KAMIEŃSK

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Kamieńsk

Akta urodzeń 1603-1632
Akta małżeństw 1632-1637
Akta urodzeń 1690-1776
Akta urodzeń 1775-1790
Akta małżeństw 1775-1808


Film 2211711

Akta urodzeń 1603-1632

Rok 1605
Maj
Roku, jak wyżej, dnia zaś 12 maja, została przeze mnie Stanisława Burzenia mansjonarza kościoła kamieńskiego, ochrzczona córka Szlachetnego Jakuba Jackowskiego dzierżawcy w Kamieńsku i Reginy, małżonków, której zostało nadane imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielebny Stanisław Borowno prepozyt Kamieńska i Szlachetna Anna żona Benedykta Belińskiego.
Lipiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 3 lipca, została przeze mnie Stanisława Burzenia, ochrzczona córka Urodzonego Pana Jana Gomolińskiego i Elżbiety, małżonków z Kocierzowy, której zostało nadane imię Maryna. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Bartłomiej Rogoziński i Urodzona Jadwiga żona Jana Ga?isa.
Rok 1606
Roku, jak wyżej, dnia zaś 5. marca, została przeze mnie Stanisława Bużenia, ochrzczona córka Szlachetnego Krzysztofa Maluskiego i Jadwigi, małżonków ze Slostowic, której zostało nadane imię Elżbieta Hipolita. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Pan Jackowski dzierżawca w Kamieńsku i Elżbieta żona Urodzonego Jana Gomolińskiego z Kocierzowy.
Rok 1607
Roku, jak wyżej, dnia zaś 11 kwietnia, została przeze mnie Stanisława Bużenia, ochrzczona córka Urodzonego Adama Pytowskiego z Pytowic i Zofii, małżonków, której zostało nadane imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Szymon ?owski i Szlachetna Zofia ? Jana Ruckiego.
Rok 1609
Roku, jak wyżej, dnia zaś 11 ? została przeze mnie Kacpra Radom? mansjonarza kamieńskiego, ochrzczona córka Szlachetnego Pana Hieronima Pytowskiego ze Słostowic i Doroty Pytowskiej, małżonków, której zostało nadane imię Dorota. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Rudzki i Jadwiga Maluska ze Słostowic.
Rok 1610
Luty
Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 lutego został przeze mnie Jana kamieńskiego mansjonarza, ochrzczony syn Szlachetnego Adam Ochockiego i Zofii, małżonków, któremu zostało nadane imię Grzegorz. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Woziwoda z Kamieńska i Jadwiga Ochocka.
Lipiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 17 lipca został przeze mnie Jana kamińskiego mansjonarza, ochrzczony syn Szlachetnego Stanisława Jastrzępskiego i Zofii małżonków, któremu zostało nadane imię Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Sebastian syn Stanisława Maczka i Elżbieta Łasewska, oboje z Kamieńska.
Październik
Roku Pańskiego 1610, dnia zaś 24 października, została przeze mnie Alberta Mogilnic? prepozyta kościoła kamieńskiego, ochrzczona dziewczynka imieniem Ewa, zrodzona z obecnego Szlachetnego Jana Ulejskiego i jego żony Doroty, której rodzicami chrzestnymi byli Jan Łaszowski burmistrz Kamieńska i Szlachetna Elżbieta Gomolińska z Koziegłów.
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia zaś 26 listopada, został przeze mnie, Alberta Mogielnieńskiego prepozyta w Kamieńsku, ochrzczony Piotr, [syn] Szlachetnego Hieronima Pytowskiego i Doroty, małżonków ze Słostowic. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Pan Antoni Pytowski z Pytowic i Łucja Chojnacka.
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia zaś 29 listopada, została przeze mnie, Alberta Mogielnieńskiego prepozyta w Kamieńsku, ochrzczona dziewczynka imieniem Katarzyna, [córka] Szlachetnego Jana Gawrońskiego z Rudy i Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Pan Aleksander Gomoliński z Gosławic i Szlachetna Elżbieta żona Pana Jana Gomolińskiego z Kocierzowy.
Rok 1611
Roku, jak wyżej, dnia zaś 9 wrzesnia, został przeze mnie, Piotra Kamień?, ochrzczony chłopiec ze wsi Małuszyn, syn Szlachetnego Pana Krzysztofa Małuskiego i Jadwigi,małżonków, któremu zostało nadane imię Jan. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Andrzej Depłek i Elżbieta Łaszowska, oboje z Kamieńska.
Rok 1614
Roku Pańskiego 1614, dnia 13 stycznia. Ja, Albert Mogilnicza? prepozyt kościoła parafii kamieńskiej, ochrzciłem Stanisława, syna Szlachetnego Pana Jana Ulejskiego i Doroty, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Florian Łocheński i Anna Manina z Kamieńska.
Rok 1615
Roku, jak wyżej, przeze mnie Mateusza Pajcyka, została ochrzczona córka Urodzonego Adama i Zofii małżonków Pitowskich z Pytowic, której nadałem imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Florian Łochyński i Szlachetna Dorota Pytowska ze Słoslowic.
Rok 1619
Luty
Roku Pańskiego 1619, dnia zaś 3 lutego. Ja, Albert z Mogilnicy prepozyt kościoła parafialnego w Kamieńsku, ochrzciłem bliźniaków, synów Szlachetnego Pana Adama Pytowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Pierwszemu nadałem imię Adam, jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Ulejski i N. Bilska z Łąkieńska, drugiemu nadałem imię Mikołaj, jego rodzicami chrzestnymi byli Florian Łocheński i Zuzanna Grzanowska.
Czerwiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 28 czerwca, przez Mateusza La? ochrzczony został syn Szlachetnych Hieronima i Doroty Pytowskich, któremu nadałem imię Hieronim. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetna Zofia Pytowska prawowita żona pisarza Pytowskiego i Jan Naw? żebrak.
Rok 1628
Dnia 19 stycznia.
Ja, Marcin, ochrzciłem Stefana, syna Szlachetnych Adama i Zofii Pytowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Ulejski i Katarzyna Dudkowa z Kamieńska.
4 marzec
Tego samego dnia ochrzciłem Katarzynę, córkę Szlachetnych Jana i Izabeli Wolskich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Tomasz Zieleński i Katarzyna Przerembska wdowa.
Rok 1630
Listopad
Roku Pańskiego 1630, dnia zaś 9 listopada. Ja, Albert Mogilmicki prepozyt kamieński, ochrzciłem dziecko urodzone 8 tego miesiąca, prawowitych małżonków tej parafii Szlachetnego Kacpra Walewskiego i Wiktorii jego żony, pełnomocnika dóbr Urodzonego Pana Warszyckiego z Kamieńska, któremu nadałem imię Marcin. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Wolski i Szlachetna Hiacynta Łącka zakonnica zakonu Dziewic [Boga?] dominikanek.


Film 2211711

Akta małżeństw 1632-1637

Rok 1632
Poprzedziwszy trzema [zapowiedziami] związek małżeński Urodzonego Jana Marcina Leśniewicza z Urodzoną Anną Gomolińską z Kocierzowy w moim kościele kamieńskim ? Albert ?lski prepozyt kamieński zatwierdziłem w obecności świadków Urodzonego Samuela Gomolińskiego z Piasczyc i Urodzonego Jana Gomolińskiego z Gosławic.
Rok 1634
Roku Pańskiego 1634, dnia zaś 21 maja. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami związek małżeński Szlachetnego Alberta Błeszyńskiego ze Szlachetną Agnieszką Brzozowską z Kletni w domu Szlachetnej Reginy Korablewskiej ? Wielebnego oficjała ? Uniejow? z Bado? zatwierdziłem w obecności świadków Szlachetnego Pana N. Małuskiego z Dobryszyc i Szlachetnego Daniela? Bolikowskiego z tej samej ?


Film 2211711

Akta urodzeń 1690-1776

Rok 1690
Październik
Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Sebastiana Trepki i Katarzyny, prawowitych małżonków, której nadałem imiona Teresa i Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Zygmunt Zdrowski i Urodzona Pani Zwierchowska ze Szczukocic.
Październik
Ja, Jakub Łuckowicz wikary kamieński, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Sebastiana Nekanda Trepki i Katarzyny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Antoni i Mikołaj. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński i Urodzona Konstancja Zdrowska.
Rok 1692
Marzec
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę Kazimierza i Jadwigi z Chrzanowic, której nadałem imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Trepka i Urodzona Konstancja Zdrowska.
Grudzień
Ja, jak wyżej, ochrzciłem Barbarę Cecylię, córkę Urodzonego Zygmunta Zdrowskiego i Konstancji ?, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński i Urodzona Katarzyna Trepczyna.
Rok 1694
Marzec
Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kościoła parafialnego kamieńskiego, ochrzciłem imieniem Grzegorz Józef, syna Szlachetnego Stanisława Głuchowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Kletni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Raczyński z Chrzanowic i Urodzona Anna Wolska z Mierzyna.
Rok 1696
Marzec
6-go. Ja, Sebastian Krzykowski prepozyt kamieński, ochrzciłem imieniem Kunegunda Domicela, córkę Szlachetnego Adama Pytowskiego i [brak matki], prawowitych małżonków z Zalesic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz z Kobieli Kobielski i Jaśnie Wielmożna Pani Domicela Warszycka wojewodzina sandomierska, starościna piotrkowska
Rok 1699
Marzec
Ja, Albert Brzychański wikary, ochrzciłem Józefa, syna Stanisława Kowalskiego burmistrza miasta Kamieńsk i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Trzciński i Agnieszka Łączkowska.
Rok 1701
Maj
Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kościoła parafii kamieńskiej, ochrzciłem Mariannę, córkę Szlachetnego Jana Skulskiego i Anny, prawowitych małżonków z Kamieńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Olszowski z Barczkowic i Urodzona Agnieszka Raczyńska z Chrzanowic.
Czerwiec
Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński, ochrzciłem imionami Róża Jadwiga, córkę Szlachetnego Sebastiana Słostowskiego i Anny, prawowitych małżonków ze Słostowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Olszowski z Barczkowic i Urodzona Jadwiga Turska z Dobryszyc.
Rok 1702
Styczeń
Ten sam, jak wyżej Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński, ochrzciłem imionami Paweł Kazimierz, syna Urodzonego Stanisława Głuchowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz z Bujnic? Klichowski ze swoją żoną Urodzoną Pudycjanną Klichowską.
Kwiecień
Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kościoła kamieńskiego, ochrzciłem imieniem Albert, syna Urodzonego Jana Raczyńskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków z Chrzanowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Stanisław Lasocki podkomorzy wyszogrodzki i Urodzona Pani Helena Komornicka.
Listopad
Ja, prepozyt kamieński, ochrzciłem Mechtyldę Katarzynę, córkę Urodzonych Waleriana i [brak] Grzegorzewskich z Chrzanowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Głuchowski i Urodzona Pukarzewska.
Grudzień
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Mikołaj Roman Antoni, syna Urodzonych Mikołaja z Barczkowic Olszowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Sebastian Brzykowski prepozyt kościoła kamieńskiego i Urodzona Katarzyna Olszowska z Kapiołek.
Rok 1703
Ja, prepozyt tego kościola kamieńskiego, ochrzciłem Aleksandra Jakuba, syna Szlachetnego Stanisława Głuchowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Gorzędowa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Michał Bogucki z Gorzkowiczek i Szlachetna Anna Olszowska z Barczkowic.
Rok 1705
Lipiec
Dnia 6 bieżącego. Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński, ochrzciłem Aleksandra, syna Jakuba Lalaka i Łucji, prawowitych małżonków z Gorzędowa. Rodzicami chrzestnymi byli Karol Nekanda Trepka z Wierzbicy i Anna Kowalska z Kamieńska.
16 sierpień
Tego samego dnia. Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kamieńskiego kościoła, ochrzciłem córkę Stanisława Głuchowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z  Gorzędowa, której nadałem imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Wolski z Mierzyna [i] Katarzyna Grzegorzowska z Chrzanowic.
Rok 1706
17 lipca. Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński, ochrzciłem bliźniaków Urodzonego Pana Waleriana i Katarzyny, prawowitych małżonków Grzegorzowskich. Pierwszemu urodzonemu nadałem imiona Piotr i Paweł, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Głuchowski mieszkający w Gorzędowie i Wielmożna i Urodzona Pani Katarzyna żona Wielmożnego i Urodzonego Pana podkomorzego wyszogrodzkiego z domu Lasocka z Kamieńska. Drugiemu zaś dałem imię Samuel, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Żowiek? i Wielmożna i Urodzona Pani Anna Midzowska komornikowa zaskrzyńska z Barczkowic.
Rok 1708
Roku, jak wyżej, dnia 20 marca. Ja, Mikołaj Milczarski wikary kamieński, ochrzciłem Mariannę, córkę Franciszka Gurdka i Anny, prawowitych małżonków z Kamieńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Skrzyński i Zofia Wolska ze Słostowic.
Wrzesień
Ja, Mikołaj Milczarski wikary kamieński, ochrzciłem Mariannę, córkę Urodzonego Stanisława Mdzewskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Sebastian Brzykowski dziekan sędzia radomszczański, proboszcz kamieński i Urodzona panna Jadwiga Grzegorzowska. Roku, jak wyżej, dnia 20 września.
Rok 1709
Roku, jak wyżej, dnia 24 stycznia ochrzciłem imieniem Hilary i Antoni, syna Urodzonego Pana Głuchowskiego i Marianny z Gorzędowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mdzewski z Barsczekowic i Franciszka Malewska z Gorzędowa.
Kwiecień
Ja, Mikołaj Milczarski zarzadca kamieński, ochrzciłem imieniem Gabriel Walenty i Antoni, syna Urodzonego Kazimierza Długopolskiego i Anny, prawowitych małżonków z Kocierzowych. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Junga i Urodzona panna Anna Skrzyńska, także Urodzony Kazimierz Mdzowski z Urodzoną Barbarą Koszakowską. Roku, jak wyżej, dnia 2-go kwietnia.
Rok 1712
Ja, Wojciech Długosz wikary, roku 1712, dnia dziesiątego lutego, ochrzciłem dziecko imieniem Jan, syna Jaśnie Wielmożnego Pana Stanisława Lasockiego i Barbary, prawowitych małżonków, podkomorzych wyszogrodzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Zugowski i Marianna Turzawska z Kamieńska.
Rok 1714
Czerwiec
Ja, Sebastian Brzykowski, prepozyt kamieński, dziekan radomszczański, ochrzciłem imieniem Jerzy Antoni, syna Urodzonych Stanisława Kossakowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jerzy z Warszyc Warszycki kasztelan łęczycki, starosta piotrkowski, bolesławicki etc. i Jaśnie Wielmożna Pani Anna Mdzewska podkomorzyna
Rok 1715
Kwiecień
Ja, Sebastian Brzykowski prepozyt kamieński, dziekan radomszczański, ochrzciłem Justynę Annę, córkę Urodzonych Jana i Konstancji Więckowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Bilawski i Urodzona Dorota Wychowska.
Rok 1718
Roku, jak wyżej, dnia 1. kwietnia, ja, Mikołaj Długosz dziekan radomszczański, prepozyt kodrąbski, ochrzciłem imieniem Aleksander Jerzy, syna Wielmożnego Pana Marcina i Zofii Sulisławskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jerzy z Warszyc Warszycki kasztelan łęczycki i Jaśnie Wielmożna Pani Barbara Lasocka.
Rok 1720
12 listopad
Ja, Jan Zubkiewicz prepozyt kamieński, ochrzciłem Andrzeja, syna Urodzonego Kazimierza Jackowskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze Słostowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Nikodem Piwkowski z Kocierzowych i Urodzona Aniela Morawska.
Rok 1722
Listopad
Ja, Piotr Kwaśniowski wikary kamieński, ochrzciłem imieniem Szymon, syna Urodzonego Pana Kazimierza Jackowskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze Słostowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Pągowski z Golanek i Urodzona Pani Marianna Bielowska z Kletni.
Rok 1725
Październik
Ja, Piotr Kwaśniowski wikary kamieński, ochrzciłem córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Antoniego i Konstancji Kucharskich, prawowitych małżonków z Lipic, której nadałem dwa imiona Teresa i Franciszka. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Jerzy Warszycki wojewoda łęczycki, starosta bolesławicki, piotrkowski z Wielmożną i Urodzoną Panią Anną Bielską z Woli Kotkowskiej.
Rok 1728
Luty
Ja, Piotr Kwaśniowski wikary kamieński, ochrzciłem imionami Konstancj i Apolonia, córkę Urodzonych Państwa Franciszka i Marianny Gosławskich, prawowitych małżónków z Kletni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Aleksander z Walewic Walewski starosta war? i Urodzona Pani Katarzyna Trepczyna z Wierzbicy.
Luty
Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem Teresę Franciszkę, córkę Urodzonego Pana Krzysztofa Rupniowskiego i Anny, prawowitych małżonków z Kocierzowych. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Stanisław Lasocki kasztelan konarski łęczycki i Jaśnie Wielmożna i Urodzona Pani Teresa Warszycka wojewodzina łęczycka, starościna piotrkowska i bil?
Marzec
Ten sam, jak wyżej Jan Zubkiewicz prepozyt kamieński, ochrzciłem Franciszka, syna Urodzonego Pana Stefana Jackowskiego i Marianny, prawowitych małżonków, administratorów z Pytowic. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Bogumił z Gorzędowa i Urodzona Panna Zofia Skalska z dworu Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Lasockiego kasztelana konarskiego łęczyckiego.
19 grudzień
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Tomasza, syna Urodzonego Pana Kazimierza Jackowskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze Słostowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Jackowski administrator z Pytowic i Urodzona Pani Zofia Kalinowska z tej samej wsi Pytowice.
Rok 1729
Sierpień
Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Kazimierza Mdzewskiego i Heleny, prawowitych małżonków, której nadałem imię Rozalia. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Jerzy Warszycki wojewoda łęczycki, starosta piotrkowski i bolesławicki ze swoją żoną Jaśnie Wielmożną Panią Teresą.
Rok 1730
Kwiecień
Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Ludwika Łączkowskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze Szczukocic, któremu nadałem dwa imiona Jerzy Dawid. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Jerzy z Warszyc Warszycki wojewoda łęczycki, starosta piotrkowski i bolesławicki ze swoją żoną Jaśnie Wielmożną Panią Teresą.
Lipiec
Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Franciszka Gosławskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Kletni,  której nadałem imię Helena. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Bielski i Urodzona Pani Konstancja Gosławska z Żytna.
Październik
Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Jakuba Sierakowskiego i Zofii, prawowitych małżonków z Parzniowic, któremu nadałem imiona Kajetan Onufry. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Męciński starosta ostrzeszowski i Jaśnie Wielmożna i Urodzona Pani Teresa Warszycka wojewodzina łęczycka.
Rok 1731
Październik
Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Franciszka Gosławskiego i Marianny, prawowitych małżonków,  której  nadałem imiona Jadwiga Teresa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Mdzewski podkomorzy zaskrzyński i Urodzona panna Katarzyna Gosławska z Żytna.
Rok 1735
Szczukocice
Dnia 27. listopada. Ja, Jan Zubkiewicz prepozyt kamieński, kanonik wieluński, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonego Kazimierza i Teresy Kozierowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Opaliński starosta bolesławicki z Jaśnie Wielmożną Teresą swoją żoną.
Rok 1739
26 listopada. Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem Katarzynę, córkę Urodzonych Państwa Oyrzanowskich Świętosława i Ewy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Nekanda Trepka z Wierzbicy i Urodzona Pani Barbara Pągowska z Golanek.
Rok 1741
Dwór kamieński
18 czerwca. Ja, Józef Droszkiewicz wikary kamieński, ochrzciłem Felicję Małgorzatę, córkę Urodzonych Marcina i Bogumiły Więckowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny kanonik wieluński, prepozyt kamieński Jan Zubkiewicz i Urodzona panna Antonina O[y]rzanowska z Kletni.
Rok 1743
Gorzędów
4-go kwietnia. Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt w Kamieńsku, ochrzciłem córkę, której nadałem imię Marianna Aleksandra, Urodzonych Państwa Jana i Cecylii Nekanda Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Radwan z Wilkoszowic i Urodzona Pani Eleonora Siemińska z Kreptowa.
Rok 1744
Kotków
31 maja. Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem imieniem Pankracy Napiliusz, syna Marcina i Bogumiły Więckowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Urodzony Jakub Borkowski komisarz i Marianna Rumińska, oboje mieszkający we dworze w Pytowicach.
Gorzędów
27 sierpnia. Ten sam, ochrzciłem syna, któremu nadałem trzy imiona Antoni Deodatus Wincenty, Urodzonych Państwa Jana Nekanda Trepki i Cecylii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Bielowski i Urodzona Pani Marianna Trepczyna z Krosna.
Rok 1747
Kletnia
12 stycznia. Ten sam., ochrzciłem syna, któremu nadałem trzy imiona Paweł Antoni i Fabian, Szlachetnego Szymona i Zofii Myszkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Świętosław Oyzrzanowski z Dobryszyc i Urodzona Pani Bronisława Skorzewska babka tego dziecka z Kletni.
Rok 1748

14 czerwiec
Kletnia
Tego samego dnia. Ten sam, ochrzciłem Małgorzatę Antoninę, córkę Urodzonych Szymona i Zofii Myszkowskich, prawowitych małżonków mieszkających w Kletni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony N. Skorzewski i Urodzona Marianna Rucińska z Pytowic.
Rok 1753
Gorzędów
5-go listopada. Ja, Jan Zubkiewicz kanonik wieluński, prepozyt kamieński, ochrzciłem Jana Kapistrana, syna Wielmożnego Pana Świętosława miecznika drohiczyńskiego i Ewy Oyrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Szymon Zaremba sędzia ziemski sieradzki i Jasnie Wielmożna Pani Krystyna jego żona z Plucic.
Rok 1755
Gorzędów
2-go listopada. Ja, Tomasz Bełchowicz prepozyt kamieński, ochrzciłem syna Wielmożnego Pana Świętosława Oyrzanowskiego miecznika drohiczyńskiego i jego żony Ewy, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Ludwik Franciszek Stanisław Kostka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Mączyński podkomorzy sieradzki z Wielmożną Panią Heleną swoją żoną, mieszkających w Dobryszycach.
Rok 1766
Kamieńsk
Roku tego samego, dnia 20 stycznia, Znakomity i Wielebny Tomasz Bełchowicz prepozyt kamieński ochrzcił dziecko imieniem Agnieszka Barbara, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Jana i Heleny z Ostrowskich Lassockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Szymon Zaręba sędzia ziemski grodzki[?] ze swoją żoną Jaśnie Wielmożną Krystyną.
Rok 1768
Dwór kamieński
Roku tego samego. Dnia 18 października. Ja, brat Marcellus Meysner z zakonu kaznodziejów, kapelan tego kościoła, ochrzciłem urodzone wczoraj dziecko zrodzone z Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Lassockiego i Wielmożnej Heleny z domu Ostrowskiej, prawowitych małżonków z dworu kamieńskiego tej parafii, któremu nadałem imiona Teresa Urszula. Rodzicami chrzestnymi byli...
Rok 1772
Dwór Kamieńsk
Roku, jak wyżej, dnia zas 2-go czerwca. Ja, brat Cyprian Chybiński z zakonu kaznodziejów, ochrzciłem w niebezpieczeństwie tylko z wody imieniem Piotr, syna Wielmożnych i Urodzonych Państwa Jana i Heleny z Ostrowskich Lasockich kasztelanów konarskich. Rodzicami chrzestnymi byli Grzegorz Zajączkowski i Ewa Strzelecka z Kamieńska. Tego samego dnia ceremonię dopełnił Znakomity prepozyt kościoła ? Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Krawczyk i Marianna Sęklarska żebracy.
Rok 1773
Dwór Kamieńsk
Roku, jak wyżej, dnia zaś 2-go lipca Znakomity prepozyt kościoła Tomasz Beł[c]howicz ochrzcił imieniem Magdalena, córkę Wielmożnego Jana i Heleny Lasockich kasztelanów konarskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wojciech i Gertruda Zarembowie skarbnicy liwońscy z Gorzędowa.
Rok 1774
Gorzędów
Dnia 18 maja, roku, jak wyżej, brat Kacper Nawrocki z zakonu ? kapelan gorzędowicki ochrzcił z wody trzema imionami Helena Julianna i Joanna, córkę Wielmożnych i Urodzonych Państwa Gertrudy z Tomickich i Wojciecha z Kocielnych Zarembów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Leopold Wisnioski prepozyt goszkowicki i Urodzona Pani Karolina z Tomickich Szembekowa generałowa wojsk królewskich.
Listopad
Kletnia dwór.
Roku, jak wyżej. Ja, brat Akwilinus Zglinicki zarządca kamieński, ochrzciłem dni 19 listopada imionami Grzegorz Feliks, syna Wielmożnego Pana Piotra i Katarzyny Szaniawskich burgrabiów grodzkich piotrkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Osikowski z Wielmożną Antoniną Otfinwoską podczaszyną lub?, Wielmożny Pan Michał Lasocki kasztelan łęczycki z Wielmożna Pania Agatą Szaniawską siostrą tego dziecka.
Rok 1776
Roku, jak wyżej, dnia 16 maja. Ja, ojciec Ankwilusz Aglinicki, ochrzciłem imionami Piotr Celestyn, któremu dodałem imię imię św. Antoni arcybiskup, syna rodziców, prawowitych małżonków Urodzonego Jana i Katarzyny Jarzynów. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Oszkowski z Wielmożną Panią Heleną Lasocką kasztelanową łęczycką, oboje z Kamieńska.


Film 2211712


Akta urodzeń 1775-1790

Rok 1775
? ochrzcił imieniem Antoni Piotr... ? ...Jaśnie Wielmożnego Pana Wojciecha z Kościelnej  Zaremby Zaremby łowczego piotrkowskiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Gertrudy z Tomickich Zarembiny. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Jakub Androszkiewicz prepozyt waliknowski, przełożony kancelarii apostolskiej i Jaśnie Wielmożna Pani z Niemojewskich Tomicka stolnikowa ostrzeszowska. ? Roku Pańskiego 1771, dnia 18. sierpnia Znakomity Przewielebny Józef Dobrzelowski kanonik olbromski dopełnił w kaplicy Gorzędowa ceremonię nad urodzonym Antonim [z Tomickich?] Zarembą. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Ignacy Augustyn z Kozierogów Kozierowski biskup ? metropolii gnieźnieńskiej a także Wielmożna Pani Eufrozyna z Nadoskich Majewska chorążyna ostrzeszowska, Wielmożny Pan Ignacy Suchecki chorąży ziemski z Wielmożną Panią Joanną Tomicką stolnikową ostrzeszowską ?
Gorzędów dwór
Roku, jak wyżej, dnia 11. lipca. Ja, ojciec [brat?] Akwiliniusz Zglinicki z Zakonu kaznodziejów, zarządca kamieński, ochrzciłem dziecko ? dwoma imionami, mianowicie, Marianna i Elżbieta, rodziców prawowitych małżonków Wielmożnego Pana Jana i Marianny Bielowskich, podczaszych łęczyckich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Zaremba skarbnik radomszczański z Wielmożną Cecylią Trepczyną i Wielmożny Pan Józef Bierzyński podstoli nowogrodzki z Wielmożną Panią Teresą Bierzyńską z Gorzkowiczek.
Rok 1776
Gorzędów dwór.
Roku, jak wyżej, dnia 30, czerwca. Ja, ojciec Akwilinus Zglinicki, ochrzciłem imieniem Joanna, córkę Wielmożnego Pana Jana  i Marianny z Wężyków Bielowskich podczaszych łęczyckich Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Lasocki kasztelan łęczycki z Wielmożna Panią Eleonorą Siemieńską wojską piotrkowską i Wielmożny Józef Ostrowski z Wielmożną panną Petronelą Tomicką z Długich.
Czerwiec
Pytowice dwór
Roku, jak wyżej, dnia 31 ochrzciłem imionami Jan Piotr i Stanisław, syna rodziców, prawowitych małżonków Urodzonych Państwa Stanisława i Anny Kwiatkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Dominik Obrąpalski komisarz ? Pytowic z Wielmożną Panną Barbarą Miłaczewską podstoliną nowogrodzką z Barczkowic.
Rok 1778
Kamieńsko
18. stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Sebastiana, syna Franciszka Cywińskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Franciszek Cywiński i Urodzona Pani Gertruda Lacka.
Kamieńsko dwór.
6 lutego. Ja, jak wyżej, pomijając ceremonię i uroczystość, ochrzciłem w niebezpieczeństwie tylko z wody święconej  w miednicy akuszerki, imieniem Marceli, syna Wielmożnego Pana Jana i Heleny Lasockich, kasztelanów łęczyckich, który po wpisaniu aktu, po pół godzinie zmarł, gdyż urodził się nie w porę [za wcześnie].
Marzec
Pytowice
29. Znakomity Wielebny Józef Dobrzelowski kanonik olbromski, ochrzcił imionami Agnieszka Gertruda Marianna, córkę Urodzonego Pana Stanisława Kwiatkowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni przy chrzcie Wielmożny Pan Jan Lasocki kasztelan łęczycki i Agnieszka Dobrzelowska, asystenci Wielmożny Pan Maciej Dobrzelowski i Helena Lasocka żona Wielmożnego Lasockiego.
Gorzędów.
Roku tego samego. Dnia zaś 22. listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem cudzołożną dziewczynę z judaizmu, konwertytkę na wiarę katolicką, córkę Żyda z Bartkowic [Bulwek] Pęczaka i Ryfki, żydowskiego małżeństwa, której nadałem imiona Marianna Cecylia. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Zaremba skarbnik radomszczański z Wielmożna Panią Gertrudą z Tomickich swoją żoną. Tak przez konwersję utrwala się duch Trójcy Świętej.
Rok 1779
Gorzędów.
9. lutego ochrzciłe imieniem Walenty, syna Grzegorza Pawlikoskiego i Gertrudy Komorowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Zaremba skarbnik radomszczański z Urodzną Panią Aleksandrą Święcicką.
Rok 1784
Kocierzowy.
18 listopada Wielebny Multasiński zarządca radomszczański z moja zgodą ochrzcił imionami Teodora Salomea, córkę Wielmożnych Państwa Andrzeja i Joanny Gołęmbioskich posła ziemi sieradzkiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Ignacy Kozierowski z Wielmożną Panią Gertrudą Zarembiną skarbnikową radomszczańską, Wielmożny Pan Antoni Ostrowski miecznik radomszczański z Wielmożną Panią Małgorzatą Siemińską łowczynią piotrkowską i Wielmożny Pan Józef Kalasanty Siemieński łowczy piotrkowski z Urodzoną Panią Agnieszką Szaniawską.


Film 2211712

Akta małżeństw 1775-1808

Rok 1776
Roku Pańskiego 1776, dnia 25 sierpnia.
Ja, Wawrzyniec Sienieński kanonik wolborski, kapłan re? w obecności oficjała konsystorza radomszczańskiego Wielebnego ojca [Aquilius] Zglińskiego, zarządcy kamieńskiego, ?, zatwierdziłem związek małżeński, (mając wcześniej indult trzech zapowiedzi od Prześwietnego, Przewielebnego Ignacego z Kozierogów Kozierowskigo biskupa z sądu kanonicznego Metropolii Gnieźnieńskiej, prepozyta mstyczowskiego i radomszczańskiego) między Wielmożnym Panem Mikołajem Bienieckim wojskim ziemi czerskiej a Wielmożną Panią Katarzyną z Kraszkowskich Szaniawską burgrabiną piotrkowską. Świadkami obecnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Bieniecki, Wielmożny Pan Michał Tymowski burgrabia piotrkowski, Wielmożny Pan Józef Oszkowski i wielu innych wiarygodnych.
Rok 1778
Kamieńsko
Roku, jak wyżej, dnia 8 lutego błogosławiłem zawiazek małżeński mieszczan Grzegorza Ciesielskiego z Magdaleną Rudnicką poprzedziwszy trzema zapowiedziami. Stawającymi [świadkami] byli Urodzony Pan Franciszek Cywiński i Wielmożny Pan Michał Lasocki syn Wielmożnego Pana kasztelana łęczyckiego i wielu z miasta.
Rok 1782
Kamieńsko
13 sierpnia związek małżeński między Wielmożnym Tadeuszem Bielińskim stolnikiem radomskim? a Heleną Lasocką wdową, zatwierdził w obliczu kościoła Prześwietny, Przewielebny Wojciech Bieliński scholastyk chęciński, prepozyt Zabice? w obecności i za moją zgodą, również z załączonym tu indultem, a także w obecności Prześwietnego, Wielce Wielebnego Karola Walewskiego prepozyta Dobryszyc parafii narzeczonego. Stawającymi świadkami byli Wielmożny Pan Stanisław Zambr[ows]ki podkomorzy [serenissimus] Stanisława Augusta Króla Polski, Wielmożny Pan Teodor Staniszewski ... rawski i wielu innych.
Rok 1785
Kletnia
Czerwiec, 6 czerwca
Błogosłwiłem małżeństwo między Wielmożnym Panem Michałem Lasockim a Wielmożną Panią Agnieszką Szaniawską, poprzedziwszy jedną zapowiedzią w obliczu kościoła, opuściwszy dwie zgodnie z indultem Najznakomitszego Księcia Arcybiskupa, który tu jest załączony. Stawającymi świadkami byli Wielmożny Pan Daniel Spinek stolnik radom?, Wielmożny Pan Kazimierz Otfinowski podczaszy piotrkowski i wielu innych wiarygodnych.
Rok 1789
Kletnia
Dnia 12 stycznia
Roku, jak wyżej. Ja, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i okazanym pozwoleniem, błogosłwiłem małżeństwo między Wielmożnym Panem Kazimierzem Bontani chorążym wojsk królewskich a Wielmożną Panią Kunegundą Szaniawską burgrabiną piotrkowską. Stawającymi świadkami byli Wielmożny Pan Daniel Spinek i Znakomity Szydłowski delegat trybunału królewskiego i inni.

 

początek strony