MAŁYŃ

 

Family History Library

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Film 2044349

Parafia Małyń

 

Akta urodzeń, małżeństw 1647-1666

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1730-1741

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1740-1751

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1751-1766

 

 

Akta urodzeń, małżeństw 1647-1666

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

URODZENIA

 

Rok 1663

6 maj

Tego samego dnia ochrzciłem córkę Szlachetnych Stanisława Otockiego i Marianny Smiełowskiej, małżonków z Baków, której nadałem imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Grzegorz Zalewski z Magnusów i Urodzona Marianna Konarska z Bogudzic.

Rok 1664

Marzec

Ja, ojciec Kazimierz proboszcz kościoła w Małyniu, ochrzciłem syna Urodzonych Ludwika Boienskiego i Krystyny Wolskiej, małżonków ze wsi Piorunowa, któremu nadałem imiona Kazimierz Adam.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Walewski z Lichawy i Urszula Wolska z Piorunowa.

Wrzesień

Ja, ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz małyński, ochrzciłem syna Urodzonych Marcina Bogusławskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków z Magnusów, któremu nadałem Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marian Skrzyński z Jezewa i Urodzona Urszula Wolska z Piorunowa.

Grudzień

Ja ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz małyński, ochrzciłem syna Szlachetnych Krzysztofa Sokołowskiego i Ewy Charbickiej z Mianowa, któremu nadałem imię Mikołaj. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Borkowski z Oleśnicy i Krobanowska z Mianowa.

Rok 1665

Styczeń

Ja ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz małyński, ochrzciłem syna Szlachetnych Kazimierza Żabokrzeckiego i Marianny, małżonków ze wsi Dierzązna parafii wierzchowickiej, któremu nadałem imię Baltazar. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Szymon Dzierząrzyński i Urodzona panna Teofila Bielska z Jeżewa.

21 luty

Tego samego dnia ochrzciłem córkę Szlachetnych Stanisława Karszewskiego i Małgorzaty Zalewskiej, małżonków z Magnusów, której nadałem imię Konstancja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz tego kościoła małyńskiego i Urodzona panna Marianna Zalewska z Magnusów.

Marzec

Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Jana Taczanowskiego i Marianny Marzyńskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Maciej Bogusławski z Magnusów i Szlachetna panna Zofia Wolska z Jeżowa.

Lipiec

Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Magnuskiego i Zofii Bielskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz Małynia i Szlachetna Katarzyna Bielska z Ostrowa.

Październik

Ja, Kazimierz Frąckowicz proboszcz kościoła małyńskiego, ochrzciłem bliźnieta Szlachetnych Andrzeja Dzierzbickiego i Anny, małżonków z Bogudzic, którym nadałem imiona Albert i Urszula. Rodzicami chrzestnymi chłopca byli Wielebny Piotr Frąckowicz wikary i Szlachetna Dorota Sławińska z Zaborowa, dziewczynki zaś Andrzej Łodeński kierownik szkoły kościelnej w Małyniu i Marianna Górska z Kłoniszewa.

Rok 1666

9 maj.

Ja Piotr Frąckowicz, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana Pilchowskiego i Anny Marszewskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Albert. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Marcin Bogusławski z Magnusów i Urodzona panna Anna Rogozińska z Kłoniszowa.

16 maj

Tego samego dnia ochrzciłem dziecko Urodzonych Aleksandra Skrzyńskiego i Anny, małżonków z Jeziorka, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Bielawski z Jasionka i Urodzona panna Anna Aleksandra Skrzyńska z Jeziorka.

Czerwiec

Ja, Piotr Frąckowicz, ochrzciłem bliźnięta Szlachetnej N. Biernackiej nieznanego zaś ojca z Jezowa, którym zostały nadane imiona Jan i Ewa. Rodzicami chrzestnymi Jana byli Urodzony Stefan Skrzyński student kaliski i Urodzona Jadwiga panna Swierklińska z dworu Państwa Skrzyńskich, Ewy zas rodzicami chrzestnymi byli Mikołaj piwowar i Marianna krawcowa, wszyscy z Jezowa.

Październik

Ochrzciłem córkę Szlachetnych Kazimierza Radwańskiego i Zofii Magnuskiej, małżonków z Magnusów, której nadałem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj ? Magnuski i Urodzona panna Zofia Mianowska.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1658

Marzec

Ja ? Kazimierz Frąckowicz wikary kościoła małyńskiego połączyłem małżeństwem Urodzonego Stanisława Otockiego z Urodzoną Marianną Śmiełowską z Bąków mając ? od Wielebnego oficjała. Świadkowie Urodzony Albert Rozdziałowski i Urodzony Stefan Konarski z tej samej wsi Wielgowieś.

Rok 1659

25 luty

Ja Kazimierz Frąckowicz wikary małyński, połączyłem małżeństwem Urodzonego Kazimierza Kozubskiego z Dorotą ...ską z Załężnej Woli, mając pozwolenie Przewielebnego Jana O?eńskiego. Świadkowie Urodzony Tomasz Bądkowski z Puczniewa, Urodzony Maksymilian Krobanowski z Mianowa, Pan Albert Bielski z Ostrowa.

 

 

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1730-1741

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1730

Ochrzciłem syna Urodzonego Macieja i Marianny Magnuskich, któremu nadałem imię Mikołaj z Tolentino. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wituski i Zuzanna z Biejkowskich Kożuchowska.

Rok 1731

Pieronów 19 lutego

Ja, ten sam, ochrzciłem córkę Wielmożnych i Urodzonych Świętosława Starzeńskiego i Jadwigi z Magnuskich Starzyńskiej, małżonków, której nadałem imię Eleonora. Rodzicami chrzestnymi byli Anna Starzyńska i Jerzy Sulimirski.

Grudzień

Ja ten sam, ochrzciłem syna Urodzonego Michała Krobanowskiego i Joanny z Dobieckich, małżonków, któremu nadałem imię Maciej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Dobiecki i Marianna Pruskowska.

Rok 1732

Lipiec

Ja ? proboszcz Małynia, ochrzciłem córkę Urodzonego Andrzeja Skrzyńskiego i Jadwigi z Korytowskich Skrzyńskiej, prawowitych małżónków, której nadalem imię Eleonora. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Hieronim Skrzyński kasztelan łęczycki i Jadwiga Kry? Dziecko urodzone w karczmie Małynia wsi ?

Magnusze

14 sierpnia

Ja ten sam, ochrzciłem syna Urodzonego Franciszka i Jadwigi Węglewskich, któremu nadałem dwa imiona Wawrzyniec Kajetan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Pniewski i Teresa Gomieńska

Rok 1733

Lichawa

8 marca

Ja ojciec Józef Gorz? misjonarz zakonu św. Franciszka konwentu lutomierskiego, ochrzciłem córkę Urodzonego Michała Krobanowskiego i Joanny z Dobieckich Krobanowskiej, której nadalem dwa imiona, mianowicie Konstancja i Apolonia. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Dubienieski kapłan Małynia i Wielmożna Urodzona Konstancja z Rogawskich Marszewska.

Magnusze

18 czerwiec

Ja proboszcz w Małyniu ochrzciłem córkę Urodzonego Stanisława Zdzienickiego i Anny z Kozaneckich, małżonków, której nadałem imię Magdalena. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Krosnowski i Marianna Dobruchowska, wszyscy z Magnuszy.

Rok 1734

Sierpień

Przyrownica

Ja, D Lubieniecki, ochrzciłem imionami Ignacy, Jacek, syna Urodzonego Jana Gomieńskiego i Zofii ze Str[z]eleckich Gomieńskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Pniewski i Marianna Strzelecka. Rok 1731, 21 sierpnia.

30 Sierpień

Ja Łubieniecki, ochrzciłem imieniem [dopisano: zmarł] syna Urodzonych Porowskich, mianowicie Jana Porowskiego i Barbary z [chyba też zmarłej] Porowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Skrzyński kasztelan łęczycki i Barbara Bogusławska.

Rok 1735

Piorunów

Roku Pańskiego 1735, styczeń.

Dnia 20 stycznia, ja, Rafał Chyliński z Zakonu œw. Franciszka Braci Mniejszych Konwentualnych, ochrzciłem imionami Paweł i Polikarp, syna Urodzonych Państwa prawnych małżonków Józefa i Marianny? Starzyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan kasztelan Skrzyński z Jezowa i Urodzona Pani Anna Radziątkowska z Piorunowa.

Przyrownica

23 stycznia

Ja Karol Gadoński franciszkanin, ochrzciłem imionami Marianna, Antonina, córkę Urodzonego Pana Jana Gumieńskiego i Urodzonej Pani Zofii Gumieńskiej z domu Strzeleckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Strzelecki i Urodzona Pani Marianna Strzelecka z Piorunowa z tej samej parafii Małyń.

Choszczewa

28 grudnia 1735-ty

Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Wiktoria, Bogumiła, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Chmielańskiego [brak], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Ignacy Skrzyński i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna Magnuska.

Rok 1736

Magnusy

5-go kwietnia

Ja, proboszcz z Małynia, ochrzciłem syna Urodzonego Węglewskiego i Jadwigi z Magnuskich Węglewskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imie Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Zakrzewski i Szlachetna Kolczeńska ze szpitala.

Choszczyna

Ja, proboszcz w Małyniu ochrzciłem 25 lipca syna Urodzonego Wielmożnego Antoniego Chmieleńskiego i Wiktoryny Biejkoskiej z domu, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Ignacy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gumiński i Urodzona  Wielmożna Marianna ze Szczawińskich Biskubska.

Magnusze

Grudzień

Ja, proboszcz z Małynia, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Alberta Magnuskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Gumiński z Przyrownicy i Jadwiga z Magnuskich Węglewska.

Łobudzice

Ja, proboszcz w Małyniu, ochrzciłem imieniem Tomasz, syna Urodzonych Antoniego Szołowskiego i Anny z Kiedrzeńskich Szołowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Katarzyna Kiedrzeńska matka rodzona...

Lichawa

Roku Pańskiego 1736, dnia dwunastego grudnia w œwięto Jana od Krzyża. Ja, brat Antoni z Zakonu Braci Mniejszych Reformatów obecnie przebywający na misji w koœciele w Małyniu, w niebezpieczeństwie choroby i osłabienia dziecka, ochrzciłem w sposób uproszczony, mianowicie pomijając namaszczenie dziecka Jaœnie Wielmożnego Pana Antoniego Walewskiego kasztelana spicymirskiego i Kunegundy z Garczeńskich, któremu nadałem imiona Jan Karol i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Adam Tomaszeski i Jaœśnie Wielmożna Brygida Garczeńska siostra rodzona matki [dziecka].

Bogucice

31 grudzień

Ja, proboszcz z Małynia, ochrzciłem syna Urodzonego Józefa Rudnickiego i Teresy z Podlewskich Rudnickiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Adam i Stefan...

Rok 1737

Kłoniszew

Styczeń

Ja, proboszcz w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Sylwester i Stanisław Kostka, syna Urodzonego Stefana Mikołajewskiego i Anny ze Skrzyńskich Mikołajewskiej, prawowitych małżonków. Urodzony po śmierci swojej matki.Rodzicami chrzestnymi byli Adam Skrzyński tej samej Anny brat rodzony i panna Jadwiga Skotnicka.

Rok 1739

Marzec

Pioronów

16 marca

Ja, Damascen Lubieniecki, ochrzciłem syna Wielmożnych Franciszka Starzeńskiego i Joanny z Dobieckich Starzeńskiej, małżonków, któremu nadałem dwa imiona Józef, Zachariasz. Rodzicami chrzestnymi byli Porczeński z Porczyny i Anna ze Starzeńskich Wężykowa z tego samego Pioronowa.

Rok 1740

20 lutego

Lichawa

Tego samego dnia, ja, ten sam, ochrzciłem imionami Marianna, Konstancja, córkę Urodzonego Antoniego Walewskiego kasztelanica spicymirskiego i Kunegundy z Garceńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Ignacy kasztelanic łęczycki i Katarzyna Walewska.

Bogucice

Lichawa

Roku, jak wyżej, dnia 5 kwietnia, ja, jak wyżej, ochrzciłem syna imieniem Walerian i córkę imieniem Agnieszka, bliźnięta Wielmożnego Antoniego i Kunegundy Walewskich, kasztelanica spicymirskiego, prawowitych małżonków z Lichawy. Rodzicami chrzestnymi pierwszego Waleriana byli Urodzony Bartłomiej Golański i Urodzona Zofia Podczaska z Lichawy a Agnieszki rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gumiński z Przyrownicy i Urodzona Zuzanna Golańska z Małynia.

19 maj

Ja, brat Gabriel Skrzyński gwardian Konwentu Piotrkowskiego Zakonu św. Franciszka, ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, syna Szlachetnego Józefa Szypowskiego i Barbary Pruskiej, prawowitych małżonków z Bogucic. Rodzicami

chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan Lubieniecki prepozyt Małynia, zarządca Zadzimia i Urodzona Wielmożna panna Ewa Poklękowska.

Rok 1741

Przyrownica.

Roku, jak wyżej, dnia 25-go stycznia. Ja, brat Karol Felicjan z Zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych Konwentualnych, ochrzciłem imieniem Franciszka, córkę Urodzonych Państwa Marianny i Józefa Grabskich z Przyrownic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej i Marianna Głębocka.

Lichawa.

Roku, jak wyżej, dnia 16 lipca, brat Michał jak wyżej, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonych Antoniego kasztelanica spicymirskiego i Kunegundy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Hieronim Skrzyński chorąży łęczycki i Urodzona i Wielmożna Pani Skrzyńska jego małżonka z Rudnik.

Kłoniszew

Roku Pańskiego 1741, dnia 24 lipca. Ja brat Michał Bieniecki z Zakonu św, Franciszka Braci Mniejszych, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Marcina Jabkowskiego i Urodzonej Pani Katarzyny Jabkowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Pani Eleonora Timienocka i Urodzony i Wielmożny Pan Ignacy Skrzeński z ? kasztelan łęczycki.

4 listopada

Tu w miejscu w Puczniowie, 4-go listopada. Ja, brat Karol Felicjan z Zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych Konwentualnych, Roku Pańskiego ? 4-go listopada, ochrzciłem trzema imionami Franciszek Ksawery, Jan i Mikołaj, syna Urodzonego Michała Waleskiego burgrabiego grodzkiego brzesko-kujawskiego i Marianny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Ignacy ze Skrzyńs[ka] Skrzyński kasztelan łęczycki i Barbara z Rozrażewskich Mycielska wojewodzina sieradzka a chrzest ten w kaplicy dóbr wsi Puczniowa Jaśnie Wielmożnej wojewodziny.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1730

Magnusy

Roku 1730, dnia 27 listopada błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Wiglewskiego i Jadwigi Magnuskiej z Magnusów, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, 1-szą w św. Katarzyny, 2-gą dnia 26 w pięćdziesiątnicę, 3-cią...

Rok 1732

[Magnusze]

24

Błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Zdzienickiego z Małynia z Anną Kozanecką z Magnusów, poprzedziwszy zapowiedziami w niedzielę ? i trzecia w sześćdziesiątnicę. Świadkowie Urodzony Jan Gumieński i obydwaj W?glewski, Kozanecki jej brat, Paweł Magnuski, Janicki i ...

Rok 1734

Roku Pańskiego tysięcznego siedemsetnego trzydziestego ?, dnia 6-go lutego, Znakomity Wielebny Walenty Drogo? kanonik uniejowski, kapłan Wierzchów, błogosławił małżeństwo Jaśœnie Wielmożnego Hieronima Skrzyńskiego kasztelanica łęczyckiego z Konstancją z Gosławskich Mikieńską sędziną Ziemi Wieluńskiej i z ogłoszonym zezwoleniem ze strony [in grossatus] w obecnośœci Jaœśnie Wielmożnego Wojciecha Gosławskiego z Urodzonym Wielmożnym Stanisławem Poklękowskim i Urodzonym Wielmożnym Ignacym Skrzyńskim kasztelanem łęczyckim bratem rodzonym i innych.

Kłoniszew

Wydany

3? maja roku 1734 za moim pozwoleniem, Wielebny ojciec Gabriel Skrzyński, błogosławił małżeństwo Urodzonej Wielmożnej Anny z Kłoniszewa Skrzyńskiej z Urodzonym Mikołajewskim z Harbic parafii Kasmirz [Kazimierz?], poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami 1-szą w 4-tą niedzielę po święcie Paschy, 2-gą w 3-cią[?] niedzielę, trzecią koło ? świadkowie Stanisław i Jadwiga Skrzyńscy, Urodzona Wielmożna Poklękowska, Jaśnie Wielmożni Urodzeni Hieronim i Ignacy Skrzyńscy z ?

Rok 1736

Pieronów [Piorunów]

6-go lutego

Ja, proboszcz Małynia Jan Damascen Lubieniecki, błogosławiłem, małżeństwo Urodzonego Wielmożnego Zygmunta Wężyka z Anną ze Starzeńskich Radziątkowską wdową, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami 1-szą w niedzielę starozapustną, 2-gą w święto Oczyszczenia NMP (2.II), trzecią w 8-mą niedzielę przed Wielkanocą. Świadkowie Franciszek Starzeński, panna Walewska, Jan Gumieński, Józef Starzeński.

Wrzesień

Ja, proboszcz w Małyniu, błogosławiłem małżeństwo Jaśnie Wielmożnego Michała Waleskiego burgrabiego B.C.? z panną Marianną Wolską z Puczniowa, bez zapowiedzi na mocy indultu z Uniejowa. Stawający Katarzyna z Mycielskich Gorzkowska matka narzeczonej i Michał Gorzkoski, Urodzona Wielmożna wojewodzina sieradzka Jaśnie Mycielska, Jan Gumieński, Franciszek Starzeński. Dnia piętnastego września  roku 1736.

Rok 1738

Krokocice 18 lutego roku 1738-go błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Antoniego Milewskiego z panną Marianną Starzeńską z tych samych Krokocic, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami 1-szą 8-mą niedzielę przed Wielkanocą, 2-gą w Zielone Świątki, 3-cia [w dzień ślubu?]. Przy błogosławionych stawali Urodzeni Lenartowicz, Starzeńska z Dziatkowic, Magdalena Przedniewska i inni.

Łobudzice 18 lutego roku 1738-go błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Sławieńskiego z Elżbietą Szołowska, pomijając zapowiedzi, na mocy indultu Znakomitego Antoniego Wilkanowskiego kanonika zastępcy sędziego uniejowskiego wydanego 14 lutego 1738 roku w Uniejowie, w obecności Urodzonych Milewskich?, Szołowskich, rodziców i dziadków Chmieleńskich, Golańskich i innych.

Korcz? Roku Pańskiego 1738-go, dnia 5-go maja. Ja, kapłan Małynia, na mocy specjalnego indultu wpisanego do akt, błogosławi[łem] małżeństwo Urodzonych Franciszka Starzeńskiego z Joanną Krobanowską wdową w obliczy kościoła korcz? w obecności tutejszych parafian i Urodzonego Andrzeja Skrzyńskiego i jego małżonki i Jaśnie Wielmożnego Kawerskiego? i innych.

Rok 1740

Bogucice

Dnia 21 lutego, roku jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo Urodznych Józefa Szypowskigo z Barbarą Pruską z Bogucic. Świadkami byli Urodzony Stanisław Milewski z ? i Urodzony Andrzej Rucki z ?

 

ZGONY

 

Rok 1731

3-go lutego zmarł Wielmożny Albert Pilichowski w wieku plus minus dziewięć? Pochowany w kościele wsi Wielka ?

Roku Pańskiego 1731 19 lutego zmarł Jasnie Wielmożny Jan Skrzyński kasztelan łęczycki lat plus minus 78? z ? Jego ciało [pochowano] w Lutomierzu 3-go marca tegoż roku ?

Zmarł Urodzony Felicjan Magnuski lat plus minus 30 we wsi Magnusy 20 maja 1731 roku

Rok 1733

W roku 1733 dnia 30 stycznia zmarła Urodzona Anna Magnuska małżonka Wojciecha Magnuskiego lat plus minus 75. Pochowana w drzwiach kościoła karbie?

W roku 1733 dnia 17 kwietnia zmarł Urodzony Wojciech Magnuski z Magnusów lat plus minus 65. Pochowany w kościele.

W roku 1733 dnia 23 kwietnia zmarła  Lutomiersku złożona niemocą ciała Urodzona  Dobiecka lat plus minus 86

? zmarł nagłą śmiercią Urodzony Michał Pruski lat 32, pochowany na cmentarzu przy dużej bramie.

Rok 1735

Roku Pańskiego 1735-go zmarł Urodzony Maciej Radziątkowski z Pieronowa Dużego lat plus minus 28, pochowany w kościele przy dużych drzwiach dnia 19 ?

Rok 1736

Roku Pańskiego 1736 zmarł Urodzony Stanisław  Skrzyński z Kłoniszewa lat plus minus osiemdziesiąt. Pochowany u ojców franciszkanów we wsi Zag?sniki.

Roku, jak wyżej, dnia 6-go ? zmarła Urodzona Jadwiga Skrzyńska z Kłoniszewa. Pochowana w kościele przed wielkim ołtarzem NMP z różańcem?

W roku 1736 dnia 19 grudnia zmarła Urodzona Wielmożna Anna z Kiedrzeńskich Szołowska lat plus minus 36, pochowana w kaplicy charb? przy północnej stronie ?

Rok 1737

W roku 1737-ym dnia 21-go kwietnia zmarł Szlachetny Stefan Górski lat 40 opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany w kościele.

W roku 1737-ym 3-go września zmarła Urodzona Jadwiga z Magnuskich Weglewska lat plus minus 30, pochowana w kaplicy charbi?

Rok 1739

Wieś Pieronów, rok 1739 zmarła Urodzona Wielmożna Joanna Starzeńska z domu Dobiecka primo voto Krobanowska małżonka Michała, pochowana w kościele parafialnym malin? ?w grobowcu kaplicy Charb przy północnej stronie.

 

 

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1740-1751

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1742

Roku Pańskiego 1742. 20 stycznia. Ja brat Michał Bie? z zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka, ochrzciłem imieniem Marianna i Agnieszka córkę prawowitych małżonków Urodzonych Jana Łyskowskiego i Marianny z Magnuskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona panna Antonina Górska i Urodzony Pan Józef Grabski ze wsi Przirownica.

Przyrownicza 9 kwietnia 1742. Ja ? Lubieniecki kapłan Małynia ochrzciłem imieniem Albert syna Urodzonego Wielmożnego Józefa Grabskiego i Marianny  ze Stokowskich Grabskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielmożny Ignacy Skrzyński kasztelanic łęczycki i Urodzona Wielmożna Barbara z Rozrażewskich Micielska wojewodzina sieradzka z Paczniowa. Dnia 9 kwietnia roku 1742.

Pieronówek 20 maj. Ja ? Lubieniecki ochrzciłem imieniem Stanisław syna Urodzonego Teodora Dzierzanowskiego i Katarzyny z Dzierżanowskich Dzierzanowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Skrzyński i Urszula Dzierzanowska siostra rodzona tej Dzierzanowskiej.

Magnuse 18 wrzesień. Ja proboszcz Małynia ochrzciłem imieniem Marianna Konstancja córke Szlachetnych Antoniego Kąsinowskiego i Barbary z Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Chrzanowski i Katarzyna Ryczewska.

1-go października 1742

Pioronów. 26 sierpnia ja proboszcz Małynia ochrzciłem tamtego miesiąca imionami Aleksander Antoni syna Urodzonego Franciszka Starzeńskiego i

Elżbiety z Borzęckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Borzęcki i Kunegunda Walewska [castella ?] Albert Tarnowski

i [Ma?] Borzęcka.

Rok 1743

Pioronów. 7-go marca Roku Pańskiego 1743. Ja ? Lubieniecki ? ochrzciłem dwoma imionami Ignacy Adrian syna Urodzonego Franciszka Starzeńskiego i Elżbiety z Borzęckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Kazimierz i Agnieszka żebracy z przytułku z Małynia.

Przyrownica 7-go marca Roku Pańskiego 1743. Ja ? Lubieniecki kapłan Małynia, ochrzciłem imieniem Tomasz z Akwinu syna Urodzonego Józefa Grabskiego i Marianny ze Stokowskich, prawowitych małżonków. Rodziacami chrzestnymi byli Stanisław Grabski tegoż Józefa brat rodzony [i] Urodzona Marianna Sulimierska z Łabudzic.

Roku Pańskiego 1743 dnia 26 marca ? Kłoniszewski ochrzciłem imieniem Kunegunda córkę Szlachetnego Marcina Jabkowskiego i Katarzyny z Mikołajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Skrzyński kasztelan łęczycki i Wielmożna Komorni[c]ka z Krotonowskich.

Pieronuwek 9 wrzesień

Ja ten sam ochrzciłem imieniem Tadeusz syna Szlachetnego Teodora Dzierzanowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Gorski i Marianna siostra ojca.

Bogucice roku 1743, dnia 20 października. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Katarzyna córkę Szlachetnego Andrzeja Rudzkiego i Agnieszki Cygańskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Głuskowski i Katarzyna Gumieńska, wszyscy z Bogucic.

Rok 1744

Pieronów Roku Pańskiego 1744, 4-go kwietnia. Ja Andrzej Rudnikoski prepozyt lut? pw. św. Bartłomieja, ochrzciłem imionami Elżbieta, Konstancja, Urszula córkę Urodzonych Franciszka Starzyńskiego i Elżbiety z Borzęckich Starzyńskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Łubieniecki kapłan Małynia z Urodzoną panną Marianną Gurską.

Łabudzice Roku Pańskiego 1744-go, dnia 13-go listopada ochrzciłem imieniem Stanisław Kostka, syna Urodzonego Franciszka Chodakowskiego i Wiktorii ze Starodworskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walewski kasztelan spicymirski z Lichawy i panna Marianna Starodworska. Lubieniecki kapłan Małynia.

Rok 1745

Łabudzice. 10 maja 1745. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnych Józefa Dobrzelewskiego i Joanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Gurski, Marianna Sulimierska.

Pioronów. 13 czerwca 1745. Ja Andrzej Rudnikowski prepozyt lutomierski pw. św. Bartłomieja, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Wincenty, Stanisław, Urban syna Urodzonego Franciszka Starzeńskiego i Elżbiety z Borzęczkich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Ignacy Skrzyński kasztelan łęczycki i Marianna Borzęcka stolnikowa latyczowska.

?bienice. 1 sierpnia 1745. Ja DL Lubieniecki, ochrzciłem imieniem Kunegunda, córkę Wielmożonych Józefa Grabskiego i Marianny ze Stokowskich Grabskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Walewski ? i Kunegunda z Garczeńskich ?

Rok 1746

Roku Pańskiego 1746-go, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, syna Szlachetnego Antoniego Chrzanowskiego i Urszuli z Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Strzelecki i Urodzona panna Antonina Górska z wsi Małyń.

Rok 1747

Pieronów dnia 3-go stycznia.

Ten sam, jak wyżej, 3-go stycznia ochrzciłem imionami A... i Tomasz, syna Urodzonego Andrzeja Dobka i Zofii z domu Rupniewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Wilkanowski pisarz ziemski łęczycki i Wielmożna Marianna z Łaszewskich Dobkowa.

Łobudzice

Dnia 24 marca

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna z Vadstena, córkę Urodzonych Franciszka Hodakowskiego i Wiktorii ze Starodworskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wiemożny Ignacy ze Skrzynna Skrzyński kasztelan łęczycki i Wielmożna Kunegunda z Garczyńskich Walewska kasztelanowa spicymirska.

Kwiecień

Przyrownica

Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Józefa Grabskiego sędziego łęczyckiego i Jasnie Wielmożnej Marianny ze Stokowskich Grabskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wiemożny i Urodzony Kacper Stokowski brat rodzony wyżej wymienionej Grabskiej i Wielmożna i Urodzona Marianna Stokowska z domu Madaleńska jego żona.

Kłoniszów

Dnia 4-go maja. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Stanisław i Marian, syna Wielmożnych Marcina Jabłkowskiego i Katarzyny z Mikolajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wiemożny Andrzej Dobek posesor dóbr Pieronowa i Wielmożna ze Starodworskich Hodakowska

Czerwiec

Bogucice

Ten sam, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Walentego Rudzkiego i Rozalii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Błażej Paprocki i Urodzona Jabłkowska.

Magnusy

Dnia 30 listopada, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonego Szymona Trzuskowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Grabski sędzia łęczycki i Marianna Stokowska jego małżonka.

Rok 1748

Luty

Malyń

Tego samego dnia, ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Andrzej i Walenty, syna Urodzonego Mikoaja Wolskiego i Konstancji z Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Górski i Urodzona z Górskich Katarzyna Nagórska.

Marzec

Bogucice

Dnia 10 marca, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonych Michała i Urszuli Wolińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Pruski i Urodzona panna Marianna Jaworska.

Kwiecień

Bogucice

Dnia jak wyżej, ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Wielmożnego Pana Grzegorza i Marianny Dobżenieckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Wituski z Marianną Łyszkowską oboje szlachta z Magnusów.

Sierpień

Dnia 2-go, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Sebastiana Szczerbińskiego i Teofili z Krąkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Wolski i Urodzona Gumińska wdowa z Bogucic.

Listopad

Magnusy

Dnia 4-go listopada, roku 1748. Ja Stanisław Gajewski proboszcz Małynia, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonego Antoniego Janickiego i Zofii z Krosnowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Pilichowski i Małgorzata z Jaworskich Kozubska wdowa z Magnusow.

Grudzień

Łobudzice

Dnia 17 roku 1748. Ten sam, ochrzciłem imieniem Łucja, córkę Urodzonych Józefa Dobrzelewskiego i Anny z Szulmierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Dobrzelewski i panna Elżbieta Wolska.

Rok 1749

Bogucice

Rok 1748. Dnia 18 sierpnia. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem w niebezpieczeństwie śmierci trzema imionami Hipolit, Stanisław i Roch, syna Urodzonych Franciszka Pruskiego i Teresy z Trepków, prawowitych małżonków. Obecni przy ceremonii zaś i uroczyście celebrowali w kościele parafialnycm wierzchowskich Wielmożny i Urodzony Pan Adam Zakrzewski podczaszyc łęczycki i Jaśnie Wielmożna Konstancja z Miękińskich Skrzyńska kasztelanowa brzezińska w roku 1749 dnia 2-go lipca

Marzec

Rok 1749, dnia 12 marca. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, dokończyłem ceremonię nad dzieckiem imieniem Ignacy, synem Urodzonych Michała Walęckiego burgrabiego brzesko kujawskiego i Marianny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Mycielski kasztelan sieradzki i Marianna z Rydzeńskich jego Wielmożna małżonka.

Kwiecień

Magnusy

Dnia 7-go kwietnia. Ja Stanisław Gajewski proboszcz Małynia, ochrzciłem dwoma imionami Magdalena Anastazja, córkę Urodzonych Antoniego Wawrzyńca Chrzanowskiego i Urszuli z Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Chrzanowski i Zofia Pniewska z Zalewskich

Rok 1750

Czerwiec

Magnusy

Dnia 8-go tego samego, ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Helena, Aleksandra, córkę Urodzonych Szymona Trzaskowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Trzaskowski i Urodzona Zofia Dobkowa z Piorunowa.

Sierpień

Małyń

Dnia 5-go sierpnia 1750 roku, ten sam, ochrzciłem imieniem Klara, córkę pracowitych Piotra Wstępnia i Katarzyny, prawowitych małżonków kmieci. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Wolski i Urodzona Katarzyna z Górskich Nagórska moja najłaskawsza matka.

Łabudzice

Dnia 10-go sierpnia 1750 roku, ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Józefa i Joanny Dobrzelewskich, prawowitych małżonków rodziców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i Marianna Mikołajewska.

Październik

Małyń

6-go października, roku jak wyżej, Przewielebny Andrzej Zdzenicki zarządca wierzchowski, za moim uprawnieniem ochrzcił imieniem Michał, syna Urodzonych Mikołaja Wolskiego i Konstancji z Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i Anna z Przedniewskich także małżeństwo.

Rok 1751

Styczeń

Bogucice

Roku jak wyżej, dnia 31 stycznia. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem w sposób uproszczony, czyli w niebezpieczeństwie śmierci dwoma imionami Paweł, Polikarp, syna Urodzonych Franciszka Pruskiego i Teresy z Trepków, prawowitych małżonków rodziców.

Luty

Bogucice

5 luty

Dnia tego samego, ten sam, ochrzciłem imieniem Dorota, córkę Urodzonego Michała i Urszuli Wolińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i panna Katarzyna Przeniewska.

Kłoniszew

Dnia 24, tego samego roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem imieniem Gertruda, córkę pracowitych Piotra Mackiewicza i Rozalii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Stokowski i Urodzona Aleksandra z Bazanów Kiedrowska.

Kwiecień

Gorzewo

Kwiecień

Dnia 28 ochrzciłem Filipa, syna pracowitego Franciszka i Wiktorii Kubiaczków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Gorzkowski i Urodzona panna Jadwiga Kwiatkowska, oboje z Gorzewa.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1742

Styczeń

Roku jak wyżej, dnia 23 stycznia. Ja brat Michał jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Jana Zalazera z Urodzoną Katarzyną Turkowską. Świadkami byli Urodzony Pan Józef Grabski ze wsi Przyrownica i Urodzony Pan Kulesza ze wsi Kwiatkowice.

Lipiec

Magnusy 23 lipca Roku Pańskiego 1742. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Stanisława Wituskiego z Marianną Janicką wdową. Świadkami byli Szlachetni Kozubski, Janicki, Przyczer i inni.

Wrzesień

Magnusy 16 września poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Majchra Pniewskiego z Agnieszką Magnuską wdową. Świadkami byli Szlachetni Pniewski i Magnuski Kozanicki i inni.

Rok 1743

Luty

Magnusy Roku Pańskiego 1743, dnia 28 lutego. Ja  ? Lubieniecki poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Antoniego

[C]rzanowskiego z Urszulą z Magnuskich. Świadkami byli Melchior Pniewski, Janicki, Chrzanowski, inny Józef Chrzanowski, Magnuski i inni w obliczu kościoła.

Lipiec

Roku Pańskiego 1743, dnia 30-go lipca. Poprzedziwszy jedną zapowiedzią i na mocy indultu Konsystorza Uniejowskiego z dnia 14 czerwca 1743 roku, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Walentego Rudzkiego z Rozalią Pruską panną, oboje z Bogucic. [?] Świadkami byli Antoni Chmieleński, Piotr Chmieleński, Pruski i inni w obliczu kościoła w Małyniu.

Rok 1744

Styczeń

Magnusy 9 stycznia 1744

Poprzedziwszy trzema zapowiedziami [?], Znakomity Józef Strzelecki dziekan i oficjał  wolborski, błogosławił małżeństwo Szlachetnych Szymona Truskowskiego z Zuzanną ze Strzeleckich Magnuską wdową. Świadkami byli Franciszek Staszewski, Jan Gumieński, Stanisław ?

Luty

Magnusy

11 luty

Ja ? Lubieniecki kapłan Małynia, poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Walentego Strzeleckiego z Katarzyną Rydzeńską wdową. Świadkami byli Jan Gumieński, Hodakowski, Józef Hrzanowski.

Łabudzice

17 luty. Ja ? Lubieniecki, poprzedziwszy trzema zapowiedziami [?], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Andrzeja Mikołajewskiego z Pieronowa z Konstancją Fabianowską wdową. Świadkami byli Urodzony Grabski, Szlachetny Kowalski i inni.

Roku Pańskiego 1744-go, dnia 17 lutego. Ja ? Lubieniecki, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami i na mocy indultu z Uniejowa pod datą 15 lutego 1744 roku, błogosławiłem w obliczu kościoła w Małyniu małżeństwo Szlachetnych Walentego Luby z parafii Zadzim z Agnieszką Garczeńską panną z parafii Małyń. świadkami byli Szlachetni Mada[liń]ski, Wyrzykowski, Hlebowski, Borzęcki i inni.

Rok 1746

Magnusy

5 lutego 1746

Ja ten sam, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ... błogosławiłem małżeństwo Macieja Sobockiego z Katarzyną Chrzanowską, oboje z Magnusów. Świadkowie Chrzanowski, Janicki, Strzelecki, Pniewski szlachta i inni.

Rok 1747

Bogucice

19 listopada Roku Pańskiego 1747-go, Przewielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt wierzchowski z moją zgodą jako proboszcza, błogosławił związek małżeński  Urodzonego Sebastiana Szczerbińskiego z Teofilą Krąkowską panną opuściwszy dwie zapowiedzi i na mocy indultu Znakomitego Antoniego Wilkanowskiego oficjała uniejowskiego ... świadkowie... Wielmożny Ignacy Skrzyński kasztelan łęczycki ...... Antonim Walewskim kasztelanem spicymirskim i ... matki z parafii.

Rok 1748

Magnusy

11 listopada 1748 roku. Ten sam jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi z ambony w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga; błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Piotra Pielichowskiego i Marianny Chrzanowskiej panny, oboje z Magnusów. Obecni świadkowie Urodzeni Stanisław Tymieniecki burgrabia sieradzki, Urodzony Dobruchowski, Wituski i inni z parafii.

Rok 1749

Styczeń

Choszczowa

Dnia 16 stycznia roku 1749, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ja ten sam jak wyżej, błogosławiłem w obliczu kościoła parafialnego w Małyniu związek małżeński Urodzonych Łukasza Polewskiego z Elżbietą Chmielińską panną. Obecni Urodzeni Stanisław Tymieniecki, Mikołaj Wolski, [M: Pstrokoński resci?fero? petricoviensis]

Lipiec

Magnusy

Roku Pańskiego 1749. Dnia 27 lipca, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszone z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, Przewielebny Andrzej Zdzenicki wikary wierzchowski ... błogosławił małżeństwo Urodzonego Stanisława Pilichowskiego z Marianną z Magnuskich Łyszkowską. Obecnymi [świadkami] byli Urodzeni Mikołaj Wolski, Pniewski i inni.

Rok 1750

Styczeń

Magnusy

Roku 1750, dnia 27 stycznia, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszone z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, w mojej obecności Przewielebny Krzysztof Zdzenicki kaplan wierzchowski, błogosławił w obliczu kościoła parafialnego małyńskiego małżeństwo Urodzonych Pawła Górskiego z Małgorzatą z Jaworskich Kozubską wdową. Obecnymi [świadkami] byli Urodzeni Stanisław Tymieniecki, Tomasz Guniński, Kacper Stokowski i wielu innych.

Październik

Magnusy

Roku Pańskiego 1750, dnia 10 października. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszone z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła parafialnego małyńskiego zwiazek małżeński Urodzonych Józefa Dolińskiego z Jadwigą Magnuską. Obecnymi [świadkami] byli Urodzeni Stanisław Dobruchowski, Paweł Górski, Kacper Stokowski i wielu innych z parafii małyńskiej.

 

ZGONY

 

Rok 1747

Magnusy luty

Ten sam pochowałem w grobowcu kaplicy św. Stanisława Kostki Urodzonego Józefa Kozubskiego opatrzonego sakramentami.

Rok 1749

Magnusy

Dnia 19 lutego roku 1749 zmarł Urodzny Jan Łyszkowski lat plus minus 70, opatrzony sakramentami i pochowany na cmentarzu przy ...

Rok 1750

Choszczowa

Dnia 29 stycznia roku 1750 zmarła Urodzna Marianna z Mycielskich Biskupska, opatrzona sakramentami, pochowana przy ołtarzu ...

Puczniów

Roku 1750, dnia 16 sierpnia zmarła Jaśnie Wielmożna Pani Barbara z Rozrażewskich Mycielska wojewodzina sieradzka lat 85 opatrzona sakramentami. Pochowana w Lutomiersku w grobowcu fundatorów braci ojców Reformatów.

Puczniów

Roku 1750, dnia 13 października zmarł Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Mycielski kasztelan sieradzki opatrzony sakramentami i pochowany został w Lutomiersku w grobowcu braci ojców Reformatów z moją zgodą 19 października.

Rok 1751

Łobudzice

Styczeń

1-go stycznia zmarł Urodzony Walenty Kosowski opatrzony sakramentami, lat plus minus 86. Pochowany w świątyni w prawej części ołtarza błogosławionej Marii.

Tczów

Roku Pańskiego 1751. Dnia 7-go czerwca Znakomity i Wielebny antoni Wilkanowski kustosz i oficjał łęczycki, dziekan uniejowski, prepozyt drużbicki pochował Jaśnie Wielmożnego Ignacego Skrzyńskiego kasztelanica łęczyckiego w grobowcu w Charbin?. Zmarł 29 maja opatrzony sakramentami.

 

 

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1751-1766

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1751

Lipiec

Choszczowa

Dnia 14 lipca roku jak wyżej, ten sam ochrzciłem imionami Marianna, Prakseda, córkę Urodzonego Łukasza Polewskiego z Poleszyna z parafii Łask i Urodzonej Elżbiety z Chmielińskich, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Chmieliński rodzic tej Wielmożnej i Urodzona Katarzyna z Górskich Nagórska. 

Sierpień

Jeżów

Dnia 1-go tego samego, ten sam ochrzciłem imieniem Marianna, córkę uczciwego Antoniego Cichockiego i Barbary, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Stokowski dziedzic z Przyrownicy i Aleksandra z Bezanów Kiedrowska.

Sierpień

Antoni Suchodolski ... tego samego dnia ochrzciłem imionami Kajetan, Wawrzyniec syna Wielmożnego Pana Józefa Pytowskiego i Petroneli, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Pani kasztelanowa ? Pani Konstancja Skrzyńska, Wielmożny Pan Michał Kosowski, Kacper ?

Październik

Jeżów

Dnia 19 października ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Łukasz, Piotr z Alkantary, syna pracowitych Macieja karczmarza jeżowskiego i Petroneli, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Grabieński i Urodzona Marianna Kwiatkowska ze Skrzyńskich wdowa.

Grudzień

Magnusy

Dnia 9-go grudnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Urodzonych Piotra Pilichowskiego i Marianny z Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Stokowski i Agnieszka Poświatowska.

Rok 1752

Marzec

Kłoniszew

Roku jak wyżej, dnia 13 marca. Ten sam, ochrzciłem imieniem Katarzyna, [córkę] Urodzonych Jana Kiedrowskiego i Aleksandry z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Hieronim Bezan dowódca straży miejskiej? i Agnieszka z Chlebowskich jego małżonka rodzice wymienionej Urodzonej Kiedrowskiej.

Małyń

Tego samego dnia i roku. Ja Marcin Gajewski kapłan parafialnego kościoła w Małyniu, ochrzciłem pod tamtą datą ?  imionami Wiktoria i Matylda, córkę Wielmożnego Pana Jana Chrzanowskiego i Anny z Przeniewskich Chrzanowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan Małynia i Wielmożna Urodzona panna Konstancja Bezanowna.

Lipiec

Jeżów

Dnia 5 lipca, roku jak wyżej. Ja Stanisław Gajewski prepozyt ? kościoła, ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnych Józefa i Katarzyny Grabieńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Kamiński i Urodzona Anna z Przenieskich Chrzanowska.

Magnusy

Dnia 10 lipca, ten sam, ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonych Andrzeja i Petroneli Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Kwaśniewski i Agnieszka Pniewska.

Grudzień

Bogucice

Dnia 16 grudnia. Ten sam, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonych Teodora Gumińskiego i Krystyny z Chlebowskich,prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i Rozalia Tymieniecka.

Rok 1753

Styczeń

Łobudzice

20 styczeń. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Bogumiła i Fabianna, córkę Urodzonych Michała Walęckiego burgrabiego brzesko-kujawskiego i Marianny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Mycielski i Urodzona Katarzyna Walęcka siostra rodzona wyżej wymienionego dziecka.

Bogucice

20 styczeń. Roku i dnia tego samego, ochrzciłem imieniem Marianna i Agnieszka, córkę Urodzonych Franciszka Pruskiego i Teresy z Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Kacper Oczosalski łowczy sieradzki i Marianna z Wstowskich jego małżonka.

Luty

Magnusy.

24 lutego. Ten sam, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Urodzonych Antoniego Chrzanowskiego i Urszuli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Wolski i Marianna Turowska z Dzierzążni.

Marzec

Bogucice

Dnia 8-go tego samego miesiąca. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonych Michała Wolińskiego i Urszuli, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Teodor Gumiński i Wiktoria Chmielińska z Choszczowy.

Kwiecień

Małyń

Roku Pańskiego 1753. Dnia zaś 1-go kwietnia po wizytacji generalnej Znakomitego Wielebnego Jana Mlickiego kanonika gnieźnieńskiego, płockiego, archidiakona uniejowskiego. Ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski ochrzciłem imieniem Anastazja, córkę Urodzonych Mikołaja i Konstancji z Gajewskich, prawowitych rodziców małżonków Wolskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Gajewski i Urodzona panna Ewa Chrzanowska z Małynia.

Maj

Jeżew

25-go maja roku 1753. Ten sam ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, syna Urodzonych Jakuba Kamińskiego i Heleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Zakrzewski podczaszyc łęczycki i Urodzona Agnieszka Bezanowa z Kłoniszewa.

Sierpień

Bogucice

Dnia 11 sierpnia roku 1753-go. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem trzema imionami Wawrzyniec, Roch, Hiacynt, syna Urodzonych Andrzeja Łykowskiego i Marianny z Niemojewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Wardęski skarbnikowicz sieradzki i Urodzona panna Zofia Dobkowna.

Listopad

Kłoniszew

1 listopad. Roku i dnia jak wyżej. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem dwoma imionami Stanisław i Franciszek Urodzonych Jana Kiedrowskiego i Aleksandry, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Michał Radoszewski stolnik gostyński poseł sieradzki i Trybunału Koronnego i Jaśnie Wielmożna Konstancja jego małżonka.

Kłoniszew

Dnia 21. listopada 1753. Ten sam, ochrzciłem imieniem Łukasz, syna pracowitych Michała i Marianny ogrodników, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wyrzykowski i Urodzona Marianna Bezanówna.

Rok 1754

Luty

Łobudzice

Dnia 20 lutego 1754-go roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia ochrzciłem imionami Marianna Teodora, córkę Wielmożnych i Urodzonych Państwa Michała Kossowskiego przełożonego kowal? i Konstancji z Bezanów rodziców, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Hieronim Bezan dowódca wojskowy i Agnieszka z Chlebowskich jego małżonka, rodzice tej Konstancji.

Marzec

Magnusy

Dnia 28. Ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich rodziców, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Chrzanowski i Anna jego Wielmożna małżonka.

Maj

Małyń

Dnia 26 maja. Roku Pańskiego 1754. Ja Tomasz Kiciński, ochrzciłem imionami Jan Nepomucen, syna Urodzonych Państwa Mikołaja i Konstancji Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Kosowski przełożony kowalen? i Agnieszka z Chlebowskich Bazanowa.

Listopad

Małyń

Roku Pańskiego 1754, dnia 13 listopada. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Gertruda i Elżbieta, córkę Urodzonych Jana Chrzanowskiego i Anny z Przeniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Maciej Mycielski kasztelanic sieradzki i Wielmożna Aleksandra z Łąckich Czarnecka.

Rok 1755

Marzec

Łobudzice

Ja Józef Mietkowski ..., ochrzcilem imieniem Konstancja, córkę Jaśnie Wielmożnego Michała Kososkiego przełożonego kowale? i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan Małynia i Urodzona Anna z Przenieskich Chrzanowska.

Maj

Wola Krokoska.

11 maja ochrzcilem imieniem Stanisław, syna pracowitych Błażeja kmiecia i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Urban Jerzmanowski i Urodzona panna Antonina Skrzyńska.

Jeżów

19 maja 1755-go roku ochrzcilem imieniem Justyna, córkę z nieprawego łoża pracowitej Agnieszki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kwiatkowski i panna Marianna Kurczewska.

Czerwiec

Bogucice

Roku Pańskiego 1755-go. Dnia 5-go czerwca. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzcilem imieniem Julianna, córkę Urodzonych Franciszka Pruskiego i Teresy z Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i Urodzona Wiktoria Czernielińska? z Choszczowy

Październik

Łobudzice.

Dnia 21 października 1755-go roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia ochrzciłem imieniem Ludwik Bertrand, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokoszewskiego  starościca bal? i Franciszki z Kokowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Kacper Stokowski podczaszy mielin? i Urodzona panna Teresa Kokowska siostra wymienionej matki.

Grudzień

Bogucice.

24 grudnia. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia ochrzciłem imieniem Bibianna i Wiktoria, córkę Jaśnie Urodzonych Andrzeja Łykowskiego i Marianny z Niemojewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli...

Rok 1756

Luty

Bogucice.

29 lutego 1756 roku ochrzciłem imieniem Marianna dziewczynkę lat około 12 zrodzoną z rodziców Żydów. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michał Kossowski burgrabia sieradzki i Teresa Pruska. Ceremonia odbyła się według rytu rzymskiego.

Marzec

Kłoniszew.

7-go marca 1756 roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka i Agnieszka, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Michała Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Adam Rokossowski starościc bach? i Agnieszka Bazanowa babka dziewczynki.

Małyń.

Roku Pańskiego 1756. Dnia 14 marca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonych Jakuba Kamińskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Adam Rokossowski starościc bach? i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna Oczosalska łowczyni krasnostawska.

Sierpień

Magnusy.

Dnia 6 sierpnia 1756 ochrzciłem imieniem Wawrzyniec, syna Urodzonych Szymona Truszkowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich Truszkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Teodor Truszkowski i Franciszka Rokossowska.

Bogucice

22-go sierpnia 1756 ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Walentego Rudzkiego i Rozalii z Pruskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Pruski i Urodzona Wiktoria Łykowska.

Wrzesień

Magnusy

8-go wrzesnia ochrzciłem imieniem Jan, syna Urodzonych Łukasza Gawłowskiego i Jadwigi z Ładów Gawłowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Melchior Pniewski i Urodzona Marianna Dobruchowska.

Grudzień

Bogucice.

25 ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonych Michala Wolińskiego i Urszuli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Dzierzążyński i Katarzyna z Dzierzążyńskich Kwiatkowska.

Małyń

30 grudzień. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu ochrzciłem imieniem Stanisław Kostka, syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama Rokossowskiego starościca bachte? i Franciszki z Kokowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Marcin Kokowski podczaszy nowogrodzki i Wielmożna jego małżonka Ludwika.

Rok 1757

Luty

Magnusy.

Dnia 25 lutego ochrzciłem dwoma imionami Eleonora, Kunegunda, córkę Urodzonych Felicjana Magnuskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Dobruchowski i Marianna jego małżonka.

Kwiecień

Dzierzążna spoza parafii.

14. kwietnia. Ja Stanisław Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem imieniem Stefan Wojciech, syna Urodzonych Jakuba Wągrowskiego i Elżbiety z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kwiatkowski i Elżbieta Kamińska.

Wrzesień

Pioronów

1-go września 1757 roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem osobiście w niebezpieczeństwie śmierci z wody trzema imionami Mikołaj z Tolentino Józef i Bogumił, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych rodziców Stanisława Jabłkowskiego starościca zgierskiego i Zofii z Dobków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Ignacy Gałecki starosta bydgoski i Jadwiga z Nietusiewskich Dzierzbicka.

Rok 1758

Styczeń

Choszczowa

24 stycznia 1758 ochrzciłem dwoma imionami Paweł i Walenty, syna Urodzonych rodziców Szymona Chmielińskiego z Choszczowej i Eleonory, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt kościoła parafialnego wierzchowskiego, kanonik uniejowski i Urodzona Zofia ze Zdzenickich Kossowska.

Czerwiec

Bogucice

10 czerwca ochrzciłem imieniem Jan, syna z nieprawego łoża Urodzonej Teresy Jankowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michał Kolczyński i panna Rozalia Mikołajewska.

Jeżew.

15 czerwca 1758 roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan kościoła małyńskiego, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Franciszek [Regis?] i Alojzy, syna Urodzonych Michała Gajewskiego i Eufrozyny ze Sromockich Gajewskiej mojej bratanicy, prawowitych małżonków . Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Kacper Stokowski podczaszy pielni? i jego małżonka Łucja z Oczosalskich Stokowska z Przyrowni.

Wrzesień

Dzierzązna spoza parafii.

Roku 1758, dnia 17 września ochrzciłem dwoma imionami, Kajetan i Mateusz, syna Urodzonych Józefa Paprockiego i Rozalii z Orzelskich Paprockiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kwiatkowski i Helena Kobierzycka.

Magnusy

21 wrzesień. Tego samego dnia Przewielebny Hilary reformat św. Franciszka ochrzcił imieniem Mateusz, syna Urodzonych Melchiora Pniewskiego i Rozalii z Gawłowskich Pniewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Bezan dowódca wojskowy i Wielmożna Marianna Walewska kasztelanowa spicymirska z Lichawy.

Rok 1759

Kwiecień

Bogucice

6-go tego samego miesiąca. Ten sam, ochrzciłem imieniem Anastazja Marianna, córkę Urodzonych Stanislawa i Marianny Łykowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Marianna Walęcka i Antoni Kraszewski organista tego kościoła.

Lipiec

Magnusy

6-go lipca 1759 ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonych Wojciecha Tyszki i Urszuli Magnuskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Górski i Konstancja Wolska z Małynia.

Sierpień

Łobudzice.

Dnia 7-go sierpnia 1759 roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Kajetan, syna Jaśnie Wielmożnych Michala Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego i Konstancji z Bezanów Kossowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Paweł Załuskowski chorąży i sędzia grodzki sieradzki i Anna z Sarneckich Chlebowska małżonka Wielmożnego Adama Chlebowskiego dowódcy wojskowego.

Tego samego dnia dopełniona została ceremonia syna imieniem Hieronim tego samego, wyżej wymienionego Jaśnie Wielmożnego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Adam Chlebowski dowódca wojskowy i Agnieszka z Chlebowskich Bezanowa babka tego potomka.

Wrzesień

Magnusy

Dnia 12 września 1759 ochrzciłem dwoma imionami Krzysztof, Michał, syna Urodzonych Pawła i Teresy Kamockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Wąsowicz i Marianna Ły?

Listopad

Małyń

Roku 1759, dnia 17 listopada ochrzciłem w niebezpieczeństwie śmierci tylko z wody święconej, imieniem Katarzyna, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego starościca bat? i Marianny z Bazanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Jan Bezan pułkownik wojsk i Agnieszka z Chlebowskich Bezanowa jego matka przy ceremonii.

Rok 1760

Styczeń

Magnusy

1-go stycznia ochrzciłem imieniem Agnieszka, córkę Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich Magnuskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ludwik Wąsowicz i panna Marianna Walewska z Lichawy.

Luty

Magnusy

5-go lutego 1760, ten sam, ochrzciłem imieniem Agata, córkę Urodzonych Antoniego Janickiego i Katarzyny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Kazimierz Wolski wikary kościoła małyńskiego i Konstancja Wolska z Gajewskich jego matka, potem dziecko zmarło.

Bogucice

10 luty. Tego samego dnia i roku dopełniłem ceremonię nad dzieckiem imieniem Wiktoria, ochrzczonym w 1757 Roku Pańskim dnia 28 grudnia tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci, córką Urodzonych Andrzeja Łykowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Stanisław Jabłkowski i jego małżonka Zofia z Dobków.

Czerwiec

Przyrownica

Dnia 3-go czerwca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu ochrzciłem trzema imionami Marianna, Łucja i Wiktoria, córkę Jaśnie Wielmożnych Kacpra Stokowskiego podczaszego mielnickiego i Łucji z Ocosalskich Stokowskiej, prawowitych małżonków. Te dziecko zmarło.

Magnusy.

Roku Pańskiego 1760, dnia 16 czerwca. Ja, ten sam jak wyżej ochrzciłem imionami Julianna i Antonina, córkę Urodzonych Szymona Truszkowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Melchior Pniewski i Rozalia jego małżonka z tej samej wsi.

Choszczowa

Roku Pańskiego 1760, dnia 30 czerwca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Leon, Józef, syna Urodzonego Szymona [Chmiel]ińskiego i Eleonory, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Jan Jabłkowski i Marianna z Walewskich Jabłkowska małżeństwo z Lichawy.

Październik

Łobudzice

Roku Pańsiego 1760, dnia 14 października po zrobieniu tego, co należało w uroczystej ceremonii chrztu syna imieniem Franciszek Jaśnie Wielmożnych Państwa Michała Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Matką chrzestną była Jaśnie Wielmożna Agnieszka Bezanowa z Kłoniszewa z konieczności ceremonia niekompletna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Józef Cielecki skarbnik bielski i Salomea z Trepków Cielecka starościna prusinowska.

Listopad

Bogucice

Dnia 22 listopada. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonych Walentego i Rozalii z Pruskich Ruckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzeni Andrzej Kurczewski i Zofia Chodakowska z tej samej wsi.

Bogucice

Dnia 23 listopada. Ja Kazimierz Wolski wikary w Małyniu, ochrzciłem imieniem Stanisław Kostka, syna Urodzonych Michała Wolskiego i Urszuli z Dzierżanowskich Wolskiej. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzeni Jakub Głuchocki i Marianna  z Niemojewskich Łykowska z tej samej wsi.

Rok 1761

Marzec

Małyń

19 marzec. Dnia tego samego jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami mianowicie Marian i Józef, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego starościca bacht? i Marianny z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Jan Bezan dowódca wojsk JKM i Agnieszka z Chlebowskich Bezanowa z synem mieszkającym w Kłoniszewie.

Lichawa

Roku Panskiego 1761. Dnia 25 marca. Ja Stanisław Gajewski kapłan kościoła małyńskiego, ochrzciłem 3-ma imionami Marianna, Balbina, Konstancja, córkę Wielmożnych i Urodzonych Jana Kantego Jabłkowskiego i Marianny z Walewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Paweł Zaręba Tymieniecki pisarz grodzki sieradzki i Konstancja z Gosławskich Radoszewska starościna szadkowska.

Kwiecień

Jeżów

Dnia 10 kwietnia roku 1761. Ja, ten sam jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Franciszka i Eleonora, córkę Wielmożnych i Urodzonych Państwa Michała Gajewskiego i Eufrozyny z Sromockich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Kazimierz Wolski wikary Małynia i Konstancja z Gajewskich Wolska jego matka.

Magnusy

Dnia 19 kwietnia. Ja, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Agnieszka i Zofia, córkę Wielmożnych Państwa Melchiora Pniewskiego i Rozalii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Adam Rokossowski starościc bach? i Agnieszka Bezanowa mieszkająca w dobrach Kłoniszewa.

Pieronów.

Dnia [i] miesiąca tego samego, roku .... Ja ten sam, ochrzciłem 4 imionami, mianowicie Marianna, Zofia, Anna i Antonina córkę  Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Państwa Stanisława Jabłkowskiego starościca zgierskiego i Zofii z Dobków Jabłkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Jan Jabłkowski stolnik sieradzki i Antonina z Jabłkowskich Wężykowa kasztelanka wieluńska.

Czerwiec

Puczniów

Dnia 21 czerwca Roku Pańskiego 1761 Wielebny reformat Tadeusz św. Franciszka, ochrzcił imieniem Jan, syna Urodzonych Stanisława Zawadzkiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Maciej Mycielski generał wojsk koronnych i Jaśnie Wielmożna Zofia Jabłkowska starościna zgierska z Piorunowa.

Sierpień

Przyrownica

Roku Pańskiego 1761. Dnia 11 sierpnia Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzcił imieniem Marianna i Zuzanna, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Kacpra Stokowskiego podczaszego mielnickiego i Łucji z Ocosalskich Stokowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli ? i Wielmożni Marcin Mstowski i Elżbieta Starzyńska łowczyni sieradzka.

Rok 1762

Styczeń

Magnusy

31 stycznia ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Łukasza Gawłowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wincenty Gawłowski i Zuzanna Truskowska.

Magnusy

31 stycznia 1762 ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Paweł i Błażej, syna Urodzonych Franciszka Zdzenickiego i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Maciej Dąbski sędzia inowrocławski i panna Justyna Rupniewska.

Marzec

Ten sam, 11-go marca 1762 roku ochrzciłem dwoma imionami, Grzegorz i Józef, syna Urodzonych Jakuba Wągrowskich i Heleny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Baltazar Pągowski i Teresa z Malowskich Pągowska jego małżonka z Dzierzążnej.

Kwiecień

Szydłów

1762 3-go kwietnia ochrzciłem z judaizmu szczerze Józefa Konstantego lat 30. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Michał Radoszewski starosta szadkowski i Konstancja z Gosławskich Radoszewska, małżeństwo.

Lipiec

Małyń

Roku Pańskiego 1762, dnia 18 lipca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Bonawentura, syna Jaśnie Wielmożnego Adama Rokossowskiego starościca bach? i Marianny z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michal Gajewski z Jeżowa i Konstancja z Bezanów Kossowska z Łobudzic.

Sierpień

Przyrownica

Dnia 19 sierpnia 1762. Ja Stanisław Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem z wody w niebezpieczeństwie śmierci, imieniem Marianna, córkę Jaśnie Wielmożnych Kacpra Stokowskiego podczaszego mielnickiego i Lucyny z Ocosalskich Stokowskiej, prawowitych małżonków. Ceremonia została dopełniona 5-go czerwca 1763 roku przez Przewielebnego zakonnika Hieronima Szwaba świetego zakonu kaznodziejów, filii konwentu toruńskiego. W niej asystowali Ostoja Gajewski kapłan małyński i Jaśnie Wielmożna Dorota z Ocosalskich Szołowska cześnikowa.

Wrzesień

Wola Krokocka.

Roku Pańskiego 1762, dnia 8-go września. Ja Stanisław Ostoja Gajewski kapłan kościoła małyńskiego ochrzciłem po prostu tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci imieniem Władysław, syna Wielmożnych i Urodzonych Jana Kantego Jabłkowskiego i Marianny z Walewskich Jabłkowskiej, prawowitych małżonków. Dziecko to zmarło.

Pioronów

Roku Pańskiego 1762, dnia zaś 10-go września Przewielebny Franciszek Moraczewski z zakonu św. Franciszka reformatów konwentu lutomierskiego ochrzcił w niebezpieczeństwie śmierci z wody, imieniem Mikołaj z Tolentino, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Państwa Stanisława Jabłkowskiego i starościca zgierskiego i Zofii z Dobków Jabłkowskiej, prawowitych małżonków. Ceremonia została dopelniona przeze mnie Stanisława Gajewskiego kapłana małyńskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Józef Stawski podczaszy wieluński i Marianna z Łaszewskich Dobkowa.

Rok 1763

Magnusy

Roku Pańskiego 1762, dnia 5-go grudnia ochrzciłem po prostu tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci, imieniem Franciszek Ksawery, syna Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich Magnuskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Stanisław Jabłkowski starościc zgierski i Zofia z Dobków Jabłkowska, małżeństwo przy ceremonii dopenionej 10-go lutego 1763 roku.

Marzec

Puczniów

28 marca. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem po prostu tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci imieniem Gabriel, syna Urodzonych Józefa Zawadzkiego i Marianny, prawowitych małżonków. Ceremonię dopełnił Wielebny Franciszek reformat. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan tego kościoła i Jaśnie Wielmożna Konstancja Radoszewska starościna szadkowska z Małynia.

Maj

Łobudzice

Roku Pańskiego 1763, 10 maja. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Macieja Dąbskiego podsędka brzesko-kujawskiego i Justyny Dąbskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś przy ceremonii Jaśnie Wielmożni Antoni z Walewic Kolumna Walewski kasztelanic spicymirski i Zofia z Rupniewskich Walewska tego Wielmożnego kasztelanica spicymirskiego małżonka z Lichawy.

Lipiec

Jeżów.

Dnia 21 lipca 1763 ochrzciłem imieniem Maria Magdalena, córkę Urodzonych Michala Gajewskiego i Eufrozyny ze Sromockich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Adam Rokossowski starościc bacht? i Marianna z Bezanów jego małżonka.

Grudzień

Przyrownica

Dnia 25 grudnia 1763, ten sam ochrzciłem tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci, imieniem Stefan, syna Jaśnie Wielmożnych Kacpra Stokowskiego podczaszego mielnickiego i Lucyny z Ocosalskich Stokowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś ceremonii Jaśnie Wielmożny Antoni Wstowski podpukownik oddziału ? Jaśnie Wielmożnego  ordynata Zamojskiego i Katarzyna z Pągowskich Ocosalska cześnikowa piotrkowska.

Rok 1764

Luty

Dzierzązna spoza parafii.

Dnia 12 lutego 1764. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, z upoważnienia Przewielebnego Krzysztofa Zdzenickiego kapłana w Wierzchach, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Apolonia, córkę Urodzonych  Walentego Bielawskiego i Weroniki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spisymirski i Eufrozyna Gajewska.

Kwiecień

Małyń

Dnia 19 kwietnia Przewielebny Serafin z zakonu św. Franciszka reformatów, lektor, z moją zgodą w niebezpieczeństwie śmierci ochrzcił po prostu z wody dwoma imionami Serafina i Elżbieta, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego i Marianny z Bezanów Rokossowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Stefan Garczyński wojewodzic poznański, generał wojsk koronnych i Weronika z Krzyckich Garczyńska jego małżonka.

Maj

Wola Krokoska

Dnia 7-go maja 1764 roku. Ja, Stanislaw Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem trzema imionami, mianowicie Stanisław, Michał, Antoni, syna Jaśnie Wielmożnych Jana Kantego Fortunata Jabłkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego, sędziego ? i Marianny z Walewskich Jabłkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Zofia z Dobków Jabłkowska starościna zgierska.

Łobudzice

Dnia 20 maja 1764 ochrzciłem imieniem Feliks Antoni Jan, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Macieja Dąbskiego podsędka brzesko kujawskiego i Zofii z Dobków Dąbskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Zuzanna z Rupniewskich Walewska jego małżonka.

Lipiec

Bogucice

Dnia 25 lipca ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Andrzeja Łykowskiego i Marianny z Niemojewskich Łykowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Zofia z Rupniewskich  Walewska jego małżonka.

Sierpień

Magnusy

19 sierpień. Dnia tgo samego ochrzciłem imieniem Wawrzyniec Walenty, syna Urodzonych Marcina Pilichowskiego i Barbary z Jarocińskich Pilichowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Czartkowski i Magdalena Magnuska

Październik

Łobudzice

Roku Pańskiego 1764, dnia 12 października. Ja, Stanisław Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem osobiście w niebezpieczeństwie śmierci tylko z wody, imieniem Ludwik Bertrand, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Państwa Michała z Głogowa Kossowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego, sędziego kapturowego? i Konstancji z Bezanów Kossowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi przy ceremonii byli Jaśnie Wielmożny Jan Cielecki starosta prusinowski i Łucja z Ocosalskich Stokowska cześnikowa mielnicka z Przyrownicy z tej parafii małyńskiej.

Rok 1765

Luty

Magnusy

Dnia 21 lutego 1765 ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kazimierz Magnuski i Marianna jego małżonka z Jeziorka.

Maj

Łobudzice

Dnia 15 maja 1765. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem dwoma imionami Jan Nepomucen Franciszek Alojzy, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Państwa Macieja Dąbskiego podsędka ziemi brzesko kujawskiej i Justyny z Dobków Dąbskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Pan Dominik Rupniewski podstoli inowłodzki i Zofia z Rupniewskich Walewska kasztelanowa spicymirska.

Czerwiec

Magnusy

Dnia 16 czerwca 1765 ochrzciłem imieniem Jan, syna Urodzonych Stanisława Korytkowskiego i Elżbiety z Pilichowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Urodzona Elżbieta Magnuska.

Listopad

Magnusy

12 listopada 1765 ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonych Melchiora Pniewskiego i Rozalii z Gawłowskich Pniewskiej, , prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michał Ostoja Gajewski i panna Magdalena Magnuska, to dziecko zmarło.

Grudzień

Wola Krokocka

7-go grudnia. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem imieniem Andrzej, Mikołaj, syna Jaśnie Wielmożnych Jana Kantego Jabłkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Marianny z Walewskich Jabłkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Józefa Stawiska miecznikowa szadkowska.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1752

Kłoniszew

Roku Pańskiego 1752, dnia 28-go października. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła parafialnego w Małyniu, małżeństwo Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Michala Kosowskiego regenta kowal? i panny Konstancji Bezanowej. Świadkami byli Wielmożny Stanisław Chlebowski zastępca dowódcy wojsk JKM i Rzeczypospolitej ?, Jan Chrzanowski i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1753

Luty

Magnusy

Dnia 12 lutego 1753 roku. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Mikołaja Magnuskiego z Magnusy i Urodzonej panny Anny Starzyńskiej. Świadkami byli Urodzeni Franciszek Starzyński, Andrzej Dobek i inni wiarygodni.

Lichawa.

Dnia 24 lutego roku 1753. Ten sam, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła, związek małżeński Urodzonego Stanisława Milewskiego i Marianny Jaworskiej Świadkami byli Urodzony Jan Chrzanowski, Jan Bezan, Antoni Sulimirski i wielu innych.

Rok 1754

Magnusy.

Dnia 24. lutego 1754 roku. Ten sam, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Łukasza Gawłowskiego i Jadwigi Ładownej. Świadkami byli Urodzeni Walenty Strzelecki, Szymon Trzuskowski i wielu innych z parafii małyńskiej.

Rok 1756

Lichawa.

Dnia 12 lipca 1756 roku, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga w dniach świąt, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, potwierdziłem małżeństwo Jaśnie Wielmożnego Antoniego Walewskiego kasztelanica spicymirskiego i Wielmożnej Zofii Dobkowej z Pieronowa. Świadkowie Jaśnie Wielmożny F. Rupniewski stolnik gostyński i Jaśnie Wielmożny Stanisław Jabłkowski starościc zgierski i inni.

Rok 1758

Małyń

Dnia 25. kwietnia 1758 roku, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego starościca bacht? i Marianny Bezanownej córki nieżyjącego Jaśnie Wielmożnego Hieronima Bezana dowódcy wojsk. Świadkowie Jaśnie Wielmożni Adam Chlebowski dowódca wojsk, jego wuj i Michał Kossowski burgrabia sieradzki i wielu innych.

Rok 1760

Lichawa.

8  maja 1760 roku, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel ogłoszonymi z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem malżeństwo Urodzonych Jana Kantego Jabłkowskiego i panny Marianny z Garczyńskich Walewskiej. Świadkowie Jaśnie Wielmożny Paweł Tymieniecki pisarz grodzki sieradzki, Stanisław Jabłkowski starościc zgierski i wielu innych z tej parafii.

Rok 1762

Lichawa

Dnia 20-go stycznia 1762 roku. Ja, Marcin Eliaszewicz lektor świetej teologii, reformat św. Franciszka, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel ogłoszonymi z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, za zgodą proboszcza, błogosławiłem zwiazek małżeński Jaśnie Wielmożnego Macieja Dąbskiego sędziego inowrocławskiego i Justyny z Rupniewskich Dobkównej. Świadkowie Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spicymirski, Adam Rokossowski starościc bacht? i inni wiarygodni.

Rok 1764

Bogucice

20-go lutego 1764. Ten sam, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Antoniego Kowalskiego i panny Marianny Miniszewskiej. Świadkowie Urodzony Antoni Janicki z Magnusów, Stanisław Miniszewski i inni wiarygodni.

Rok 1767

Choszczowa

Roku Pańskiego 1767, dnia 16. lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie pierwszego lutego pierwsza, ósmego tego miesiąca była druga, zaś trzecia 15. bieżącego [miesiąca], nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, Przewielebny Hieronim prezbiter z zakonu kaznodziejów z moją zgodą, zapytałem Urodzonych Ignacego Klimaszewskiego z parafii korcz? syna nieżyjącego Urodzonego Jakuba i Urodzoną Zuzannę córkę Urodzonego Antoniego Chmielińskiego z Choszczowej tej parafii, w kościele, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich. Świadkowie znani mi Jaśnie Wielmożni Jan Cielecki starosta prusinowski, Urodzony Kazimierz Magnuski i inni wiarygodni z parafii małyńskiej.

Wieś Bogucice

Roku Pańskiego 1767, dnia 17 maja, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel ogłoszonymi z ambony wobec Boga i zgromadzonego ludu, mianowicie pierwsza trzeciego maja, następna 10-go, trzecia zaś była 17. bieżącego miesiąca, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, Piotr Celestyn Spinek wikary kościoła parafialnego małyńskiego, zapytałem Urodzonego Macieja Madalińskiego, syna nieżyjącego Antoniego i Urodzoną Ludwikę córkę nieżyjącego Urodzonego Andrzeja Starzyńskiego, w kościele parafialnym małyńskim, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich małżeństwem. Świadkowie znani mi Kacper Stokowski podczaszy mielnicki, Urodzony Stanisław Łykowski z Bogucic, Antoni Spinek i inni wiarygodni wsi Bogucice z tej parafii .

Jeziorko z parafii Małyńskiej.

Dnia 1-go grudnia, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie dwudziestego pierwszego lutego pierwsza, 24. druga. trzecia zaś pierwszego marca, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, zapytałem Urodzonych Anoniego Krzemieniewskiego z Gajówki parafii Dalików syna nieżyjącego Urodzonego Teofila i Elżbietę Magnuską z Jeziorka córkę Urodzonego Kazimierza Magnuskiego posesora dóbr Jeziorka Woli Załężnej w obowiązującym trybie w kościele parafialnym ich wzajemną zgodę [mając] przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich małżeństwem. Świadkowie znani mi Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spicymirski, Jasnie Wielmożny Jan Kanty Jabłkowski podczaszy dobr?, Jaśnie Wielmożny Kacper Stokowski podczaszy mielnicki z Przyrownicy i inni wiarygodni z parafii.

 

ZGONY

 

Rok 1752

Malyń

Dnia 14. czerwca pochowałem w  grobowcu przy dużym ołtarzu Urodzoną Katarzynę z Górskich Nagórską najświętszą moją matkę zmarłą 12 bieżącego miesiąca opatrzoną sakramentami lat plus minus 80.

Rok 1753

Lichawa

5-go czerwca 1753 zmarła Jaśnie Wielmożna Kunegunda Walewska kasztelanowa spicymirska, opatrzona sakramentami, pochowana została w kaplicy św. Krzyża w grobowcu.

Rok 1755

Kwiecień

24 zmarło dziecko imieniem Paweł, syn Urodzonego nieżyjącego Antoniego Chrzanowskiego lat plus minus 10. Pochowany na cmentarzu w południowej stronie.

Grudzień

Pioronów.

7-go grudnia zmarł Urodzony Andrzej Dobek lat plus minus 70. Opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele parafialnym w grobowcu przy duzym ołtarzu.

Rok 1756

Magnusy

Dnia 19 października zmarła Urodzona Agnieszka z Zalewskich Pilichowska lat plus minus 50 opatrzona sakramentami, pochowana została w świątyni przy ołtarzu św. Anny.

Rok 1757

Grudzień

Magnusy

3. grudnia 1757 roku zmarła Urodzona Barbara Podlaska lat plus minus 100, opatrzona sakramentami, pochowana została w świątyni przy dużym ołtarzu.

Małyń.

Dnia 14 grudnia zmarła po porodzie Jaśnie Wielmożna i Urodzona Pani Franciszka małżonka Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Adama Rokossowskiego starościca bach?, opatrzona sakramentami, pochowana została w kaplicy południowej przy ołtarzu św. Krzyża.

Rok 1758

Marzec

Magnusy

Dnia 18 zmarł Urodzony Stanisław Dobruchowski lat plus minus 80, opatrzony sakramentami, pochowany został w świątyni.

Kwiecień

Kłoniszew

24. pożegnał świat Jaśnie Wielmożny Hieronim Bezan dowódca wojsk lat 80, opatrzony sakramentami, pochowany został w świątyni przy dużym kościele w Małyniu.

Rok 1760

Lichawa

29 maja opuściła świat Wielmożna i Urodzona panna Anna Walewska, córka Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Antoniego Kolumny Walewskiego kasztelanica spicymirskiego, lat 19, opatrzona sakramentami, pochowana została w kościele parafialnym małyńskim w grobowcu kaplicy św. Krzyża.

Jeziorko

Dnia 5-go tego miesiąca zmarła Wielmożna Ewa Gałczyńska lat plus minus 40. Opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu przy ołtarzu NMP ?

Rok 1761

Luty

Dnia 4-go lutego zmarła Urodzona Marcjanna Jankowska, uboga lat plus minus 60, opatrzona sakramentami, ? została w świątyni, w grobowcu kaplicy św. Krzyża.

Marzec

Bąki

Dnia 25 marca opuścił świat Urodzony Andrzej Trepka lat plus minus 89, opatrzony sakramentami, pochowany został w grobowcu św. ?

Listopad

Łobudzice.

Dnia 21 listopada zakończyło życie dziecko imieniem Hieronim,  Jaśnie Wielmożnego Michała Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego. ? Pochowane zostało w kościele w grobowcu przy ołtarzu św. Krzyża.

Grudzień

Bogucice

Dnia 26 zmarła Urodzona Katarzyna Wolińska lat plus minus 90. Opatrzona sakramentami, pochowana została na cmenarzu przy płocie tej wsi Bogucice.

Rok 1762

Magnusy.

6-go sierpnia 1762 zmarło dziecko imieniem Franciszka lat trzy, córka Urodzonego Walentego Zdzenickiego. Pochowana została na cmentarzu przy dzwonnicy.

Rok 1764

Bogucice

Dnia 22 czerwca zmarła Urodzona Teresa Glińska wdowa lat plus minus 70, opatrzona sakramentami. Pochowana została w ? przy małych drzwiach.

Magnusy

5-go grudnia 1764 zmarła przy porodzie Urodzona Marianna z Chrzanowskich Pilichowska lat około 30, opatrzona sakramentami. Pochowana została w kościele z ochrzczonym w łonie matki dzieckiem, przy dużej kaplicy św. Anny.

Rok 1765

Małyń

22 kwiecień. Tego samego dnia i roku zmarł Bonawentura lat dwa i pół, syn Jaśnie Wielmożnego Adama Rokossowskiego starościca bacht?, pochowany został w Kościele przy dużym ołtarzu w grobowcu.

Wola Krokocka.

Dnia 15 czerwca 1765 opuściło świat dziecko trzech imion, mianowicie Stanisław Michał, Antoni, syn Jaśnie Wielmożnego Kantego Fortunata Jabłkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego jeden rok i miesiąc mający. Pochowany został w swiątyni przy dużym ołtarzu w grobowcu.

Bogucice

Dnia 17. czerwca 1765 zmarł Urodzony Sebastian Zieleniewski lat plus minus 45, opatrzony sakramentami, pochowany został w Kościele przy dużych drzwiach.

Rok 1766

Łobudzice.

Roku Pańskiego 1766, dnia zaś 4-go marca [zmarła] Urodzona Agnieszka Dąmbska wdowa lat 96, we wlasnej rezydencji Jaśnie Wielmożnego Macieja Dąmbskiego podsędka brest? swojego syna w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddała ducha Bogu ? pochowana 6-go tego miesiąca w świątyni w grobowcu przy dużym ołtarzu ?  kapłana kościoła małyńskiego wyspowiadana dnia 26 lutego, pokrzepiona najświętszym wiatykiem, namaszczona olejami.

 

 

 

początek strony