MIERZYCE

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Mierzyce
Film 2235299

Akta urodzeń, małżeństw 1602-1666

URODZENIA

Rok 1602
12 maj
Był ochrzczony syn Szlachetnego Pana Jana Lubowickiego i Reginy prawowitych małżonków. Imię dziecka Stanisław. Rodzicami jego [chrzestnymi] byli Szlachetny Pan Jan Skrzyński z Łaszowa, Szlachetny Pan Jan Noskowski, Agnieszka Starzechowska, Anna ? .

25 maj
ochrzczony [przez] Jana ? obecnie zarządcę Łaszowa, syn Szlachetnego Pana Skrzyńskiego z Łaszowa i Katarzyny. Imię dziecka Jan, Rodzicami chrzestnymi byli Klemens Kucz? krawiec Marcin obaj z Łaszowa ? Kostrzwianka.
Rok 1603
Roku Pańskiego 1603, miesiąca sierpnia, dnia zaś 14. czyli w przeddzień Wniebowstąpienia NMP ? Jana Kłobuc? proboszcza kościoła św. Jana [bapt?] [Łaszów], ochrzczona córka Elżbieta Szlachetnego Pana Jana Skrzyńskiego z Łaszowa i Katarzyny małżonków urodzona  zaś 13 tegoż miesiąca. Rodzicami jej [chrzestnymi] byli Elżbieta Dobiecka i Szlachetny Pan Jan Zabonicki?
Rok 1625
Dnia 6 stycznia ochrzciłem Agnieszkę, córkę Adama Stopki i Anny prawowitych małżonków ze wsi Łaszów. Rodzicami [chrzestnymi] byli Albert krawiec i Szlachetna Elżbieta Skrzyńska ze wsi Łaszów.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1628
Dnia 27 lutego małżeństwo między Szlachetnym Stanisławem synem Szlachetnego Stanisława Stepanowskiego ze wsi Biestrzykowice? a Szlachetną Zofią niegdyś Urodzonego Jana Skrzyńskiego zatwierdziłem.