NIEDOŚPIELIN

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Niedośpielin

Film 2212652
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1643-1730

URODZENIA

Rok 1674
Roku, jak wyżej, dnia 18 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Elżbieta, córkę Urodzonego i Szlachetnego Pana Andrzeja Trzcińskiego z Trzciannej i Marianny Radzikowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Kazimierz z Woli Wężykowej Wężyk starosta sieradzki, dziedzic Niedośpielina i Urodzona i Szlachetna panna Barbara Trzcińska rodzona [siostra] tegoż?.
Rok 1676
17 maj
Tego samego dnia, ten sam ojciec ochrzcił imieniem Jan, syna Urodzonego i Szlachetnego Andrzeja Alberta z Trzciany Trzcińskiego i Marianny z domu Radzikowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Szlachetny Pan Aleksander Mossiński i Urodzona i Szlachetna Pani Anna Trzcińska.
Rok 1678
Październik
Roku, jak wyżej, dnia zaś 13 października. Ja, Krzysztof Rudkowski proboszcz Niedośpielina ochrzciłem imieniem Albert Franciszek, syna Urodzonego Karola Rozańskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Albert z Woli Wężykowej Wężyk starosta sieradzki i Wielmożna Barbara Wężykowa żona Wielmożnego.
Rok 1688
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 tego. Ja Krzysztof Rudkowski proboszcz Niedośpielina, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Franciszka Mąkolskiego [brak matki], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Albert z Woli Wężykowej Wężyk starosta sieradzki i Wielmożna Barbara żona Wielmożnego.
Rok 1690
Czerwiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 31[?] tego. Ja, Krzysztof Rudkowski proboszcz Niedośpielina ochrzciłem imieniem Michał Ignacy, syna Urodzonego Pana Krzysztofa Kobielskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tobiasz Szypowski i Urodzona Anna Morawicka.
Rok 1692
Kwiecień
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8-go tego. Ja, Krzysztof Rudkowski proboszcz Niedośpielina, ochrzciłem imieniem Mikołaj ?, syna Urodzonego Pana Krzysztofa Kobielskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Kobielski? i Urodzona Pani Barbara Sutowska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1675
Ten sam, jak wyżej, tego samego roku, dnia zaś 29 lipca błogosławiłem związek małżeński Szlachetnego Alberta Miłakowskiego z Biestrzykowa ze Szlachetną Zofią Biestrzykowską z Roszkowej Woli. Obecni byli Urodzony i Szlachetny Pan Andrzej Trzciński i Szlachetny Pan Kacper Bogusławski i wielu innych.
Rok 1692
Styczeń.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8-go tego błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Pana Trepki z Urodzoną Panią Mroszkowną. Świadkowie Urodzony Pan Jan Bielyński i Jan Gidzielski i wielu innych.

ZGONY

Rok 1724
24 kwietnia roku 1724 zakończyła życie Wielmożna i Urodzona Agnieszka Wężykowa miecznikowa dobrzyńska lat około 40. Pochowana została w kościele. Ojciec zakonnik z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity w Wielgomłynach.
Czerwiec
Tej samej Wielmożnej Agnieszki Wężykowej córka Rachela żona Urodzonego Kazimierza Szadurskiego zmarła w wieku lat około 26  dnia 6-go czerwca roku tego samego. Pochowana została w Wielgomłynach u zakonników klasztoru wielgomłyńskiego.
Rok 1726
19 kwietnia zmarł Urodzony Albert Pągowski w Karczowie, opatrzony sakramentami, po spowiedzi i komunii. Pochowany w kościele przed ołtarzem NMP.

 

początek strony