KADŁUB

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2211711
Parafia Kadłub


Akta Urodzeń, małżeństw, zgonów, indeks 1723-1762

Rok 1755
Popowice
Dnia i ten sam jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Antoni pracowitego Grzegorza i Ewy Micołków prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Oyrzanowski z Wielmożną Marianną swoją narzeczoną.
Rok 1760
Dnia 23 września roku 1760.
W kościele popowickim zostało przeze mnie Mateusza Szczepowskiego proboszcza kadłubskiego i popowickiego ochrzczone [dziecko] podczas ceremonii w piątym roku [?] Urodzonego Piotra i Marianny z Wojnarskich Krajowskich prawowitych małżonków kontrolera skarbu królewskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Andrzej Teodor Kozłowski komornik graniczny ziemi wieluńskiej i Marianna z Kamińskich Oyrzanowska, Stanisław Oyrzanowski i Anna Wojnarska, Aleksander Oyrzanowski i Wiktoria Oyrzanowska.
Rok 1761
Popowice
Dnia 17 sierpnia.
Ten sam jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Marianna pracowitego Grzegorza i Gertrudy Stępniewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Aleksander Oyrzanowski i Wielmożna Wiktoria Oyrzanowska oboje z Popowic.