ŁĘCZYCA

Archiwum Państwowe w Łodzi

Zespół: 39/1558/0

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łęczycy

Akta zgonów 1877
Nr 217 Łęczyca.
Działo się w mieście Łęczyca dziewiętnastgo/trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Józef Drożdżeński syn zmarłej mierniczy państwowy i Erazm Wencel sekretarz komisarza od spraw włościan, obaj pełnoletni w mieście Łęczycy mieszkający i oswiadczyli nam, że w tymże mieście wczoraj o godzinie czwartej wieczorem zmarła Zofia Drożdżeńska lat siedemdziesiat pięć mająca, córka nieżyjącego Józefa i Domiceli z Ożarowskich, prawowitych małżonków Pstrokońskich, zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Maksymiliana Drożdżeńskiego. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Zofii Drożdżeńskiej, akt ten oświadczającym przeczytany został i przez nas podpisany.
Józef Drożdżeński Erazm Wencel.