LUTUTÓW

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2213277
Parafia Lututów


Akta urodzeń, małżeństw 1602-1654

CHRZTY

Rok 1603
29 września
ochrzczony Stanisław syn Wielmożnego Pana Skarszewskiego i Urodzonej Anny Biskupskiej.
Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Marcin Biskupski podkomorzy łęczycki i Szlachetna panna Jadwiga Siedlecka.
Rok 1614
13 stycznia
w ósmym dniu po Trzech Królach ochrzczeni Andrzej i Paweł bliźniacy synowie pobożnych katolików Urodzonego Pana Marcina Niemojewskiego i Zofii Mikoł[ajewskiej].
Rodzice chrzestni Andrzeja Urodzony Jan Niemojewski wojewoda i Urodzona Pani Elżbieta Niemojowska wdowa; Pawła Samuel Niemo[jo]wski i panna Ewa Niemojowska.
Rok 1620
Niemojów
31 sierpnia
ochrzczony Bartłomiej syn Urodzonego Marcina Niemojowskiego i Zofii.
Rodzice chrzestni Pan Marcin Kowalski Wierusz i Szlachetna Anna Kowalska.
Świątkowice
27 grudnia
ochrzczona Zofia córka Szlachetnego Eustachego Wierusz Kowalskiego i Anny Scipierskiej.
Rodzice chrzestni Pan Marcin Bobicki? i Szlachetna Niemojowska wdowa.
Rok 1622
Niemojów
26 maja
...Szlachetnego Marcina Wierusz Niemojowskiego i Zofii Mikołajewskiej córka urodzona Anna nad którą obrzędu chrztu dopełniła Szlachetna Łukaszowa Niemojowska wdowa...
Ojciec chrzestny Szlachetny Kowalski...wszyscy z Niemojowa.
Świętkowice
7 ?...
ochrzczona Anna córka Szlachetnego Eustachego Kowalskiego i Anny.
Rodzice chrzestni Szlachetny Marcin Niemojowski i Elżbieta Niemojowska z Nie?
Rok 1625
Niemojów
29 lipca
Szlachetnego Marcina Wierusz Niemojowskiego i Szlachetnej Zofii Niemojowskiej ochrzczony syn imieniem Franciszek.
Rodzice chrzestni Szlachetny Marcin Kowalski i Helena Niemojowska wszyscy z Niemojowa.
Rok 1633
1 sierpnia
ochrzczony Zygmunt syn Szlachetnego Andrzeja Janowskiego i Szlachetnej Elżbiety Wyleżyńskiej..
Rodzice chrzestni Szlachetny Piotr Skąpski i Wielmożna Barbara Koniecpolska podstolina sieradzka.
Rok 1638
Dobrosław, 26..
ochrzczony Kazimierz syn Szlachetnego dobrego człowieka Andrzeja Janowskiego szambelana sieradzkiego i Szlachetnej Elżbiety Wyleżyńskiej.
Rodzice chrzestni Szlachetny Łukasz Wyleżyński i Wielmożna Pani Hester? ze Skotnik Biskupska wdowa ?.
Rok 1639
Świętkowice
marzec, dzień ten sam...
ochrzczony Zygmunt syn Urodzonego Pana Lasockiego i Pani Koniecpolskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Andrzej Janowski i Wielmożna panna Aleksandra Koniecpolska.
Rok 1642
Świętkowice
31 lipca
ochrzczona [brak imienia] córka Szlachetnego Macieja Sojki i [brak].
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Andrzej Janowski szambelan sieradzki i Urodzona panna Aleksandra Mielęcka.
Rok 1643
Dobrosław
22 stycznia
ochrzczona Rozalia córka Szlachetnego Andrzeja Janowskiego i Szlachetnej Elżbiety Wyleżeńskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Marcin Wierusz Niemojowski z własną córką panną Konstancją Niemojowską.
Rok 1644
Świątkowice
4 lutego
ochrzczony Karol Franciszek syn Wielmożnego i Urodzonego Piotra Będlińskiego i Urodzonej Zofii Koniecpolskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Jan Gomoliński i Urodzona Pani Zofia Olszowska.
Rok 1645
Świątkowice
26 lutego
ochrzczona Rozalia [?] Urodzonego Pana Piotra Badlińskiego z Belna [?] i Zofii Koniecpolskiej.
Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Adam z Koniecpola Koniecpolski [? sczarczewi?] i Wielmożna i Urodzona Pani Dorota Koniecpolska żona Wielmożnego i Urodzonego Pana Zygmunta Ste? z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego sieradzkiego [? będziń?].
Rok 1648
Karmionki
Luty
1 lutego
ochrzczona Zofia córka Urodzonego Pana Krzysztofa Olszowskiego i Urodzonej Pani Zofii Olszowskiej.
Rodzice chrzestni Szlachetny Pan Stanisław Konopnicki z Urodzoną Panią Zofią Badlińską.
Rok 1649
Karmionki
20 czerwca
ochrzczona Marianna córka Urodzonego Pana Krzysztofa Olszowskiego i Urodzonej Pani Zofii Olszowskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Rafał Biskupski i Urodzona Pani Katarzyna Bratkowska.
Rok 1652
Karmionki
18 sierpnia
ochrzczony Hieronim syn Urodzonego Pana Krzysztofa Olszowskiego i Urodzonej Pani Zofii Bratkowskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony i Wielmożny Pan Zygmunt Stefan z Koniecpola Koniecpolski sędzia sieradzki starosta będziński i Urodzona panna Anna Olszowska.
Rok 1653
Świątkowice
14 lutego
ochrzczony Zygmunt Walenty syn Szlachetnego Alberta Murzynowskiego ekonoma Wielmożnego Koniecpolskiego i Szlachetnej Reginy.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Szlachetna panna Boksicka.
Rok 1654
Karmionki
1 lipca
ochrzczony Jan Baptysta syn Urodzonego Pana Krzysztofa Olszowskiego i Urodzonej Zofii jego małżonki z familii Urodzonych P. Bratkowskich.
Rodzice chrzestni Szlachetny Kazimierz z Rakowa Rakowski i Urodzona Pani Jadwiga Biskupska [?]

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1646
Karmionki
1646, dnia 3 sierpnia. Ja Grzymalius pleban lututowski zatwierdziłem małżeństwo z pozwoleniem Wielce Wielebnego Pana Oficjała Wieluńskiego...
między Szlachetnym Panem Janem Gaszyńskim kawalerem a Szlachetną panną Katarzyną Przyłuską...
Świadkowie obecni Szlachetny Urodzony i Wielmożny Pan Walerian Olszowski podkomorzy wieluński, Krzysztof i Mikołaj Olszowscy synowie tego, Urodzony i Wielmożny Stanisław Brodnicki, Szlachetny Gabriel Gaszyński, Urodzony Abraham Rakowski, Urodzony Stanisław Konopnicki. i inni.
Rok 1648
Niemojów
2 czerwca
zatwierdziłem małżeństwo między Szlachetnym Stanisławem Rostoga a Szlachetną Marianną Konopnicką.
Obecni świadkowie Urodzony Pan Aleksander Madaliński, Urodzony Franciszek Niemojowski, Urodzony Jan Pstrokoński.
Rok 1649
Lututów
Rok 1649, dnia zaś 11 kwietnia...
zatwierdziłem małżeństwo między Urodzonym Panem Mikołajem Bratkowskim kawalerem a Urodzoną panną Katarzyną Petronelą Biskupską z Rudnik.
Obecni świadkowie Urodzony i Wielmożny Pan Zygmunt Stefan z Koniecpola Koniecpolski sędzia ziemski sieradzki, Urodzony Piotr Będliński z Belna, Urodzony Piotr Wierzbięta Biskupski, Urodzony Maciej Starczyński, Urodzony Stanisław Bratkowski...
Rok 1653
Niemojew
Roku Pańskiego 1653 dnia 16 lutego z moim udziałem Jana Grzimały proboszcza kościoła parafii Lulutów, Znakomitego i wielce Wielebnego [brak imienia] Zajączka kanonika gnieźnieńskiego, [plebana Stanisława [brak nazwiska]], [zawarto] związek małżeński między Szlachetnym Walerianem Piątkowskim kawalerem i Szlachetną panną Konstancją Wieruszowną Niemojowską przed ołtarzem kościoła i wobec świadków Szlachetnego Marcina ze [Słuszkowa] Mikołajewskiego, Marcina i Mariana jego synów, Rafała i Konstantego z Rudnik Biskupskiego, Hieronima Grabińskiego, Piotra Badlińskiego, Kazimierza Rakowskiego z jednej strony. Z dugiej strony Szlachetny [stryj] Piątkowski i Adam Piątkowski bracia rodzeni, Szlachetny Baszkowski, Szlachetny Komorowski i wielu innych także godnych.

 

początek strony