JEDLNO

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie

 

Akta urodzeń 1586-1635
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1590-1725


Film 2211710
Parafia Jedlno


 Akta urodzeń 1586-1635

Rok 1592
Roku, jak wyżej. Dnia zaś 19 listopada został ochrzczony przeze mnie Marcin, syn Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego i Jadwigi Wierzchlejskiej, prawowitych małżonków. Było nadane imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Jedliński, Wacław Ostrołęcki i Urodzona Pani Elżbieta Kłomicka i Katarzyna Rudnicka.
Rok 1595
Roku Pańskiego 1595. Dnia zaś 28 stycznia został ochrzczony przeze mnie Jakuba Jerzmana plebana w Wąsoszu, a powodu nieobecności Szlachetnego Marcina proboszcza w Jedlnie, syn Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego i Jadwigi Wierzchlejskiej, małżonków. Urodzony dnia 18 tego miesiąca, nadane mu zostały imiona Sebastian Peregryn. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Tomisławski, Jan Wygicki, Zofia Błeszyńska.
Rok 1596
Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 września został ochrzczony przeze mnie Marcina ?, syn Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego i Jadwigi Wierzchlejskiej, prawowitych małżonków. Nadane mu zostało imię Albert. Rodzicami chrzestnymi byli ? doktor z Kalisza.
Rok 1600
Roku, jak wyżej, dnia zaś 20 października została ochrzczona przeze mnie Marcina, córka Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego i Elżbiety, małżonków. Urodzona dnia 18 tego miesiąca. Nadane jej zostało imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Kierski i Barbara Sobiekurska.
Rok 1603
Roku, jak wyżej, dnia zaś 14 kwietnia został Przeze mnie, Marcina, jak wyżej, ochrzczony syn Szlachetnego Wojciecha Jackowskiego i Barbary, małżonków z Jedlna. Urodzonemu dnia 7 tego miesiąca, nadane zostało imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Jedliński, Elżbieta Sokołowa z Woli Jedlińskiej.
Rok 1604
Przeze mnie Marcina proboszcza, jak wyżej, został ochrzczony syn Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego i Barbary, małżonków.
Urodzonemu 3 listopada, nadane zostało imię Mikołaj. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Trepka i panna Anna Bogusławska.
Rok 1610
Ochrzczona została przeze mnie, Jakuba proboszcza kościoła innej parafii, zgodnie z wszystkimi zwyczajami Jedlni, córka Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego ze wsi Jedlno i Barbary małżonki. Urodzona dnia jedenastego kwietnia alias w dzień święta paschy... zostało jej nadane imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Bogusławski i Szlachetna panna Katarzyna Wizicka.
Rok 1612
Ochrzczona została przeze mnie w Jedlnie, Jakuba proboszcza innej parafii, córka Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego z tej samej wsi Jedlno i Urodzonej Barbary, jego małżonki. Urodzona dnia 23 września, ochrzczona została zaś 30 września a imię nadałem jej Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli biedak Michał z tego kościoła i Urodzona Pani Dorota Błeszyńska.
Rok 1614
Roku, jak wyżej, dnia 25 sierpnia, został przeze mnie, Jakuba plebana Radomska, zgodnie ze zwyczajem kościoła w Jedlnie, ochrzczony syn Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego, dziedzica i Barbary Bogusławskiej, małżonków. Urodzony dnia 16 tego miesiąca, roku 1614, a imię mu nadałem Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Michał kuśnierz i Elżbieta, żebracy z Jedlna.
Rok 1619
Roku, jak wyżej, 31 lipca, został przeze mnie, Jakuba z Radomska, plebana, zgodnie ze zwyczajem kościoła w Jedlnie, ochrzczony syn Urodzonego Pana Stanisława Jedlińskiego i Barbary Bogusławskiej, małżonki. Urodzony dnia 26 tego miesiąca, roku 1619, a imię nadałem mu Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Michał kuśnierz i Elżbieta, oboje żebracy z tej wsi Jedlno.
Rok 1623
Czerwiec
Dnia pierwszego został przeze mnie, Jakuba proboszcza, ochrzczony syn Urodzonego Sebastiana Jedlińskiego i Jadwigi, małżonków. Urodzonemu dnia, jak wyżej, nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Bonawentura Kłobukowski, Szlachetna Pani Barbara Sulmierska z Jedlna.

Film 2211711
Parafia Jedlno


 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1590-1725


URODZENIA

Rok 1644
Styczeń
Roku Pańskiego 1644, dnia zaś 13 stycznia. Ja, Stanisław Rud? pleban Jedlni, ochrzciłem syna Szlachetnego Pana Józefa i Zofii małżonków Otfinowskich, któremu to chłopcu nadałem imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Stanisław Łącki i Szlachetna panna Ewa Łącka ze wsi Ladzice.
Luty
Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 6 lutego. Ja, Stanisław pleban Jedlni, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Jana Jedlińskiego i Doroty, której nadałem imię Krystyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Wilkoszowski i Urodzona Pani Jadwiga Kalinina.
Rok 1653
Dnia 20 stycznia ochrzczony został imieniem Sebastian, syn Urodzonego Pana Stanisława Lipnickiego i Marianny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Jedliński i Urodzona Pani Jadwiga Kalinina.
Rok 1655
Maj
Ja, Jan Stanisław Łojek proboszcz Jedlna, po niedawnym mianowaniu i objęciu [parafii], 2-go maja ochrzciłem imieniem Zygmunt, syna Urodzonych Państwa Marcina i Agnieszki Ruckich, prawowitych małżonków z Ładzic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Kłobukowski, Sebastian Jedliński i Urodzona Pani Jadwiga z Pągów Kalinina. Roku, jak wyżej.
Lipiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 lipca.
Ja, Jan Stanisław Łojek proboszcz jedlneński, ochrzciłem imionami Teresa, Magdalena, córkę Wielmożnych i Urodzonych Jana z Jedlna i Doroty z Biskupic Jedlińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj  Łojek mój ojciec i Urodzona i Szlachetna panna Barbara Jedlińska, córka tego Urodzonego Pana Jana....
Rok 1658
Roku Pańskiego 1658, dnia zaś 25 lutego.
Ja, Jan Stanisław Łojek, proboszcz Jedlna, ochrzciłem imieniem Helena, córkę Urodzonego Pana Jana z Jedlna i Doroty z Rudnik Jedlińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Mikołaj Pagowski i Szlachetna Róża Dłuska z Zakrzówka.
Rok 1659
10 września, roku tego samego.
Ja, ten sam proboszcz, ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Szlachetnego i Urodzonego Alberta z Ostrow? i Marianny z Długich Ostrowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Bogusławski i Urodzona Zuzanna z Bojszowa Dłuska, Pani w Zakrzowie.
Rok 1661
Roku Pańskiego 1661, dnia zaś 6-go listopada.
Ja, Jan Stanisław Łojek proboszcz jedlneński, ochrzciłem imionami Katarzyna, Elżbieta, córkę Szlachetnego i Urodzonego Marcina Rudnickiego i Zofii Spotownej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Sebastian Jedliński i Urodzona Elżbieta Wolska.
Rok 1674
Marzec. Ochrzczony został Urodzony Józef Konstanty, syn Urodzonego Pana Mariana i Katarzyny Kłobukowskich, prawowitych małżonków z Jedlna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj z Dmenina Kobielski i Urodzona Zofia z Mącznik Siemieńska.
Rok 1692
31 sierpnia
Ja, Jakub Żaczyński, wikary jedlneński, ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Kazimierza Piotrowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Dąbski kasztelan konarski kujawski z Urodzoną panną Heleną Otwinowską, wszyscy z Jedlna.
Rok 1712
15 lipca
Ja, Kazimierz Kozakowicz, proboszcz jedlneński, ochrzciłem imionami Jan, Antoni, syna Urodzonego Franciszka Raczkowskiego i Urodzonej Pani Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Krzysztoporski i Urodzona Pani Katarzyna Starczewska.
Rok 1713
12 marca
Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Stanisław, Józef, syna Urodzonego Józefa Krzysztoporskiego i Urodzonej [brak], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Bogusław Starczewski i Urodzona Marianna Raczkowska.
24 kwietnia
Ja, Kazimierz Kozakowicz proboszcz, ochrzciłem imionami  Petronela, Julia, córkę Urodzonego Pana Bogumiła Starczewskiego i Urodzonej Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Hieronim Błeszyński i Urodzona Pani Zofia Maszkowska.
Rok 1714
8 lipca
Ja, Kazimierz Kozakowicz, proboszcz jedlneński, ochrzciłem dwoma imionami Marianna, Anna, córkę Wielmożnego Pana Franciszka Walewskiego kasztelana rozprzańskiego i Cecylii, prawowitych małżonków, dziedziców z Jedlna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan z Lubrańca Dąmbski kasztelan konarski kujawski i Wielmożna Pani Raczkowska.
Rok 1718
16-go sierpnia ochrzciłem imieniem Rozalia, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Franciszka Walewskiego kasztelana rozprzańskiego i Cecylii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Rudlicki i Urodzona panna Teresa Bielawska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1622
Luty, dnia 7. Szlachetny Jan Luboiński zawarł małżeństwo przez słowa przysięgi ze Szlachetną Anną Pągowską, przede mną Jakubem, proboszczem jedlneńskim. Świadkami byli Szlachetny Pan Stanisław Jedliński, Jan Błeszyński, Mikołaj Pągowski.
Rok 1624
Maj, dnia 19. Urodzony Pan Bonawentura Kłobukowski zawarł małżeństwo przez słowa przysięgi z Urodzoną Marianną, córką Szlachetnego Stanisława Jedlińskiego w kościele, przede mną Jakubem, proboszczem. Świadkami byli Urodzony Pan Adam Janowski? podsędek krakowski, Piotr Urbański podstarosta piotrkowski, Jan Sulmierski i wielu innych zgromadzonych w kościele.

 

początek strony