MALUSZYN

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Maluszyn

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1637-1731
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1732-1753
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1754-1808


Film 2212140


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1637-1731

URODZENIA

Rok 1637
Maluszyn
Roku, jak wyżej, dnia zaś 22 marca. Ja, Stanisław Andreonicius proboszcz Maluszyna ochrzciłem Alberta, syna Jana Ostrowskiego i Elżbiety jego prawowitej małżonki z dworu silnickiego. Rodziców chrzestnych mial Urodzonego Pana Mikołaja Pukarzowskiego dziedzica Maluszyna i Urodzoną Panią Annę Majową z Polikty. Ten Pan Ostrowski był sługą opiekunem Urodzonego Pana Stanisława Maja w Silniczkach.
Rok 1638
Roku, jak wyżej, dnia 5 lutego. Ja, Stanisław Andrzejew? proboszcz Maluszyna, ochrzciłem Aleksandrę, córkę Szlachetnego Arnolda Pągowskiego z Budzowa ... [brak matki]. Rodziców chrzestnych miała Szlachetnego Mikołaja Pukarzowskiego i Szlachetną Annę Pukarzowską dziedziców dóbr Pukarzowa.
12 czerwca.
Ja, Stanisław Andreoniensis [Andrzejewski?] proboszcz Maluszyna, ochrzciłem Katarzynę, córkę Urodzonego Pana Mikołaja Pukarzowskiego naszego dziedzica w Maluszynie i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Pukarzowski brat naszego dziedzica z Maluszyna, dziedzic w swoich Kobielach i Szlachetna i Urodzona Zofia Pukarzowska z Pukarzowa z domu Trojanowska
Rok 1639
4 lipiec
Następnego dnia ? Ja, ten sam Stanisław Andreonita [Andrzejewski?] proboszcz kościoła Maluszyna ochrzciłem Abrahama, syna Szlachetnego i Urodzonego Pana Arnolda Pągowskiego dziedzica w Budzowie i Jadwigi z domu Szlachetnej Ciemieńskiej, jego prawowitej małżonki, który rodziców chrzestnych miał Szlachetnego Pana Stanisława Załuskiego dzierżawcę plebanii w Borzykowie i Szlachetną i Urodzoną pannę Annę Pągowską z Pągowa.
Rok 1640
Styczeń
Roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego 40, w niedzielę po święcie Epifanii [12.I.1640]. Ja, ten sam, ochrzciłem Macieja, syna Urodzonego i Szlachetnego Pana Mikołaja Pukarzowskiego i Szlachetnej Anny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Szlachetny Piotr Gliński i Szlachetna Pani Marianna Łubiatowska z domu Trojanowska.
28 styczeń
Roku tego samego, w niedzielę [sexagesima]. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Aleksandrę, córkę Szlachetnego i Urodzonego Aleksandra Garnysza i Szlachetnej Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Miniszowski i Szlachetna Pani Pukarzowska z Pukarzowa.
Rok 1647
Roku, jak wyżej, dnia zaś ? Ja, Wawrzyniec Wośnicki pleban Maluszyna, ochrzciłem Katarzynę, córkę Urodzonego Pana Hieronima Trzińskiego z Ciężkowic?, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Szlachetny Paweł Pukarzowski z Pukarzowa i Pani Anna Brzoska z Cielętnik.
Rok 1650
Roku, jak wyżej, dnia zaś 23 marca. Ja, Wawrzyniec Woźnicki proboszcz Maluszyna, ochrzciłem Mariannę, córkę Urodzonego Pana Hieronima Trzińskiego z Cieszkowic i jego prawowitej małżonki Katarzyny. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Krzętowski z Woli i Pani Anna Majowa z Polichna.
Rok 1660
Roku, jak wyżej, dnia zaś 4-go marca. Ja, Piotr Ostrowski, w nieobecności proboszcza, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Urodzonego Pana Walentego Żłobnickiego i Urodzonej Pani Barbary, jego żony z Woli Życińskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Władysław Strasz i Szlachetna Katarzyna Trzcińska.
Rok 1663
22 września. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Urodzonego Pana Walentego Złobnickiego i ... [brak matki], prawowitych małżonków Państwa z Woli Życińskiej. Rodziców chrzestnych miał Urodzonego Walentego Bełchackiego i Annę Chybowską ze Srokowa.
Rok 1668
Wrzesień
Roku, jak wyżej, dnia zaś dziewiątego września. Ja, Stanisław Franciszek Dziwicki proboszcz Maluszyna, ochrzciłem imieniem Albert, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Krzysztofa Dunina Spot dzierżawcy Woli Życińskiej i ... [brak matki], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Kowalski dziedzic z Borzykowej i Urodzona Pani Marianna Duninowa z Borowca.
Rok 1672
Maj
29 Tego samego. Ja Stanisław Franciszek proboszcz Maluszyna, ochrzciłem dwoma imionami Anna Krystyna, córkę Urodzonego Marcina Pukarzowskiego i Urodzonej  Zofii Krupczanki Przecławskiej z Przecławic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Dunin dziedzic w Maluszynie i Szlachetna Konstancja Czermińska.
Rok 1672
24 listopada. Ja, Stanisław Franciszek Dziwiński proboszcz Maluszyna, ochrzciłem dwoma imionami Stanisław Norbert, syna Urodzonego Pana Dunina ze Skrzynna i Izabelli z domu Dębińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Gerwazy Doński? kustosz poznański i Urodzona Zofia Pukarzowska
Rok 1678
Roku, jak wyżej, dnia zaś 18 lipca, ochrzciłem z judaizmu imieniem Anna, przy obecności i na życzenie Urodzonego Pana Franciszka Malczewskiego i jego żony. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Glinka i Urodzona Pani Katarzyna Gawrońska.
Rok 1680
4 marca.
Wielebny Stanisław Franciszek Dziwicki kanonik ?, ochrzcił imieniem Jan ? Urodzonego i Szlachetnego Franciszka Malczewskiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Łącki i Urodzona Katarzyna...
Rok 1682
Roku Pańskiego 1682, dnia zaś 16 sierpnia. Wielebny Stanisław Franciszek Dziwicki kanonik kościoła kolegiaty chełmeńskiej, ochrzcił imionami Elżbieta Klara, córkę Urodzonego i Wielmożnego Franciszka i Teresy Malczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicani chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Gawroński i Wielmożna Pani Katarzyna Gawrońska.
Rok 1684
12 listopad
Ja, ten sam, jak wyżej, dnia tego samego, listopada, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonego Pana Stanisława Kucharskiego i Katarzyny Otwinowskiej, prawowitych małżonków, dziedziców z Łazowa. Rodzicani chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Otwinowski i Urodzona Pani...
Rok 1686
Łazów.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 17-go grudnia. Ja, ten sam, ochrzciłem Jana Kantego, syna Szymona Zakrzewskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Czcigodny Michał Białoczyński kleryk i Szlachetna Anna Konarska.
Rok 1688
Roku Pańskiego 1688, dnia zaś 25 czerwca. Ja, Stanisław Białoczyński pleban Maluszyna, ochrzciłem ? Domicjana, syna Szlachetnego i Urodzonego Stanisława Wolskiego i Joanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Wzdulski podwojewodzi wieluński i wy? i Katarzyna Wzdulska.
Rok 1690
Roku 1690, dnia zaś 11 sierpnia. Ja, ten sam, ochrzciłem Jadwigę, córkę Szlachetnego Stanisława i Zofii Rożyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał ze Skalczowa Malczowski i Urodzona Katarzyna z Gawronów Gawrońska.
11 sierpień
Kontynuując, drugą córkę Reginę, Państwa Stanisława i Zofii Rożyckich, ochrzciłem tego samego dnia i roku. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jan Karsznicki mansjonarz krakowski NMP i Urodzona i Wielmozna Pani Teresa z Gawronów Malczowska dziedziczka dóbr Maluszyna.
Rok 1697
Marzec
Tego Pańskiego 1697, dnia zaś 3 marca. Ja, ten sam, ochrzciłem Annę Franciszkę, córkę Urodzonych i Szlachetnych Franciszka Gawrońskiego i Magdaleny z domu Zagorowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Tobiasz Ligęza Minor i Urodzona i Wielmożna Pani Teresa z Gawronów Malczowska dziedziczka dóbr Maluszyna.
Marzec
Roku Pańskiego 1697, dnia zaś 19 marca. Ja, Jan Fischer zarządca Maluszyna, ochrzciłem Józefa, syna Urodzonych i Szlachetnych Państwa Jana Bielskiego i Katarzyny Otwinowskiej, prawowitych małżonków, posesorów i dziedziców dóbr Łazowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Jan Stanisław z Wielkiej Szczawiny Szczawiński kasztelan kruszwicki, dziedzic Wielgomłynów, Krzętowa, Gorzkowic i Urodzona i Wielmożna Pani Teresa z Gawronów Malczowska, dziedziczka dóbr Maluszyna. 
Rok 1698
Roku Pańskiego 1698, dnia zaś 2-go stycznia. Ja, Stanisław Białoczyński pleban Maluszyna, ochrzciłem Jana Kazimierza Stefana, syna Szlachetnych i Urodzonych Państwa Tobiasza Ligęzy z Przybysławic Małych i Elżbiety ze Skrzynna, prawowitych małżonków, posesorów dóbr cieszkowickich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan ze Skrzynna Dunin i Urodzona Pani Elżbieta z Przecławic Dobiecka cześnikowa ciekanowicka?
Styczeń
Roku, jak wyżej, dnia zaś 19 stycznia. Ja, Stanisław Białoczyński pleban Maluszyna, ochrzciłem Samuela Sykstusa?, syna Szlachetnych i Urodzonych Państwa Stanisława z Malczowa i Katarzyny z Wilkowic Malczowskich, dziedziców i posesorów dóbr Maluszyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona i Wielmożna Pani Teresa z Gawronów Malczowska i syn Urodzony Pan Franciszek Malczowski.
Rok 1699
Roku Pańskiego 1699-go, dnia zaś 13 stycznia. Ja, Stanisław Białoczyński pleban Maluszyna, ochrzciłem Jana Kacpra, syna Urodzonych i Wielmożnych Państwa Stanisława z Malczowa i Katarzyny z Wilkowic Malczowskich, prawowitych małżonków, dziedziców w Maluszynie i  Kątach. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan z Wilkowic Ujejski i Urodzona Teresa z Gawronów Zabawska.
Rok 1707
Roku Pańskiego 1787, dnia zas 4 lutego. Ja, Michał Bra?czyński proboszcz Maluszyna, ochrzciłem Franciszka Stanisława, syna Urodzonych Państwa Mikołaja Malczowskiego i Anny z Nadola Łąckiej, prawowitych małżonków, dziedziców w Maluszynie. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Malczowski i Wielmożna Teresa Malczowska.
Rok 1716
Roku, jak wyżej, dnia zaś 14-go kwietnia. Ja, Jakub Malicki pleban Maluszyna, ochrzciłem imionami Antoni Aleksander, syna Urodzonego Pana Stanisława z Malczowa Malczowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów dóbr Maluszyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander z Bystronowic Bystranowski i Urodzona Pani Franciszka z Cięszkowiczek Malczowska.
Sierpień
Tego samego roku, dnia zaś 6-go sierpnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Franciszka Kędzierskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Maluszyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Maj, dziedzic i posesor dóbr Sekurski i Urodzona Pani Elżbieta Malczowska z Maluszyna.
Rok 1717
Maj
Tego samego roku, dnia zaś 30 maja. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Małgorzata, córkę Piotra Górskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków z Cieszkowiczek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanislaw Ostrowski, dziedzic i posesoer dóbr Silniczki i Urodzona Elżbieta Malczowska z Maluszyna.
Sierpień
Tego samego roku, dnia zaś 10 sierpnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wawrzyniec, syna Szlachetnego Jana Górskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków z Łazowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Kucharski, dziedzic i posesor dóbr Łazowa z Urodzoną Elżbietą Malczowską z Maluszyna.
Rok 1719
Tego samego roku, dnia zaś 18-go lutego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, syna Marcina rybaka i Małgorzaty, prawowitych małżonków z Maluszyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Święcicki z Cierniechowic i Katarzyna Malczowska z Maluszyna.
Rok 1720
Tego samego roku, jak wyżej, dnia zaś 26-go lutego. Ja, ten sam Jakub Malicki pleban Maluszyna, ochrzciłem imieniem Konstancja, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów dóbr Mała Silniczka z przyległościami. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stanisław Rychłowski dziedzic i posesor dóbr Wielka Silnica, sędzia grodzki piotrkowski i Wielmożna i Urodzona Pani Katarzyna Malczowska z Maluszyna.
Rok 1722
Ten sam, jak wyżej, tego samego jak [wyżej] roku, dnia zaś 8-go kwietnia ochrzciłem Germana Adama, syna Urodzonego Michała i Jadwigi Oraczowskich, prawowitych małżonków z Łazowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Malczowski z Kotuszowa i Urodzona Salomea Malczowska z Maluszyna.
Wrzesień
Ten sam, jak wyżej, tego samego jak [wyżej] roku, dnia zaś 1 września ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Marcina Łodzińskiego i Elżbiety. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Malczowski ze swoją rodzoną siostrą Salomeą także z Maluszyna.
Rok 1724
Roku, jak wyżej, dnia 1-go października. Ja, Wojciech Kaffman z Zakonu ? zarządca Maluszyna, ochrzciłem imieniem Michał, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Stanisława i Magdaleny Ostrowskich, prawowitych małżonków z Silniczki. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Wielebny Augustyn Wessel opat inflandzki ? i Wielmożna Konstancja Ostrowska z Horzenic.
Rok 1725
Roku, jak wyżej, dnia 31 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna Anna, córkę Urodzonych Państwa Antoniego i Marcjanny Łodzińskich, dzierżawców dóbr Budzowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Łodziński brat rodzony ojca Anny i Rozalia Wyszyńska na dzierżawie dóbr Pukarzowa.
Grudzień
Roku, jak wyżej, dnia 6-go grudnia, jak wyżej, dopełniłem ceremonię urodzonej i ochrzczonej Anny, córki Wielmożnych i Urodzonych Państwa Antoniego i Marcjanny Łodzińskich dzierżawców dóbr Maluszyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Marcin Łodziński posesor w Kątach i Wielmożna i Urodzona Pani Róża Wizembergowa z Borzykowej.
Rok 1726
Roku, jak wyżej, dnia 24 maja. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonych Państwa Antoniego i Marcjanny Łodzińskich, dzierżawców dóbr Maluszyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Kozubski ze swoją żoną Katarzyną z Lipnicy.
Październik
Roku, jak wyżej, dnia 20 października, jak wyżej, ochrzciłem Franciszkę Brygidę, urodzoną dnia 3. października córkę Wielmożnych Urodzonych Pana Marcina i Elżbiety Łodzińskich, dzierżawców z Kąt. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Malczowski z Cieszkowiczek i Wielmożna Pani Katarzyna Malczowska z Maluszyna.
Rok 1731
Roku Pańskiego 1731, dnia 27 sierpnia. Ja, Stanisław Wolski proboszcz Maluszyna, dopełniłem ceremonię chrztu chrzczonej, urodzonej dnia 12 tego miesiąca Zuzanny Klary, córki Urodzonych Państwa Marcina i Elżbiety Łodzińskich, prawowitych małżonków z Kąt. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Malczowski z Kotuszowa i Urodzona Pani Teofila Czarnecka z Cieszkowiczek.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1662
Styczeń
Roku Pańskiego 1662. Dnia ósmego stycznia. Ja, Piotr Jazo?rski pleban Maluszyna, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego z jednej strony Stanisława Turskiego z Katarzyną Bykowską. Świadkowie obecni Adam Maj z Poli? i Aleksander Stechler? dzierżawca z Maluszyna i z drugiej strony Jacek Smolarski i Stanisław Zaborowski i wielu innych.
Styczeń
Dnia 29 stycznia. Ja, Jan Wolczyna doktor obojga praw, kanonik i oficjał kurelowski, pleban złotnicki, potwierdziłem sakrament małżeństwa Urodzonego z jednej strony Stanisława Boratyńskiego z Urodzoną Konstancją Otwinowską. Świadkowie aktu Kazimierz Otwinowski z B?, Baltazar Łącki, Stanisław Turski, Adam Maj, Hieronim Ożesko
Rok 1664
Dnia 20 stycznia. Ja, Stanisław Dziwicki pleban Maluszyna, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego Jacka Pawłowskiego z Urodzoną Ewą Trzcińską w obecności świadków Urodzonego Jana Zackiego? z Wielgomłynów i Urodzonego Władysława Stras[z]a z Maluszyna i wielu innych wiarygodnych.
Rok 1677
Roku, jak wyżej. Ja, Stanisław Fr? pleban Maluszyna, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdziłem małżeństwo Szlachetnego Kazimierza Wolskiego z Anną Orłowską, służących Urodzonego Pana Alberta Dunina, dziedzica w Maluszynie. Świadkami byli Urodzony Pan Albert Dunin, Andrzej Dunin i inni wiarygodni. 25 listopada.
Rok 1691
Roku 1691, dnia 27 lutego. Ja, ten sam, poprzedziwszy najpierw trzema zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, potwierdziłem małżeństwo Szlachetnego Mikołaja Krzętowskiego z Zuzanną Kucharską. Świadkowie zaś Urodzony Jan Otwinowski, Franciszek Wzdulski, N. Stępowski, N. Wolski.
Rok 1701
Roku, jak wyżej, dnia zaś 9 maja. Ja, jak wyżej, na mocy pozwolenia lub ? Znakomitego i Przewielebnego Pawła Wójcikowicza ? kurelowskiego, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego Jana Kodrębskiego z Elżbietą Malczowską. Świadkowie zaś Szlachetny Adam ?ski, N. Kodrębski, Stanisław ?
Rok 1714
Roku, jak wyżej, dnia zaś 13 lutego. Ten sam, jak wyżej, mianowicie Antoni Świerczowski pleban, potwierdziłem związek małżeński Urodzonego Grzegorza Kiedrzeńskiego z Kiedrzyna z Urodzoną Zuzanną Kucharską z Łazowa w obecności Urodzonych Panów Marcina Laskowskiego posesora dóbr Pukarzowa, Jana Kowalskiego dziedzica i posesora dóbr Myśliczów i Stanisława Maja dziedzica i posesora [dóbr] Silniczki i innych tu nie wymienionych.
Rok 1720
Roku, jak wyżej, dnia zaś 12 lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, potwierdziłem związek małżeński Urodzonych Marcina Łodzieńskiego z Elżbietą Malczowską w obecności Urodzongo Pana Marcina Laskowskiego z Pukarzowa, Franciszka Malczowskiego z Cięszkowiczek, Antoniego Łodzieńskiego z Budzowa i innych wiarygodnych świadków.
Rok 1731
Roku, jak wyżej, dnia 11 kwietnia. Ja, Stanisław Wolski proboszcz kościoła maluszyńskiego, potwierdziłem bez zapowiedzi, za pozwoleniem Najjaśnniejszego i Wielebnego Teodora Potockiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa, związek małżeński Urodzonych Pana Jana Kątskiego z Urodzoną Panią Salomeą Malczowską z Maluszyna, w obecności wiarygodnych świadków Urodzonego Pana Michała Malczowskiego posesora dóbr Cieszkowiczek i Pana Katskiego posesora dóbr Woźnik i innych.

ZGONY

Rok 1698
Roku Pańskiego 1698. Dnia zaś 28 kwietnia. Ja, Stanisław Białoczyński pleban Maluszyna, pochowałem Urodzonego Pana Antoniego z Malczowa Malczowskiego.
Rok 1715
Tego samego roku, d zaś 23-go grudnia, zmarła opatrzona wszystkimi sakramentami Urodzona Pani Katarzyna Bielska z Łazowa lat 60, której ciało zostało pochowane w kościele maluszyńskim.


Film 2212140


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1732-1753

URODZENIA

Rok 1732
Roku tego samego 1732, dnia 16 marca. Ja, jak wyżej ochrzciłm imieniem Józef, syna Franciszka i Marianny Kędzierskich, prawowitych małżonków z Baryczy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Malczowski dziedzic dóbr Maluszyna i Urodzona Pani Barbara Ostrowska, oboje z Silniczki.
Rok 1734
Roku Pańskiego 1734-go, dnia 16 listopada. Ja, Stanisław Wolski proboszcz Maluszyna, ochrzciłem urodzonego 9-go listopada imionami Stanisław Teodor, syna Urodzonych Marcina i Elżbiety z Malczowskich Łodzińskich, prawowitych małżonków, prawnych posesorów z Kąt. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Malczowski z Cieszkowiczek i Urodzona Pani Magdalena Ostrowska z Silniczki.
Rok 1738
Maluszyn
18 lutego ochrzciłem, urodzonego 11-go, trzema imionami Antoni Walenty Ignacy, syna Wielmożnych Józefa Psarskiego i Teresy Malczowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli UrodzonyPan Marcin Łodziński i Urodzona Salomea Kątska.
Łazów.
Roku 1738, dnia 7 września. Ja, Konstanty Jankowski kanonik liwoński, proboszcz Maluszyna, ochrzciłem konwertytkę z judaizmu, dziewczynę, której nadałem imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Błażej Badoski proboszcz borzykowski i Wielmożna Magdalena Ostrowska chorążyna sieradzka, Wielmożny Józef Ostrowski cześnik piotrkowski i Wielmożna Anna Majowna stolnikowa żytomierska, Jaśnie Wielmożny Michał Poniński referendarz koronny i Wielmożna Konstancja Ostrowska chorążanka sieradzka.
Rok 1739
Łazów.
Roku 1739,  dnia 15 listopada. Ja, Konstanty Jankowski kanonik liwoński, proboszcz Maluszyna, ochrzciłem konwertytkę z judaizmu, której nadałem imię Teresa. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Józef Poniński starosta piotrkowski i Wielmożna Pani Bona Rychłowska chorążyna sieradzka.
Rok 1740
Silniczka
Roku Pańskiego 1740. Ja, Konstanty Jankowski kanonik liwoński proboszcz Maluszyna, dopełniłem ceremonię chrztu dnia 22 czerwca [nad] Petronelą Salomeą Magdaleną trzech imion, córką rodziców, Wielmożnego Józefa Ostrowskiego podczaszego piotrkowskiego i Wielmożnej Antoniny z Punińskich, prawowitych małżonków. Ceremoni tej asystowali Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Puniński wojewoda poznański i Wielmożna Pani Magdalena Ostrowska chorążyna sieradzka (która to córka została ochrzczona przeze mnie w 1739 roku, 30 maja w asyście Piotra Kapery i Anny Berczanki żebraków kościelnych).
Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Antoni Michalski z domu plebana i Urodzona Pani Barbara Filhauerowa z Cieszkowiczek w ? podpisałem własnoręcznie Konstanty Jankowski kanonik liwoński proboszcz Maluszyna.
Rok 1743
Roku 1743, dnia 29 grudnia ochrzciłem konwertytę z judaizmu imionami Faustyn i Tomasz, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Ostrowski podczaszy piotrkowski z Wielmożną Antoniną z Puninskich swoją małżonką, Urodzony Tomasz Fikauzer z Urodzoną Barbarą z Kobielskich swoją małżonką, który to akt prawny podpisałem własnoręcznie, Konstanty Jankowski kanonik liwoński proboszcz Maluszyna.
Rok 1744
Silniczka.
Roku, jak wyżej, dnia 2. października, Ja, Jakub Kochankiewicz wikary Maluszyna dopełniłem ceremonię chrztu Józefy, córki Wielmożnych Franciszka Malczowskiego i Barbary z Ostrowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz Ostrowski chorąży sieradzki i Petronela Moszyńska, prawowite małżeństwo dziedziców Maluszyna.
Odrowąż.
Roku Pańskiego 1744. Ja, Jakub Kochankiewicz wikary Maluszyna, dopełniłem ceremonię,  ochrzciłem Józefa Wojciecha, syna Urodzonego Pana Dominika Wężyka i Urodzonej Pani [brak imienia], prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Secemina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Czarnecki podczaszy chęciński i Wielmożna Pani Antonina Ostrowska cześnikowa piotrkowska, posesorka dóbr Łazowa.
Rok 1746
Roku Pańskiego 1746, dnia 4 września. Ja, Konstanty Jankowski kanonik liwoński, proboszcz Maluszyna, ochrzciłem dziewczynę, konwertytkę z judaizmu, której nadałem imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz Ostrowski chorąży sieradzki i Wielmożna Magdalena Ostrowska, Wielmożny Józef Bystranowski z Cielętnik i Wielmożna Antonina z Punińskich Ostrowska cześnikowa piotrkowska. Ten sam, jak wyżej.
Silniczka.
Roku, jak wyżej, dnia 13 listopada, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Elżbieta, córkę Wielmożnego Józefa Młodzianowskiego kasztelana lubaczewskiego i Konstancji Ostrowskiej, prawowitych małżonków. Ceremonia odbyła się we własnej parafii. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Ostrowski i Urodzona Katarzyna Malczowska
Rok 1749
Roku, jak wyżej, dnia 24 sierpnia. Zakonnik ojciec Gabriel Karety z konwentu wielgomłyńskiego, ochrzcił konwertytkę z judaizmu Kunegundę Urszulę, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Ostrowski chorąży sieradzki i Wielmożna Magdalena Ostrowska chorążyna piotrkowska, Urodzony Tomasz Fihauzer z Budzowa i Urodzona Pani Rozańska z Polichty.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1732
Roku, jak wyżej, dnia 26 kwietnia. Ja, Stanisław Wolski proboszcz Maluszyna, potwierdziłem związek małżeński Urodzonego Józefa Psarskiego z Teresą Malczowską w kościele w Maluszynie w obecności Urodzonego Pana Franciszka Psarskiego ze Stanisławic, Jana Kątskiego dzierżawcy z Łopuszna, Franciszka Malczowskiego z Kotuszowa i wielu innych, bez zapowiedzi za zgodą Najjaśniejszego Księcia.
Rok 1746
Maluszyn.
Roku Pańskiego 1746, dnia zaś 14 lutego. Przewielebny Jan Kołyniewicz prebendarz i zarządca Przedborza, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Tomasza Wolskiego celnika przedborskiego z Marianną Luboińską z obecnymi Urodzonym Tomaszem Fihauserem z Cieszkowiczek i Urodzonym Janem Dąbrowskim z Przedborza.

ZGONY

Rok 1738
Maluszyn.
Roku tego samego, dnia 28 stycznia pochowałem Wielmożnego Antoniego Malczowskiego dobrodzieja tego kościoła, opatrzonego sakramentami. Zmarł w Radomsku, pochowany w grobowcu fundatorów.
Rok 1752
Łazów.
Dnia 21 marca. Ja, jak wyżej, pochowałem Wielmożną Antoninę z Ponińskich Ostrowską cześnikową piotrkowska w grobowcu domu Malczowskich. Opatrzona dwoma sakramentami, również Eucharystią.    Film 2212302


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1754-1808


URODZENIA

Rok 1755
Pukarzów.
Roku, jak wyżej, dnia 19 marca. Ja, Jakub Kochankiewicz wikary Maluszyna, ochrzciłem Józefa, syna Szlachetnych rodziców Pana Franciszka i Róży Gołuchowskich, mieszkających w Pukarzowie, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Ostrowski chorążyc sieradzki i Wielmożna panna Petronela Ostrowska cześnikówna piotrkowska z Łazowa.
Listopad
Roku Pańskiego 1755, dnia 16 listopada. Ja, Jakub Kochankiewicz wikary kościoła, dopełniłem ceremoię córki dwóch imion Marcjanny i Elżbiety ochrzczonej w roku 1746, dnia 13 listopada, Wielmożnego Józefa Młodzianowskiego kasztelana lubaczewskiego i Wielmożnej Pani Konstancji z Ostrowskich, prawowitych małżonków dziedziców dóbr Nakła. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Dobiecki łowczy owrucki dziedzic dóbr Strzelc i Wielmożna Pani Aleksandra Siemińska miecznikowa bracławska z Krzętowa i Wielmożny Pan Ludwik Ichnatowski podczaszy ciechanowski z Wielmożną Katarzyną Majową stolnikową żytomierską z dóbr Woli Życińskiej.
Listopad
Roku Pańskiego 1755, dnia 16 listopada. Ja, Jakub Kochankiewicz wikary kościoła, ochrzcił Teodora Marcina Stanisława Kostkę, syna Wielmożnego Pana Ludwika Ichnatowskiego podczaszego ciechanowskiego i Wielmożnej Pani z Malczewskich Magdaleny Ichnatowskiej, prawowitych małżonków, mieszkańców Silniczki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Bonawentura Siemiński miecznik bracławski z Krzętowa i Wielmożna Pani Magdalena Ostrowska chorążyna sieradzka dziedziczka dóbr Silniczki i Wielmożny Pan Ludwik Dobiecki łowczy owrucki z Wielmożną Panią Aleksandrą Siemińską miecznikową bracławska z dóbr Krzętowa, Wielmozny Pan Antoni Ostrowski z Łazowa z Wielmożną Anną Dobiecką ze Strzelc.
Rok 1756
Silniczka.
1756, dnia 26 grudnia.
Ja, Konstanty z Jankowa Kankowski kanonik liwoński, proboszcz Maluszyna, sędzia ? kurelowski, ochrzciłem Tomasza Franciszka Ksawerego, syna Wielmożnych Ludwika Ignatowskiego i Magdaleny Malczoskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jakub Kochankiewicz prebendarz św. Barbary i Urodzona Marcjanna Młodzianowska
Rok 1758
Silniczka.
Roku, jak wyżej, dnia 6-go stycznia. Ja, jak wyżej prebendarz, ochrzciłem Jana Sylwestra, syna Urodzonych rodziców Ludwika i Magdaleny z Malczewskich Ichnatowskich, prawowitych małżonków, mieszkańców dóbr Silniczki, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Tymowski sędzia grodzki  piotrkowski i Wielmozna Pani Magdalena Ostrowska dziedziczka dóbr Silniczki.
Rok 1761
Łazów.
Roku Pańskiego 1761, dnia 7-go marca. Ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz miejscowy, ochrzciłem Tomasza, syna Wojciecha i Marianny Włodarskich, prawowitych małżonków z Łazowa. Ceremonię zaś dopełniłem dnia 17. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Święcicki miecznik sieradzki i Wielmożna Pani z Siemińskich Ostrowska chorążyna piotrkowska z Łazowa.
Maluszyn.
Roku Pańskiego 1761, dnia 4-go października. Ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz kościoła w Maluszynie, ochrzciłem i nadałem imię Michał, urodzonego 29 września syna Wielmożnych Państwa rodziców Jana Lasockiego kasztelana łęczyckiego konarskiego i Wielmożnej Pani z Ostrowskich  chorążyny, mieszkających w dobrach Maluszyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Aleksander Ostrowski miecznik radomszczański, dziedzic w dobrach Rząśni i  Pani Petronela Ostrowska chorążyna sieradzka.piotrkowska z Łazowa.
Rok 1762
Wola Życińska.
Roku Pańskiego 1762, dnia 8-go marca, zakonnik Leonard Stawski z Zakonu św. Franciszka, ochrzcił Józefa Konstantego Tomasza, syna Wielmożnych rodziców, mianowicie Wielmożnego Pana Antoniego Maja i Apolonii z Młoszowskich stolników żytomierskich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Woli Życińskiej, którego to syna ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz kościoła ceremonię dopełniłem dnia 17 maja, roku jak wyżej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Dobiecki skarbnik piotrkowski ze Strzelc i Wielmożna Pani Magdalena z Majowic Ostrowska chorążyna piotrkowska z Silniczki. [Dopisek na marginesie:] Ten syn zmarł.
Łazów.
Roku Pańskiego 1762, dnia 25 lipca. Ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz kościoła Maluszyna, ochrzcił dwoma imionami Daniel, Eliasz, syna Wielmożnych rodziców, Pana Antoniego i Wielmożnej Pani Marianny z Siemińskich Ostrowskich chorążych piotrkowskich, prawowitych małżonków i dziedziców dóbr Silniczków, Baryczy i Łazowa. Ceremonię dopełniłem dnia 12 sierpnia, której [uczestnikami] byli rodzice chrzestni Wielmożny Pan Bonawentura Siemiński miecznik bracławski z Krzętowa i Wielmożna Zofia Siemińska stolnikowa bracławska z Żytna.
Maluszyn.
Roku Pańskiego 1762, dnia 14 października. Ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz Maluszyna, ochrzciłem urodzonego dnia 29 września Michała Aleksandra, syna Wielmożnego Pana Jana i Wielmożnej Pani Heleny z Ostrowskich Lasockich, prawowitych małżonków, kasztelanów łęczyckich konarskich, dziedziców i posesorów dóbr Kamieńska, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Aleksy? Ostrowski miecznik piotrkowski i Wielmożna Pani Petronela Ostrowska chorążyna sieradzka, dziedziczka i dobrodziejka dóbr Maluszyna.
Rok 1763
Wola Życińska.
Roku Pańskiego 1768, dnia 6-go września, Przewielebny Jan Siekierski proboszcz kościoła kun? dekanatu opoczyńskiego, ochrzcił 3-ma imionami, mianowicie Ignacy, Bonawentura, Urban, syna Wielmożnych rodziców Antoniego i Apolonii z Młoszowskich Majów, stolników żytomierskich, dziedziców dóbr Woli, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Bonawentura Siemiński miecznik bracławski, dziedzic dóbr Krzętowa i Wielmożna Petronela Ostrowska chorążyna sieradzka z Maluszyna.
Rok 1764
Maluszyn.
Roku Pańskiego 1764. Ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz Maluszyna, dopełniłem ceremonię chrztu Agnieszki Petroneli, córki Wielmożnych Pana Aleksego Ostrowskiego i Wielmożnej Pani z Zapolskich Katarzyny Ostrowskich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Rząśni, która osobno w parafii Rząśnia była ochrzczona. Przy ceremonii rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Bonawentura Siemiński miecznik bracławski i sędzia w czasie bezkrólewia i Wielmożna Pani Petronela z Moszyńskich Ostrowska chorążyna sieradzka, Wielmożny Pan Antoni Maj stolnik żytomierski i Wielmożna Pani Mariana z Siemińskich Ostrowska z dóbr Łazowa, Wielmożny Pan Antoni Ostrowski chorąży sieradzki i Wielmożna Pani Apolonia Majowa stolnikowa żytomierska.
Rok 1766
Roku Pańskiego 1766, dnia 13 lipca. Ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz tego kościoła Maluszyna, ochrzciłem i nadałem imię pierwszej Marianna, drugiej Małgorzata, córkom Wielmożnych rodziców Konstancji i Jana Trepków cześników chęcińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Bonawentura Siemiński wojski piotrkowski i Wielmożna Pani Petronela Ostrowska chorążyna sieradzka. Asystowali Wielmożny Pan Wojciech Dobiecki chorążyc chęciński i Wielmożna panna N. Karwosiecka łowczanka
Rok 1769
Silniczka.
Roku, jak wyżej, dnia 27 lutego. Ten sam prebendarz ochrzcił i nadał imię Kunegunda, córce pracowitych rodziców tej parafii Andrzeja i Zofii Łyczków? z Silniczki.  Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Aleksander Pawłowski z Franciszką swoją żoną, administratorzy dóbr Silniczki.
Luty
Roku Pańskiego 1769, dnia 28 lutego dopełniłem ceremonię chrztu urodzonej 29 kwietnia, córki Wielmożnych rodziców Antoniego Korab Ostrowskiego i Marianny z Siemińskich cześników radomszczańskich z Łazowa, która otrzymała imiona Katarzyna, Jadwiga i Kleta. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Maj stolnik żytomierski z Wielmożną Apolonią swoją żoną, oboje dziedzice z Woli.
Rok 1770
Wola Życińska.
Roku, jak wyżej, dnia 3-go listopada. Ja, kapłan wyżej podpisany, ochrzciłem córkę Wielmożnych rodziców Antoniego Maja i Apolonii z Młoszowskich podstolich żytomierskich, której nadano trzy imiona Lucilia, Franciszka i Swentoslawa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Ichnatowski chorąży skrzyczneński? i Wielmożna panna Aleksandra Ostrowska miecznikowa radomszczańska.
Rok 1772
Silniczka lub Łazów.
Roku Pańskiego 1772, dnia 25 kwietnia dopełniłem ceremonię chrztu syna imieniem Rafał i drugiego imieniem Iwo, Wielmożnych rodziców Antoniego Ostrowskiego i Marianny z Siemińskich mieczników radomszczańskich, z których Rafał urodzony jest bieżącego 1771 roku, dnia 31 grudnia w Krzętowie, tamże został ochrzczony, zaś następnego, jak wyżej osobiście dopełniłem ceremonię w parafii, którego asystą byli Wielmozny Pan Antoni Ostrowski wojski radomszczański, dziedzic z dóbr Suchej Woli i Wielmożna Pani z Siemińskich Ostrowska Pani z dóbr Rząśni.
Rok 1776
Maluszyn.
Roku, jak wyżej, dnia 9 września. Ja, Jakub Kochankiewicz kierownik kościoła, dopełniłem ceremonię ochrzczonej w Rząśni córki Wielmożnych rodziców Aleksego i niegdyś Wielmożnej Jadwigi z Siemińskich Ostrowskich podczaszego radomszczańskiego, mianowicie Marianny i drugiego imienia Tekli, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Teodor Ostrowski miecznikowicz radomszczański i Wielmożna Helena Lasocka kasztelanowa z Kamieńska, Wielmożny Pan Daniel Ostrowski miecznikowicz radomszczański i Aleksandra Ostrowska miecznikówna, Michał Lasocki kasztelanic i Agnieszka Ostrowska cześnikówna radomszczańska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1756
Silniczka.
Tego samego dnia. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego i Wielmożnego Maksymiliana Kowalskiego dziedzica Myśliczowa, stolnika liwońskiego z Wielmożną Petronelą Ostrowską cześnikówną piotrkowską w obecności Wielmożnego Andrzeja Rychłowskiego chorążyca sieradzkiego, Andrzeja Danieleckiego z Pukarzowa, Antoniego Ostrowskiego z Łazowa i innych.
Rok 1762
Łazów
Roku Pańskiego 1762, dnia 25 listopada. Ja, Jakub Kochankiewicz proboszcz Maluszyna, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Pana Felicjana Bratkowskiego podczaszyca kaliskiego z Urodzoną Panną Katarzyną Gawrońską miecznikówną piotrkowską z Łazowa, w obecności Wielmożnego Pana Bonawentury Sumińskiego miecznika bracławskiego, dziedzica dóbr Krzętowa, Wielmożnego Pana Ludwika Dobieckiego chorążego piotrkowskiego, dziedzica dóbr Łazowa.
Rok 1771
Roku Pańskiego 1771, dnia 11 lutego. Ja, Jakub Kochankiewicz kierownik parafii kościoła ?, na mocy ogłoszonego indultu najwyższego ordynariusza miejscowego w obecności Znakomitego prepozyta narzeczonego, błogosławiłem małżeństwo Wielmożych narzeczonych, mianowicie Wielmożnego Anastazego Radońskiego chorążyca chęcińskiego z Wielmożną Agnieszką Dobiecką chorążanką radomszczańską, narzeczonego parafii sta?, narzeczoną także z parafii chełmeńskiej, w obecności Wielmożnego Pana Antoniego Maja stolnika żytomierskiego, dziedzica Woli Życińskiej lub Kuliszowa?, Wielmożnego Antoniego Radońskiego pisarza radomskiego, Wielmożnego Pana Dobieckiego ze Strzelc miecznika radomszczańskiego i innych wielmożnych.
Rok 1772
Łazów.
Roku Pańskiego 1772 Oświecony Teodor Siemiński archidiakon metropolitalny gnieźnieński, namiestnik najwyższego Gabriela Podowskiego? archibiskupa gnieźnieńskiego i prymasa, ma mocy otrzymanej zgody Urodzonego Pana Józefa Lesiowskiego dziedzica dóbr popła? mieszkajacego w parafii stame? powiatu opoczyńskiego i Urodzonej Józefaty Malczewskiej z Łazowa, błogosławił ich małżeństwo w komnacie dworu Łazowskiego swoim autorytetem i urzędem w obecności Wielmożnego Pana Antoniego Ostrowskiego miecznika radomszczańskiego i Wielmożnego Pana Święcickiego podczaszego wiślickiego i sędziego radomskiego, Wielmożnego Pana Ludwika Ichnatowskiego chorążego latyczowskiego.
Rok 1788
Sielniczka
Roku Pańskiego 1788, dnia 26 października. Ja, Wielebny zakonnik, pierwszy ? Ordęga z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, przełożony monastyru wielgomłyńskiego z obecności proboszcza, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, błogosławiłem związek małżeński Wielmożnych narzeczonych, mianowicie Wielmożnego Pana Walentego Michaleckiego kawalera skarbnika piotrkowskiego z Barczowa parafii wielgomłyńskiej z Wielmożną Maksymi[li]anną Ostrowską panną z dworu Maluszyna, w obecności świadków Wielmożnego Pana Michała Ostrowskiego chorążego piotrkowskiego, dziedzica Maluszyna, Wielmożnego Pana Jana Siemieńskiego dziedzica Krzętowa, pułkownika księcia, Antoniego Maja stolnika żytomierskiego, dziedzica Woli Życińskiej i innych wiarygodnych.
Rok 1789
Z Sielniczki.
Roku 1789, dnia 16 listopada. Ja, Wielebny ojciec przełożony Ordęga z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity monasteru wielgomłyńskiego w obecności paroboszcza Maluszyna, pomijając 3 zapowiedzi, błogosławiłem związek małżeński Wielmożnych narzeczonych (na podstawie dyspensy rzymskiej dotyczącej trzeciego i czwartego stopnia pokrewieństwa), mianowicie Wielmożnego Pana Tadeusza Komornickiego skarbnika piotrkowskiego z wielmożną Domicelą Ostrowską panną, w obecności świadków Wielmożnego Pana Jana Siemieńskiego pułkownika księcia, Wielmożnego Pana Antoniego Maja stolnika żytomierskiego i innych wiarygodnych.
Rok 1800
Z dworu Silniczki.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetengo, dnia 13 października. Ja, Znakomity Daniel Ostrowski kanonik katedralny gnieźnieński, prepozyt chełmeński, w obecności proboszcza Maluszyna, poprzedziwszy  trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem związek małżeński Wielmożnych narzeczonych, mianowicie Wielmożnego Pana Stefana Kosińskiego kawalera lat 63 chorążego radomszczańskiego, posesora ? parafii krus? z Wielmożną Panią Domicelą z Ostrowskich Komornicką ? sieradzką wdową lat 36 z Silniczki parafii Maluszyn w obecności świadków Wielmożnego Pana Michała Ostrowskiego chorążego piotrkowskiego, Wielmożnego Pana Teodora Ostrowskiego chorążego sieradzkiego i innych wiarygodnych.
Rok 1802
Z dworu Silniczki.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetengo drugiego, dnia 7-go stycznia. Ja, Znakomity i Wielebny Daniel Ostrowski kanonik katedralny gnieźnieński, prepozyt chełmeński, (w obecności proboszcza Maluszyna), poprzedziwszy  trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem związek małżeński Wielmożnych i Urodzonych narzeczonych, mianowicie Wielmożnego i Urodzonego Wojciecha Karśnickiego wdowca lat 46, posesora krempeńskiego z Wielmożną i Urodzoną Urszulą Ostrowską panną lat 36 z Silniczki parafii Maluszyn, w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Siemieńskiego ze Skrętowa?, Teodora Ostrowskiego z Łazowa, Stefana Kosińskiego z Gwidzowa? i innych wiarygodnych.
Rok 1803
Wola Życińska, dwór.
Roku Pańskiego 1803, dnia 2-go października. Ja, Wielebny ojciec Ignacy Maj z Zakonu Cystersów w parafii Przes?, błogosławiłem związek małżeński Wielmożnych narzeczonych, mianowicie Wielmożnego Pana Wincentego Kiedrzyńskiego kawalera z parafii lgockiej z Wielmożną Panną Światosławą Majowną z Woli Życińskiej parafii Maluszyn, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, w obecności świadków Wielmożnego Pana Kazimierza Błeszyńskiego, Wielmożnego Pana Karola Maja, Maksymiliana Kowalskiego i innych wiarygodnych.

ZGONY

Rok 1755
Maluszyn.
Roku Pańskiego 1755, dnia zaś poprzedniego przed dokończeniem zebrania dekanatu,czyli 11 maja, Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczewski kanonik kolegiaty krakowskiej  w skarbcu św. Michała i kieleckiej, oficjał su?, prepozyt chełmski, pochował Wielmożnego Kazimierza Ostrowskiego dziedzica Maluszyna i dobrodzieja kościoła, opatrzonego sakramentami, w grobowcu domu Malczowskich. Konstanty Jankowski kanonik liwoński, proboszcz Maluszyna.
Rok 1756
Maluszyn.
Ja, Konstanty Jankowski kanonik liwoński, proboszcz Maluszyna, roku, jak wyżej, dnia 24 września, pochowałem Wielmożną Panią Katarzynę z Ujejskich Malczowską, byłą dziedziczkę i ? kościoła w grobowcu domu ? Opatrzona sakramentami, lat 93.
Budzów.
Roku, jak wyżej, dnia 30 grudnia, pochowałem Urodzoną Felicjannę z Zakrzeskich Pągowską. Opatrzona sakramentami, pochowana w kościele w południowej stronie przy końcu ław.
Rok 1770
Roku Pańskiego 1770, dnia 7-go maja Urodzona Katarzyna z Zabłockich Danielecka podstolina winnicka lat ponad 60 oddala ducha Bogu. Opatrzona sakramentem pokuty, eucharystii i ostatnim namaszczeniem. Ciało jej pochował 3-go dnia po śmierci Znakomity Wielebny Oraczowski kustosz liwoński i kolegiaty kurelowskiej i oficjał kanonik kielecki, prepozyt chełmeński, w grobowcu przed dużym ołtarzem.
Łazów.
Roku Pańskiego 1770, dnia 4 listopada Wielmożna Pani Magdalena z Majów Ostrowska chorążyna ?, dziedziczka dóbr Silniczki oddała ducha Bogi. Opatrzona sakramentami. Jej ciało pochowano za zgodą proboszcza w kościele przyrowskim św. Anny.
Rok 1771
Maluszyn.
Roku, jak wyżej, dnia 12 października Szlachetny Pan Michał Zabłocki opatrzony sakramenatmi, lat około 60 oddał ducha Bogu. Ciało jego pochowane następnie w grobowcu przy dużym ołtarzu.
Rok 1774
Roku, jak wyżej, dnia 15 października Znakomity Konstanty z Jankowa Jankowski, kanonik katedralny kijowski, archidiakon kolegiaty kurelowskiej, prepozyt w Sławnie i przed 16 laty kierownik tego kościoła, lat około 63, pan dziedziczny dóbr Sokołów w powiecie opoczyńskim parafii Żarnów, w zgodności ze św. Matką Kościłem oddał ducha Bogu, opatrzony sakramentami, ostatnią wolą swą pochowany tu w kościele przed dużym ołtarzem.

 

    początek strony