KOSTRZYN

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Urząd Stanu Cywilnego Kostrzyn

sygn. 62. str. 11-12, poz. 6

 

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
http://www.szukajwarchiwach.pl/
1875/3/62, skan 14

 

Dokument ślubu: Antoni Jóźwiak i Marianna Lis z 1894 r.

Nr. 6

Kostrzyn, 3 luty 1894

1. Gospodarz, wdowiec Antoni Jóźwiak, katolik, ur.  2 czerwca 1852 w Kokoszkach, okręg Środa, zam. w  Starej Górce Hauland, okręg Środa, syn zmarłego  gospodarza Walentego Jóźwiaka i jego zmarłej żony  Rozalii z domu Kuchtowicz, ostatnio mieszkających  w Kokoszkach

2. Marianna Lis, katoliczka, ur. 12 czerwca 1874 we  Włostowie, okręg Środa, zam. w Czerlejnie, okręg  Środa, córka pasterza Wojciecha Lis i jego żony  Małgorzaty z domu Płócinnik zamieszkałych w  Czerlejnie

Świadkowie:

Szewc Stanisław Liss, lat 43, zam. w Kostrzynie

Gospodarz rolnik Julius Schröder, lat 35, zam. w  Starej Górce Hauland

Przedłożono, uznano i podpisano:

Antoni Jóźwiak

Marianna Jóźwiak  urodzona Lis

Stanisław Liss

Julius Schröder

Urzędnik Stanu Cywilnego

Podpis nieczytelny