MOKRSKO

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2213708
Parafia Mokrsko

Akta urodzeń, małżeństw 1600-1639
Akta urodzeń, małżeństw, indeks 1634-1739


Film 2213279


Akta urodzeń, małżeństw 1600-1639

URODZENIA

Rok 1604
...ochrzczony Samuel syn Szlachetnego Marcina Kowalskiego i Anny Wolickiej ze Skomlina. Rodzice chrzestni Meiradus? Kowalski i Katarzyna Bogusławska.
Rok 1620
26 czerwca
ochrzczona Anna córka Aleksandra Kożuchowskiego i Jadwigi. Rodzice chrzestni Jan Kobierzycki i Jadwiga Kobierzycka.
Rok 1622
Luty
ochrzczona Katarzyna córka Urodzonego Aleksandra Kożuchowskiego wicestarosty krakowskiego i Urodzonej Pani Jadwigi.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Samuel Swornicki i Wielmożna Pani Katarzyna Bnińska,Wielmożnego Pana starosty krakowskiego żona.
Rok 1623
21 września
ochrzczony Jakub syn Urodzonego Jakuba Zamojskiego i Elżbiety. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Aleksander L? i Szlachetna Jadwiga Kożuchowska.
27 wrzesień
ochrzczony Bogusław syn Urodzonego Pana Al[eksandra] Kożuchowskiego starosty krakowskiego i Jadwigi. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Marek Radoszowski [subcamerarius - dużo znaczeń] wieluński i Urodzona Pani Jadwiga Kobierzycka.
Rok 1626
12 marca
ochrzczona Marianna córka Szlachetnego Pana Jana Konarzewskiego i Katarzyny. Rodzice chrzestni Albert Konarzowski i Elżbieta Wolicka.
Rok 1628
15 maja
ochrzczony Aleksander syn Pana Aleksandra Kożuchowskiego i Jadwigi. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Marcin Bryliński i Urodzona Pani Dorota Kożuchowska żona Urodzonego Pana Stanisława Kożuchowskiego.
Rok 1632
16 lutego
ochrzczony Stanisław syn Szlachetnego Alberta Bielskiego i Anny. Rodzice chrzestni Szlachetny Albert Wolicki i Szlachetna panna Elżbieta Wolicka.


Film 2213708


Akta urodzeń, małżeństw, indeks 1634-1739

URODZENIA

Rok 1636
9 listopada ochrzczony Jan Krzysztof syn Szlachetnego Jana Grabskiego i Jadwigi prawowitego małżeństwa.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Krzysztof Grudziecki z Ożarowa i Urodzona Pani Jadwiga Kożuchowska z Mokrska.
Rok 1642
25 kwietnia
ochrzczony Marek syn Urodzonego Pana Samuela Konopnickiego i Jadwigi.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Grodzki z Dąbrowna i Barbara Michalczykowna z Wielunia.
Rok 1643
12 lipca
ochrzczona Marianna córka Pana Jana Grabskiego i Jadwigi.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Alb[ert] Konarzowski i Katarzyna Michalczykówna z Wielunia..
Rok 1645
13 maja
ochrzczona Zofia córka Szlachetnego Jana Grabskiego i Jadwigi.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Paweł Kożuchow Kożuchowski mąż przez wszystkich poważany i Szlachetna panna Zofia Konopnicka.
Rok 1647
14 maja
ochrzczony Jan syn Urodzonego i Wielmożnego Pana Jana Grabskiego i Jadwigi.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Bogusław Kożuchowski i Urodzona Pani Anna żona Urodzonego Pana Pawła Kożuchowskiego.
Rok 1666
ochrzczony Paweł syn Urodzonego Pana Jana Feliksa Januarego Madaleńskiego i [brak]
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Zygmunt Madaleński i Urodzona Pani Jadwiga Pruchnicka.
Rok 1704
29 sierpnia
ochrzczony Ignacy syn Urodzonego Pana Mikołaja Karśnickiego i Urodzonej Pani Jadwigi z domu Mielęckiej niegdyś żony Jana Piątkowskiego.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Sebastian Miniszewski dziedzic w Komornikach i Urodzona Pani Zofia Skorzewska z Przedmościa.
Rok 1706
8 lutego
ochrzczony Józef syn Urodzonych małżeństwa Mikołaja Karśnickiego i Jadwigi Mieleckiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Mikołaj Raczyński i Znakomita Wielmożna Pani Zofia Skorzewska z domu Bykowska obecnie żona Znakomitego Wielmożnego Adama Skorzewskiego stolnika owruckiego
Rok 1708
12 marca
ochrzczony Antoni syn Urodzonego Mikołaja Karśnickiego i Jadwigi Mielęckiej z Wróblowa wójtowstwa posesorów na Chłodowskim?
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Sebastian Miniszewski dziedzic z Komornik i Magdalena Wolicka ze Skomlina. Zmarł w Wielki Czwartek.
Rok 1713
16 sierpnia za królowania króla Augusta II Sasa Księcia ? i prymasa Królestwa Polskiego Stanisława ze Słupów Szembeka urodził się w dworze zwanym Bielszczyzną syn Urodzonego Pana Michała Wolickiego i Katarzyny z Karśnickich, który na mój postulat w kościele w Mokrsku został ochrzczony przez Przewielebnego Pana Łukasza Mierkiewicz proboszcza komornickiego dnia 21 sierpnia, było to to w poniedziałek. Dziecku nadano imię Stefan Franciszek.
Rodzice chrzestni Wielmożny Urodzony Pan Sebastian Miniszowski dziedzic w Komornikach i Wielmożna Pani Anna z Karśnickich Myszkowska żona Wielmożnego Urodzonego Pana Józefa Myszkowskiego dziedzica w Dąbrowie.
Rok 1739
Mokrsko
8.. obecnie ochrzcił Znakomity Wielebny Pan Baltazar Pstrokoński kanonik łowicki pleban mokrski Mariannę Katarzynę prawowitych rodziców Stanisława Fajowskiego i Marianny.
Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Bogusław Kożuchowski podczaszy ziemi wieluńskiej i Wielmożna Ludwika Szypowska wszyscy z Mokrska.

MAŁŻEŃSTWA
 
Rok 1660
26 czerwiec
małżeństwo między Urodzonym Panem Sebastianem Madaleńskim i Urodzoną panną Teresą Pruchnicką.
Świadkowie Urodzony Pan Gizicki sędzia ziemski wieluński, Urodzony Pan Stanisław Madaleński, Urodzony Pan Zygmunt Madaleński...
Rok 1735
12 lutego
małżeństwo zawarte przed Ołtarzem NMP na Jasnej Górze w Częstochowie między znakomitym Panem Józefem Sierakowskim dowódcą warty Wojsk Królestwa Polskiego a Znakomitą Ludwiką Załuską kuchmistrzanką Wielkiego Księcia Litwy..
Świadkowie Znakomity Pan Jan Tarło wojewoda lubelski, Aleksander Sze[m]bek wojewoda sieradzki, Adam Tarło M?[schalco] Generalnej Konfederacji Rzeczpospolitej ...

 

 

początek strony