teresa, córkę prawowitych małżonków Szlachetnych Franciszka i Apolonii Kucharskich, dzierżawców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kossowski ze Szlachetną panną Marianną Groińską? z Dzierżaw.

Rok 1751

Wieś Parski

Roku jak wyżej, dnia 24 lutego ochrzciłem dwoma imionami Piotr i Maciej, syna prawowitych małżonków Urodzonych Jakuba i Katarzyny Zamoyskich, dzierżawców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Marianna Rembowska z Urodzonych Michałem Latalskim.

Kosew

Roku tego samego, dnia 25 marca ochrzciłem imieniem Benedykt, syna prawowitych małżonków Szlachetnych Józefa i Marianny Dąbrowskich mieszkańców Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Brzostowski z Urodzoną Joanną Kossowską.

Tego samego roku, dnia 10 grudnia ochrzciłem dwoma imionami Mikolaj i Jan, syna prawowitych małżonków Urodzonych Franciszka i Franciszki Lipskich ze Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Zakoski z panną Witficką.

Rok 1752

Roku tego samego, dnia 16 stycznia ochrzciłem imionami Anastazja i ...na, dziecko prawowitych małżonków Szlachetnych Adama i Marianny Rusinowskich, mieszkańców Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Kossowski z Urodzoną Apolonią Kucharską, oboje z Kosewa.

Zbylczyce, ten sam jak wyżej. A.D. 1752, dnia 8 marca, podczas mojej nieobecności Wielebny Jan Gurski kapłan ? ochrzcił imionami Eustachy i Michał, syna prawowitych małżonków Urodzonych Franciszka i Franciszki Lipskich cześników z powiatu ?, posesorów ze Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Kossowski młodzian ze Szlachetną Katarzyną Zamoyską wdową.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 3 września ochrzciłem trzema imionami Bartłomiej, Ludwik i Joachim, syna Szlachetnych Stefana i Anny Witfickich, prawowitych małżonków,  posesorów ze Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Adam Kraszyński dzierżawca z Gusina ze Szlachetną panną Marianną Morawską z Czepowa.

Rok 1753

Dnia 28 sierpnia, podczas mojej nieobecności Wielebny Str?wski kapłan w [Swence - chyba chodzi o Świnice] ochrzcił imionami Augustyn i Idzi, syna Szlachetnych Andrzeja i Julianny Kossowskich, posesorów z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Marcjan Byszewski stolnikowicz łęczycki, posesor w [Swence] z Urodzoną Ewą Mileską z Byszewa.

Rok 1754

Bielawy

Dnia 18 kwietnia ochrzciłem córkę, kórej nadałem dwa imiona Katarzyna drugie Marianna, prawowitych małżonków Szlachetnych Michała i Jadwigi Kozubskich, posesorów z Bielaw. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek Kucharski posesor z Kosewa ze Szlachetną panną Barbarą Zabłocką z Bielaw.

Rok 1755

Dnia 14-go stycznia ochrzciłem Hilarego Pawła, syna Urodzonych Józefa i Marianny Dzierzbickich, prawowitych małżonków, dzierżawców z Grodziska. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Sartor [szewc] z Gusina z Marianną Pawłowską z Grodziska.

Rok 1759

Dnia 16 września ochrzciłem imieniem Bogumiła, córkę Szlachetnych Andrzeja i Marianny Kossowskich, prawowitych małżonków, posesorów z Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Rafał Witficki ze Szlachetna panną Zofią Leśniewską.

Rok 1760

Zbylczyce

Dnia 6 maja, roku jak wyżej. Ja antoni Pągowski wikary kościoła grodziskiego, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonych Wawrzyńca i Bogumiły Pieleckich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Adam Rusinowski z pracowitą Marianną Stachową ze wsi jak wyżej.

Rok 1761

Sprawa opisana w kongregacji dekantu w Grodzisku [?]

Dnia 20 maja, ochrzciłem imieniem Onufry, syna prawowitych małżonków Szlachetnych Wawrzyńca i Bogumiły Pieleckich ze Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Pilecki z panną Franciszką Witficką.

Rok 1762

Kosew

Dnia 14 marca ochrzciłem dwoma imionami Grzegorz i Józef, syna prawowitych małżonków Szlachetnych Pawła i Marianny Gozdowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michał Gozdowski żołnierz z Urodzonymi Jadwigą Kozubską i Konstancją Jerzmanowską.

Łyków

Dnia 17 marca ochrzciłem dwoma imionami Krystyna i Józefa, córkę prawowitych małżonków Szlachetnych Szymona i [brak] Jankowskich, posesorów z Łykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Szymon Byszewski z Woli z Wielmożną Łykowską z Drozdowa.

Kosew

Dnia 24 maja. Ja brat Manswet Gliński kaznodzieja ? konwentu łęczyckiego, ochrzciłem imionami Adam Konstanty, dziecko Szlachetnych Jakuba Czerwonki burgrabiego grodzkiego łęczyckiego i Wiktorii z Trepków, prawowitych małżonków syna. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Kossowski z Kosewa ze Szlachetną Marianną ze Ślesińskich Trepczyną, babką tego dziecka.

Rok 1763

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 15 czerwca, ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Urodzonych Państwa Ludwika Skorzewskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi czyli trzymającymi przy świętym źródle byli Michał Jędrzejowski ze śląskiego domu pielgrzymów w Świnicach i Gertruda Skibińska.

 

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1701

Roku jak wyżej, dnia 10 kwietnia, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu kurii, w obliczu kościoła błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Pawła Witwickiego z Teresa Wierzbowską, w obecności Szlachetnych Łukasza i Michała Wierzbowskich, Jana Łykowskiego, Rafała Kossowskiego i Marianny jego żony i wielu innych.

Rok 1703

Łyków

Roku jak wyżej, dnia zaś 18 lutego, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu kurii, w obliczu kościoła błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Jana Kosińskiego z Teresą Łykowska, w obecności świadków Urodzonego Andrzeja Wierzbowskiego, Łukasza Wierzbowskiego i jego małżonki, Urodzonego Tańskiego, Urodzonej Kossowskiej i Urodzonej Tańskiej.

Kaznów

Roku tego samego, dnia zaś 19 lutego, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu kurii, w obliczu kościoła błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pawła Laznińskiego z Teresą Kossowską. Świadkowie Urodzony Paweł Dzierzbicki, Stanisław Byszewski ze swoją żoną Teresą z Szamowskich, Urodzony Muchliński ze swoją małżonką i wielu innych.

Rok 1704

Tego samego dnia błogosławilem małżeństwo Szlachetnych Andrzeja Wierzbowskiego i Jadwigi Kobielskiej w obliczu kościoła, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu najwyższej kurii. Świadkowie Szlachetni Adrian Wierzbowski, Anna Zabendowska córka tego Jana Kosińskiego, Mikołaj Wierzbowski i inni.

5-go lutego , ten sam jak wyzej, błogosławiłem małżenstwo małżeństwo Szlachetnych Jana Łykowskiego z Rozalia Wierzbowską.

Rok 1707

Roku jak wyżej, dnia 7-go marca. Ja jak wyżej, błogosławiłem na mocy indultu i poprzedziwszy jedną zapowiedzią, małżenstwo Szlachetnych osób Zygmunta Czyżowskiego z Jadwiga Jaroczowską mieszkajacą obecnie w Zbylczycach. Świadkami byli Urodzony Mikołaj Wierzbowski, Urodzony Andrzej Dzięgielowski i inni wiarygodni.

Rok 1708

Roku jak wyżej, dnia 18 lutego. Ja jak wyżej, poprzedziwszy zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo obecnych Urodzonego Kazimierza Bielawskiego z Urodzoną Joanną Czarlińską?

Rok 1709

Roku jak wyżej, dnia 4-go stycznia. Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem w obliczu kościoła związek małżeński Urodzonych, mianowicie Urodzonego Jana Oswalda Sucharzewskiego z Urodzoną Zofią Kosowską z Kaznowa. Świadkowie Urodzony Mikołaj Wierzbowski, Urodzony Mikołaj Jackowski i inni wiarygodni.

Roku jak wyżej, dnia 12 lutego. Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, w obliczu kościoła, błogosławiłem związek małżeński Szlachetnych Macieja Krężelowskiego z Zofią Gajewską. Świadkowie Urodzony Marian Pegowski, Urodzony Jan Kosowski i inni.

Rok 1712

Roku jak wyżej, dnia 21-go maja. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami zgodnie ze zwyczajem, uznałem związek małżeński Urodzonych Michała Lisieckiego z Rozalią Łykowską. Świadkowie Urodzeni Adam i Jan Kossowscy z Urodzonym Szymonem Krzemienieckim, Kazimierzem Dziewczopolskim i wielu innymi.

Rok 1716

Roku jak wyżej, dnia 14-go października. Poprzedziwszy zapowiedziami zgodnie ze zwyczajem, uznałem związek małżeński Urodzonych Franciszka Modlińskiego z Ewą Kossowską. Świadkowie Urodzeni Adam Kossowski, Michał Lisiecki, Kazimierz Dziewczopolski i wielu innych.

Rok 1717

Roku i dnia tego samego. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Sebastiana Koczańskiego z Bogumiłą Wierzbowską. Świadkowie Urodzeni Stanisław Byszewski stolnik łęczycki, Wojciech Balicki, Marcin Pomorski i wielu innych.

Rok 1718

Roku jak wyżej, dnia 9-go czerwca, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, zgodnie ze zwyczajem naszego kościoła, potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Stanisława Sławińskiego z Zofią Wyrzykowską. Świadkowie Urodzeni Michał Lisiecki, Józef Leciński, Stanisław Bielski i wielu innych.

Rok 1719

Roku jak wyżej, dnia 20 lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Mikołaja Suchorskiego z Jadwigą Kossowską. Świadkowie Urodzeni Marcin Pomorski, Jan Suchorski, Stanisław Byszewski stolnik łęczycki i wielu innych.

Rok 1721

Roku jak wyżej, dnia 24 lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, zgodnie ze zwyczajem naszego kościoła, potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Wojciecha Budzisz Pstrokońskiego z Ewą Modlińską. Świadkowie Urodzeni Michał Lisiecki, Stanisław Trzebiński, Kazimierz Dziewczopolski i wielu innych.

Rok 1725

Roku jak wyżej, dnia 28 lipca opuszczając zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego oficjała uniejowskiego, w obliczu kościoła potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Macieja Zamojskiego z Franciszką Łykowską, świadkowie Urodzeni Michał Lisiecki Tomasz Krzemieniewski, Kazimierz Dziewczopolski, Walenty Kossowski i wielu innych.

Rok 1727

Roku jak wyżej, dnia zaś 26-go listopada. Ja Paweł Trojanowski kapłan grodziski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami świątecznymi podczas uroczystych mszy, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Antoniego Sułkowskiego z Wielmożna Panną Marianną Kossowską, oboje z Kosewa, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Urodzonych Stanisława Gałczyńskiego, Rafała Kossowskiego i wielu innych.

Roku jak wyżej, dnia 30 listopada. Ja ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami świątecznymi, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Antoniego? Świątkowskiego z Regulic z Urodzoną Marianną Kossowską wdową z Kosewa, nie znajdując żądnych przeszkód, w obecności świadków Urodzonych Macieja Dąmbroskiego z Regulic, Kazimierza Skrzyńskiego ? Stanisława Kossowskiego i wielu innych świadków.

Rok 1731

Roku jak wyżej, dnia 7-go maja. Ja ten sam, jak wyżej, opuszczając na mocy indultu Najjaśniejszego księcia, wszystkie uroczyste zapowiedzi, błogosławiłem małżenstwo Urodzonych Stanisława Gałczyńskiego z Joanną  Zerawską?, nie znajdując żadnych przeszkód, w obliczu kościoła w obecności Urodzonych Piotra Łykowskiego, Michała Kurczewskiego, Jana Kossowskiego, Józefa Sicińskiego i wielu innych świadków.

Roku jak wyżej, dnia zaś 26-go września. Ja ten sam, jak wyżej, opuszczając na mocy indultu Znakomitego oficjała uniejowskiego, zapowiedzi, błogosławiłem w obliczu kościoła małżenstwo Urodzonych Marcina Gozdowskiego z Konstancją Kossowską panną z Kosewa, obecności Urodzonych Antoniego Sułkowskiego, Wincentego Jasińskiego, Adama Świątkowskiego i wielu innych świadków.

Rok 1734

Roku jak wyżej, dnia 3-go czerwca, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt, Przewielebny ojciec Hieronim Włodowski kaznodzieja konwentu łęczyckiego z zakonu św. Franciszka, za zgodą proboszcza, błogosławił związek małżeński Szlachetnych Sebastiana Siemka z Urodzoną Antoniną Głowińską przebywająca obecnie w Grodzisku, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Urodzonych Alberta Budzisz Pstrokońskiego, Michała Głowińskiego, Piotra Osińskiego, Walentego Świąteckiego i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1736

Roku jak wyżej, dnia 4-go czerwca, poprzedziwszy trzema uroczystymi zapowiedziami w dniach świąt, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Mateusza z Łykowa Łykowskiego z Urodzoną Rozalią Kossowską wdową, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Urodzonych Alberta Budzisz Pstrokońskiego, Macieja Zamoyskiego, Andrzeja Kossowskiego i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1740

Roku i dnia jak wyżej, na mocy indultu Znakomitego oficjała uniejowskiego opuszczając zapowiedzi, w obliczu kościoła potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Macieja Kwiatkowskiego z Franciszką Zamoyską wdową z Łykowa, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Urodzonych Kazimierza Kwiatkowskiego, Jana Kłudzyńskiego, Jana ?zeseckiego?, Antoniego Niegockiego, Jana Jankowskiego i innych wiarygodnych.

Rok 1743

Roku jak wyżej, dnia 4-go listopada. Ja ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema uroczystymi zapowiedziami w dniach świąt, błogosławiłem związek małżeński Szlachetnych Adama Ubisza z Julianną Kossowską, panną z Kosewa, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności Urodzonych Konstantego Gręmbeckiego z [Parski], Piotra Dąmbrowskiego z Chrząstowa?, Alberta Swejowskiego, Alberta Kossowskiego, Marcina Gozdowskiego z Kosewa i innych wiarygodnych.

Rok 1751

Zbylczyce

Roku tego samego, dnia 7-go lutego błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Lipskiego z Franciszką Witficką wdową, opuszczając dwie zapowiedzi na mocy dyspensy oficjała łęczyckiego, w obecności Urodzonych Józefa Koszutskiego, N. Łubińskiego, Stefana Witfickiego, ... Jawińskiego i innych Szlachetnych wiarygodnych świadków.

Roku tego samego, dnia 14-go lutego błogosławiłem prawowite małżeństwo Urodzonych Michała Latalskiego z Zofia Zamoyską panną, poprzedziwszy 3-ma  zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Urodzonych Wawrzyńca Stawarskiego, Michała Kozubskiego, Wojciecha Kossowskiego, Jana Bieloskiego i wielu innych Szlachetnych wiarygodnych świadków.

Rok 1763

Roku tego samego, jak wyżej, ten sam brat Piotr Grochowski z zakonu kaznodziejów, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Państwa Andrzeja Gozdowskiego z Marianną panną z Kosewa Kossowską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żadnych przeszkód, w asyście Wielmożnych i Urodzonych Panów Andrzeja Kossowskiego z [Gorzowo], Marcina Gozdowskiego z Kosewa i innych wiarygodnych stawających.

 

 

ZGONY

 

Rok 1713

Roku, jak wyżej, dnia 25 stycznia zmarła Urodzona Anna Łykowska, pochowana w grobowcu kościola grodziskiego.

Rok 1715

Roku, jak wyżej, dnia 20 kwietnia zmarła Szlachetna Zofia Górska z Kosewa, pochowana została w grobowcu kościoła grodziskiego.

Rok 1716

Roku, jak wyżej, dnia 6-go lutego zmarł Szlachetny Antoni Jankowski, pochowany został w grobowcu kościoła grodziskiego.

Rok 1717

Roku, jak wyżej, dnia 28 czerwca zmarła Urodzona Anna Gozdowska, pochowana została w grobowcu kościoła grodziskiego.

Rok 1719

Roku, jak wyżej, dnia 14 lipca zmarł Urodzony Łukasz Kossowski, pochowany został w kościele grodziskim pod nową inskrypcją.

Roku, jak wyżej, dnia 14 października zmarła Urodzona Julianna Kossowska, pochowana została w grobowcu kościoła grodziskiego.

Rok 1720

Roku jak wyżej, dnia 17 stycznia zmarł Szlachetny Marcjan Dzięgielewski, pochowany został przy dużym kościele.

Rok 1721

Roku jak wyżej, dnia 24 grudnia zmarła Szlachetna Elżbieta Bolesławska, pochowana w kościele przy dużym ołtarzu..

Rok 1723

Roku jak wyżej, dnia 13 lutego zmarł Szlachetny Chryzostom Kossowski, pochowany został w grobowcu w kościele.

Roku jak wyżej, dnia 21 lutego zmarła Urodzona Zofia Byszewska we wsi Kosew parafii Grodzisko.

Rok 1724

Roku jak wyżej, dnia 22 października zmarł Urodzony Marcin Kossowski, pochowany w grobowcu w kościele.

Rok 1725

Roku jak wyżej, dnia 10 listopada zmarł Szlachetny Stanisław Zabokrzecki, chłopiec lat 12, pochowany w kościele przy dużych drzwiach.

Rok 1728

Roku jak wyżej, dnia zaś 7-go stycznia zakończył życie Urodzony Adam Kossowski, dziedzic w Kosewie lat 60. Opatrzony sakramentami, pochowany w grobowcu w kościele.

Roku jak wyżej, dnia zaś 15-go stycznia pożegnała ten świat Urodzona Urszula Krąkowska z Kaznowa, po porodzie. Pochowana została w grobowcu o.o. Bernardynóww Łęczyckich za zgodą swojego proboszcza, lat 34.

Rok 1729

Roku jak wyżej, dnia 7-go marca pożegnała ten świat Urodzona Marianna Kossewska z Kosewa lat 60. Opatrzona sakramentami, pochowana zostala w grobowcu kościoła grodziskiego.

Roku jak wyżej, dnia zaś 13-go marca zamknął ostatni okres Urodzony Kazimierz z Kosewa  dziedzic Kossewski lat 45, pochowawszy przed siedmiu dniami, zmarłą po porodzie swoją żonę. Opatrzony sakramentami, pochowany został w grobowcu kościoła grodziskiego.

Roku jak wyżej, dnia zaś 25-go marca zakończyła życie Urodzona Bogumiła Łącka z Gusina lat 70. Opatrzona sakramentami, pochowana zostala w grobowcu kościoła grodziskiego.

Roku jak wyżej, dnia zaś 3-go kwietnia pożegnała ten świat Urodzona Petronela Pstrokońska, panna ze Świnic lat 7, wyspowiadana, pochowana zostala w grobowcu kościoła grodziskiego.

Rok 1730

Roku jak wyżej, dnia zaś 7-go czerwca zamknął ostatni okres Urodzony Marcin Zakowski ze wsi [Parski] lat 31. Opatrzony sakramentami, pochowany w grobowcu o.o. bernardynów konwentu łęczyckiego za zgodą swojego proboszcza.

Roku jak wyżej, dnia zas 28-go września pożegnała ten świat Urodzona Marianna Świątkowska z Kosewa, lat 45. Opatrzona sakramentami, pochowana została w grobowcu kościoła grodziskiego.

Rok 1732

Roku jak wyżej, dnia 13-go lipca zamknęła ostatni okres Urodzona Marianna  z Kossewskich Sułkowska z Kosewa, po porodzie. Opatrzona sakramentami, pochowana została  w grobowcu kościoła grodziskiego. ?  ducha, niech spoczywa w niebieskim raju.

Rok 1733

Roku jak wyżej, dnia 21-go lutego zamknęła ostatni okres Urodzona Joanna z Kurczewskich Gałecka? z [Parski]. Opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu kościoła grodziskiego dnia 25-go lutego.

Roku jak wyżej, dnia 17-go sierpnia pożegnał ten świat Urodzony Jan z Głogowa Kossewski, dziedzic w Kosewie lat 66. Opatrzony sakramentami, pochowany został w grobowcu kościoła grodziskiego. Nad jego duszą niech świeci światłość wiekuista.

Rok 1735

Roku jak wyżej, dnia 24-go listopada zamknęła ostatni okres Szlachetna Anna Jaroczowska ze Zbelczyc lat 53. Wyspowiadana przed śmiercią, pochowana została w kościele grodziski przed dużymi drzwiami.

Rok 1736

Roku jak wyżej, dnia 21-go marca zamknął ostatni okres Urodzony Tomasz Kossowski z Kosewa lat 28. Opatrzony sakramentami, pochowany został w grobowcu kościoła grodziskiego.

Roku jak wyżej, dnia 30-go marca opuścił ten świat Szlachetny Sebastian Siemek mieszkaniec Kosewa lat 35. Opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele grodziskim.

Rok 1737

Roku jak wyżej, dnia 29-go sierpnia opuściła ten świat Szlachetna Marianna Wolińska z Gusina lat około 80. Opatrzona sakramentami, pochowana została w kościele grodziskim.

Rok 1742

Roku tego samego, dnia 12-go maja niespodziewanie opuściła ten świat Szlachetna Marianna Żabokrzecka wdowa z Kosewa lat około 55. Pochowana została w kościele grodziskim przy wielkim ołtarzu.

Rok 1750

Roku jak wyżej, dnia 7-go lutego opuścił ten świat Urodzony Kazimierz Witwicki lat około 40, posesor ze Zbylczyc. Opatrzony sakramentami, pochowany w grobowcu grodziskim.

Rok 1751

Roku tego samego, dnia 29-go grudnia opuścił ten świat Urodzony Jakub Zamoyski dzierżawca z [Parski]. Opatrzony najświętszymi sakramentami, pochowany w kościele.

Rok 1755

Opuścił ten świat Szlachetny Karol Kozubski z Bielaw lat około 18. Opatrzony najświętszymi sakramentami, pochowany w kościele za zakrystią.

Rok 1756

Dnia 28 grudnia zmarł niespodziewaną śmiercią Urodzony Rafał Kossowski. Pochowany w kościele.

Rok 1758

Dnia 11 czerwca opuściła ten świat Urodzona Franciszka Lipska ze Zbylczyc. Opatrzona sakramentami, pochowana na cmentarzu, niech jej światło wiekuiste świeci.

Rok 1760

Dnia 9-go maja, roku jak wyżej pochowany został Antoni Kwiatkowski żołnierz ?

Rok 1763

Dnia 29-go grudnia 1763 roku, zmarła na skutek apopleksji Szlachetna Zofia z Kossowskich Magnuska. ? Pochowana 30 grudnia w grobowcu naprzeciw ambony.

 

 

 

Film 1958951

   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1765-1820

 

 

URODZENIA

 

Rok 1767

Kosew

Roku jak wyżej, dnia  1-go stycznia, ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Ewa, córkę Wielmożnych Jana i Agnieszki z Kendzirskich Bielickich, prawowitych rodziców obecnie posesorów dóbr Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Szymon Zabłocki dziedzic dóbr Łykowa i Wielmożna Franciszka z Gomolińskich Grębecka.

Łyków

Roku jak wyżej, dnia 26 lutego. Ja Karol Razewski kapłan w Chwalborzycach, ochrzciłem urodzone 20 tego miesiąca ?, dziecko Wielmożnych Szymona i Franciszki z Łykowskich Zabłockich, prawowitych rodziców, dziedziców dóbr Łykowa, imionami Sebastian i Felicjan. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walewski kasztelan sieradzki i Wielmożna Józefa z Popławskich Łykowska.

Kaznów

Roku jak wyżej, dnia 26 lutego, ja jak wyżej Marcin Prabski, ochrzciłem a raczej dopełniłem ceremonię chrztu Wielmożnej Jozafaty, Magdaleny, Kunegundy, Anastazji, Tekli Jerzmanowskiej, która przez Idziego Kromoszyńskiego była ochrzczona z wody w Małej ?, córki Wielmożnych Urbana i Marianny ze Sczawińskich Jerzmanowskich, prawowitych małżonków. Asystentami przy ceremonii byli Wielmożny Piotr Biskupski i Wielmożna Franciszka Biszewska wdowa z Krasek, oboje z parafii sieradzkiej.

Rok 1769

Łyków

Roku jak wyżej, dnia 8 września, ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Wojciech, syna Wielmożnych Szymona i Franciszki z Łykoskich Zabłockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksander Łykowski z Urodzoną Bogumiłą Rychlicką kasztelanką.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 29 listopada, ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Aniela i Marianna, córkę Wielmożnych Ludwika i Marianny z Witwickich Skorzewskich, prawowitych małżonków, posesorów ze Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Marcin Grabski kapłan w Świnicach z Wielmożna Anną Witwicką i Wielmożny Pan Bartłomiej Mikołajewski z Urodzoną Franciszką Witwicką, posesorzy ze Zbylczyc.

Rok 1770

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 19 grudnia, ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Wiktoria, córkę Wielmożnych Bartłomieja i Antoniny z Witwickich Mikołajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urban Jerzmanowski stolnik ziemski krzemieniecki, ? warszwski z Kaznowa z Urodzoną Marianną Skorzewską, Urodzony Walenty Tański z własną żoną.

Rok 1771

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 17 czerwca, ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Dionizy, urodzonego dnia 8 kwietnia, syna Wielmożnych Franciszka i Teresy z Dąbrowskich Radziądkowskich, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców dóbr Kosewa. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni i Teresa Dąmbroscy.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 13 lipca, ja jak wyżej ochrzciłem imionami Bonawentura Jan Gwalbert, urodzonego 10 tego miesiąca, syna Urodzonych Ludwika i Marianny z Witwickich Skorzewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Swejkoski z Urodzoną panną Apolonią Witwicką.

Rok 1772

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 21 marca, ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Wielmożnych Rafała i Teofili z Osińskich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urban Jerzmanowski stolnik bracławski i Wielmożna z Lasockich Smarzewska, asystenci Wielmożny Żelisławski z Wielmożną Anną Witwicką, Józef Smarzewski i Apolonia Witwicka.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 29 czerwca. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Piotr Paweł Bogumił, syna Wielmożnych Bartłomieja i Antoniny z Witwickich Mikołajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek z Drozdowa Byszewski miecznik brzeziński i Martyna z Magnuskich Łykoska, asystowali zaś Wielmożny Aleksander Łykoski łowczy? z Wielmożną Teofilą Rychłoską, Wielmożny Bogumił Witwicki z Urodzoną Szwejkoską?

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 10 sierpnia. Ja jak wyżej, dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem imieniem Hilary, synem Wielmożnych Jana Witwickiego cześnikowicza żydaczowskiego i Franciszki z Witwickich Witwickiej, prawowitych małżonków. Asystowali Wielmożny Szymon Witwicki cześnik żydaczowski z Urodzoną Anną Witwicką ? [Latyczowa], z 2-ej strony Wielmożny Maciej Strzałkowski burgrabia województwa ? z Urodzoną Apolonią Witwicką z tej samej wsi jak wyżej.

Gusin

Roku jak wyżej, dnia 30 listopada. Ja Michał Kęndzierski kapłan w Świnicach, ochrzciłem imieniem Barbara, dziecko Urodzonych Macieja i Brygidy z Kossowskich Bielickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Sebastian Zakrzewski zaządca grodziski i Urodzona panna Katarzyna Kossoska z Gusina.

Rok 1773

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 8 kwietnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Wojciech Wincenty, urodzonego 6-go tego miesiaca, syna Wielmożnych Ludwika i Marianny z Witwickich Skorzewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Komoroski i Antonina z Witwickich Mikołajewska, Mikołaj Witwicki z Urodzoną Bogumiłą z Witwickich Mikołajewską, wszyscy z tego samego ?

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 13 lipca. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna Apolonia Małgorzata, córkę Urodzonych Jana i Franciszki z Witwickich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Lasocki z Urodzoną panną Justyną Lasocką.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 29 września, ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Michał, urodzonego 25 tego miesiąca, syna Wielmożnych Szymona i Franciszki z Łykowskich Zabłockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Kobierzycki z Wielmożną Franciszką z Jaroskowskich Kucharską.

Rok 1774

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 10 czerwca, ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Katarzyna Justyna i Antonina, córkę Wielmożnych Ludwika i Marianny z Witwickich Skorzewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Witwicki posesor z tej wsi jak wyżej z Urodzoną panną Katarzyną Kossoską z Gusina.

Rok 1775

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 7-go maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadalem imię Katarzyna Senneńska, córkę Wielmożnych Ludwika i Konstancji z Milewskich Witwickich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Mikołaj Milewski z Urodzoną panną Scholastyką Osińską, asystentami zaś Wielmożny Antoni Witwicki z Urodzoną panną Antoniną Milewską.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 22 maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Piotr Celestyn i Bernard Seweryn, urodzonego 17 tego miesiąca, syna Wielmożnych Jana? i Franciszki z Witwickich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Bartłomiej Mikołajewski z Urodzoną panną Weroniką Jerzmanowską z Kaznowa, asystentami zaś Wielmożny Ludwik Witwicki z Urodzoną panną Jozafatą [Jerz]manowską Wielmożnego Urbana Jerzmanowskiego stolnika kr? [chyba córką] z Kaznowa.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 21 lipca. Ja jak wyżej, dopełniłem ceremonię chrztu syna Franciszka Wielmożnych Rafała i Jozafaty z Osińskich Witwickich, prawowitych małżonków, urodzonego w 1774? roku. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Bartłomiej Mikołajewski z Urodzoną Bogumiłą Tańską, oboje posesorzy z tej samej wsi jak wyżej.

Rok 1776

Kaznów

Roku jak wyżej, dnia 14 stycznia. Ja jak wyżej, dopełniłem ceremonię chrztu córki Salomei Tekli Jozafaty Wielmożnych Ignacego i Franciszki z Jerzmanowskich Witwickich, prawowitych małżonków, ochrzczonej w niebezpieczeństwie z wody w Spicimierzu. Rodzicami chrzestnymi przy ceremonii byli Wielmożny Urban Jerzmanowski stolnik ? z Urodzoną Jozafatą ? z tej samej wsi jak wyżej.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 20 października. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Urszula Ewa, Wielmożnych Rafała i Jozafaty z Osińskich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Kossobudzki posesor dóbr Kosewa z Urodzoną Franciszką z Kossobudzkich Kowalską posesorką dóbr Zbylczyc.

Rok 1778

Łyków

Roku jak wyżej, dnia 18 maja. Ja jak wyżej, dopełniłem ceremonię chrztu nad synem Wielmożnych Michała z Kobie[rzycka] Korabity Kobierzyckiego skarbnika granicznego sieradzkiego i Magdaleny z Porajów z Burzynina Pstrokońskiej, prawowitych małżonków. Dziecko imion Józef i Lambert urodzone dnia ... kwietnia i ochrzczone z wody przeze mnie dnia 20. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef z Woli Wężykowej Wężyk miecznik dobrzyński z Jaśnie Wielmożną z domu Jordanów ? Waleską kasztelanką spicimirską z Bor..  ?

Rok 1780

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 1-go kwietnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Balbina, córkę Wielmożnych Antoniego i Marianny z Łykoskich Witwickich, prawowitych małżonków, posesorów w Zbylczycach. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni i Katarzyna Łopaleccy, małżeństwo dzierżawców w Zbelczycach części Wielmożnych Skorzeskich.

Rok 1781

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 29 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, syna Wielmożnych Bartłomieja i Antoniny z Witwickich Mikolajewskich, prawowitych małżonków, prawowitych małżonków, któremu nadalem imię Wincenty ? Rodzicami chrzestnymi byli Antoni i Jadwiga z Szałoskich Łopateccy, małżeństwo dzierżawców części Wielmożnych Skorzeskich w Zbylczycach.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 28 listopada. Ja Melchior Kawczyński kapłan chwaliborzycki, za zgodą Przewielebnego kapłana grodziskiego, ochrzciłem dziecko, córkę Wielmożnych Antoniego i Jozafaty z Moraskich Trzebuchoskich, prawowitych małżonków, dzierżawców części Zbylczyc, której nadałem imiona Katarzyna Marianna Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Sebastian Zakrzewski z Wielmożną Konstancją Czeposką, Wielmożnego Jakuba Czeposkiego małżonką i Wielmożny Rafał Witwicki z Wielmożną panną Martyną Moraską z Chwalborzyc i Wielmożny Walenty Tański z Wielmożną panną Barbarą Waliszeską.

Rok 1782

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 24 września. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Marianna, córkę Urodzonych Ludwika i Konstancji z Mileskich Witwickich, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Trzebuchowski posesor zastawny części  Zbylczyc z Wielmożną Witwicka żoną Wielmożnego Rafała i Wielmożny Rafał Witwicki posesor dóbr Zbylczyc z Urodzoną niezamężną panną Rozalia Mileską.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 29 listopada. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Andrzej, syna Urodzonych Ludwika i Marianny z Witwickich Skorzewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Bartłomiej Mikołajewski z Wielmożną Jozafatą z Moraskich Trzebuchowską posesorzy z tej samej wsi Zbylczyce.

Rok 1783

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia zaś 15 lutego. Ja Leon Witwicki, za zgodą miejscowego prepozyta ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Walenty Leon Maciej, Szlachetnych rodziców Wielmożńego Antoniego i Marianny z Łykowskich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Sebastian Zakrzewski z Wielmożną Konstancją z Milewskich Witwicką żoną dziedzice i posesorzy części Zbylczyc.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia zaś 25 marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Franciszka, córkę Wielmożnych Bartłomieja i Antoniny z Witwickich Mikołajewskich, prawowitych małżonków i posesorów części Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Ludwik Witwicki z Konstancją z Mileskich małżonką.

Rok 1784

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 13 kwietnia. Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko Wielmożnych Ludwika i Konstancji z Mileskich Witwickich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Wincenty i Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony ? i Rozalia Milescy rodzeni brat i siostra.

Rok 1785

Kaznów

Roku jak wyżej, dnia 8-go lutego. Ja ? Damian Szadkowski z zakonu kaznodziejów, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona 1. Ludwika 2. Marianna 3. Brygida,  Wielmożnych rodziców Andrzeja i Józefy Młodzianowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Sebastian Zakrzewski miejscowy prepozyt ze Szlachetną Agnieszką Chyczewską ze Zbylczyc.

Zbylczyce

Roku jak wyżej ciągle płynącego, dnia zaś 29 marca. Ja niżej wymieniony, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Franciszek z Pauli, syna Urodzonych Antoniego i Marianny z Łykowskich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi będąc Urodzony Teodor Zaborowski i panna Aniela Skorzewska.

Bielawy

Roku jak wyżej, dnia 11 sierpnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko urodzone dnia 11 bieżącego miesiąca, któremu nadałem imiona Roch i Fortunat, syna Wielmożnych Antoniego i Jozafaty z Morawskich Trzebuchowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam? z Urodzoną Józefą z Nowowiejskich Czarneccy, prawowite małżeństwo wojskich koronnych?, dziedziców i posesorów dóbr Kosewa i połowy Bielaw.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 7-go listopada. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Karol Boromeusz i Józef, syna Wielmożnych Konstancji z Milewskich i Ludwika Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Koczański dzierżawca części ? Witwickich z Urodzoną panną Małgorzatą Hiczeską, Konstanty Hiczeski z ?

Rok 1787

Młyn Zbylczycki zwany Skrobaniec

Roku jak wyżej, dnia 6-go lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Walenty, syna Szlachetnych Tomasza i Wiktorii ze Zdzienickich Łępickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam Łodzia Czarnecki z Kosewa z Wielmożną Teresą Kossowską wojską szadkowską z [Parski] i Wielmożny Hiacynt Kossoski wojski szadkowski z Wielmożną niezamężną panną Marianną Pukoską z [Parski]

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 10 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Paweł i Jan, syna Urodzonych Antoniego i Marianny z Łykowskich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Koczański dzierżawca? części Wielmożnego Ludwika Witwickiego z Urodzoną Marianną Skorzewską, oboje posesorzy z tej samej wsi Zbylczyce.

Rok 1788

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 22 grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Tomasz i Józef, syna Urodzonych Mikołaja i Kunegundy z Rupniewskich Doruchowskich, prawowitych małżonków, dzierżawców części Wielmożnych Skorzeskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Rafał i Zofia Oszkoscy?, małżenstwo posesorów z Czepowa Górnego.

Rok 1789

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 13 kwietnia. Ja jak wyżej wymieniony, ochrzciłem dziecko imieniem Wojciech, syna Urodzonych Ignacego Witwickiego i Franciszki z Jerzmanowskich, prawowitych małżonków, posesorów części Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Teodor Grzymała Zaborowski burgrabia grodzki łęczycki i Marianna z ? Skorzeska także ze Zbylczyc.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 2 grudnia . Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Barbara, córkę Urodzonych Ludwika i Kunegundy z Milewskich Witwickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Benedykt Bielicki burgrabia grodzki łęczycki, dzierżawca dóbr Kaznowa z Wielmożną Kunegundą Doruchowską posesorką części Zbylczyc.

Rok 1790

Kaznów

Roku jak wyżej, dnia 25 kwietnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Katarzyna, córkę Szlachetnych Michała i Zofii z Bielickich Placzkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Rafał Witwicki z Wielmożną Józefą z ? Witwicką, małżeństwo dziedziców części Zbylczyc.

Zimne

Roku jak wyżej, dnia 28 września. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Ładysław z Gielniowa, syna Urodzonych Józefa i Elżbiety z Jankoskich Kossowskich, prawowitych małżonków, posesorów z Zimnego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Teresa z Orzela? Kossowska wojska szadkowska z [Parski] z Wielmożnym Rafałem Witwickim stolnikiem latyczowskim ze Zbylczyc.

Zbylczyce.

Roku jak wyżej, dnia 28 października. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Szymon, syna Wielmożnych Mikołaja i Kunegundy z Rupniewskich Dorochowskich, prawowitych małżonków, posesorów części Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Scuwoski? posesor z Krasek z Wielmożną Józefą z Czyńskich? Witwicką ze Zbylczyc.

Rok 1792

Zbylczyce.

Roku jak wyżej, dnia 27 grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Ewa, córkę Urodzonych Mikołaja Wierzbiątka Doruchowsiego i Kunegundy z Rupniewskich, prawowitych małżonków, posesorów części Zbylczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ludwik Skorzewski i pnna Aniela Skorzewska jego córka, dziedzice ze Zbylczyc.

Rok 1794

Zbylczyce.

Roku jak wyżej, dnia 23 stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Agnieszka, córkę Szlachetnych Józefa i Anny z Bogusławskich Pilichowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Marianna Skorzewska z Urodzonym Janem Zakrzewskim.

Zbylczyce.

Roku jak wyżej, dnia 9 marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Jan Boży, syna Urodzonych Mikołaja i Konstancji z Rupniewskich Doruchowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Hiacynt[Jacek] i Teresa Kossowscy wojscy szadkowscy, dziedzice w Parskach i Bielawie.

Rok 1796

Zbylczyce.

Roku jak wyżej, dnia 5 marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Kazimierz i Józef, syna Mikołaja i Kunegundy z Rupniewskich Doruchowskich, prawowitych małżonków, posesorów w Zbylczycach. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Rafał Witwicki z Urodzoną Balbiną z Witwickich [chyba żoną], Urodzony Florian Łobodzki z Urodzoną panną Ewą Witwicką ze Zbylczyc.

Rok 1797

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 23 marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Fortunat Bolesław Józef, syna Wielmożnych Ignacego i Józefy z [skreślone Szołoskich a na marginesie z Szołowskich] Czarneckich wojskich ?, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Antoni i Rozalia Szałoscy małżeństwo ? malborskich dziedziców z Kołuszyna.

Rok 1798

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 14 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Julianna, córkę Wielmożnych Jana i Anieli z Oryńskich Daleszyńskich, prawowitych małżonków, posesorów w Zbylczycach. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Rafał Witwicki z Jadwigą z Pruszkowskich Daleszyńską ze Zbylczyc.

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 8 lipca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Józefa i Elżbieta, córkę Urodzonych Antoniego i Balbiny z Witwickich Daleszyńskich, prawowitych małżonków, posesorów w Zbylczycach. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Koczański z Justną z Witwickich Czeszeską ze Zbylczyc.

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 7 października ochrzciłem dziecko dwoma imionami Brygida i Michalina, córkę Wielmożnych Ignacego i Józefy z Szołoskich Czarneckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Mokrski z Marianną Czarnecką, małżonką Wielmożnego Adama Czarneckiego, Wielmożny Wojciech Babski z Wielmożną Teklą Mokrską, Wielmożny Wincenty Skrzyński z Wielmożną panną Dorotą Wiewiorską.

Rok 1800

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 7 sierpnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko, kóremu nadałem trzy imiona Józef Ignacy Dominik, syna Wielmożnego Ignacego z nieżyjących Wielmożnych Grzegorza i Aleksandry z Łąckich Czarneckich i Józefy córki z Wielmożnych Antoniego i Rozalii z Rupniewskich Szałoskich, prawowitych małżonków Czarneckich. Rodzicami chrzestnymi byli zaś Wielmożni Józef i Marianna z Dzierbickich Skrzyńscy małżeństo pisarzy ziemskich granicznych sieradzkich ze Smolic, asysta Wielmożny Tadeusz Wiewiorowski pułkownik wojsk ? z Urodzoną panną Aleksandrą Nowowiejską chorążanką bracławską mieszkającą w Kosewie.

Rok 1801

Parski

Roku jak wyżej, dnia 26 kwietnia ochrzciłem dziecko imieniem Wojciech, urodzone 16 tego miesiaca, syna Wielmożnego Jakuba Skąpskiego z Wawrzyńca i Wiktorii z Przybysławskich Skąpskich i Antoniny córki Józefa i Wiktorii z Biskupskich Otockich, prawowitych małżonków Skąpskich. Rodzicami chrzestnymi byli zaś Wielmożny Maksymilian Otocki dziedzic dóbr ? parafii Mała Leśni? z Wielożną Wiktorią Skąpską ze Skotowa z parafii Grzegorzew.

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 28 sierpnia ochrzciłem dziecko, któremu zostały nadane imiona Marianna i Julia, córkę Wielmożnego Ignacego z nieżyjącego Grzegorza i Aleksandry z Łąckich Czarneckich i Józefy córki Andrzeja i Rozalii z Rupniewskich Szałowskich, prawowitych małżonków Czarneckich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Korneliusz Stawiski wyższy oficer kawalerii narodowej z Wielmożną Józefą Stawiską, Wielmożny Józef Stawiski ? burgrabia sieradzki ze Zbylczyc, z 2-ej strony Wielmożny ? oficer wojsk pancernych ? z  Wielmożną Teklą Wiewi? z 3-ej Wielmożny Hurdon? oficer dragonów wojsk ? z Wielmożną Aleksandrą Nowowiejską.

Zimne

Roku jak wyżej, dnia 6-go grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem 3-ma imionami Mikołaj Cyriak Ignacy, urodzone 8 sierpnia dziecko Wielmożnego Tadeusza z nieżyjącego Jana i Marii z Iztoskich? Wiewioroskich prawowitych małżónków i Tekli z Łobockich córki nieżyjącego Jana i Barbary Stąmbichownej Łobodzkich, Wiewioroskich, prawowitych małżónków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jakub Magnuski dziedzic w Kraskach i Wielmona Józefa z Szeloskich Czarnecka z Kosewa, z 2-ej Wielmożny Ignacy Czarnecki z dziedzic Kosewa z Wielmożną Dorotą z Prąndzenskich Magnuską , Urodzony Wincenty Magnuski mąż.

Rok 1802

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 22 sierpnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Kajetan, syna Wielmożnego Ignacego z Grzegorza i Aleksandry z Łąckich i Józefy córki Antoniego i Rozalii z Rupniewskich Szaloskich, prawowitych małżonków Czarneckich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jakub Magnuski dziedzic w Kraskach z Wielmożną Elżbietą Katarzyną Majkowną, Wielmożny ? Majka pisarz ? łęczycki z Wielmożna Barbarą Wiewioroską posesorką z Kropów ?

Rok 1803

Zbylczyce

Roku jak wyżej, dnia 27 stycznia. Ja jak wyżej, dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem Wielmożnych Dominika i Aleksandry z Nowowiejskich  Piniążków posesorów części Zbylczyc z nieżyjącego ojca Jana Odrowąża Piniążka cześnika łukowskiego, matki zaś Magdaleny z Wasieloskich Piniążkowej. Matki zaś rodzice Józef Nowowiejski i Józefa z Czarneckich Nowowiejska. Dziecko urodzone 25 października 1802 i ochrzczone z wody przez Michała Kedzierskiego w czwartym tygodniu po urodzeniu. Rodzicami chrzestnymi przy ceremonii byli Wielmożny Ignacy Czarnecki  dziedzic z Kosewa z Wielmożną Agnieszką z Jabłkowskich Załuską z Gostkowa dziedziczką ?

Roku jak wyżej, dnia 25 wrzesnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem 3-ma imionami Marian, Maksymilian, Hipolit, syna Wielmożnych Ignacego syna nieżyjącego Grzegorza i Aleksandry z Łąckich i Józefy córki Antoniego i Rozalii z Rupniewskich Szałoskich, prawowitych małżonków Czarneckich, dziedziców dóbr Kosewo, Zimne, Prusinowice. Rodzicami chrzestnymi byli z jednej Wielmożny Kazimierz Zaręba Tymieniecki burgrabia sieradzki z Wielmożną Barbarą z Sipniewskich Wielmożnego Andrzeja Wiewioroskiego małżonką? z ?, Wielmożny Jakub Magnuski cześnik łęczycki z Wielmożną Wstowską Wielmożnego Tyminieckiego małżonką? z Dzierzaw, z 3-ej[?] Urodzony Karol Faifer kupiec[?] łęczycki z Wielmożną Aleksandrą z Nowowiejskich Piniążkową Wielmożnego Dominika Piniążka ze Zbylczyc posesora ?

Rok 1804

Zimne

Tego miesiąca i roku, jak wyżej, dnia 25 września. Ja jak wyżej wymieniony, ochrzciłem dziecko Urodzonych Ignacego Czarneckiego dziedzica dóbr Kosewa syna nieżyjących Urodzonnych Grzegorza i Aleksandry z Łąckich Czarneckich, prawowitych małżonków i Józefy z Szołowskich Urodzonego Antoniego i Rozalii z Rupniewskich, prawowitych małżonków córki, prawowitych małżonków któremu zostały nadane imiona Wojciech i Stefan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech i Józefa Kamińscy skarbnicy łęczyccy a także Urodzony Józef Kobierzycki i Barbara z Wstowskich Tymieniecka.

Grodzisko.

Roku 1804, dnia 8 października. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa Stawowskiego syna Urodzonego Michała Stawowskiego z Urodzonej Katarzyny Przeniewskiej i Joanny z Konopnickich córki nieżyjących Urodzonych Piotra Konopnickiego i Katarzyny z Jackowskich, prawowitych małżonków, któremu zastały nadane imiona Konstancja i Tekla. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Jackowski i Katarzyna Stawska.

Rok 1805

Zbylczyce

Dnia 17 maja 1805. Ja Stanisław Grodzki, ochrzciłem dziecko urodzonych  Michała Dzierzbińskiego syna Urodzonego Jakuba Dzierzbińskiego i Zofii z Kwiatkowskich i Doroty z Grzybowskich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Józefa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Racięski z Rogowa parafii Wielenin i Urodzona Joanna Kwiatkowska ze Zbylczyc.

Rok 1806

Zimne dwór

Dnia 7 września. Ja Franciszek Dwuraczyński, ochrzciłem dziecko Urodzonych  Ignacego Czarneckiego dziedzica dóbr Kosew i Zimne, syna nieżyjących Urodzonych Grzegorza i Aleksandry z Łąckich Czarneckich, prawowitych małżonków i Józefy z Szołowskich córki Urodzonych Antoniego i Rozalii z Rupniewskich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Napoleon, Marian i Tadeusz. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Korytowski i Urodzona Krystyna Korytowska małżonka.

Rok 1807

Zimne

A.D. 1807, 16 listopada. Ja Franciszek Dwuraczyński kapłan grodziski, ochrzciłem urodzone 7-go października, dziecko Urodzonych Ignacego Czarneckiego dziedzica dóbr Kosew i Zimne, syna nieżyjących Urodzonych Grzegorza i Aleksandry z Łąckich Czarneckich, prawowitych małżonków i Józefy z Szołowskich córki Urodzonych Antoniego i Rozalii z Rupniewskich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane dwa imiona Orseta, Balbina i Regina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Adam Iwański sędzia brzezin? i Balbina z Czarneckich Ostroska podsędkowa łęczycka, asysta Urodzony Józef Jaskiełowski i Urodzona Magdalena Zaborowska.

Rok 1808

Kaznów

Dnia 28 tego samego. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Augustyn, dziecko prawowitych rodziców Teodora i Katarzyny Białkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Marciniak i ...

Rok 1809

Zimne

7 maja. Ja jak wyzej, ochrzciłem imionami Józefa Aniela, dziecko prawowitych małżonków, Urodzonych i Wielmożnych Ignacego i Józefy  z Szałowskich Czarneckich, dziedziców dóbr Kosew, Prusinowice etc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Kossobudzki z Anielą z Czarneckich Kosobucką małżonką z Szarowizny

Rok 1812

Zimne

Dnia 13 maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Izydor, Władysław, Michał, urodzonego dnia 10 tego miesiąca, syna Wielmożnych Ignacego i Józefy  z Szałowskich Czarneckich, dziedziców dóbr, posesorów Zimnego i Prusinowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Kuczborski i Wielmożna Rozalia Szolmierska z Garbowskich.

Rok 1819

Dwór Zimne

Dnia 19 sierpnia. Ja Cyryl zarządca ?, ochrzciłem dziecko imionami Helena Benigna, córkę Wielmożnych Ignacego i Józefy z Szałoskich Czarneckich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Walenty Korytowski posesor dóbr Kosewa z Wielmożną Benigną Sztembert z Je?wca, Wielmożny Celestyn Sztembert z Wielmożną [Domi?- może Dominiką a może Panią] Bogińską, Urodzony Jan Magnuski i Wielmożna Antonina Czarnecka.

 

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1766

Zbylczyce

A.D. 1766, dnia 7 lutego, porzedziwszy jedną zapowiedzią dnia 2-go lutego, która była w niedzielę sześćdziesiątnicy, opuszczając dwie na mocy indultu Najjaśniejszego księcia, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja jak wyżej, Urodzonego Walentego syna nieżyjącego Urodzonego Franciszka Tańskiego z parafii Grabno i Bogumiłę córkę nieżyjącego Kazimierza Witwickiego parafii grodziskiej, w kościele grodziskim zapytałem, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem w obecności znanych świadków Marcina Jerzmanowskiego, Ludwika Skorzewskiego, Stefana Witwickiego i Łukasza Tańskiego z obu parafii, poczem błogosławiłem ich zgodnie ze zwyczajem naszej świętej matki, kościoła.

Rok 1770

Zbylczyce

A.D. 1770, dnia 25-go listopada. Ja brat Augustyn Moliński z zakonu św. Franciszka, obecnie kapelan, porzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel,  błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych i Urodzonych Państwa Jana Witwickiego z Franciszką Małowiczówną Witwicką, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w obecności świadków Wielmożnego Pana Józefa Smardzewskiego, Ludwika Skorzewskiego, Marcina Swiejkoskego i innych.

Rok 1782

Kaznów

Roku jak wyżej, dnia 5 sierpnia, ja jak wyżej błogosławilem małżeństwo Urodzonych Kazimierza Rosockiego chorążego kawalerii narodowej z Weroniką Jerzmanowską, na mocy indultu Znakomitego oficjała łowickiego, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, wiarygodnymi świadkami byli, to jest Wielmożny Jerzmanowski stolnik krzemieniecki, regent grodzki warszawski, Wielmożny Jan Pienicki, Teodor Zaboroski burgrabia grodzki łęczycki.

Rok 1785

Zbylczyce.

Roku jak wyżej, dnia 28 sierpnia, ja jak wyżej błogosławilem małżeństwo Urodzonych Józefa Czeposkiego z Antoniną Grabską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszonych podczas uroczystych mszy wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w obecności wiarygodnych świadków, mianowicie Wielmożnego Franciszka Relskiego ?, Wielmożnego Bartłomieja Mikołajewskiego, Bogumiła Domańskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego.

Rok 1794

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 22 lutego zawarty został związek małżeński Wielmożnego Ignacego Czarneckiego cześnika inowłodzkiego z parafii grodziskiej z Wielmożną Józefą Szałowską łowczanką malborską, w obliczu kościoła w parafii Dalików, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami, trzecią opuszcając na mocy indultu danego przez Konsystorz Generalny Łowicki, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, i w obu parafiach według dyspozycji zaś tego samego oficjała, związek małżeński do ksiąg metrycznych zaślubionych obu ? Ja Szymon Linkiewicz? kanonik łęczycki i dziekan zewnętrzny łęczycki, kapłan w Dalikowie, Wiemożnego Ignacego Czarneckiego wojskiego inowłodzkiego z parafii w Grodzisku i Józefę Szałowską łowczankę malborską z parafii w Dalikowie, zapytałem, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem w obecności świadków Wielmożnego Józefa Grabowskiego psarza ziemskiego łęczyckiego w Złobnikach, Władysława Wardeńskiego wojskiego łęczyckiego z Dalikowa tej samej parafii w Dalikowie, Józefa Skrzyńskiego cześnika łęczyckiego z Malanowa parafii Kazmier?, poczem według zwyczaju naszej matki kościoła, błogosławiłem podczas celebrowanej mszy.

Rok 1801

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 22 listopada. Ja jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Dominika Piniążka syna nieżyjących Jana Odrowąża i Marianny z Wasielewskich Piniążkowej z Aleksandrą Nowowiejską córką nieżyjących Józefa chorążego łomżyńskiego i Józefy z Czarneckich Nowowiejskich, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żandych kanonicznych przeszkód, w obecności świadków Ignacego Czarneckiego wojskiego inowłodzkiego z Kosewa, Wielmożnego Józefa Stojeckiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego ze Zbylczyc, Wielmożnego Magnuskiego z Krasek i innych wiarygodnych.

Rok 1802

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 24 lutego. Ja jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Franciszka syna nieżyjących Wawrzyńca i Marianny z Dąmbskich Głodoskich z parafii nasielskiej z Rozalią Pełczyńską córką niezyjących Macieja i Reginy ze Szczygielskich Pełczyńskich, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, ogloszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w obecności świadków Wielmożnego Ignacego Czarneckiego wojskiego inowłodzkiego, dziedzica w Kosewie, Wielmożnego Franciszka Kossowskiego, Wielmożnego Tadeusza Wiewioroskiego posesora w Zimnem parafii grodziskiej.

 

 

ZGONY

 

Rok 1782

Łyków

Roku jak wyżej, dnia 31 marca zmarł Wielmożny Ludwik Pstrokoński kasztelanic bracławski lat [septuanita-prawdopodobnie siedmiolatek], pochowany został dnia 10 kwietnia w grobowcu przed dużym ołtarzem przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1801

Kosew

Roku jak wyżej, dnia 18 sierpnia zmarł na epilepsję chłopiec imieniem Józef jeden rok mający, syn Wielmożnych Ignacego i Józefy z Szołoskich Czarneckich, prawowitych małżonków, dziedziców z Kosewa. Pochowany został w grobowcu przed dużym ołtarzem w kościele grodziskim, przeze mnie jak wyżej.

Rok 1808

Kaznów

Dnia 5 tego miesiąca zmarł chłopiec Jan Biakowski, syn Teodora, lat 5. Jego ciało pochowano zostało na cmentarzu.

 

 

 

Film 1958951

   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1809

 

 

ZGONY

 

Rok 1808

Gusin

Rok 1808, dnia 23 czerwca przed...   stawił się Urodzony Teodor Zuborowski cioteczny rodzony[?] brat zmarłego .... 23 albo 22 czerwca 1808 zmarł Urodzony Wojciech Wolski lat 60 kawaler, syn nieżyjącego Antoniego i Petroneli z Zakrzewskich.

Gusin

Rok 1808, dnia 5 grudnia przed...   stawił się Urodzony Teodor Zaborowski syn zmarłej ....  5 grudnia 1808 zmarła Urodzona Ludwika z Zakrzewskich córka nieżyjących Antoniego i Anny z Suskich, wdowa po Michale Zaborowskim, lat 68, zostawiając syna Teodora Zaborowskiego w Gusinie dnia 2 grudnia we dworze itd.

 

 

 

Urodzenia, małżeństwa, zgony 1823-1987

Rok 1846
Akta urodzeń
Akt 22. Kossow [Kosew]
Działo się w Grodzisku dnia 19 marca 1846 roku o godzinie jedenastej przed południem stawił się Wielmożny Franciszek Pstrokoński posesor Kossowa lat 44 liczący w Kossowie zamieszkały w obecności Jana Sobolczyka gospodarza lat 40 liczącego i Ignacego Bartczyka gospodarza lat 33 liczącego, obydwóch  zamieszkałych w Kossowie i okazał dziecię płci męskiej urodzone dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej w wieczór z jego małżonki Anieli z Czarneckich lat 36 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie św. w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Józef - a rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Napoleon Czarnecki dziedzic dóbr Kossowa z Wielmożną Michaliną Prądzyńską z siostrą swoją z Zimnego. - Niniejszy akt został stawającemu i świadkom przeczytany i przez ojca podpisany, świadkowie pisać nie umieją.

Rok 1848
Akta zgonów
Akt 39.
Działo się w Grodzisku dnia 27 kwietnia 1848, o godz pierwszej po południu stawili się Wielmożny Ignacy Dromiński posesor Zimnego lat 30 liczący w Zimno zamieszkały i Wielmożny Napoleon Czarnecki posesor wsi Prusinowic lat 40 liczący w Prusinowicach zamieszkały, obydwaj szwagrowie zmarłego i oświadczyli iż w wsi Kossowie dnia 21 kwietnia roku bieżącego o godzinie ósmej wieczorem umarł Franciszek Pstrokoński lat 47 mający, mąż pozostałej Wielmożnej Anieli z Czarneckich Pstrokońskiej - syn Feliksa i Rozalii z Mlickich Pstrokońskich nieżyjących - posesor wsi Kossowa tamże zamieszkały, urodzony w wsi Mleczach W. Ks. Poznańskim. - Po przekonaniu się naocznie o śmierci Franciszka Pstrokońskiego akt ten stawającym przeczytany i przez tychże podpisany.
Ksiądz Teodor Lesiewicz proboszcz parafii Grodzisko
Napoleon Czarnecki
Ignacy Dramiński

 

 

    początek strony