LGOTA WIELKA

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Lgota Wielka

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1719-1753
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1783-1809


Film 2235299

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1719-1753

URODZENIA

Rok 1721
Październik
Ja, jak wyżej ochrzciłem imionami Franciszek Józef, syna Urodzonego Andrzeja Stobieckiego i Róży, prawowitych małżonków. [Rodzice chrzestni] Wielmożny Pan Antoni Moszyński i Urodzona Petronela Borzęcka.
Rok 1727
Wrzesień
Ja, Mikołaj Cieniewicz, ochrzciłem dwóch synów Adama i Mikołaja Urodzonych Świętosława i Petroneli Tomickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Konstanty Jackowski i Urodzona Anna Adelska
Rok 1733
Luty
Tego samego dnia ochrzciłem imieniem Maciej, syna Szlachetnego Jana Pieniążka i Anny, prawowitych małżonków z Lgoty. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Andrzej Skąpski ze Szlachetną panną Zofią Grabowską z Lgoty.
Kwiecień
Dnia 14. kwietnia ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Samuela Sielskiego i Elżbiety z Pągowskich, prawowitych małżonków z Woli Blokowej, któremu nadałem imiona Grzegorz, Stanisław, Aleksander, Samuel. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander Pągowski z Rekli z Urodzoną Panią Rozalią Kosi[ńską] z Woli Blakowej.
14 kwiecień
Tego samego dnia ochrzciłem imionami Marianna, [E]leonora, córkę Urodzonego Pana Mikołaja Bąkowskiego i Rozalii z Wodzińskich, prawowitych małżonków z Woli Blakowej w tej wsi....? mieszkający z chorym dzieckiem. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Bąkowski z Urodzoną Panią swoją narzeczoną rodzice ojca córki, do dopełnienia [ceremonii] zaś zaniechali. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Sąmpoliński z Urodzoną panną Magdaleną Bąkowską, które [dopełnienie ceremonii] dokonali Znakomity Przewielebny Jan Woliński prepozyt, kapłan dobryszycki z moją  zgodą.
Listopad
Dnia 18 listopada Znakomity, Przewielebny Mateusz Starczewski, prepozyt kapłan Wiewierowa, prebendarz Lgoty, ochrzcił imionami Stanisław Kostka, Feliks, syna Urodzonych Jakuba Magnuskiego i Jadwigi z Wiewierowa, prawowitych małżonków z Lgoty. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Jan Rogojski z Urodzoną Panią Marianną Grabowską z Lgoty.
Rok 1734
Dnia 7. września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna, Regina, córkę Urodzonych Świętosława Tom[ickiego] i Petroneli Jackowskiej, prawowitych małżonków z Długich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan  Samuel Szeliski z Blokowej Woli z Urodzoną Panią Ewą Rojkową z Wiewierowa.
Rok 1736
Dnia 8 grudnia. Ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, ochrzciłem imionami Marianna, Anna, córkę Urodzonych Samuela Szeliskiego i Heleny z Pągowskich, prawowitych małżonków z Woli Blakowej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Sebastian Wiewiurowski i Urodzona Pani Teresa Głogowska z Lgoty.
Rok 1738
29. maja. Ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, ochrzciłem dwoma imionami Marianna, Zofia, córkę Urodzonych Ludwika Bogdańskiego i Marianny z Kiedrzyńskich, prawowitych małżonków z Lgoty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Stobiecki miecznik smoleński z Blokowej Woli z Urodzoną Teresą Głogowską z Lgoty.
Czerwiec
6. bieżącego miesiąca ochrzciłem dwoma imionami Justyna, Katarzyna, córkę Urodzonych Świętosława Tomickiego i Petroneli, prawowitych małżonków z Długich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Rogojski chorąży oddziału pancernych ? Polnego Koronnego i Wielmożna Pani Teresa Błeszyńska z Rożny
Rok 1738
Dnia 26. lipca Roku Pańskiego 1736, ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, ochrzciłem dwoma imionami Anna, Marianna, córkę Urodzonych Marcina Jastrzembskiego i Klary z Masłowskich, prawowitych małżonków z Woli Blakowej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Wiewiurowski i Anna ? ? chrzest tego dziecka był w Blakowej Woli, dopełnienie ceremonii w Przystani. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Za?ki z Wielmożną swoją żoną Różą. Roku Pańskiego 1738, dnia zaś 26 lipca.
Rok 1741
Dnia 28 maja ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, ochrzciłem dwoma imionami Bernard, Antoni, syna Szlachetnego Antoniego Kaczkowskiego i Zuzanny, prawowitego małżeństwa, obecnie przebywających w Wiewiorowie Królewskim. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Biestrzykowski z Bilików i Urodzona Zuzanna Rogojska z Lgoty.
22 lipiec
Tego samego dnia ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Antoniego Lasockiego i Marianny z Gawłowskich, prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Biestrzykowski z Bielików i Urodzona Teresa Rogojska z Brudzic.
Rok 1742
Listopad
Dnia 27. tego samego. Ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, ochrzciłem imieniem Szymon, syna Urodzonych Tomasza Stobieckiego i Zofii z Rogaczowskich, prawowitych małżonków z Woli Blakowej. Rodzicami chrzestnymi byli Jan z Kłomnic Stobiecki podczaszy dobryszycki z Wielmożną swoją żoną Salomeą z Oraczowskich Stobiecką z tej Woli Blakowej.
Rok 1746
Luty
Dnia 6. bieżącego ochrzciłem imieniem Walenty, syna Urodzonego Ludwika Bogdańskiego dziedzica na części Lgoty i Urodzonej Marianny z Kiedrzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Grzegorz Łysz?wicz prebendarz lgocki z Urodzoną Panią Domicelą Gr?
Rok 1750
Dnia 4 października. Ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki ochrzciłem w domu w niebezpieczeństwie imionami Franciszek Borgiasz, chorego syna Urodzonych Szymona Myszkowskiego i Zofii ze Skorzewskich, prawowitych małżonków z Woli Blakowej. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Raciborowski i Urodzona Siedzińska z Kalisza.
Rok 1752
Maj
Dnia 3. bieżącego ochrzciłem dwoma imionami Domicela, Aleksandra, córkę Urodzonych Ludwika Bogdańskiego i Marianny z Kiedrzyńskich, prawowitych małżonków z Lgoty. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Myszkowski i Urodzona panna Marianna Stobiecka.
Maj
19? maja, ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, ochrzciłem w domu z powodu choroby dziecka i niebezpieczeństwa [śmierci], dwoma imionami Marianna, Aleksandra, córkę Urodzonych Józefa Stobieckiego i Krystyny ze Spinków, prawowitych małżonków. Dopełniłem ceremonię w kościele. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Raciborowski z Gertrudą Banaską staruszką z miejscowego przytułku.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1746
Dnia 8. stycznia Znakomity i Przewielebny Jonatan Saryusz z Kozierogów Ko[zie]rowski, kanonik katedralny kamieniecki?, oficjał radomszczański, prepozyt brzeźnicki, kapłan w Kobielach Wielkich, poprzedziwszy zapowiedziami, błogosławił związek małżeński Urodzonego Fabiana Milewskiego z Urodzoną panną Kunegundą Jaworską, w obecności świadków Wielmożnego Seweryna Rogojskiego chorążęgo latyczowskiego, Wielmożnego Michała Kobielskiego wojskiego sieradzkiego, Wielmożnego Jana Rojka podstolego dobrzyńskiego i wielu innych.
Rok 1748
...i ? Michała w skarbcu krakowskim, kanonik, prepozyt w Chełmie, oficjał radomszczański, błogosławił związek małżeński w mojej obecności Andrzeja Wolińskiego kapłana lgockiego, Wielmożnego Andrzeja Kalińskiego z Urodzoną Ewą z Tomickich Sekielową ? Urodzonych Stanisława Mostowskiego, Walentego Tokarskiego, Adama i Antoniego Tomickich braci rodzonych i wielu innych.
Rok 1750
Dnia 20 września. Ja, Andrzej Woliński, kapłan lgocki, poprzedziwszy zapowiedziami, błogosławiłem  związek małżeński Urodzonego Józefa Stobieckiego z Woli Blokowej z Urodzoną Krystyną Spinkową, w obecności świadków Wielmożnego Jana Stobieckiego stolnika, Jana Rojka podczaszego dobrzyńskiego, Seweryna Rogojskiego chorążego latyczowskiego, Ludwika Sośnickiego pisarza ziemskiego piotrkowskiego i innych.
Rok 1752
Dnia 25 lutego poprzedziwszy zapowiedziami, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Andrzeja Kucharskiego z Urodzoną panną Marianną Tomicką z Długich, w obecności świadków, Urodzonego Adama Tomickiego burgrabiego grodzkiego piotrkowskiego i Urodzonego Macieja Mosińskiego, Urodzonego Jakuba Kucharskiego i wielu innych.

ZGONY
 
Rok 1737
Czerwiec
Dnia 18. bieżącego, pogrzebałem ciało Urodzonego Andrzeja Stobieckiego z Woli Blokowej opatrzonego sakramentami, lat około 50, którego ciało zostało złożone w kościele pod dużym ołtarzem.
Czerwiec
Dnia 26. pogrzebałem ciało jakiegoś Urodzonego Waleriana Otwinowskiego biedaka, bez opatrzenia sakramentami z powodu natychmiastowej śmierci, pochowany w zachodniej stronie cmentarza.
Rok 1741
16 marca pogrzebałem ciało Urodzonej Anny z Grotowskich Biestrzykowskiej, opatrzonej sakramentami, lat około 70, w kościele przy dużym ołtarzu i baptysterium.


Film 2212138

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1783-1809

Rok 1783
Wola Blakowa. Roku Pańskiego 1783-go. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, ochrzciłem urodzonego dnia 23-go sierpnia, syna Urodzonego i Wielmożnego Pana Wincentego i Katarzyny z Błeszyńskich, prawowitych małżonków Strzeleckich wiceregentów piotrkowskich, obecnie dzierżawców i posesorów w Woli Blakowej, któremu nadałem trzy imiona Bartłomiej, Ludwik i Augustyn. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Józef Skąpski z Wielmożną swoją żoną Józefą z Błeszyńskich Skąpską, obecnie dzierżawcami i posesorami we wsi Piekary.
Rok 1784
Długie 35
Roku, jak wyżej, dnia 17 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę pracowitych Antoniego i Małgorzaty, prawowitych małżonków Ślązaków, poddanych z Długich, której nadane zostało imię Domicela. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Franciszek Chlebowski geometra urzędowy, z Wielmożną panną Petronelą Tomicką burgabianką piotrkowską z Długich.
Lgota 54
Roku, jak wyżej i ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę urodzoną dnia 1-go grudnia Urodzonych Benedykta i Teresy z Wilkoszowskich, prawowitych małżonków Jackowskich, ekonomów Lgoty, której nadane zostało imię Barbara. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Jacek  Rupian? skarbnikowicz wieluński, kawaler z Lgoty z Wielmożną panną Petronelą Tomicką burgrabianką piotrkowską z Długich. Asystentami byli Wielmożna panna Agnieszka Tomicka z Długich z Urodzonym Panem Janem Trepką dzierżawcą posesorem z Woli Blakowej.
Rok 1786
Wola Blakowa 9
Roku, jak wyżej, dnia 20-go lutego, Znakomity Przewielebny Karol Komirowski, zarządca krępski ochrzcił syna Urodzonych Jana i Marianny z Bogdańskich, prawowitych małżonków Gaworzewskich, dziedziców na swojej części w Woli Blakowej, któremu zostały nadane dwa imiona Kazimierz i Fortunat. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Michał  Sulima Kamiński, kapłan lgocki z Wielmożną Panną Agnieszką Tomicką burgrabianką piotrkowska z Długich.
Blakowa Wola 48
Roku Pańskiego 1786-go, dnia 22-go lipca, w obecności Znakomitego Przewielebnego Michała Kamińskiego, kapłana lgockiego, Znakomity i Wielebny Karol Komorowski zarządca krępski, ochrzcił córkę Urodzonych Jana i Salomei z Błeszyńskich, prawowitych małżonków Trepków, dziedziców i posesorów dzierżawców na części Woli Blakowej, której zostały nadane trzy imiona Magdalena, Joanna i Petronela . Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Błeszyński podczaszy sanocki z Lgoty z Wielmożną Panią Kunegundą z Kępistych Żabicką, podczaszyną latyczowską z Woli Jedlińskiej. Asystentami przy chrzcie byli Wielmożny Piotr Dobiecki ze Strzelc, kawaler z Wielmożną Panną Teklą Żabicką podczaszanką latyczowską z Woli Jedlińskiej.
Rok 1787
Lgota 4.
Tego samego roku, dnia 19-go stycznia, Znakomity i Wielebny Karol Komorowski zarządca krępski, ochrzcił syna Urodzonych Benedykta i Teresy z Wilkoszewskich, prawowitych małżonków Jackowskich, obecnie mieszkających w Lgocie, któremu zostało nadane imię Sebastian. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Michał Kamiński, kapłan lgocki z Wielmożną Panią Antoniną Wężykową podczaszyną wenden? obecnie mieszkającą w Wiewierowie.
Woźniki 25
Roku Pańskiego 1787-go, dnia 24-go marca. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, z powodu czasowej niemożności zachowania kościelnej ceremonii ochrzciłem z wody córkę Wielmożnego Pana Adama i Zuzanny z Lubowieckich Łempickich skarbników łomżyńskich, dziedziców Woźnik i Zalesia, urodzonej, jak wyżej, której nadane zostały imiona, pierwsze Marianna, drugie Katarzyna szwedzka, trzecie Balbina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Kurpiewski kawaler z Urodzoną panną Katarzyną Pigłowską, oboje obecnie mieszkający we dworze woźnickim. Tego samego roku i ja, jak wyżej, dopełniłem zaniedbaną ceremonię chrztu dnia 12 maja. Rodzicami chrzestnymi wyżej wspomnianej córki byli Wielmożny Pan Wojciech Karśnicki z Wielmożną swoją żoną Marianną z Łempickich Karśnicką, łowczynią ostrzeszowską ze wsi ?
Rok 1788
Wola Blakowa 37
 Tego samego roku, dnia 11-go sierpnia. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, ochrzciłem córkę Wielmożnych Józefa i Tekli z Rychłowskich Rychłowskich, kasztelanów sieradzkich, dziedziców z Woli Blakowej, której zostały nadane imiona Zuzanna i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Błeszyński podczaszy sanocki z Wiewierowa z Wielmożną Panią Zuzanną Łempicką skarbnikową łomżyńską z Woźnik.
Woźniki 48
Roku Pańskiego 1788, dnia 7-go października. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki i dziekan brzeźnicki, ochrzciłem syna Wielmożnych Pana Adama i Zuzanny z Lubowieckich Łempickich, skarbników łomżyńskich, dziedziców Woźnik, urodzonego rankiem jak wyżej, któremu zostały nadane trzy imiona Dionizy, Antoni i Ignacy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ignacy Sapiński z Wielmożną swoją żoną z Miłaczewskich Sapińską, skarbnika granicznego sieradzkiego z Kocierzew.
Woźniki 61.
Tego samego roku, dnia 26-go grudnia ochrzciłem imieniem Anastazja, córkę pracowitych Idziego i Ewy Brzeźników z Woźnik, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Rychłowski kasztelan sieradzki z Woli z Wielmożną Panią Marianną Karśnicką łowczynią sieradzką z Widzowa. Asystowali Wielmożny Pan Franciszek Swiejkowski, kawaler obecnie mieszkający w Brudzicach, skarbnikowicz piotrkowski z Wielmożną panną Apolonią Łempicką skarbniczanką łomżyńską z Woźnik.
Rok 1789
Wola Blakowa.
Roku Pańskiego 1789-go, dnia 5-go grudnia. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, dziekan brzeźnicki, ochrzciłem z wody z powodu choroby, syna Wielmożnych Józefa i Tekli z Rychłowskich Rychłowskich, prawowitych małżonków kasztelanów siaradzkich z Woli Blakowej, dziedziców, urodzonego dnia jak wyżej o godzinie 4-ej po południu. Zostało mu nadane imię Mikołaj, drugie Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Tomasz Miklaszewski organista lgocki z pracowitą Agatą Kmiecikówką z Wiewierowa. Roku Pańskiego, ja, jak wyżej 1790-go, dnia 6-go kwietnia dopełniłem ceremonię chrztu w kościele, rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Stanisław Rychłowski kanonik sieradzki z Lu? z Wielmożną Panią Ludwiką Wielobucką? burgrabiną sieradzką z Brudzic. Asystowali Wielmożny Ignacy Izdebski burgrabia piotrkowski z Wielmożną Apolonią Łempicką skarbnikową łomżyńską z Woźnik, drudzy asystenci Wielmożny Franciszek Swiejkowski burgrabia piotrkowski z ?
Rok 1790
Lgota 13.
Tego samego roku, dnia 7-go marca. Ja, Michał Kamiński, jak wyżej, ochrzciłem imionami Helena i Julianna, córkę Urodzonych Stanisława i Marianny z Pągowskich, prawowitych małżonków Musznickich, obecnie mieszkających w Lgocie. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Rychłowski kasztelanic z Woli Blakowej z Wielmożną Panią Zuzanną Łempicką skarbnikową łomżyńską.
Wieś Długie.
Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego, dnia jedenastego grudnia, Znakomity Przewielebny Joachim Stefanowicz, obecnie kapelan Brudzic, podczas mojej nieobecności ochrzcił syna Urodzonych Jana i Teresy z Tomickich, prawowitych małżonków Strzeleckich, dziedziców na swojej części wsi Bartkowice, któremu nadał imię Tomasz. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Adam Łempicki skarbnik łomżyński z Wielmożną Zuzanną z Luboińskich Łempicką swoją żoną, dziedziców ze wsi Woźniki. Asystentami byli Wielmożny Pan Jan Zabłocki obecnie stale w Krępie burgrabia piotrkowski z Wielmożną panną Agnieszką Tomicką burgrabianką piotrkowską.
Rok 1791
Lgota 49.
Tego samego roku, dnia 3-go listopada, ochrzczono bliźnięta syna i córkę Urodzonych Wincentego i Zofii z Pągowskich, prawowitych małżonków Musznickich, dziedziców na swojej części wsi Lgota. Synowi nadano imiona Karol Boromeusz a jego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Błeszyński podczaszyc sanocki z Bielików i  dziedzic Wiewierowa z Wielmożną Panną Justyną Zakrzewską podkomorzyną halber? obecnie ? w Lgocie; córce nadano imię Salomea, a jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Trepka, dziedzic na swojej części w Woli Blakowej z Wielmożną Panną Marianną Ruszynowną? pokojową wieluńską z Lgoty.
Rok 1792
Wola Blakowa 13
Tego samego roku, dnia 5-go marca. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, dziekan brzeźnicki, ochrzciłem dwoma imionami Wacław i Stanisław syna Wielmożnych Pana Józefa i Tekli z Rychłowskich Rychłowskich kasztelanica sieradzkiego z Woli Blakowej. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Stanisław Rychłowski kanonik sieradzki z Lubiatowa stryj dziecka z Wielmożną Panią Teofilą z Łykowskich Rychłowską, 2 voto Walewską podwojewodziną sieradzką z Dubi babką dziecka.
Rok 1793
Lgota 19.
Dnia 4-go maja ochrzczono imieniem Florian, syna Urodzonego Wincentego i Zofii z Pągowskich, prawowitych małżonków Musznickich, dziedziców na swojej części Lgoty. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Teodor Gębkowski skarbnik ziemi piotrkowskiej z Kręy z Wielmożną Zuzanną Łempicką skarbnikową łomżyńską z Woźnik.
Wola Blakowa 20.
Dnia 12. maja ochrzczono córkę imionami Domicela i Zofia, urodzoną tego samego dnia, córkę Wielmożnych Pana Józefa i Tekli z Rychłowskich, prawowitych małżonków Rychłowskich, kasztelanów sieradzkich, dziedziców na swojej części Woli Blakowej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Trepka  zastępca wojewody sieradzkiego z Wielmożną Józefą Zarembiną, oboje z tej Woli Blakowej.
Lgota 27.
Dnia 3-go czerwca ochrzczono córkę Urodzonych Stanisława i Marianny z Pągowskich, prawowitych małżonków Musznickich, obecnie mieszkających w Lgocie, której nadano trzy imiona Małgorzata, Anna i Tekla. Jej rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jacek Rusian dworzanin JKM z Wielmożną swoją matką Anną Rusianową skarbnikową wieluńską, dziedziczką z Lgoty.
Wola Blakowa 34.
Tego samego roku, dnia 26. lipca, Znakomity Przewielebny Joachim Stefanowicz, duchowny świecki, obecnie kapelan w Brudzicach, ochrzcił syna Wielmożnych Państwa Jana i Kunegundy z Trepków, prawowitych małżonków Trepków, dziedziców i posesorów na części Woli Blakowej, któremu nadał trzy imiona Jakub, Ignacy i Piotr. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Michał Kamiński kapłan lgocki, dziekan brzeźnicki z Wielmożną Panią Anną Rusianową, skarbnikową graniczną wieluńską, niekatoliczką z wsi Lgota.
Wiewiórowo 44.
Tego samego roku, dnia 2. września. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, dziekan brzeźnicki, ochrzciłem syna Wielmożnego Jana i Apolonii z Łempickich, prawowitych małżonków Błeszyńskich, podczaszych sanockich, dziedziców na szlacheckiej części we wsi Wiewiórowa, któremu nadałem trzy imiona Stefan, Joachim i Ignacy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Karsznicki z Lipnicy, łowczy bielski z Wielmożną Panią Zuzanną Łempicką skarbnikową łomżyńską z Woźnik. Asystenci Wielmożny Pan Tomasz Łempicki skarbnikowicz łomżyński z Wielmożną Joanną Łempicką swoją siostrą z Woźnik.
Rok 1795
Z Długich 9.
Roku, jak wyżej, dnia 28. maja. Ja, ? Ludwik Warszewski z zakonu kaznodziejów, ochrzciłem imieniem Onufry, syna Urodzonych i Szlachetnych Pana Antoniego i Tekli Kobierzyckich. Rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Ferrariusz Strzelecki i Zuzanna Łempicka.
Wiewiórów 27.
1795, dnia 30 sierpnia. Ja, Ludwik Warszowski, ochrzciłem dziewczynkę z wody czterema imionami Augustyna, Joachima, Izabela i Rozalia, córkę  Urodzonych i Wielmożnych Pana Jana i Apolonii z Łempickich, prawowitych małżonków Błeszyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz i Róża Błeszyńscy.
Wola Blakowa 36.
Roku 1795, dnia 21. listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Klemens, Jan syna Urodzonych Jana i Kunegundy Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jacek i Wielmożna Marianna Rusianowie z Lgoty.
Rok 1796
Lipiec
Wola Blakowa 38.
Dnia 2 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę imieniem Marianna, córkę Jaśnie Wielmożnych Józefa i Tekli z Rychłowskich, prawowitych małżonków Rychłowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jacek Rusian i Jaśnie Wielmożna Pani Zuzanna Łępicka.
Bieliki 59.
Dnia 30 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Michalina i Franciszka, córkę Urodzonego Pana Wincentego i Katarzyny Strzeleckich z dóbr Bieliki, zastępcy regenta wieluńskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Trepka ze swoją żoną Kunegundą, obecnie posesorów Woli Blakowej.
Rok 1797
Wiewiórów 19.
Dnia 13 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Wielmożnych i Urodzonych Jana i Apolonii z Łempickich, prawowitych małżonków Błeszyńskich podczaszych radomszczańskich, któremu były nadane imiona Józef, Ignacy, Grzegorz.. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Wincenty Strzelecki zastępca regenta wieluńskiego i Wielmożna i Urodzona Kunegunda z Szaniawskich Bontannia łowczyni krakowska. Asystenci Wielmożny i Urodzony Stanisław Szaniawski dziedzic z Kletni i Wielmożna i Urodzona panna Joanna Łempicka z Woźnik, ponadto Wielmożny Kazimierz Błeszyński posesor z Wiewiorowa i Wielmożna Pani Dorota Bykowska dziedziczka z Krzywanic.
Lgota 42.
Dnia 29 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna pierwszego z bliźniaków Urodzonego Pana Wincentego Musznickiego i Zofii z Pan[ą]gowskich, drugi zaś syn po urodzeniu był ochrzczony przez akuszerkę i zmarł, pierwszego nazwałem Tadeusz. Asystentami byli Urodzony i Szlachetny Jacek Natęcki? posesor z Lgoty i Urodzona i Szlachetna Joanna Łęmpicka z Woźnik.
Wola Blakowa 49.
Dnia 25 lipca, ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Wielmożnych i Urodzonych Józefa i Tekli z Rychłowskich Rychłowskich, kasztelanów sieradzkich, której nadane zostało imię Magdalena. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Andrzej Rychłowski z zakonu Kleryków Mniejszych i Wielmożna i Urodzona panna Marianna Walewska, wszyscy z mieszkający w Woli Blokowej.
Rok 1798
Bieliki dnia 26 maja
Ja, Tomasz Dzwonkowski, proboszcz lgocki, ochrzciłem dwoma imionami Józef i Joachim, syna Wielmożnych i Urodzonych Wincentego i Katarzyny z Błeszyńskich Strzeleckich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Wojciech Karsznicki z Krępy i Urodzona Dorota Bykowska z Krzywowicy.
Wiewierów 25.
Dnia 28 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem w domu własnym nierozwiniętego syna Urodzonego Pana Kazimierza i Róży z Błeszyńskich, prawowitych małżonków Błeszyńskich. Dziecku nadane zostało imię Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Błeszyński z Wiewierowa i Urodzona Marianna Karsznicka z Krępy.
Rok 1799
Wiewierów 5.
Dnia 24 stycznia, ja, jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Honorata, Antonina i Wiktoria, córkę  Wielmożnego i Urodzonego Jana i  Apolonii z Łempickich, prawowitych małżonków Błeszyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Adam Kobierzycki i Wielmożna i Urodzona Marianna ze Stobieckich Krąkowska. W dopełnieniu zaś ceremonii asystowali Znakomity i Wielebny Daniel Walewski kanonik katedralny gnieźnieński z Jaśnie Wielmożną Sabiną z Radolińskich Walewską z Jedlna.
Wola Blakowa 10.
Dnia 28 stycznia, Znakomity Przewielebny Wojciech Domański, kapłan krępski ochrzcił i nadał imiona Agnieszka, Henryka i Antonina, córkę  Wielmożnego Pawła i Antoniny z Zarembów Cieńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Tomasz Dzwonkowski, kapłan lgocki i Wielmożna i Urodzona Tekla z Rychłowskich Rychłowska kasztelanowa sieradzka z Woli Blakowej.
Bieliki 43.
Dnia 12 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jan, Gwalbert, syna Wielmożnych i Urodzonych Wincentego i Katarzyny z Błeszyńskich, prawowitych małżonków Strzeleckich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Cieński ze swoją żoną Antoniną z Zarembów Cieńską.
Wola Blakowa 59.
Dnia 4-go listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko płci męskiej imieniem Tadeusz, syna Wielmożnych i Urodzonych Józefa i Tekli z Rychłowskich, prawowitych małżonków Rychłowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Ignacy Rudnicki ze swoją żoną Kunegundą z Trepczynów Rudnicką, wszyscy z Woli.
Rok 1800
Lgota 52.
Dnia 5 listopada. Ja, Tomasz Dzwonkowski, ochrzciłem dziecko płci męskiej imionami Marcin, Andrzej, syna Szlachetnych Rocha i Franciszki z Gowarzewskich, prawowitych małżonków Jackowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam Kobierzycki dobrodziej kościoła z Lgoty i Wielmożna Elżbieta Kobierzycka z Brudzic.
Rok 1801
Z wsi ziemskiej, Wiewierowa.
Roku Pańskiego tysiąc osiemset pierwszego, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca. Ja, Mateusz Krąkowski, obecny zarządca ochrzciłem dziecko płci męskiej, któremu nadaliśmu imiona Adolf i Władysław, syna Wielmożnych i Urodzonych Jana Błeszyńskiego dziedzica na swojej części w Wiewiórowie i Apolonii z domu Łępickiej pochodzącej z Woźnik, prawowitych małżonków w obu przypadkach ze szlachty. Dziecko urodzone dnia dwudziestego miesiąca i roku bieżącego o godzinie dziesiątej przed południem. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bonawentura Błeszyński z Urodzoną Elżbietą Piotrowską na dzierżawie w Brudzicach. Asystentami zaś byli Urodzony Wincenty Piotrowski z Brudzic z Joanną Łępicką z Woźnik z jednej strony, z drugiej strony zaś byli Urodzony Józef Łępicki z Anną Piotrowską z Brudzic, obecnie córką posesorki.
Rok 1802

Z Woli Blakowej.
Roku Pańskiego tysiąc osiemset drugiego, dnia dwudziestego czerwca. Ja, Mateusz Krąkowski, obecny zarządca kościoła lgockiego, ochrzciłem dziecko płci żeńskiej, córkę Urodzonych Józefa Rychłowskiego i Tekli z domu Rychłoskiej, prawowitych małżonków z obu stron szlachciców. Córka urodzona dnia piętnastego miesiąca i roku bieżącego. Rodzicami chrzestnymi syna byli Urodzony Stanisław Cieński dziedzic na swojej części Blakowej z Urodzoną panną Brygidą Błeszyńską ze wsi Golanki.
Rok 1803
Roku Pańskiego 1803, dnia 19 stycznia. Ja, Mateusz Krąkowski, ochrzciłem dziecko z nieprawego łoża płci męskiej imieniem Antoni, syna Piotra Wiśnieskiego i Agnieszki Majkrowej, urodzonego wczoraj. Golanki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Kiedrzyński z Urodzoną Joanną Łępicką. Asystenci Urodzony Felicjan Kiedrzyński i Urodzona Tekla Łępicka.
Z Woli Blakowej 7.
Roku Pańskiego 1803, dnia 25 stycznia. Ja, Mateusz Krąkowski, ochrzciłem imionami Karolina, Franciszka i Marcjanna, córkę Urodzonych Stanisława i Teofili z domu Potockich, prawowitych małżonków Cieńskich, z obu stron szlachciców, dziedziców na swojej części w tej samej wsi. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Krzysztof Radoński i Scholastyka Nowomiejska ze wsi Pszczółki.
Rok 1804
Z Woli Blakowej 21.
Roku, jak wyżej, dnia 3-go maja. Ja, ojciec Rafał Lipiński, ochrzciłem imionami Filip, Jakub, urodzonego dnia pierwszego tego miesiąca, syna Urodzonych Pawła Antoniego i Marianny z Zarębów, prawowitych małżonków Cieńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jakub Mikołaj Lefranc, proboszcz kościoła lgockiego i Urodzona Rozalia Szulmirska, obecnie ? na posesji lgockiej.
Z Woli Blakowej 27.
Roku, jak wyżej, dnia 6-go czerwca. Ja, Jakub Mikołaj Lefranc, kierownik tego waszego ? lgockiego, ochrzciłem imionami Petronela, Paulina i Małgorzata, urodzoną 30 maja córkę Urodzonych Stanisława i Teofili z Potockich, prawowitych małżonków Cieńskich, dziedziców na swojej części dóbr Blakowa Wola. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Masztalerz i Zofia Blakowna, oboje z Lgoty.
Rok 1805
Z Długich 75.
Roku Pańskiego tysiąc osiemset piątego, dnia 13-go grudnia. Ja, Jakub Mikołaj Lefranc, kapłan prepozyt lgocki, ochrzciłem imionami Waleria, Łucja Emanuela, urodzoną jedenastego córkę Urodzonych i Wielmożnych Kazimierza i Róży Błeszyńskich, prawowitych małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Ksawery Biedrzycki dziedzic wsi Wierzbica i Wielmożna Pani Salomea Błeszyńska z Galonek.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1785
Blakowa Wola
11. Roku, jak wyżej, dnia 30 lipca. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem publicznie w kościele Wielmożnego i Urodzonego Jana Trepki, kawalera na części wielmożnych Cieńskich dzierżawców posesorów w Woli Blakowej i Wielmożną Panią Salomeę ze Stobieckich Błeszyńską podczaszynę sanocką z tej wsi Woli Blakowej i mając ich wspólną zgodę, połączyłem ich węzłem małżeńskim wobec obecnych świadków Wielmożnego i Urodzonego Andrzeja Sydłowskiego skarbnika sieradzkiego z Bielików, Wincentego Strzeleckiego zastępcy ? piotrkowskiego, Piotra Dobieckiego miecznika sieradzkiego z Woli Blakowej iinnych szlachetnych i wiarygodnych.
Rok 1786
Woźniki
9. Roku Pańskiego 1786-go, dnia 22-go lutego. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel podczas uroczystych mszy, nie mając żadnych prawnych przeszkód, zapytałem w kościele Wielmożnego Pana Wojciecha Karśnickiego, łowczego ostrzeszowskiego ze wsi Widzów, posesora dzierżawnego, parafianina kruszyńskiego, kawalera i Wielmożną Mariannę Łempicką ze Skrzyńska, pokojową łomżyńską, parafiankę lgocką z Woźnik, pannę i mając ich wspólną zgodę, połączyłem ich węzłem małżeńskim i błogosławiłem w obecności świadków Jaśnie Wielmożnego Ludwika Karsznickiego kasztelana wieluńskiego, Wielmożnego Pana Jana Błeszyńskiego chorążego drohiczyńskiego z [Rozny], Wielmożnego Pana Jana Błeszyńskiego podczaszego sanockiego posesora dzierżawnego w Lgocie i innych wiarygodnych i szlachetnych.
Lgota
8. Roku, jak wyżej, dnia 26-go lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, zapytałem publicznie w kościele Urodzonego Antoniego Gaworzewskiego, kawalera, dziedzica na swojej części Lgoty, i Urodzoną Mariannę z Kamockich Jackowską, pannę obecnie mieszkającą w Lgocie  i mając ich wspólną zgodę, przez słowa uroczystej przysięgi, połączyłem ich węzłem małżeńskim i błogosławiłem w obecności świadków Wielmożnego Pana Józefa Błeszyńskiego podczaszego sanockiego, posesora  dzierżawnego, Wielmożnego Pana Adama Tomickiego burgrabiego grodzkiego piotrkowskiego z Długich, Urodzonego Wincentego Musznickiego z Lgoty i innych wiarygodnych kondycji szlacheckiej.
Długie
13. Roku Pańskiego 1786-go, dnia 12-go listopada. Poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Znakomity Wielebny Piotr Chrzanowski kanonik Łasku, prepozyt Kruszyna zapytałem publicznie w kościele Urodzonego Pana Stanisława Chrzanowskiego kawalera, pisarza ostrzeszowskiego, obecnie mieszkającegow Rekszewicach? parafi Konopiska i Wielmożną Pannę Petronelę Tomicką burgrabiankę piotrkowską ze wsi Długie parafii Lgota i mając ich wspólną zgodę, błogosławiłem ich małżeństwo w obecności świadków Znakomitego Wielebnego Michała Kamińskiego prepozyta Lgoty i kapłana wspomnianej parafi, Wielmożnego Pana Józefa Dąbrowskiego starosty ? orzechowskiego, Wielmożnego Jana Błeszyńskiego podczaszego sanockiego z Lgoty, posesora dzierżawnego i innych wiarygodnych kondycji szlacheckiej.
Rok 1787
Lgota
2. Tego samego roku, dnia 29-go stycznia. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel i świąt w obecności zgromadzonego ludu, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, zapytałem publicznie w kościele Urodzonego i Wielmożnego Pana Kazimierza Błeszyńskiego kawalera parafi Kodrąb, posesora dzierżawnego wsi Widawka, [zgoda na nieobecność ?] i Wielmożną Pannę Różę Błeszyńską podczaszankę sanocką, potomstwa z niegdyś Wielmożnej Marianny Stobieckiej[?],  i mając ich wspólną zgodę, połączyłem ich węzłem małżeńskim i błogosławiłem w obecności świadków Urodzonych Wielmożnych Jana i Bonawentury Błeszyńskich chorążyców drohiczyńskich, Ludwika Kiedrzyńskiego burgrabiego piotrkowskiego, Rocha Wielobyckiego burgrabiego warszawskiego i piotrkowskiego, Kacpra Kępisty łowczego ostrzeszowskiego i innych wiarygodnych świadków kondycji szlacheckiej.
Wola Blakowa
9. Roku Pańskiego 1787-go, dnia 11-go listopada. Ja, Michał Kamiński, kapłan Lgoty, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga, zapytałem publicznie w kościele Wielmożnego Pana Józefa Rychłowskiego kasztelanica sieradzkiego, kawalera ze wsi Wola Blakowa, dziedzica na swojej części i Wielmożną Pannę Teklę Rychłowską także kasztelankę sieradzką, bratanicę narzeczonego z dyspensą Stolicy Apostolskiej, krewną w pierwszym i drugim stopniu[?], żadnych innych przeszkód nie znajdując i mając ich wspólną zgodę, błogosławiłem ich małżeństwo w obecności Wielmożnych i Urodzonych świadków Leopolda Żabickiego podczaszego latyczowskiego z Woli Jedlińskiej, Jana Błeszyńskiego podczaszego sanockiego z Lgoty, Jana Trepki i Andrzeja Zdrowskiego z Woli Blakowej i innych wiarygodnych świadków kondycji szlacheckiej.
Rok 1789
Długie
12. Tego samego roku, dnia 26-go października. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem publicznie w kościele Urodzonego Pana Jana Strzeleckiego, kawalera parafi kłomnickiej ze wsi Bartkowice, dziedzica swojej części, i Wielmożną Pannę Teresę z Wężyków Tomicką,  burgrabiankę piotrkowską z Długich parafi lgockiej i mając ich wspólną zgodę, połączyłem ich małżeństwem i błogosławiłem w obecności Wielmożnych i Urodzonych świadków Józefa Siemieńskiego łowczego piotrkowskiego z Wierzbicy, Wincentego Strzeleckiego wiceregenta piotrkowskiego ze Stobiecka, Józefa Rychłowskiego kasztelana ? z Woli i innych wiarygodnych.
Rok 1790

Lgota
11. Roku Pańskiego 1790, dnia 2-go czerwca. Ja, Michał Kamiński, pleban lgocki, dziekan brzeźnicki, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzoego ludu i Boga w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem publicznie w kościele, Urodzonego Wincentego Musznickiego wdowca, dziedzica na swojej części Lgoty i Urodzoną Zofię z Ochockich Pągowską, pannę, obecnie mieszkającą w Lgocie i mając ich wspólną zgodę, połączyłem ich małżeństwem w obecności Urodzonych świadków Antoniego Gaworzewskiego z Lgoty, Jana Gaworzewskiego z Woli Blakowej, Jana Kolińskiego także z Woli i innych wiarygodnych świadków ze szlachty.
Wola Blakowa
14. Tego samego roku, dnia 15-go sierpnia, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel i świąt nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem publicznie w kościele w Wiewierowie dla swojej większej wygody, Urodzonego Antoniego Gaworzewskiego wdowca z Lgoty i uczciwą Rozalię Gembicką obecnie służącą we dworze Wielmożnych Rychłowskich w Woli Blakowej i mając ich wspólną zgodę, połączyłem ich małżeństwem w obecności świadków Urodzonego Wincentego i Stanisława Musznickich z Lgoty, Jana Gaworzewskiego z Woli, Macieja Malinowskiego i Szlachetnego Zdrowskiego z tej Woli, Wielmożnego Sokolnickiego z Zamościa i innych wiarygodnych ze szlachty.
Rok 1792
Woźniki
9. Roku Pańskiego 1792, dnia 30-go sierpnia poprzewdziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel podczas uroczystych mszy i nie znajdując żadnych przeszkód, Znakomity Przewielebny Antoni Karśnicki, kanonik kurzelowski, kapłan prepozyt w Fałkowie? za moją Michała Kamińskiego kapłana lgockiego, dziekana brzeźnickiego zgodą i w mojej obecności, zapytał publicznie w kościele, Wielmożnego Jana Błeszyńskiego podczaszyca sanockiego, kawalera z wsi Bieliki, dziedzica na swojej części Wiewierowa i Wielmożną Apolonię ze Skarżyńskich Łempicką, pannę, skarbnikową łomżyńską z Woźnik parafiankę lgocką i mając ich wspólną zgodę przez słowa uroczystej przysięgi, połączył i błogosławił ich małżeństwo na celebrowanej mszy w obecności Urodzonych i Wielmożnych świadków Stanisława Krąkowskiego skarbnika owruckiego z Galonek, Wincentego Strzeleckiego regenta grodzkiego piotrkowskiego ze Stobiecka, Teodora, Jakuba i Józefa Gumkowskich burgrabiów piotrkowskich i lubelskich z Krępy, Wojciecha Karśnickiego łowczego piotrkowskiego z Widzowa, Jacka Rusiana szmbelana JKM z Lgoty i wielu innych wiarygodnych świadków zgodnie ze zwyczajem naszej matki, świętym kościołem.
Rok 1794
Wola Blakowa
8. Roku 1794-go jak wyżej, dnia 10-go sierpnia. Ja, Michał Kamiński, kapłan lgocki, dziekan brzeźnicki, poprzewdziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel wobec zgromadzoengo ludu i Boga i nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem publicznie w kościele, Wielmożnego i Urodzonego Pana Pawła Cieńskiego podczaszego wendo?, kawalera, dziedzica i posesora na swojej części Woli Blakowej i Urodzoną Pannę Antoninę Zarembiankę obecnie stale w Woli Blakowej [potomka Horzenickich?] i mając ich wspólną zgodę, połączyłem i błogosławiłem ich małżeństwo w obecności Wielmożnych i Urodzonych świadków Jacka Rusiana podkomorzego JKM z Lgoty, Jana Błeszyńskiego podczaszego sanockiego z Wielunia, Jana Trepki z tejże Woli i wielu innych wiarygodnych świadków.
Rok 1795
Wola Blakowa
4. Dnia 22-go listopada. Ja, jak wyżej, poprzewdziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, połączyłem i błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Kazimierza Michalskiego, kawalera lat 30 i Marianny Goworzewskiej, panny lat 20. Świadkowie Wielmożni Paweł Cieński, Feliks Zaremba z tej wsi.
Rok 1798
Blakowa Wola
5. Dnia 1 lutego. Ja, jak wyżej, poprzewdziwszy trzema zapowiedziami w obecności ludu i wobec Boga,  nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Teodora Ujejskiego, kawalera lat 20 i Urodzonej Józefy Zarembionki, panny lat 15. Świadkami byli Wielmożny Wincenty Strzelecki i Urodzony Jan Trepka i inni.
Rok 1799
Lgota
5. Dnia 22 lipca. Ja, jak wyżej, poprzewdziwszy trzema zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Rocha Jackowskiego kawalera lat 24, i Franciszki Gowarzeskiej lat 30. Świadkami byli Teodor Ujejski i Antoni Gowarzewski.
Lgota
6. Dnia 31 lipca. Znakomity Przewielebny Rzewuski, prepozyt radomszczański w obecności miejscowego [?], poprzewdziwszy trzema zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławił małżeństwo Wielmożnego Ignacego Rudnickiego wdowca lat 50?, i Kunegundy z Trepczanek Trepczyny, wdowy. Świadkami byli Wielmożny Stawianowski [?] i Wielmożny i Urodzony Józef Rychłowski i inni wiarygodni.
Rok 1802
Ze wsi Wola Blakowa.
8. Roku Pańskiego tysiąc osiemset drugiego, dnia siódmego czerwca. Ja, Mateusz Krąkowski, przedstawiony na urząd zarządcy kościoła parafialnego Lgoty, poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w obliczu kościoła błogosławiłem prawowite małżeństwo Urodzonego Jana Zaremby, kawalera lat 24 i Marianny z Gowarzewskich Michalskiej, wdowy lat 36, obojga z parafii miejscowej w obecności świadków Urodzonego Józefa Madalińskiego i Jakuba Sosznickiego, także innych wiarygodnych.

ZGONY

Rok 1797
Lgota 30
Dnia 28 lipca zmarła Urodzona Zofia z Pągowskich Musznicka lat 40. Pochowana na cmentarzu w południowej części przy wielkiej bramie. Opatrzona wszystkimi sakramentami.
Lgota 31.
Dnia 28 lipca zmarł zaraz po urodzeniu, ochrzczony przez akuszerkę, syn  Urodzonego Pana Musznickiego i Urodzonej z Pągowskich Musznickiej. Pochowany został na cmentarzu.
Rok 1798
Sierpień
Lgota 41.
Dnia 25 zmarł na śmiertelną chorobę Urodzony Jan Trepka lat 46, opatrzony sakramentami i pojednany ze świętą matką kościołem. Pochowany na cmentarzu kościelnym.
Rok 1800
Lgota 15.
Dnia 24 marca zmarł ze starości Urodzony Wincenty Musznicki wdowiec, umierając opatrzony wszystkimi sakramentami, lat życia 83. Pochowany na cmentarzu kościelnym.
Rok 1801
Ze wsi Bieliki
34. Roku Pańskiego tysiąc osiemset pierwszego, dnia jedenastego maja zmarła Urodzona Katarzyna z Błeszyńskich Strzelecka, dziedziczka dóbr Bieliki, wieku swego lat czterdzieści trzy na chorobę ?, opatrzona wszystkimi kościelnymi sakramentami, pochowana w grobowcu rodzinnym w tutejszym kościele.
Rok 1802
Ze wsi Wola Blakowa.
28. Roku Pańskiego tysiąc osiemset drugiego, dnia dwudziestego pierwszego czerwca zmarła Urodzona Tekla z Rychłowskich Rychłowska żona dziedzica na swojej części dóbr Wola Blakowa, przeżywszy lat trzydzieści pięć w połogu, opatrzona wszystkimi kościelnymi świętymi sakramentami, pochowana w murowanym grobowcu w tutejszym kościele.

 

początek strony