KRĘPA

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Krępa
Film 2212135

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1773-1835

Rok 1773
Krępa
Siedziba plebana.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 listopada, ten sam, jak wyżej ochrzcił imieniem Andrzej, syna Urodzonych i prawowitych małżonków Michała i Apolonii Jarzynów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Stankiewicz, podczaszy winnicki z dworu w Krępie i Wielmożna panna Justyna Stobiecka pułkow[nikówna] z Blachowej Woli.
Rok 1775
Krępa dwór 12.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 kwietnia. Ja, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Zygmunt Filip Jakub, syna Wielmożnych i prawowitych małżonków Michała i Antoniny Stankiewiczów podczaszych winnickich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Zygmunt Kiedrowski skarbnik ziemski województwa sieradzkiego i Wielmożna Eleonora Gumulińska podczaszyna sieradzka z Bieli?
Rok 1777
Luty
Wierzbica
Czcigodny ojciec Jakub Ławicki kapelan z zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych Konwentualnych, ochrzcił 6. lutego dwoma imionami Agnieszka i Honorata, urodzoną 19. stycznia bieżącego roku, córkę Urodzonych i Wielmożnych Państwa posesorów wsi Wierzbica Jana Pągowskiego i Apolonii jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Walenty Błeszyński chorąży drohiczyński i Wielmożna ?
Rok 1781
Wierzbica
Roku Pańskiego 1781, dnia 21-go grudnia, pobożny i Wielebny kustosz ? z zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych Konwentualnych ochrzcił z wody w domu, chorego syna Urodzonych i Wielmożnych Państwa Jana i Ludwiki z Romerów Siemieńskich, majora Wojsk Królestwa Polskiego, dziedziców w Wierzbicy. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Fiałkowski ze szpitala krępskiego z Agnieszką Berkową z Wierzbicy. Ceremonia chrztu została dopełniona zaś w kościele parafii krępskiej przez Przewielebnego Jakuba Bykowskiego zarządcą powyższego kościoła w roku 1782, dnia 23-go lutego. Dziecku nadano imiona Tomasz, Adam i Stefan. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stefan Siemieński wojski sieradzki z Wielmożną Domicelą z Rogolińskich Siemieńską swoją żoną, dziedziców Zatru?żony.
Rok 1786
Wierzbica 2.
Roku Pańskiego 1786, dnia 20 maja ochrzciłem dziecko prawowitych małżonków Urodzonych i Wielmożnych Państwa Józefa i Małgorzaty Siemieńskich łowczych, dziedziców z Wierzbicy, któremu nadałem imiona Agnieszka, Katarzyna i Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Jan Siemieński major Wojsk Królestwa Polskiego brat rodzony z Krzętowa z Wielmożną Wiktorią Krąkowską z dóbr Gal?
Rok 1795
Krępa 7.
Roku 1795, dnia 6 września urodził się i został przeze mnie, Karola Klam? prepozyta kręmpskiego, kanonika sieradzkiego, ochrzczony dwoma imionami Jacek Prot i Mikołaj Karol, syn Wielmożnego Wojciecha i Marianny Karśnickich dzierżawców kręmpskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Zokolnicki? i Wielmożna Zuzanna Łempicka skarbnikowa łomżyńska, obecni byli Wielmożny Jan Błeszyński dziedzic z Wiewierowa i Joanna Łempicka z Wośnik.
Rok 1797
Dwór Wierzbica.
Roku 1797, dnia 25 kwietnia urodził się a 1. maja został przeze mnie, Karola Rumera, prepozyta tego kościoła i kanonika sieradzkiego, ochrzczony imionami Wojciech Marek i Patrycy Józef, syn Wielmożnego Józefa Kalasantego i jego żony Małgorzaty Siemińskich, dziedziców z Wierzbicy i łowczych piotrkowskich. Stawającymi albo rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Siemiński ojciec rodzony dziedzic z Krzętowa i Marianna z Siemińskich Ostrowska z Piasczyc babka rodzona.
Krępa dwór 5.
Dnia 17 lipca roku 1797. Ja, Wojciech Augustyn Domański, zarządca kręmpski, ochrzciłem imionami Eleonora Małgorzata Marianna, urodzoną 11 lipca córkę  Wielmożnych i Urodzonych Państwa Marianny z Łempickich i Wojciecha Karśnickich, łowczych bielskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Aleksandra Kobielska starościna łas? i Wielmożny i Urodzony Józef Bobowski, oboje z Krempy, asystowali Urodzony Ludwik Bobowski kawaler i Urodzona panna Marianna Karśnicka, oboje z Krempy.

 

początek strony