JEZIORSKO

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
http://www.szukajwarchiwach.pl/
Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie
Zespół 54/760/0
 
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki)
1808-1874

AKTA URODZEŃ
AKTA MAŁŻEŃSTW
AKTA ZGONÓW


AKTA URODZEŃ

Rok 1808
Akt 67.
30.03.1808
Franciszek Wincenty Sztemborski, urodzony 27.03.1808
Ojciec: Urodzony Stefan Sztemborski, lat 55, ekonom w Woli Miłkowskiej
Matka: Justyna Chwałkowska, lat 26
Świadkowie: Urodzony Józef Wysocki, bawiący w Woli Miłkowskiej, lat 45 i Urodzony Józef Pstrokoński, lat 23, przy rodzicach w Ostrowie
Rok 1809
Akt 63.
07.03.1809
Świadkowie: Wielmożny Rafał Pstrokoński, lat 34, dziedzic wsi Ustków i Wielmożny Feliks Pstrokoński, lat 30, dziedzic wsi Wola Zadąbrowska
Rok 1810
Akt 48.
17.11.1810
Świadek: Michał Pstrokoński, lat 26, z Rososzycy
Rok 1811
Akt 44.
24.11.1811
Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, lat 22, z Ostrowa
Rok 1813
Akt 11.
14.08.1813
Roman Dominik Rembowski ur. 04.08.1813 w Woli Miłkowskiej
Ojciec: Wielmożny Antoni Rembowski, lat 27, sędzia Trybunału kaliskiego
Matka: Wielmożna Marianna z Wolskich, lat 19
Świadkowie: Wielmożny Józef Komorowski, lat 24, dziedzic Klonowa
Wielmożny Ignacy Siemiątkowski, lat 25, dziedzic Kalinowy
Akt 14.
05.09.1813
Świadek: Urodzony Michał Pstrokoński, lat 26, mieszkający w Łękińsku
Akt 48.
06.01.1813
Józefa Wilhelmina Genowefa Pstrokońska ur. 03.01.1813
Ojciec: Wielmożny Ignacy Pstrokoński, lat 34, dziedzic Ustkowa
Matka: Wielmożna Kunegunda Ostrowska, lat 30
Świadkowie: Wielmożny Wincenty Czartkowski, podprefekt pow. wartskiego, lat 44 i Wielmożny Feliks Pstrokoński, lat 32, dziedzic wsi Rembieszów, stryj dziecka
Rok 1814
Akt 27.
05.03.1814
Świadek: Wielmożny Ignacy Pstrokoński, lat 36, dziedzic w Ustkowie
Rok 1815
Akt 20.
21.08.1815
Józef Ignacy Stefan Pstrokoński ur. 14.08.1815
Ojciec: Wielmożny Ignacy Pstrokoński, dziedzic dóbr Ustkowa, lat 30
Matka: Urodzona Kunegunda z Ostrowskich, lat 30
Świadkowie: Wielmożny Antoni Tarnowski, dziedzic dóbr Bukowca i Franciszek Jeżewski, kucharz, lat 47
Rok 1816
Akt 56.
19.03.1816
Józefa Kraszewska ur. 19.03.1816 w Ostrowie
Ojciec: Urodzony Jan Kraszewski, lat 31, ekonom w Ostrowie
Matka: Marianna z Lesieniczów, lat 21
Świadkowie: Adam Zając, lat 35, sołtys i Urodzony Józef Pstrokoński, lat 30, z Ostrowa
Akt 58.
30.03.1816
Świadkowie: Wielmożny Stanisław Chmielewski, posesor dóbr Tomisławice, lat 35 i Wielmożny Józef Swinarski, kapitan Wojsk Polskich, lat 35, zam. Tądów Górny
Rok 1818
Akt 59.
13.01.1818
Świadkowie: Wielmożny Ignacy Pstrokoński, dziedzic Ustkowa, lat 36 i Urodzony Karol Wolski, lat 26, dziedzic Zakrzewa
Rok 1819
Akt 59.
19.01.1819
Agnieszka Wyszyńska ur. 18.01.1819
Ojciec: Urodzony Stanisław Wyszyński, służący w Ostrowie, lat 45
Matka: Julianna Pantczykówna, lat 31
Świadek: Wielmożny Józef Pstrokoński, lat 33, posesor Wilczkowa
Akt 91.
23 .06.1819
Świadkowie: Urodzony Feliks Pstrokoński, dziedzic Rembieszowa, lat 40 i Urodzony Marcin Wolski, dziedzic Zakrzewa, lat 40
Rok 1822
Akt 7.
04.02.1822
Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, lat 30, dziedzic Ostrowa
Rok 1825
Akt 63.
30.08.1825
Franciszek Zbigniew Cezariusz Biernacki ur. 27.08.1825 w Klonówku
Ojciec: Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, lat 50, pułkownik wojsk polskich, dziedzic Klonowa i Klonówka
Matka: Wielmożna Józefa z Komorowskich, lat 28
Świadkowie: Hipolit Dłużewski, lat 40, ekonom i Roch Szeleski, lat 40
Rok 1826
Akt 68
07.09.1826 Jeziersko
Chrzestni: Urodzony Adam Pstrokoński z Ustkowa i Wielmożna Faustyna z Mniewskich Pstrokońska z Rossoszycy.
Akt 74.
13.10.1826
Chrzestni: Wielmożni Ferdynand Pstrokoński syn i Kunegunda z Ostrowskich Pstrokońska matka, dziedzice z Ustkowa
Akt 86.
22.11.1826
Chrzestni: Wielmożni Ignacy i Kunegunda Pstrokonscy, dziedzice z Ustkowa
Rok 1827
Akt 61.
30.07.1827
Tekla Świętosława Biernacka ur. 22.07.1827 w Klonówce
Ojciec: Jaśnie Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, dziedzic dóbr Klonowa, prezes Dyrekcji Tow. Kredytowego, lat 52
Matka: JW Józefa Komorowska, lat 31
Świadkowie: Urodzony Karol Wolski, z Zakrzewa, lat 34 i Mateusz Lesiewicz, organista, lat 55
Akt 63.
09.08.1827
Chrzestni: Wielmożni Ferdynand Pstrokoński z Ustkowa i Antonina z Chorkowskich Czyżewska z Maszewa
Rok 1828
Akt 33. Ostrów
18.05.1828
Franciszka Joanna Nepomucena Pstrokońska ur. 04.05.1828 w Ostrowie
Ojciec: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże zamieszkały, rok 40 kończący
Matka: Wielmożna Petronella z Gojskich, lat 30
Chrzestni: Wielmożna Rozalia z Mlickich Pstrokońska ze swym synem Franciszkiem Pstrokońskim z Rożniatowa
Rok 1829
Akt 67. Wólka
Przemysław Tadeusz Rembowski ur. 04.09.1829 w Woli Miłkowskiej
Ojciec: Wielmożny Franciszek Korwin Rembowski, dziedzic dóbr Wola Miłkowska, lat 52
Matka: Wielmożna Anna z Suchodolskich, lat 35
Świadkowie:
Wielmożny Ignacy Chorkowski, dziedzic dóbr Maszew, lat 24
Wielmożny Wincenty Czartkowski, dziedzic dóbr Czartki, lat 26
Chrzestni: Wielmożni Mamerty Dłuski, pułkownik wojsk polskich i Benigna z Górskich Dłuska, małżonkowie w Miłkowicach zamieszkali.
Akt 70. Zadąbrowie
17.10.1829
Chrzestni: Urodzony Ferdynand Pstrokoński z Głuchowa i Urodzona Katarzyna Miniszewska z Zadąbrowia
Rok 1830
Akt 39. Ustków
17.06.1830
Chrzestni: JW Ignacy Pstrokoński i Kunegunda z Ostrowskich Pstrokońska, dziedzicy Ustkowa
Rok 1831
Akt 23. Wólka
01.05.1831
Włodzimierz Ignacy Czartkowski ur. 03.04.1831 w Woli Miłkowskiej

Ojciec: Wielmożny Wincenty Czartkowski, dziedzic dóbr Czartki, tamże zamieszkały, lat 28
Matka: Pelagia z Suchodolskich, lat 20
Chrzestni: Wielmożny Ludwik Mieszkowski, w Swobodzie zamieszkały i Anna z Suchodolskich Rembowska, dziedziczka Woli Miłkowskiej, ciotka dziecięcia
Akt 51. Zadąbrowie
23.10.1831
Lucyna Franciszka Miniszewska ur. 26.09.1831
Ojciec: Wielmożny Jan Miniszewski, posesor dóbr Zadąbrowia, lat 41
Matka: Katarzyna z Sulimierskich, lat 30
Chrzestni: WW Seweryn Iwański i Agnieszka z ? Iwańska, małżonkowie posesorowie dóbr Siedlątków
Akt 64. Ostrów
26.12.1831
Marianna Teofila Rozalia Pstrokońska ur. 06.12.1831 w Ostrowie
Ojciec: Wielmożny Wincenty Poraj Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże zamieszkały, lat 43
Matka: W. Petronela z Gojskich, lat 34
Chrzestni: Ks. Franciszek Ksawery Strzeliński, proboszcz jeziorski i W. Rozalia z Mlickich Pstrokońska, ciotka dziecięcia
Rok 1832
Akt 9. Ostrów
01.01.1832
Chrzestni:
Wielmożni Wincenty Pstrokoński i Petronela z Gojskich, małżonkowie, dziedzicy dóbr Ostrowa
Akt 26. Wólka
18.04.1832
Chrzestni: Urodzeni Julian Czartkowski z Krąkowa i Seweryna Rembowska, panna z Woli Miłkowskiej
Asysta: Napoleon Rembowski z Pelagią Czartkowską z Czartek


AKTA MAŁŻEŃSTW

Rok 1810
Ślub 16.06.1810
Wielmożny Jan Antoni Rembowski, lat 25 wg metryki kościoła głuchowskiego w pow. kamieńskim departamencie poznańskim, sędzia przy Trybunale cywilnym Pierwszej Instancji departamentu kaliskiego, w Kaliszu zamieszkały, syn Wielmożnych Klemensa Rembowskiego posesora miasta Raszkowa i Marianny z Osieckich i Wielmożna panna Marianna Wolska, lat 17 miesięcy 6 wg metryki ksiąg kościoła wartskiego, córka Wielmożnych Jana Wolskiego, dziedzica wsi Wola Miłkowska i Faustyny z Wolskich
Świadkowie:
Urodzony Józef Wysocki, lat 50, bawiący w Woli Miłkowskiej, wuj panny młodej
Urodzony Ignacy Zarzecki, lat 30, ekonom w Woli Miłkowskiej
Rok 1827
Akt 17.
27.11.1827
Wielmożny Ferdynand Józef Cielecki, kawaler, lat 28, zam. przy ojcu w Poznaniu, urodzony w Byczkowicach w Galicji, syn Jaśnie Wielmożnych Józefa Zaremby Cieleckiego, starosty borszowskiego, kawalera orderu św. Stanisława, dziedzica Byczkowic i zmarłej Anny z Mycielskich i Wielmożna panna Honorata Bogumiła Pstrokońska, lat 20, ur. w Rembieszowie, córka Wielmożnych Ignacego i Kunegundy z Ostrowskich Pstrokońskich, dziedziców dóbr Ustkowa i innych
Świadkowie: Wielmożni Adam Pstrokoński, lat 24 i Ferdynand Pstrokoński lat 21, w Głuchowie zamieszkali, bracia panny młodej
Akt 20
01.12.1827
Wielmożny Wincenty Pstrokoński, kawaler, dziedzic dóbr Ostrowa, syn Wielmożnych Ksawerego i Franciszki z Milickich, już zmarłych małżonków Poraj Pstrokońskich, dziedziców Ostrowa i Wielmożna panna Petronella Gojska, zam. w Ostrowie, urodzona w Poznaniu, lat 30, córka zmarłych Jana i Teofili z Zaorskich, małżonków Gojskich z Poznania
Rok 1828
Akt 10.
26.04.1828
Wielmożny Wincenty Czartkowski, dziedzic dóbr Czartki, tamże zamieszkały, lat 25, syn zmarłego Walentego Czartkowskiego, dziedzica dóbr tychże i pozostałej Konstancji z Wolskich tamże zamieszkałej, urodzony w Czartkach i Wielmożna panna Pelagia Suchodolska, przy podopiekunie w Woli Miłkowskiej zamieszkała, lat 17, ur. w mieście Żerkowie w Wielkim Ks. Poznańskim, córka zmarłych Konstantego i Katarzyny z Kęszyckich małżonków Suchodolskich, posesorów dóbr tychże.
Świadkowie: Wielmożny Ignacy Chorkowski, dziedzic dóbr Maszewa, tamże zamieszkały, lat 22 i Wielmożny Wojciech Jarociński, dziedzic dóbr Kamienacz (?), tamże zamieszkały. lat 28


AKTA ZGONÓW

Rok 1812
Akt 36.
07.09.1812
11.08.1812 umarła w Zakrzewie Zofia z Lipskich Wolska, lat 56, wdowa po Atanazym Wolskim, dziedzicu połowy Zakrzewa, córka Józefa i Barbary Lipskich w Godenicach zamieszkałych.
Świadek: Urodzony Marcin Wolski, lat 34, dziedzic części Zakrzewa, syn zmarłej
Akt 37.
07.09.1812
05.09.1812 umarła Eleonora z Wolskich, lat 29, córka zmarłych Atanazego Wolskiego, dziedzica połowy Zakrzewa i Zofii z Lipskich, żona zmarłego Wojciecha Olewińskiego, potem żona Rocha Domzy, włościanina w Brodni.
Świadek: Urodzony Marcin Wolski, lat 34, dziedzic części Zakrzewa
Rok 1813
Akt 29.
22.07.1813
22.07.1813 umarła Józefa Pstrokońska, pół roku, córka Urodzonych Ignacego Pstrokońskiego, dziedzica Ustkowa i Kunegundy z Ostrowskich
Rok 1814
Akt 9.
01.08.1814
28.07.1814 umarł w Zakrzewie Urodzony Władysław Wolski, lat 51, dziedzic połowy Zakrzewa, syn zmarłych Urodzonych Kaspra Wolskiego i Franciszki z Łukowskich, mąż Weroniki z Miłkowskich
Rok 1815
Akt 26.
19.12.1815
04.12.1815 umarł w Ustkowie Józef Ignacy Stefan Pstrokoński, cztery miesiące, syn Wielmożnych Ignacego Pstrokońskiego, dziedzica Ustkowa i Kunegundy z Ostrowskich
Rok 1818
Akt 2.
14.07.1818
08.07.1818 umarł w Ostrowie pod nr 1 Wielmożny Ksawery Poraj Pstrokoński, lat 68, sędzia Pokoju pow. wartskiego, dziedzic Ostrowa, syn ś.p. Wielmożnego Franciszka Pstrokońskiego i Agnieszki z Nieniewskich, dziedziców Wilczkowa, mąż pozostałej Wielmożnej Franciszki z Mlickich.
Świadkowie: Urodzony Józef Pstrokoński, lat 33, posesor wsi Wilczków, syn zmarłego i Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, syn zmarłego
Rok 1819
Akt 20.
02.03.1819
22.02.1819 umarła z Zakrzewie pod nr 1 Wielmożna Bogumiła z Nasierowskich Miłkowska, lat ~100, córka Andrzeja i Katarzyny z Grudzielskich Nasierowskich, niegsyś dziedziców Chojna i Główczyna, tam urodzona, żona najpierw Urodzonego Bartłomieja Grabińskiego, dziedzica Strzegowy, potem Wielmożnego Kajetana Miłkowskiego, kapitana Wojsk Narodowych Gwardii Konnej Saskiej za panowania Augusta Trzeciego
Świadkowie: Wielmożny Piotr Miłkowski, adwokat sądu wartskiego, w Warcie zamieszkały, lat 61, syn zmarłej i Mateusz Lesiewicz, organista z Jeziorska
Rok 1820
Akt 2.
03.01.1820
29.12.1819 umarła Wielmożna Franciszka z Mlickich Pstrokońska, wdowa po Wielmożnym Ksawerym Pstrokońskim, córka zmarłych Stanisława i Petroneli z Gałczyńskich Mlickich, dziedziców Orchowa.
Świadkowie: Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, asesor Trybunału województwa kaliskiego, zam. w Kaliszu i Urodzony Karol Wolski, lat 28, posesor Zakrzewa
Rok 1822
Akt 31.
14.07.1822
13.07.1822 umarła w Ustkowie Marianna Eugenia Pstrokońska, 7 miesięcy, córka Wielmożnych Ignacego i Kunegundy z Ostrowskich Pstrokońskich, dziedziców dóbr Ustkowa.
Rok 1826
Akt 33.
25.09.1826
22.09.1826 umarł w Klonówku Franciszek Zbigniew Cezariusz Biernacki, rok mający, syn WW Józefa Biernackiego pułkownika wojsk polskich i Józefy z Komorowskich, dziedziców dóbr Klonów
Rok 1827
Akt 28.
30.07.1827
28.07.1827 umarła w Klonowie Tekla Świętosława Biernacka, dni 6, córka W. Józefa Gabriela Biernackiego i W. Józefy z Komorowskich.
Świadkowie: Jaśnie Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, dziedzic dóbr Klonowa, prezes Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego, lat 52
Urodzony Karol Wolski, dziedzic Zakrzewa, lat 34
Akt 71.
25.11.1827
14.10.1827 umarł w Poradzewie Urodzony Napoleon Psarski, lat 19, bawiący w Ostrowie, syn zmarłych Jakuba i Nepomuceny z Masłowskich małżonków Psarskich
Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, lat 39

 

 

początek strony