KOBIELE WIELKIE

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Kobiele Wielkie

Akta urodzeń, małżeństw 1755-1826
Akta zgonów 1755-1800
Akta zgonów 1826-1875

Film 2213278

Akta urodzeń, małżeństw 1755-1826

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1757
Hutka
Dnia 20 lutego ten sam, jak wyżej, zatwierdziłem prawowity związek małżeński Urodzonego Franciszka z Rzepek Rzepeckiego zastępcy posła piotrkowskiego z Agnieszką Starczewską wdową z Hutki, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, w obliczu kościoła uroczyście [zatwierdziłem]. Świadkami obecnymi byli Urodzony Wiktor Łączkowski, Krzysztof Raczyński z Kobieli Dużych i inni.
Kobiele Wielkie.
Dnia 21 lutego Znakomity i Przewielebny Florian Grochowalski, dziekan i oficjał wolborski, uroczyście błogosławił prawowity związek małżeński Wielmożnego Antoniego Radlickiego wojskiego sieradzkiego z Szydłowa z Wielmożną Franciszką z Tymowa Tymowską, sędziną grodzką piotrkowską z Kobieli Wielkich (z zezwoleniem miejscowego ordynariusza, którego dokument zachowano w końcowej części Księgi), w obliczu kościoła. Świadkami obecnymi byli Wielmożny Kazimierz Turski chorąży sieradzki, Jan z Tymowa Tymowski  podczaszy wieluński, Michał z Tymowa Tymowski burgrabia grodzki piotrkowski i wielu wiarygodnych świadków.
Rok 1767
Kobiele Mniejsze
Dnia 25 października, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, ja, Andrzej Zawodziński kapłan kobielski, zapytałem Urodzonego Walentego Kiedrzyńskiego z Woli Malowanej lub Kodrębskiej i Franciszkę córkę Urodzonego Antoniego Michniewskiego dzierżawcy Kobieli Dużych, a mając ich wspólną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich węzłem małżeńskim w obecności świadków Wielmożnego Jana Nepomucena Saryusza Kobielskiego miecznika piotrkowskiego z Kobieli Małych, Anastazego Kamockiego z Kodrąbu, a następnie zgodnie ze zwyczajem naszej świętej matki - Kościoła, na końcu wieczorem błogosławiłem.
Rok 1769
Cieszątki
Dnia 30 kwietnia, ja, Andrzej Jan Zawodziński, kapłan kobielski, uroczyście zatwierdziłem prawowity związek małżeński Wielmożnego Józefa z Lubrańca Dąbskiego miecznika bracławskiego z Anną z Tymowa Tymowską łowczynią piotrkowską, wdową ze wsi i dworu Cieszecice, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami  w dniach niedziel w obliczu kościoła w obecności świadków Urodzonego Michała Tymowskiego z Żurochowa [Żyrochowy], Urodzonego Wojciecha Raczyńskiego z Woli Kodrębskiej, Urodzonego Psarskiego z Kotwina i innych.
Rok 1779
Kobiele Mniejsze
Dnia 29 sierpnia, ja, Andrzej Jan Zawodziński, kapłan kobielski, uroczyście błogosławiłem prawowity związek małżeński Urodzonego Pana Jana Michalskiego wdowca ze wsi Bawczów ze Szlachetną panną Anną Rudkowską, obecnie mieszkającą we dworze Kobieli Małych, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel w obliczu kościoła uroczyście [błogosławiłem] w obecności świadków Wielmożnego Jana Saryusza Kobielskiego sędziego ziemskiego sieradzkiego z Kobieli Dużych, Wielmożnego Aleksandra Komorowskiego ze wsi Huta i innych.
Rok 1784
Kobiele Mniejsze
Dnia 1. lutego. Ja, Andrzeja Jan Zawodziński kapłan w Kobielach, zatwierdziłem prawowity związek małżeński Urodzonego Jana Błeszyńskiego z Małego Biestrzykowa z Marianną z Gielowskich Ostajkiewiczową wdową z Kobieli Dużych poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, uroczyście [zatwierdziłem] w obliczu kościoła, w obecności świadków Urodzonego Jana Zagorowskiego, Walentego Zabłockiego i innych wiarygodnych z Małego Biestrzykowa.
Rok 1786
Wieś Huta.
Dnia 23 kwietnia. W dzień św. Wojciecha, 50 lat ukończyli w stanie małżeńskim, otrzymali uroczyste zatwierdzenie sakramentu Wielmożny Aleksander Komorowski dzierżawca łęczycki i Anna z Topolskich jego żona, w obecności wielu zgromadzonych  świadków.
Rok 1788
Cieszątki.
Dnia 23 stycznia. Ja, Andrzej Jan Zawodziński kapłan Kobieli, uroczyście błogosławiłem prawowity związek małżeński Urodzonego Teodora Żuchowskiego ze Szlachetną panną Marianną Karczewską, obojga z dworu Cieszątki, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, w obliczu kościoła w obecności świadków Urodzonego Pana Karczowskiego rodzica i Urodzonego Gielowskiego i innych.
Rok 1795
Kobiele Wielkie
Dnia 2 lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, Szlachetnego Wojciecha Wężyka kawalera lat 38 i Szlachetną Mariannę Piwarszczonkę pannę lat 20 zapytałem, a mając ich wspólną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich związkiem małżeńskim, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Józefa Stanikowskiego i Adama Turskiego, obydwóch z tej samej wsi i parafii Kobiele.


Film 2213277

Akta zgonów 1755-1800

Rok 1761
Przyborów.
Dnia 6. lipca o godzinie 11 po południu zmarła Urodzona Pani Marianna z Łabęckich Raczyńska, żona Urodzonego Krzysztofa Raczyńskiego lat około 68, od dwóch lat chorująca na puchlinę wodną i cierpiącą na inne choroby, często spowiadana, przed śmiercią opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana została w kościele przed ołtarzem św. Barbary. Swoim testamentem opatrzyła kościół kobielski przed rokiem, to jest Roku Pańskiego 1760, dnia 3 lipca. W Urzędzie Piotrkowskim w poniedziałek po niedzieli Zielonych Świątek [najbliższego] Roku Pańskiego 1761 w odpisie aktu nadano darowiznę i pięćset florenów polskich na wykup alias wyderkaf przekazała i i dysponowała, którą sumę dwóch tysięcy pięćset florenów przed Rokiem Pańskim 1753. W poniedziałek po św. Bartłomieju [prawd. 24 sierpnia] w Urzędzie piotrkowskim razem ze swoim mężem Urodzonym Krzysztofem Raczyńskim, poprzedziwszy ofiarą [dla] kobielskiego kościoła i jego kierownika podpisała i potwierdziła na dobrach Kobiele Wielkie. ? roku tego [władza sądowa ziemi sieradzkiej, radomszcz? 500 florenów, odrzucone na mocy wyroku].
Rok 1766
Przyborów
Dnia 22. października o godzinie 6-ej z rana Roku Pańskiego 1767 oddał ducha Bogu Urodzony Pan Krzysztof z Raczynia Raczyński wieku swego lat 68, pokrzepiony przez Przewielebnego Piotra Zawodzińskiego zarządcę kobielskiego wiatykiem i umocniony namaszczeniem olejami świętymi. Pochowany został w swoim grobowcu w kościele przed ołtarzem św. Barbary, gdzie [leży] jego żona Marianna z Łabęckich. Sumą 2000 ? florenów polskich, ten kościół Roku Pańskiego 1758 w poniedziałek po św. Bartłomieju w Urzędzie piotrkowskim podpisał ? [przez siebie].
Rok 1771
Kobiele Wielkie
Dnia 21. listopada o godzinie 10-ej po południu zmarła Wielmożna Marianna z Siemińskich Tymowska u zakonnic zakonu św. Dominika, Wielmożnego Józefa z Tymowa Tymowskiego podczaszyca piotrkowskiego żona. Pochowana została w Piotrkowie w kościele tych zakonnic dnia 24. tego miesiąca.
Rok 1779
Bawczów
Dnia 22. lutego oddała ducha Bogu Urodzona Zofia z Trzebińskich Michalska lat 60, opatrzona sakramentami, pochowana została w kościele.
Rok 1780
Kobiele Wielkie.
Dnia 9. maja oddała ducha Bogu Urodzona Barbara Roguska z domu Zarembianka staruszka, opatrzona sakramentami, pochowana została w grobowcu pod zakrystią.
Rok 1786
Kobiele Małe
Dnia 15. lipca o godzinie w pół do pierwszej po północy oddał ducha Bogu Jaśnie Wielmożny Pan Jan Nepomucen Saryusz Kobielski sędzia ziemski sieradzki, dziedzic dóbr Kobiele, Bawczów i Przyborów lat  57. Opatrzony sakramentami, pochowany został dnia 24. lipca w kościele parafialnym Kobieli Wielkich w grobowcu swoich przodków przed dużym ołtarzem.
Rok 1787
Kobiele Wielkie
Dnia 9. grudnia zmarła Szlachetna Marianna z Dobieckich Zarębina staruszka, opatrzona sakramentami, pochowana została na cmentarzu w południowej stronie


Akta zgonów 1826-1875

Rok 1864
Akt 64, Kobiele Wielkie
Działo się w wsi Kobiele Wielkie dnia 14/26 grudnia 1864 roku o godz. dziewiątej rano stawili się : Kajetan Tymowski dziedzic dóbr Kobiele Wielkie zięć zmarłego lat 33 i Mikołaj Gawroński wójt gminy Orzechowa lat 45 mający obadwaj w
Kobielach Wielkich zamieszkali i oświadczyli nam, że dnia 11/23 grudnia roku bieżącego o godz. 11 przed południem umarł w Kobielach Wielkich Ferdynand Pstrokoński lat 62 mający tymczasowo tu w Kobielach Wielkich przy swojej córce bawiący - dziedzic dóbr: Ustkowa, Rożdżał i Górnego Tądonu? Litera A. A.? - urodzony w Rembieszowie syn Ignacego i Kunegundy z Ostrowskich małżonków Pstrokońskich; - zostawiwszy owdowiałą żonę Maryannę z Kamockich, synów Ignacego i Stanisława, córkę Sewerynę. - Po naocznem przekonaniu sie zejściu Pstrokońskiego akt ten stawającym świadkom przeczytany, przez nas i świadków podpisany został.

 

 

początek strony