MIKOŁAJEWICE

 

Family History Library

Film 2044360

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Parafia Mikołajewice, diezezja łódzka

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1718-1751

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1751-1775


Wyciąg aktu ślubnego z ksiąg cywilnych parafialnego kościoła Mikołajewic, Karszew
 Akt ślubu Wojciecha Bogusławskiego i Michaliny Przeuskiej  20.03.1821

 

 

 

   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1718-1751

 

 

URODZENIA

 

Rok 1718

Maj Prusinowice

Ja, Józef Skaliński kapłan mikołajewski, ochrzciłem syna Urodzonych Kazimierza Szypowskiego i Zofii z Czeluścińskich, prawowitych małżonków mieszkajacych w Prusinowicach, któremu nadałem imię Florian. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Magnuski i Urodzona Anna Magnuska siostra poprzedniego Urodzonego. 1 maja.

Rok 1719

Mikołajewice

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonego Kazimierza Dłużniowskiego i Anny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Wojciech. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Zebrzycki i Urodzona Marianna Głowińska. Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 kwietnia.

Rok 1720

Karszow

Ja, Józef Skaliński kapłan  mikołajewski, ochrzciłem imionami Szymon Rafał, syna Urodzonych prawowitych małżonków, Antoniego Gniazdowskiego dzierżawcy z Karszewa i Urodzonej Katarzyny z Zakrzewskich córki nieżyjącego Urodzonego Adama Zakrzewskiego pisarza poznańskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Miłoński i Urodzona Marianna Szoławska. Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 października.

Rok 1721

Prusinowice

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Bartłomieja Ludwika, syna Urodzonego Kazimierza Szypowskiego i Zofii Czeluścińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Górski i Marianna z Molskich Czeluścińska. Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 sierpnia.

Rok 1724

Zalew

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę, której nadałem imię Anna, Urodzonych prawowitych małżonków Aleksandra [Szary] Kałoskiego i Marianny z Piwów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Paweł Tworkowski prepozyt lutomierskiego szpitala przy św. Bartłomieju i Urodzona Rozalia Miłońska. A.D. 1724, 31 marca.

Rok 1728

Ja, Józef Skaliński kapłan mikołajewskiego kościoła, ochrzciłem syna, któremu nadałem imię Stefan, Urodzonego Walentego Trębińskiego i Urodzonej Jadwigi z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Kawiecki i Urodzona Rozalia Małońska. Roku, jak wyżej, dnia 1 stycznia.

Zalew

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonego Walentego Trębińskiego administratora i Urodzonej Jadwigi z Wolskich, prawowitych małżonków,  której nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Starzeński i Agnieszka Skalińska. Roku, jak wyżej, dnia zaś 5-go listopada.

Rok 1730

Mikołajewice

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Wojciech, Urodzonych prawowitych małżonków Kazimierza Dłużnioskiego i Anny z Michnowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Zębrzyski i Urodzona Anna Głowińska. Roku, jak wyżej, dnia zaś 16 kwietnia.

Mikołajewice

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Barbara, Urodzonych prawowitych małżonków Piotra Biesiekierskiego i Franciszki z Dobieckich. Rodzicami chrzestnymi byli Sebastian Starzyński i Urodzona Jadwiga Wiesczycka. Roku, jak wyżej, dnia zaś 4 grudnia.

Rok 1732

Mikołajewice

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych prawowitych małżonków Kazimierza Dłużnioskiego i Anny z Michnoskich, któremu nadałem imię Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Sawicki i Teresa Batogoska. Dnia zaś 10 czerwca.

Rok 1733

Mikołajewice

Roku, jak wyżej. Ja, Józef Skaliński kapłan kościoła parafialnego mikołajewskiego, ochrzciłem córkę Urodzonego Piotra Biesiekierskiego i Franciszki z Dobieckich, prawowitych małżonków, której nadałem dwa imiona Agnieszka i Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi jej byli Wielebny Franciszek Skaliński mansjonarz przy kościele szadkowskim i Urodzona Joanna Krobanoska z Dobieckich ciotka dziecka. Roku, jak wyżej, dnia zaś 16 kwietnia.

Karszow

Ja, ten sam, jak wyżej, świętymi olejami ? ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Katarzyna, wyżej wspomnianych rodziców ochrzczonego dziecka, Urodzonego Tomasza Borzęckiego i matki dziecka Urodzonej Wiktorii Pawłowiczownej. Obecni Urodzony Franciszek Stokowski dobrodziej kościoła i Urodzona Konstancja Abramowiczowa z Bykoskich. Roku, jak wyżej, dnia zaś 11 października.

Mikołajewice

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych  prawowitych małżonków Piotra Biesiekierskiego i Franciszki z Dobieckich, któremu nadałem imiona Łukasz i Michał. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Dobiecki wuj dziecka i Urodzona Zofia Dobiecka babka dziecka z Leśnicy. A.D. 1729 dnia 13 października.

Rok 1737

Chorzeszów

Dnia 29 lipca. Ja, Józef Skaliński kapłan mikołajewski, ochrzciłem syna, któremu nadalem dwa imiona Piotr i Jan, Urodzonych prawowitych małżonków Józefa Chodakowskiego i Anny z Jeżyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Błeszyński i Urodzona Marianna Błeszyńska. Roku, dnia i miesiąca jak wyżej.

Rok 1738

Wodzierady

27 kwietnia, roku, jak wyżej. Ja, Franciszek Skaliński kapłan mikołajewski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Stanisława Błeszyńskiego i Marianny Błeszyńskiej, prawowitych małżonków. Dziecku nadałem dwa imiona Katarzyna i Joanna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzeni Józef Chodakoski, Błeszyński i Marianna Kozłoska z domu Dęboskich.

3 listopada Zalesie

Ja, Franciszek Skaliński kapłan mikołajewski, ochrzciłem dziecko Urodzonych prawowitych rodziców Franciszka Chodakoskiego i Wiktorii z domu Starodworskiej, któremu nadałem imię Salomea. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Józef Chodakoski i Anna Chodakoska z domu Jeżyńska. Dnia jak wyżej, rok 1738.

Rok 1739

Mikołajewice.

3 kwietnia

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Walentego Jarochoskiego i Franciszki z domu Dobieckiej 1v. Biesiekierskiej, 2v. Jarochoskiej, któremu nadałem imię Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stanisław Błeszyński i Marianna Błeszyńska. Roku jak wyżej.

Zalew

24 września

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Franciszka Stokowskiego i Marianny z domu Madalińskiej, któremu nadałem dwa imiona Wawrzyniec i Michał. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Michał Madaliński pisarz wieluński, marszałek piotrkowski ? i Wielmożna Eleonora Wągroska. Roku jak wyżej.

Chorzeszów

7 października. Ja, Franciszek Skaliński proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa Chodakoskiego i Anny z Jeżyńskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Maksymilian i Michał. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Michał Madaliński pisarz ziemi wieluńskiej, i Urodzona Marianna Błeszyńska.. Roku jak wyżej, dnia jak wyżej.

22 Październik Zalesie

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko z nieprawego łoża Urodzonego Jakuba Górskiego i Heleny Dobrzenieckiej, któremu nadałem imię Łukasz. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Górski i Franciszka Biesiekierska.

Rok 1740

Styczeń

Prusinowice

14. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Wielmożnego i Urodzonego Antoniego Mileskiego i Marianny Mileskiej z domu Sławińskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Adam i Kacper. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Wielmożny Pan Mikołaj Spinek i Urodzona Wielmożna Stokoska z domu Madalińska.

Lipiec

Wodzierady

Ja, Franciszek Skaliński, ochrzciłem dziecko Wielmożnego i Urodzonego Stanisława Błeszyńskiego i Urodzonej Pani Marianny z domu Zabłockiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Magdalena. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny Pan Walenty Jarochowski i Urodzona Franciszka Biesiekierska. Roku, jak wyżej, dnia ...

Janowice

11 sierpnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Andrzeja Radziątkowskiego i Urodzonej Marianny z domu Nagórskiej, któremu nadałem dwa imiona Marianna Zuzanna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Aleksander Zamoyski i Urodzona Franciszka Biesiekierska. Roku, dnia, jak wyżej.

Październik

Zalew

Znakomity i Przewielebny Karol Iwański kanonik uniejowski, kapłan lutomierski, ochrzcił syna Urodzonego Adama Madalińskiego i Katarzyny z domu Zabłockiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Szymon i Franciszek. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Zamrzycki starosta mrzygłodzki i Urodzona Wielmożna  Marianna Stokoska. Roku i dnia jak wyżej.

30 października.

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Walentego Jarochowskiego i Urodzonej Franciszki z domu Dobieckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Salomea i Elżbieta. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Sokolnicki i Urodzona Franciszka Biesiekierska.

Rok 1741

Zalesie

16 czerwca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko  Urodzonego Antoniego Gałczyńskiego i Urodzonej Franciszki Piotrkowskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Elżbieta. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jarochowski i Urodzona Franciszka Biesiekierska.

Grudzień

Janowice

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Andrzeja Radziątkowskiego i Marianny z domu Nagórskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Barbara. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony ? Zamoyski i Urodzona Marianna Błeszyńska.

Rok 1743

Luty

Wodzierady

19. Ja, Franciszek Skaliński kapłan tego kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Stanisława Błeszyńskiego i Marianny Błeszyńskiej z domu Zabłockiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Eleonora. Rodzicami chrzestnymi jej byli Wielmożny Urodzony Adam Madaliński i Marianna Madalinska. Roku i dnia, jak wyżej.

Maj

Chorzeszów

Ja, Franciszek Skaliński proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Jana Gomińskiego i Zofii ze Strzeleckich Gomińskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Jan Nepomucen i Ignacy. Rodzicami chrzestnymi jego byli Znakomity Wielebny Józef  Grzegorz Strzelecki oficjał wolborski, kanonik, prepozyt tuszyński i Urodzona Wielmożna Kunegunda Walewska z domu Garczyńska. Roku, jak wyżej i dnia.

Październik

Zalew

Ja, Franciszek Skaliński, ochrzciłem dziecko Urodzonych Adama Madalińskiego i Katarzyny z domu Zabłockiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Łukasz. Rodzicami chrzestnymi jego byli Wielmożny Pan Stanisław Wiesczycki i Urodzona Marianna Błeszyńska.

Rok 1745

Karszew

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem prawowite dziecko Urodzonych Krzysztofa Bielskiego i Konstancji Jarockiej, któremu nadałem imię Regina. Rodzicami chrzestnymi jej byli Urodzony Paweł Abramowicz i Urodzona Barbara Biesiekierska.

Kwiecień

Wodzierady

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonego Wielmożnego Pana Stanisława Błeszyńskiego i Urodzonej Marianny Błeszyńskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Franciszek i Wojciech. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Wojciech Jarochowski i Urodzona Pani Franciszka Jarochowska.

Rok 1746

Maj

Chorzeszów

8 maja Znakomity Przewielebny Grzegorz Józef ze Strzelc Strzelecki, kanonik władysł?, oficjał wolborski, kapłan wolborski, tuszyński etc. ochrzcił dwoma imionami Katarzyna i Domicela, córkę Urodzonych prawowitych małżonków Jana Gomińskiego i Zofii z domu Strzeleckiej Gumińskiej. Rodzicami chrzestnymi jej byli Wielmożny Pan Franciszek Starzyński i Wielmożna Urodzona Jadwiga Dzierzbicka cześnikówna inowłodzka.

Rok 1747

Wodzierady.

24 marca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Stanisława Błeszyńskiego i Marianny z domu Zabłockiej, któremu nadałem dwa imiona Walenty i Maciej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Michał Besiekierski i Elżbieta Besiekierska brat i siostra rodzona.

Prusinowice

3 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Stanisława Szypowskiego i Marianny Kozickiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Wojciech. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Paweł Abramowicz i Urodzona Franciszka Jarochowska.

Listopad

Prusinowice

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Floriana Szypowskiego i Marianny Dłuskiej, któremu nadałem dwa imiona Stanisław Kostka i Andrzej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Tylski i Urodzona Katarzyna Biesiekierska

Rok 1748

31 maja. Ja, Franciszek Skaliński proboszcz kościoła parafialnego, ochrzciłem dziecko Urodzonego Walentego Krajowskiego i Gertrudy z Błońskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Jan i Antoni. Rodzicami jego chrzestnymi byli Łukasz Skalski i Wielmożna Urodzona panna Franciszka Miłońska.

Październik

Żytowice. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan Kanty, Urodzonych Kacpra Tylskiego i Urodzonej Katarzyny Koźlickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Koźlicki i Urodzona Krystyna Mielowska.

Rok 1749

Maj Kiki

20-go. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Grzegorza Badowskiego i Urodzonej Marianny z domu Paprockiej, któremu nadałem imię Jan Nepomucen. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzozny Wojciech Komorowski i Urodzona Marianna Miłońska.

Październik

Żytowice. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan Kanty, Urodzonych Kacpra Tylskiego i Urodzonej Katarzyny Koźlickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Koźlicki i Urodzona Krystyna Mielowska.

Rok 1750

Marzec Żytowice

7-go. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dzieci Urodzonych Jana i Marianny Piekarskich, prawowitych małżonków, którym nadałem, pierwszemu imię Józef, drugiemu Tomasz. Rodzicami ich chrzestnymi byli Wielebny Ignacy Suchan wikary pabianicki i Urodzona Barbara Wisławska.

Kwiecień Chorzeszów

2 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Franciszka Starzyńskiego i Elżbiety z domu Borzęckiej, prawowitych małżonków, którym[?] nadałem dwa imiona Aleksander i Jan. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jarochowski i Teresa Górska.

Rok 1751

Marzec Chorzeszów

14 Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody trzema imionami Jan Boży, Bogumił i Józef, syna Urodzonych Franciszka Starzyńskiego i ?

Lipiec

Zalew

25  Ten sam, jak [wyżej], ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Apolinary i Jakub, prawowitych małżonków Urodzonych Sebastiana Rudnickiego i jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Starzyński i Franciszka Jarochowska.

Janowice

3 sierpnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Wawrzyniec i Roch, Urodzonych Ignacego Baranowskiego i Marianny z domu Porczyńskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jarochowski i Urodzona Helena Pietrkowska.

 

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1712

Kiki luty

Roku, jak wyżej, dnia zaś 7-go lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Pana Kazimierza Pomorskiego z Urodzoną Panią Konstancją  Świerzyńską w obecności świadków Urodzonego Pana Aleksandra Miłońskiego i Urodzonej Pani Marcjanny z Mata?skich Mularskiej.

Rok 1715

Zalesie

Dnia 21 lutego Roku, jak wyżej. Ja, Józef Skaliński kapłan mikołajewski, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Wielmożnego i Urodzonego Pana Józefa Jadziejowicza z Urodzoną Cecylią Sierakowską, trzema zapowiedziami ?, w obecności świadków Urodzonego Pana Kazimierza Szypowskiego, Urodzonego Pana Bonawentury Zieniakie..., Urodzonej Pani Zofi Szypowskiej ?

Rok 1717

Chorzeszów. Ja, ten sam, jak wyzej, potwierdziłem związek małżeński Urodzonych Stanisława Brzechfy z Zofią z Kurczewskich Chodakowską wdową w obecności świadków Urodzonego Pana Kazimierza Szypowskiego i Urodzonego Stanisława Magnuskiego. Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 czerwca.

Rok 1818

Mikołajewice. Ja, Józef Skaliński, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Kacpra Pągoskiego z Urodzoną Zofią Batogowską?, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i w obecności świadków Urodzonego Kazimierza Szypowskiego i Urodzonego Franciszka Smolskiego. Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 lutego.

Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Kazimierza Rzedkowskiego z Anną Magnuska, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i w obecności Urodzonego Kazimierza Szypowskiego i Stanisława Magnuskiego brata rodzonego. Roku, jak wyżej, dnia zaś 7-go czerwca,

Rok 1727

Ja, ten sam, jak wyżej, uznałem związek małżenski Urodzonych  Adama Humanoskiego z Petronelą Stobiecką, ogłaszając trzy zapowiedzi, w obecności świadków Urodzonego Jana Stobieckiego, Ludwika Miłońskiego. Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 lutego.

Rok 1728

Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem związek małżenski Urodzonych  Jana Bialobrzeskiego z Rozalią Miłońska, ogłaszając trzy zapowiedzi i w obecności świadków Urodzonego Samuela Łaszewskiego i Ludwika Mikołaja Miłońskiego a także Jana Stobieckiego. Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 lutego.

Rok 1732

Ja, ten sam, jak wyżej, uznałem związek małżenski Urodzonych  Walentego Grabskiego sędziego łęczyckiego z Zuzanną z Głębockich Stokoską, ogłaszając trzy zapowiedzi i w obecności świadków Urodzonego Andrzeja Głębockiego?, Urodzonego Jana Koreckiego?, Urodzonego Ludwika Miłońskiego. Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 lipca.

Rok 1733

Janowice. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem związek małżenski Urodzonych  Grzegorza Bielickiego z Urodzoną Marcjanną Dłużewską, poprzedzając trzema zapowiedziami i w obecności świadków Urodzonego Stanisława Dłużewskiego ojca narzeczonej i  Urodzonego Piotra Kawieckiego. Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 stycznia.

Wodzierady, ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia zaś 5-go września błogosławiłem związek małżenski Urodzonych  Wojciecha Lutosłaskiego z Urodzoną Zofią Kawiecką córką Urodzonego Jakuba Kawieckiego, poprzedzając trzema zapowiedziami i w obecności świadków Urodzonego Felicjana Wołowicza, Urodzonego Jakuba, Piotra etc, Macieja ?

Rok 1738

Mikołajewice

24 lutego

Ja, Franciszek Skaliński kapłan kościoła mikołajewskiego, zachowując wszystko, co ma być prawnie zachowane, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, poprzedzając zapowiedziami, Urodzonego Wielmożnego Walentego Jarochowskiego i Urodzoną Franciszkę Biesiekierską z dóbr Mikołajewic, zapytałem obojga, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, uznałem małżenstwo w obecności Urodzonego Pana Andrzeja Z.S. Skrzyńskiego, Urodzonego Pana Antoniego Wągroskiego etc., etc. Dnia jak wyżej, rok 1738.

Rok 1748

Dnia 7 stycznia

Ja, Francoszek Skaliński kapłan, zachowując wszystko, co miało być prawnie zachowane, nie znajdując żądnych kanonicznych przeszkód, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, Urodzonego Baltazara Tylskiego i Urodzoną Katarzynę Koźlicką, zapytałem obojga, mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, błogosławiłem małżeństwo obecnych w obecności Urodzonego Tomasza Zdzienickiego, Urodzonego Walentego Jarochowskiego, Urodzonego Sebastiana Rudnickiego, Urodzonego Garczyńskiego, Urodzonego Zakrzewskiego

Rok 1749

Mikołajewice

Maj 25

Ja, Francoszek Skaliński kapłan mikołajewski, zachowując wszystko, co miało być prawnie zachowane, nie znajdując żądnych kanonicznych przeszkód, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, Urodzonego Pana Anastazego Olęckiego i Urodzoną Franciszkę Besiekierską, zapytałem obojga, mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, błogosławiłem obecne małżeństwo w asystencji Urodzonych Wielmożnego Franciszka Starzyńskiego, Urodzonego Kacpra ?, Walentego Jarochowskiego, Wielmożnego Michała? Besiekierskiego, Andrzeja Zakrewskiego i innych.

Rok 1750

Wodzierady

8-go lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, zachowując wszystko, co miało być prawnie zachowane, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Fabiana Potockiego z Urodzoną Marianną Błeszyńską, w asystencji Urodzonych Walentego Jarochowskiego, Stanisława Stawickiego z Charszewa.

Rok 1751

Czerwiec Prusinowice

7. Ten sam, jak wyżej, zachowując wszystko, co miało być prawnie zachowane, potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Michała Zernickiego z Marianną Szypowską, w obecności Urodzonych Jakuba Górskiego, Walentego Jarochowskiego i Ziernickiego?

 

 

ZGONY

 

Rok 1713

Roku, jak wyżej, dnia zaś 9-go maja został pochowany Urodzony Andrzej Zielonacki, opatrzony sakramentami i ostatnim namaszczeniem.

Rok 1718

Pochowana została Urodzona Elżbieta Stobiecka z Mikołajewic 10 listopada, opatrzona sakramentami.

Rok 1737

Mikołajewice

Urodzony Piotr Biesiekiersk dobroczyńca kościoła, opatrzony sakramentami przez Wielebnego Iwańskiego, zmarł w roku, jak wyżej, dnia 29 sierpnia, pochowany w kościele.

24 grudnia Urodzona Konstancja Pomorska, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele, roku i dnia, jak wyżej.

Rok 1739

Żytowice

3 maja Urodzona Łucja Madalińska opatrzona sakramentami zmarła i pochowana w kościele.

Rok 1742

Lipiec

13 Urodzona Zofia Fresemberkowa opatrzona sakramentami pochowana w kościele mikołajewskim w wieku około 60 lat.

Rok 1747

Sierpień

Prusinowice

7 Urodzony Pan Kazimierz z Białej? Szypowski opatrzony sakramentami pochowany u ojców reformatów w wieku około 70 lat.

Wrzesień

Żytowice

9 Urodzona Katarzyna Tylska z domu Kobelańska opatrzona sakramentami [zmarła]  w wieku około 24 lat, pochowana w swojej parafii.

Rok 1748

Prusinowice

20 lipca Urodzony Pan Maciej Trzciński wyspowiadany, zmarł i pochowany w naszym kościele przed św. Barbarą.

Rok 1749

Wodzierady

6 lutego Urodzona Marianna Błeszyńska opatrzona sakramentami zmarła po północy w porodzie. Pochowana w kościele w grobowcu.

Rok 1750

Kiki Lipiec

11. Urodzona Ewa Rembieska wyspowiadana w święto Nawiedzeniea NMP, lat około 70.

23. Urodzony Michał Mars?ski opatrzony sakramentami, zmarł w wieku ponad 50 lat. Pochowany został ?

Listopad

7 listopada Zalew

Urodzony Kazimierz Wierzbowski opatrzony sakramentami zmarł w wieku lat 46. Pochowany w kościele przed ołtarzem św. Barbary.

 

 

 

   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1751-1775

 

 

URODZENIA

 

Rok 1752

Chorzeszów

16 sierpnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni i Roch, urodzone 13 kwietnia dziecko Urodzonych Franciszka Starzyńskiego i Urodzonej Elżbiey z domu Borzęckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Józef Walewski stolnik i Urodzona N. Dzierzbicka podstolina.

Rok 1753

Marzec

Dziektarzew

28. Ja, Franciszek Skaliński proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Franciszka Siewierskiego i Urodzonej Wiktorii Gadomskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Wiktoryn i Kazimierz. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jarochowski i Urodzona Franciszka Jarochowska z domu Dobiecka.

Czerwiec

Chorzeszów

9 czerwca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Franciszka Starzyńskiego i Elżbiety z domu Borzęckiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem trzy imiona Dominika, Monika i Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Sobolewski i sławetna Marianna Skalińska.

Październik

Zalew

18 października. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Sebastiana Rudnickiego [matki brak], któremu nadałem imię Łukasz. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Go?ski i Urodzona Baranowska.

Rok 1754

Styczeń

Karszów

19 Ja, Maksymilian Broszkowski prepozyt przy św. Bartłomieju lutomierskim, ochrzcilem dziecko Urodzonych Karola Wilińskiego i Urodzonej Marianny z domu Waliszewskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Antonina i Agnieszka. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wielmożny Antoni Waliszewski i Urodzona Elżbieta Starzyńska.

Kiki

11 listopada. Ja, Franciszek Skaliński dziekan zewnetrzny lutomierski, prepozyt mikołajewski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wielmożnego Mikołaja Miłońskiego i Urodzonej Wielmożnej Marianny z domu Strzeleckiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Jan Kapistran i Marcin. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Grabski i Urodzona Marianna Krasnodębska.

Chorzeszów

11 listpada. Ja, ten sam dziekan zewnętrzny lutomierski, prepozyt mikołajewski, ochrzciłem z wody dziecko Urodzonych Wielmożnego Franciszka Starzyńskiego i Urodzonej Elżbiety z domu Borzęckiej, któremu nadalem trzy imiona Jakub, Onufry i Marcin, zachowałem ceremonię. Rodzicami chrzestnymi jego byli brat rodzony Wincenty Starzyński i Konstancja . Urodzony 25 lipca roku 1754.

Rok 1755

Kiki 10 sierpnia

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Jakuba Witowskiego i Anny z domu Jastrzębskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Wielmożny Adam Rogulski i Urodzona Wielmożna Marianna Milońska.

Mikołajewice

16 Ja, Franciszek Skaliński proboszcz mikołajewski, dziekan lutomierski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wielmożnego Franciszka Siewierskiego i Urodzonej Wiktorii Gad?, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Adam i Roch. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jarochowski i Urodzona Konstancja Idzikowska.

Rok 1756

Żytowice

Lipiec 27 Ja, Antoni Żółowski kapłan w Soleczniowie? za zgodą Znakomitego prepozyta mikołajewskiego, dziekana lutomierskiego, zaniechałem ceremonię syna dwóch imion Stanisław i Grzegorz Urodzonych Wielmożnych Antoniego i Teresy z domu Jastrzębskiej Wyrzykowskich, prawowitych małżonków z Żytowic. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan Mączyński kasztelan spicymirski i Wielmożna Urodzona Pani Magdalena Kolumna Walewska sędzina, asystenci Urodzony Adam Chmielewski i Urodzona Wielmożna Zofia Przybysłwska.

Rok 1757

Sierpień parafia Kwiatkowice

11 sierpnia. Ja, Franciszek Skaliński obecnie zarządca w Kwiatkowicach, dziekan lutomierski, ochrzciłem imieniem Małgorzata, dziecko Urodzonych Mikołaja Piotrowskiego i Urodzonej Apolonii Piotrowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bartłomiej Raczyński i Urodzona Katarzyna Krąkowska, ? Jakub Lipiński z Urodzoną Antonią Sokołowską.

Kiki w Zalesiu z wody

6 grudnia

Ja, Franciszek Józef Skaliński dziekan lutomierski, proboszcz tego kościoła, ochrzciłem z konieczności pomijajac ceremonię, dziecko Mikołaja, syna Wielmożnego Michala Wierzbięty Doruchowskiego i Urodzonej Marianny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Juryszewski i Urodzona Franciszka z domu Rydzewska. Ceremonię zaś dopełnił w 1758 w kosciele parafialnym doruchowskim Józef Bartłomiej Mozdanowski proboszcz doruchowski przy rodzicach chrzestnych ? Wielmożnym i Urodzonym Janie Wierzbięcie Doruchowskim dziadku i Wielmożnej Katarzynie z Kamienieckich Doruchowskiej babce.

Rok 1759

Wodzierady

Roku 1759, dnia 15 listopada ochrzczony z wody Ksawery, syn Urodzonych Józefa i Franciszki Błeszyńskich, jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech Błeszyński i Magdalena Żuromska.

Rok 1760

Styczeń

Prusinowice

7 stycznia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Ewa i Anastazja, córkę Urodzonych Walentego Koneckiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Wiesczycki i Urodzona Wyrzykoska, Urodzony antoni Komorowski ze swoją małżonką, Urodzony Szymon Chabielski z Urodzoną Komoroską.

Rok 1765

Styczeń

Dziektarzew

6 stycznia. Ja, Franciszek Skaliński, ochrzciłem dziecko Urodzonego Antoniego? Bobrownickiego i Urodzonej Agnieszki Bobrownickiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Barbara. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielmożny Szymon Chabielski i Urodzona Wielmożna Brygida Wiesczycka, Urodzony Stanisław Wiesczycki z Urodzoną Biskupską z Karszewa.Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Starzyński ze swoją siostrą.

Janowice

Grudzień

2. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem [dziecko] Urodzonych Wojciecha Kwiatkowskiego i Apolonii Romanowskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli ? Jakub Kamiński i Urodzona Teresa Wyrzykowska.

Rok 1768

Czerwiec

Wodzierady

11 Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa Błeszyńskiego zastępcy dowódcy i Urodzonej Franciszki, któremu nadałem dwa imiona Petronela i Justyna?. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielebny Tomasz Krąkowski i Urodzona Magdalena Żeromska.

7 sierpnia Zalew

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych prawowitych małżonków Kajetana Otockiego i Urodzonej Otockiej, któremu nadałem imię [brak]. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan [brak] i Urodzona Wielmożna Kwiatkowska.

Rok 1769

Zalesie 4 kwietnia

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Szymona Murzynowskiego i Urodzonej Joannyz domu Mor?skiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Józef i Aleksander. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzeni Ludwik Murzynowski dziadek z Wielmożną Urodzoną Zdzienicką, Urodzony Szymon Zdzienicki z Urodzoną Brygidą Wiesczycką.Dziektarzew

25 kwietnia

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko prawowitych małżonków Urodzonych ? Józefa Bobrownickiego i Wielmożnej Agnieszki z domu Jesiewskiej, któremu nadałem imię Katarzyna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Jan Wodziński i Wielmożna Kunegunda Wodzyńska z matką z Piaskowic [?]

Mikołajewice listopad

25 roku, dnia, jak wyżej. Ja, Franciszek Skaliński proboszcz tego kościoła mikołajewskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonego Wojciecha Dąbrowskiego i Urodzonej Teofili Boruckiej, małżonków tej parafii, któremu zostały nadane dwa imiona Katarzyna i Barbara. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Szymon Chabielski z Urodzoną Brygidą Wiesczycką, Urodzony Stanisław Wiesczycki podstoli z Urodzoną Dąbrowską babką.

Rok 1771

Styczeń

Wodzierady

13. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa Błeszyńskiego i Wielmożnej z domu [brak], któremu nadałem dwa imiona Eleonora? i Scholastyka. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Mniewski z Urodzoną Jadwiga Bykoską.

Rok 1772

Marzec

Kiki

11. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Michała Magnuskiego i Kunegundy Witoskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Agata. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Świętosław Jasiński i Urodzona Katarzyna Jasińska żona.

Rok 1774

Kiki

21 sierpnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko prawowitych małżonków Urodzonego Michała Magnuskiego i Urodzonej Kunegundy z Witoskich, któremu nadałem imię Roch. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Starzyński z Chorzeszowa ze swoją żoną.

 

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1757

Kiki

21 Ja, Franciszek Skaliński za zgodą Znakomitego Marcina Załuskiego biskupa łaskiego, uznałem małżeństwo Urodzonego Wielmożnego Michała Doruchowskiego z Doruchowa z Urodzoną Marianą Miłońską wdową, stawający świadkowie Urodzony Franciszek Starzyński, L. Miłoński, Joachim Wilkieński.

Rok 1759

7-go października Prusinowice

Ja, Franciszek Skaliński kapłan tego kościoła, poprzedzając 3 zapowiedziami, zachowując wszystko, co ma być prawnie zachowane, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Urodzonych Sebastiana Czerskigo z Anną Konacką, zapytałem obojga, a mając ich wzajemną zgodę, błogosławiłem małżeństwo w obecności świadków Urodzonego Stanisława Wyrzykoskiego, Bobrownickiego i innych.

Rok 1760

29 Czerwiec Żytowice

Urodzony Wielmożny Stanisław Otocki z Urodzoną Marcjanną Wyrzykowską w Wierzchach przez Wielebnego Zdzienickiego, błogosławił małżeństwo poprzedzając 3 zapowiedziami w Mikołajewicach.

Rok 1761

Kiki

20 października

Ten sam, jak wyżej, zachowując wszystko, co ma być zachowane, poprzedziwszy 3 zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Andrzeja Wosczyńskiego z Urodzoną Agnieszką Białobrzeską w obecności  Urodzonych Antoniego Bobrownickiego, Wojciecha Soleckiego i Drozdowsiego.

Rok 1762

Zalew

8 listopada. Ja, Franciszek Skaliński, bogosławiłem małżeństwo Urodzonego Wielmożnego Józefa Biskupskiego z Katarzyną Otocką, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, stawający Urodzony Wielmożny Stanisław Wiesczycki stolnik ziemi gostyńskiej, Józef Otocki, Antoni Wyrzykowski i inni.

Rok 1769

Kwiecień

Mikołajewice

26 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Wojciecha Dąbrowskiego z Urodzoną Teofilą Borucką, poprzedziwszy 3 zapowiedziami,

nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w Mikolajewicach zapytałem ich w obecności świadków Urodzonych Stanisława Wiesczyckiego podstolego ziemi gostyńskiej i Jana Biskupskiego i innych.

Lipiec

Kiki. Ja, ten sam, jak wyżej, bogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Urodzonego Magnuskiego z Urodzoną Kunegundą Witoską, poprzedziwszy 3 zapowiedziami, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód w obecności świadków Urodzonych Wawrzyńca Trzepińskiego z dóbr Poleszyna?, Malińskiego i innych wiarygodnych.

 

 

ZGONY

 

Rok 1752

Sierpień

Kiki

6 Urodzona Wielmożna Barbara Gosczyńska opatrzona sakramentami, eucharystią, lat około 33 pochowana w kościele przed ołtarzem św. Barbary

Rok 1755

Wodzierady

24 maj

Urodzona Wielmożna Zofia Błeszyńska zmarła niespodzianie i pochowana w kościele przed ołtarzem św. Antoniego.

Rok 1756

13 stycznia

Urodzona Marianna Miłońska opatrzona wiatykiem, ostatnim namaszczeniem, zmarła 13 stycznia roku, jak wyżej, pochowana w kościele pod kolumną przed ołtarzem św. Antoniego, w wieku lat 80.

Lipiec Kiki

1-go Urodzony Wielmożny Mikołaj Miłoński opatrzony sakramentami zmarł w wieku 60 lat i pochowany na cmentarzu przed drzwiami kościoła.

Październik

Kiki

30 października

Urodzony Jan Rebieski opatrzony wszystkimi sakramentami, zmarł w wieku około 78 lat.

Rok 1757

Styczeń

Zalew

18 Urodzona Zofia Pęgowska opatrzona sakramentami lat 60 pochowana w świątyni pod kolumną przy ?

Rok 1758

Marzec

Dziektarzew

22 Urodzona Zofia Sokołowska opatrzona wszystkimi sakramentami zmarła w wieku około 50 lat i pochowana w kościele przed ołtarzem św. Antoniego.

Kwiecień

Zalew

Urodzony Franciszek Trzebiński opatrzony wiatykiem i ostatnim namaszczeniem zmar w wieku okolo 90 lat.

Rok 1760

Lipiec

Żytowice

Urodzony Wielmożny Stanisław Wyrzykowski lat 3? zmarł i pochowany w grobowcu przed ołtarzem św. Barbary.

Rok 1761

Kiki

12 grudnia Urodzona Rozalia Raczyńska opatrzona wiatykiem zmarła w wieku około 60 lat i pochowana w grobowcu w kościele.

Rok 1765

Luty

4 Zalew Urodzony Karol Otocki jeden tydzień zmarł.

Rok 1766

Zalew

W swoim domu Urodzonego Jana Biskupskiego, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddał ducha Bogu w wieku 50 lat, Urodzony Stanisław Biskupski, jego ciało zostało pochowane w kościele mikołajewskim przeze mnie Franciszka Skalińskiego spowiednika dnia 26 kwietnia, opatrzony wiatykiem, namaszczony olejami.

Rok 1768

Luty

Wodzierady

19 Urodzony Kacper Rydzeski wyspowiadany, wzmocniony sakramentami w wieku 40 lat zmarł i pochowany w grobowcu przed wielkim ołtarzem.

Grudzień

Wodzierady

23 Urodzony Józef Dąbroski w Kwiatkowicach opatrzony wszystkimi sakramentami, został pochowany w kościele parafialnym w Mikołajewicach.

Rok 1770

Lipiec

Żytowice

31 Urodzona Teresa Wyrzykoska z domu Jastrzębska zmarła w świeto św. Anny dnia 29 w wieku 50 lat i pochowana w grobowcu przed ołtarzem św. Barbary ?

Rok 1774

Prusinowice

A.D. jak wyżej, dnia zaś 21 października zmarł Wielmożny Pan Stanisław z Wieszczyc Wieszczycki podstoli ziemi gostyńskiej w wieku sześcdziesięciu lat, opatrzony sakramentami, za pozwoleniem i zgodą Znakomitego Przewielebnego ... Jordana z Krąkowa Krąkowskiego dziekana zewnetrznego lutomierskiego, prepozyta kwiatkowic?, ciało jego zostało pochowane w grobowcu kościoła ojców reformatów konwentu lutomierskiego dnia 23 października.

 

 

    początek strony