KALISZ

 

Family History Library 
Archiwum Diecezjalne we Włocławku
Parafia ewangelicka w Kaliszu

KSIĘGI URODZEŃ
Liber baptisatorum 1806-1827

Liber baptisatorum 1826-1829

Liber baptisatorum 1866-1867

 

Księga urodzeń 1840

 

KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

Liber copulatorum 1795-1827

Liber copulatorum 1826-1831

Liber copulatorum 1831-1838

Liber copulatorum 1838-1850

Liber copulatorum 1843-1850

Liber copulatorum 1850-1861


KSIĘGI ZMARŁYCH

Liber mortuorum 1826-1831

Liber mortuorum 1831-1836

 

 

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
http://www.szukajwarchiwach.pl/

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Zespół: 53/3882/0

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kalisz

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1910

 

KSIĘGI URODZEŃ

Film 2162140
Parafia ewangelicka sygn. 2

Liber baptisatorum 1806-1827

Rok 1809
Akt 34
17.05.1809 r. został ochrzczony syn bednarza Daniela Gottlieba Vieweg i jego żony Catharine z domu Lezelder, który urodził się 16 maja 1809 roku o godzinie 9-tej wieczorem i otrzymał imiona Carl Gottfried.
Rok 1823

Akt 44
21.07. chrzest Louise Willhelmine Linke, urodzona 15.07.
Rodzice: Samuel Linke i Maria Elisabeth Hauslin
Chrzestni:
1.
Piwowar Daniel Weigt
2. [ ] Thomas Vokart
3. [ ] Willhelm Schmetzel?

Parafia ewangelicka sygn.
3


Liber baptisatorum 1826-1829

Rok 1826
Akt 24
20.03.1826
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego szóstego dnia dwudziestego ósmego marca o dziesiątej przed nami Pastorem i Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Ewangielickiej Kalisz stawił się Wilhelm Traugott Linke tutejszy postrzygacz mający lat czterdzieści dwa i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się dnia dwudziestego marca rb. o jedenastej wieczorem w domu pod numerem pięćset czterdzieści na Wrocławskiem przedmieściu i oświadczył nam, iż spłodzone z niego i jego małżonki Krystyany z Hochów, mającej lat trzydzieści dwa i że ich życzeniem mu nadać imiona Susanna Karolina Louise. Tego spisaliśmy akt w przytomności Daniela Weigta tutejszego piwowara mającego lat trzydzieści dziewięć i Daniela Schnerra tutejszego farbierza mającego lat czterdzieści i ośm. Chrzest kościelny odbył się dwudziestego drugiego kwietnia rb. przeczytano i podpisano.
Akt 25
22.03.1826
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego szóstego, dwudziestego ósmego marca po południu o trzeciej przed nami Pastorem i Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Ewangielickiej Kalisz, stawił się Jan George Bubert, tutejszy majster sukiennik mający lat czterdzieści ośm, okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się dnia dwudziestego drugiego marca r. b. z rana o trzeciej w domu pod numerem sto trzy na ulicy Marjanickiej i oświadczył nam iż spłodzone z niego i jego małżonki Anny Rozyny z Farówków, mającej lat czterdzieści sześć i że ich życzeniem mu nadać imiona Jan Wylchelm. Tego spisaliśmy akt w przytomności Gottloba Bednera tutejszego sukiennika liczącego lat dwadzieścia i dziewięć i Wilhelma Szmokla tutejszego kościelnego gminy ewangielickiej Kalisz. Chrzest kościelny też odbyty przeczytano i podpisano.
Akt 28
02.04.1826 chrzest Susanna Karoline Louise Linke urodzona 22.03.1826
Rodzice: Traugott Linke i Christiana Choch [Hoch]
Chrzestni:
1. Daniel Scherr
2. Rosina Weigt
3. [ ] Linke
4. [ ] Schmidt
Akt 42
09.05.1826
Roku tysiącznego ósmego dwudziestego szóstego maja, po południu o trzeciej przed nami Pastorem i Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Ewangelickiej w Kaliszu stawił się Karol Gottlieb Linke czeladnik profesyi sukiennickiej w Kaliszu mający lat trzydzieści i okazał nam dziecię płci męskiej które urodziło się dnia dziewiątego maja r. b. z rana o piątej w domu pod numerem osiemnaście na Tyńcu i oświadczył nam iż urodzone z niego i jego małżonki Katharzyny z Knotteringów mającej lat dwadzieścia i jeden i że życzeniem mu nadać imiona Jan Karol. Tego spisaliśmy akt i chrzest kościelny [ ] w przytomności Wilhelma Szultza profesyi sukiennickiej mającego lat dwadzieścia dziewięć? i Wilhelma [ ] tutejszego kościelnego gminy ewangielickiej w Kaliszu mającego lat trzydzieści dziewięć. Linke i Schultz pisać nie umieją. Przeczytano i podpisano.
Akt 70
25.07.1826
Działo się w Kaliszu dnia trzydziestego lipca po południu o trzeciej roku tysiąc ośmset dwudziestego szóstego, stawił się Jan Gottfried Bedner tutejszy sukiennik mający lat trzydzieści, w obecności Samuela Linke postrzygacza tutejszego mającego lat pięćdziesiąt i Wilhelma Schulca, tutejszego rzeźnika, mającego lat trzydzieści pięć, okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone dnia dwudziestego piątego lipca r. b. po południu o czwartej w Kaliszu z niego i jego małżonki Karoliny z Brusków, mającej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dzisiejszym dniu odbytym, nadane zostały imiona Anna Susanna a rodzicami krzesnemi były wyżej wspomnione osoby. Przeczytano i podpisano.
Akt 85
14.09.1826
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego czwartego października, roku tysiąc ośmset dwudziestego szóstego, po południu o trzeciej stawił się Jan Krystyan Pest, tutejszy mularz mający lat czterdzieści jeden, i okazał nam w przytomności świadków Gottlieba Eichhorna, tutejszego mularza mającego lat trzydzieści i Karola Henryka Fritsze, tutejszego białoskórnika, mającego lat trzydzieści siedm, dziecię płci żeńskiej, urodzone dnia czternastego września rb. z rana o szóstej z niego i jego małżonki Joanny Charlotty z Langów mającej lat trzydzieści siedm. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, który się dziś odbył w obecności wyżej wspomnionych nadane zostały imiona Charlotta Juliana. Przeczytano i podpisano.
Rok 1827
Akt 10
13.01.1827
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego ósmego stycznia po południu o drugiej, roku tysiąc ośmset dwudziestego siódmego stawił się Karol Henryk Fritzche, tutejszy garbarz mający lat trzydzieści dziewięć, i okazał nam [w] przytomności Thomasza Vezlerta, tutejszego rękawicznika liczącego lat czterdzieści pięć i Fryderyka Wilke tutejszego garbarza, mającego lat trzydzieści, dziecko płci męskiej, urodzone dnia trzynastego stycznia r. b. z rana o piątej, z niego i jego małżonki Elżbiety z Jakobów, mającej lat trzydzieści dziewięć. Dziecięciu temu nadane zostały, na chrzcie świętym dziś, w obecności wyżej wspomnionych osób, imiona Heinrich Reinhold. Przeczytano i podpisano. - 
Rok 1828
Akt 60
02.07.1828
Działo się w Kaliszu dnia dwunastego lipca przed południem o jedenastej roku tysiąc ośmset dwudziestego ósmego stawił się Wilhelm Traugott Linke, mający lat czterdzieści cztery, tutejszy postrzygacz i okazał nam w przytomności Daniela Weigta, tutejszego piwowara, mającego lat czterdzieści jeden i Samuela Linke, tutejszego postrzygacza, mającego lat pięćdziesiąt ośm dziecko płci męskiej urodzone dnia drugiego lipca r. b. z niego i jego małżonki Elżbiety z Hochów, mającej lat trzydzieści trzy. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś w przytomności już wspomnionych osób nadane są imiona Traugott Eduard Louis. Przeczytano i podpisano.
Rok 1829
Akt 15
05.02.1829
Działo się w Kaliszu dnia ósmego lutego przed południem o jedenastej roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego. Stawił się Karol Linke, tutejszy sukiennik, mający lat trzydzieści cztery i okazał nam w przytomności Traugotta Ludwik, tutejszego sukiennika, mającego lat trzydzieści cztery, i Karola Ernst, sukiennika, mającego lat dwadzieścia dwa, dziecko płci męskiej, urodzone dnia piątego lutego r. b. po południu o piątej z niego i jego małżonki Katarzyny z Knotteringów mającej lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu w przytomności osób już wspomnionych na chrzcie świętym dziś, nadano imiona: Fryderyk August. Linke pisać nie umie. Przeczytano i podpisano.
Akt 85
30.06.1829
Działo się w Kaliszu dnia siódmego lipca po południu o czwartej toku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego, stawił się Karol Deutszmann, majster sukiennik  liczący lat trzydzieści i okazał nam w przytomności Karola Rotha, tutejszego sukiennika liczącego lat trzydzieści ośm i Bogumiła Laucke, tutejszego kościelnego gminy ewangielickiej mającego lat trzydzieści dwa dziecko płci żeńskiej urodzone dnia trzydziestego czerwca r. b. z rana o drugiej z niego i jego małżonki Susanny z Bednerów, mającej lat dwadzieścia trzy. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś w przytomności Elżbiety Linkowej mającej lat trzydzieści ośm, Charlotty Lutke, mającej lat dwadzieścia jeden i Doroty Schechowej mającej lat czterdzieści nadane są imiona: Charlotta Emilia Wilhelmina. Przeczytano i podpisano.
Akt 95
29.07.1829
Działo się w Kaliszu, dnia dziewiątego sierpnia po południu o drugiej roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego, stawił się Fryderych Angelius tutejszy sukiennik, liczący lat trzydzieści cztery i okazał nam w przytomności Gottfryda Bednera, sukiennika, mającego lat trzydzieści cztery i Bogusława Bednera, tutejszego sukiennika mającego lat trzydzieści dwa, dziecko płci męskiej urodzone dnia dwudziestego dziewiątego lipca r. b. o drugiej po południu z niego i jego małżonki Krystyanny z Konradów, mającej lat trzydzieści trzy. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś w przytomności już wspomnionych osób nadane są imiona Karol August, przeczytano i podpisano.                     
Akt 106
13.09.1829
Działo się w Kaliszu dnia jedenastego września o czwartej roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego stawiła się Suzanna Schneiderowa, akuszerka licząca lat trzydzieści dwa, i okazała nam w przytomności Gottfrida Fibicha, młynarza mającego lat czterdzieści i Karola Roth, sukiennika liczącego lat trzydzieści sześć dziecko płci męskiej urodzone dnia trzynastego września r. b. z rana o wpół do ósmej z Bogusława Bednera, mającego lat trzydzieści jeden i Wilhelminy Karoliny z Fieweków, mającą lat dziewiętnaście małżonków. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś w przytomności już wspomnionych osób nadane są imiona August Ferdinand. Przeczytano i podpisano.
Akt 117
16.10.1829
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego pierwszego października po południu o trzeciej roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego stawiła się Suzanna Schneiderowa akuszerka mająca lat trzydzieści pięć i okazała nam w przytomności Gottfrieda Elsnera tutejszego szewca mającego lat trzydzieści pięć i Ludwika Buchta sukiennika liczącego lat czterdzieści dziecko płci męskiej urodzone dnia szesnastego października r. b. z rana o godzinie drugiej z Karola Bednera sukiennika liczącego lat trzydzieści i jego małżonki Karoliny z Voelkertów, mającej lat dwadzieścia ośm. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w przytomności już wspomnionych osób dziś nadane są imiona, Karol Rudolph.
Przeczytano i podpisano. 
Akt 118
21.10.1829
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego piątego października po południu o trzeciej roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego stawiła się Susanna Schneiderowa akuszerka, mająca lat trzydzieści dwa i okazała nam w przytomności Krystopha Mentzla, tutejszego rzeźnika, mającego lat czterdzieści i Wilhelma Schultza, tutejszego rzeźnika mającego lat czterdzieści pięć dziecko płci żeńskiej urodzone dnia dwudziestego pierwszego października r. b. z rana o wpół do trzeciej z Gottfryda Bednera, tutejszego sukiennika liczącego lat trzydzieści cztery  z Karoliną z Pruskych liczącą lat dwadzieścia cztery małżonków. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś w przytomności już wspomnionych osób nadane są imiona Karolina Emilia. Przeczytano i podpisano.
Akt 121
19.10.1829
Działo się w Kaliszu dnia pierwszego listopada przed południem o jedenastej roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego. Stawiła się Susanna Schneiderowa, licząca lat trzydzieści pięć i okazała nam w przytomności Bogumiła Jensza, mularza, mającego lat pięćdziesiąt pięć i Bogumiła Laucke zakrystianina liczącego lat trzydzieści dwa dziecko płci żeńskiej urodzone dnia dziewiętnastego października r. b. z Krystyana Jenscha sukiennika, mającego lat czterdzieści jeden i Eleonory z Jakubów, mającej lat czterdzieści jeden, małżonków, dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś w przytomności już wspomnionych osób, nadane są imiona Paulina Rozalia. Przeczytano i podpisano. 
Akt 125
08.11.1829
Działo się w Kaliszu dnia piętnastego listopada po południu  o szóstej roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego stawił się Karol Heinrych Frietsch tutejszy białoskórnik liczący lat czterdzieści jeden i okazał nam w przytomności Fryderycha Wilke garbarza liczącego lat trzydzieści pięć i Heinrycha Schinkerta liczącego lat czterdzieści sześć dziecko płci męskiej urodzone dnia ósmego listopada r. b. z rana o trzy kwadranse do pierwszej z niego i jego małżonki Doroty Elżbiety z Jakobów, mającej lat czterdzieści dwa. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w przytomności już wspomnionych osób nadane są imiona Fryderych Wilhelm. Przeczytano i podpisano.

Film 2151000
Parafia ewangelicka

Liber baptisatorum 1866-1867

Rok 1866
Akt 96
Koźminek 07.09.1866
Działo się w Kaliszu dnia szesnastego września tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się August Bedner szynkarz w Koźminku lat trzydzieści siedem liczący, w przytomności Bogumiła Klammer gospodarza rolnego z Emilanowa lat czterdzieści sześć i Karola Krüger gospodarza rolnego z Koźminka lat czterdzieści siedem liczącego i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Koźminku dnia siódmego miesiąca i roku bieżącego o godzinie szóstej rano z wyż(ej) wzmiankowanego Karola Krüger i żony jego Anny Justyny z Kramerów lat trzydzieści pięć liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imiona Karol Bogumił a rodzicami chrzestnemi byli wspomnieni świadkowie tudzież Julianna Berudt i Emilia Steraczyńska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca dziecięcia tylko podpisany nie został, gdyż oświadczył, że pisać nie umie.
Rok 1867
Akt 5
07.01.1867 Kalisz
Działo się w Kaliszu dnia trzynastego stycznia tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Fryderyk Bedner czeladnik sukienniczy w Kaliszu zamieszkały lat czterdzieści trzy liczący w przytomności Wojciecha Berend posługacza gimnazjalnego lat czterdzieści ośm i Karola Deutschmana stolarza lat trzydzieści liczącego, pierwszego w Kaliszu, drugiego w Małym Dobrem zamieszkałego i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dnia siódmego bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej zrana z żony jego Julianny z Pelków liczącej lat czterdzieści. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Emil a rodzicami chrzestnemi byli wymienieni świadkowie i Antonina Witkowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez świadka Deutschmana tylko podpisany został, gdyż ojciec dziecięcia i świadek Berend oświadczyli, że pisać nie umieją.
Akt 9
09.01.1867 Kalisz
Działo się w Kaliszu dwudziestego stycznia tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie wpół do pierwszej w południe. Stawił się Gustaw Blümel garbarz w Kaliszu zamieszkały lat dwadzieścia dziewięć liczący w przytomności Jana Blümel stolarza lat czterdzieści i siedem i Roberta Fritscha garbarza lat dwadzieścia dwa liczącego w Kaliszu zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu dnia dziewiątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie wpół do trzeciej po południu z żony jego Pauliny z Hundschów liczącej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym a spóźnionym dla słabości jego matki nadano imiona Berta Emilia a rodzicami chrzestnymi byli wspomnieni świadkowie i Berta Fulde. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany i podpisany został.
Akt 118
28.11.1867 Dobrzec Mały
Działo się w Kaliszu ósmego grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Karol Deutschmann majster stolarski z Dobrca Małego lat trzydzieści jeden liczący w przytomności  Andrzeja Hofmanna tkacza z Dobrca Małego lat sześćdziesiąt i Gustawa Mix młynarza z Tyńca lat trzydzieści trzy liczącego, okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Dobrcu Małym dnia dwudziestego ósmego listopada roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczór z żony jego Ernestyny z Hofmanów lat dwadzieścia dziewięć liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano omiona Berta Emilia, a rodzicami chrzestnemi byli wspomniani świadkowie i Zuzanna Deutschmann. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany został.
Akt 119
22.11.1867 Ogrody
Działo się w Kaliszu dnia ósmego grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie wpół do pierwszej z południa. Stawił się Juliusz Bedner czeladnik młynarski z Ogrodów lat trzydzieści liczący, w przytomności Wilhelma Bedner czeladnika sukienniczego lat czterdzieści cztery i Henryka Schultz majstra rzeźniczego lat czterdzieści liczącego w Kaliszu zamieszkałych ukazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Ogrodach dnia dwudziestego drugiego listopada roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z żony Wilhelminy z Neumannów lat trzydzieści jeden liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym a spóźnionym dla słabości jego matki nadano imiona Adolf, Karol, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniani świadkowie i Zuzanna Deutschmann. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez stawającego tylko podpisany został, gdyż świadkowie oświadczyli, iż pisać nie umieją.KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

Film 2151000
Parafia ewangelicka sygn. 7

Liber copulatorum 1795-1827

Rok 1796

Akt 7
29.01.1796 w tutejszym kościele zostało zawarte małżeństwo pomiędzy Carlem Sigismundem Lincke rymarzem: ten był w garnizonie kapitana von Marwitz, syn szewca Carla Gottlieba Lincke z Borotwitz (Borowitz?) w N[ ] Okrąg Jau[er?] (Jawor?) i Anne Rosine Günter, córką zmarłego w Lesznie leśniczego Christoph Günter.
Rok 1808
Akt 22
03.07.1808 zawarto w tutejszym kościele związek małżeński pomiędzy obywatelem i majstrem bednarzem Danielem Gottliebem Vieweg, synem stolarza w Ostrowie, Samuela Gottloba Vieweg, a panną Anną Catharine z domu Lezelder, najstarszą córką majstra w Poznaniu, Albertha Leyender.
Rok 1824
Akt 19
05.06.1824 zawarte zostało w tutejszym kościele małżeństwo pomiędzy majstrem sukiennikiem Johann Gottfried Bedner i panną  Karoline Johanne Bruske.

Parafia ewangelicka sygn. 8


Liber copulatorum 1826-1831

Rok 1828
Akt 24
21.07.1828 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego  pierwszego lipca roku tysiąc osiemset  dwudziestego ósmego. Wiadomo czynimy,  iż  w przytomności Samuela Reicherta,  sukiennika mającego lat pięćdziesiąt ośm i  Fryderycha Bednera, sukiennika w  Kaliszu, mającego lat trzydzieści trzy  zawarte zostało małżeństwo religijne i  cywilne między Karolem Deutszmannem, sukiennikiem w Kaliszu, młodzianem mającym lat dwadzieścia ośm, synem  Jana i Elżbiety Deutszmannów z Ostrowa w Wielkim Księstwie Poznańskim a panną  Anną Susanną Baedner, mającą lat dwadzieścia trzy, córką zmarłego Samuela Baednera i jego w Kaliszu żyjącej małżonki Suzanny z Babertów. Małżeństwo to  poprzedziły trzy zapowiedzi, pierwsza dnia  szóstego, druga dnia trzynastego i trzecia dnia dwudziestego lipca r. b. i żadne tamowanie nie zaszło przeciw rzeczonemu małżeństwu. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano. Panna  młoda pisać nie umie.
Akt 34
14.10.1828 r. Działo się w Błaszkach dnia czternastego października po południu o piątej roku tysiąc osiemset dwudziestego ósmego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Karola Bednera, sukiennika w Kaliszu mającego lat dwadzieścia ośm i Fryderyka Deutschmanna sukiennika z Kalisza mającego lat dwadzieścia dziewięć zawarte zostało małżeństwo religijne i cywilne między Bogusławem Bednerem młodzianem, sukiennikem w Kaliszu, liczącym lat trzydzieści, synem Samuela i Susanny Bednerów, małżonków, urodzonym z Ostrowa w Prusiech a panną Karoliną Vieweg, w Błaszkach zamieszkałą, córką Fryderyka i Doroty Viewegów, małżonków, mającą lat dziewiętnaście. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w naszym kościele kaliskiem i w dobiejeskiem, pierwsza, dnia dwudziestego ósmego września, druga dnia piątego i trzecia dnia dwunastego października r. b. i żadne tamowanie nie zaszło przeciw rzeczonemu małżeństwu. Nowi małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.

Parafia ewangelicka sygn. 9


Liber copulatorum 1831-1838

Rok 1831

Akt 19
23.11.1831 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego trzeciego listopada popołudniu o trzeciej roku tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Davida Sehnsona, tutejszego obywatela, liczącego lat czterdzieści ośm i Karola Suchnera, tutejszego obywatela, liczącego lat pięćdziesiąt zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Traugottem Engertem, fabrykantem sukna, młodzianem, liczączym lat dwadzieścia pięć, synem Traugotta i Karoliny Engertów, małżeństwa a panną Karoliną Fritsch, liczącą lat dwadzieścia dwa, córką zmarłego Karola i Joanny Fritschów, małżonków rodem z Jutroszyna w X. Poznańskim, małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, dnia szóstego, trzynastego i dwudziestego listopada r.b. i żadne tamowanie nie zaszło przeciw rzeczonemu małżeństwu. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli.
Przeczytano i podpisano.
Rok 1832
Akt 28
28.08.1832 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego ósmego sierpnia po południu o piątej roku tysiąc ośmset trzydziestego drugiego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności pana Efraima Linke, tutejszego majstra młynarza, liczącego lat trzydzieści trzy i Samuela Linke, tutejszego majstra postrzygacza, liczącego lat pięćdziesiąt osiem zawarte zostało małżeństwo tak religijne jak i cywilne pomiędzy Fryderychem Wilhelmem Kobelke, młodzianem, majstrem tutejszym młynarzem, liczącym lat trzydzieści synem Fryderycha Kobelke i jego małżonki Joanny Doroty z Hoffmannów, małżonków zmarłych rodem z Koźmina w Wielkim Xięstwie Poznańskim a panną Joanną Krystyaną Bedner, panną lat dwadzieścia cztery, córką zmarłego Jana Samuela Bednera i jego jeszcze żyjącej małżonki Anny Susanny z Babertów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, dnia dwunastego, dziewiętnastego i dwudziestego szóstego sierpnia r. b. i żadne tamowanie nie zaszło przeciw rzeczonemu małżeństwu. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Panna młoda pisać nie umie. Przeczytano i podpisano.
Akt 42
30.10.1832 r. Działo się w Kaliszu dnia trzydziestego października popołudniu o trzeciej roku tysiąc osiemset trzydziestego drugiego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Daniela Wilka obywatela tutejszego liczącego lat czterdzieści i Dawida Schnerra, tutejszego obywatela liczącego lat pięćdziesiąt pięć zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Efraimem Linkiem, majstrem młynarzem tutejszym i [ ], liczącym lat trzydzieści, wdowcem według [ ] zmarłej żony nam złożonej, synem Karola i Doroty z Bauzów Linków, małżonków a panną Wilhelminą Eidtner, córką Henryka i Reginy z Weytów Eidtnerów, małżonków, liczącą lat dwadzieścia i ośm mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia czternastego, dwudziestego pierwszego i ósmego października r. b. Żadne tamowanie nie zaszło przeciw rzeczonemu małżeństwu. Małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.
Rok 1834
Akt 31
28.09.1834 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego ósmego września w południe o dwunastej roku tysiąc ośmset trzydziestego czwartego. Wiadomym czynimy, iż w przytomności Daniela Tschäche, tutejszego majstra piekarza, liczącego sobie lat czterdzieści pięć i Jakuba Lubiewskiego, tutejszego oberżysty, liczącego lat czterdzieści dziewięć, zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Alexandrem Fryderychem Augustem Fritsch, młodzianem, czeladnikiem tutejszym profesji złotnickiej, wyznania katolickiego, synem zmarłego  Antoniego Fritsche i jego jeszcze żyjącej małżonki Antoniny z Piaskowskich, rodem z Poznania z Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, liczącym lat dwadzieścia dwa a panną Julianną Henriettą Steinmetz, córką Fryderycha i Susanny z Gallwitzów Steinmetzów, zmarłych małżonków, liczącą lat dwadzieścia dwa, wyznania ewangielickiego, rodem z Ostrowa z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, w katolickim kościele św. Mikołaja i w naszym kościele, pierwsza w dniu czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym września r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano. Julianna Henrietta Steinmetz pisać nie umie.
Rok 1835
Akt 1
04.01.1835 r. Działo się w Kaliszu dnia czwartego stycznia w południe o dwunastej roku tysiąc ośmset trzydziestego piątego. Wiadomym czynimy, iż w przytomności Jerzego Wegnera, tutejszego sukiennika, liczącego lat trzydzieści pięć i Augusta Gumperta, tutejszego szewca, liczącego lat dwadzieścia ośm, obaj wyznania ewangielickiego zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Karolem Brednerem, czeladnikiem profesji młynarskiej, liczącym lat trzydzieści dwa, rodem z Grünberga z Prus, synem Krystiana i Doroty z Linków, Brednerów małżonków zmarłych, wyznania ewangielickiego, młodzianem a Fryderyką Hoffmannową z Doeringów, mającą lat trzydzieści wdową po Karolu Hoffmannie zmarłym dnia trzynastego stycznia r. b. (?), także wyznania ewangielickiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego szóstego, dwudziestego ósmego grudnia u. r. i pierwszego stycznia r. b. i żadne tamowanie nie zaszło przeciw zawarciu małżeństwa rzeczonego.
Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Fryderyka Hoffmannowa i Wegner pisać nie umieją. Przeczytano i podpisano.
Akt 26
30.05.1835 r. Działo się w Kaliszu dnia trzydziestego maja roku tysiąc ośmset trzydziestego piątego po południu o trzeciej. Wiadomo czynimiy, iż w przytomności JPana Daniela Weigta, tutejszego obywatela i majstra piwowara, liczącego lat czterdzieści pięć i JPana Efraima Linke, także tutejszego obywatela i majstra młynarza liczącego lat trzydzieści dwa zawarte zostało małżeństwo tako religijne jako i cywilne pomiędzy JPanem Fryderychem Mätszke, tutejszym obywatelem i majstrem mydlarzem, wdowcem liczącym lat trzydzieści cztery, synem Beniamina i Rozyny z Weigtów Mätszków małżonków zmarłych a panną Szarlotą Linke, liczącą lat ośmnaście i dziewięć miesięcy córką JPana Karola Linke i Doroty z Bautzów małżonków w Kaliszu zamieszkałych, obec(nych) wyznania ewangielickiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego, dwudziestego szóstego kwietnia i trzeciego maja r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.
Rok 1836
Akt 23
26.04.1836 r. Działo się w Kaliszu dnia czternastego/dwudziestego szóstego kwietnia po południu o czwartej godzinie roku tysiąc ośmset trzydziestego szóstego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Gottloba Bartsch, tutejszego fabrykanta sukna, liczącego lat czterdzieści pięć i Bogumiła Bednera, tutejszego majstra sukiennika liczącego lat czterdzieści dwa wyznania ewangielickiego zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Janem Samuelem Baednerem, kawalerem, tutejszym majstrem sukiennickim liczącym lat trzydzieści trzy, wyznania ewangielickiego, synem zmarłego Samuela Baednera i jego jeszcze w Kaliszu żyjącej małżonki Susanny z Babertów rodem z Ostrowa z Wielkiego Xięstwa Poznańskiego a panną Julyaną Louizą Beatą Schmiedt, wyznania ewangielickiego, liczącą lat dwadzieścia, córką Fryderycha i Eleonory z Latzów Schmiedtów małżonków zmarłych, rodem z M[ ] z Szląska. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego dziewiątego marca/dziesiątego kwietnia r. b. piątego/siedemnastego kwietnia i dwunastego/dwudziestego czwartego kwietnia r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.
Rok 1837
Akt 29
15.06. 1837 r. Działo się w Kaliszu dnia trzeciego/piętnastego czerwca po południu o czwartej roku tysiąc ośmset trzydziestego siódmego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności JPana Efraima Linke, tutejszego majstra młynarza, liczącego lat trzydzieści pięć i JPana Heinrycha Eitnera, także tutejszego majstra młynarza, liczącego lat pięćdziesiąt pięć, obaj wyznania ewangielickiego zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Simonem Traugottem Weikertem, kawalerem wyznania ewangielickiego, tutejszym majstrem piekarzem, liczącym lat dwadzieścia siedem, synem Kleofansa i Rozyny z Eytnerów Weikertów małżonków zmarłych, rodem z Reisen z Wielkiego Xięstwa Poznańskiego a panną Szarlottą Florentyną Linke, liczącą lat dwadzieścia jeden, wyznania ewangielickiego, córką Samuela i Elżbiety z Heinertów małżonków w Nostkowie w Gubernii i obwodzie kaliskim blisko Kalisza zamieszkałych małżonków, na małżeństwo córki zezwolenie ustne złożonym przed podpisem przed Parochem. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia szesnastego/dwudziestego ósmego maja r. b. dnia dwudziestego trzeciego maja/czwartego czerwca r. b. i dnia trzydziestego maja/jedynastego czerwca r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.

Parafia ewangelicka sygn. 10

Liber copulatorum 1838-1850http://www.barbarafamily.eu/attachments/Image/Top3122.gif

Rok 1838

Akt 16
03.07.1838 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego pierwszego czerwca/trzeciego lipca popołudniu o pół do piątej roku tysiąc ośmset trzydziestego ósmego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Daniela Fritsch, tutejszego majstra piekarza, liczącego lat pięćdziesiąt i Gottloba Ludwika Schwabe, tutejszego majstra profesyi blachmierskiej liczącego lat czterdzieści jeden zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Robertem Ferdynandem Gottlobem Wallis, kawalerem wyznania ewangielickiego, liczącym wedle metryki chrztu okazanej lat dwadzieścia sześć rodem z Wrocławia z Szląska, synem Karoliny Wallis, teraz żony Mathiasa Krysta majstra ciesielskiego w Kaliszu zamieszkałego przy ślubie przytomnego, majstra kunsztu szklarskiego w Chlawie w Szląsku a panną Augustą Henryettą Fritsch wyznania ewangelickiego liczącą lat dwadzieścia cztery, córką przy ślubie przytomnego Karola Henryka majstra profesyi białoskórskiej w Kaliszu i jego zmarłej małżonki Elżbiety z Jakobów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele tutejszym ewangielickim i kościele ewangielickim w mieście Chlewie dnia piętnastego/dwudziestego siódmego maja r.b., dwudziestego trzeciego maja/czwartego czerwca r.b. i dwudziestego dziewiątego maja/dziesiątego czerwca b. r. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli.
Przeczytano i podpisano.
Rok 1840
Akt 5
13.02.1840 r. Działo się w Kaliszu dnia pierwszego/trzynastego lutego po południu o piątej roku tysiąc ośmset czterdziestego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Karola Garthardta, tutejszego majstra szewca mającego lat czterdzieści cztery i Adama Baberta, tutejszego majstra szewca, mającego lat trzydzieści ośm zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Wilhelmem Augustem Geisthardem, młodzianem wyznania ewangielickiego, mającym lat dwadzieścia ośm, tutejszym stolarzem, synem zmarłego podoficera pruskiego Fryderycha Geistharda i jego jeszcze żyjącej małżonki Pauliny z Ellens(?) rodem z Kalisza a Louizą Julyanną Bedner z Szmittów, mającą lat dwadzieścia cztery, także wyznania ewangielickiego, wdową po s. p. Samuelu Bedner, zmarłym dnia dziewiętnastego stycznia r. z., córką Jana i Emilii z Gautzów Szmittów małżonków zmarłych, rodem z Międzyborza w Pruskim Szląsku. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi dnia czternastego/dwudziestego szóstego stycznia r. b. dnia dwudziestego pierwszego stycznia/drugiego lutego r. b. i dnia dwudziestego ósmego stycznia/ dziewiątego lutego r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.
Akt 6
20.02.1840 r. Działo się w Kaliszu dnia ósmego/dwudziestego lutego po południu o piątej roku tysiąc ośmset czterdziestego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Jana Adama Naberta, tutejszego majstra stolarza, mającego lat trzydzieści pięć i Augusta Gumperta, tutejszego majstra szewca, mającego lat trzydzieści cztery zawarte zostało małżeństwo tak religijne jak i cywilne pomiędzy Janem Jakobem Deutszmannem, młodzianem wyznania katolickiego, mającym lat trzydzieści pięć, synem Jerzego i Magdaleny Deutszmannów małżonków zmarłych, rodem z Nebelschütz pod Budzisinem w Saxonii Królewskiej, tutejszym stolarzem a panną Julyanną Karoliną Maryanną Galińską, wyznania ewangielickiego, córką zmarłego Jerzego Galińskiego i jego jeszcze żyjącej małżonki Maryi z Liebchen, mającą lat dwadzieścia pięć, rodem z Ostrowa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w ewangielickim tutejszym kościele, i w katolickim Świętego Mikołaja dnia dwudziestego pierwszego stycznia/drugiego lutego r. b. dnia dwudziestego ósmego stycznia/dziewiątego lutego r. b. i dnia czwartego/szesnastego lutego r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Panna młoda pisać nie umie. Przeczytano i podpisano.
Akt 44
25.11.1840 r. Działo się w Kaliszu dnia trzynastego/dwudziestego piątego listopada po południu o czwartej  roku tysiąc ośmset czterdziestego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności JPana Daniela Weigta, tutejszego obywatela, mającego lat pięćdziesiąt trzy i Pana Efraima Linke, tutejszego majstra młynarza, mającego lat trzydzieści sześć zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Karolem Herrmannem Fritschem, młodzianem wyznania ewangielickiego, tutejszym majstrem białoskórnikiem, mającym lat dwadzieścia trzy, synem przy ślubie przytomnego i nań zezwalającego Karola Heynrycha Fritsche i jego zmarłej małżonki Doroty Elżbiety z Jakobów, rodem z Guben w Saksonii Pruskiej a panną Szarlottą Pauliną Linke, także wyznania ewangielickiego, mającą lat ośmnaście, córką przy ślubie przytomnego i nań zezwalającego Daniela Gottlieba Linke i jego małżonki Doroty Fryderyki z Tschuschke, rodem z Leszna Wielkiego Xięstwa Poznańskiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego siódmego października/ósmego listopada r. b. dnia trzeciego/piętnastego listopada r. b. i dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego listopada r. b. i że żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.
Rok 1841
Akt 18
12.07.1841 r. Działo się w Kaliszu dnia trzydziestego czerwca/dwunastego lipca roku tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności JPana Karola Deutszmanna, tutejszego majstra sukiennika, mającego lat czterdzieści dwa i Gottloba Bednera, także tutejszego sukiennika mającego lat czterdzieści cztery zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Gotthelfem Binertem, młodzianem wyznania ewangielickiego, rekrutem mającym lat  dwadzieścia cztery, synem Bogusława i Heleny Binertów małżonków zmarłych, rodem z Małych Poki parafii Białków w Obwodzie Konińskim a panną Joanną Karoliną Lorentz, także wyznania ewangielickiego, mającą lat dwadzieścia, córką przy ślubie przytomnego i nań zazwalającego Jana Lorentza i jego małżonki Elżbiety z Jarowskich, rodem z Dobry w  gubernii kaliskiej. Małżeństwa tego, gdy żadnej nie było przeszkody przeciw jego zawarciu, żadna, na zawadzie artykułu czterdziestego siódmego prawa o małżeństwie przed [ ] prawnym, nie poprzedziła zapowiedź, gdy Gotthelf Binert, jako rekrut miał [ ]  wychodzić. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Panna młoda i jej ojciec Jan Lorentz pisać nie umiejący. Przeczytano i podpisano.
Akt 42
17.11.1841 r. Działo się w Kaliszu dnia piątego/siedemnastego listopada po południu o czwartej godzinie roku tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności JPana Dawida Schnerra, tutejszego obywatela, mającego lat sześćdziesiąt pięć i JPana Fryderycha Schnerra, tutejszego farbiarza, mającego lat trzydzieści sześć zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Panem Ernestem Winterem, majstrem tutejszym tokarzem, wyznania ewangielickiego, mającym lat trzydzieści ośm, wdowcem po Karolinie z Bartników pierwszej małżonce zmarłej dnia ośmnastego/trzydziestego kwietnia r. b. rodem z Zduny Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, synem Karola i Roziny z Szwerinów Winterów małżonków zmarłych a Panną Karoliną Ernestiną Linke, mającą lat dwadzieścia cztery, wyznania ewangielickiego, córką Traugotta i Christianny z Hochów Linków małżonków w Kaliszu zamieszkałych. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego października r. b. dnia dwudziestego szóstego października/siódmego listopada r. b. i dnia drugiego/czternastego listopada r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowę przedślubną przed Franciszkiem Nowosielskiem, tutejszym rejentem na dniu trzeciego/piętnastego listopada r. b. zawarli. Przeczytano i podpisano.

Film 2151001
Parafia ewangelicka


Liber copulatorum 1843-1850

Rok 1849
Akt 16
01.05.1849 r. Działo się w Kaliszu dnia dziewiętnastego kwietnia/pierwszego maja przed południem o godzinie jedenastej roku tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego. Wiadomo czynimy, iż w przytomności pana Gustawa Weigt, tutejszego piekarza i obywatela, mającego trzydzieści sześć i Traugotta Weicherta, tutejszego majstra piekarnika, mającego lat trzydzieści dziewięć zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Augustem Robertem Linke, mającym lat trzydzieści cztery, synem zmarłego Samuela i Elżbiety z Heinertów małżonków Linke, ewangielikiem, rodem z Leszna w Wielkim Xięstwie Poznańskim, oberżystą w Nostkowie pod Kaliszem a panią Emilią Freichelt z Grothów, wdową po Karolu Freichelt, siodlarzu, zmarłym dnia dwunastego/dwudziestego czwartego sierpnia  roku tysiąc ośmset czterdziestego siódmego, mającą lat dwadzieścia sześć, córką zmarłego Karola Grothe i jego jeszcze żyjącej małżonki Emilii z Saigerów od teraźniejszego męża Blorner. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kaliszu w kościele ewangielickim dnia trzeciego/piętnastego, dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego kwietnia i dnia siedemnastego/dwudziestego dziewiątego kwietnia r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Pani Emilia Freichelt z Prostków także jest wyznania ewangielickiego. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.
Akt 28
10.06.1849 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego dziewiątego maja/dziesiątego czerwca tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności Daniela Linke, tutejszego majstra młynarza, mającego lat pięćdziesiąt trzy i Frydrycha Mätschke, tutejszego mydlarza, mającego lat dwadzieścia cztery zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Edwardem Schaack, ewangielikiem, mającym lat czterdzieści jeden, majstrem stolarzem tutejszym, wdowcem po zmarłej Ludwini z Majerów Schaack, a panną Emmą Wilhelminą Tschuschke, mającą lat dwadzieścia cztery, córką zmarłych już Augusta i Ewartyny? z Rothort małżonków Tschuschke, w Kaliszu zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele tutejszym ewangielickim w dniach szesnastego/dwudziestego ósmego maja, dwudziestego drugiego maja/trzeciego czerwca i dnia dwudziestego dziewiątego maja/dziesiątego czerwca i żadne tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawarli. Panna młoda nie pisze. Przeczytano i podpisano.
Akt 30
20.06.1849 r. Działo się w Kaliszu dnia ósmego/dwudziestego czerwca po południu o godzinie czwartej roku tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego. Wiadomo czyniemy, iż w przytomności Wielmożnego Gustawa Lamprechta, dziedzicu dóbr Pęcherzewa w powiecie kaliskiem, mającego lat czterdzieści dwa i Daniela Linke, tutejszego majstra młynarza, mającego lat pięćdziesiąt zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Heynrychem Adolfem Schoepe, kawalerem wyznania ewangielickiego, mającym lat dwadzieścia pięć, dzierżawcą dóbr Żeroniczek w powiecie kaliskim, synem przy ślubie przytomnego Samuela Schöpe, tutejszego obywatela i jego zmarłej małżonki Karoliny z Andersów, rodem z Kalisza a panną Berthą Emilią Linke, ewangieliczką, mającą lat dziewiętnaście, córką pana Efraima Linke; na ślub zezwalającego i to podpisem swoim potwierdzającego i jego zmarłej małżonki Krystyany z Schöpów, rodem z Kalisza. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele ewangielickim w Kaliszu i w Turku dnia dwudziestego drugiego maja/trzeciego czerwca r. b. dnia dwudziestego ósmego maja/dziewiątego czerwca r. b. i dnia piątego/dwunastego czerwca r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Przeczytano i podpisano.
Akt 31
20.06.1849 r. Działo się w Kaliszu dnia ósmego/dwudziestego czerwca wieczorem o godzinie szóstej roku tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego. Wiadomo czyniemy, iż w przytomności Wilhelma Kobelke, majstra młynarza tutejszego mającego lat czterdzieści siedm i Andrzeja Koj, majstra sukiennika w Błaszkach zamieszkałego, mającego lat czterdzieści trzy zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Antoniem Koj, młodzianem ewangielickim, mającym lat trzydzieści dwa, majstrem sukiennikiem w Błaszkach dotąd zamieszkałym, synem Andrzeja i Maryany małżonków Koj i rodem z miasta Ostrowa w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem a panią Karoliną Bedner z Fiebeków, ewangieliczką, mającą lat trzydzieści sześć, córką Fryderycha i Doroty z Buchwitzów małżonków Fiebeków, wdową po ś. p. Gottlobie Bedner, zmarłym dnia trzynastego/ dwudziestego piątego lutego roku tysiąc ośmset czterdziestego siódmego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia szesnastego/dwudziestego ósmego maja r. b. dnia dwudziestego drugiego maja/trzeciego czerwca r. b. i dnia dwudziestego dziewiątego maja/dziesiątego czerwca r, b, i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli: Nowo zaślubiona nie pisze. [ ] Przeczytano i podpisano.
Akt 55
18.11.1849 r. Działo się w Kaliszu dnia szóstego/osiemnastego listopada po południu o godzinie czwartej roku tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego. Wiadomo czyniemy, iż w przytomności Wilhelma Kobelke, tutejszego majstra młynarza, mającego lat czterdzieści ośm i Heynrycha Heinmayera tutejszego białoskórnika majstra, mającego lat trzydzieści ośm zawarte zostało tak małżeństwo religijne jako i cywilne pomiędzy Janem Karolem Bedner, młodzianem Ewangielicko-Augsburgskim, mającym lat dwadzieścia dziewięć, tutejszym czeladnikiem profesyi sukiennickiej, synem Gottlieba Bednera, przy ślubie przytomnego i jego małżonki Julyanny z Weberów, zamieszkałym w Małym Dobrcu pod Kaliszem i rodem z Ostrowa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego a panną Florentyną Rozalią Jänsch, także wyznania Ewangielicko-Augsburgskiego, mającą lat ośmnaście i miesięcy dziesięć, córką zmarłego Floryana  Jänsch i jego jeszcze żyjącej małżonki Zuzanny z Tułanczów Jänsch, teraz zamężnej Janwe, rodem z Małego Dobrca pod Kaliszem. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego trzeciego października/czwartego listopada r. b. dnia trzydziestego października/jedenastego listopada r. b. i dnia szóstego/ośmnastego listopada r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Małżonkowie nowi i ojciec Jana Karola Bednera nie pisze. Przeczytano i podpisano. Matka nowo zaślubionej zezwolenie swoje ustnie dała.

Film 2151001
Parafia ewangelicka, sygn. 11

Liber copulatorum 1850-1861

Rok 1850
Akt 47
22.10.1850 r. Działo się w Kaliszu dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego października po południu o godzinie czwartej roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego. Wiadomo  czyniemy, iż w przytomności Edwarda Schaak, tutejszego majstra stolarza, mającego lat czterdzieści trzy, ewangielika i Karola Junricha, majstra tkacza, mającego lat pięćdziesiąt ośm, katolika zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Wilhelmem Aleksandrem Karge, kawalerem ewangielikiem augsburgskim, mającym lat dwadzieścia siedm, tutejszym majstrem stolarzem, synem zmarłego Karola Benjamina i żyjącej Doroty z Langnerów, małżonków Karge, rodem z Kalisza a panną Karoliną Emilią Bedner, Ewangielicko-Augsburgskiego wyznania, mającą lat dwadzieścia jeden, córką zmarłego Gottfryda i żyjącej a na powyższe małżeństwo zezwalającej Karoliny z Brewków, małżonków Bedner, rodem z Kalisza. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego czwartego września/szóstego października r. b. dnia pierwszego/trzynastego października r. b. i dnia ósmego/dwudziestego października r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli.
Przeczytano i podpisano.
Akt 53
20.11.1850 r. Działo się w Kaliszu dnia ósmego/dwudziestego listopada po południu o godzinie czwartej roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego. Wiadomo czyniemy, iż w przytomności JPana Efraima Linke, tutejszego majstra młynarza, mającego lat pięćdziesiąt dwa i Augusta Gärtig, majstra młynarza tutejszego, mającego lat trzydzieści dziewięć zawarte zostało małżeństwo tak religijne jak i cywilne pomiędzy Karolem Augustem Linke, kawalerem wyznania ewangielicko-augsburgskiego, mającym lat dwadzieścia ośm, rodem z Pruss, synem Daniela i Fryderyki z Schuschków małżonków Linków, majstrem młynarzem na Tyńcu pod Kaliszem zamieszkałym a panną Szarlottą Emilią Wilhelminą Deutschmann, wyznania ewangielicko-augsburgskiego, mającą lat dwadzieścia jeden i cztery miesięcy, córką zmarłego Karola i jeszcze żyjącej Zuzanny z Bednerów, małżonków Deutschmannów, rodem z Kalisza. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego drugiego października/trzeciego listopada r. b. dnia dwudziestego dziewiątego października/dziesiątego listopada r. b. i dnia piątego/siedemnastego listopada r. b. i żadne tamowanie nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli.
Przeczytano i podpisano.
Rok 1852
Akt 44
24.11.1852 r. Działo się w Kaliszu dnia dwunastego/dwudziestego czwartego listopada z rana o godzinie pół do ósmej roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego drugiego. Wiadomo czyniemy, iż w przytomności Daniela Tschuschke, tutejszego majstra piekarza, mającego lat sześćdziesiąt siedm i Ignacego Stefańskiego, tutejszego majstra kowala, zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Fryderychem Otto, wyznania ewangielicko augsburgskiego, wdowcem po ś. p. Zuzannie z Rügmerów majstrem mularzem tutejszym i właścicielem; liczącym lat pięćdziesiąt dwa, rodem z Filchna w Xięstwie Poznańskim, synem Fryderycha i Maryanny z Gläsmannów, małżonków Otto zmarłych a panną Karoliną Bedner, wyznania ewangielicko-augsburgskiego, mającą lat trzydzieści dwa, córką Gottlieba i Julyanny z Weberów, małżonków Bedner, rodem z Miciuła Dobry? Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwunastego/dwudziestego czwartego października r. b. dnia dziewiętnastego/trzydziestego pierwszego października r. b. i dnia dwudziestego szóstego października/siódmego listopada  r. b. i tamowanie w dniu 18/30/wyraźnie osiemnastego/trzydziestego października r. b. [ ]
Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Karolina Bedner nie pisze. Przeczytano i podpisano.
Rok 1853
Akt 3
19.01.1853 r. Działo się w Kaliszu dnia siódmego/dziewiętnastego stycznia tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie piątej z południa. Wiadomo czynimy iż w przytomności Traugotta Weickert tutejszego majstra piekarza lat czterdzieści trzy i Wilhelma Kobelki tutejszego majstra młynarza lat pięćdziesiąt jeden mających zawarte zostało małżeństwo religijne i cywilne pomiędzy Augustem Weisenburg wdowcem po śp. Annie Dorothei z Weickertów Weisenburg - majstrem młynarzem lat trzydzieści ośm mającym będącym wyznania ewangielicko augsburgskiego a Karoliną z Brussków Bedner wyznania ewangielicko augsburgskiego wdową po ś. p. Gottfrydzie Bedner sukienniku na Tyńcu stosownie do aktu zejścia dnia pierwszego/trzynastego grudnia tysiąc ośmset czterdziestego siódmego zmarłego lat czterdzieści siedm mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi dnia dwudziestego pierwszego grudnia/drugiego stycznia, dwudziestego ósmego grudnia/dziewiątego stycznia tysiąc ośmset pięćdziesiątego drugiego/trzeciego i czwartego/szesnastego stycznia roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego. Tamowanie małżeństwa nie nastąpiło. Małżonkowie zawarli intercyzę przedślubną przed Józefem Białobrzeskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia dzisiejszego pod N3 [ ]. Państwo młode nie piszą. Przeczytano i podpisano.
Akt 50
07.09.1853 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego szóstego sierpnia/siódmego września o szóstej wieczór tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego roku. Wiadomo czyniemy iż w obecności świadków: Krzysztofa Vojt tkacza lat pięćdziesiąt cztery mającego i Daniela Vieweg bednarza lat siedemdziesiąt cztery mającego obydwóch w Kaliszu zamieszkałych, zawarte zostało małżeństwo religijne i cywilne pomiędzy Wilhelmem Thiel kowalem lat dwadzieścia dwa mającym, w Pawłówku pod Kaliszem zamieszkałym, wyznania ewangelicko-augsburgskiego, synem Gottlieba Thiel kowala z Kalisza - i Julianny z domu Tieger? a Joanną Florentyną Kęsikowską lat dwadzieścia dwa mającą w Kaliszu zamieszkałą wyznania rzymsko-katolickiego, córką Marcina cieśli? Kęsikowskiego i Józefy Anny z Stylerów obojga już zmarłych małżonków w Kaliszu. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi [ ]. Tamowania małżeństwa nie było. Małżonkowie nowi oznajmili, iż nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Joanna Florentyna Kęsikowska nie pisze. Przeczytano i podpisano.
Akt 62
16.11.1853 r. Działo się w Kaliszu dnia czwartego/szesnastego listopada o godzinie trzeciej po południu tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego roku. Wiadomo czyniemy iż w przytomności świadków Efraima Linke majstra młynarza z Tyńca lat pięćdziesiąt trzy mającego i Karla? Peteno fabrykanta powozów z Kalisza lat czterdzieści dziewięć mającego zawarte zostało małżeństwo religijne i cywilne pomiędzy Augustem Bödner siodlarzem, z Turku, lat dwadzieścia cztery mającym, wyznania ewangelicko-augsburgskiego, kawalerem, synem już zmarłego w Kaliszu Gottloba Bödner i jeszcze żyjącej na Tyńcu pod Kaliszem Karoliny z Fiebekków, a Wilhelminą Augustą Linke lat dwadzieścia trzy mającą, córką Daniela Linke młynarza z Tyńca i Fryderyki Tschuschke na Tyńcu przy rodzicach zamieszkałej wyznania ewangelicko-augsburgskiego, panną. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele ewangelickim w Kaliszu i w Turku w dniach jedenastego/dwudziestego trzeciego, ośmnastego/trzydziestego października i dwudziestego piątego października/szóstego listopada roku bieżącego. Tamowania małżeństwa nie było. Nowożeńcy oznajmili iż nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Akt niniejszy spisanym przeczytanym i podpisanym został. 
Rok 1856
Akt 27
22.10.1856 r. Działo się w Kaliszu dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego października po południu o godzinie czwartej, roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego. Wiadomo czynimy iż w przytomności Efraima Linke młynarza i właściciela ziemskiego na Tyńcu pod Kaliszem zamieszkałego, lat pięćdziesiąt pięć mającego i Augusta Linke oberżysty w Nostkowie pod Kaliszem zamieszkałego, lat czterdzieści dwa mającego, zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne między Karolem Augustem Hoch, młodzianem, młynarzem na Tyńcu, synem Daniela Bogufała Hoch młynarza w Lesznie w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem zamieszkałego i tegoż małżonki Joanny Renaty z domu Klopich, w temże Lesznie urodzonym i lat trzydzieści jeden wieku liczącym - a panną Bertą Elżbietą Weikert wieku lat siedemnaście i pół mającą, urodzoną tu w Kaliszu z piekarza tutejszego Bogufała Weikerta i tegoż małżonki Karoliny z Linków, rodziców osobiście przy zawarciu małżeństwa tego obecnych i nań ustnie zezwalających. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym kościele ewangelickim w dniach dwudziestym trzecim września/piątym października, trzydziestym września/dwunastym października i siódmym/dziewiętnastym października roku bieżącego i żadne tamowanie nie zaszło. - Małżonkowie nowi oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawarli. - Przeczytano i podpisano. - 
Rok 1857
Akt 12
03.05.1857 r. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego pierwszego kwietnia (trzeciego maja), o godzinie czwartej po południu, roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego. - Wiadomo czynimy iż w przytomności Bogumiła Roser, szynkarza z Kalisza lat pięćdziesiąt mającego i Augusta Ibsch, młynarza na Małym Dobrcu, lat trzydzieści sześć mającego zawarte zostało tak cywilne jako i religijne małżeństwo między Juliuszem Voit, płóciennik, z Kalisza, lat trzydzieści trzy liczącym, wdowcem po ś. p. Teofili z Bobrowskich Voit zmarłej dnia ośmnastego (trzydziestego) grudnia roku zaszłego, a panną Krystyną Lachmann, lat trzydzieści mającą, urodzoną w Jutroszynie w Szląsku z rodziców już zmarłych Samuela i Beaty z Handków niegdyś małżonków Lachmann. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym kościele ewangelickim w dniach siódmym (dziewiętnastym), czternastym (dwudziestym szóstym) kwietnia, i w dniu dzisiejszym i żadne tamowanie tego małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten przeczytany i przez nowozaślubionego i świadków podpisany został, nowozaślubiona oświadczyła iż pisać nie umie.
Akt 33
17.08.1857 r. Działo się w Kaliszu dnia piątego (siedemnastego) sierpnia o godzinie ósmej wieczorem, roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego. Wiadomo czynimy iż w obecności Juliusza Voit tkacza, lat trzydzieści trzy liczącego i Karola Kosel bednarza lat trzydzieści siedm mającego, obu w Kaliszu zamieszkałych, zawarte zostało tak cywilne jako i religijne małżeństwo pomiędzy Ignacym Persz, młodzianem, katolikiem, strażnikiem pogranicznej stacji, lat trzydzieści sześć mającym na Małym Dobrcu zamieszkałym, a wdową Florentyną z Jaenschów Bedner lat dwadzieścia cztery liczącą, wdową po ś. p. Karolu Bedner zmarłym dnia dwudziestego siódmego lutego (jedenastego marca) roku tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego. Małżeństwo to, na które udzielone zostało pozwolenie komendanta trzeciej roty kaliskiej brygady pogranicznej straży, pod dniem dzisiejszym numer dziewięćśet sześćdziesiąt cztery, poprzedziły trzy zapowiedzi tylko w kościele tutejszym ewangelickim, a to z powodów aktem załączonym objętych, w dniach dwudziestym pierwszym lipca (drugim sierpnia), dwudziestym ósmym lipca ( dziewiątym sierpnia) i czwartym (szesnastym) sierpnia roku bieżącego i żadne tamowanie nie zaszło. Nowozaślubieni małżonkowie oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten przeczytany i przez świadków podpisany został; nowozaślubieni pisać nie umieją.     


KSIĘGI ZMARŁYCH

Film 2151002
Parafia ewangelicka w Kaliszu, sygn. 14

Liber mortuorum 1826-1831

Rok 1826
Akt 68
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego dziewiątego lipca, z rana o dziewiątej, roku tysiąc ośmset dwudziestego szóstego, stawili się Jan Bubert, tutejszy sukiennik mający lat czterdzieści sześć i Wilhelm Szmethel, tutejszy kościelny gminy ewangielickiej Kalisz, mający lat czterdzieści i oświadczyli nam iż dnia dwudziestego ósmego lipca r. b. o jednastej wieczorem, umarł Jan Wilhelm Bubert, mający trzy miesiące, syn Jana Buberta i Rozyny z Jarobków, małżonków. Bubert pisać nie umie. Przeczytano i podpisano.
Rok 1827
Akt 89
Działo się w Kaliszu dnia drugiego września przed południem o jedenastej, roku tysiąc ośmset dwudziestego siódmego stawił się Fryderyk Bedner, tutejszy sukiennik mający lat trzydzieści trzy i Karol Bedner tutejszy sukiennik mający lat dwadzieścia siedm i oświadczyli nam iż dnia trzydziestego pierwszego sierpnia r. b. o pierwszej po południu umarł Jan George Bubert, sukiennik mający lat pięćdziesiąt i że pozostawił żonę Rozynę z Jaraufków i Dorothę Knoblowę i Karolinę i Beatę i Bogumiła Buberta córki i syna. Przeczytano i podpisano.
Rok 1828
Akt 117
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego siódmego października po południu o trzeciej roku tysiąc ośmsetdwudziestego ósmego, stawili się Fryderyk Deutschmann tutejszy sukiennik, mający lat dwadzieścia ośm i Gottfryd Bedner tutejszy sukiennik mający lat trzydzieści dwa, i oświadczyli nam iż dnia dwudziestego szóstego października r. b. o dziewiątej w wieczór umarła Anna Susanna Bedner, córka Gottfryda i Karoliny Bednerów małżonków, mająca rok jeden, miesięcy jednaście. Przeczytano i podpisano.
Rok 1829
Akt 113
Działo się w Kaliszu dnia dziesiątego grudnia po południu, o pierwszej, roku tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego stawili się Daniel Jandryk tutejszy robotnik, mający lat trzydzieści dziewięć, i August Reymann, grabarz tutejszy, liczący lat trzydzieści trzy i oświadczyli nam, iż dnia dziewiątego grudnia r. b. z rana o czwartej umarł Karol Eduard Linke, syn Julianny Linkowej mający pół roku. Akt podający pisać nie umie. Przeczytano i podpisano.
Rok 1831
Akt 104
Działo się w Kaliszu dnia siódmego lipca po południu o drugiej roku jak wyżej stawili się August Reymann, grabarz, liczący lat trzydzieści pięć i Bogumił Lauke, tutejszy kościelny i oświadczyli nam, iż dnia szóstego lipca r. b. po południu o piątej na febrę nerwową umarła Louisa Linke, licząca lat osiem córka Samuela i Maryi Elżbiety z Hensterów Linków, małżonków. Przeczytano i podpisano.

Parafia ewangelicka w Kaliszu, sygn. 15

Liber mortuorum 1831-1836

Rok 1833
Akt 76 Tyniec
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego piątego lipca w południe o dwunastej roku tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego stawili się Karol Deutszmann, tutejszy sukiennik, liczący lat trzydzieści cztery i Bogumił Lauke tutejszy grabarz, liczący lat trzydzieści siedem i oświadczyli nam, iż dnia dwudziestego czwartego lipca r. b. o trzeciej po południu umarła Anna Susanna Deutszmann, córka Karola Deutschmanna i jego małżonki Anny Susanny z Bednerów, liczyła dziesięć miesiące. Przeczytano i podpisano.
Rok 1835
Akt 99
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego drugiego września czwartego października po południu o drugiej roku tysiąc ośmset trzydziestego piątego stawili się Bogusław Bedner, liczący lat czterdzieści jeden tutejszy sukiennik i Bogumił Lauke tutejszy kościelny liczący lat trzydzieści ośm i oświadczyli nam, iż dnia dwudziestego września drugiego października r. b. wieczorem o szóstej umarła Amalia Julyana Bedner, licząca rok jeden, córka Bogusława i Karoliny z Prusków Bednerów małżonków. Przeczytano i podpisano.
Rok 1836
Akt 34
Działo się w Kaliszu dnia czwartego/szesnastego kwietnia z rana o ósmej godzinie roku tysiąc ośmset trzydziestego szóstego stawili się Jan Fleischer tutejszy wyrobnik, liczący lat sześćdziesiąt cztery i August Beymann, tutejszy grabarz ewangielicki, liczący lat trzydzieści dziewięć i oświadczyli nam, iż dnia czwartego/szesnastego kwietnia r. b. z rana o trzeciej umarł w Nostkowie Gottfryd Linke, liczący lat czterdzieści, wyrobnik, rodem z Wrocławia, pozostawiwszy w tem mieście żonę i dwojga dzieci, które z imion nie są znane. Jan Fleischer pisać nie umie. Przeczytano i podpisano.
Akt 51
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego trzeciego maja/czwartego czerwca z rana o dziesiątej roku tysiąc ośmset trzydziestego szóstego stawili się Fryderyk Heynrych Helbich, tutejszy sukiennik liczący lat trzydzieści dwa i Jan Fleischer, tutejszy robotnik liczący lat sześćdziesiąt cztery i oświadczyli nam, iż dnia dwudziestego trzeciego maja/trzeciego czerwca r. b. z rana o drugiej umarła Emilia Bubert, córka nieprawego łoża Joanny Karoliny Bubert, licząca lat pięć. Akt podający pisać nie umieją. Przeczytano i podpisano.
Rok 1837
Akt 11
Działo się w Kaliszu dnia jedenastego/dwudziestego trzeciego stycznia po południu o pół do drugiej roku tysiąc ośmset trzydziestego siódmego stawili się Karol Gries, tutejszy zakrystian, liczący lat czterdzieści i Jan Fleischer, tutejszy wyrobnik, liczący lat sześćdziesiąt cztery i oświadczyli nam, iż dnia dzisiejszego o dwunastej w południe umarł Ernest Louis Reichert, liczący lat jednaście, syn zmarłego Fryderyka Reicherta i jego jeszcze żyjącej małżonki Justyny z Imszów. Fleischer pisać nie umie. Przeczytano i podpisano.
Akt 25
Działo się w Kaliszu dwudziestego siódmego lutego/jedenastego marca roku tysiąc ośmset trzydzietego siódmego o godzinie jedenastej z rana. Stawili się Karol Deutschmann, tutejszy sukiennik liczący lat trzydzieści ośm, i Gottlob Bedner tutejszy sukiennik liczący lat trzydzieści dziewięć, i oświadczyli nam, iż dnia dwudziestego szóstego lutego/dziesiątego marca r. b. o godzinie dziesiątej wieczorem zmarła Anna Zuzanna Bedner, wdowa licząca lat sześćdziesiąt sześć, urodzona w Ostrowie w Księstwie Poznańskim z Bubertów, pozostawiwszy pięć synów i dwie córki żyjące, to jest Gottlieba, Gottfryda, Gottloba, Karola i Samuela, - a Annę Zuzannę i Annę Krystyanę. - Przeczytano i podpisano.
Akt 49
Działo się w Kaliszu dnia ósmego/dwudziestego maja po południu o czwartej roku tysiąc ośmset trzydziestego siódmego stawili się Karol Griess, tutejszy kościelny gminy ewangielickiej, liczący lat czterdzieści i Jan Fleischer, tutejszy wyrobnik, liczący lat sześćdziesiąt cztery i oświadczyli nam, iż dnia wczorajszego o godzinie jedenastej wieczornej umarła Augusta Szarlotta Linke, licząca lat sześć i trzy dni, córka Wilhelma Traugotta Linke, tutejszego postrzygacza i jego małżonki Krystyny z Hochów. Przeczytano i podpisano.
Akt 100
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego pierwszego sierpnia/drugiego września z rana o godzinie dziewiątej roku tysiąc ośmset trzydziestego siódmego, stawił się Karol Gotthelf Deutschmann, tutejszego sukiennik, liczącego lat trzydzieści cztery, i August Reymann tutejszego grabarz liczącego lat trzydzieści dziewięć, i oświadczyli nam, iż dnia wczorajszym w nocy o dwudziestego godzinie umarła Maryany Elżbiety z Flanderenów żona stawiącego Karola Gotthelfa Deutschmanna, liczącej lat trzydzieści ośm i sześć miesięcy, pozostawiwszy [ ] męża, dwa synów i dwach córków, od pierwszego zmarłego męża Jana Schumanna, Jana Michała, Jana Karola, Joanna Augusta i Juliana Zofia. Przeczytano i podpisano.
Akt 108
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego trzeciego sierpnia/czwartego września po południu o trzeciej roku tysiąc ośmset trzydziestego siódmego, stawił się Gottlieb Bubert tutejszego szewczik liczącego lat dziewiętnaści, i Ernst Lüpke tutejszego krawiec liczącego lat sześćdziesiąt dwa i oświadzili nam, iż dnia dzisiejszym z rana o dziewiątej godzinie, umarła Rozyny z Jarowków Bubertowa wdowa po zmarłego Jana Buberta, liczącej lat pięćdziesiąt pięć, pozostawiwszy stawającego Gottlieba Buberta syna jej i córków trzy, Dorota Knobelowa, Karolina, i Beata Bruskowa. Przeczytana i podpisana.
Akt 112
Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego szóstego sierpnia/siódmego września z rana o dziewiątego godzinie, roku tysiąc ośmset trzydziestego siódmego stawił się August Reymann tutejszego grabarza, liczącego lat trzydzieści dziewięć, i Jan Fleischer tutejszego wyrobnik liczącego lat sześćdziesiąt cztery, i oświadczyli nam, iż dnia dzisiejszym, z rana o ósmej godzinie umarł, Karol Gotthelf Deutschmann [dopisane: M Dobrozie (Mały Dobrzec) na cholera] tutejszego sukiennik liczącego lat trzydzieści cztery, wdowiec po zmarłej żony Marianny Elżbiety z Flanderek. Przeczytana i podpisana. Fleischer pisać nie umie.
Rok 1839
Akt 1
Działo się w Kaliszu dnia Trzynastego stycznia/pierwszego stycznia (?) roku tysiąc ośmset trzydziestego dziewiątego/ósmego stawili się Karol Deutschmann, tutejszy majster sukiennik, liczący lat czterdzieści i August Reymann, tutejszy grabarz ewangielicki, liczący lat czterdzieści dwa i oświadczyli nam, iż wczoraj po południu o pół do piątej umarł Juliusz Reinhold Deutschmann, liczący lat cztery i dziewięć miesięcy, syn Karola i Zuzanny z Bednerów Deutschmannów małżonków. Po naocznem przekonaniu się o nastąpionej śmierci akt ten został spisanm. Przeczytano i podpisano. Kalisz, parafia ewangelicko-augsburska

Księga urodzeń


rok 1840, akt 17
22.02.1840 r. urodził się Henryk Edward Przemysław Deutschman, syn Karola i Zuzanny BednerAkta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1874

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866

Sygn. 53/3882/82

 

URODZENIA

 

1, Koźminek

Działo się w Kaliszu dnia pierwszego stycznia roku tysiąc siedemset sześćdziesiątego piątego o godzinie trzeciej z południa. Stawił się August Bedner, szynkarz z Koźminka lat trzydzieści sześć mający, w obecności świadków Michała Smulczyńskiego rolnika lat pięćdziesiąt i Karola Reichert i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Koźminku dnia dwudziestego czwartego grudnia roku zeszłego o godzinie pierwszej z rana z niego i jego małżonki Augusty z Linków lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym nadane zostało omię Klara a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomnieni świadkowie i Julia Berend. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, lecz tylko przez stawającego wraz z nami podpisany został, gdyż świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.

46, Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia piętnastego kwietnia roku tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego o godzinie w pół do pierwszej w południe. Stawił się Juliusz Bedner, młynarz tutejszy mający lat dwadzieścia ośm, w obecności Fryderyka Hink tutejszego garbarza, lat dwadzieścia sześć i Reinholda Herbich, szynkarza na Czaszkach, lat trzydzieści sześć mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu dnia dwunastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziesiątej z rana z niego i jego małżonki Wilhelminy z Neumannów lat dwadzieścia ośm mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym nadane zostały imiona Wanda Wilhelmina a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomnieni świadkowie i Zuzanna Deutschmann. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez nich wraz z nami podpisany został; Reinhold Herbich tylko oświadczył, że pisać nie umie. –

67, Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia pierwszego lipca tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Fryderyk Hinz czeladniek garbarski w Kaliszu zamieszkały lat dwadzieścia sześć liczący w obecności Ernesta Neumann szewca z Ogrodów lat sześćdziesiąt trzy i Karola Deutschmann stolarza z Kalisza lat dwadzieścia dziewięć liczącego i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dnia dwudziestego piątego czerwca roku bieżącego o godzinie siódmej w wieczór z żony jego Matyldy z Neumannów liczącej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na chrzcie śwoętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imiona Oswald Gustaw a rodzicami chrzestnemi byli wspomnianiświadkowie tudzież Berta Hinz i Dorota Herbich. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez tychże tylko podpisany został, gdyż stawający oświadczył że pisać nie umie. –

[podpisy]

Ernst Neumann

Karl Deutschmann

podpis nieczyt. pastor

 

MAŁŻEŃSTWA

 

9. Mały Dobrzec

Działo się w Kaliszu dnia dziesiątego lutego roku tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego o godzinie piątej z południa. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Edwarda Deutschmann garbarza, lat dwadzieścia sześć i Ludwika Hintz, szynkarza lat trzydzieści mających, obu z Kalisza, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Karolem Deutschmann, młodzianem, ewangelikiem, lat dwadzieścia dziewięć wieku liczącym, majstrem stolarskim, w Kaliszu zamieszkałym, tamże urodzonym ze zmarłego Jana Karola Deutschmann i jego małżonki Zuzanny z Bednerów a panną Dorotą Ernestyną Hohmann ewangeliczką, lat dwadzieścia ośm wieku liczącą, urodzoną w Turku z Andrzeja Hohmann i małżonki jego Karoliny z Hoffmanów, przy rodzicach na Małym Dobrcu zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kościele tutejszym ewangelickim w dniach dwudziestym pierwszym, dwudziestym ósmym stycznia i czwartm lutego roku bieżącego. Tamowania małżeństwa nie było. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Poczem akt ten nowozaślubionym, świadkom, i ojcu nowozaslubionej przeczytany i przez nich wraz z nami podpisany został; nowozaślubiona i świadek Ludwik Hintz jednak oświadczają, że pisać nie umieją. -

[podpisy]

Karl Deutschmann

Eduard Deutschmann

Andreas Hohmann

podpis nieczyt. pastor

11. Nosków

Działo się w Kaliszu dnia trzeciego kwietnia, roku tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Gustawa Tschinkel. tutejszego kupca, lat dwadzieścia dziewięć mającego i Augusta Biedermann tutejszego właściciela mydlarni, liczącego lat czterdzieści, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Karolem Henrykiem Linke, młodzianem, ewangelikiem, mechanikiem trudniącym się budową młynów na Tyńcu zamieszkałym, tamże urodzonym z Efraima Linke i jego zmarłej małżonki Wilhelminy z Eitnerów, lat trzydzieści jeden mającym, - a panną Klarą Wilhelminą Schoepe, ewangeliczką lat dwadzieścia dwa i miesięcy cztery wieku liczącą, córką Samuela i Joanny Justyny z Papmalów, zmarłych małżonków Schoepów, urodzoną w Kaliszu a obecnie w Noskowie przy krewnych zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kościele tutejszym ewangelickim w dniach dwudziestym ósmym stycznia, czwartym i jedenastym lutego roku bieżącego. Tamowania małżeństwa nie było. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Poczem akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany i przez nich wraz z nami podpisany został.

[podpisy]

podpis nieczyt. pastor

Karl Linke

Klara Schoepe

August Biedermann

Gustav Tschinkel

 

ZGONY

 

48. Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia szóstego maja tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie dziesiątej przed południem. Stawili się Ferdynand Sommer majster stolarski i Ernest Schröder kantor parafialny, po czterdzieści ośm lat liczący w Kaliszu zamieszkali i oznajmili nam iż dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej w wieczór umarła w Kaliszu Marya Olga Linke córka zmarłego Karola Linke młynarza i pozostałej żony Emilii z Deutschmannów, urodzona w Kaliszu tu w mieście przy matce zostająca lat dwa i miesięcy dziewięć licząca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Maryi Olgi Linke akt ten stawającym znajomym matki zmarłego dziecięcia przeczytany i podpisany został. –

68. Koźminek

Działo się w Kaliszu dnia jedenastego wrzesnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się August Bedner szynkarz lat trzydzieści siedm i Edward Neumann właściciel lat dwadzieścia siedm liczący w Koźminku zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia wczorajszego o godzinie dziesiątej w wieczór umarła w Koźminku Klara Bedner córka pierwszego stawającego i żony tegoż Augusty z Linków, tamże urodzona, przy rodzicach zostająca, trzy czwarte roku licząca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Klary Bedner akt ten stawającym, ojcu zmarłego dziecięcia, i znajomemu tegoż ojca przeczytanyprzez świadka Neumann tylko podpisanynie nie został gdyż oświadczył że pisać nie umie. –

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867

Sygn. 53/3882/83

 

URODZENIA

 

5. Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia trzynastego stycznia tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe.

Stawił się Fryderyk Bedner czeladnik sukienniczy w Kaliszu zamieszkały lat czterdzieści trzy liczący w przytomności wojciecha Berend posługacza gimnazjalnego lat czterdzieści ośm i Karola Deutschmann stolarza lat trzydzieści liczącego, pierwszego w Kaliszu, drugiego w Małym Dobrcu zamieszkałego i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dnia siódmego bieżącego miesiąca i roku, o godzinie piątej z rana z żony jego Julianny z Pelków liczącej lat czterdzieści. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Emil a rodzicami chrzestnemi byli wspomnieni świadkowie i Antonina Witkowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez świadka Deutschmann tylko podpisany został, gdyż ojciec dziecięcia i świadek Berend oswiadczyli że pisać nie umieją. -

76. Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego pierwszego lipca tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Karol August Haupt chirurg z Kalisza lat pięćdziesiąt dziewięć liczący w przytomności Emiliana Lesser aptekarz[a] lat czterdzieści siedm i Gustawa Buhle szynkarza lat pięćdziesiąt dziewięć liczącego w Kaliszu zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dnia dwudziestego ósmego maja roku bieżącego o godzinie dziesiątej w wieczór z małżonki jego Krystyny z Elsnerów lat czterdzieści ośm liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym a spóźnionym dla nieczasowości ojca dziecięcia badano imiona Gustaw Adolf a rodzicami jego chrzestnemi byli wspomnieni świadkowie tudzież Ida Maj i Ida Schnepel. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany został.

118. Dobrzec Mały

Działo się w Kaliszu ósmego grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Karol Deutschmann majster stolarski z Dobrca Małego lat trzydzieści jeden liczący w przytomności  Andrzeja Hohmann tkacza z Dobrca Małego lat sześćdziesiąt i Gustawa Mix młynarza z Tyńca lat trzydzieści trzy liczącego i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Dobrcu Małym dnia dwudziestego ósmego listopada roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczór z żony jego Ernestyny z Hohmanów lat dwadzieścia dziewięć liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano omiona Berta Emilia, a rodzicami chrzestnemi byli wspomniani świadkowie i Zuzanna Deutschmann. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany został.

[podpisy]

podpis nieczyt. pastor

Karl Deutschmann

Gustav Mix

Hohmann

 

MAŁŻEŃSTWA

 

16. Dobrzec Mały

Działo się w Kaliszu dnia dwunastego czerwca tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie jedenastej przed południem. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Jana Reinholda Blumel z Kalisza lat czterdzieści jeden i Karola Deutschmann z Dobrca Małego lat trzydzieści jeden liczącego, stolarzy, nie krewnych lecz dobrze znających osoby nowozaślubione, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Karolem Reinholdem Hempel ewangelikiem, młodzianem, stolarzem w Dobrcu Małym zamieszkałym lat dwadzieścia cztery liczącym (Nr 67 urodzeń z 1843), urodzonym tamże ze zmarłego stolarza Jana Hempel i pozostałej po nim małżonki Weroniki z  Szarawskich i Ludwiką Engert ewangeliczką, panną lat dwadzieścia cztery liczącą (Nr 59 urodzeń z 1843), urodzoną w Dobrcu Małym z Fryderyka i Karoliny z Fritschów małżonków Engert, właścicieli przy rodzicach tamże zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniu dziewiętnastym i dwudziestym szóstym maja tudzież drugim czerwca roku bieżącego w niedzielę w kościele ewangelickim augsburskim kaliskim. Tamowania małżeństwa nie było. Nowożeńcy oświadczają, że nie zawarli umowy przedslubnej. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany i podpisany został. -

[podpisy]

podpis nieczyt. pastor

Reinhold Hempel

Ludv Hempel, geb. Engert

Johann R. Blumel

Karl Deutschmann

 

ZGONY

 

39. Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia trzydziestego marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Stawili się Ferdynand Sommer majster stolarski lat pięćdziedziąt liczący i Oswald Bothner pisarz kościelny lat dwadzieścia trzy liczący w Kaliszu zamieszkali, i oświadczyli Nam, że dnia dzisiejszego o godzinie piątej z rana umarł w Kaliszu Edward Gustaw Linke syn zmarłego Karola Linke młynarza i pozostałej po nim małżonki Emilii z Deutschmannów urodzony na Tyńcu, przy matce w Kaliszy zostający, dziewięć lat liczący. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Edwarda Gustawa Linke, akt ten stawającym, znajomym matki zmarłego dziecięcia przeczytany i podpisany został. –

88. Opatówek

Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego dziewiątego października tysiąc ośmset cześćdziesiątego siódmego roku o godzinie drugiej po południu. Stawili się Karol Haupt, sukiennik z Opatówka lat pięćdziesiąt liczący i Karol Gries zakrystian z Kalisza lat siedmdziesiąt sześć liczący i oświadczyli Nam że dnia wczorajszego o godzinie czwartej po południu umarła w Opatówku Joanna z Rodenwaldów Haupt żona pierwszego stawającego przy mężu w Opatówku zostająca, lat pięćdziesiąt licząca urodzona w Ohlau na Szląsku Pruskim z Samuela i Krystyny z Gwardyanów zmarłych małżonków Rodenwald, młynarzy. Po przekonaniu się naocznym o zejściu Joanny z Rodenwaldów pierwszego związku Fischer drugiego Haupt, akt ten stawającym,  mężowi i znajomemu zmarłej przeczytany, przez świadka Gries tylko podpisany został, gdyż Haupt oświadczył że pisać nie umie. -

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868

Sygn. 53/3882/84

 

52. Kalisz

Działo się w Kaliszu czternastego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się osobiście Gustaw Blümel mistrz garbarski, lat trzydzieści mający, mieszkający w tutejszym mieście Kaliszu, w obecności Reincholda Blümela mistrza stolarskiego lat czterdzieści dwa mającego i Roberta Fritsche mistrza garbarskiego lat dwadzieścia cztery mającego, mieszkających w Kaliszu i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając iż urodziło sie ono w tutejszym mieście Kaliszu pierwszego czerwca bieżącego roku o godzinie dziewiątej po południu[?] z jego prawowitej małżonki Pauliny z domu Hinsche, mającej lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imiona Gustaw Reinchold a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Berta Fulde i Dorota Eihhorn i Anna Rozyna Konrad. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i potem przez nas i obecnych podpisany.

[podpisy] I.Scht? pastor

Gustaw Blümel

Robert Fritsche

Reinhold Blümel

68. Koźminek

Działo sie w Kaliszu dwudziestego piątego lipca (szóstego sierpnia) tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście August Bedner szynkarz mieszkający w Koźminku lat trzydzieści osiem mający, w obecności Karola Griesa [кюстера]? przy tutejszym ewangelicko-augsburskim kościele, lat siedemdziesiąt siedem mającym mieszkającym w Kaliszu a także i Michała Skolczyńskiego włościanina z Tymianek lat pięćdziesiąt cztery mającego i okazał nam dziecię płci żeńskiej oswiadczając, iż urodziło się ono w Koźminku dwudziestego czwartego lipca (piątego sierpnia) bieżącego roku o godzinie siódmej po południu z jego prawowitej małżonki Augusty z domu Linke lat trzydzieści siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imiona Ida Paulina a rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniany świadek a także Zuzanna Deutschmann z domu Bedner. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany a następnie przez nas i przez nich oprócz Michała Skolczyńskiego, który oświadczył, że nie umie pisać, został podpisany.

[podpisy]

August Bedner

Karol  Gries

? za pastora

107. Tyniec

Działo się w Kaliszu czternastego (dwudziestego szóstego) grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się osobiście  Józef Nikodeński mistrz tkacki, mający lat dwadzieścia osiem, mieszkający w Tyńcu, w obecności Karola Haupta felczera mającego lat sześćdziesiąt jeden, mieszkającego w Kaliszu a także Karola Scheuricha  furmana, lat dwadzieścia osiem mającego, mieszkającego  w Małym Dobrzecu i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając iż urodziło się ono dziesiątego (dwudziestego drugiego) grudnia bieżącego roku w Tyńcu o godzinie pierwszej po południu z jego prawowitej małżonki Augusty z domu Schmid mającej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imiona Emma, Agnieszka a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniany świadek a także panna Emma Müller. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nich i przeze mnie podpisany.

[podpisy]

Josef Nikodenski

Karl Scheurich

Karol Haupt

? za pastora

 

MAŁŻEŃSTWA

 

2. Tyniec

Działo się w Kaliszu dnia ósmego lutego tysiąc ośmset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie piątej w południe. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Tomasza Falkowskiego stolarza na Tyńcu zamieszkałego lat pięćdziesiąt siedm liczącego i Karola Deutschmann stolarza w Dobrcu Małym zamieszkałego lat trzydzieści jeden mającego, krewnych, zawarte zostało małżeństwo religijne pomiędzy Teofilem Falkowskim katolikiem, młodzianem, stolarzem na Tyńcu mieszkającym lat dwadzieścia siedm liczącym, urodzonym dnia dwudziestego dziewiątego lutego tysiąc ośmset czterdziestego roku na Tyńcu z ojca Tomasza Falkowskiego na Tyńcu mieszkającego lat pięćdziesiąt siedm mającego i jego żyjącej małżonki Pauliny z domu Sołtyszkiewicz, lat pięćdziesiąt dwa liczącej, - a panną Ottylią Wilhelminą Bedner ewangeliczką, przy matce na Tyńcu zamieszkałą, lat dwadzieścia trzy liczącą, urodzoną w Kaliszu dnia szóstego grudnia tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku, córką zmarłego Gottfryda Bedner sukiennika i jego żyjącej małżonki Karoliny Bedner z domu Bruske, lat sześćdziesiąt dwa mającej. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dziewiętnastym i dwudziestym szóstym stycznia i drugim lutego roku bieżącego w kościele ewangelicko augsburgskim kaliskim, oraz w kościele katolickim Panny Maryi ogłoszone w niedzielę. Tamowania małżeństwa nie było. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nich wraz z Nami podpisany został. –

[podpisy]

Teofil Falkowski

Otilie Bedner

Karol Deutschmann

Tomasz Falkowski

 

ZGONY

 

14. Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia pierwszego lutego tysiąc ośmset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Fryderyk Wilhelm Bedner, sukiennik w Kaliszu zamieszkały, lat czterdzieści cztery mający i Aleksander Bronert felczer w Kaliszu zamieszkały, lat dwadzieścia jeden liczący i oświadczyli iż w dniu trzydziestym pierwszym stycznia bieżącego roku o godzinie trzeciej po południu zmarł tu w Kaliszu Emil Bedner liczący lat jeden i dni dwadzieścia pięć wieku, syn pierwszego stawającego i jego małżonki Julianny z domu Pelken lat czterdzieści jeden mającej. Po naocznem przekonaniu się o zejściu Emila Bedner akt ten stawającym przeczytany, lecz tylko przez Nas i Aleksandra Bronert podpisany, został, gdyż ojciec zmarłego dziecięcia oświadcza że pisać nie umie. –

18. Kalisz

Działo się w Kaliszu dnia szóstego lutego o godzinie piątej po południu tysiąc ośmset sześćdziesiątego ósmego roku. Stawili się Anna Karolina Otto, z domu Bedner lat czterdzieści jeden mająca, córka Gottlieba i Julianny z Weberów zmarłych małżonków Bedner urodzona w dniu dziewiętnastym grudnia tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku w mieście Dobry pod Turkiem, i Juliusz Eichhorn majster mularski w Kaliszu zamieszkały lat czterdzieści mający i Michał Weitmann właściciel domu w Kaliszu lat siedemdziesiąt trzy mający i oświadczyli Nam iż w dniu dzisiejszym o godzinie ósmej z rana umarł Fryderyk Wilhelm Otto, majster mularski w Kaliszu, mający lat sześćdziesiąt ośm syn zmarłych Fryderyka i Maryanny z domu Glössmann małżonków Otto urodzony w mieście Filehna w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem pozostawiwszy małżonkę Annę Karolinę z domu Bedner i dwoje dzieci. Po naocznem przekonaniu się o zejściu Fryderyka Wilhelma Otto akt ten stawającej i świadkom przeczytany lecz tylko przez Nas i świadków podpisanym został, gdyż żona zmarłego oświadcza iż pisać nie umie. -

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869

Sygn. 53/3882/85

 

URODZENIA

 

32. Kalisz

Działo się w Kaliszu dwudziestego siódmego kwietnia (dziewiątego maja) tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się osobiście  Friedrich Wilhelm Bedner podmajster sukiennik lat czterdzieści pięc mający, mieszkający w Kaliszu, w obecności Gustawa Mixa majstra młynarskiego lat trzydzieści cztery mającego a także Juliusza Bednera podmajstra młynarskiego lat trzydzieści jeden mającego, mieszkającego w Kaliszu i okazal nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło sie ono dwudziestego kwietnia (drugiego maja) w Kaliszu o godzinie pierwszej po południu z jego prawowitej małżonki Julianny z domu Pelken lat czterdzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imiona Adolf Karol a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Karolina Otto z domu Bedner mająca lat czterdzieści dwa. Akt ten został przeczytany oświadczającemu i świadkom i podpisany tylko przeze mnie i przez Gustawa Mixa, ponieważ ojciec dziecka i Julian Bedner oświadczyli, że nie umieją pisać.

[podpisy]

Gustaw Mix

Julij Kleiner? pastor

N 45

Mały Dobrzec

Działo się w Kaliszu pierwszego (trzynastego) czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się osobiście Karol Deutschmann mistrz stolarski lat trzydzieści trzy majacy, mieszkający w Małym Dobrzecu, w obecności Andrzeja Hohmanna mistrza tkackiego lat sześćdziesiąt jeden mającego, mieszkającego w Małym Dobrzecu a także Gustawa Mixa mistrza młynarskiego lat trzydzieści cztery mającego, mieszkajacego w Tyńcu i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż urodziło się ono dwudziestego piątego maja (szóstego czerwca) w Małym Dobrzecu o godzinie dwunastej i pół w nocy z jego prawowitej małżonki Ernestyny  domu Hohmann mającej lat trzydzieści jeden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imiona Gustaw Edward a rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniani świadkowie a także Zuzanna Deutschmann z domu Bedner mająca sześćdziesiąt cztery lata. Akt ten został przeczytany oświadczającemu i świadkom i potem przeze mnie i przez nich podpisany.

[podpisy]

Karl Deutschmann

Andreas Hohmann

Gustaw Mix

Julij Kleiner pastor

100. Wydory

Działo się w Kaliszu szesnastego (dwudziestego ósmego) listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się osobiście Julij (Juliusz) Bedner podmajster mynarski lat trzydzieści dwa majacy, w obecności Friedricha Wilhelma  Bednera podmajstra sukiennika lat cztrdzieści sześć mającego, a także Karola Griesa ewangelickiego [кюстера]? lat siedemdziesiąt dziewięć mającego, obydwóch mieszkajacych w Kaliszu i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż urodziło się ono piątego (siedemnastego) listopada bieżącego roku w Wydorach o godzinie siódmej po południu z jego prawowitej małżonki Wilhelminy z domu Neumann mającej lat trzydzieści dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imiona Edward Robert a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Zuzanna Deutschmann z domu Bedner mająca sześćdziesiąt cztery lata. Akt ten został przeczytany oświadczającemu i świadkom i podpisany tylko przeze mnie i Karola Griesa, ponieważ ojciec dziecka i Fridrich Wilhelm Bedner oświadczyli, że pisać nie umieją.

[podpisy]

Karol Griese

Julij Kleiner pastor

 

MAŁŻEŃSTWA

 

23. Opatówek

Działo się w Kaliszu pierwszego (trzynastego) października tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie czwartej po południu. Ogłaszamy, ze w obecności świadków Ludwika Jachowicza podmajstra sukiennika lat trzydziesci jeden mającego i Roberta Hegnera tokarza lat trzydzieści siedem mającego, obydwóch mieszkających w Opatówku, zawarto dziś religijny związek małżeński między Adolfem Robertem Linke kawalerem lat trzydzieści, ewangelikiem, farbiarzem, urodzonym w mieście Luckenwalde, synem Krystiana Ludwika i jego prawowitej małżonki Joanny Luizy Lehmann, prawowitych małżonków Linke, mieszkającym w Opatówku a Teodorą Jakiewicz panną lat dwadzieścia sześć, katoliczką urodzoną w mieście Opatówek, córką Jana i jego prawowitej małżonki Anny Falkowskiej, prawowitych małżonków Jakiewicz, mieszkającą przy rodzicach w Opatówku. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi [powórzone dwa wyrazy] ogłoszone  w tutejszym kościele ewangelicko-augsburskiej parafii siódmego i czternastego września (dziewiętnastego i dwudziestego szóstego wrzesnia) i dwudziestego pierwszego września (trzeciego października), ponieważ proboszcz opatowskiej parafii katolickiej odmówił ogłoszenia  zapowiedzi, jak tego dowodzi załączony jego protokół. Przeszkód w zawarciu małżeństwa nie było. Nowozaślubieni oświadczyli, ze nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten nowozaślubionym i świadkom został przeczytany i przeze mnie i przez nich podpisany.

[podpisy]

Adolph Lincke

Teodora Jakowicz

Robert [nieczyt.]

Ludwik Jachowicz

Julij Kweisser pastor

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870

Sygn. 53/3882/86

 

URODZENIA

 

10. Tymianek [Tyniec]

Działo się w Kaliszu dwudziestego piątego stycznia/szostego lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście August Bedner właściciel lat czterdzieści mający, mieszkający w Tymianku, w obecności Jana Bernta lat pięćdziesiąt dwa mającego i Michała Smalczyńskiego lat pięćdziesiąt osiem mającego także właścicieli mieszkających w Koźminku i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło sie ono w Tymianku dziewiętnastego/trzydziestego pierwszego stycznia bieżącego roku o godzinie czwartej po południu z jego prawowitej małżonki Augusty z domu Linke lat trzydzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imię Heinrich [Henryk] a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniany Jan Bernt i Apolonia Hinc. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nich i przeze mnie podpisany.

[podpisy]

August Bedner

Jan Bernt

Michał Smulczyński

nieczyt.

 

ZGONY

 

125. Koźminek

Działo się w Kaliszu tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku, trzeciego (piętnastego) grudnia o godznie jedenastej rano. Stawili się August Bedner i Franciszek Wawrzyński, obaj pełnoletni robotnicy w Koźminku zamieszkali i oświadczyli, że wczoraj o godzinie siódmej wieczorem umarł w Koźminku Henryk Bedner mający jeden rok, syn stawającego Augusta Bednera i jego małżonki Augusty z domu Linke, zostawiwszy po sobie rodziców. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Henryka Bednera, akt ten oświadczającym został przeczytany ale nie podpisany przez nich z powodu ich niepiśmienności.

[podpis] nieczyt. pastor 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871

Sygn. 53/3882/87

 

URODZENIA

 

31. Wydory

Działo się w Kaliszu tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku, dwudziestego ósmgo marca (dziewiątego kwietnia) o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Julij [Juliusz] Bedner młynarz w Wydorach mieszkający lat trzydzieści cztery mający w obecności Edwarda Kuttnera felczera w Kaliszu mieszkającego i Karola Bauera muzykanta w Wydorach mieszkajacego, obydwóch pełnoletnich i okazali nam dziecię płci żeńsiej urodzone w Wydorach czternastego (dwudziestego szóstego) marca bieżącego roku o godzinie siódmej wieczorem z jego małżonki Wilhelminy z domu Neumann lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imiona Natalia Fryderyka a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Maria Tysej i Karolina Otto. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przeze mnie podpisany.

99. Tymianek

Działo się w Kaliszu tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku, piętnastego (dwudziestego siódmego) grudnia o godzinie dziesiątej rano. Stawił się August Bedner rolnik w Tymianku mieszkający, lat czterdzieści dwa mający, w obecności Augusta Hinca młynarza w Murowańcu mieszkającego i Michała Smulczyńskiego rolnika w Tymianku mieszkającego, obydwóch pełnoletnich i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Tymianku dwudziestego szóstego listopada/ósmego grudnia bieżacego roku o godzinie trzeciej po południu z jego prawowitej małżonki Augusty z domu Linke lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imię Paulina a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Julianna Berndt. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i podpisany tylko przez świadka Hinca, inni byli niepiśmienni.

[podpisy]

Adolf Kunertt

Willem Jokrz

nieczyt.

 

ZGONY

 

52. Wydory

Działo się w Kaliszu tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku, dwudziestego pierwszego lipca (drugiego sierpnia) grudnia o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Julij [Juliusz] Bedner młynarz w Wydorach mieszkający i Karol Griz [кистерь] tej parafii w Kaliszu mieszkający, obaj pełnoletni i oświadczyli, ze wczoraj o godzinie ósmej rano umarła w Wydorach Natalia Fryderyka Bedner cztery miesiące mająca, córka oświadczającego Juliana Bednera i jego małżonki Wilhelminy z domu Neymann, zostawiwszy po sobie rodziców. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Natalii Fryderyki Bedner, akt  oświadczającym został przeczytany i podpisany tylko przez Karola Griza, Juliusz Bedner niepiśmienny.

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872

Sygn. 53/3882/88

 

URODZENIA

 

8. Kalisz

Działo się w Kaliszu dwudziestego trzeciego stycznia/czwartego lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie drugiej po poludniu. Stawił się Karol Deutschmann stolarz mieszkający w Kaliszu lat trzydzieści pięć mający, w obecności Andrzeja Hohmanna tkacza lat sześćdziesiąt cztery i Bernarda Gutmanna kowala lat czterdzieści cztery mających, mieszkających w Kaliszu i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone czwartego/szesnastego stycznia bieżącego roku o godzinie drugiej po południu z jego prawowitej żony Ernestyny z domu Hohmann lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imiona Otylia Wanda a rodzicami chrzestnymi byli oprócz wyżej wspomianych  świadków Emilia Linke i Zuzanna Deutschmann. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i podpisany.

[podpisy]

Karl Deutschmann

Anderas Hohmann

B. Guttmann

nieczyt.

40. Działo się w Kaliszu ósmego (dwudziestego) maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dwunastej trzydzieści w południe. Stawił się Julij [Juliusz] Bedner młynarz mieszkający w Kaliszu, lat trzydzieści szeć, w obecności Augusta Cypcera typografa lat czterdzieści dziewięć i Juliana Szeja gwoździarza lat czterdzieści osiem mających, obydwóch mieszkających w Małym Dobrzecu i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dwudziestego pierwszego kwietnia (trzeciego maja) o godzinie dwunastej w południe bieżącego roku z jego małzonki Krystyny z domu Neymann lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imiona Juliusz Jan a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomnian świadkowie i Anna Karolina Otto i Karolina Schulz. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeze mnie przeczytany i podpisany tylko przez Augusta Cypcera, pozostali niepiśmienni.

 

ZGONY

 

48. Mały Dobrzec

gm. Kalisz

Działo się w Kaliszu dwudziestego maja (pierwszego czerwca) tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Karol Deutschmann mistrz stolarski z Małego Dobrzeca, lat trzydzieści pięć mający i Karol Griz ornatowy[?] w luterańskim kościele w Kaliszu, lat siedemdziesiąt jeden mający i oświadczyli, że wczoraj o godzinie siódmej rano zmarła w Małym Dobrzecu Wanda Deutschmann cztery miesiące mająca, urodzona tamże córka pierwszego oświadczającego i jego małżonki Ernestyny z domu Hohmann. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Wandy Deutschmann, akt ten oświadczającym został przeczytany i podpisany przez nich i przeze mnie.

[podpisy]

Karl  nieczyt.

Karl Deutschmann

A. Baduskant pastor

110. Kalisz

Działo się w Kaliszu dziewiętnastego listopada (pierwszego grudnia) tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Karol Fritsch pisarz sądu poprawczego w Kaliszu lat dwadzieścia osiem i August Kugielak posługacz kościoła ewangelickiego także z Kalisza lat trzydzieśi osiem mający i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie ósmej rano zmarł w Kaliszu Adam Kazimierz Fritsch cztery miesiące mający, urodzony w kaliszu syn pierwszego oświadczającego i jego małżonki Emilii z domu Kokieła. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Adama Kazimierza Fritscha, akt ten oświadczającym został przeczytany i podpisany przez nich oprócz Augusta Kugielaka i przeze mnie.

[podpisy]

nieczyt.

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873

Sygn. 53/3882/89

 

URODZENIA

 

34. Kalisz

Działo się w Kaliszu dwudziestego maja (pierwszego czerwca) tysiąc siemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawil się Edward Deutschmann garbarz  Kalisza, lat trzydzieści trzy mający, w obecności świadków Wilhelma Fulde lat trzydzieści cztery i Karola Hermana Fritsche lat sześćdziesiąt pięć mających, obydwóch garbarzy z Kalisza i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło sie ono w Kaliszu szóstego (osiemnastego) kwietnia tego roku o godzinie trzeciej rano z jego małżonki Amalii z domu Fritsche lat trzydzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym a opóźnionym z powodu zajęć ojca, nadano imiona Paweł Henryk a rodzicami chrzestnymi jego byli  Wilhelm Fulde i Zuzanna Deutschmann. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nich i przeze mnie podpisany.

[podpisy]

Eduard Deutschmann

Wilhelm Fulde

Carl Herrmann Fritsche

nieczyt.

[Dopisek na marginesie: ustalenie nazwiska polskiego na Dajczman -Kalisz 17.11.53]

[pieczęć z USC w Kaliszu z dn. 22.3.1955]

95. Dobrzec Mały gm. Kalisz

Działo się w Kaliszu ósmego (dwudziestego) listopada tysiąc siemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie piątej wieczorem. Stawil się Karol Deutschmann stolarz z Małego Dobrzeca lat trzydzieści siedem mający, w obecności Edwarda Deutschmanna garbarza lat trzydzieści trzy i Ludwika Hohmanna głównego nauczyciela lat dwadzieścia jeden mających, obydwóch z Kalisza i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Małym Dobrzecu dnia wczorajszego o godzinie drugiej trzydzieści rano z jego małżonki Ernestyny  z domu Hohmann lat trzydzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym, nadano imiona Emilia Zuzanna a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Emilia Linke. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nich i przeze mnie podpisany.

[podpisy]

Karl Deutschmann

Eduard Deutschmann

Ludwik Hohmann

A. Baderkant pastor

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Ślub

Działo sie w Kaliszu trzeciego (piętnastego) lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku. Ogłaszamy, że w obecności świadków Karola Gussmana cukiernika i właścieiela domu lat pięćdziesiąt i Maksymiliana Opilińskiego sekretarza magistratu lat trzydzieści mających, obydwóch z Kalisza, zawarto dziś w luterańskim kościele w Kaliszu religijny związek małżeński między Bertoldem Robertem Fritsche kawalerem mistrzem garbarskim z Kalisza lat dwadzieścia dziewięć mającym, luteraninem urodzonym w Kaliszu z Hermana i Karoliny z domu Linke małżonków Fritsche a panną Amalią Karoliną Hintz lat siedemnaście i pół mającą, luteranką urodzoną w Murowańcu z Augusta i Apolonii z domu Engelgard małżonków Hintz, mieszkającą przy rodzicach w Murowańcu. ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym luterańskim kościele ogłoszone czternastego/dwudziestego szóstego stycznia, dwudziestego pierwszego stycznia/drugiego lutego i  dwudziestego ósmego stycznia/dziewiątego lutego tego roku, także ustne pozwolenie ojca narzeczonej na ślub załączone do aktu i przez nas podpisane. Przeszkód żadnych nie było. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten obecnym, świadkom i ojcu nowozaślubionej został przeczytany i przez nas podpisany.

[podpisy]

Robert Berthold Fritsche

Amalie Karline Fritsche ur. Hintz

K. Gussman

Maksymilian Opiliński

nieczyt. Hintz

A. Baderkant pastor

 

ZGONY

 

12. Dobrzec gm. Kalisz

Działo sie w Kaliszu dziewiątego (dwudziestego pierwszego) stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie ósmej rano. Stawili się Juliusz Gaj kowal lat czterdzieści i Ludwik Gaj murarz lat trzydzieści osiem mających, obaj z Małego Dobrzeca i oświadczyli, że wczoraj o godzinie trzeciej rano w Małym Dobrzecu zmarł Edward Bedner lat trzy mający, zrodzony z młynarza Juliusza Johanna i jego małżonki Wilhelminy z domu Neymann. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Edwarda Bednera, akt ten oświadczającym niepiśmiennym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisny.

A. Baderkant pastor

15. Dobrzec Mały gm. Kalisz

Działo sie w Kaliszu dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Juliusz Gaj kowal w Małym Dobrzecu mieszkający i Ludwik Gaj murarz w Małym Dobrzecu mieszkający, pierwszy lat czterdzieści pięć, drugi lat trzydzieści osiem mający, i oświadczyli, że dzisiaj o godzinie jedenastej rano umarł w Małym Dobrzecu Juliusz Bedner lat [miesięcy] dziewięć mający, syn Juliusza Bednera i Wilhelminy z domu Neymann, młynarzy w Małym Dobrzecu mieszkających. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Juliusza Bednera, akt ten oświadczającym został przeczytany i odpisany tylko przeze mnie, ponieważ oświadczający nie piszą.

A. Baderkant pastor

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874

Sygn. 53/3882/90

 

URODZENIA

 

16. Wydory

Działo się w Kaliszu drugiego/czternastego lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie pierwszej trzydzieści po południu. Stawił się Juliusz Bedner młynarz z Wydorów lat trzydzieści sześć mający, w obecności Juliusza Gaja gwoździarza z Małego Dobrzeca lat czterdzieści dziewięć i Oswalda Botnera nauczyciela z Kalisza lat trzydzieści mających i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Wydorach dwudziestego drugiego stycznia/trzeciego lutego bieżącego roku o godzinie czwartej po południu z jego małżonki Wilhelminy z domu Neymann lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadane zostały imiona Gustaw Emil a rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniani świadkowie, Karolina z męża [Szul?] i panna Anna Natalia. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i tylko przez Oswalda Botnera i przeze mnie podpisany, inni niepiśmienni.

[podpisy]

Oswald Botner

A. Baderkant pastor

28. Kalisz

Działo się w Kaliszu dwudziestego piątego marca/szóstego kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie dwunastej trzydzieści po południu. Stawił się August Bedner [пиорникь]? z Kalisza lat czterdzieści cztery mający, w obecności Johana Blümela stolarza z Kalisza lat czterdzieści osiem  i Edwarda Buntzlera lakiernika z Kalisza lat czterdzieści szęść mających i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dziewiętnastego marca/trzydziestego pierwszego marca o godzinie dziewiątej wieczorem bieżącego roku, z jego małżonki Augusty z domu Linke lat czterdzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadane zostały imiona Hugo Emil a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek i Adolfina Chmiechowska?

[podpisy]

August Bedner

Johann ? Blümel

Edward Buntzler

A. Baderkant pastor

1. Kalisz

Działo się w Kaliszu trzynastego/dwudziestego piątego października tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Edward Deutschmann garbarz z Kalisza lat trzydzieści cztery mający, w obecności Karola Hermana Fritsche lat pięćdziestąt sześć i Wilhelma Fulde lat trzydzieści sześć mających, obydwóch garbarzy z Kalisza i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu piątego/siedemnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziesiątej rano z jego małżonki Amalii z domu Fritsche lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadane zostały imiona Edward Ryszard a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Zuzanna Deutschmann. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nich i przeze mnie podpisany.

[podpisy]

Eduard Deutschmann

Carl Herrmann Fritsche

Wilhelm Fulde

A. Baderkant pastor

 

MAŁŻEŃSTWA

 

12. Opatówek

Działo się w Kaliszu trzynastego/dwudziestego piątego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie szóstej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Henryka Ferdynanda Kollera i Edwarda Schofe, obu sukienników z Opatówka po trzydzieści dwa lata mających, zawarto dziś w luterańskim kościele w Kaliszu religijny związek małżeński między kawalerem sukiennikiem z Opatówka Fryderykiem Wilhlemem Kollerem luteraninem, lat dwadzieścia sześć mającym, urodzonym w Opatówku z Henryka Ferdynanda i Krystyny z domu Szermer małżonków Koller a służącą z Opatówka Wilhelminą Rüdiger panną, lat dwadzieścia pięć mającą, luteranką urodzoną w kolonii Pagońskiej? z Daniela i Anny Rozyny z domu Lange małżonków Rüdiger. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym luterańskim kościele a mianowicie: dwudziestego ósmego kwietnia/dziesiątego maja, piatego/siedemnastego maja, dwunastego/dwudziestego czwartego tego roku. Przeszkód żadnych nie było. Nowozaślubieni oświadczyli, ża nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten obecnym i świadkom został przeczytany i podpisany tylko przez Edwarda Schofe, ponieważ inni obecni byli niepiśmienni.

Edward Schofe

A.Boderkant pastor

18. Kalisz

Działo się w Kaliszu dwudziestego szóstego lipca/siódmego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie szóstej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Wilhelma Menzla stolarza z Kalisza lat trzydzieści i Ferdynanda Kneifla szewca z Kalisza lat pięćdziesiąt mających, zawarto dziś w luterańskim kościele w Kaliszu religijny związek małżeński między wdowcem z Kalisza Wilhelmem Rode sukiennikiem lat pięćdziesiąt pięć mającym, luteraninem urodzonym w Bojanowie w Prusach z Wilhelma i Kristianny z domu [Fiejznich] małżonków Rode i Anną Karoliną Otto z domu Bedner wdową po Fridrichu Wilhelmie Otto zmarłym w Kaliszu szóstego lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, luteranką w Kaliszu mieszkającą lat czterdzieści osiem mająca, urodzoną w Dobrzecu z  Gottlieda i Joanny z domu Weder małżonków Bedner. ślun ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym luterańskim kościele a mianowicie: siódmego/dziewiętnastego lipca, czternastego/dwudziestego szóstego lipca, dwudziestego pierwszego lipca/drugiego sierpnia tego roku. Przeszkód żadnych nie było. Nowozaślubieni oświadczyli, ża zawarli umowę przedślubną przed notariuszem ziemskim w Kaliszu Teofilem Józefem Kowalskim piatego/siedemnastego lipca pod numerem czterysta pięćdziesiąt jeden. Akt ten obecnym i świadkom został przeczytany i podpisany przez nich oprócz Wilhelma Rode i przeze mnie.

[podpisy]

Karolina nieczyt. Rode

Ferdnand Kneifel

Wilhelm Mentzl

A.Boderkant pastor

 

ZGONY

 

37. Kalisz

Działo się w Kaliszu jedenastego/dwudziestego trzeciego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się August Bopier [Bedner] [пиорникь]? z Kalisza lat czterdzieści cztery i August Kuczasiak? szewc z Kalisza lat trzydzieści osiem mający i oświadczyli, że dziś o godzinie jedenastej rano zmarł w Kaliszu Hugo Emil Bedner lat [tygodni] siedem mający, syn pierwszego oświaczającego i jego małżonki Augusty z domu Linke, urodzony w Kaliszu. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Hugona Emila Bednera, akt ten oświadczającym niepiśmiennym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany.

[podpisy]

A. Baderkant pastor

58. Kalisz

Działo się w Kaliszu dwudziestego dziewiątego sierpnia/dziesiątego [września] o godzinie dziewiątej rano tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku. Stawili sie Oswald Botner nauczyciel lat trzydzieści jeden i Ferdynand Kneifel szewc lat pięćdziesiąt trzy mający, obydwaj z kalisza i oświadczyli, ze trzeciego o godzinie piątej po południu zmarł w Kaliszu Karol Ernest Fritsche mający cztery tygodnie, urodzony w Kaliszu syn Robert  garbarza z Kalisza i jego małżonki Amalii Karoliny z domu Hintz. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Karola Ernesta Tritsche, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nich i przeze mnie podpisany.

[podpisy]

Oswald Botner

Ferdynand Kneifel

A. Baderkant pastor.

63. Dobrzec Mały gm. Kalisz

Działo się w Kaliszu trzynastego/dwudziestego piątego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili sie Juliusz Bedner młynarz z Małego Dobrzeca lat trzydzieści siedem i August Kugielak szewc z Kalisza lat trzydzieści osiem mający i oświadczyli, ze wczoraj o godzinie dziewiątej wieczorem zmarł w Małym Dobrzecu Gustaw Bedner mający siedem miesięcy, urodzony w Małym Dobrzecu syn pierwszego oświadczającego i jego małżonki Wilhelminy z domu Neymann. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Gustawa Bednera, akt ten oświadczającym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany.

[podpis]

A.   Baderkant pastor.

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1910

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875
Sygn. 11/694/0/1/91

Akt 68.
Kalisz
Działo się w Kaliszu dwudziestego czwartego sierpnia (piatego września) tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Robert Bertold Frische garbarz z Kalisza lat trzydzieści jeden mający, w obecności świadków  Hermana Karola Fritsche lat pięćdziesiąt siedem i Wilhelma Fulde lat trzydzieści siedem mającego, obydwóch z Kalisza i okazał nam dziecię płci żeńskiej  urodzone w Kaliszu trzynastego sierpnia (dwudziestego piatego) bieżącgo roku o godzinie pierwszej po południu z jego małżonki Amalii Karoliny z domu Hinc lat dwadzieścia majacej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym dziś nadano imię Anna Apolonia a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i panna Emma Frische. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany został przez nas i podpiany.
A. Haberkan...pastor
Robert Bertold Frische
Karl Hermann Frische
Wilhelm Fulde

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876
Sygn. 11/694/0/1/92

Akt 54.
Kalisz
Działo się w Kaliszu ósmego sierpnia (dwudziestego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Robert Frische garbarz z Kalisza lat trzydzieści dwa mający, w obecności świadków Augusta Hinza rzeźnika z Murowańca lat pięćdziesiąt sześć i Hermana Karola Frische garbarza z Kalisza lat pięćdziesiąt osiem mającego i okazał nam dziecię płci żeńskiej  urodzone w Kaliszu piątego sierpnia (siedemnastego) bieżącego roku o godzinie siódmej wieczorem z jego małżonki Amalii Karoliny z domu Hinz lat dwadzieścia jeden majacej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym dziś nadano imię Emma a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Amalia z męża Dajczman. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany został przez nas i podpiany.
A. Haberkan...pastor
Robert Bertold Frische
August Hinz
Karl Hermann Frische

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877
Sygn. 11/694/0/1/93

Akt 37
Kalisz
Działo się w Kaliszu dziewiątego maja (dwudziestego pierwszego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Edward Deutschman właściciel domu z Kalisza lat trzydzieści siedem mający, w obecności świadków Karola Hermana Fritsche'go właściciela domu z Kalisza lat sześćdziesiąt i Wilhelma Fulde właściciela domu z Kalisza lat trzydzieści dziewięć mających i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dwudziestego dziewiątego kwietnia (jedenastego maja) bieżącego roku o godzinie siódmej rano z jego małżonki Amalii z domu Fritsche lat trzydzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś, nadano imię Teodor Adolf a rodzicami chrzestnymi jego byli wyżej wspomniani świadkowie i Zuzanna Deutschman. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany przez nas i podpisany.A. Haberkan...pastor
Eduard Detschmann
Karl Hermann Fritsche
Wilhelm Fulde

Akt 87
Kalisz
Działo się w Kaliszu jedenastego grudnia (dwudziestego trzeciego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie ddrugiej po południu. Stawiła się Józefa Witkowska babka położna z Kalisza obecna przy urodzeniu, w obecności świadków Edwarda Deutschmana garbarza z Kalisza lat trzydzieści sześć i Hermana Fritsche garbarza z Kalisza lat dwadzieścia osiem mających i okazała nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu dziś o godzinie drugiej z rana z zaginionego bez wieści Roberta Fritsche Garbarza z Kalisza lat trzydzieści trzy mającego i jego małżonki Amalii z domu Hinz lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś, nadano imię Ida Wanda a rodzicami chrzestnymi jego byli Edward Deutschman i Paulina z męża Fritsche. Akt ten oświadczającej i świadkom został przeczytany przez nas i podpisany.A. Haberkan...pastor
Eduard Deutschmann
Karl Hermann Fritsche

Akt 76
Kalisz
Działo się w Kaliszu dwunastego grudnia (dwudziestego czwartego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się August Kuglak szewc z Kalisza lat trzydzieści osiem mający i Ferdynand Kneifel ? kościoła luterańskiego w Kaliszu, lat pięćdziesiąt cztery mający i oświadczył, że dziś o godzinie drugiej nad ranem zmarla w Kaliszu Ida Wanda Fritsche mająca jeden dzień, urodzona w Kaliszu córka Roberta i Amalii z domu Hinc, małżonków Fritsche. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Idy Wandy Fritsche, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany oprócz Augusta Kuglaka niepiśmiennego.
A. Haberkan...pastor
Ferdynad Kneifel

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879
Sygn. 11/694/0/1/95

Akt 12.
Kalisz
Działo się w Kaliszu osiemnastego lutego (drugiego marca) tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Karol Herman Fritsche garbarz z Kalisza lat dwadzieścia dziewięć mający, w obecności świadków Karola Hermana Fritsche właściciela domu z Kalisza lat sześćdziesiąt dwa i Juliusza Rüdigera właściciela imienia Góry? lat pięćdziestąt mającego i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu siódmego lutego (dziewiętnastego)) bieżącego roku o godzinie piatej rano z jego małżonki Marii z domu Rüdiger lat dwadzieścia jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś, nadano imię Paulina a rodzicami chrzestnymi jego byli Karol Herman Fritsche i Krystyna Rüdiger. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany przez nas i podpisany.A. Haberkan...pastor
Karl Hermann Fritsche
Karl Hermann Fritsche dziadek
Julius Rüdiger

Akt 54
Kalisz
Działo się w Kaliszu szesnastego wrzesnia (dwudziestego ósmego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Edward Deutschman garbarz z Kalisza lat trzydzieści dziewięć mający, w obecności świadków Karola Hermana Fritsche garbarza z Kalisza lat sześćdziesiąt trzy  i Martina Rudigera u ojca w Górze mieszkającego lat dwadzieścia dwa mających i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu drugiego (czternastego) bieżącego miesiąca i roku o godzinie jedenastej trzydzieści rano z jego małżonki Amalii z domu Fritsche lat trzydzieści siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś, nadano imiona Armand Alfred a rodzicami chrzestnymi jego byli obaj świadkowie Edwarda Deutschman i Emma Fritsche. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany przez nas i podpisany.A. Haberkan...pastor
Eduard Detschman
Karl Hermann Fritsche
Martin Rüdiger

Akt 25
m. Kalisz
Działo się w Kaliszu czternastego listopada (dwudziestego szóstego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Edwarda Deutschmana lat trzydzieści dziewięć i Karola Hermana Fritsche lat trzydzieści pięć mających, obydwu garbarzy z Kalisza zawarto dziś w luterańskim kościele miasta Kalisza religijne małżenstwo między: synem właściciela Góry Rüdiger Marcinem kawalerem luteraninem lat dwadzieścia dwa mającym, urodzonym w Stawiszynie z Juliusa i Krystyny z domu Karwiz małżonków Rüdiger i panną mieszkającą przy rodzicach w Kaliszu Emmą Augustą Fritsche lat dwadziescia dwa mającą, urodzoną w Kaliszu z Karola Hermana i Pauliny z domu Linke małżonków Fritsche. Ślub ten poprzedziły zapowiedzi ogłoszone  w warszawskim ewangelicko-augsburskim kościele dwudziestego października tego roku pod numerem tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć, tylko jedna zapowiedź ogłoszona w Kaliszu, mianowicie w kościele parafii narzeczonej czwartego (szesnastego listopada) i w Stawiszynie, tj. kościele parafii narzeczonego, jedenastego (dwudziestego trzeciego) bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten świadkom i nowozaślubionym został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberko... pastor
Martin Rüdiger
Emma Augusta Rüdiger ur. Fritsche
Eduard Deutschman
Karl Hermann Fritsche (jun.)

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880
Sygn. 11/694/0/1/96

Akt 44.
Działo się w Kaliszu pierwszego sierpnia (trzynastego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Marcin Rüdiger właściciel posiadłości w Wielkich Czartkach Kaliskich, lat dwudziestu dwóch i Robert Mentzel stolarz z Kalisza, lat czterdzieści jeden mający i oświadczyli, że wczoraj o godzinie czwartej po południu zmarła w Kaliszu Helena Rüdiger przeżywszy osiem godzin, urodzona w Wielkich Czartkach Kaliskich, córka Marcina i Emmy z domu Fritsche, małżonków Rüdiger. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Heleny Rüdiger, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberka... pastor
Martin Rüdiger
Robert Mentzel

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881
Sygn. 11/694/0/1/97

Akt 44.
Czartki
Działo się w Kaliszu dwudziestego siódmego czerwca (dziewiątego lipca) o godzinie jedenastej rano, tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku. Stawił się Marcin Rüdiger właściciel posiadłości w Czartkach, lat dwadzieścia trzy mający, w obecności świadków Karola Hermana Fritsche lat sześćdziesiąt dwa i Hermana Fritsche lat trzydzieści jeden mających, obydwóch garbarzy i właścicieli domów w Kaliszu i okazał nam dziecię płci [męskiej] urodzone w Czartkach piętnastego czerwca (dwudziestego siódmego) bieżącego roku o godzinie drugiej trzydzieści nad ranem z jego małżonki Emmy z domu Fritsche. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś zostało nadane imię Stefania a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek  z Krystyną z męża Rüdiger. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberka... pastor
Martin Rüdiger
Karl Hermann Fritsche (j.)
[Dopisek na marginesie]: Czytaj w nawiasach "żeńskiej" popr. A. Hab.

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883
Sygn. 11/694/0/1/99

Akt 76
Kalisz
Działo się w Kaliszu czternastego grudnia (dwudziestego szóstego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Juliusz Fritsche garbarz z Kalisza lat trzydzieści mający w obecności świadków Karola Nitschnera kapelmistrza piętnastego Aleksandryjskiego Pułku Dragonów, lat czterdzieści trzy  i Roberta Mencla [?] luterańskiego lat czterdzieści cztery mających, obydwóch z Kalisza i okazali nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu dziesiątego listopada (dwudziestego drugiego) bieżącego roku o godzinie piatej rano z jego małżonki Olgi z domu Schulz lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym zostały nadane imiona Edyta Otylia a rodzicami chrzestnymi jego byli Maria za mężem Fritsche i Rudolf Schulz. Akt ten oświadczającym i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Julius Fritsche
Karl Nitschner
Rudolf Mencel

Akt 3.
Kalisz
Działo się w Kaliszu [czwartego] marca (piatego kwietnia) tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie siódmej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Edwarda Deutschmana lat czterdzieści trzy i Karola Hermana Fritsche lat trzydzieści trzy mających, obydwóch właścicieli zakładów garbarskich z Kalisza, zawarto dziś w luterańskim kościele w Kaliszu religijny związek małżeński między Adamem Krzysztofem Voitem kawalerem, buchalterem poprzednio w Warszawie obecnie mieszkjącym w Kaliszu, lat trzydzieści mającym, luteraninem, urodzonym w Kaliszu z Juliusza i Teofili z domu Bobrowskiej, małżonków Voitów a mieszkającą przy matce w Kaliszu panną Bertą Augustą Linke lat trzydzieści mającą, luteranką, urodzoną w Tyńcu z nieżyjącego mistrza młynarza Karola i żyjącej Emilii z domu Deutschman, małżonków Linke. Ślub ten poprzedziła tylko jedna zapowiedź na podstawie zezwolenia Warszawskiego Ewangelickko-Augsburskiego Konsystorza z dnia dwunastego lutego bieżącego roku pod numerem czterysta piętnaście, ogłoszona w Kaliszu a także w kościele parafialnym narzeczonej, trzynastego marca (dwudziestego piątego) tego roku w warszawskim kościele luterańskim, a w parafii narzeczonego dwudziestego marca (pierwszego kwietnia). Przeszkód żadnych nie było. Nowozaślubieni oświadczyli, ze nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Akt ten obecnym i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany
A. Haberkant pastor
Adam Krzysztof Voit
Berta Augusta Voit ur. Linke
Eduard Deutschman
Karl Hermann Fritsche.
[Poniżej są podane numery załączników (alegaty): lata i numery aktów urodzin zaślubionych, zezwolenie konsystorza i świadectwa świadków]
[Dopisek na marginesie]: Czytaj w nawiasach: zamiast czwartego "dwudziestego czwartego" popr. A.Haberkant

Akt 63
Kalisz
Działo się w Kaliszu dwudziestego drugiego sierpnia (trzeciego września) tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Juliusz Fritsche garbarz ojciec zmarłego lat trzydzięsci jeden mający i Robert Mencel [?] luterański lat czterdzieści trzy, obydwaj z Kalisza i oświadczyli, że wczoraj o godzinie czwartej po południu zmarł w Kaliszu Juiusz Edmund Fritsche mający jeden rok i cztery miesiące, urodzony w Kaliszu syn pierwszego ze stawających i Olgi z domu Schulz, małżonków Fritsche. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Juliusza Edmunda Fritsche'go akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Julius Fritsche
Robert Mencel

Akt 82
Kalisz
Działo się w Kaliszu pierwszego grudnia (trzynastego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Adam Voit szynkarz lat trzydzieści jeden i Karol Lichtner dzwonnik lat trzydzieści dziewięć mający, obydwaj z Kalisza i oświadczyli nam, że trzeciego [?] o godzinie pierwszej po południu zmarł w Kaliszu Bruno Adolf Voit przeżywszy osiem dni, urodzony w Kaliszu syn pierwszego stawającego i jego małżonki Berty z domu Linke. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Bruno Adolfa Voita, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany.A. Haberka... pastor
Adam Voit
Karl Lichtner

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884
Sygn. 11/694/0/1/100

Akt 59
Czartki
Działo sie w Kaliszu piętnastego czerwca (dwudziestego siódmego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Marcin Rüdiger właściciel w Czartkach Wielkich Kaliskich i tam mieszkający lat dwadzieścia sześć mający, w obecności świadków Edwarda Deutschmana lat czterdzieści cztery i Hermana Fritsche lat trzydzieści cztery mających, obydwóch właścicieli domów z Kalisza, okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Czartkach Wielkich Kaliskich dwudziestego [drugiego] czerwca (trzeciego lipca) bieżącego roku o godzinie dwunastej w nocy z jego małżonki Emmy z domu Frische lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś ale opóźnionym z powodu zajęć ojca  nadano imiona Amalia Emma a rodzicami chrzestnymi jego byli świadek i Amalia męża Deutschman. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Martin Rüdiger
Eduard Deutschman
Karl Hermann Fritsche
[Dopisek na marginesie]: Czytaj w nawiasach "pierwszego" popr. A. Hab.

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885
Sygn. 11/694/0/1/101

Akt 27
Kalisz
Działo sie w Kaliszu drugiego maja (czternastego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Juliusz Fritsche garbarz z Kalisza lat trzydzieści jeden mający, w obecności świadków Marcina Rüdigera z Czartek Wielkich lat dwadzieścia siedem i Juliusza Schulza piekarza z Ostrowa lat pięćdziesiąt mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu trzynastego (dwudziestego piątego) bieżącego roku o godzinie piątej rano z jego małżonki Olgi Otylii z domu Schulz lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imiona Elżbieta Paulina a rodzicami chrzestnymi jego byli Marcin Rüdiger i panna Matylda Keppel. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Julius Fritsche
Julius Schulz
Martin Rüdiger

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886
Sygn. 11/694/0/1/102

Akt 66.
Kalisz
Działo sie w Kaliszu trzynastego września (dwudziestego piątego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie ósmej rano. Stawili się Karol Linke garbarz lat trzydzieści i Karol Lichtner szewc lat czterdzieści pięć mający, obydwaj z Kalisza i oświadczyli, że wczoraj o dwunastej trzydzieści w nocy w Kaliszu zmarła Zuzanna Deutschman z domu Bedner, wdowa lat osiemdziesiąt jeden mająca, urodzona w Ostrowie w Prusach, córka Samuela i Zuzanny z domu Bubert małżonków Bedner, zostawiając po sobie trzech synów i jedną córkę. Po naocznym przekonaiu się o śmierci  Zuzanny Deutschman z domu Bedner, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Karl Linke
Karl Lichtner

Akt 87.
Kalisz
Działo sie w Kaliszu ósmego grudnia (dwudziestego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Stawili się Adam Voit szynkarz ojciec zmarłego lat trzydzieści trzy i Karol Masłowski rymarz lat dwadzieścia pięć mający, obydwaj z Kalisza i oświadczyli, że wczoraj o pierwszej po południu w Kaliszu zmarł Stefan Paweł Voit, jeden rok i jedenaście miesięcy mający, urodzony w Kaliszu, syn pierwszego oświadczającego i jego małżonki Berty z domu Linke. Po naocznym przekonaiu się o śmierci Stefana Pawła Voita, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Adam Voit
Karol Masłowski

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1887
Sygn. 11/694/0/1/103

Akt 6.
Kalisz
Działo się w Kaliszu jedenastego stycznia (dwudziestego trzeciego), tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Juliusz Fritsche garbarz z Kalisza lat trzydzieści trzy mający, w obecności świadków Moryca Czapke rzeźnika z Kalisza lat czterdzieści cztery i Marcina Rüdigera z Czartek Wielkich lat dwadzieścia dziewięć mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu dziewiętnastego grudnia (trzydziestego pierwszego) ubiegłego roku o godzinie drugiej nad ranem z jego małżonki Olgi Otylii z domu Schulz lat dwadzieścia osiem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadane zostały imiona Gertruda Józefina a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek i panna Józefina Schulz. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca, jemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Julius Fritsche
Moritz Tschapke
Martin Rüdiger

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888
Sygn. 11/694/0/1/104

Akt 13.
Kalisz
Działo się w Kaliszu dwudziestego marca (pierwszego kwietnia), tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Adam Voit szynkarz z Kalisza lat trzydzieści cztery mający w obecności świadków Karola Linke garbarza lat trzydzieści dwa i Teofila Falkowskiego mistrza stolarskiego lat czterdzieści osiem mających, obydwóch z Kalisza i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu dziewiątego grudnia (dwudziestego pierwszego) ubiegłego roku o godzinie dwunastej w nocy z jego małżonki Berty z domu Linke lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś, a opóźnienie powstało z powodu zajęć ojca, nadane zostały imiona Eugenia Berta a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek i Emilia Lachman. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Adam Voit
Karol Linke
Teofil Falkowski

Akt 62.
Czartki Wielkie Kaliskie.
Działo się w Kaliszu dwudziestego piątego września (siódmego października), tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Marcin Rüdiger właściciel posiadłości Czartki Wielkie Kaliskie lat trzydzieści mający w obecności świadków Hermana Fritsche właściciela zakładu garbarskiego w Kaliszu lat trzydzieści osiem i Sylwestra Rüdigera rządcy majątku Góry lat dwadzieścia trzy mających i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Czartkach Wielkich Kaliskich siedemnastego sierpnia (dwudziestego dziewiątego) bieżącego roku o godzinie szóstej wieczorem z jego małżonki Emmy z domu Fritsche lat trzydzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś a opóźnionym z powodu zajęć ojca, nadane zostało imię Franciszek a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek i Amalia z męża Deutschman. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Martin Rüdiger
Hermann Fritsche
Sylwester Rüdiger

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1891
Sygn. 11/694/0/1/107

Akt 56
Kalisz
Działo się w Kaliszu trzynastego grudnia (dwudziestego piątego), tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Adam Voit szynkarz z Kalisza, lat czterdzieści mający w obecności świadków Emila Saksa stolarza lat dwadzieścia siedem i Karola Richtera piwowara lat trzydzieści siedem mających, obydwóch z Kalisza i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu dwudziestego drugiego listopada (czwartego grudnia) bieżącego roku o godzinie ósmej trzydzieści rano z jego małżonki Berty z domu Linke lat czterdzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadane zostały imiona Aleksandra Otylia a rodzicami chrzestnymi jego byli drugi świadek i Otylia z męża Falkowska. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca dziecka, oświadczającemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Adam Fojt
Emil Saks
Karl Richter
Urodzona zmarła 30.08.1972 w Kaliszu

Akt 1.
Kalisz
Działo się w Kaliszu dwudziestego trzeciego grudnia (czwartego stycznia), tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Piotr Kantorski lat pięćdziesiąt pięć i Ludwik Matuszak lat trzydzieści osiem mający, obydwaj  służący szpitala Świętej Trójcy w Kaliszu i oświadczyli, ze wczoraj o godzinie dziesiątej trzydzieści zmarł w Kaliszu Franciszek Rüdiger lat dwa i pół mający, urodzony w Czartkach Kaliskich z ojca Marcina i Emmy z domu Fritsche, małżonków Rüdiger. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Franciszka Rüdigera, akt ten oświadczającym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany, bo oni pisać nie umieją.
A. Haberkant pastor

Akt 7.
Kalisz
Działo się w Kaliszu osiemnastego stycznia (trzydziestego), tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie ósmej rano. Stawili się Herman Fritsche właściciel ? lat czterdzieści jeden i Hugo Langner tokarz lat dwadzieścia sześć mający, obydwaj  z Kalisza i oświadczyli, że wczoraj o godzinie trzeciej trzydzieści nad ranem zmarł w Kaliszu Henryk Edward Deutschman właściciel zakładu garbarskiego lat pięćdziesiąt mający, urodzony w Kaliszu z ojca Karola i Zuzanny z domu Bedner, małżonków Deutschman, zostawiając po sobie żonę Amalię Dorotę z domu Fritsche i czterech synów . Po naocznym przekonaniu się o śmierci Henryka Edwarda Deutschmana, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany.
A. Haberkant pastor
Hermann Fritsche
Hugo Langner

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1905
Sygn. 11/694/0/1/121

Akt 53.
Kalisz
Działo sie w Kaliszu drugiego (piętnastego) grudnia tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Wacław (von) Olszyński zięć zmarłej, dziedzic lat sześćdziesiąt z Częstochowy i Jan Schulz buchalter lat dwadzieścia jeden mający, mieszkający w Kaliszu i oświadczyli, że wczoraj o godzinie ósmej trzydzieści wieczorem zmarła w Kaliszu Emilia Linke z pierwszego męża Freichelt, z domu Grothe lat osiemdziesiąt trzy mająca, wdowa po zmarłym dnia szóstego stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku szlachcicu Auguście Linke, urodzona niewiadomego ? i niewiadomych rodziców. Po naocznym przekonaniu sięo śmierci Emilii Linke, akt ten oświadczającym został przeczytany i przez nas podpisany.
Wacaw Olszyński
Jan  Schulz
nieczyt.

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1906
Sygn. 11/694/0/1/122

Akt 13.
Kalisz
Działo sie w Kaliszu dziewiętnastego lutego (czwartego marca) grudnia tysiąc dziewięćset szóstego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Wilhelm Juliusz Fritsche fabrykant z Kalisza lat pięćdziesiąt trzy mający, w obecności świadków Juiliusza Miltza właściciela piekarni z Warszawy lat trzydzieści dwa mającego i Hugona Dahlhausa farbiarza z Kalisza lat dwadzieścia pięć mającego i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło sie ono w Kaliszu drugiego grudnia (piętnastego) tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie pierwszej trzydzieści nocą z jego prawowitej małżonki Klary z domu Dahlhaus lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś a opóźnionym  z powodu domowych okoliczności ojca dziecka, nadano imiona Emil Hermann a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek i Maria Fritsche. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany i prez nas podpisany.
Pastop (nieczyt.)
Wilhelm Julius Fritsche
Julius Miltz
Hugo Dahlhaus

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1910
Sygn. 11/694/0/1/126

Akt 6.
Warszawa
Działo sie w Kaliszu jedenastego kwietnia (dwudziestego czwartego) tysiąc dziewięćset dziesiątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Rudolfa Fritsche garbarza lat dwadzieścia dziewięć i Karola Tschapke, rzeźnika lat trzydzieści osiem mających, obydwóch z Kalisza zawarte zostało dziś religijne małżeństwo między kawalerem Reinholdem Militzem właścicielem piekarni, mieszkającym w Warszawie, lat dwadzieścia pięć, urodzonym w [Wagórow?], synem nieżyjącego właściciela Krystiana i mieszkającej w [Wagórow] Ernestyny z domu Schenfield byłych mażonków Militzów a panną Gertrudą Józefina Fritsche w Kaliszu przy rodzicach mieszkającą, lat dwadzieścia trzy mająca, urodzoną w Kaliszu, córką mieszkającego w Kaliszu garbarza Juliusa i nieżyjącej Olgi Otylii z domu Schultz, byłych małżonków Fritsche. Oboje nowozaślubieni są wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym dwudziestego pierwszego marca (trzeciego kwietnia), i w Warszawie szesnastego marca (dwudziestego ósmego) bieżącego roku i w dwie kolejne niedziele. Nowozaślubieni oświadczają, że zawarli umowę przedślubną w Kaliskim Notariacie Józefa Dzierzbickiego dziesiątego kwietnia ( dwudziestego trzeciego) bieżącego roku pod numerem w rejestrze sześcset sześćdziesiąt osiem. Akt ten został przeczytany i przez nas i obecnych podpisany.
Pastor (nieczyt,)
Reihold Militz
Gertruda Józefina Militz z Fritschów
Rudolf Fritsche
Karl Tschapke

 

 

początek strony

 

Księgi Stanu Cywilnego woj. Kaliskiego z roku 1891, sygn. arch. 107 – uwierzytelnione tłumaczenie z języka rosyjskiego, wydano 12.08.1993
Akt zgonu Henryka Edwarda Deutschmana 29.01.1891 r.

Wypis z księgi urodzeń gminy Ewangelickiej w Kaliszu z 1873 r., sygn. 89 s. 27 zapis 54 – Poznań 19.06.1992
1.
Oryginał w języku rosyjskim
2. Tłumaczenia legalizowane z jęz. rosyjskiego
Paul Heinrich Deutschman ur. 18.04.1873, chrzest 01.06.1873. rodzice chrzestni: Wilhelm Fulde i Zuzanna Deutschman

Kserokopia księgi urodzeń gminy Ewangelickiej w Kaliszu z roku 1879 r., sygn. arch. 95 – USC Kalisz parafia ewang.-augsb.
1.
Oryginał w języku rosyjskim
2. Uwierzytelnione tłumaczenie z języka rosyjskiego z 16.06.1998
Akt urodzin Pauliny Fritsche 19.02.1879, chrzest 02.03.1879, rodzice chrzestni Karl Herman Fritsche i Krystyna Rüdiger

Odpis zupełny aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu - zawartego 25.07.1931 w Kaliszu
Gruner Julian ur. 01.10.1898 i Maria Agnieszka Mittelstaedt ur. 12.08.1909

 

 

początek strony