MIERZYN

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Mierzyn

Indeks urodzeń 1719-1821
Akta małżeństw, zgonów 1753-1788
Akta zgonów 1789-1796

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11808-59558-65?cc=1867931&wc=MM1J-SPX:959021403

Indeks urodzeń 1719-1821

Bryszki
14.02.1728 - Franciszek, syn Mikołaja i Marianny Trepków
06.09.1730 - Jacek Ludwik, syn Mikołaja i Marianny Trepków
07.05.1732 - Wojciech, syn Mikołaja i Marianny Trepków
30.08.1733 - Zuzanna Róża, córka Mikołaja i Marianny Trepków
22.01.1736 - Katarzyna Anna, córka Mikołaja i Marianny Trepków
04.10.1738 - Hieronim, syn Mikołaja i Marianny Trepków
04.09.1764 - Eufrozyna Rozalia Marianna, córka Hieronima i Ewy Trepków
31.07.1769 - Jakub Dominik Ignacy, syn Hieronima i Ewy Trepków
03.07.1771 - Jan Paweł Władysław, syn Hieronima i Ewy Trepków
16.03.1792 - Józef, syn Jana i Marianny Trepków
21.05.1795 - Piotr Celestyn, syn Jana i Marianny Trepków
08.07.1796 - Leon, syn Jana i Marianny Trepków
21.01.1801 - Agnieszka Józefa, córka Jana i Marianny Trepków
Cieszanowice
16.12.1725 - Łucja, córka Franciszka i Marianny Pągowskich
23.01.1729 - Stanisław, syn Franciszka i Zofii Psarskich
04.06.1730 - Jan Teodozy, syn Franciszka i Zofii Psarskich
07.02.1759 - Julian, syn Stanisława i Wiktorii Psarskich
05.07.1763 - Marceli Antoni Paweł, syn Stanisława i Wiktorii Psarskich
09.02.1764 - Teofil Kazimierz, syn Stanisława i Wiktorii Psarskich
01.12.1765 - Franciszek, syn Stanisława i Wiktorii Psarskich
06.07.1769 - Dominik, syn Stanisława i Wiktorii Psarskich
29.01.1795 - Marianna, córka Juliana i Justyny Psarskich
18.11.1797 - Salomea, córka Juliana i Justyny Psarskich
04.05.1800 - Anzelm, syn Juliana i Justyny Psarskich
16.03.1805 - Józef Gabriel Longin, syn Juliana i Justyny Psarskich
Lubień
14.05.1719 - Zofia, córka Antoniego i Marianny Latalskich
25.08.1729 - Benigna Helena, córka Antoniego i Ewy Teodory Latalskich
04.01.1733 - Baltazar, syn Chryzostoma i Barbary Glińskich
31.06.1754 - Magdalena Anna, córka Aleksandra i Zuzanny Latalskich
24.03.1756 - Gabriel Aleksander, syn Aleksandra i Zuzanny Latalskich
19.03.1759 - Józef. syn Aleksandra i Zuzanny Latalskich
07.05.1760 - Stanisław, syn Aleksandra i Zuzanny Latalskich
26.09.1762 - Dominik, syn Aleksandra i Zuzanny Latalskich
04.12.1763 - Mikołaj, syn Aleksandra i Zuzanny Latalskich
15.01.1767 - Sylwester Jan, syn Aleksandra i Zuzanny Latalskich
05.10.1768 - Franciszek, syn Aleksandra i Zuzanny Latalskich
Mierzyn
26.02.1719 - Jan Chryzostom, syn Felicjana i Anny Święcickich
28.03.1720 - Kazimierz Józef, syn Felicjana i Anny Święcickich
04.07.1721 - Justyna Felicjanna, córka Felicjana i Anny Święcickich
06.03.1723 - Maciej Kazimierz, syn Felicjana i Anny Święcickich
26.04.1741 - ? Józef, syn Felicjana i Kunegundy [ze Święcickich] Bierzyńskich
?   05.1761 - Anastazy Filip Jakub, syn Macieja i Anny Święcickich
07.02.1764 - Dorota Apolonia Martyna, córka Macieja i Anny Święcickich
16.08.1765 - Anna Ewa Zuzanna, córka Macieja i Anny Święcickich
30.12.1766 - Cyprian Ambroży Tomasz, syn Macieja i Anny Święcickich
02.03.1768 - Józefa Gertruda, córka Macieja i Anny Święcickich
04.08.1769 - Ignacy Dominik, syn Macieja i Anny Święcickich
27.02.1775 - Eleonora Justyna Kunegunda, córka Józefa i Justyny Bierzyńskich
10.05.1793 - Anna Zofia Helena, córka Juliana i Ewy Malczewskich
24.08.1794 - Filip Bartłomiej Józef, syn Juliana i Ewy Malczewskich
21.02.1796 - Konstancja Eleonora Nepomucena, córka Juliana i Ewy Malczewskich
07.11.1797 - Józef Jacek Roman, syn Juliana i Ewy Malczewskich
16.10.1800 - Nepomucena Jadwiga Teresa, córka Juliana i Ewy Malczewskich
14.08.1803 - Kajetan Antoni, syn Juliana i Ewy ze Święcickich Malczewskich
Rajsko
19.10.1757 - Teresa ?, córka Rościsława i Zuzanny Wolskich
20.01.1760 - Agnieszka, córka Rościsława i Zuzanny Wolskich
Szczepanowice
05.05.1719 - Agnieszka, córka Wojciecha i Jadwigi Maszkowskich
04.07.1720 - Jan Władysław, syn Wojciecha i Jadwigi Maszkowskich
24.08.1722 - Zuzanna, córka Wojciecha i Jadwigi Maszkowskich
05.07.1723 - Wojciech, syn Wojciecha i Jadwigi Maszkowskich
23.11.1724 - Stanisław Andrzej, syn Wojciecha i Jadwigi Maszkowskich
16.12.1728 - Aleksander Tomasz, syn Wojciecha i Jadwigi Maszkowskich
22.07.1785 - Marianna, córka Antoniego i Teresy Kobierzyckich
Żerechowa
01.09.1720 - Marianna, córka Stanisława i Zofii Zarembów
14.08.1746 - Józef Gabriel, syn Marcelego i Barbary Święcickich
24.06.1747 - Balbina Agnieszka Magdalena, córka Marcelego i Barbary Święcickich
03.12.1749 - Bruno Józef Franciszek, syn Marcelego i Barbary Święcickich
17.10.1750 - Maria Barbara, córka Marcelego i Barbary Święcickich
11.04.1793 - Wojciech, syn Jana i Marianny Trepków
05.09.1797 - Angela, córka Jana i Marianny Trepków
Milejów
26.07.1719 - Anna, córka Stanisława i Marianny Święcickich


Film 2292501


Akta małżeństw, zgonów 1753-1788

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1753
Roku Pańskiego 1753, dnia zaś 21 września. Ja Andrzej Wojciński kapłan miejscowy błogosławiłem przed obliczem kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt, małżeństwo między Urodzonym Panem Aleksandrem Latalskim podczaszym żydaczowskim a Urodzoną Zuzanną Trepczanką z Bryszek, nie znajdując żadnych przeszkód. Stawającymi świadkami byli Urodzony Mikołaj Bielawski łowczy, Maciej z Krępy Święcicki miecznik województwa sieradzkiego i wielu innych.
Roku Pańskiego 1753, dnia 25 lutego. Ja Andrzej Wojciński pleban miejscowy błogosławiłem związek małżeński między Urodzonym Narcyzem Bukowskim a Urodzoną Marianną Jackowską wdową, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel przed obliczem kościoła. Stawającymi w kościele świadkami byli Wielmożny Pan Marceli z Krępy Święcicki stolnik bracławski i Pan Walenty Roszkowski i Pan Rozmarynowski.
Rok 1760
Roku Pańskiego 1760. Ja Mateusz Pągowski kapłan mierzyński błogosławiłem związek małżeński między Urodzonym Wawrzyńcem Uczkowskim a Urodzoną Rozalią Pągowską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód. Obecnymi świadkami byli Wielmożny Maciej Święcicki miecznik sieradzki, Wielmożny Maciej Pstrokoński, Wielmożny Stanisław Psarski stolnik bracławski, Wielmożny i Urodzony Aleksander Latalski, Urodzony Józef Raciborski i inni.
Rok 1764
Roku jak wyżej, dnia 6 lutego. Przewielebny Gilbert (Gwalbert) Puziński kapłan rozpierski błogosławił związek małżeński między Urodzonymi Kazimierzem Srockim a Urodzoną Katarzyną Trepczanką, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód. Obecnymi świadkami byli Wielmożny Pan Maciej Święcicki miecznik sieradzki, Wielmożny Maciej Pstrokoński, Urodzony Franciszek Trepka, Wielmożny Franciszek Zaręba szambelan sieradzki i inni.
Rok 1767
Straszów
Roku Pańskiego 1767-go, 11-go marca. Ja Maciej Pągowski kapłan mierzyński, wicedziekan tuszyński błogosławiłem związek małżeński w obliczu kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, między Urodzonymi Maciejem Pstrokońskim poczaszym kijowskim a Józefą Święcicką z Krępy i Święcic stolnikową bracławską nie znajdujac żadnych przeszkód. Obecnymi świadkami byli Przewielebny Czcigodny Gilbert Puziński prepozyt rozprzeński, świadkiem małżeństwa był Wielmożny Pan Maciej Święcicki miecznik województwa sieradzkiego i Wielmożny Radwan Zebrzydowski podczaszy r? i Wielmożny Jan Bąkowski podczaszy halicki, Wielmożny Józef Maszkowski ?, Wielmożny Stanisław Psarski podczaszy bracławski i inii.
Rok 1773
Dwór mierzyński
Roku Pańskiego 1773-go, dnia 2-go lutego, w dniu święta Oczyszczenia NMP. Za pozwoleniem Przewielebnrgo Czcigodnego Franciszka Grochowalskiego oficjała kurzelowskiego, prepozyt przedborski, czarnociński, błogosławił związek małżeński między Wielmożnymi Józefem Bierzyńskim z ? a Justyną Trepczanką w asyście Jaśnie Wielmożnego Adama Łąckiego kasztelana czechowickiego, Józefa Zaremby dowódcy Wojsk JKM, Franciszka Zaremby skarbnika radomszczańskiego, Jana Bąkowskiego podczaszego halickiego i innych.
Rok 1774
Straszów parafia Rozprza
Roku Pańskiego 1774-go, dnia 12-go lutego. Prześwietny i Przewielebny Roch Siemieński urzędnik konsystorski radomszczański, kanonik wol?, prepozyt kacz? z osobistym udziałem proboszcza Rozprzy kapelana Leśniewicza, w kościele parafii mierzyńskiej błogosławił związek małżeński między Wielmożnym Kazimierzem Krąkowskim a Marianną Święcicką ze Straszowa, nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych. Świadkami stawającymi byli Wielmożny Sebastian Święcicki skarbnik bielski i Wielmożny Maciej Święcicki wojski sieradzki i inni.
Rok 1776
Dwór S[z]czepanowiecki
Roku Pańskiego 1776, dnia 23-go maja. Ja, Mateusz Pągowski prepozyt mierzyński, wicedziekan tuszyński, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych. błogosławiłem związek małżeński między Wielmożnym Panem Wawrzyńcem Ożarowskim skarbnikiem radomszczańskim a Elżbietą Maszkowską podczaszyną romsc?. Świadkami stawającymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Maciej Święcicki wojski województwa sieradzkiego i Wielmożny Pan Felicjan Politański wojski radomszczański, Wielmożny Pan Stanisław z Psar Psarski stolnik bracławski i inni.
Rok 1778
Lubień Królewski i dwór
Roku Pańskiego 1778-go, dnia 23-go lutego. Ja, Mateusz Pągowski prepozyt mierzyński, wicedziekan tuszyński, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, błogosławiłem związek małżeński między Wielmożnym Janem Trzebiatowskim a Wielmożną Julianną Latalską z Lubienia Królewskiego. Świadkami stawającymi byli Wielmożny Pan Michał Tymowski burgrabia piotrkowski, posesor dóbr Zerechowej i Wielmożny Pan Hieronim Trepka posesor dóbr Bryszki i Wielmożny Pan Gąsiorowski ze wsi Zmarzna Wola i inni.
Dwór mierzyński.
Roku Pańskiego 1778-go, dnia 8-go września. Przewielebny Adam z Przerąba Przerembski kustosz Królestwa Polskiego[?] poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, błogosławił związek małżeński między Urodzonym Idzim Olszewskim podczaszym trembowelskim a Marianną Trepczanką z Mierzyna. Świadkami stawającymi byli Wielmożny Maksymilian Turski chorąży radomszczański, Wielmożny Pan Jan Bąkowski podczaszy wieluński, Kazimierz Otwinowski, Wojciech Zaremba ? radomszczański, Jan Gołembowski, Paweł Białobrzeski skarbnik sieradzki i inni.
Rok 1779
Roku 1779, dnia 11 października. Ja, Mateusz Pągowski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłosznymi w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, pobłogosławiłem związek małżeński między Wielmożnym Pawłem Białobrzeskim a Magdaleną Rucką. Asystował Przewielebny Kajetan Leśniewicz kapłan Rozprzy. Świadkami stawającymi byli Wielmożny Maciej z Krępy Święcicki wojski sieradzki, Wielmożny Marceli Święcicki stolnik kijowski, Antoni Kraszkowski podczaszy trembowelski i inni.
Rok 1786
Dwór mierzyński.
Roku Pańskiego 1786-go, dnia 25-go maja. Ja Felicjan Ordęga pierwszy przeor konwentu wielgomłyńskiego św. Pawła Pierwszego Eremity, za zgodą Przewielebnego Czcigodnego Jana Zdziarskiego prepozyta mierzyńskiego, w asyście Józefa Grabowskiego prepozyta rozprzańskiego, pooprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, pobłogosławił związek małżeński między Wielmożnym Panem Gabrielem Święcickim stolnikiem kijowskim a Wielmożną Panią Katarzyną Stetkiewiczową wdową skarbnikową łuskowską? obecnie dzierżawczynią w Mierzynie. Świadkami stawającymi byli Jasnie Wielmożny Pan Maciej Święcicki wojski sieradzki i Wielmożny Jan Stetkiewicz, Wielmożny Pan Olszewski i wielu innych.

ZGONY

Rok 1758
Roku Pańskiego 1758-go, dnia 28 sierpnia zmarł Przewielebny Czcigodny Józef Nekanda Trepka proboszcz mierzyński, żył na plebanii tylko trzy lata. Pochowany w kościele mierzyńskim pod ołtarzem NMP.
Rok 1765
Mierzyn dwór
Roku Pańskiego 1765, dnia zaś 3-go sierpnia.
Odeszła w Panu dziewczynka Martyna Dorota Apolonia [córka] Jaśnie Wielmożnych Państwa Macieja z Krępy i Święcic i Anny z Zarembów Święcickich mieczników województwa sieradzkiego. Pochowana zaś została w kościele mierzyńskim dnia 4 sierpnia w grobowcu tuż przy ołtarzu bł. Anny.
Rok 1769
Dwór mierzyński
Roku Pańskiego 1769-go odeszła w Panu dziewczynka imieniem Józefa [córka] Jaśnie Wielmożnych Państwa Macieja z Krępy i Święcic i Anny z Zarembów Święcickich mieczników sieradzkich. Pochowana zaś w kościele mierzyńskim w grobowcu dnia 10 lutego blisko ołtarza bł. Anny.
Rok 1770
Dwór Bryszki
Roku Pańskiego 1770 dnia 22-go kwietnia zmarł chłopiec trzech imion Jakub, Dominik, Ignacy [syn] Wielmożnego Hieronima Trepki i Ewy z Malczewskich Trepczyny posesorów dóbr Bryszki. Zmarł w dniu chrztu, pochowany zaś w kościele mierzyńskim w grobowcu niedaleko ambony.
Rok 1775
Dwór mierzyński
Roku Pańskiego 1775-go, dnia 2-go marca odeszła w Panu Jaśnie Wielmożna Pani Justyna z Trepków Bierzyńska podczaszyna chęcińska wkrótce po porodzie w swojej słabości. Pochowana zaś w grobowcu obok św. Anny na południowej stronie kościoła mierzyńskiego.
6 Dwór mierzyński
Roku Pańskiego 1775-go, dnia zaś 11-go sierpnia zmarła dziewczynka imienem Józefa córka Jaśnie Wielmożnego Macieja z Krempy i Święcic, jak też Anny z Zarembów Święcickich. Pochowana zaś w kościele mierzyńskim w grobowcu blisko ambony na północnej stronie.
Rok 1777
31 Mierzyn dwór
Roku Pańskiego 1777-go, dnia 17-go sierpnia zmarła dziewczynka Józefa lat trzy, córka Jaśnie Wielmożnego Pana Józefa Bierzyńskiego starosty perejesławskiego. Pochowana zaś w kościele mierzyńskim w grobowcu pod amboną.


Film 2292500

Akta zgonów 1789-1796

Rok 1790
Mierzyn.
Dnia 19 lipca odszedł w Panu Wielmożny Tomasz, syn Wielmożnych Macieja i Anny z Zarębów Święcickich trybunów sieradzkich, śmiercią ? opatrzony wszystkimi sakramentami na wieczną drogę, pochowany został w kościele przed dużym ołtarzem.
Rok 1792
Mierzyn.
Dnia 6 lutego zmarło zaraz po porodzie (urodzeniu) dziecko z trudem ochrzczone z wody imionami Ignacy i Antoni, syn Wielmożnych Państwa Juliana i Ewy Malczewskich, pisarza grodzkiego chęcińskiego, dziecko tu pochowane w kościele przed dużym ołtarzem.
Rok 1793
Dwór Bryszki.
1793. dnia 15. lutego odeszła w Panu Wielmożna Urodzona Pani Marianna Raciborowska lat 90. Opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana na cmentarzu przy dużych podwojach kościoła.
Łochyńsko.
1793 dnia 12. grudnia odszedł w Panu niespodziewaną śmiercią Wielmożny Pan Marceli Święcicki stolnik kijowski lat 80 z parafii rozprzańskiej i pochowany został w grobowcu mierzyńskim zgodnie ze swoją wolą.
Rok 1794
1794. Dnia 14 grudnia zmarło dziecko imieniem Józef, ochrzczony z wody święconej syn Wielmożnych Juliana Malczewskiego i Ewy ze Święcickich, małżonków sędziów ? chęcińskich, szesnaście tygodni, zmarł z zatrucia, pochowany został w grobowcu kościoła.

 

początek strony